woensdag 19 april 2017

Hoe een vluchtende Palestijn in de rug schieten een ''professionele fout'' werd en geen moord

De schutter, kolonel Israel Shomer, commandant van de Givati Brigade. Hij is intussen bevorderd tot bevelvoerder van het Zuidelijk Commando van het Israelische leger.

Op drie juli 2015, 's morgens om half zeven, schoot kolonel Israel Shomer, toen commandant van de Givati Brigade de 17 jarige Mohammed al Kasba uit het Qalandiyya kamp dood in de buurt van het Qalandiya checkpoint. Er deden aanvankelijk diverse lezingen de ronde over de toedracht. De kolonel stelde zijn lezing een aantal keren bij. De site +972 liet vorige week zien hoe dat afliep: hoe de kolonel zich liegend rechtvaardigde en hoe dat door de Israelische Militaire Advocaat Generaal werd geaccepteerd, zodat moord uiteindelijk geen moord was, maar werd afgedaan als een ''professionele fout'' die niet hoefde te worden vervolgd. De kolonel is intussen bevorderd tot de hoogste officier van het zuidelijke Israelische commando.
De mensenrechtenorganisatie Al Haq verzamelde na de gebeurtenis al meteen materiaal waaruit bleek dat de jongen van achteren werd doodgeschoten terwijl hij wegrende. De kolonel en een soldaat die bij hem in de auto zat, gaven echter aanvankelijk een heel andere versie. Totdat via de mensenrechtenorganisatie B'tselem een opname opdook van een beveiligingscamera.
Wat die opname laat zien is dat Shomer in zijn auto komt aanrijden, dat al Kasba een steen gooide (die de voorruit beschadigde) en wegrende. Shomer en de soldaat stapten vervolgens uit de auto en de kolonel schoot drie keer op de wegrennende Kasba (die toen al buiten beeld was). Wat er daarna gebeurde was dat kolonel Shomer naar de jongen toeliep, zich over hem heen boog, wegliep zonder om medische hulp te vragen, instapte en wegreed. Al Kasba was door twee kogels getroffen, één in de rug en één in de achterkant van zijn nek. De laatste kogel bleef steken in zijn kaak. Hij overleed kort daarna.
De site +972 schetste de hele gang van zaken, inclusief het militaire onderzoek naar de zaak, hier in het kort weergegeven. Het resulteert in het volgende beeld: De eerste militaire ondervraging vond plaats ongeveer zes uur nadat al Kasba was doodgeschoten. De getuigen en betrokkenen hadden toen ruimschoots de gelegenheid gehad van tevoren te overleggen welk verhaal ze zouden vertellen. Kolonel Shomer zei (ondersteund door de soldaat) dat er twee auto's schuin op de weg stonden die hem verhinderden door te rijden en dat er drie mannen stonden met in iedere hand een steen. Hij voelde dat zijn leven werd bedreigd, had een waarschuwingsschot gelost en daarna het vuur geopend. Na het opduiken van de beveiligingsopname vond een nieuw verhoor plaats. De twee auto's uit het eerste verhaal van Shomer waren toen verdwenen. De drie mannen echter niet. Maar wat opmerkelijk was, was dat de soldaat die Shomer belegeidde, nu zijn verhaal introk en verklaarde dat ook het verhaal van Shomer dat hij eerst (in overeenstemming met de procedures) een waarschuwingsschot zou hebben gelost, gelogen was, en dat daarvoor ook geen tijd was geweest omdat alles zich in 30 seconden had afgespeeld: Shomer had meteen op al Kasba geschoten. De Militaire Advocaat Generaal vond deze versie die door de video werd ondersteund echter blijkbaar niet interessant. Uiteindelijk werd Shomers nieuwe versie geaccepteerd. Daarin zei hij op de benen van al Kasba te hebben gemikt. Maar doordat hij rende had hij niet via het vizier van zijn geweer gemikt en daarom werd de jongen in zijn bovenlijf geraakt. In de versie van het verhoor dat de site +972 blijkbaar te zien heeft gekregen, heette dat een ''professionele fout''. Het feit dat de kolonel tegen de regels geen medische hulp voor de getroffen jongen had ingeroepen, werd door de Advocaat Generaal genegeerd.
Zo werd een moord dus een professionele fout. En zo kon de kolonel tot leider van het zuidelijke Israelische commando worden benoemd. Het is de moeite waard het verslag (of de verslagen, het zijn twee stukken) op  +972 Magazine na te lezen. Ik vrees dat het een beeld schetst van hoe meer Israeli's wel heel makkelijk wegkomen met het doodschieten van een Palestijn. Zelfs als er bewijsmateriaal is in de vorm van een video die aantoont dat ze liegen.

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...