maandag 29 mei 2023

Israeli's doden kolonel van de inlichtingendienst

Ahsraf Ibrahim 
 Een kolonel van de Inlichtingendienst van de Palestijnse Autoriteit en oud-gevangene is maandagmorgen bezweken aan de verwondingen die hij die morgen opliep tijdens een inval van de Israeli's in de stad Jenin. Ashraf Mohammed Ibrahim (37) werd getroffen door dumdum-kogels in de buik en de borst. De ene deed zijn lever exploderen en de andere veroorzaakte grote schade aan een long. Behalve Ibrahim waren er nog zeven andere gewonden van de inval. De meesten waren getroffen in hun benen. 

De Israeli's arresteerden ook zes mensen. Het was een inval van het soort zoals het leger die nu routinematig uitvoert: een grote troepenmacht in veel gepantserde auto's, sluipschutters op de daken en verschillende huizen werden doorzocht. Uiteraard braken er ook onlusten uit, waarbij de troepen het vuur openden op de menigte.

In de plaats Beitunia gaf het leger maandag een order aan Mahmoud Hassan Shilo om zijn steenhouwerij te sluiten en de apparatuur te verwijderen omdat de steengroeve in ''Area C'' lag en hij geen vergunning bezat. De troepen namen zijn tractor en gereedschap om steen uit te hakken in beslag.

Kolonisten Homesh keren stap voor stap terug, ook al is de internationale gemeenschap tegen

Bezalel Smotrich
 Het ''burgerbestuur'' van de Westoever,  de bedriegelijke naam van het militaire apparaat dat de Westoever bestuurt, heeft de religieuze hogeschool, de yeshiva, van de nederzetting Homesh die op privé-grond van Palestijnen van Burqa was gevestigd, verhuisd naar een nieuwe plek die tot ''staatsland'' is verklaard. Dat is gebeurd om de yeshiva straks een nieuwe, ''legale'' status te kunnen geven. De verhuizing is goedgekeurd door Netanyahu en door  minister van Defensie Yoav Gallant, die de opperbevelhebber van het leger opdracht gaven de kolonisten doorgang te verlenen, ondanks verzet van het bureau van de procureur-generaal voor de Westoever die had gezegd dat de verhuizing ''illegaal'' was. 

Wie dit kan volgen is wellicht op weg om een carrière in het Israelisch justitiéle apparaat te gaan volgen. Voor andere mensen volgt hier een korte uitleg: Homesh was één van de vier nederzettingen die ten tijde van de terugtrekking uit Gaza van wijlen Ariel Sharon werden gesloten. De yeshiva bleef echter om onduidelijke redenen, en ondanks verzet van Palestijnen en incidentele gevallen waarbij Palestijnen ernstig werden gemolesteerd, wel functioneren. In maart van dit jaar besloot de nieuwe fascistische regering dat het besluit om de vier nederzettingen te sluiten weer ongedaan werd gemaakt.  Een week geleden kregen de kolonisten van het ''burgerbestuur'', dat wordt bestuurd door minister Bezalel Smotrich, toestemming om zich in Homesh te vertonen, wat gevolgd werd door scherpe veroordelingen van de Verenigde Staten en Frankrijk van dit besluit.

Desondanks kreeg de regionale raad van Shomron van het ''burgerbestuur'' permissie om bouwplannen te maken, maar niemand gaf tot nu toe toestemming om ook te gaan bouwen. Vorige week begonnen de kolonisten uit zichzelf met het voorbereiden van de grond voor de bouw, maar de commandant van de Westoever, generaal-majoor Fuchs, hield dat tegen. Minister Smotrich en Yoav Galant kwamen echter tussenbeide en gaven toestemming een graafmachine te gebruiken. 

Yossi Dayan, het hoofd van het bestuur van Shomron, die maandag na de verhuizing langskwam, zei dat de toestemming om te verhuizen een ''nieuwe stap'' was om de sluiting van Homesh ''volledig te rectificeren''. Ook minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir noemde de toestemming een ''historisch moment'' en zei dat het een verschuiving inhield van de tijd waarin de regering routinematig buitenposten ontruimde naar een tijd waarin ''de hele staat Israel wordt opgebouwd en ontwikkeld''. De NGO Yesh Din, die de bewoners van Burqa vertegenwoordigt op wier land Homesh is neergezet, zei in een statement dat de nieuwe plek voor de yeshiva nog steeds de bewoners niet de de mogelijkheid biedt  hun land te bereiken en dat bovendien de wederrechtelijke inbeslagname van hun grond wordt bestendigd.

vrijdag 26 mei 2023

Kolonist doodt man, kolonisten verbranden auto's en schieten een man in het hoofd

Twee van de verbrande auto's. (Wafa)

 Een Palestijnse man is vrijdag doodgeschoten door een Israelische kolonist in de nederzetting Tene Omarim, die ligt in heuvels van Zuid-Hebron. Op dezelfde dag staken kolonisten van de nederzetting Adei Ad, één van de illegale buitenplaatsen van de nederzetting Shiloh, tenminste vijf auto's in brand van boeren die hun land aan het bewerken waren. Dat gebeurde in Turmush Ayya en al-Mughayyir, twee plaatsen ten noordoosten van Ramallah. Ook werden teminste 270 hooibalen verbrand. 

Het ergste  was dat er ook vijf boeren gewond raakten, van wie één ernstig met een schot in het hoofd.  De overigen, die onder meer bewerkt werden met stenen liepen verwondingen en kneuzingen op. Militairen joegen later de Palestijnen weg. Ze versperden de meeste wegen naar al-Mushayyir  en legden de bewoners een verbod van 14 dagen op om hun land te komen bewerken. 

De doodgeschoten Palestijn in Tene Omarim werd later geïdentificeerd als de 28-jarige Alaa Kisiya uit Dhahiriya, een plaats die ligt ten zuidwesten van Hebron. Volgens de kolonist die hem doodschoot, een veiligheidsagent, kwam hij de nederzetting binnen met een mes. Van dat mes lieten ze ook een foto zien. Het zag er niet bijster gevaarlijk uit. Uiteraard wordt dit geval niet verder uitgezocht, daarom denk ik dat het verstandig is op te merken dat twijfel gerechtvaardigd lijkt, omdat a) niet iedereen die een mes bij zich heeft zodanig gevaarlijk is dat hij onmiddellijk dient te worden doodgeschoten. En dat b) er aanwijsbaar in het verleden is gemanipuleerd met messen, die bijvoorbeeld naderhand bij een doodgeschoten Palestijn werden neergelegd. Er zijn nu in 2023 157 slachtoffers van Israelisch geweld.

donderdag 25 mei 2023

Israel wil onder meer het zwaaien met de Palestijnse vlag gaan verbieden

 Samia (B'tselem)
 Israel maakt zich op voor een serie wetsvoorstellen die de greep op de Westoever moeten verstevigen, de ''nationale'' activiteiten van (Palestijnse) studenten aan banden moeten leggen en de buitenlandse giften aan Israelische Non Governmental Organizations (NGO's) nog verder moeten gaan bemoeilijken. De bedoeling is dat zij zondag door de ministerraad zullen worden behandeld.

Dat gebeurt terwijl de organisatie die actie voert tegen het doorvoeren van de juridische hervormingsplannen van het kabinet zich beraadt over verdere acties. En intussen gaat de verdere inbezitname van Palestijns land ongehinderd verder. Op twitter circuleerde een opname van een bulldozer die bezig was een ringweg aan te leggen rond de vrijwel geluidloos weer bewoonbaar gemaakte illegale nederzetting Homesh (op in beslag genomen land van de plaats Burqa). En verder was er de treurige evacuatie van rond de 200 bewoners van het plaatsje Samia  (bij Ramalla) die dezer dagen de aftocht bliezen nadat hun leven jarenlang onleefbaar was gemaakt door optreden van het leger en (door de staat gesteunde) kolonisten, plus restricties om te bouwen.  Alleen het schooltje -  dat van de rechterlijke macht mocht worden gesloopt - stond er nog net iets langer...

De wetsvoorstellen behelzen een door Likud-lid Danny Danon ingediend voorstel  om de minister van Binnenlandse Zaken het recht te geven gebieden van Nationaal Belang aan te wijzen op de Westoever.  Tot nu toe had alleen de minister van Defensie die bevoegdheid. De wet is bedoeld als een uitbreiding van de wet op Nationale Parken, natuurreservaten, Nationale gebieden en gebieden voor herdenkingen. Maar verder is de bedoeling het strafbaar te maken  (voor Israeli's en Palestijnen) om schade toe te brengen aan deze terreinen. In een toelichting wordt gezegd dat het volk van Israel na 2.000 jaar is teruggekeerd naar zijn land en ''Judea en Samaria eveneens heeft bevrijd''. En het land van Judea en Samaria ''is vol van erfgoed-gebieden die van groot nationaal en historisch belang zijn''.

Een ander wetsvoorstel van het lid van Otzma Yehudith Limor Son Har-Melekh wil dat het steunen van terreur'' wordt gedefinieerd als het verlenen van steun aan gewapende strijd of aan het steunen van een terrreur-organisatie die het op Israel heeft gemunt, of het zwaaien met de vlag van een vijandige natie, een ''terreur-groep, of het zwaaien met de Palestijnse vlag''. Een student die dit doet wordt voor 30 dagen geschorst en als hij het nog eens doet voor altijd. Universiteiten worden er op aangesproken dat zij dienen te verhinderen dat groepen die dit doen aan de universiteit worden gevormd. 

Nog een derde wetsvoorstel wil het doen van giften uit het buitenland aan NGO's in Israel zo goed als gaan verhinderen. In het verleden is dit al behoorlijk moeilijk gemaakt door wetten die het verplicht stelden hun giften te publiceren terwijl functionarissen van de betreffende NGO's (als bijvoorbeeld B'tselem) bij optreden in het openbaar kenbaar moeten maken dat zij (deels) betaald werden door het buitenland. Het wetsvoorstel is al bij voorbaat heftig bekritiseerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.   

Inval in Jericho: 13 gewonden, 14 man gearresteerd, 50 huizen doorzocht

Een gewonde wordt het ziekenhuis binnengebracht (Al-Quds.com)

Israelische troepen hebben donderdag een inval in het Aqabat Jaber-vluchtelingenkamp bij Jericho uitgevoerd. Een grote troepenmacht viel het kamp van alle kanten binnen, posteerde sluipschutters op de daken en doorzocht tenminste 50 huizen. Daarbij werd kwistig met scherpe munitie geschoten en traangas ingezet. 

Het resultaat was dat, toen de troepen vertrokken, 13 gewonden in het plaatselijke ziekenhuis werden afgeleverd, allen met verwondingen aan hun benen  Van één van hen is de toestand zorgwekkend, hij is in allerijl overgebracht naar Ramallah. Veertien mannen werden gearresteerd. 

De troepen hadden het kamp van de buitenwereld afgesloten door alle toegangswegen te versperren met aarden wallen. Niemand mocht het kamp in of uit. Ook ambulances werden op een afstand gehouden. Tijdens de operatie werden alle bewakingscamera's die de gang van zaken hadden kunnen filmen in beslag genomen. Zeker 50 huizen werden overhoop gehaald met inspecties, waaronder ook het huis van de goeverneur van Jericho en de Vallei van de Jordaan, Jihad Abu al-Assal en diens zoons.

maandag 22 mei 2023

Drie man gedood bij Israelische inval in Balata-kamp, diverse huizen opgeblazen

 
Van rechts naar links: Fathi Rizk, Adbullah Abu Hamdan en Mohammed Zeitoun 

Israel is maandagmorgen vroeg weer het Balata-kampbij Nablus binnengevallen. Dat gebeurde met een grote troepenmacht, volgens Palestijnse journalisten de grootste tot nu toe. Er waren honderden  soldaten, talloze voertuigen en bulldozers mee gemoeid en het bekende tafereel was dat scherpschutters plaats namen op daken terwijl diverse huizen werden omsingeld.  

Drie mannen werden tijdens de razzia gedood. Volgens Israel gebeurde dat tijdens een vuurgevecht. Volgens Palestijnse berichten bevonden zij zich in één van de omsingelde huizen, dat van Fathi Jihad Rizk (30). Rizk was één van de drie. De andere twee waren Abdullah Yousef Abu Hamdan (24) en Mohammed Bilad Zeitoun (30). Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid waren er verder zes gewonden van wie één in kritieke toestand. Drie van hen werden opgenomen in het Rafidia-ziekenhuis. De Brigade van de Martelaren van al-Aqsa, de militaire arm van de de groep Fatah, maakte bekend dat er gerouwd werd om het verlies van drie martelaren.

Ambulances werden op een afstand gehouden. Mogelijk zijn daardoor personen doodgebloed. Het ambulancepersoneel klaagde dat zij meerdere malen bemerkten dat de lasers van de geweren van militairen op hen waren gericht. Er werden diverse huizen opgeblazen, onder meer het huis van de familie Abu Shalal. Daarbij werden twee personen, onder wie een meisje, gewond. Verscheidene buurhuizen liepen schade op. Volgens Israel werd een 'wapenfabriek' onklaar gemaakt.

De PLO beschuldigde Israel ervan een volledige oorlog met het Palestijnse volk te voeren, waarbij mensen worden gedood, en huizen en kampen worden verwoest. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken riep het Internationale Strafhof op om eindelijk zijn stilzwijgen te doorbreken en de Israeli's te vervolgen voor hun misdaden.  Door de dood van de drie mannen staat het aantal slachtoffers van Israelisch geweld in 2023 intussen op 156. 


maandag 15 mei 2023

Vijfenzeventig jaar Nakba heeft de Palestijnen niet klein gekregen

Israelische troepen escorteren vluchtelingen uit Ramle

 15 Mei 1948 was de dag waarop de Staat Israel werd uitgeroepen en 15 mei 2023 is daarom de 75ste verjaardag van de Nakba (catastrofe) zoals de Palestijnen en eigenlijk ongeveer alle Arabieren deze dag noemen. De naam staat voor de verdrijving van drie kwart van de toen 1,4 miljoen mensen tellende Palestijnse bevolking uit Palestina. Van hen woont nog altijd een groot aantal in de UNWRA-vluchtelingenkampen: 10 kampen in Jordanië, 9 kampen in Syrië, 12 kampen in Libanon, 19 kampen op de Westoever en 8 kampen in de Gaza-strook.    

De Nakba was een lange campagne van de Israeli's die in 1947 begon en in 1949 eindigde (ook al werd de Palestijnse bevolking van Majdal (nu Ashkelon) pas in 1950 verdreven. In die periode werden 531 Palestijnse dorpen vernield, en  grote delen van Jaffa en Haifa. Uit Jaffa werden 70.000 mensen verdreven, uit Haifa eveneens 70.000 en uit Jeruzalem 35.000. De campagne ging gepaard met 51 grote en kleine moordpartijen waarvan alleen die in Deir Yassin wereldberoemd werd. Geschat wordt dat het totaal aantal doden van de Nakba 15.000 moet bedragen.

Tegenwoordig wordt vaak gehoord dat de Nakba niet in 1949 eindigde maar nog altijd doorgaat. Daarmee wordt niet alleen bedoeld dat in 1967, na de Zesdaagse oorlog, opnieuw zo'n 200.000 Palestijnen het land werden uitgewerkt. Het slaat vooral op de bouw van de nederzettingen die voortgaat, de annexatie van land die eveneens maar doorgaat, de sloop van huizen en gebouwen die onvermoeid wordt gehandhaafd, de economie die opzettelijk klein wordt gehouden, en niet in de laatste plaats het opsluiten en doden van mensen. Op dit moment zitten rond de 5.000 mensen vast van wie een aantal van rond de 1.000 als ''administratief gevangene'', wat betekent dat ze zonder vorm van proces vastzitten. Volgens het Palestijnse Centraal Bureau voor de Statistiek, waaraan een groot deel van deze gegevens zijn ontleend, zijn in de loop der jaren een miljoen Palestijnen voor kortere of langere tijd gearresteerd. En wat het doden van mensen betreft is er de ongekende moordlust waarmee het leger huishoudt op de Westoever. Waarbij het wordt bijgestaan door Israels juridische apparaat dat vrijwel elke misdaad witwast, iets wat trouwens ook geldt voor de vele wandaden van de kolonisten. Volgens het Palestijnse CBS wordt dit geïllustreerd door het feit dat sinds de Tweede (of al-Aqsa) Intifada van september 2000 tot 31 december 2020 een totaal aantal van 11.540 Palestijnen werd gedood.

Het mag haast een wonder worden genoemd dat ondanks deze cijfers het moreel van de Palestijnen nooit is gebroken. Vijfenzeventig jaar waarin Israel zijn uiterste best deed hun bestaan te ontkennen, hen te dehumaniseren en hen hun bezit te ontnemen, hebben hen niet klein gekregen en hun herinneringen en verlangen naar vrijheid niet ontnomen. Ze blijven zich Palestijn voelen en dragen dat op alle mogelijke manieren uit. En hun aamtal zit intussen in de lift. In Israel bedraagt hun gezamenlijke aantal intussen zo'n 7 miljoen, oftewel 50,1 procent van de totale bevolking. -  1,7 miljoen is Israelisch, 3,2 woont op de Westoever inclusief bezet Oost-Jeruzalem en 2,2 miljoen  woont in de Gaza-strook. De Joodse Israeli's vormen nu een minderheid van 49,9 procent. De Palestijnse wereldbevolking was op 31 december 2022 volgens het Palestijnse CBS 14 miljoen.

Israelisch leger bereidt opblazen huis voor: één dode en een ernstig gewonde

Saleh Sabra
 Israelische militairen zijn maandagmorgen het Askar-vluchtelingenkamp bij Nablus binnengetrokken om voorbereidingen te treffen voor het opblazen van het huis van Abdel-Fattah Kharousha, de eerder doodgeschoten dader van de aanslag in Huwwara in februari waarbij de Israelische kolonisten Hallel en Yagel Yaniv werden gedood. Vanzelfsprekend braken daarbij confrontaties uit in het kamp en de aangrenzende Masaken-wijk van Nablus. Volgens het leger ging het om vuurgevechten, maar Palestijnse persbureaus spreken alleen van stenen. Wat duidelijk is, is dat de militairen bij hun vertrek het vuur openden en zonder onderscheid met scherp schoten op de menigte. Daarbij werd de 22-jarige Saleh Sabra in de borst getroffen. Hij werd naar het Rafidia-ziekenhuis overgebracht waar de dood werd geconstateerd. Een tweede man, die eveneens in de borst werd geraakt, werd in kritieke toestrand opgenomen.

Her aantal Palestijnse doden als gevolg van Israelisch optreden in 2023 is daarmee gestegen tot 152.  Het is hoog tijd dat het Internationaal Gerechtshof de Palestijnse klachten over het Israelische optreden eens een keer serieus gaat nemen.

zondag 14 mei 2023

Gaza is weer kalm


De situatie is weer kalm in Gaza nadat zaterdagavond een bestand is ingegaan. Iedereen bedankte Egypte en Qatar voor hun rol bij het tot stand komen van het bestand. De VS, en Israel, de secretaris-generaal van de Islamitische Jihad al-Nakala, Hamas en ook de Palestijnse president Abbas, hoewel hij er volstrekt buiten was gebleven. Niemand gaf echter bijzonderheden, wat doet vermoeden dat niets  anders is besloten dan te stoppen met elkaar te bestoken.

De doorgangsposten Erez en Karam Abu Salem gingen weer open,  de vissers konden weer uitvaren en de mensen gingen weer aan het werk, dat wil zeggen met uitzondering van de 33 slachtoffers, onder wie zes kinderen en drie vrouwen, en waarschijnlijk ook de 190 gewonden. Er zijn ongeveer 20 gebouwen vernield, waarvan vele met meerdere appartementen en veel belendende percelen werden beschadigd. De scholen gingen weer open nadat was vastgesteld dat zij geen gevaar voor instorten vertoonden. Verder werden er de nodige plaatsen voor condoleancebezoek opengesteld die zaterdagavond al honderden bezoekers ontvingen. De totale schade moet nog worden opgemaakt.

zaterdag 13 mei 2023

Israeli's doden fietser bij Jenin

Ahmed Atrateh

Israelische militairen hebben zaterdag een man doodgeschoten bij controlepost 300 ten zuidoosten van Jenin. Het was de 33-jarige Ahmed Mohammed Atrateh uit de plaats Yabad vlak bij Jenin. Volgens de Israeli's kwam hij op de fiets en probeerde hij een steekaanval uit te voeren. Hij werd nadat de militairen het vuur hadden geopend hevig bloedend aan zijn lot overgelaten tot hij dood was. Zijn lichaam werd later overgegedragen aan de Rode Halve Maan. 

Tareq Qabaha, het hoofd van de dorpsraad van de plaats Tura al-Gharbiya, waar de controlepost 300 aan grenst, vertelde echter dat Ahmed Atrateh op de fiets door het checkpoint kwam en zonder reden werd neergeschoten. Hij zei dat Atrateh regelmatig door het checkpoint ging om het land van zijn familie te bewerken dat aan de andere kant van de Apartheidsmuur ligt. Zijn dood brengt het aantal slachtoffers van Israelisch geweld in 2023 op 151. 

Israel zet agressie voort op twee fronten: doodt twee man in Nablus en twee in Gaza

Links Adnan Araj, rechts Sa'ed Masheh (Al-Quds,com)

 Israel heeft in de vroege ochtend van zaterdag, de shabbat, weer één van zijn intussen volgens bekend patroon uitgevoerde aanvallen in scene gezet op het Balata-vluchtelingenkamp bij Nablus. Undercover eenheden in privé-auto's gingen vooraf, gevolgd door reguliere militairen, snipers namen plaast op de daken en een huis werd omsingeld. Met luidsprekers werden de inwoners opgeroepen zich over te geven. Of ze dat gedaan hebben is onbekend. Maar toen de troepen zich terugtrokken werden twee mannen  dood aangroffen met schoten door hun hoofd: Sa'ed Jihad Masheh (32) en Adnan Wasim Araj (19). Natuurlijk braken er ook ongeregeldheden uit met omstanders. Die werden vergast op traangas en ook een aantal salvo's met scherpe munitie met als gevolg drie gewonden onder wie een oudere vrouw. Zij zouden in stabiele conditie zijn.

Het was niet de enige plek waar soldaten huis hielden.  In het Arroub-vluchtelingenkamp ten noorden van Hebron werd vrijdag een demonstratie gehouden tegen het Israelische optreden in Gaza. Volgens ooggetuigen openden militairen op een geven moment het vuur op de menigte. Daabij werden vier mensen door kogels getroffen. Van één van hen zou de toestand kritiek zijn. In Azzoun, ten oosten van Qalqilya, werden twee mannen door scherpe munitie getroffen tijdens ongeregeldheden.

Ondertussen woedt er nog steeds een oorlogje in Gaza. Vrijdag werd daarbij een huis gebombardeerd in de wijk al-Nasr in Gaza-stad. Daarbij werd Iyad al-Hassani, een prominente leider van de al-Quds-

Iyad al-Hassani
brigades, en zijn metgezel, Walid Abdel-Al, gedood. Zes anderen raakten gewond. Dit was de zesde belangrijke militaire leider van de Islamitische Jihad die gedood werd door de Israeli's. Overigens werden ook  andere huizen in Rafah, Khan Yunis, Deir al-Balah, Beit Lahiya en het Fallujah-gebied in Jabalia vernietigd. Daar werden in de loopvan de dag nog een flink aantal gebouwen in Gaza, Beit Hanoun, en Beit Lahiya aan toegevoegd. Er zijn een 15-tal gebouwen verwoest, waarin 49 appartementen. Door de dood van de veteraan al-Hassani kwam het dodental in Gaza op 33. Er zijn nu meer dan 160 gewonden. In  Israel kwameen man uit Gaza, Abdalah Abu Ghaba om door een raket uit Gaza. Zijn broer, die ook werd getroffen, onderging een operatie.

Zaterdag werd het bombarderen over en weer voor de vijfde dag voortgezet. Het is een merkwaardig soort strijd tussen de Islamitische Jihad en Israel (Hamas neemt geen deel) waarbij Israel duidelijk de agressor is en was. Waarom de strijd werd begonnen is onduidelijk - mogeljjk was het een poging van Netanyahu om zijn fascistische minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir, die zijn deelname aan de regering had opgeschort, weer in het gareel te krijgen. Dat is gelukt, Ben Gvir ''doet weer mee'' en sprak nadat drie leiders van de Islamitische Jihad met vrouwen en kindren waren opgeblazen tevreden: ''Het is een begin.'' 

Waarom het wordt voortgezet is nog onduidelijker. Israel weigert akkoord te gaan met de voorwaarde die de Islamitische Jihad stelt dat geen verdere leiders worden opgeblazen. Overigens vraagt de PIJ ook om het lichaam van de hongerstaker Khaled Adnan en om het schrappen van de vlaggenparade op de ''Dag van Jeruzalem'', maar de eerste eis is het hardst. En intussen worden zinloos raketten op huizen afgevuurd in Gaza of gewoon op landbouwgrond. Het is een schaduw van een oorlog, een totaal zinloze campagne. Het is hoog tijd dat er van buiten wordt ingegrepen om Israel dat naar gezegd wordt ''dezelfde waarden'' als het Westen verdedigt tot de orde te roepen. Met hun acties, zowel op de Westoever als in Gaza, hebben ze intussen  een nieuw record gevestigd: 150 gedode Palestijnen. Waar blijft bijvoorbeeld het Internationale Strafhof?

donderdag 11 mei 2023

In Gaza 31 doden, in Israel één, Israel weigert het doden van kopstukken op te geven

Links Ahmed Abu Daqqa, rechts Ali Abu Ghali (Shehab News)

UPDATED
- Israel heeft vrijdagmorgen opnieuw diverse luchtaanvallen uitgevoerd door Gaza. Daabij vielen drie doden en meerdere gewonden. Bij een bombardement van het dorp Ezbet Abed Rabo in Noord- Gaza vielen twee gewonden die later overleden, een dertigjarige en een 22-jarige man. Bij een bombardement aan de rand van het Nusseirat-kamp, dicht bij de elektriciteitcentrale, vielen eveneens een dode en diverse gewonden. Eerder waren er twee doden en meerdere gewonden bij het bombarderen van een huis in de wijk Shuja'iyya van Gaza-stad.
Donderdag werden twee commandanten van de Islamitische Jihad bij aanvallen op hun huizen gedood. In de vroege ochtend was het de beurt aan Ali Abu Ghali die in zijn huis in Hamad ten noorden van Khan Younis werd gedood, samen met zijn broer en een neef. Later op de dag werd een ander kopstuk van de Islamitische Jihad, Ahmed Abu Daqqa (43) getroffen in zijn huis in Bani Suhaila (eveneens in de buurt van Khan Younis). Het dodental in Gaza staat nu op 31 en er zijn 95 gewonden. Israel heeft vijf kopstukken van de Islamitische Jihad (met hun familieleden) gedood.

 Israel heeft intussen ook schade geleden. Bij een voltreffer in een appartement in Rehovot verloor één persoon het leven, terwijl vijf anderen naar een ziekenhis werden vervoerd, In Sderot, dichtbij de Gaza-strook raakte een 30 jarige man redelijk ernstig gewond en liep een verenigings-gebouw schade op. In Zuid-Israel werd een kas door raketten getroffen.

Achter de schermen wordt er, onder meer door Egypte en Qatar nog steeds gewerkt aan een staakt-het-vuren. Gisteravond werd dat bijna bereikt maar het strandde op de eis van de Islmatische Jihad dat Israel moet afzien van ''targetted assassinations'', of anderd gezegd moet beloven geen commandanten meer de dood in te te zullen bombarderen. Israel blijft dat weigeren. 

Intussen overleed in Tulkarem op de Westoever een man als gevolg van een Israelische inval in het kamp Nur as-Shams waarbij hij gewond raakte. Ghazi Shehab (66) stierf door kogelwonden in de onderbuik. Door zijn dood is het aantal Palestijnen dat in 2023 stierf door Israelisch geweld nu gestegen tot 146, waarvan 32 doden in Gaza. Twee mensenrechtenorganisaties, Gisha en Physicians for Human Rights, hebben een beroep op Israel  gedaan om de grens bij Erez open te stellen voor noodgevallen, Zij meldden dat 192 patiënten, waaronder gevallen van kanker, niet naar Israel konden voor noodzakelijke behandelingen. In 15 gevallen gaat het om mensen die onmiddellijke behandeling behoeven.

Na het bombardement in Shuja'iyya

Een jaar geleden: Shireen Abu Aqleh

Shireen Abu Aqleh (Wkipedia/Al-Jazeera)

 Vandaag een jaar geleden werd Shireen Abu Aqleh, de correspondent voor de bezette gebieden van Al-Jazeera doodgeschoten toen zij een Israelische actie in Jenin wilde verslaan. Het Israelische leger loog dat ze vermoedelijk door Palestijnen was neergeschoten tijdens een treffen met de Israeli's. Na onderzoek van de New York Times, The Washington Post, the Associated Press, het Nederlandse collectief Bellingcat samen met de Palestijnse mensenrechtenbeweging Al-Haq, B'tselem en CNN,  die allemaal concludeerden dat dit niet waar was, (CNN kwam zelfs tot de conclusie dat ze willens en wetens was gedood door een Israelische scherpschutter) werd dit enigszins bijgesteld. Alle onderzoeken wezen namelijk uit dat er geen enkele Palestijnse schutter in haar buurt was geweest. Israel maakte er toen  van dat ze hoogstwaarschijnlijk door een Israeli was geraakt tijdens een treffen tussen Palestijnen en Israeli's.

Natuurlijk is dat nog steeds een schandelijke leugen. Maar - gesteund door de Amerikanen die het niet nodig vonden een echt onderzoek in te stellen naar de dood van nota bene een Amerikaans staatsburger - kwam Israel er mee weg. Shireen Abu Aqleh wordt nog steeds gemist door ontelbare volgers van Al-Jazeera. Het wordt tijd dat het Internationaal Strafhof zich eindelijk over de zaak buigt. Shireen krijgen we er niet mee terug, Maar het is het minste wat we aan haar nagedachtenis verschuldigd zijn.

Israel maakt nog drie slachtoffers in Gaza

Het huis van Ali Abu Ghali (Al-Quds-com)

 Israel en de Gaza-strook zijn doorgegaan met elkaar bombarderen maar tot dusver valt de schade mee.  Volgens Israel zijn er vanuit Gaza ruim 500 raketjes afgeschoten. Daarvan zouden er 108 in Gaza zelf zijn geland, terwijl Israel er 154 die op bewoonde gebieden waren afgevuurd zou hebben neergehaald met zijn Iron Dome-systeem. Israel beweert bovendien dat drie slachtoffers in Gaza zouden zijn getroffen door eigen raketten. Het zou gaan om Layal Madoukh (10) en Rami Hamdan uit Beit Hanoun in Noord-Gaza en een 51-jarige man uit Rafah.

Israel heeft intussen in de vroege ochtend weer een huis in Hamad ten noorden van Khan Younis gebombardeerd dat van een belangrijke man van de Islamitische Jihad heette te zijn. Drie mensen werden gedood, de belangrijke man van de Islamitische Jihad, Ali Abu Ghali, diens broer Mahmoud en zijn neef Mohammed Mansour. Het is enigszins bitter te moeten constateren dat Hamas en de Islamitische Jihad woensdagavond bereid waren een bestand te aanvaarden, maar de voorwaarde stelden dat Israel zou stoppen met het gericht liquideren van mensen door hun huizen te bombarderen.  Blijkbaar had Israel nog meer op zijn wenslijstje staan, wat dat betreft. 

In totaal zijn nu 25 mensen gedood en zijn er 76 gewonden. Verspreid over de Gaza-strook zijn 14 huizen geheel of gedeeltelijk verwoest en een aantal auto's. Volgens de krant Haaretz doet Amerika intussen moeite om een einde te maken aan de bombardementen,

Gewonde overlijdt en het Israelische leger sloopt en arresteert er op los

Aws Kamil
Een man die woensdag ernstig gewond was geraakt bij een inval van het Israelische leger in Qabatia (ten zuiden van Jenin) is donderdagochtend overleden. Hij was woensdag het Al-Razi-ziekenhuis binnengebracht met kogelwonden in borst en buik. Zijn naam was Aws Jamal Hamamda Kamil (30) uit Qabatia. Bij de inval werd een auto beschoten, Daarin zaten Ahmad Jamad Tawfiq Kamil (19) uit Qabatia en RaniWalid Qatanat (24) uit het naburige Jenin-vluchtelingenkamp die uiteindelijkvan dichtbij werden doodgeschoten.

Terwijl de Israelische luchtmacht vannacht doorging met het bestoken van de Gaza-strook werd op de Westoever een uitgebreide arrestatie-campagne uitgevoerd. In Tulkarem arresteerde het leger vier mannen in het Nour al-Shams-vluchtelingenkamp. Bij deze actie werden twee man neergeschoten, één van hen in de rug. Hun toestand is stabiel. Een bulldozer vernietigde hier voertuigen van bewoners.  In Bethlehem werden twee mannen opgepakt en in Nablus ook twee (van wie één uit het dorp Qusra). In Tubas werden eveneens twee mannen opgepakt. In Ramalla werd één man meegenomen nadat zijn huis overhoop was gehaalden en in het nabijgelegen dorp Al-Mughayyir werden twee huizen doorzocht en twee mannen meegenomen. In het district Hebron werden een man uit Dura en twee mannen uit Arqan opgepakt, terwijl de avond tevoren een vrouw uit Beit Awa werd aangehouden omdat ze in de buurt van de Apartheidsmuur was. Woensdagavond werd ook in Sur Baher (ten zuidoosten van Jeruzalem) tijdens een inval van het leger een jonge man neergeschoten en vervolgens gearresteerd.

In het dorp Beit T'amir (ten zuidoosten van Bethlehem vewoestte het leger voor de tweede keer de Tahadi 5-school in het gebied Jeb al-Theeb. Zondag werd de kleine school die met geld van de EU was gebouwd en onderwijs gaf aan 60 leerlingen, voor de eerste keer gesloopt. Woensdagavond ging het om een nieuwe constructie van twee tenten waarin een aantal klaslokalen waren ondergebracht. Het leger rukte uit met een flink aantal jeeps en een bulldozer.

In het dorp Dyouk al -Tahta verwoestte het leger woensdag drie huizen. In het zuiden van het district Hebron, in Taqumia, verwoestte het leger woensdag 600 olijfbomen, 20 watertanks en een aantal schuren. Volgens  Mahmoud Fatafta, één van de eigenaars, gaat het om de illegale uitbreiding van twee nederzettingen. Het was niet de eerste keer dat een dergelijke actie werd uitgevoerd. 

woensdag 10 mei 2023

Nog geen bestand in Gaza, dodental naar 22 en 64 gewonden

Het Palestijnse verzet vuurt een raket af. (Shehabnews.com)


 Volgens de jongste berichten zou Egypte er in geslaagd zijn een staakt-het-vuren te bewerkstelligen in Gaza  Dat zou dan een einde maken aan een halve dag van bombardementen die het leven hebben gekost aan tenminste zeven mensen, een aantal dat zou moeten worden opgeteld bij de 15 van een dag eerder, waarin drie mensen van de Islamitische Jihad werden vermoord met hun vrouwen  en kinderen, plus een aantal mensen die het ongeluk hadden te wonen net onder de appartementen van de drie verzetsmannen. Onder hen waren twee zusters, de 19-jarig Dania Ads, die in juni zou gaan trouwen, en haar 17 jarige zusje Iman dat nog op school zat. en de directeur van het Wafa-hospitaal, de tandarts dr Jamal Khaswan, zijn vrouw en zijn zoon. Alleen zijn negenjarige dochtertje Miral overleefde de aanval.

 Israel rekende overigens ook de aanvallen van woensdag tot de operatie ''Shield and Arrow" die het dinsdag had gestart, toen het het bestand aan zijn laars lapte dat het een week geleden had gesloten en midden in de nacht met zijn aanvallen begon. Het begin was aarzelend in de ochtend met een drone-aanval op wat volgens Israel een man was die een raket in stelling wilde brengen, maar uiteindelijk de 25-jarige boer Mohammed Abu Taima bleek te zijn uit een plaats ten oosten van Khan Younis, die komkommer wilde oogsten. Een andere man raakte gewond. Twee andere mannen werden gedood met een aanval op een auto, eveneens in de buurt van Khan Younis.  Na deze aanval volgden raketjes op Israel, die onder meer een leeg huis raakten in Sderot en Israel begon met bombarderen. De berichtgeving was vervolgens totaal chaotisch. In Gaza werd een huis getroffen waarbij een man en een meisje om het leven kwamen. In Beit Hanoun werd een 10-jarig meisje, Layan Madoukh, gedood evenals de jonge man, Rami Hamdan. Nog een treurig feit was dat intussen de vijfjarige Tamim Daoud overleed als gevolg van een hartaanval die volgde op zijn totale paniek door alle ontploffingen. 

Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid vielen er zeven doden (de kleine Tamim Daoud werd niet meegerekend). Er waren 64 gewonden. Israel voerde een onbekend aantal aanvallen met raketten uit en het gezamenlijke commando van de Islamitische Jihad, Hamas en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina vuurde honderden raketjes af, waarbij ook aanvallen met wat grotere raketten werden gemeld op Be'er Sheba en Tel Aviv. De meeste raketten vielen echter in leeg land of werden onderschept door de Iron Dome of een nieuw met Amerikaanse hulp ontwikkeld Israelisch systeem, David's Sling. Rond acht uur in de avond werd echter duidelijk dat het bestand nog niet was bereikt, toen nieuwe aanvallen over en weer werden gemeld. Het zal nog wel even doorgaan.    

Israelisch leger vermoordt twee jonge mannen in Qabatia

Het Israelische leger heeft woensdag, een dag nadat het 15 mensen in Gaza had gedood, opnieuw toegeslagen. Bij een razzia in Qabatia (ten zuiden van Jenin) heeft het twee jongeren doodgeschoten en er één ernstig verwond. De twee dode jongeren waren Ahmad Jamal Assaf (19) en Rani Walid Qatanat (24), een inwoner van het vluchtelingenkamp Jenin. Volgens het persbureau Wafa werden zij gedood toen het leger het vuur opende op een auto. De woordvoerders van het leger gaven het vermoedelijk gelogen verhaal dat de gedode mannen het eerst het vuur zouden hebben geopend, De jongere die gewond werd is in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd.

Het persbureau al-Quds.com gaf waarschijnlijk de juiste versie. Het zei dat volgens ooggetuigen eenheden met privé auto's Qabatia waren binnengedrongen en overal huizen binnengingen en hinderlagen opstelden, terwijl sluipschutters op de daken plaatsnamen en reguliere militaire eenheden de plaats binnenrukten. De twee gedode mannen zaten in een auto waarop plotseling het vuur werd geopend vanuit een koelwagen. Zij raakten gewond, waarop soldaten uit de koelwagen kwamen en hen van dichtbij doodschoten.

Overigens was dit niet de enige oorlogsmisdaad van deze woensdag. In het dorp Deir Dibwan (ten oosten van Ramalla) werden boeren aangevallen door kolonisten onder bescherming van het leger. Drie mannen werden neergeschoten: Rawan Awawda (17) liep een schot op in zijn maag, Fernando Nasasra (18) liep een schot in zijn dij en Rabhi Kharma liep een gebroken knieschijf op.

Het dodental van Israels optreden in 2023 staat nu op 123 (ik schreef gisteren dat het 120 bedroeg maar kennelijk liep ik één dode achter). Er zijn echter ook bronnen die menen dat er nu 132 doden zijn. Ik zoek dit nog uit. 

dinsdag 9 mei 2023

Israel bombardeert Gaza: 15 doden

 
Vlnr Tareq Ezz el-Din, Jihad al-Ghannam en Khaled Bahtini

UPDATED - Israel heeft in de heel vroege ochtend van 9 mei met 40 vliegtuigen luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Opgetogen maakten de legerwoordvoerders vervolgens bekend dat zij drie militaire leiders van de Islaitische Jihad hadden gedood. Dat waren Jihad al-Ghannam (62), Khaled al-Bahtini (44) en Tareq Izz el-Din. Wat er niet bij werd verteld was dat zij werden vermoord met hun hele gezin. Bijvoorbeeld de jonge kinderen Ali en Mayar Ezz el-Din van Tareq Ezz en-Din. Of Hajar Bahtini, het dochtertje van Khaled Bahtini dat in vijf stukken werd teruggevonden.

Ook werd Dr Jammal Khaswan, de directeur van het het Wafa-hospitaal gedood, evenals zijn vrouw en zijn zoon. Alleen hun dochtertje, Miral, overleefde de aanval die niet voor hen bestemd was maar werd uitgevoerd op een buurhuis. Ook gedood werden Dania Ads en haar 17-jarige zuster Iman. In totaal, zo is de voorlopige balans, waren er 13 doden, onder wie vijf kinderen en vier vrouwen. Er zouden 20 gewonden zijn, De aanvallen werden op verschillende huizen verspreid over Gaza uitgevoerd.

De jongste Israelische misdaad is het klaarblijkelijke vervolg op de daad van de hongerstaker Adnan Khader die onlangs in een Israelische gevangeniscel overleed nadat Israel geweigerd had hem over te brengen naar een ziekenhuis. De Islamitische Jihad reageerde op de dood van Adnan, die één van hun mensen was, door wat raketjes af te schieten op Israel waardoor tween mensen licht gewond raakten in de grensplaats Sderot en daar een paar auto's beschadigden. Eerder had Israel ook al op die raketjes gereageerd met een raketaanval waarbij een man in Gaza overleed.

In de avond werd het dodental vermeerderd toen vanuit een drone bij de plaats al-Qarara in hetzuiden van de Gaza-strook een auto werd bestookt. In de auto, die totaal uitbrandde, werden de lichamen van twee mannen aangetroffen. Later werd duidelijk dat het ging om Saed Jawad Farwana en Wael Sabri al-Agha. Ook werden twee andere mannen zwaar gewond naar een ziekenhuis vervoerd, zij zouden in een huis hebben gezeten dat in de buurt van de auto stond.   

Israel is nu uiterst waakzaam met het oog op een aanval van de Islamitische Jihad. Het was bovendien zo brutaal om Hamas te waarschuwen niet te reageren. Door de aanval is het dodental door Israelisch geweld in 2023 gestegen tot 120, onder wie 25 kinderen. 

zondag 7 mei 2023

Ministers Arabische Liga accepteren Syrië weer als lid


Bashar al-Assad (Wikipedia)
De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga hebben zondag tijdens een vergadering in Cairo besloten om Syrië weer tot de Liga toe te laten. Het gebeurde als voorafje voor de Arabische topconferentie die op 19 mei in Saudi-Arabië wordt gehouden.

De afgelopen tijd waren er al tekenen dat het stond te gebeuren. Onder meer was het bezoek dat de Iraanse president Raisi van vier dagen geleden aan  Damascus bracht van belang. Het was het eerste bezoek van een Iraanse president in 13 jaar. Het was ook veelbetekenend gezien de recente verzoening tussen Iran en Saudi-Arabië. Verder bracht de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken prins Feisal bin Farhan afgelopen maand een bezoek aan  Syrië, waarbij de twee landen hun wederzijdse vluchten herstelden en ook over en weer ambassades openden. Saoedi-Arabië had zich lang verzet tegen herstel van de betrekkingen en ook Saoedi-Arabië was lang uit Syrië weggebleven,  En tenslotte volgde de stemming van zondag op een bijeenkomst van de ministers van Egypte, Irak, Saudi-Arabië en Syrie in Jordanië waar zij zich uitspraken voor het weer in ere herstellen van het lidmaatschap van Syrië. 

Syrië werd 12 jaar geleden als lid geschorst nadat president Assad de order had gegeven om protesten hard aan te pakken. Het werd de opmaat voor de Syrische burgeroorlog. Er waren ook tegenstanders om president Bashar al-Assad nu al uit te nodigen voor een top. Jordanië, Kuweit en Qatar vonden het te vroeg omdat Assad nog geen plannen heeft gepresenteerd voor vredesonderhandelingen. 

zaterdag 6 mei 2023

Israelisch leger rekent af met twee daders van een schietpartij

 Israelische militairen hebben zaterdag een operatie uitgevoerd in het Nur al-Shams-vluchtelingenkamp bij Tulkarem. Het was het gebruikelijke procédé: een huis werd omringd en scherpschutters waren op de daken geposteerd. Uiteindelijk werden twee mannen doodgeschoten toen zij probeerden te vluchten, zo meldde het leger. Een derde man werd gewond binnengebracht in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.

De militante groep Tulkarim Bataljon meldde later dat twee van zijn manschappen waren gedood. Samer Salah Shafe'i  (22) was getroffen in zijn nek, borst, en buik, en Hamza Jamil Khayoush (22) die  was getroffen in zijn borst, buik en linker been. Volgens een verklaring van de groep had Khayoush vier dagen geleden een aanval uitgevoerd in de nederzetting Avnei Hefetz. In Tulkarim werd een staking van een dag afgekondigd. Dinsdag werd inderdaad een kolonist gewond bij een aanval in Avnei Hefetz. Ook werden die dag meerdere auto's beschoten.

Ooggetuigen melden dat Khayoush en Share'i werden doodgeschoten toen zij probeerden te ontsnappen via een raam. Blijkbaar vindt het bezettingsleger dat onze waarden schijnt te delen dat in zo'n geval het maar het beste is de militanten te doden in plaats van te proberen hen te arresteren. Zij zouden ook twee andere Palestijnen hebben opgepakt, van wie er een gewond raakte. 

donderdag 4 mei 2023

Israelische militairen dode jonge vrouw

 Israelische militairen hebben donderdagmorgen een 26-jarige Palestijnse vrouw gedood in de plaats Huwwara (bij Nablus). Ze werd geïdentificeerd als Enad Ziyad Odeh. Volgens de Israelische pers werd ze verdacht van een aanval met een mes. Een 20-jarige Israeli zou licht gewond zijn geraakt.  

Ahmad Jibril, het hoofd van de ambulancedienst van de Rode Halve Maan zei dat de militairen daarop het vuur op haar openden op het Einabus-plein. Ze werd  met ernstige verwondingen aan haar borst naar het Rafidia-ziekenhuis in Nablus gebracht, waar ze overleed. Eerder die ochtend doodde het leger twee mannen die de moord op drie kolonisten op hun geweten zouden hebben, plus een derde die hen geholpen zou hebben om na hun daad te ontsnappen.

Israel vermoordt de daders van de moord op drie vrouwelijke kolonisten

Mu'ath al-Masri en Hassan Qatnani

 Israelische legereenheden, plus Yamam, een undercover-eenheid die deels optrad als vrouw verkleed, en de Shin Bet hebben donderdagochtend een gezamenlijke operatie uitgevoerd in Nablus. Een groot aantal gepantserde jeeps reed tegen de ochtend de oude stad van Nablus binnen. Daar werden twee huizen omsingeld, waarvan één toebehoorde aan Mohammed al-Azizi,  de oprichter van de Lion's Den die verleden jaar al werd vermoord door de Israeli's. Sluipschutters hadden intussen posities betrokken op de berg die over de stad uitkijkt en een aantal veiligheidscamera's werd kapotgeschoten. 

De operatie heette uit te zijn op arrestaties. Het was echter duidelijk dat het erom ging de arrestanten te vermoorden. Het leger opende het vuur en besliste de strijd door een aantal Energia anti-tankraketten af te schieten. Twee mannen werden daardoor gedood. Hun gezichten waren door de explosies dermate verminkt dat identificatie niet direct mogelijk was. Uit de Israelische pers kon echter worden opgemaakt dat het ging om Hassan Qatnani, en Mu'ath al-Masri. Zij zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van de kolonisten Lucy  Dee en haar twee dochters, Rina en Maia die op 7 april werden doodgeschoten tijdens een tochtje op de Westoever. Er was ook nog een derde dode, die Ibrahim Jabr  zou heten. Verder werden tijdens de confrontatie volgens de paramedici van  de Rode Halve Maan ook twee mannen gewond, die bij een ziekenhuis werden afgeleverd

 De Israelische minister van Defensie,Yoav Gallant, gaf een verklaring af waarin hij zie verheugd te zijn over de dood van de twee mannen. ''Zoals we Leo (de man van Lucy en de vader van de dochters) beloofden bereikt de lange arm van Israels defensieapparaat elke terrorist'', voegde hij er triomfantelijk aan toe. Ik moet zeggen dat ik inderdaad ook wel bewondering kan opbrengen voor verzetsstrijders die vrijwel zeker weten dat ze het einde over zichzelf afroepen maar intussen blijven doorgaan verzetsdaden te plegen. 

De dood van de drie brengt het aantal door Israelisch geweld gedode mannen in 2023 op 111. Het was overigens niet de enige Israelische operatie van donderdag. Bij twee confrontaties die werden uitgelokt door een bezoek van het het leger vielen negen gewonden. Zes door kogelwonden in Beit Rima en drie in Nabi Saleh. Beide plaatsen liggen in het district Ramallah. In Beit Rima ging ook een auto in vlammen op.

woensdag 3 mei 2023

Israel legt een apartheidsweg aan waarmee de tweedeling van de Westoever een feit wordt

Het tracé van de nieuwe weg


Israel heeft deze week bekend gemaakt dat het begint met de aanleg van een weg - alleen voor Palestijnen - van al-Azariya naar az-Zaim ten oosten van Jeruzalem en langs de nederzetting Ma'ale Adumim. Het boren en de inspectie zijn deze week begonnen. De weg opent voor Israel de mogelijkheid om zijn plannen te verwezenlijken voor de allang geleden aangekondigde aanleg van E1. Daarmee wordt dan de verbinding van Ma'ale Adumim met Jeruzalem een feit. Tevens zal  ''de Muur'' (of de Afscheidingswal) worden doorgetrokken langs Ma'ale Adumim, zodat het in feite wordt geannexeerd.
 
De nieuwe weg maakt het mogelijk dat Palestijnen, die tot nu voor de verbinding tussen noord en zuid  van de Westoever een tracé volgden via Ma'ale Adumim, nu een nieuwe verbinding krijgen tussen noord en  zuid. Het argument tegen de bebouwing van E1 - dat de Westoever in tweeën gedeeld zou worden - wordt hiermee ontkracht, aldus Israel.  Er wordt grote waarde gehecht aan het plan om E1 eindelijk te realiseren, Vandaar dat Naftali Bennett, het plan de naam gaf van ''Soevereiniteitsweg'' toen hij er in 2020 als minister van Defensie het groene licht voor gaf.   

In werkelijkheid dwingt de weg al het Palestijnse verkeer dit hele nauwe paadje te volgen, dat voor Palestijnen de enige verbinding zal worden tussen noord en zuid, terwijl ter hoogte van Jeruzalem de hele Westoever dan voor hen gesloten terrein wordt. Het Burgerbestuur van de Westoever (de bedriegelijke naam voor het militaire bestuur) spreekt liever van de weg van het ''Weefsel van het Leven'' van de Palestijnen (The Fabric of Life), omdat het de verbinding tussen noord en zuid in stand houdt. Maar Apartsheidsweg is waarschijnlijk een betere naam. 

Bij de aanleg van de weg was er een klein obstakel, dat was dat de weg voor een belangrijk deel door ''Area B'' loopt, een gebied onder de Oslo-Akkoorden waar Israel en de Palestijnen gezamenlijk toezien op de veiligheid. Israel mag daar helemaal niet plannen of bouwen. Maar Israel laat zich niet zo makkelijk ergens van weerhouden. Het heeft er daarom voor gekozen de weg het stempel ''veiligheidsweg'' mee te geven. Op die manier hoefden de plannen ook niet te worden goedgekeurd door de Planningscommisie en kon het publiek er ook geen commentaar op geven. Ook zal het land dat voor de weg nodig is niet worden onteigend, maar gewoon door de militairen tot militair terrein worden verklaard. En alle planning gaat dan ook meteen achter gesloten deuren.

Omdat zo al het nieuws over de weg afhankelijk werd van wat toevallig uitlekte deden de gemeenten al-Azariya, Adu Dis, as-Sawahira en as-Sharqiyya samen met Palestijnse bewoners van de plaatsen waarlangs de weg waarschijnlijk zou gaan lopen een verzoek aan het hooggerechtshof om de planning te mogen inzien, Dat werd geweigerd. Maar de staat was wel zo welwillend dat ze toezegde hen te zullen informeren als de aanleg zou beginnen. Dat is dus deze week gebeurd. Volgens Vrede Nu, op wier berichten ik me baseer, voegt eraan toe dat het ''boren en inspecteren'' om de bodemgesteldheid te kunnen vaststellen geldt als een vergevorderd stadium van voorbereiding.

 Er is nog een ander klein probleem met de weg: tientallen Bedoeïenengemeenschappen zullen volledig worden afgesloten van de rest van de Westoever. Er is voor hen geen mogelijkheid meer om het contact te onderhouden, Onder hen is Khan al-Ahmar dat enkele jaren geleden al zou worden ontruimd. De verwachting is dat dit nu gaat gebeuren. Trouwens ook de andere andere Bedoeïenengemeenschappen  in het gebied, tesamen enkele honderden mensen, zullen ook moeten verdwijnen. Verder loopt het tracé van de weg ook nog door een aantal huizen in het dorp Zra'aya. Deze huizen zullen worden gesloopt. En omdat het om een ''veiligheidsweg'' gaat zijn daar geen procedures voor nodig. Ze worden eenvoudig militair gevorderd. 

Eén dode als gevolg van Israelische raketten op Gaza

Hashel Mubarak
Een Palestijn is woensdag overleden als gevolg van een bombardement ten noordwesten van Gaza-stad, die een  represaille was voor raketjes die eerder waren afgevuurd uit Gaza. Medische bronnen meldden dat Hashel Mubarak (58) overleed als gevolg van verwondingen door scherven.Vijf anderen liepen eveneens door scherven verwondingen op. De  aanval vond plaats ten oosten van Beit Hanoun. Hashel Mubarak was het 108ste slachtoffer van Israelisch geweld in 2023.

De aanval maakte deel uit van een veel groter aantal aanvallen van vliegtuigen op doelen in Gaza en beschietingen door tanks, waarbij verder vooral veel schade werd aangericht. De Israelische aanvallen waren een antwoord op het afschieten van een dertigtal raketjes vanuit Gaza op Israel na de dood van Khader Adnan, een lid van de Islamitische Jihad en een hongerstaker die Israel na 86 dagen willens en wetens had laten overlijden. Twee raketjes landden in de Israelische plaats Sderot. Drie mensen raakten daar lichtgewond. Eerder woensdagorgen schoot Gaza oook al drie raketjes af waarvan er één een aantal auto's in Sderot beschadigde.

Vroeg in de ochtend werd een bestand bereikt door Ismail Haniye van Hamas die sprak met bemiddelaars uit Egypte, Qatar, en de VN nadat hij de medewerking had verkregen van de Islamitische Jihad

dinsdag 2 mei 2023

De Westoever staakt na de dood van hongerstaker Khader Adnan (44)

Khader Adnan met zijn beide dochtertjes

 Op de door Israel bezette Westoever is een nationale staking uitgeroepen als protest tegen de dood van Khader Adnan uit Arraba (ten zuiden van Jenin) in de Israelische Nitzan gevangenis na een hongerstaking van 86 dagen. De 44-jarige Adnan werd op 5 februari gearresteerd en was een zogenoemde ''administratieve gevangene'',  wat inhield dat er geen aanklachten tegen hem waren ingediend en hij zich er ook niet tegen kon verweren. Hij was vanaf dag één van zijn gevangenschap in hongerstaking en weigerde medische zorg of medische tests.

Adnan, die volgens Israel een vooraanstaand woordvoerder en leider van de Islamitische Jihad was, was eerder opgepakt en zat bij elkaar 12 jaar in Israelische gevangenissen, de meeste tijd als ''administratieve gevangene''. In 2011 pleitte Amnesty International voor zijn vrijlating omdat er geen aanklacht tegen hem, was ingediend. Adnan hield eerder ook al hongerstakingen. In 2012 trok zijn hongerstaking grote belangstelling. Hij werd toen na 67 dagen vrijgelaten. Veel gevangenen volgden zijn voorbeeld. In 2015 hield hij een staking van 55 dagen.

Dit keer liep het anders. Zijn familie waarschuwde al twee weken dat zijn leven gevaar liep. De Israelische groep Physicians for Human Rights Israel (PHRI) sloot zich bij die waarschuwingen aan. De voorzitter van PHRI, Lina Qasem-Hassan maakte een paar dagen voor zijn dood een rapport op waarin zij concludeerde dat hij onmiddellijk naar een ziekenhuis diende te worden overgebracht. Israel weigerde dat echter. Dinsdagmorgen werd hij bewusteloos aangetroffen op de vloer van zijn cel. In het Israelische Assaf Harofeh-ziekenhuis werd hij korte tijd later dood verklaard. 

De Palestijnse premier Mohammed Shtayeh beschuldigde Israel er onomwonden van hem te hebben vermoord, een beschuldiging die alleszins waarschijnlijk lijkt en die dan ook van diverse kanten door Palestijnen werd herhaald. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg om een internationaal onderzoek (dat er natuurlijk nooit zal komen). Vanuit Gaza werden drie lullige raketjes op Israel afgevuurd, evenals een mortiergranaat. Maar de staking werd vrij algemeen nageleefd. Israel bereidt zich voor op meer. Het zou best kunnen dat het Khader Adnans populariteit en bekendheid ernstig heeft onderschat.

maandag 1 mei 2023

Weer een dode 17-jarige Palestijn, en meer ellende

Jibril al-Ladda
Het Israelische leger heeft maandagochtend een tiener doodgeschoten in het kamp Aqabat Jabr bij Jericho. Een grote troepenmacht bestormde het kamp vroeg in de ochtend en dat lokte demonstraties uit. De troepen reageerden  onder andere met salvo's scherpe munitie. Daarbij werd de 17-jarige Jibril Mohammed al-Ladda in het hoofd getroffen. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Zes anderen werden eveneens door kogels getroffen. Drie van hen raakten ernstig gewond. Er werden ook drie mensen gearresteerd. Maandag was bovendien de tiende dag dat het Israelische leger alle ingangen en uitgangen van Jericho blokkeerde, waarbij het gebruikmaakte van verplaatsbare checkpoints.

Jericho was overigens niet de enige plek waar het Israelische leger haar beulswerk verrichtte. Bij een inval in Beit Jala (bij Bethlehem), waarbij een 60-jarige man uit zijn huis werd gehaald, werd eveneens gedemonstreerd. Het leger beantwoordde dat met scherpe munitie, traangasgranaten en flitsgranaten. Daarbij werd een 20-jarige Palestijn in de rug getroffen. Hij werd naar het Regeringshospitaal gebracht, maar omdat zijn toestand zeer ernstig was werd hij voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis in Hebron. Het Palestijnse ministerie van Gezonheid maakte later bekend dat hij was getroffen door een exploderende kogel, een zogenoemde dumdum-kogel, die zijn rechter long volledig had vewoest. De chirurgen vonden tientallen restanten van de kogel in zijn borstkas en longen. Zijn toestand is kritiek. Hij was overigens ook getroffen in zijn arm. In Beit Jala werden tijdens de confrontaies talloze traangasgranaten afgevuurd in de buurt van het regeringsziekenhuis. Verschillende mensen moesten wegens ademnood werden behandeld en de directie van het ziekenhuis was genoodzaakt de eerste verdieping te ontruimen, 

Jibril al-Ladda was het 107de slachtoffer van Israelisch geweld in 2023 en de 20ste minderjarige die werd gedood. In Aqraba (bij Nablus) werd zondag de herder Bassam Bani Fadl aangevallen door kolonisten en afgeranseld, de kolonisten verdwenen en namen 14 schapen mee. In Masafer Yatta vernielden kolonisten grote hoeveelheden aangeplante haver, tarwe en olijfboompjes. Een dag eerder lieten ze hun schapen grazen temidden van de aanplant. In het dorp Deir Sharaf (bij Nablus) vernielden kolonisten zaterdag 155 olijfbomen, De boomgaard ligt vlakbij de nederzetting Shavei Shomron.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...