donderdag 13 augustus 2020

Verenigde Arabische Emiraten sluit vredesakkoord met Israel

(Foto van Twitter)

Israel, het Witte Huis en deVerenigde Arabische Emiraten hebben donderdag de verrassende bekendmaking gedaan dat Israel en de VAE een vredesverdrag zullen tekenen en dat Israel in ruil daarvoor de annexatie van nog meer Palestijns gebied op de Westoever opschort. 

De preciese inhoud van de akkoorden die de twee landen zullen sluiten wordt in de komende weken bekend.Wel is alvast duidelijk dat zij volledige diplomatieke betrekkingen aangaan. De VAE is daarmee het derde Arabische land na Egypte en Jordanië dat vrede met Israel sluit. De deal is gesloten tussen Benjamin Netanyahu, kroonprins Mohammed bin Zayed Nahayan van de VAE en de VS.

President Trump was de eerste die het nieuws bekednmaakte. Hij zwaaide zijn medewerkers.onder wie zijn schoonzoon Jared Kushner, ambassadeur in Israel Friedman, Avi Berkovitz, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en veiligheidsadviseur O'Brien lof toe. Zij hebben allemaal een aandeel in het sluiten van de overeenkomst gehad. De deal is gunstig nieuws voor Trump, die aanzienlijk lager scoort in de peilingen dan zijn tegenstander Biden. Ook Netanyahu spint garen bij het besluit. Hij weet zo een slepede regeringscrisis over het principebesluit om ruim 30% van de Westoever te annexeren om te buigen naar forse winst op het diplomatieke vlak. In een speech donderdagavond zei hij overigens dat ''annexatie nog steeds aan de orde is''. 

De Palestijnen hebben geïrriteerd gereageerd. Hanan Ashrawi, lid van het hoofdbestuur van de PLO, noemde de stap van de VAE in een tweet het''normaliseren van de relaties'' met Israel, wat  zoveel betekent als het aangaan van betrekkingen zonder dat Israel daar iets tegenover heeft gesteld. Fawzi Barhoum,de woordvoerder van Hamas, noemde het vredesakkoord het belonen van de ''misdaden die de Israeli's heben begaan tijdens de bezetting''. Hij noemde de nomalisatie ook een dolkstoot in de rug van de Palestijnen. President Abdel Fattah el-Sisi van Egypte daarentegen prees de stap van de VAU als een gebaar dat de stabiliteit in de regio ten goede zal komen.

Er was al geruime tijd sprake van toenaderingen geheime ontmoetingen tussen functionarissen van de VAE en Israel. De volgende in het rijtje die de betrekkingen zou kunnen aanhalen is mogelijk Saudi-Arabië,waarvan de kroonprins Mohammed bin Salman,een bewonderaar is van zijn naamgenoot Mohammed bin Zayed Nahayan. Het nieuws is inderdaad heel slecht voor de Palstijnen. Vooral omdat niet annexeren het stilzwijgend goedkeuren van de bezetting inhoudt, die in wezen al een situatie is waarin Israel het te annexeren deel van de Westoever volledig in bezit heeft.

dinsdag 11 augustus 2020

Israel sloopt 5 huizen, een waterput, wat vijvers, 100 olijfbomen en pakt 3 waterpompen af

 

De sloop in Faraseen (FotoWafa)

Updated. Gemeenteambtenaren van Jeruzalem en politie hebben in de buurt Wadi Qaddum van Silwan (bezet Oost-Jeruzalem) dinsdag een huis met drie appartementen gesloopt dat toebehoorde aan de broers Wael, Ala' en Nader Tahan; meer dan 25 mensen werden dakloos. Ook moesten de broers een boete van 74.000 shekel (ongeveer 15,000 euro) betalen. In de wijk Sheikh Jarrah werden intussen Ibarahim Sabia en Khaled Abu Taa gedwongen hun eigen huis af te breken op straffe van het betalen van hoge sloopkosten. 

Dinsdag werd in het dorp Faraseen ten westen van de stad Jenin eveneens een  huis gesloopt, evenals een waterbron. Mahmoud Amarne, het hoofd van het 200 inwoners tellende dorpje, zei dat er onlangs nog 36 andere slooporders in het dorpje zijn uitgedeeld voor huizen, bronnen en andere structuren. Israel is sowieso goed in het slopen van bronnen en watervoorzieningen. In het dorpje Jiftlik, ten noorden van Jericho waar vorige week 100 palmbomen werden ontworteld en ontvreemd, werden een dag later drie vijvers onklaar gemaakt en met puin volgestort. De vijvers dienden voor de irrigatie van 70 dunam (7 hectare) landbouwgrond. Na de verovering van de Westoever in 1967 heeft Israel gaandeweg alle bronnen,waterbekkens en andere voorzieningen genaast en voor zover dat niet het geval is wordt dat nog steeds gedaan. Palestijnen mogen namelijk niet hun eigen water gebruiken,ze moeten het voor veel geld kopen van de Israelische watermaatschappij Mekorot. Als het tenminste voorhanden is,want Mekorot  pompt wel al het Palestijnse water op, maar de nederzettingen hebben voorrang bij de levering ervan.Vooral in de zomer hebben de Palestijnen daarom tekorten.

 In Wad Rahhal ten zuiden van Bethlehem werden dinsdag 100 olijfbomen ontworteld. Dat gebeurde bij het omploegen van meer dan twee dunam (ongeveer een kwart hectare) land. Ook een muur werd gesloopt. Israel heeft 1200 dunam (120 hectare) land van het dorp afgenomen ten behoeve van de nederzetting Givat Itam. 

In het dorp Beit Iskariyya (ook wel Khirbet Beit Zakariya genaamd) ten zuidwesten van Betlehem ging maandag ook al een huis tegen de vlakte.Het behoorde toe aan Numan Saed. Volgens Hassan Breijieh, de voorzitter van hetComité tegen de Muur en de Nederzettingen in het dorp, vindt de sloop plaats om ruimte te maken voorde nederzettingen. Beit Isrkariyya is omringd door nederzettingen van de cluster Gush Etzion. Het dorp heeft ruim 100 inwoners en ligt volledig in ''Area C'' wat betekent dat Israel er 100 procent de baas is. Het is 99 procent van zijn grond kwijt geraakt aan zes nederzettingen, een militaire basis en de ''Muur'' (ook wel Apartheidsmuur geheten) die eveneens deels op grond van het dorp is gebouwd.

In Beit Ummar, bij Hebron, tenslotte, werden maandag drie waterpompen in beslag genomen.Boer Hassan Breigeth gebruikte ze om zijn landbouwgrond te irrigeren en dat mag natuurlijk niet van de Israeli's. Boer Hassan werd daarom ook opgeroepen om te worden verhoord door de geheime dienst in het detentiecentrum van Gush Etzion.  

zaterdag 8 augustus 2020

Israelische militairen schieten jonge moeder dood in Jenin

De begrafenis van Dalia Samoudi (Foto via Twitter)

 Een jonge Palestijnse vrouw is vrijdagmiddag bezweken aan een schotwond die zij die morgen opliep   toen Israelische soldaten een razzia uitvoerden in de stad Jenin. De razzia lokte rellen uit en de 23-jarige Dalia Samoudi, een moedervan twee jonge kinderen, werd in de borst getroffen door een kogel toen zij een raam wilde dichtdoen om het traangas buiten haar huis te houden. 

Het Palestijnse minisetrie van Gezondheid meldde dat Dalia overleed doordat dekogel haar lever, pancreas en aorta had beschadigd. Zij werd met spoed geopereerd, maar bezweek alsnog. 

De dircteur van de RodeHalve Maan vertelde dat het Israelische leger op de ambulance vuurde die de gewonde Dalia ophaalde om haar naar het zieknhujis te brengen. Twee kogels drongen het voertuig binnen.

Het Israelische leger ontkende met scherp te hebben geschoten. Er waren alleen zogenoemde''sponskogels'' afgeschoten, zei de woordvoere van het 'meest morele leger ter wereld' dat uiteraard nooit jokt. Hij veronderstelde dat Dalia door een Palestijnse kogel was geraakt. Palestijnse ooggetuigen verklaarden dat de Palestijnen  met stenen hadden gegooid maar geen vuurwapens hadden gebruikt. 

 

donderdag 6 augustus 2020

Israeli's roven 100 palmbomen en breken vier huizen en een kapperszaak af

Israelische militairen zijn woensdag binnengevallen in het dorp Jiftlik (ten noorden van Jericho n de Jordaamvallei) en hebben daar 100 palmbomen uitgetrokken die eigendom waren van  Anwar Abu Jouda. De bomen werden in beslag genomen en afgevoerd naar een onbekende bestemming. Ahmed Abu Ghanen, de burgemeester van Jiftlik, meldde dat dit niet de eerste keer was dat zoiets gebeurde. Hij zei dat de bomen waarschijnlijk zullen worden herplant langs een toegangsweg naar een nederzetting, zoals eerder is gebeurd.

Eeveneens woensdag hebben Israelischer bulldozers en gemeenteambtenaren in Oost-Jeruzalem drie huizen en een kapperszaak gesloopt. Het gebeurde in Silwan,in  Silwan in de Ein al-Lowza buurt,.  Twee van de huizen die tegen vlakte gingen behoorden toe aan de tweeling Samer en Suleiman al-Qaq. Zij  hadden twee dagen eerder bericht gehad en net genoeg tijd gekregen om hun eigendommen in veilighbeid te brengen  Een derde huis en een kapperszaak in hetzelfde gebied moesten er ook aan geloven. Het huis was van Sherif Amro en de kapperszaak was het eigendom van Amr Shiha. Tenslotte was ernog een vierde huis dat werd gesloopt, dat van Mohammed Alon. Deeiegenraafdeed het zelf in dit geva;l, omdat hij anders hoge sloopkosten hadmoeten betalen bovenop een boete van 30.000 shekel,nadat hij tevergeefs acht jaar lang had geprobeerd een vergunning voor het huis te krijgen. Mohamd Alon en zijn familie van zeven personen zijn nu dakloos.

In  Tubas in het noorden van de Westoever, is woensdag een militair voertuig ingereden op een burger, een ''car ramming''zogezegd, maar ditmaal door het Israelische leger. De militaire chauffeur leeft gelukkig nog, want alleen Palestijnse chauffeurs worden standrechtelijk doodgeschoten als zij - al of niet per ongeluk - iemand met hun auto raken. De Palestijnse burger raakte gewond. Hij werd met meerdere verwondingen opgenomen in een ziekenhuis.

In Masafer al-Yatta in het zuiden van het distrcit Hebron, werd donderdag een seizoens behuizing bij een stukbouwland van Khalil Nawajeh en diens vernield.Het bouwland zelf werd omgeploegd. Het lag dicht bijdenederzetting Susha. Vandaar. 

vrijdag 31 juli 2020

Israeli's lichten coördinator BDS, Nawajaa, van zijn bed

>

Mahmoud Nawajaa (Foto van Twitter)

Israelische legereenheden hebben omstreeks 3.30 uur in de nacht van vrijdag de BDS-activist Mahmoud Nawajaa gearresteerd. Een grote groep militairen met een hond drong zijn huis in de buurt van Ramallah binnen, bond zijn handen en blinddoekte hem voor de ogen van zijn vrouw en drie kinderen. Nawajaa (34) is de coördinator van het Nationale Palestijnse BDS Comité (BNC)Hij is geboren in Yatta ten zuiden van Hebron en heeft een graad in de Internationale Betrekkingen. 

De BDS-beweging,een geweldloze coalitie van meer dan 100 Palestijnse organisaties roept op om in actie te komen en zijn in vrijheidstelling te eisen. Omar Barghouthi één van de mede-oprichters van de BDS beweging vroeg om het instellen van internationale druk. ''Mahmoud is een mensenrechtenactivist die alom respect afdwingt door de onvermoeibare manier waarop hij opkomt voor de Palestijnse zaak. Nu Israel een voorbeeldfunctie is gaan vervullen voor racistisch, autoritair ultra-rechts is het voor staten niet alleen hoog tijd om op te komenvoor Mahmoud en andere verdedigers van de mensenrechten, maar ook om op een legitieme manier gerichte sancties toe te passen om een einde te maken aan Israels oorlogsmisdaden, haar misdaden tegen de menselijkheid en haar regime van het onderdrukken van de Palestijnen. Alleen dat kan ons helpen om vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid te bewerkstelligen.''   


dinsdag 28 juli 2020

Israelische kolonisten vergiftigen tientallen schapen en steken een moskee in brand

Het is enkele dagen voor Eid al-Adha, het feest waarvoor veel moslims wereldwijd indachtig het offer van Ibrahim/Abraham voor hun familie en voor de armen een dier offeren. Een uitgelezen tijd dus voor pesterijen met vee. Zoals in de goede oude tijd in het Tsaristische Rusland van weleer waar christenen voor het joodse Paasfeest (Pesah) brood in de waterput gpooiden, zodat joden die geen brood mogen eten met Pasen die dagen dus even niets te drinken hadden. Joodse kolonisten hebben naar dit voorbeeld dinsdagmorgen in het dorp Aujda (ten noorden van Jericho) vergif gestrooid, met als gevolg dat een 60-tal schapen het leven liet. Gevreesd wordt dat het aantal nog zal oplopen, van een aantal andere dieren is de toestand kritiek. De eigenaar was Ahmad al-Zawahra. De dieren waren zijn enige bezit.

In al-Bireh (bin Ramallah) werd maandag de grote moskee beklad en in brand gestoken. Buren merkten de brand vrij snel op en begonnen het vuur te doven nog voor de brandweer arriveerde, zodat alleen de wasruimte werd beschadigd. Op de buitenmuur van de moskee werden door de daders, die nooit zullen worden gepakt omdat het hoogstewaarschijnlijk kolonisten waren uit de nabijgelegen illegale nederzetting, teksten geschreven als dat Israel het land van de joden is en niet van de Palestijnen, en meer van dat soort gebral.
V
[Overigens twitterde GeertWilders een paar dagen geleden:
Vrijdag begint de barbaarse islamitische dierenmishandeling weer met de walgelijke en ziekelijke onverdoofde slacht. Ik zeg: verbieden dat #Offerfeest!
Hij zal wel blij zijn dat die 60 schapen in Aujda dit vreselijke lot gelukkig bespaard is gebleven!]

donderdag 23 juli 2020

Over de laster dat Nederland ''medeplichtig'' was, of ''subsidie gaf om Joden te vermoorden''

Werkers van UAWC aan hegt werk in een kas (foto UAWC)

Het kan nuttig zijn om nog een paar dingen op een rijtje te zetten voor onze Nederlandse parlementariërs van de kleine christelijke partijtjes, de PVV of iemand als Omzigt van het CDA. Ze hebben namelijk gemeen dat ze vragen hebben gesteld aan minister Kaag over het subsidiëren van de Unie van Agrarische Werk Comités UAWC in de Palestijnse gebieden. En zoals wel vaker als er vragen worden gesteld in het parlement over Israel/Palestina munten die vragen, laten we het beschaafd zeggen, niet uit door een overmaat aan kennis van de omstandigheden.
De vragen houden uiteraard verband met het feit dat Israel drie mensen heeft gearresteerd die in verband zijn gebracht met een bomaanslag bij de nederzetting Dolev waarbij in augutsus 2019 een 17-jarige Israelisch meisje werd gedood. Twee van deze drie zijn oud-medewerkers van de UACW. Volgens Israelische beschuldigingen zijn zij lid van het (marxistische) Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Kaag heeft naar aanleiding van hun arrestatie de meest schofterige beschuldigingen naar haar hoofd gekregen, zoals dat ze ''medeplichtig is aan moord'' (senator van Pareren), of subsidie verleent om Joden te vermoorden (Schut van het NIW) en nog veel meer hartverheffende opmerkingen van ditzelfde kaliber. O, wat is Nederland toch een prachtig tolerant land. Vooral jegesn een minister die is getrouwd met een Palestijnse tandarts, zou je er aan toe kunnen voegen.

Verenigde Arabische Emiraten sluit vredesakkoord met Israel

(Foto van Twitter) Israel, het Witte Huis en deVerenigde Arabische Emiraten hebben donderdag de verrassende bekendmaking gedaan dat Israel e...