donderdag 30 april 2020

Duitsland doet Hezbollah in de ban

Imad Mughnieh was één van door Israel vermoordde leiders
van Hezbollah van de afgelopen jaren. 
Duitslands heeft donderdag de Libanese beweging Hezbollah tot een terroristische organisatie verklaard en invallen gedaan op diverse plaatsen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de plaatsen Bremen en Berlijn. De Duitse stap volgt nadat Israel en de Verenigde Staten langdurig druk op Duitsland hebben uitgeoefend om de organisatie in de ban te doen.
Duitsland had, in navolging van de rest van de EU, de militaire tak van Hezbollah al in 1993 tot terroristische organisatie verklaard, maar rekende de politieke tak daar niet toe, net zomin als de rest van de EU. Het is nu overstag gegaan. Duitsland is wegens zijn oorlogsverleden altijd extra gevoelig gebleken voor Israelische druk. Tot dusver hebben alleen Israel, de VS, Canada en de Gulf Cooperation Council, het orgaan van de Arabische Golfstaten, de hele Hezbollah-beweging tot terroristische organisatie verklaard.
Donderdag mogen vroeg vielen zwaar gewapende Duitse politie-eenheden op een vijftal plaatsen moskeeën en gemeenschapsgebouwen binnen, evenals privé huizen. Geschat wordt dat Hezbollah in Duitsland een aanhang van ongeveer 1.050 mensen heeft, die vooral actief waren met fondsenwerving.
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei in een verklaring dat Hezbollah het bestaansrecht van Israel nier erkent, dreigt met terreur en geweld en een massaal raketarsenaal opbouwt. Hij noemde het belangrijk dat Duitsland de rechtsstaat in stelling brengt om op te treden tegen criminele en terroristische activiteiten van Hezbollah.

vrijdag 24 april 2020

Israelische kolonisten zijn volgens de Volkskrant geen dieven meer

Nederzetting Eli (FotoWikipedia)

'Het doet pijn als mensen zeggen dat zij een misdadiger is. Een dief. Iemand die verantwoordelijk is voor de pijn van onschuldige slachtoffers. Het was dan ook een emotioneel moment toen president Trump zijn vredesplan bekendmaakte. ‘Eindelijk werd bevestigd dat wij niet andermans land bezetten, maar daadwerkelijk het recht hebben om hier te zijn – dat het Joodse volk thuishoort in dit gebied.’, zegt Eliana Passentin, een in de Volkskrant geïnterviewde inwoonster van de nederzetting Eli op de Westoever van de Jordaan.  
Wat een verrassing om zoiets nu eindelijk eens in de Volkskrant te kunnen lezen. De kolonisten op de Westoever van de Jordaan, die Israel nu  53 jaar lang bezet houdt, zijn geen dieven. Ach nee, natuurlijk niet. Ze zouden nooit zomaar land stelen. ‘We bouwen alleen op land waar niemand eigendomspapieren van heeft. Mocht iemand achteraf kunnen aantonen dat het toch zijn bezit is, wordt het huis weer afgebroken en het land teruggegeven,’ zo zegt Passentin in de reportage (21 april 2020) van Sacha Kester. 

woensdag 22 april 2020

Israelische militairen schieten vluchtende Palestijnse aanvaller dood

Ibrahim Hijazi
Israelische militairen hebben woensdag bij het container checkpoint ten oosten van Bethlehem op de Westoever de 24-jarige Ibrahim Mohammed al-Hijazi uit Sawahra al-Gharbiyya (ten oosten van Jeruzalem) doodgeschoten. Hijazi reed een 20-jarige man van de Israelische grenspolitie aan met zijn bestelbus, probeerde hem  vervolgens te steken met een schaar en sloeg daarna op de vlucht. Tijdens deze vlucht werd hij doodgeschoten, of zoals het in het verhullende Israelische taalgebruik heet, ''geneutraliseerd''. Het lid van de grenspolitie werd niet al te ernstig gewond naar een ziekenhuis getransporteerd.

maandag 20 april 2020

Gantz en Netanyahu tekenen coalitieakkoord, Netanyahu blijft de premier

Gantz en Netanyahu (FotoMondoweiss)

De partijen van de Israelische premierNetanyahu en van de voormalige stafchef Benny Gantz, de Likud en de Blauw-Wit partij, hebben maandagavond uiteindelijk een coalitieakkoord getekend. Het gaat een brede nationale coalitie worden. Likud zal waarschijnlijk hierna akkoorden tekenen met de religieuze partijen en de rechtse partij van Naftali Bennett en Ayelet Shaked. Als er één ding duidelijk uit de overeenkomst naar voren komt is dat Netanyahu uiteindelijk de grote winnaar is geworden van  de onderhandelingen. Hij blijft anderhalf jaar aan als premier en hoeft zich niet al te veel zorgen meer te maken om zijn komende proces wegens corruptie.
De positie van Benny Gantz daarentegen is uitermate zwak. Hij wordt minister van Defensie en vice-premier. Hierna wordt er nog een akkoord tussen Netanayhu en Gantz getekend waarin wordt geregeld dat Gantz Netanayhu na anderhalf jaar zal aflossen. Maar er wordt intussen allerwegen twijfel geuit of deze ''rotatie'' ook werkelijk ooit zal plaatsvinden.
Uit de voorgeschiedenis van dit akkoord was al duidelijk geworden dat de nationale regering in de tijd van het corona virus waartoe Netanyahu had opgeroepen eigenlijk vooral een manier was om aan de macht te blijven en de gevolgen af te wenden van het feit dat hij voor drie zaken van corruptie terecht moet staan. Gantz,die in drie onbesliste geëindigde verkiezingen vooral campagne had gevoerd om van Netanyahu af te komen en zich als het alternatief van de premier had aangediend, ging niettemin mee in de roep om een nationale regering. Dat besluit leidde tot de splitsing van zijn partij,wat zijn positie al aanmerkelijk zwakker maakte,al was het alleen omdat hij nu nog maar de beschikking had over 15 zetels.

woensdag 15 april 2020

Israel sluit kliniek in Oost-Jeruzalem en hindert strijd tegen corona


Corona-kliniek in Silwan (Palestinian Chronicle)

Om de één of andere reden zijn Israels trouwe supporters ervan overtuigd dat er in het licht van de corona-dreiging die Israeli's en Palestijnen beiden gelijkelijk in de greep heeft, een soort mooie samenwerking is ontstaan tussen de twee bevolkingsgroepen. Op 28 maart meldde ik dat Israel een Palestijnse corona-kliniek in aanbouw in de Jordaanvallei af had gebroken en meteen werd ik tot de porde geroepen. Dit was nepnieuws, heette het, Immers er was een coördinatiecentrum van Israeli's en Palestijnen opgezet en Israel had de Palestijnse Autoriteit wel 200 testpaketten doen toekomen. Dat had de Jerusalem Post gemeld. Op gezag van het militaire bestuur van de Westoever.
Uiteraard was het een bullshit bericht, dat de uitdrukkelijke bedoeling had om het verschil en de verwarring van jaren en jaren te laten voortbestaan, opdat de supporters van Israel maar kunnen blijven volhouden dat de dingen die op de Westoever en in Gaza gebeuren en waarover waarnemers al jaren berichten niet echt gebeuren, ''omdat onze soldaten niet zo zijn'' en omdat Israel ''zich helemaal niet zo anti-Palestijns opstelt''. Op die manier worden huizen uitsluitend vernield omdat ze in strijd met de wet zijn gebouwd, Palestijnen alleen doodgeschoten als ze een bedreiging vormden, en land slechts ingepikt als eerst is vastgesteld dat het nu eenmaal ''staatsland'' was. Het ontging de supporters dan ook ten enen male dat 200 testpakketten niet echt erg veel is voor een bevolking van 4,5 miljoen Palestijnen.
In werkelijkheid is er sinds het begin van de corona-crisis een soort ijskoude apartheid aan de gang, waarbij om te beginnen de Palestijnen in Israel zelf al aan hun lot worden overgelaten. Er is geen voorlichtingsmateriaal in het Arabisch, en er zijn vrijwel geen testfaciliteiten. Israel heeft een aantal mobiele testcentra ingericht, maar daarvan werd er pas woensdag één naar de Arabische steden en dorpen in Galilea gestuurd, na een waarschuwing van Israels gezondheidsautoriteiten dat er een hoge besmettingsgraad in Palestijnse bevolkingscentra dreigt.

dinsdag 7 april 2020

Gantz akkoord met de annexatie deel Westoever, de Arbeidpartij pleegt intussen zelfmoord

Amir Peretz,de man die de Arbeidpartij
 liquideert  (Foto Wikipedia)
Sinds Benny Gantz door zich tot voorzitter van de Knesset, het parlement, te laten kiezen de weg vrijmaakte voor een Israelische regering van ''nationale eenheid'' die de eerste anderhalf jaar zal worden geleid door de huidige premier Netanyahu, is er weinig veranderd. De twee partijen hadden aanvankelijk de bedoeling vóór Pesah, het joodse paasfeest dat woensdagavond begint, de samenstelling van de nieuwe coalitie bekend te maken. Maar tijdens de onderhandelingen dienden zich diverse hobbels aan.En intussen heeft Gantz aan de Israelische president Rivlin gevraagd om een verlenging van de termijn waarin hij zijn opdracht om een regering te vormen moet afronden.
De onderhandelingen tussen de partijen verlopen zonder al teveel rumoer, maar dat neemt niet weg dat het politieke landschap in de paar weken die tussen nu en de verkiezingen zijn verlopen, grote veranderingen heeft ondergaan. Allereerst was er natuurlijk de schok dat Gantz, die een drietal verkiezingsperiodes lang  heeft volgehouden dat zijn partij een einde zou maken aan de heerschappij van de huidige premier, onder druk van de corona-dreiging en na bijna onbegrijpelijk handig gemanipuleer van Netanyahu, het hoofd in de schoot legde en gemene zaak maakte met zijn tegenstander. Het betekende het einde van zijn bondgenootschap met Yair Lapid. De  partij Kahol Lavan (Blauw Wit) brak in tweeën. Gantz en generaal Ashkenazy manifesteerden zich als partners van Netanyahu, de man die zij voorgoed van het politieke toneel hadden willen verwijderen, en Lapid en Moshe ''Bogie'' Yaalon 'kozen voor de oppositie en leiden nu de andere helft. Er was zelfs nóg een splitsing: twee leden van de fractie van Yaalon die eigenlijk verkapte Likudniks waren, splitsten zich daar ook nog eens van de oppositie-helft af en begonnen hun eigen "Derech Eretz'' fractie (een enigszins wonderlijke naam, derech eretz betekent ''fatsoen'').

maandag 6 april 2020

Voor de Britse Labourpartij heet opkomen voor de Palestijnse rechten weer gewoon antisemitisme

Keir Starmer (Foto Wikipedia)
De Britse Labourpartij is "gered". Na Corbyn, de linkse vroegere leider die de Nationale Gezondheidszorg in ere wilde herstellen,  de spoorwegen, de water- en energiebedrijven en de post en de nutsbedrijven die in de jaren '80 ten prooi vielen aan de privatiseringsdrift van Margaret Thatcher, wilde hernationaliseren, en een halt wilde toeroepen aan de privé financiering van overheidsbestedingen, is er vorige week een kandidaat gekozen die vooral de steun had van rechts en het midden.
"Sir"Keir Starmer is de kandidaat die het vertrouwen in de partij moet herstellen, dat blijkens de desastreuze uitslag van de jongste parlementsverkiezingen zo zwaar geleden had. Hoe Starmer dat gaat doen zal in de komende tijd blijken. Maar dat hij een koers zal meebrengen die meer doet denken aan het ''realisme'' van de tijden van Blair en Miliband dan aan het  revolutionaire elan van Corbyn is al duidelijk uit de eerste keuzes van ministers voor zijn schaduwkabinet. Het zijn figuren die geen deel hadden aan de nieuw linkse wind die Corbyn na zijn verkiezing in de partij bracht en die voor een ongekende ledenwinst zorgde, tot boven de 500.000.

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...