woensdag 1 juli 2020

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu) 

Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om delen van de Westoever te annexeren (wat hij overigens woensdag dus uitstelde) heeft een Israelisch gerechtshof (district court) besloten het beroep te verwerpen van de 18 leden tellende familie Samrin (ook wel geschreven als Sumarin) in Silwan (bij Jeruzalem} tegen de voorgenomen ontruiming van hun huis. De 18 familieleden (onder wie ook een stel kleine kinderen) krijgen tot medio augustus de tijd om hun appartementen (vier in totaal) te ontruimen. Zij zijn dan dakloos.
 Het huis dat middenin het terrein ligt dat de organisatie van kolonisten Elad als een soort bijbels pretpark expliteert, Ir David (Stad van David) vervalt dan aan het Joods Nationaal Fonds (JNF) - of liever gezegd aan Himnuta, een dochter van het JNF. Het  JNF heeft altijd gezegd dat het niet opereert in de bezette gebieden. Het heeft daarom Himnuta opgericht om te verhullen dat het wel degelijk veel grond en bezittingen in bezet gebied beheert.
Zodra het huis aan Himnuta/het JNF toevalt zullen er kolonisten in trekken. De affaire is een treurig geval van de Israelische rechtsgang die op volstrekt onrechtvaardige wijze huizen van Palestijnen kan afpakken en aan joden cadeau doen. Het verhaal van het Samrin huis gaat terug tot 1991 toen de  kolonisten van Elad een zaak aanhangig maakten. Zij deden dat op grond van het feit dat toen Musa Samrin, de man die het huis in 1950 heeft gebouwd, doodging, zijn efgenamen allemaal in ''vijandige'' andere landen zouden hebben verkeerd. Het huis zou daarmee ''absentee propertee'' zijn geworden, oftewel vervallen zijn aan de staat Israel.

vrijdag 26 juni 2020

B'tselem: Investigations in order to whitewash


When Israeli Border Police killed Palestinian Iyad al-Halaq in East Jerusalem on 30 May 2020, the incident quickly garnered unusual attention – by Israeli standards – since there can simply be no justification for lethally shooting a disabled person just walking down the street. Israel knows it is supposed to open investigations into such killings, and the authorities swiftly promised one.
Yet experience shows this is merely a fig leaf to silence criticism until the public outrage and media attention die down. Meanwhile, the investigation system works behind the scenes to whitewash the violence and ensure impunity for those responsible. Only in exceptional cases are Israeli soldiers or police officers held accountable for killing Palestinians.
Even then, they are convicted of minor offenses and given ludicrous sentences. Over the years, the Israeli law enforcement system has perfected an outward show of accountability while in fact protecting all those involved: the forces on the ground, the senior command, the politicians and the legal system that backs them.

woensdag 24 juni 2020

Israelische sloopdrift neemt toe,in juni al meer dan 70 huizen en bezittingen

Sloop in Beitunia (IMEMC)

De Israelische sloopdrift waart onverminderd voort. Deze woensdag gingen een huis tegen de vlakte ion het dorp Beit Sira (ten westen van Ramallah). Het lag dicht bij bij een checkpoint in de weg ''alleen voor joden'' 443 die vroeger een reeks Arabische dorpen verbond, maar nu één van de twee verbindinsgwegen tussen Tel Aviv en Jeruzalem is.  Verder ging een huis dicht bij de Muur in Beitunia (eveneens 
ten westen van Ramallah) tegen de vlakte en een huis in de Jeruzalemse wijk Beit HaninaOok werden enkele tientallen olijfbomen omver gebullldozerd in Bardala in het noorden van de Jordaanvallei
De vaart waarmee wort gesloopt is vooral toegenomen sinds bekend is dat delen van de Westoever ter grootte van  plm. 30 procent van de Westoever volgende week worden geannexeerd. Ocha, het bureau van de VN voor de Coöordinatie van Humanitaire  Activiteiten meldde in haar tweewekelijkse rapport over de periode 2 - 15 juni dat er 70 huizen en andere Palestijnse bezittingen werden gesloopt waarbij 90 mensen (en kinderen) dakloos werden. Het was een toename van 250 procent vergeleken met het twee wekelijkse gemiddelde sinds het begin van dit jaar.  In de laatste twee wqeken van mei werden ''slechts'' 59 Palestijnse huizen en bezittingen gesloopt.
Het grootste aantal gesloopte bezittingen was in Masafer Yatta ten zuiden van Hebron. Daar gingen 17 huizen,waterbronnen en structuren om vee te houden tegen de vlakte.

dinsdag 23 juni 2020

Israeli's executeren neef van Saeb Erakat weg naar bruiloft van zijn zuster

Foto Ma'annews
Leden van de Israelische grenspolitie hebben dinsdag weer een jonge Palestijn geëxecuteerd omdat ze dachten dat hij een aanval met een auto wilde plegen. Het was de 28-jarige Ahmad Mustafa Eraqat uit Abu Dis. Hij was op weg naar debruiloft van zijn zuster. 
Volgens de militairen probeerde Eraqat met zijn auto een vrouwelijke agent aan te rijden toen hij met zijn auto het ''container'' checkpoint passeerde dat tussen Abu Dis en Bethlehem ligt. Hij werd neergeschoten en een video-opname laat zien hoe hij naast zijn auto ligt dood te bloeden. Militairen hielden intussen medisch personeel op een afstand.  
De burgemeester van Abu Dis ontkende de beweringen van de politie. Hij verklaarde dat Eraqat op weg was naar Bethlehem, waar hij zijn zuster zou oppikken in een beauty salon.Hij had haar vandaar naar de plek van haar bruiloft zullen brengen. 
Ooggetuigen meldden later volgens Ma'an dat Ahmad met zijn auto de stoeprand had geraakt van het trottoir waarop het ''glazen huis''van de controlerende militairen van het checkpoint staat. Die concludeerden  dat hij een aanval wilde uitvoeren en openden het vuur .
Volgens de Times of Israel was Ahmad Eraqat zowel een neef van de hoge PLO-functionaris Saeb Erakat als van Noura Erakat, een mensenrechtenspecialist en assistent hoogleraar aan de Rutgers Universitiet in New Brunswick. Saeb Erakat zei in een verklaring dat Ahmad op weg was om zijn zus en moeder op te pikken in een beauty salon in Bethlehem om naar de plaats van de bruiloft te gaan. Hijzelf zou overigens volgende maand in het huwelijk treden.

zondag 21 juni 2020

Ze'ev Sternhell 1935 - 2020

Ze'ev Sternhell, een groot kenner van de wortels van het fascisme, fervent tegenstander van de bezetting en kolonisatie van de Palestijnse gebieden, en iemand die waarschuwde dat Israel nu in veel opzichten lijkt op het Frankrijk (Europa) van rond 1940, is vandaag overleden. Hij was 85.
Sternhell had een verleden dat sterk bepaald werd door het fascisme. Hij werd geboren in Przemysl in Polen, waar zijn moeder en zuster door de nazi's werden vermoord (zijn vader stierf kort daarvoor een natuurlijke dood). Zelf werd hij uit het ghetto gesmokkeld en overleefde hij de oorlog met een valse christelijke identiteit. Op 11-jarige leeftijd belandde hij dankzij het Rode Kruis in Frankrijk, maar vijf jaar later emigeerde hij naar de nieuwe staat Israel.
Hij studeerde politieke wetenschappen, promoveerde in Frankrijk, werd hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en ontpopte zich als een groot kenner van de oorsprong van het fascisme,de ideologie die zo bepalend was geweest voor zijn leven. Enkele van zijn boeken zijn  - La Droite Révolutionnaire 1885-1914. Les origines Françaises du Fascisme (Paris: Éditions du Seuil), 1978; - Ni Droite, Ni Gauche. L'Idéologie Fasciste en France (Paris: Éditions du Seuil), 1983, (Vertaald als Neither Right Nor Left. Fascist Ideology in France (Berkeley: University of California Press, 1985), en - The Birth of Fascist Ideology (Princeton: Princeton University Press, 1994). Third printing and first paperback printing, 1995.

woensdag 17 juni 2020

Annexatie deel Westoever roept om een andere houding tegenover Israel

De universiteit in de grote nederzettingAriël (foto Wikipedia)

Benjamin Netanyahu, Benny Gantz en hun collega's in de Israelische regering gaan in juli 30 procent van de bezette Westoever annexeren. Netanyahu heeft dat zelf bevestigd en Gantz heeft gezegd dat hij het goed vindt. Het gaat dus gebeuren en er is geen moedertje-lief dat het tegenhoudt.
In Israel zelf demonstreerden in corona-tijd een paar duizend man tegen het plan. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. In 1982 liepen er zo'n 400.000 man te hoop nadat op de televisie uitgebreid te zien was geweet hoe er in de kampen Sabra en Chatila in Beiroet onder toezicht van het Israelische leger was gemoord. Vier honderd duizend, het maakte verschil.Nou ja, een beetje verschil, er trad een minister af. Met die paar duizend van nu kunnen we zelfs dat vergeten.
De VS, die altijd een rol als bemiddelaar hadden, al waren ze nog zo pro-Israelisch en anti-Palestijns, hebben die positie onder Trump helemaal los gelaten. Trump geeft Israel cadeautjes en regisseert  de annexatie. De Arabische wereld is uiteraard tegen, maar komt niet verder dan wat afkeurend gemompel, onmachtig en verdeeld als zij nu eenmaal al tientallen jaren is - al kan Jordanië nog voor een verrassing gaan zorgen.
 De enige macht ter wereld die nog iets aan de situatie zou kunnen veranderen is de Europese Unie, de belangrijkste handelspartner van Israel. De EU heeft een associatieverdrag en werkt op militair- en onderzoeksgebied samen met Israel.
De EU zou iets kunnen veranderen. Zou. Maar de EU gaat dat niet doen. Hongarije en Oostenrijk stemden tegen. Geen verrassing, overigens. In 2018 hielden Hongarije,Tsjechië en Roemenië ook een veroordeling tegen van de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Omdat alles altijd met algemene stemmen moet, heeft Europa heeft nu eenmaal geen buitenlands beleid.
 Europa heeft ook al  53 jaar militaire bezetting, tientallen jaren nederzettingenbeleid, de annexatie van Oost-Jeruzalem en de Golan, 13 jaar verstikking van Gaza en het doden sinds 2.000 van zo'n 13.000 Palestijnen geslikt. Het riep wel voortdurend ''tut tut'' of''tjonge tjonge'' maar sloot intussen die voor Israel gunstige associatieakoorden. De annexatie van nog eens 30 procent van de Westoever kan er nog wel bij. Zelfs al is dat een inbreuk op één van de meest heilige principes van het internationale recht sinds WO II: het principe dat gebiedsuitbreiding via oorlog nooit meer gedoogd kan worden.
Jammer voor de Palestijnen. Heel jammer. Maar we kunnen langzamerhand beter aanvaarden dat ''Palestinian lives don't matter'', zoals iemand zeer onlangs twitterde .Voor de Palestijnen opkomen wordt nu eenmaal als anti-joods gezien. En anti-joods, nadat die mensen zo hebben geleden in WOII, dat willen we met z'n allen echt helemaal niet meer zijn. Vandaar dat rond  het opkomen voor de rechten van de Palestijnen, of het veroordelen van de misdaden tegen hen begaan, zo hardnekkig de geur van antisemitisme hangt. Het is dan ook iets dat Israel heel ijverig en met heel veel geld in stand helpt houden, daarbij bijgestaan door lobby's als het CIDI of media die zogenaamd joodse spreekbuizen zijn. Het is helaas allemaal niet anders. En het het gaat nog heel wat jaartjes duren voordat ook de gemiddelde CDA- of  VVD stemmer dat allemaal een keer doorkrijgt.

donderdag 11 juni 2020

Israelisch hooggerechtshof verwerpt wet die diefstal van grond achteraf goedkeurde

Israels hooggerechtshof (Wiki)

Het Israelische hooggerechtshof heeft deze week een wet ongeldig verklaard die de privégronden van Palestijnen waarop (delen van) Iraelische nederzettingen zijn gebouwd met terugwerkende kracht had moeten onteigenenDe wet, ook wel de ''land grab'' wet (diefstal van grond wet) genoemd werd in 2017 door de Knesset aangenomen met de bedoeling de nederzettingen die op gestolen grond zijn gebouwd, op deze manier alsnog voor de Israelische wet te legaliseren. Hangende haar behandeling door het hooggerechtshof is de wet echter nooit toegepast.
Een panel van negen rechters bepaalde met acht stemmen tegen één dat de wet niet door de beugel kan. Volgens de president van het Hof Esther Hayut is zij ''onconstitutioneel''. In zijn uitspraak bepaalt het hof dat de wet probeert met terugwerkende kracht ''bepaalde daden die een deel van de bevolking heeft gepleegd (de kolonisten) te legaliseren, ten koste van een ander deel van de bevolking'' (d.w.z. de Palestijnen,Abu P.) Tegelijkertijd werd echter in de uitspraak  toegegeven dat veel van de bouw op Palestijnse privé gronden was gedaan met medeweten en in samenwerking met de regering.

Europees Hof voor de Mensenrechten vernietigt veroordeling BDS-actvisten


Europees Hof voor de Mensenrechten (Foto Wikipedia_

Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft donderdag veroordelingen teruggedraaid van 11 Franse BDS activisten die in 2015 door de hoogste Franse instanties waren veroordeeld wegens discriminatie omdat zij actie voerden tegen Israelische producten bij een supermarkt in de Elzas. .Het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg oordeelde dat de Franse Hoge Raad in haar uitspraak van oktober 2015 had nagelaten bij haar veroordeling artikel 10 van de de Europese Conventie voor de Menserechten, te laten meewegen. Artikel 10 garadeert de vrijheid van meningsuiting. De 11 lrijgen nu compensatie van de Franse staat: 380europerpersoon wegens geleden schade, 7.000 euro per persoon wegens geleden immateriëleschade en 20.000 voor hen alleen wgen gemaakte kosten.
De uitspraak heeft niet alleen betrekking op Frankrijk, maar bepaalt in het algemeen dat in Europa het oproepen tot een economische boycot niet valt onder de bepalingen tegen discriminatie, maar onder de politieke uitingen die worden gegarandeertd door de bescherming van het rehct op vrije meninsguiting. De uitspraak is van groot belang omdat BDS (wat staat voor Boycot, Divestment en Sancties) in veel Europese landen onder vuur ligt, en door Israel en haar supporters ervan wordt beschuldigd antisemitisch te zijn.
De huidige zaak speelde in 2009 en 2010. Het ''Collectif Palestine 68'' hield toen demonstraties voor een supermarkt in de plaats Illzach (Elzas) tegen Israelische producten in de supermarkt,die ook in winkelwagentjes aan het publiek werden getoond en waarbij discussies met het publiek werden uitgelokt. De demonstranten werden in eerste instantie vrijgeproken, en later door het Gerechtshof van Colmar alsnog veroordeeld. De Franse Hoge Raad hield die veroordelingen in oktober 2015 in stand, op grond van artikel 24 van een wet uit 1881 die het oproepen tot discriminatie verbiedt. 

vrijdag 5 juni 2020

Israel sloopt 9 woontenten en 7 huizen, 200 bedrijven moeten weg, imam mag niet meer preken

Sloop in Deir al-Hajle bij Jericho. Zeven woontenten en twee schuren plus hun inwoners, samen acht families, verwijderd. (Foto Wafa)

Israelische strijdkrachten en ambtenaren hebben deze afgelopen week gebruikt om de nodige huizen te slopen en families dakloos te maken. Daarnaast kregen 200 bedrijven in de wijk Wadi Joz van Oost-Jeruzalem te horen dat ze zullen worden gesloopt en verwijderd, hakten kolonisten 36 olijfbomen om en werd de voormalige mufti van Jeruzalem en huidige voorzittervan de Islamitische Raad, en iemand die regelmatig voorgaat in de diensten in de Aqsa moskee, sheikh Ikrim Sabri, een verbod van vier maanden opgelegd om op het terrein van de moskee te verschijnen.
De Israeli's sloopten woensdag zeven woontenten, en twee structuren die als schuilplaats voor de schapen dienden in Deir al Hajle,ten oosten van Jericho. Mohammad Ghrouf, een plaatselijke observer van de bezigheden in de Israelische nederzettingen meldde dat het ging om de tenten van een Bedouïen en en zijn vier zonen. In feite werd het hele dorpje met in totaal acht families  op deze manier uit het gebied verwijderd. De reden is uiteraard dat de Bedoeïenen geen vergunning hadden om er hun tenten neer te zetten.
Iets soortgelijks gebeurde wat later in diverse kleine dorpjes in het gebied van Masafer Yatta in the zuidelijke heuvels van het goevernoraat Hebron zo meldden plaatelijke activisten. In Khirbet al-Mafqara ging een  huis tegen de vlakte bestaande uit steen en plaatijzer, alsmede een tent. De eigenaar en zijn familie werden dakloos.
In de gemeenschap al-Markez werden drie plaatijzeren huizen gesloopt en hetzelfde gebeurde in de gemeenschap al-Fakhit met een tent. In de gemeenschap Maghayer al-Abeed werd eveneens een plaatijzeren structuur omver gehaald. Afgezien daarvan werd in Beit Ummarin dezelfde provincie nog een plaatijzeren huis gesloopt, waarbij een familie van 10 mensen dakloos werd. Het ging hier om een Bedoeïenengemeenschap, net als Khirbet al-Mafqara, al-Markez en al-Fakhit. De laatste drie maken deel uit van een aantal van 19 soortgelijke dorpjes in de regio Masafer Yatta. Het gebied van Musafer Yatta is in de jaren tachtig tot militair schietterrein (terrein 918) en een gesloten militair gebied verklaard. De inwoners worden sinds die tijd, net als trouwens de Bedoeïenen bij Jericho, de noordelijkeJodaanvallei of Jeruzalem, voortdurend lastiggevallen, onder meer met voortdurende sloop van hun tenten, het vernielen van hun watervoorzieningen, of schietoefeningen diehen dwingen tijdleijk te verhuizen.

zaterdag 30 mei 2020

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq
Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autistische man die zoals elke dag op weg was naar een school voor mensen met speciale behoeften in de Oude Stad van Jeruzalem. De ander een huisvader die ervan werd beschuldigd militairen met zijn auto te hebben willen ''rammen''.
De autistische man werd zaterdagmorgen doodgeschoten vlak bij zijn school. Het was de 32-jarige Iyad Khairi Hallaq uit de wijk Wadi Joz in Jeruzalem. Volgens de grenspolitie die hem doodde dachten de agenten dat hij een wapen droeg. Hij gaf geen gehoor aan de opdracht om te stoppen,maar reageerde angstig en verschool zich achter een vuilniscontainer. De agenten negeerden kreten van een vrouw die hem begeleidde en hen waarschuwde dat Hallaq gehandicapt was. Zij achtervolgden hem, schoten hem neer toen hij zich verschool en lieten hem liggen zonder hulp te bieden. Er werd in totaal een tiental kogels op hem afgevuurd. Twee ervan, in de borst, werden hem fataal, zo bleek bij de sectie. Iyad bleek uiteraard ongewapend te zijn.
 De toegangen tot de Oude Stad van Jeruzalem werden intussen gesloten voor in- en uitgaande personen. Het huis van de familie Hallaq werd na de dood van Iyad doorzocht. Familieleden van de man verklaarden dat Iyad Hallaq niet in staat was geweest wie dan ook ooit kwaad te doen.
De moord riep de nodige protesten op, onder meer door de overeenkomst met de dood van de Amerikaan George Floyd in Minneapolis. Iyad werd door de politie doodgeschoten omdat hij Palestijn was, Floyd werd door de politie vermoord omdat hij zwart was. In beide gevallen gebeurtenissen die zich met regelmaat vooedoen en nagenoeg nooit worden bestraft.
 De moord op Iyad lokte commentaar uit van Ayman Odeh en Ahmed Tibi van de (Arabische) Verenigde Lijst in het Israelische parlement. De laatste bezocht Hallaqs familie en eiste een internationaalonderzoek. Ook Jawad Shabarin van de mensenrechtenorganisatie al-Haq vroeg om een dergelijk onderzoek. Enkele honderden mensen demonstreerden zaterdag met borden waarop gerechtigheid werd gevraagd zowel voor Iyad Hallaq als voor George Floyd.
(Foto Oren Ziv)
Fadi Samara
De andere man werd vrijdagavond door soldaten doodgeschoten nabij het dorp Nabi Saleh (Israelische bronnen spreken van ''in de buurt van een bron bij de nederzetting Halamish'') in de buurt van Ramallah. De man was de 37-jarige Fadi Adnan Sarhan Samara, een vader van vijf kinderen uit het dorp Abu Qash ten noorden van Ramallah.

zaterdag 23 mei 2020

I wish my Muslim readers a very happy Eid al-Fitr - Kul sana we antum tayyebin

zondag 17 mei 2020

Netanyahu presenteert nieuwe regering die delen van de Westoever gaat annexeren

De Amerikaanse minister Mike Pompeo bracht een paar dagen geleden een bezoek aan Jeruzalem. Aangenomen wordt dat hij heeft aangedrongen op annexatie van delen van de Westoever. (Foto Flickr)

De Israelische premier Netanyahu heeft zondag een nieuwe regering gepresenteerd van 36 ministers en 16 staatssecretarsissen. Dit 35ste Israelische kabinet, dat bijna de helft van het parlement, de Knesset omvat, is het grootse uit de Israelische geschiedenis. Met de presentatie eindigt een jaar lange crisis de Israelische politiek,die drie keer verkiezingen nodig maakte. Netanyahu verdedigde het grote aantal ministers door te stellen dat als een vierde verkiezingsronde nodig was geweest die 2 miljard shekel zou hebben gekost, terwijl deze regering volgens hem slechts 85 miljoen per jaar kost. Overigens werd de presentatie van de regering drie dagen vertraagd, omdat er niet genoeg ministersposten beschikbaar waren om alle Likud-bongenoten van de premier tevreden te stellen. Netanyahu creëerde er nog een paar.
Het kabinet werd gepresenteerd als een ''nationaal kabinet'' om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. In feite is het echter een kabinet dat Netanyahu's hachje redt.

Arnon Grunberg en de rechtse consensus rond 'herdenken' en het nieuwe antisemitisme

Durchgangslager Westerbork na de bevrijding. 

Als jongetje was ik goed in tekenen. Vooral paarden. We woonden niet ver van de de renbaan Duindigt in Wassenaar, vandaar. Paarden waren een dagelijks schouwspel. Ik kan waar ik nu zit, in Cairo, helaas niet zo'n tekening laten zien, want ze liggen ergens in mijn huis in Amsterdam. Maar wat ik kan vertellen, is dat ik de meeste voorzag van een redelijk volwassen penis. Een paardelul, zogezegd. Heel onschuldig deed ik dat, veel van die beesten hadden nu eenmaal zo'n ding.
Mijn ouders, die best trots waren op mijn talent, deden wat schichtig over deze anatomische toevoeging. Een bevriende kinderarts leverde echter ontspannen commentaar. en zei: ''Het is net als in ''Toontje heeft een paard getekend''. Uit een uitleg, jaren later. begreep ik dat hij verwees naar de titel van een toneelstuk. Ook daarin was iets aan de hand met een paard. Al bleef het het hele stuk lang onduidelijk wat dat precies was.
Ik moest aan het verhaal van Toontje en het paard denken bij het zien van de reacties op Arnon Grünbergs opmerking in zijn rede van 4 mei. Vooral bij de opmerking dat, als er over Marokkanen wordt gepraat, hij dat opvatte als iets dat over hem ging. Dat was, komend van de beroemde schrijver, die intussen een soort nationaal symbool is geworden, duidelijk niet minder aanstootgevend dan een forse paardelul in een kindertekening.
Er waren dus ongenuanceerde uithalen. Bijvoorbeeld van de in rechtse kringen populaire ondernemer Erik de Vlieger, die twitterde dat Grunberg ''de joden had verraden''. Anderen waren boos dat Grunberg had gezegd dat de Marokkanen de nieuwe joden waren. Dat had hij niet gezegd, maar dat  maakte eigenlijk geen verschil. Er werd met misdaadstatistieken geschermd - ten onrechte, er zijn absoluut heel wat criminele Marokkanen maar ze voeren de misdaadlijst niet aan. Ook het 'minder, minder, minder' van onze nationale überracist Wilders kwam voorbij. Telegraafjournalist Wierd Duk, die in zijn stukjes al jaren alles wat bruin, buitenlands en vooral alles wat moslim is zo zwart maakt als hij kan, stelde dat Grunbergs opmerking eigenlijk vooral polariserend had gewerkt. Grappig, want de ironie van zijn opmerking ging aan Duk zelf voorbij. Er is bij deze sterverslaggever iets mis met het vermogen om de dingen in het juiste perspectief te zien.

vrijdag 15 mei 2020

'Israel sloopt in twee weken 13 huizen, verwondt 59 mensen, en vernielt of beschadigt 130 bomen en 30 auto's'

Op 11 mei sloopte Israel in Kobar (bij Ramallah) : de tweede verdieping van een huis. Hte behoorde toe aan de familie van Qassam Barghouty die - samen met anderen - beschudligd is van het leggen van een bom die in augustus bij een nederztting een Israelisch meisje doodde. Hij zit vast maar is niet veroordeeld. (Foto Wafa)

Tussen 28 april en 12 mei heeft Israel 12 Palestijnse huizen en structuren gesloopt of in beslag genomen, zo meldt OCHA, het bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Activiteiten van de VN in Palestina in haar twee-wekelijkse rapport. Daaronder was een huis in Kobar dat werd gesloopt als een strafmaatregel. Daar werden 20 bomen bij beschadigd en ook een waterbron vernield. Het was de vierde ''strafsloop''van dit jaar. Een 13e huis in Oost-Jeruzalem werd gesloopt door de bewoners zelf om hoge kosten te vermijden. Een 100-tal mensen raakte dakloos. In totaal werden in deze Ramadan al 19 huizen gesloopt. Verleden jaar waren dat er in de hele Ramadan-maand 13.
In dezelfde periode 28 april tot 12 mei raakten 59 Palestijnen bij diverse gelegenheden gewond, onder wie vier kinderen. Bij 35 gewonden ging om een behandeling tegen een overdosis traangas, 13 werd getroffen door scherpe munitie, 8 door zogenoemde rubberkogels, en 3 werden fysiek mishandeld. Negen van de met scherpe munitie gewonden waren werkers die in de buurt van de 'Áfscheidingsmuur' werden neergeschoten nadat ze probeerden Israel in te komen opzoek naar werk. Drie waren kinderen uit het Fawwar kamp bij Hebron (waar op 13 mei een jongen werd doodgeschoten), een vierde was een ander kind in het Aqbet Jaber kamp bij Jericho. De gewonden door mishandeling en rubberkogels vielen bij demonstraties in Kafr Qaddum en bij de checkpoints Huwwara en Hamra inde buurt van Nablus.

Vandaag:dag van de nakba

Ik schreef een stukje ter herdenking van de nakba voor ''Plant een Olijfboom'':

De Dag van de Nakba (catastrofe), valt elk jaar op 15 mei, een dag later dan de 14e, de dag waarop in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. In het Arabisch heet de dag toepasselijk ''Zikra al-nakba'', herdenking van de nakba. Het is namelijk de dag waarop herdacht wordt dat de stichting van Israël gepaard ging met wat de Israëliërs hun ''Onafhankelijkheidsoorlog'' noemen, en waarin tussen 1947 en 1949 tussen de 750.000 en 800.000 Palestijnen werden verdreven of vluchtten. In dezelfde periode werden ruim 500 dorpen verwoest, en gedeelten van steden, zoals bijvoorbeeld ongeveer tweederde van de stad Jaffa. Dat allemaal om te verhinderen dat de vluchtelingen zouden terugkeren.
(Lees verder op de site van Plant een olijfboom)

Israeli's schieten opnieuw jonge Palestijn dood

Bahaeddin Awawda
Israelische militairen hebben donderdagmiddag voor de tweede achtereenvolgende dag een jonge Palestijn doodgeschoten. Dat gebeurde bij de nederzetting Negohot ten zuiden van Hebron. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldde dat het slachtoffer  Bahaeddin Mohammed Abdulla al-Awawda (18) was uit Deir Samit ten westen van Hebron. Hij zou met een auto zijn ingereden op militairen. Eén soldaat van 21 werd daarbij niet al te ernstig gewond en naar het Soromka-ziekenhuis in Be'er Sheva gebracht.
Bahaeddin werd getroffen door vijf kogels. Ook hij werd naar het Soroka-ziekenhuis vervoerd, maar daar werd de dood geconstateerd. Volgens de krant Haaretz was zijn aanval een manier om zelfmoord te plegen. Hij liet volgens de krant een afscheidsbrief achter.
Bahaeddin's familie heeft om een onderzoek gevraagd en wil met name antwoord op de vraag of het nodig was Bahaeddin dood te schieten, zo liet zijn oom weten. Bahaeddin's vader werd intussen voor ondervraging ontboden op de militaire basis.

woensdag 13 mei 2020

Palestijnse jongen doodgeschoten, kort na dood Israelische militair

Zeid Qaisiyya
Updated - Israelische militairen hebben woensdagmorgen vroeg een 15-jarige jongen doodgeschoten in het al-Fawwar kamp bij Hebron. Het gebeurde bij een operatie om Palestijnen te arresteren waarbij onlusten uitbraken. Soldaten kwamen heimelijk - verstopt in een voertuig met Palestijns kenteken - het kamp binnen. Daar braken onmiddellijk rellen uit, omdat iedereeen op dat tijdstip wakker was als gevolg van de ramadan  (die maakt dat mensen heel vroeg op moeten om te ontbijten).  De militairen antwoordden onder meer met scherpe munitie.
De 17-jarige Zeid Fadel Qaisiyya werd in het hoofd getroffen en overleed. Later werd bekend dat hij op het dak zat van bhet huis van zijn ouders toen hij werdgetroffen. Nog vier anderen raakten gewond door scherpe munitie, van wie er twee in hun borst en buik werden getroffen en twee anderen in hun benen.
De dood van de 17-jarige Zeid was waarschijnlijk geen toeval. Nog maar enkele uren eerder werd bij een soortgelijke inval in het stadje Ya'bad bij Jenin een Israelische militair gedood door een steen die van een dak werd gegooid.

dinsdag 12 mei 2020

Israel verbiedt banken toelagen te betalen aan Palestijnse (oud) gevangenen en slachtoffers van geweld.

Israel heeft een nieuwe militaire order uitgevaardigd die het voor banken en personeel van banken in de bezette gebieden strafbaar maakt om zaken te doen met Palestijnse oud-gevangenen, families van gevangenen en families van tijdens confrontaties omgekomen mensen. De order, die zoals het hele steksel van militaire orders in bezet gebied de kracht van wet heeft, is ingegaan op zaterdag 9 mei. Het bankpersoneel wordt onder meer bedreigd met gevangenisstraffen.
De maatregel is de zoveelste Israelische stap in het criminaliseren van de 53 jaar oude bezetting. Het gaat om een strijd tegen gelden die volgens de regels van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO worden uitgekeerd aan families van mensen die wegens verzetsdaden zijn ongekomen of anderen, die wegens hun verzet onder een oneerlijk juridisch systeem onmogelijk zware staffen kregen opgelegd.  Onder hen zijn ook mensne die Israeli;shebben verwond of gedood.
Volgens de PLO is het geld nodig omdat het de enige steun is voor families die hun kostwinner tijdelijk of voor altijd moetem missen, en om de herintreding van oud-gevangenen mogelijk te maken. Israel daarentegen - daarin in Nederland esteund door hun vrienden van Christenen voor Israel en de kleine christelijke partijtjes CU en SGP, stellen het geld voor als ''beloningen voor terrorisme''.

Israelische militair tijdens inval gedood door een steen

Ya'abad (Palestine remembered)

Een Israelische militair is dinsdagmorgen vroeg gedood door een grote steen die van het dak van een huis naar beneden werd gegooid. Het gebeurde in het stadje Ya'abad,ten westen van Jenin, bij één van de dagelijkse operaties van het leger om Palestijnen op te pakken.  De militair was sergeant Amit  ben Ygal (21) van de Golani Brigade. Hij werd geraakt aan zijn hoofd.
In 2018 werd sergeant Ronen Lubarsky op een soortgelijke  manier gedood in het kamp al-Amari bij Ramallah. De Palestijn Islam Abu Hmeid is hiervoor tot levenslang veroordeeld. Het huis van zijn moeder werd voor de vierde keer verwoest. (Verzet tegen militaire bezetters is onder het oorlogsrecht legitiem, maar dat terzijde).
Vergelijk hiermee het lot van een jonge kolonist die een Palestijnse moeder van 47 doodde door een grote steen door de voorruit van haar auto te gooien toen die hem tegemoet kwam. Hij mocht na een jaar weer terugkeren naar zijn (niet verwoeste) huis in de nederzetting. Hij is daar onder 'huisarrest' .

donderdag 7 mei 2020

Israelische nederzetting Efrat krijgt er 7.000 woningen bij


De nederzetting Efrat met op de achtergrond Bethlehem.

De Israelische minister van Defensie Naftali Bennet heeft woensdag een stuk land van 1.100 dunum (110 hectare) toegewezen aan de nederzetting Efrat (onderdeel van het Etzion blok) op de Westoever bij Bethlehem. Volgens de minister kunnen op de grond 7.000 nieuwe woningen worden gebouwd.  Dat zou een verdubbeling inhouden van het huidige Efrat, een nederzetting waar tal van radicale arechtse kolonisten wonen.Na de toewijzing kan het ministerie van Huisvesting beginnen met het maken van de  plannen.
Bennett kwam met zijn besluit drie dagen nadat  het Burgerbestuur, de bedriegelijke naam van het militaire bestuur van de Westoever, verzoeken van de NGO 'Vrede Nu' en van Palestijnen om het gebied, dat ook bekend staat als Givat Ha'eitam, aan de Palestijnse bewoners vlak bij het gebied toe te  kennen, had afgewezen.

dinsdag 5 mei 2020

Zestien maanden voor Mais Abu Ghosh voor .... ja, voor wat?

Mais Abu Ghosh (Foto Addameer)
De Israelische militaire rechtbank in de nederzetting Ofer heeft afgelopen zondag de studente Mais Abu Ghosh tot 16 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De straf geldt vanaf het moment van haar arrestatie in augustus 2019. Bovendien hangt haar een straf van 12 maanden voorwaardelijk boven het hoofd als ze in herhaling valt in de komende vijf jaar. En tenslotte moet ze een boete betalen van 2.000 shekel.
De veroordeling is duidelijk.Maar dat is niet erg het geval voor wat betreft de redenen waarvoor. Ze is veroordeeld voor  haar activiteiten als 4ejaars studente journalistiek aan de Bir Zeit Universiteit en haar lidmaatschap van de Progressieve Democratische studentengroep Qutub. Verder deelname aan een conferentie in 2018 over het recht van Terugkeer in Beirout (Libanon) waarbij ze ''de vijand zou hebben ontmoet in de vorm van ''activisten van Hizbollah".

maandag 4 mei 2020

Jonge moordenaar van Palestijnse moeder mag na een jaar weer terug naar zijn nederzetting

De gedode Aisha al-Rabi (Foto Shehab Agency)

Een jonge Israelische kolonist, die ervan wordt verdacht een jaar geleden een 47-jarige Palestijnse moeder van acht kinderen te hebben vermoord, is vandaag terugkeerd naar de nederzeting, Kokhav Hashahar, ten oosten van Ramallah, waar hij vandaan komt. De jongen, wiens naam onder de Israelische wet niet mag worden genoemd, moet nog worden veroordeeld. Hij heeft een jaar onder huisarrest gezeten bij zijn grootouders binnen het eigenlijke Israel. Nu mag hij van de rechter onder huisarrest  terug naar zijn eigenlijke woonplaats in de nederzetting -  overigens tegen de wil van de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet en de openbare aanklager.
De rechterlijke uitspraak geeft schrijnend het verschil weer tussen de wetten die gelden voor joden en de discriminerende versies  die gelden voor Palestijnen. Als hij een Palestijn was geweest die een joodse moeder zou hebben gedood, zou hij nooit huisarrest hebben gekregen maar voor de rest van zijn verdwenen zijn in een gevangenis. Bovendien zou het huis van zijn familie, nog voordat hij veroordeeld was, zijn verwoest.

zondag 3 mei 2020

Israel maakt familie van acht dakloos, kolonisten vernielen 470 bomen en 1.000 groenteplantjes

Ein ad-Duyuk (Palestine remembered)

Israel heeft de afgelopen twee weken negen structuren vernietigd waarin Palestijnen woonden. Daarbij werd een familie van acht personen dakloos en werden 19 anderen getroffen in vier gemeenschappen.In dezelfde periode werden door acties van kolonisten vijf Palestijnen gewond en ongeveer 470 olijfbomen en stekjes van olijfbomen vernield of beschadigd. Ook werden rond 1.000 uitgeplante groenteplantjes vernield.
Dat heeft OCHA, het bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Activiteiten van de VN meegedeeld. Ik heb de laatste tijd weinig aandacht aan dit soort dingen geschonken, het is ook saai nieuws, steeds weer bomen omgehakt en huizen van Palestijnen gesloopt. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om te laten zien at het altijd gewoon doorgaat, de Israelische aanvallen op de Palestijnse gemeenschappen. Vandaar dus dit bericht.
Het dakloos maken van de familie van acht personen vond plaats in de Bedoeïenengemeenschap van Ein ad-Duyuk bij Tahta, niet ver van Jericho. Daar werd een caravan gesloopt die als humanitaire hulp cadeau was gedaan. Andere zaken die eraan gingen waren tenten (voor bewoning) die eveneens waren geschonken, en schuilplaatsen voor vee in de gemeenschap Deir al-Quilt, daar vlakbij.

zaterdag 2 mei 2020

Palestijnse actrice weigerde Israelische prijs wegens de datum waarop hij werd uitgereikt

Luba Bilal Asfour (Arab48)

De winnares van de prijs voor de beste tv-actrice in Israel van dit jaar 2020 heeft er vanaf gezien de prijs in ontvangst te nemen. De uitreiking ervan vond plaats afgelopen woensdag, op Israels Onafhankelijkheidsdag. Dat was tevens de dag waarop de 'Nakba' oftewel de verdrijving van het grootste deel van Israels Palestijnse bevolking actueel was en dat vond zij te pijnlijk.
De actrice in kwestie was de Palestijnse Luba Bilal Asfour uit Nazareth. Zij kreeg de prijs van de Israelische Academie voor Film en Televisie voor haar rol in de tv-serie 'Onze jongens'.Die ging  over de ontvoering in 2015 van de 15-jarige Palestijnse jongen Mohammed Abu Khdeir uit Shu'afat in Jeruzalem, die door zijn Israelische kidnappers levend werd verbrand.  

donderdag 30 april 2020

Duitsland doet Hezbollah in de ban

Imad Mughnieh was één van door Israel vermoordde leiders
van Hezbollah van de afgelopen jaren. 
Duitslands heeft donderdag de Libanese beweging Hezbollah tot een terroristische organisatie verklaard en invallen gedaan op diverse plaatsen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de plaatsen Bremen en Berlijn. De Duitse stap volgt nadat Israel en de Verenigde Staten langdurig druk op Duitsland hebben uitgeoefend om de organisatie in de ban te doen.
Duitsland had, in navolging van de rest van de EU, de militaire tak van Hezbollah al in 1993 tot terroristische organisatie verklaard, maar rekende de politieke tak daar niet toe, net zomin als de rest van de EU. Het is nu overstag gegaan. Duitsland is wegens zijn oorlogsverleden altijd extra gevoelig gebleken voor Israelische druk. Tot dusver hebben alleen Israel, de VS, Canada en de Gulf Cooperation Council, het orgaan van de Arabische Golfstaten, de hele Hezbollah-beweging tot terroristische organisatie verklaard.
Donderdag mogen vroeg vielen zwaar gewapende Duitse politie-eenheden op een vijftal plaatsen moskeeën en gemeenschapsgebouwen binnen, evenals privé huizen. Geschat wordt dat Hezbollah in Duitsland een aanhang van ongeveer 1.050 mensen heeft, die vooral actief waren met fondsenwerving.
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei in een verklaring dat Hezbollah het bestaansrecht van Israel nier erkent, dreigt met terreur en geweld en een massaal raketarsenaal opbouwt. Hij noemde het belangrijk dat Duitsland de rechtsstaat in stelling brengt om op te treden tegen criminele en terroristische activiteiten van Hezbollah.

vrijdag 24 april 2020

Israelische kolonisten zijn volgens de Volkskrant geen dieven meer

Nederzetting Eli (FotoWikipedia)

'Het doet pijn als mensen zeggen dat zij een misdadiger is. Een dief. Iemand die verantwoordelijk is voor de pijn van onschuldige slachtoffers. Het was dan ook een emotioneel moment toen president Trump zijn vredesplan bekendmaakte. ‘Eindelijk werd bevestigd dat wij niet andermans land bezetten, maar daadwerkelijk het recht hebben om hier te zijn – dat het Joodse volk thuishoort in dit gebied.’, zegt Eliana Passentin, een in de Volkskrant geïnterviewde inwoonster van de nederzetting Eli op de Westoever van de Jordaan.  
Wat een verrassing om zoiets nu eindelijk eens in de Volkskrant te kunnen lezen. De kolonisten op de Westoever van de Jordaan, die Israel nu  53 jaar lang bezet houdt, zijn geen dieven. Ach nee, natuurlijk niet. Ze zouden nooit zomaar land stelen. ‘We bouwen alleen op land waar niemand eigendomspapieren van heeft. Mocht iemand achteraf kunnen aantonen dat het toch zijn bezit is, wordt het huis weer afgebroken en het land teruggegeven,’ zo zegt Passentin in de reportage (21 april 2020) van Sacha Kester. 

woensdag 22 april 2020

Israelische militairen schieten vluchtende Palestijnse aanvaller dood

Ibrahim Hijazi
Israelische militairen hebben woensdag bij het container checkpoint ten oosten van Bethlehem op de Westoever de 24-jarige Ibrahim Mohammed al-Hijazi uit Sawahra al-Gharbiyya (ten oosten van Jeruzalem) doodgeschoten. Hijazi reed een 20-jarige man van de Israelische grenspolitie aan met zijn bestelbus, probeerde hem  vervolgens te steken met een schaar en sloeg daarna op de vlucht. Tijdens deze vlucht werd hij doodgeschoten, of zoals het in het verhullende Israelische taalgebruik heet, ''geneutraliseerd''. Het lid van de grenspolitie werd niet al te ernstig gewond naar een ziekenhuis getransporteerd.

maandag 20 april 2020

Gantz en Netanyahu tekenen coalitieakkoord, Netanyahu blijft de premier

Gantz en Netanyahu (FotoMondoweiss)

De partijen van de Israelische premierNetanyahu en van de voormalige stafchef Benny Gantz, de Likud en de Blauw-Wit partij, hebben maandagavond uiteindelijk een coalitieakkoord getekend. Het gaat een brede nationale coalitie worden. Likud zal waarschijnlijk hierna akkoorden tekenen met de religieuze partijen en de rechtse partij van Naftali Bennett en Ayelet Shaked. Als er één ding duidelijk uit de overeenkomst naar voren komt is dat Netanyahu uiteindelijk de grote winnaar is geworden van  de onderhandelingen. Hij blijft anderhalf jaar aan als premier en hoeft zich niet al te veel zorgen meer te maken om zijn komende proces wegens corruptie.
De positie van Benny Gantz daarentegen is uitermate zwak. Hij wordt minister van Defensie en vice-premier. Hierna wordt er nog een akkoord tussen Netanayhu en Gantz getekend waarin wordt geregeld dat Gantz Netanayhu na anderhalf jaar zal aflossen. Maar er wordt intussen allerwegen twijfel geuit of deze ''rotatie'' ook werkelijk ooit zal plaatsvinden.
Uit de voorgeschiedenis van dit akkoord was al duidelijk geworden dat de nationale regering in de tijd van het corona virus waartoe Netanyahu had opgeroepen eigenlijk vooral een manier was om aan de macht te blijven en de gevolgen af te wenden van het feit dat hij voor drie zaken van corruptie terecht moet staan. Gantz,die in drie onbesliste geëindigde verkiezingen vooral campagne had gevoerd om van Netanyahu af te komen en zich als het alternatief van de premier had aangediend, ging niettemin mee in de roep om een nationale regering. Dat besluit leidde tot de splitsing van zijn partij,wat zijn positie al aanmerkelijk zwakker maakte,al was het alleen omdat hij nu nog maar de beschikking had over 15 zetels.

woensdag 15 april 2020

Israel sluit kliniek in Oost-Jeruzalem en hindert strijd tegen corona


Corona-kliniek in Silwan (Palestinian Chronicle)

Om de één of andere reden zijn Israels trouwe supporters ervan overtuigd dat er in het licht van de corona-dreiging die Israeli's en Palestijnen beiden gelijkelijk in de greep heeft, een soort mooie samenwerking is ontstaan tussen de twee bevolkingsgroepen. Op 28 maart meldde ik dat Israel een Palestijnse corona-kliniek in aanbouw in de Jordaanvallei af had gebroken en meteen werd ik tot de porde geroepen. Dit was nepnieuws, heette het, Immers er was een coördinatiecentrum van Israeli's en Palestijnen opgezet en Israel had de Palestijnse Autoriteit wel 200 testpaketten doen toekomen. Dat had de Jerusalem Post gemeld. Op gezag van het militaire bestuur van de Westoever.
Uiteraard was het een bullshit bericht, dat de uitdrukkelijke bedoeling had om het verschil en de verwarring van jaren en jaren te laten voortbestaan, olpdat de supporters van Israel maar kunnen blijven volhouden dat de dingen die op de Westoever en in Gaza gebeuren en waarover waarnemers al jaren berichten niet echt gebeuren,''omdat onze soldaten niet zo zijn'' en omdat Israel ''zich helemaal niet zo anti-Palestijns opstelt''. Op die manier worden huizen uitsluitend vernield omdat ze in strijd met de wet zijn gebouwd, Palestijnen alleen doodgeschoten als ze een bedreiging vormden, en land slechts ingepikt als eerst is vastgesteld dat het nu eenmaal ''staatsland'' was. Het ontging de supporters dan ook ten enen male dat 200 testpakketten niet echt erg veel is voor een bevolking van 4,5 miljoen Palestijnen.
In werkelijkheid is er sinds het begin van de corona-crisis een soort ijskoude apartheid aan de gang, waarbij om te beginnen de Palestijnen in Israel zelf al aan hun lot worden overgelaten. Er is geen voorlichtingsmateriaal in het Arabisch, en er zijn vrijwel geen testfaciliteiten. Israel heeft een aantal mobiele testcentra ingericht, maar daarvan werd er pas woensdag één naar de Arabische steden em dorpen in Galilea gestuurd, na een waarschuwing van Israels gezondheidsautoriteiten dat er een hoge besmettingsgraad in Palestijnse bevolkingscentra dreigt.

dinsdag 7 april 2020

Gantz akkoord met de annexatie deel Westoever, de Arbeidpartij pleegt intussen zelfmoord

Amir Peretz,de man die de Arbeidpartij
 liquideert  (Foto Wikipedia)
Sinds Benny Gantz door zich tot voorzitter van de Knesset, het parlement, te laten kiezen de weg vrijmaakte voor een Israelische regering van ''nationale eenheid'' die de eerste anderhalf jaar zal worden geleid door de huidige premier Netanyahu, is er weinig veranderd. De twee partijen hadden aanvankelijk de bedoeling vóór Pesah, het joodse paasfeest dat woensdagavond begint, de samenstelling van de nieuwe coalitie bekend te maken. Maar tijdens de onderhandelingen dienden zich diverse hobbels aan.En intussen heeft Gantz aan de Israelische president Rivlin gevraagd om een verlenging van de termijn waarin hij zijn opdracht om een regering te vormen moet afronden.
De onderhandelingen tussen de partijen verlopen zonder al teveel rumoer, maar dat neemt niet weg dat het politieke landschap in de paar weken die tussen nu en de verkiezingen zijn verlopen, grote veranderingen heeft ondergaan. Allereerst was er natuurlijk de schok dat Gantz, die een drietal verkiezingsperiodes lang  heeft volgehouden dat zijn partij een einde zou maken aan de heerschappij van de huidige premier, onder druk van de corona-dreiging en na bijna onbegrijpelijk handig gemanipuleer van Netanyahu, het hoofd in de schoot legde en gemene zaak maakte met zijn tegenstander. Het betekende het einde van zijn bondgenootschap met Yair Lapid. De  partij Kahol Lavan (Blauw Wit) brak in tweeën. Gantz en generaal Ashkenazy manifesteerden zich als partners van Netanyahu, de man die zij voorgoed van het politieke toneel hadden willen verwijderen, en Lapid en Moshe ''Bogie'' Yaalon 'kozen voor de oppositie en leiden nu de andere helft. Er was zelfs nóg een splitsing: twee leden van de fractie van Yaalon die eigenlijk verkapte Likudniks waren, splitsten zich daar ook nog eens van de oppositie-helft af en begonnen hun eigen "Derech Eretz'' fractie (een enigszins wonderlijke naam, derech eretz betekent ''fatsoen'').

maandag 6 april 2020

Voor de Britse Labourpartij heet opkomen voor de Palestijnse rechten weer gewoon antisemitisme

Keir Starmer (Foto Wikipedia)
De Britse Labourpartij is "gered". Na Corbyn, de linkse vroegere leider die de Nationale Gezondheidszorg in ere wilde herstellen,  de spoorwegen, de water- en energiebedrijven en de post en de nutsbedrijven die in de jaren '80 ten prooi vielen aan de privatiseringsdrift van Margaret Thatcher, wilde hernationaliseren, en een halt wilde toeroepen aan de privé financiering van overheidsbestedingen, is er vorige week een kandidaat gekozen die vooral de steun had van rechts en het midden.
"Sir"Keir Starmer is de kandidaat die het vertrouwen in de partij moet herstellen, dat blijkens de desastreuze uitslag van de jongste parlementsverkiezingen zo zwaar geleden had. Hoe Starmer dat gaat doen zal in de komende tijd blijken. Maar dat hij een koers zal meebrengen die meer doet denken aan het ''realisme'' van de tijden van Blair en Miliband dan aan het  revolutionaire elan van Corbyn is al duidelijk uit de eerste keuzes van ministers voor zijn schaduwkabinet. Het zijn figuren die geen deel hadden aan de nieuw linkse wind die Corbyn na zijn verkiezing in de partij bracht en die voor een ongekende ledenwinst zorgde, tot boven de 500.000.

zondag 29 maart 2020

Israelische kolonisten vernielen 300 olijfbomen

 (Foto IMEMC)

Israelische kolonisten hebben zaterdag 300 olijfbomen vernield in een gebied tussen Bethlehem en Hebron op de Westoever. De bomen waren eigendom van Palestijnen en stonden in een gebied grenzend aan een nederzetting, zo meldde Hassan Breijleh,een lid van de Commissie tegen de Muur en de Nederzettingen.
 Een ander incident was dat Israelische kolonisten bij het stadje al-Khader (ten zuiden van Bethlehem) 40 druivenranken en 10 olijfbomen vernielden die toebehoorden aan Hisham Mohammed Sbeih. Koloniste hebben de laatste tijd regelmatige soortegelijke aanvallen uitgevoerd in al-Khader, Wadi Fukin en Wadi Rahat. De afgelopen dagen profiteren ze daarbij van de totale afsluiting van Bethlehem in verband met de uitbraak van corona.

zaterdag 28 maart 2020

Israel breekt Palestijnse kliniek tegen corona af

(Foto's B'tselem)

Israel neemt - laten we het aardig zeggen - wel een heel eigenaardige houding aan tegenover de pogingen van de Palestijnse Autoriteit om verbreiding van het corona virus op de Westoever tegen te gaan. Functionarissen van het Burgerbestuur, de belachelijke naam voor het Israelische militaire bestuur van de bezette Westoever, hebben donderdag met behulp van twee met hijskranen uitgeruste trucks in de plaatsje Khirbet Ibzig in het noorden van de Jordaanvallei een hoeveelheid tentpalen, vlonders, en tentdoek in beslag genomen,zo meldt de mensenrechtenorganisatie B'tselem. Het in beslag genomen materiaal was bedoeld voor  het opzetten van acht tenten, te weten twee voor een veldkliniek, vier voor tijdelijke behuizing van uit hun huis geëvacueerde personen en twee voor tijdelijke moskeeën. Ook een generator, zakken zand en cement werden meegenomen, evenals een metalen schuur die al twee jaar op die plek stond.
Dit alles blijkbaar om de Palestijnse Autoriteit, die gezien de Israelische beperkingen op de invoer en het vervoer van materialen toch al een moeizame strijd tegen de corona-dreiging voert, het tegengaan van het virus verder te bemoeilijken. Wat het Israelische optreden extra wreed maakt, is dat de inbeslagname was gericht tegen een van de kwetsbaarste gemeenschappen in de Jordaanvallei die al decennia het leven zuur wordt gemaakt met Israelische pogingen hen te verdrijven.

donderdag 26 maart 2020

Gantz zwicht en maakt ruimte voor een nieuwe regering-Netanyahu, zijn partij splijt in tweeën

(Foto wikipedia)

De crisis in het functioneren van het Israelische parlement, nadat de Lilud-parlementsvoorzitter Edelstein weigerde te laten stemmen over zijn opvolging, is opgelost. Met  een verrassend gebaar stelde de leider van de Blauw Witpartij, Benny Gantz, zich donderdagmiddag kandidaat voor de voorzittersfunctie. Hij werd gekozen met 73 stemmen voor en 18 tegen.
Gantz verrassende stap had twee verrassende gevolgen. Een is dat hij hiermee de weg vrijmaakte voor de vorming van een kabinet van nationale eenheid met - opnieuw - Benjamin Netanyahu als premier. Netanyahu had hiervoor de afgelopen ruime week stevig op aangedrongen, waarbij hij zichzelf etaleerde als de man die Israel nodig heeft om de corona-crisis het hoofd te kunnen bieden. Netanyahu zal 1,5 jaar aanblijven, waarna een wisseling van de wacht volgt en Gantz het mogelijk zou kunnen overnemen.
Het tweede gevolg is dat de partij Blauw Wit, die een coalitie was van Yair Lapid's Yesh Atid partj met Gantz en twee andere generaals, Gabi Askenazy en Moshe Yaalon, in tweeën is gespleten. Gantz die tijdens de verkiezingen campagne voerde als de leider van een partij die eindelijk Netanyahu uit zijn zetel zou kunnen verdrijven, is daarop nu dus teruggekomen. Kennelijk is hij gezwicht voor de druk. Hij wilde duidelijk niet de geschiedenis ingaan als de man die onder de corona-dreiging een nationale coalitie verhinderde. Zijn medepartijleiders Yair Lapid en Moshe Yaalon gingen daarin echter niet mee. Beiden lieten zich met hun aanhang registreren als een onafhankelijke factie in het parlement.

dinsdag 24 maart 2020

Netanyahu grijpt corona-dreiging aan om het parlement te omzeilen en aan de macht te blijven

Het coronavirus heeft op vrijwel alle sociale, politiek en economische terreinen een verwoestende invloed.Toch zijn er ook mensen die er kansen in zien. Eén van hen is Benjamin Netanyahu. De Israelische premier heeft de laatste verkiezingen verloren. Zijn rivaal Bennie Gantz haalde met zijn Blauw Wit 33 zetels, Netanyahu met zijn Likud kwam op 36, maar bleef met zijn bondgenoten samen steken opeen aantal van 58 zetels, niet genoeg vooreen meerderheid. Wat nog erger was, was dat de Israelische president Rivlin na het consulteren van de nieuw verkozen parlementsleden Gantz aanwees als de man die een nieuwe regering moest gaan vormen. Eénenzestig van de nieuwgekozenen, dat wil zeggen de helft plus één, wezen hem, de man die had gezegd dat het tijd was dat Netanyahu het veld zou ruimen, aan als gedoodverfde nieuwe premier. Onder de 61 was een meerderheid van de (Palestijnse) Verenigde Lijst.
Waar Netanyahu de Palestijnse partijen als fellowtravellers en mogelijke landverraders had neergezet, meende Gantz nu dat 20%  van de bevolking miet langer genegeerde kon worden. Het was een vrij plotselinge herwaardering van de positie van deze Palestijnse partijen, die in het het Israelische politieke klimaat tot nu toe vrijwel altijd een verwaarloosbare rol speelden.
Netanyahu's positie leek ernstig bedreigd. Maar zie, ineens was daar de dreiging van het coronavirus.

maandag 23 maart 2020

Israeli's doden jonge Palestijn

Sofian Khawaga
Israelische militairen hebben zondagavond bij het dorp Ni'lin (bij Ramallah) een jonge Palestijn doodgeschoten en een andere verwond. Dat gebeurde toen zij het vuur openden op een auto waarin de twee mannen zaten. Volgens de Israelische militaire woordvoerder schoten zij op de twee omdat er vanuit de auto met stenen zou zijn gegooid. Volgens Palestijnse bronnen behoorden de twee echter niet tot degenen die met stenen gooiden. Het waren twee neven, volgens deze lezing, die toevallig passeerden.
De gedode Palestijn was de 29-jarige Sufian Nawal al-Khawaja. Zijn neef die gewond raakte,vluchtte en wist te ontkomen. De Israeli's hielden een ambulance die hulp wilde bieden tegen.Zij namen later het dode lichaam van al-Khawaja mee.'

vrijdag 20 maart 2020

Nieuwe secretaris generaal van UNRWA

Lazzarini
De hulporganisatie voor de Palestijnen van de Verenigde Naties UNRWA,heeft een nieuwe baas. VN-secretaris generaal Guterres heeft na overleg met de organisatie de Zwitser Philippe Lazzarini benoemd. 
Met de benoeming komt een einde aan een periode van enkele maanden waarin UNRWA werd bestuurd door een interim bestuurder, Christian Saunders. Saunders volgde in november Pierre Krähenbühl op,die het veld moest ruimen na klachten van wanbestuur.  
Lazzarinit een carrière van 30 jaar achter de rug voornamelijk in de VN en het Rode Kruis.Hij kwam in 2003 bij de VN werken. Het laatst was hij coordinator van de humanitaire hulpverlening in Libanon.

donderdag 12 maart 2020

Israelische soldaten doden tiener bij bestorming Palestijnse archeologische site

Het tafereel op Jabal al-'Arma een kleine week geleden. (Foto PIC)

Israelische militairen hebben woensdag een Palestijnse tiener doodgeschoten tijdens pogingen van kolonisten en het leger om de heuvel ''Orma'' (Jabal al-'Árma in het Arabisch) ten zuiden van de stad Nablus in te nemen. Palestijnen van het dorp Beita houden een permanente sit-in op de top sinds 28 februari. Zij willen daarmee verhinderen dat kolonisten de heuvel bezetten.
 De heuvel wordt al meer dan een week belaagd. Gisteren werd hij, tijdens een nieuwe poging van de kolonisten en het leger om hem in te nemen, bestormd door een aantal militaire voertuigen. Dat leidde uiteraard tot botsingen. Daarbij werd met scherp geschoten. De 15-jarige Mohammed Abdel-Karim Hamayel werd door een kogel in het hoofd getroffen. Hij werd naar het Rafida ziekenhuis in Nablus vervoerd, waar hij overleed. 
Mohammed Hamayel
Er belandden daarnaast 16 andere gewonden door kogels in het ziekenhuis. Eén van hen onderging een operatie, een ander belandde in ernstige toestand op de intensive care. De overige 14 gewonden zijn stabiel. In totaal zijn bij de confrontaties op de Jabal al-'Arma nu 93 gewonden gevallen, de meesten overigens door ''rubber kogels'' en traangas.

dinsdag 10 maart 2020

Israelische soldaten rooien honderden door Nederlanders geplante olijfbomen

De boomgaard bij Wadi Fukin (illustraties Plant een Olijfboom)

Een twintigtal Israelische soldaten heeft maandag 400 gesponsorde olijfbomen uitgetrokken in een boomgaard bij het dorp Wadi al Fukin ten zuidwesten van Bethlehem, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. Het was hun bedoeling het land in te nemen.
De olijfbomen werden afgelopen maand in Wadi Fukin aangeplant door deelnemers van de Plantreis van de Nederlandse organisatie 'Plant een Olijfboom'  en studenten uit Noorwegen in samenwerking met landeigenaar Mohammad Mustafa Al-Hroub. Al-Hroub zal de strijd voortzetten om zijn land te behouden,. Hij krijgt daarbij ondersteuning van de partners van Plant een Olijfboom, de Palestijnse 'Olive Tree Campaign'.
Al-Hroub's land ligt aan de rand van de Groene Lijn van 1948 op de Westelijke Jordaanoever. Zijn land is ingesloten door de Israëlische koloniën (nederzettingen) 'Tsur Hadasa' met zo’n 10.000 kolonisten aan de ene kant en ‘Hadar Beitar’, in het district van Jeruzalem aam de andere. De Israëlische kolonie Betar Illit grenst aan Wadi Fukin in het zuiden en telt meer dan 57.000 kolonisten die volgens Internationaal Recht illegaal op de Westoever verblijven. De nederzettingen sluiten Wadi Fukin volledig in. Er is één weg die uit het dorp leidt, hierdoor kan het leger de bewegingsvrijheid van de dorpelingen makkelijk inperken. Door mobiele checkpoints in te stellen of de weg af te sluiten doen ze dat ook regelmatig.

maandag 9 maart 2020

PvdA rekent eindelijk af met definitie die kritiek op Israel onmogelijk probeert te maken

Is het nieuws? Nou vooruit. Het PvdA-congres van afgelopen zaterdag heeft de Tweede Kamerfractie gevraagd om afstand te nemen van de IHRA-definitie van antisemitisme.  Dat wil zeggen dat het congres met grote meerderheid (94%) een motie heeft aanvaard die een beroep op de fractie doet om de definitie niet te gebruiken als een middel om kritiek op Israel verdacht te maken. De motie luidt:

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 7 maart 2020 te Nieuwegein,
Overwegende 
dat:de strijd tegen antisemitisme grote aandacht en nadrukkelijke steun verdient;alle vormen van racisme op universele gronden en met dezelfde toewijding bestreden dienen te worden;

de Tweede Kamerfractie van de PvdA in november 2018 twee keer heeft gestemd tegen moties van de SGP voor het overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme, omdat die partij - en andere - op onderdelen doelbewust een koppeling maakt tussen kritiek op de politiek van de staat Israël en Jodenhaat; 

de Tweede Kamerfractie van de PvdA zich ook in de vorige kabinetsperiode nadrukkelijk tegen deze koppeling heeft uitgesproken; 

de Tweede Kamerfractie van de PvdA in februari 2019 de IHRA-definitie alsnog heeft onderschreven;

 de IHRA-definitie steeds vaker wordt misbruikt om personen en organisaties, die de politiek van de staat Israël bekritiseren en solidariteit met de Palestijnen betuigen, van antisemitisme te beschuldigen en zodoende een vrije meningsuiting ten aanzien van Israël te ondermijnen; 

Roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op de koppeling tussen kritiek op de politiek van de staat Israël en Jodenhaat te blijven afwijzen en zich actief tegen ondermijning op grond van de IHRA-definitie van een vrije meningsuiting ten aanzien van het beleid van de regering van Israël uit te spreken, 

en gaat over tot de orde van de dag

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu)  Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om dele...