maandag 6 december 2021

Israelische beveiligers executeren 15-jarige na ''ramming'' aanval

Mohammed Younes 
Minder dan een dag nadat twee politieagenten in Jeruzalem een gewond op de grond liggende verdachte hadden doodgeschoten is opnieuw een jonge Palestijn door Israelische kogels gedood.Dat gebeurde zondagnacht bij het checkpoint Jubara ten zuiden van Nablus. De 15-jarige Mohammed Nidal Younes reed daar volgens Israelische media met een auto in op een 34-jarige veiligheidsbeambte. Een collega van de veiligheidsman opende daarna het vuur op de auto, waarbij Mohammed dodelijk werd getroffen. De aangereden veiligheidsman werd met matig ernstige verwondingen opgenomen in ziekenhuis.
Volgens de krant Haaretz leerde een voorlopig onderzoek van het ministerie van Defensie dat Mohammed ruzie had gehad met zijn vader en er met diens auto vandoor was gegaan. Het huis van de ouders van Mohammed werd na de gebeurtenis doorzocht en daarbij, zoals in dit soort gevallen gebruikelijk, grondig overhoop gehaald.
Minister Gantz van Defensie heeft naar aanleiding van de laatste dagen een verhoogde staat van paraatheid afgekondigd bij alle checkpoints op de Westoever. De kritiek op de Israelische politiek van standrechtelijke executies na (vermeende) aanslagen neemt intussen toe.


zaterdag 4 december 2021

Israel beloont en prijst agenten die aanvaller doodschieten die gewond op de grond ligt

(
Foto al-Quds)

Updated. De politie van Jeruzalem heeft zaterdag aan het einde van de middag weer een jonge Palestijn doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van de Damascus Poort (Bab al-Amud) die toegang geeft tot de Oude Stad. De jongeman, de25-jarieg Mohammed Shawkat Salima uit Salfit, stak een voorbijganger met een mes en probeerde een lid van de grenspolitie te steken, aldus de krant Haaretz.
Leden van de grenspolitie schoten hem vervolgen neer. Op een video - hier te zien - die iets later rondging is duidelijk zichtbaar dat de politieagenten nog tenminste twee keer op hem schoten toen hij al gewond op de grond lag. In een beschaafd land zouden zij voor deze dodelijke schoten worden opgepakt en worden bestraft met lange gevangenisstraffen. In Israel krijgen ze echter vermoedelijk een eervolle vermelding voor ''kordaat optreden bij het neutraliseren van de terrorist''. Of iets dergelijks. Israel is namelijk geen beschaafd land, al wendt Europa al jaren hardnekkig voor alsof dat wel het geval is. De voorbijganger die door de jongen gestoken was, is overigens licht gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

nen
(Foto YNet)
Zoals ik had voorspeld zijn de moordenaars van Mohammed Salima na afloop van hun daad door hun commandant geprezen. Ze werden ook beloond - dat gebeurde in stijl met sufganiot, een soort donuts die door joden worden gegeten tijdens het Chanukka feest dat nog aan de gang is. En, o ja,ze zijn ook ondervraagd door de afdeling Interne Onderzoeken van de politie. Gewoon routine, niets om je zorgen over te maken. Ze zeiden dat ze bang waren dat Salima toen hij op de grond lag nog steeds gevaarlijk was. Hij zou immers iets op zijn lichaam verborgen kunnen hebben, toch?  In het parlement verdedigde premier Bennet de gebeurtenis tegen kritiek van Palestijnse parlementsleden. Ook hij prees het kordate optreden van de agenten.

vrijdag 3 december 2021

B'tselem: Israel is niet van plan en evenmin in staat zelf oorlogsmisdaden te onderzoeken

De 'Grote Mars' bij de grens van Gaza (Wikimedia)

En weer een vernietigend rapport van de mensenrechtenorganisatie B'tselem. Eerder dit jaar kwam de organisatie met rapporten waarin Israel tot apartheidsstaat werd verklaard. Kort geleden kwamen ze met een rapport waarin ze meldden dat het geweld van de kolonisten past in de plannen van de staat om zoveel mogelijk land met zomin mogelijk mensen erop in handen te krijgen. En nu brengt B'tselem - in samenwerking met het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) in Gaza - een rapport waarin het meldt dat onderzoeken naar de het doodschieten van ruim 200 mensen en het verwonden van rond de 8.000 anderen tijdens de twee jaar durende demonstraties in Gaza bij de hek rond de Strook een wassen neus zijn.
Op 30 maart 2018 – Landdag – begonnen Palestijnen in de Gazastrook regelmatig langs het grenshek te demonstreren om een eind te eisen aan de blokkade die Israël sinds 2007 aan de Gazastrook heeft opgelegd. Aan de demonstraties namen tienduizenden deel, waaronder vrouwen, kinderen, en ouderen. Eind 2019 stopten ze. Israel posteerde scherpschutters langs de grens die, in overeenstemming met de ''open fire'' instructies, het vuur openden op de demonstranten. Als gevolg hiervan werden 223 Palestijnen, van wie 46 onder de 18 jaar, gedood en ongeveer 8.000 (door scherpe munitie) gewond.Velen van hen moesten amputaties ondergaan. De overgrote meerderheid van de doden of gewonden was ongewapend en vormde geen bedreiging voor de soldaten die beschermde posities aan de andere kant van het grenshek innamen.
Nadart de eerste doden vielen kwam er internationale kritiek en Israel reageerde daarop door aan te kondigen dat het de diverse gevallen zou onderzoeken. Maar nu, ruim 40 maanden later, is duidelijk dat die onderzoeken met betrekking tot Gaza nooit de bedoeling hebben gehad om iets boven water te krijgen. De onderzoeken blijken - net als alle andere onderzoeken van de militaire juridische diensten naar schade, verwondingen of dood toegebracht door het leger aan Palestijnen - een onderdeel van de witwasmachine die geen ander doel heeft dan kritiek te smoren en onderzoeken door externe partijen af te houden.
De onderzoeken die hebben plaatsgevonden waren niet onafhankelijk, maar werden volledig door het leger uitgevoerd, het korps van de militaire advocaat-generaal (het MAG-korps), met de hulp van een speciaal mechanisme van de Generale Staf, geïntroduceerd na Operatie Protective Edge (het FFA-mechanisme). Bovendien werken zowel de Mag als het FFA-mechanisme extreem langzaam. Het FFA-mechanisme voltooide de beoordeling van 143 gevallen en droeg ze over aan het MAG-korps. De MAG beval de onderzoekseenheid van de militaire politie (MPIU) om 33 van de zaken te onderzoeken, evenals drie andere zaken die niet door het FFA-mechanisme werden behandeld. In vier gevallen werd het onderzoek afgesloten zonder dat er actie werd ondernomen. In een ander MPIU-onderzoek - naar de moord op de 14-jarige 'Othman Hiles - dat werd afgerond,werd een soldaat veroordeeld tot een maand militaire taakstraf omdat hij de trekker had overgehaald voordat hij daartoe een bevel had ontvangen. Verder besloot de MAG in 95 gevallen waarin het FFA-mechanisme zijn beoordeling had voltooid, de dossiers te sluiten zonder strafvervolging. In de rest van de zaken die aan de MAG zijn overgedragen 'is het onderzoek nog niet afgerond'.
Behalve deze traagheid is er alleen gekeken naar gedrag van militairen ter plekke. De verantwoordelijkheid van de makers van het beleid en van de richtlijnen van het ''het open het vuurbeleid'' en het geven van illegale bevelen aan soldaten, dat wil regeerders en hoge militairen, zijn nooit onderzocht.
Officiële Israelische functionarissen hebben toegegeven dat een van de redenen voor de aankondiging van Israël dat er onderzoeken zouden worden ingesteld, is gelegen in de procedures die tegen Israël werden voorbereid bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Een van de leidende principes voor het werk van het ICC is complementariteit, wat betekent dat het ICC alleen rechtsmacht zal uitoefenen wanneer de staat in kwestie "niet bereid of niet in staat" is om zijn eigen onderzoek uit te voeren. Als een staat zelf de incidenten heeft onderzocht, grijpt het ICC niet in. De manier waarop Israel de onderzoeken heeft uitgevoerd is echter nvoldoende, aldus B'tselem. De politiek van het met scherp schieten op ongewapende demonstranten is niet ter sprake gekomen, er is alleen gekeken naar de uitvoering door soldaten ter plekke.Verder is de traagheid van de onderzoeken hemeltergend. Volgens B'tselem moet worden geconcludeerd dat Israel niet van plan, noch in staat is tot een eigen onafhankelijk juridisch veranwtoord onderzoek.

Het CIDI als medewegbereider van het in de ban doen van mensenrechtenorganisaties

Dit stuk schreef ik op 27 november 2016. Het beschrijft hoe de Israel-waakhond CIDI onder Hanna Luden niets van de treurige praktijken onder Luden voorganger Esther Voet heeft verloren, maar zelfs nog een stapje verder is gegaan met het schaamteloos herhalen van laster en leugens van een Israelische overheidsclub als NGO-Monitor. Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid leverde kortgeleden een commentaar (dat ik hieronder herhaal) en dat me met de neus op het feit drukte dat in 2016 al volop het voorspel gaande gang was voor het tot ''terroristisch'' verklaren van zes mensenrechtenorganisaties in Palestina. Iets waar, zoals u hier kunt lezen, het CIDI van harte aan meewerkte.

Hanna Luden

Sommigen hadden wellicht gedacht dat toen de rustige Hanna Luden, lid van de PvdA en lid van de redactie van het Jiddische tijdschrift ''Grine Mediene'', de rechtse, lawaaiige om niet te zeggen hysterische, Esther Voet opvolgde als directeur, ook de koers van onze eigen Israel lobby in Nederland, het CIDI, zou veranderen.

Dat nu is een illusie gebleken. Het lawaai is weliswaar wat verstomd, schrille uithalen naar alles en iedereen worden niet meer zo vaak gehoord, maar verstandiger of kritischer is het CIDI niet echt geworden. Wie de website volgt zal nooit kanttekeningen opmerken bij nieuwe Israelische maatregelen als het verder verlagen van de leeftijd waarop kinderen in hechtenis mogen worden genomen, of voorgenomen belangwekkende wetsontwerpen als het verbieden van het gebruik van luidsprekers voor de adhan (de islamitisch gebedsoproep). Ook het voorstel om alle ''illegale'' outposts te gaan legaliseren (volgens het Israelische recht dan wel, het enige ter wereld volgens hetwelk de nederzettingen in bezet gebied legaal kunnen zijn) komt er niet voor in aanmerking, evenmin als de politiek om de verdachten van aanvallen met messen (of gevallen waarin zulke aanvallen alleen maar gevreesd worden) meteen maar dood te schieten.  Ze worden niet alleen niet van kanttekeningen voorzien, ze worden niet eens gemeld. Om niet te spreken van die gevallen waarin mensen aantoonbaar niet gewapend waren en tóch worden gedood.

vrijdag 26 november 2021

UNCTAD-rapport: Israelische bezetting dwingt Palestijnen tot werken in de nederzettingen

De ''Muur'' tussen Jeruzalem en Abu Dis (Wikipedia)

Vaak horen we uit de koker van de Israel-lobby - de ''deskundigen'' van het CIDI bijvoorbeeld - dat BDS (de boycot van Israel) niet alleen Israel zou schaden maar ook de Palestijnen, die immers werk vinden in de nederzettingen en in Israel zelf. De Israel-lobby heeft daarin helaas gelijk. Maar wat de lobby daar nooit bij vertelt, is wat de waarom die Palestijnen in de nederzettingen werken. Wie een eerlijk - en onthutsend - antwoord wil hebben op die vraag moet even het rapport lezen dat UNCTAD (de VN-organisatie die adviseert over ontwikkeling) deze week uitbracht over de economie van de Westoever.   
Het rapport heet “Economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people: Poverty in the West Bank 2000–2019”. Het is een vervolg op eerdere rapporten van UNCTAD en bevat een wirwar aan cijfers, Maar daaruit valt zonder heel veel moeite een verhaal te  destilleren. En dat verhaal gaat als volgt: 
De economie van de Westoever (Gaza blijft buiten beschouwing) heeft na de Oslo-akkoorden drie fases doorgemaakt. De eerste fase na 1994 was een optimistische, met - mede dankzij donoren - groeicijfers van 10,7 procent.en een werkloosheid die in 1999 daalde tot 9,5%. 
De tweede periode van 2000 tot 2006 (in en na de Tweede Intifada) werd gekenmerkt door militaire operaties en vernielingen, afsluitingen, uitgaansverboden en meer. Het BNP per hoofd van de bevolking daalde met 35 procent in drie jaar van $3,146  in 1999 naar $2,040 in 2002, waarbij de werkloosheid opliep tot 28.5 procent. Het aantal Palestijnen levend beneden de armoedegrens steeg van 11.6 procent in 1998 naar 40.7 procent in in 2004. 
 De derde fase van 2007 tot 2019 kende een lichte verbetering in de Israelische beperkingen, wat leidde tot een gemiddelde groei van 4 procent van het BNP per hoofd per jaar. De groeicijfer waren echter niet constant, en dat gaat vaak samen met een gebrekkig aanbod aan arbeidsplaatsen. De werkloosheid daalde niettemin wel  naar 18,5 procent. Maar zonder de mogelijkheid voor de Palestijnen om in de nederzettingen en in Israel zelf te werken zou de werkloosheid veel en veel hoger zijn uitgevallen. Zij zou in de richting zijn gegaan van de cijfers van de afgesloten Gaza-strook. Volgens de berekeningen zou het cijfer in 2019 dan waarschijnlijk zijn uitgekomen op 37%.  
Hoe dat komt is niet echt een vraag. UNCTAD wijst erop dat in ''Area C'' (60 procent van de Westoever) vrijwel niets kan of mag: geen landbouw, geen industrie, geen handel, geen mijnbouw.Verder zijn er grote beperkingen in de mobiliteit. Er zijn een kleine 400 checkpoints, tientallen kilometers verbindingswegen die niet mogen worden gebruikt, er is geen vrij verkeer over de grens en er is de ''Afsluitingsmuur''. Ook is er de constante dreiging van sloop van huizen en bedrijven. Volgens een schatting van de Wereldbank zou een vermindering van 10% in de afsluitingen van wegen al tot een verhoging van de productiviteit leiden met 0,6%. Verlichting van nog meer restricties zou volgens de Wereldbank in 2025 een verbetering van het BNP kunnen betekenen met niet minder dan 33 procent.

zondag 21 november 2021

Een dode, vier gewonden bij aanval in Jeruzalem, aanvaller gedood

De Silsila-straat in de Oud Stad van Jeruzalem waar de aanval plaatsvond (screenshot van Twitter)

Een 42-jarige man uit het Shu'afat vluchtelingenkamp in Jeruzalem heeft zondag een aanval uitgevoerd bij de Silsila (ketting) Poort in de Oude Stad van Jeruzalem. Met een Beretta halfautomatisch geweer opende hij het vuur op de omstanders. Een dertiger uit één van Israels nederzettingen werd zodanig aan het hoofd gewond dat hij overleed. Een tweede kolonist, 46 jaar oud, is in stabiele conditie opgenomen ineen ziekenhuis, Verder raakten twee leden van de grenspolitie, 30 en 31 jaar oud, licht gewond. Ook zij belandden in een ziekenhuis.
De aanvaller, Fadi Abu Shkheidem, werd door de overige politiemannen doodgeschoten. Hij was verkleed als een orthodoxe jood. Israelische kranten weten te melden dat zijn vrouw kortgeleden van hem was weggelopen en naar het buitenland gevlucht. Shkheidem was lid van Hamas, zoals door de beweging werd bevestigd. De aanslag werd door een Hamas-woordvoerder legitiem genoemd, maar niet door Hamas opgeëist.

Sudan: militairen installeren Hamdok opnieuw als premier

Abdalla Hamdok (Foto Wikipedia)
Sudan's militaire leiders zijn van plan de burgerpremier Abdalla Hamdok opnieuw te installeren en hem een regering te laten vormen van technocraten. Ook zullen zij alle politieke gevangenen vrijlaten. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen generaal Abdel Fattah Burhan, premier Hamdok en afgevaardigden van politieke partijen en organisaties behorende tot de ''civil society''.
Fadlallah Burma Nasir, het hoofd van de Umma Partij heeft dat zondag meegedeeld. Een groep onderhandelaars bevestigde in een verklaring dat de het akkoord later zondag officieel zal worden bevestigd, nadat de Soevereine Raad, het hoogste orgaan van het militaire overgangsbestuur, bijeen is geweest.
Generaal Burhan beëindigde op25 oktober de samenwerking tussen de militairen en de burgers die in 2019 de val van president Omar al-Bashir bewerkstelligden door premier Hamdok en de andere burgerleiders gevangen te nemen. Hamdok bleef later onder huisarrest. Een week geleden verwijderde Burhan ook de burgers uit de Soevereine Raad en liet hij hun plaatsen innemen door anderen. Tegen de besluiten van Burhan en de andere militaire leiders werd voortdurend gedemonstreerd. Afgelopen woensdag was de tot nu toe bloedigste dag. Er vielen toen16 doden (eerder waren er 15 gemeld). Het totaal aantal slachtoffers van de betogingen is daarmee op 40 gekomen. Voor deze zondag was opnieuw een groot protest aangekondigd.
Het afzetten van de burgerregering was ook door veel landen bekritiseerd.De VS zetten hun hulpverlening stop. Al-Jazeera meldt dat het nu gesloten akkoord zeker niet bij iedereen in Sudan in goede aarde valt. Veel mensen vertrouwen de militairen niet meer en zijn bang dat ook een nieuwe regering van Hamdok door hen volledig zal worden gedomineerd.

Israelische beveiligers executeren 15-jarige na ''ramming'' aanval

Mohammed Younes   Minder dan een dag nadat twee politieagenten in Jeruzalem een gewond op de grond liggende verdachte hadden doodgeschoten ...