donderdag 11 februari 2021

UNRWA heeft 1,5 miljard dollar nodig

UNRWA, het VN-orgaan dat zorgt voor de Palestijnse vluchtelingen deed donderdag een beroep op de donorlanden om bij te dragen aan een bedrag van $ 1,5 miljard om de hulpprogramma's voor de vluchtelingen op de Westoever (en Oost-Jeruzalem), Gaza, Jordanië, Libanon en Syrië op peil te houden.   
In een persbericht zegt de organisatie $ 806 miljoen nodig te hebben voor de basis hulpverlening op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale hulpverlening en infrastructuur, zoals verbetering van de infrastructuur in de kampen. Verder is 170 miljoen nodig.voor reparaties en/of verbeteringen van de dienstverlening.
 Noodhulpverlening als gevolg van de negatieve effecten van de blokkade van Gaza en de bezetting van de Westoever vereist 231 miljoen. En om de gevolgen te bestrijden van de oorlog in Syrië voor Palestijnen in Syrië, Libanon en Jordanië is nog eens 318 miljoen nodig. Beide vormen van noodhulp houden overigens ook de bestrijding in van de gevolgen van Covid 119. Wat de gevolgen van de oorlog in Syrië betreft, verschaft UNRWA financiële- en voedselhulp aan 418,000 Palestijnse vluchtelingen in Syrië, 257,000 vluchteligen in Libanon, ongeveer 45,500 Palestijnse vluchtelingen uit Syrië die naar Libanon en Jordanië zijn gevlucht, en nog eens 138,000 kwetsbare vluchtelingen in Jordanië. Ook gaat het hier om het verschaffen en herstellen van onderdak, basis gezondheidzorg en om studiemogelijkheden. 
Primair onderwijs zal gegeven blijven worden aan ruim een half miljoen jongens en meisjes. Daarnaast  worden beroepsopleidingen gegeven aan (vooral) meisjes, die daarna gewoonlijk binnen een jaar na hun afstuderen een baan vinden.    
De gezondheidscentra van UNRWA in de regio hebben jaarlijks ruim vijf miljoen patiëntbezoeken, leveren immunisaties aan kinderen en verzorgen kraamhulp en mentale zorgverlening. Verder krijgen meer dan 250.000 van de allerarmste vluchtelingen financiële bijstand en ook nog eens 1,25 miljoen mensen voedselhulp. Dit laatste is onder meer veroorzaakt doordat de situatie in de bezette gebieden door de Covid epidemie aanmerkelijk is verslechterd.Vooral in Gaza is veel financiële bijstand nodig. Ook krijgen 330.000 leeringen van UNRWA in de bezette gebieden extra steun bij hun onderwijs. 
Het wegvallen van een groot deel van de steun (onder meer door het stopzetten van de Amerikaanse steun) bracht UNRWA in 2020 in grote moeilijkheden. De organisatie doet een beroep op donorlanden om te helpen de financiële crisis te overwinnen zodat UNRWA haar werk kan blijven doen. Ook nodigt zij de landen uit om mee te denken over een levensvatbare toekomst voor UNRWA.  

Geen opmerkingen:

Zeven doden en drie gewonden bij aanval op synagoge in Oost-Jeruzalem

Bij een aanval op de bezoekers van een synagoge in bezet, oostelijk Jeruzalem zijn vrijdagavond zeven mensen doodgeschoten, terwijl er tenmi...