vrijdag 31 december 2021

''We willen onze ketenen niet comfortabeler maken, we willen dat ze worden weggenomen''

(Wikipedia)

 In de laatste week van 2021 stierf Desmond Tutu, de Anglicaanse aartsbisschop uit Kaapstad, Zuid-Afrika. Tutu was een groot strijder tegen Apartheid en alle vormen van racisme. ''Arch'' zoals hij in Zuid-Afrika algemeen werd genoemd, was de onbetwiste nummer twee in deze strijd, naast Nelson Mandela. Wat niet iedereen wist, en wat bij zijn dood op veel plaatsen (vaak opzettelijk) onder tafel werd gewerkt, was dat hij ook een fel tegenstander was van Israels onderdrukking van de Palestijnen. Hij noemde die erger dan het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem.

Hij was dan ook vrijwel vanaf het begin van de Palestijnse BDS-beweging in 2005 een voorstander van het boycotten van Israel, zoals hij eerder een boycot van Zuid Afrika had bepleit. Bij zijn dood herinnerde de internationale BDS-beweging eraan dat Tutu in 1984, op weg naar de uitreiking van zijn Nobelprijs in Oslo, tijdens een ontmoeting met een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden opmerkte: ''We willen onze ketenen niet comfortabeler maken, we willen dat ze worden weggenomen.''
Samen met de herinnering aan Tutu's aanstekelijke lach, zijn optimisme en zijn bijna spreekwoordelijke verzoeningsgezindheid, lijkt dit een mooi motto voor het nieuwe jaar. ''Verzachting'' van bezettingen of van het systeem van overheersing van het ene volk over een ander zijn geen oplossing. Dat wordt alleen bereikt als de ketenen worden weggenomen.
Een gelukkig 2022.

Geen opmerkingen:

Israel maakt nog een slachtoffer in Ramallah

Yazan Omar Khasib  Het Palestijnse ministerie van Gezondheid heeft bekendgemaakt dat Israelische soldaten vrijdagavond bij de noordelijke in...