donderdag 16 december 2021

Hanteerde de rechter in het kort geding tegen Baudet één of twee maatstaven?

Baudet en zijn kompaan Hiddema bij de ''Keppel op'' demonstratie van het CIDI in 2019

Het CIDI en het CJO hebben succes geboekt bij hun kort geding tegen  de ''grievende'' wijze waarop  Thierry Baudet de positie van ongevaccineerden in Nederland vergeleek met de Joden tijdens de naziperiode. Baudet moet zijn tweets weghalen en mag de opmerkingen niet herhalen op straffe van  dwangsom van €2.500 per keer. 
Laat ik vooropstellen dat Baudet een walgelijk warhoofd en ongegeneerd fascistische complotdenker is, die inderdaad onzinnige vergelijkingen maakte tussen vaccineren (en de veronderstelde daaraan verbonden dwang) en  de situatie van Joden die naar de gaskamers werden afgevoerd. Onzinnig dus. En als we afgaan op de door CIDI en CJO meegenomen hoogbejaarde medestanders, ook (onnodig) kwetsend. Ikzelf, afstammend van een familie die ook familieleden in die gaskamers is kwijtgeraakt, maak daar niet zo'n punt van. Ik vind zoals ik al zei, de opmerkingen van Baudet onzinnig, nonsensicaal, en vooral heel erg ernaast.
In Nederland is de vrijheid van meningsuiting vrijwel grenzeloos. De Koran mag worden vergeleken met Mein Kampf, hoofddoeken heten kopvodden, vluchtelingen zijn gelukszoekers, mensen met vreemde achternamen lopen het risico door de overheid te worden weggezet als fraudeurs, over  donkergekleurde mensen worden veel lelijke dingen gezegd en joden die kritiek leveren op Israel mogen zonder meer worden weggezet als antisemiet. Een vroegere voorzitter van het CJO die mij zo genoemd had,werd althans door een Officier van Justitie niet vervolgd omdat deze kwalificatie volgens hem ''een bijdrage aan het publieke debat'' zou zijn.  
Maar met dit kort geding treffen we dus een Nederlandse rechter die vond dat de vrijheid van meningsuiting moest wijken voor het ''kwetsende karakter''van Baudets opmerkingen. Dat is een breuk met het verleden waarbij bijvoorbeeld Geert Wilders er tot nu toe vrijwel zonder kleerscheuren vanaf is gekomen.Waarin ook grievende opmerkingen als - zeer recent - van de PVV-er Markuszower die het in de Tweede Kamer had over mensen uit ''achterlijke zandbaklanden''  mocht passeren zonder zelfs maar een afkeurende opmerking van de voorzitter. (Ze vond het een ''goed debat over de inhoud'', zei ze alleen, of woorden van die strekking). En dan hebben we het nog niet gehad over de bijdrage van een partijgenoot van Baudet die vond dat alle Nederlanders met een migratie-achtergrond - dat zijn er zo'n 4,5 miljoen - zouden moeten vertrekken omdat Nederland niet meer het gezellige land van vroeger zou zijn.
De rechter in het kort geding van het CIDI breekt met deze traditie.Dat schept een precedent voor al diegenen die de PVVers of FvDers dwangsommen willen opleggen om termen als kopvodden, zandbaklanden of opmerkingen over mensen die wegens een buitenlandse afkomst niet gewenst zouden zijn, middels een dwangsom het zwijgen op te leggen. Er zijn nu kansen dat dit lukt. Ik zou zeggen: wie probeert het uit? Misschien wil iemand me nog een keer antisemiet noemen? Dan doe ik het zelf..
Of ...is het anders, zie ik het verkeerd en bleek deze rechter gevoelig voor het geweeklaag over oprukkend antisemitisme, het bedrag dat niet lang geleden ter beschikking werd gesteld van de Nationale Coördinator Antisemitismebestrijding, het kort geleden geopende Namenmonument in Amsterdam, en het nog immer oprukkende ontzag voorde Holocaust, die --was dat niet de 
te jong gestorven historicus Tony Judd? - het morele kompas van deze tijd is genoemd? 
Ik moet zeggen dat ik vrees voor het laatste. In dat geval hebben het CIDI en het CJO de schande wat kunnen afwassen van hun tot voor vrij kort nogal intieme vriendschap met de toen al duidelijk racistische en über-rechtse Baudet. Maar wat veel erger en ook gevaarlijk is: Dan hebben ze ook een punt gescoord bij het inzetten van de Holocaust als middel dat kritiek op het dagelijkse onrecht dat Israel de Palestijnen aandoet moet afschermen. Israel (de ''slachtoffers") racisme verwijten bij hun andersoortige behandeling van de Palestijnen, of hen een Blut-und-Boden politiek verwijten bij hun onteigeningen en hun diefstal van grond, zijn dan al gauw ook onnodig kwetsend. ....

Geen opmerkingen:

Israel maakt nog een slachtoffer in Ramallah

Yazan Omar Khasib  Het Palestijnse ministerie van Gezondheid heeft bekendgemaakt dat Israelische soldaten vrijdagavond bij de noordelijke in...