donderdag 30 maart 2023

Israel: angst voor eigen militie van fascistische minister Ben Gvir

Ben Gvir (Wikipedia)
 In Israel is opwinding ontstaan over het voornemen van minister Itamar Ben Gvir van NationaleVeiligheid om een ''Nationale Garde'' te vormen naast de politie die onder zijn commando zal staan. De minister kreeg daartoe maandag het groene licht van premier Netayahu die daarmee het gevaar afwendde dat Ben Gvir zou aftreden als hij zijn wettelijke hervormingsprogramma zou uitstellen. Ben Gvir had daarmee gedreigd.

Woensdagavond werd een resolutie bekend waarover Ben Gvir zondag een stemming zal vragen in het kabinet. De minister wil een nationale Garde van 2.000 man onder zijn commando die als taak zal hebben het ''tegengaan van nationalistische (lees: Palestijnse) misdaad, terrorisme en het herstellen van het gezag van de overheid waar dat nodig is''. Ben  Gvir, die leider is van de fascistische Otzma Yehudit-partij, heeft herhaaldelijk gesproken over de ''wetteloosheid'' in de Negev met zijn talloze Bedoeïenen-gemeenschappen. Kringen in zijn omgeving hebben gewezen op de noodzaak om het staatsgezag te herstellen in de ''gemengde'' steden als Lod en Ramle.

 In een uitleg bij zijn resoluties stelt Ben Gvir dat de garde een basale noodzaak voor Israel omdat ''we anders niet in staat zijn onze burgers te beveiligen''. Hij tekent erbij aan dat in 2021 toen grote onlusten ontstonden in  de gemengde Arabisch-Joodse steden, al een Nationale Garde was gevormd, bestaande uit speciale eenheden van de Grenspolitie. Zijn nieuwe Nationale Garde zal zich vooral op crisissituaties richten, wat de ''traditionele'' politie de gelegenheid zou geven om zich meer op haar traditionele werk te richten. Als zijn plan wordt goedgekeurd wil Ben Gvir een commissie instellen bestaande uit mensen van diverse ministeries en het leger en de politie die de taken zal vaststellen, de mogelijkheid zal onderzoeken om eenheden van de grenspolitie naar de garde over te hevelen en Ben Gvir de autoriteit zal geven om in tijd van nood orders te geven aan reserve-eenheden van de Garde. 

De plannen lokten woensdagavond al demonstraties uit in Tel Aviv en andere plaatsen van mensen die zich goed herinneren dat Ben Gvir destijds niet in het leger werd opgeroepen omdat hij daarvoor te gevaarlijke ideeën had. Ook de Vereniging voor de Mensenrechten in Israel (ACRI) kwam in het geweer tegen de plannen om Ben Gvir een aparte militie te geven. Zij stuurde dinsdag een brief naar  Procureur-generaal Gali Baharav-Miala waarin werd uitgesproken dat een dergelijke militie, die losstaat van de politie, de ''democratie zou ondermijnen en de handhaving van de wet bemoeilijken''. ACRI waarschuwde met name dat zo'n militie vooral dreigt te worden aangewend tegen de Arabische gemeenschap.  

maandag 27 maart 2023

Netanyahu gaat ten langen leste akkoord met uitstel, maar het is de vraag of dat genoeg is


Netanyahu heeft maandag in de loop van de dag besloten de voortgang van zijn wetgevend proces tijdelijk te stoppen, vermoedelijk tot na het joodse paasfeest Pesah. Dat is ongeveer half april. Nadat hij zondagavond minister van Defensie Yoav Gallant had ontslagen die in een tv-speech om uitstel had gevraagd omdat ongeveer alle reservisten van leger en luchtmacht weigerden voor hun legeronderdeel op te komen, brak de hel pas pas goed los in Israel. De dag ervoor hadden ook al honderdduizenden in heel Israel gedemonstreerd, maar maandag werd zichtbaar wat erop dit punt mogelijk is.

De luchthaven Ben Gurion ging dicht en ook het verkeer in de zeehavens stopte. Banken waren gesloten evenals de ziekenhuizen en de gezondheidszorg nadat het  nationale vakverbond Histadruth  een algemene staking had uitgeroepen.  Op zo'n 150 plaatsen in het land werden blokkades opgeworpen en vuren aangestoken. Overal werden marsen georganiseerd en in Jeruzalem brak een mensenzee door de afzetting rond de woning van de premier. Het  hele land ademde oproer en alles was tot stilstand gekomen. Binnen Netanyahu's partij, de Likud, gingen intussen stemmen op om het wetgevende proces stil te leggen. Ron Dermer, minister van Strategische Zaken en een trouwe aanhanger van Netanyahu riep daartoe op. Hij werd gevolgd door Nir Barkat van Economie en Micky Zohar van Cultuur en Sport,  terwijl minister Amichai Chikli van Diaspora-zaken opriep tot een dialoog met de oppositie. Ook Aryeh Deri, de leider van Shas, sloot zich hierbij aan.'

Aan de andere kant verzette de minister van Justitie,Aryeh Levin,  de drijvende kracht achter de nieuwe wetgeving, zich er krachtig tegen  Hij dreigde af te treden als het proces werd gestopt. Hetzelfde gebeurde ook in de kringen van de coalitiepartij de Religieuze Zionisten, waar minister Smotrich van Financiën zei dat ''het proces niet gestopt kan worden, onder geen enkele omstandigheid''. Zijn collega van Otzma Yehudit  (Joodse Kracht) Itamar Ben Gvir ging een stap verder en dreigde zonder meer af te treden als dat zou gebeuren. 

Netanyahy zat zo tussen twee vuren. Als hij doorging met zijn hervorming waarbij het hooggerechtshof veel zoniet alles van haar macht zou verliezen, was er te weinig steun in het parlement. Hij probeerde een truc en bood Gallant aan dat hij het ontslag zou intrekken als Gallant zijn zetel in het parlement zou afstaan, maar Gallant weigerde dat zonder meer. Aan de andere kant, als Ben Gvir zou aftreden -en wellicht ook Smotrich - dan zou het kabinet zonder meer vallen. Hij moest de crises bezweren en dat betekende dat zijn verklaring die hij om 11uur maandagochtend zou hebben afgelegd, de hele dag moest wachten, terwijl hij koortsachtig met de partijen overlegde. Pas in het begin van de avond werd  duidelijk dat er uitstel komt en dat hij later op de avond een verklaring zal afleggen. Of hij heeft ingestemd met een eis van Ben Gvir die eerder zei dat hij met uitstel akkoordzou gaan als er een "nationale Garde'' onder zijn commando zou worden opgericht, was niet meteen duidelijk.

Wat evenmin duidelijk is, is of de rust zal wederkeren nu uitstel in het verschiet ligt. De Israelische kranten melden dat er duizenden mensen voor het gebouw van de Knesset, het parlement, in Jeruzalem zijn samengekomen en dat er nog steeds duizenden onderweg zijn. Ook bij de Ben Gurion Universiteit in Be'er Sheva zouden grote mensenmassa's op de been zijn. De Histadruth heeft zijn stakingsoproep ook niet ingetrokken. Wie bovendien onderweg zijn naar Jeruzalem, zijn tenminste een 10.000 kolonisten uit Hebron en andere plaatsen die per bussen worden aangevoerd en die vóór het doorgaan van het wetgevende proces zijn. Ze krijgen daarbij steun van de harde kern van de (Likud) aanhangers van de voetbalvereniging Beitar die bekend staan onder de naam La Familia. La Familia riep zijn aanhang op om slag- en steekwapens mee te nemen. De politie in Jeruzalem zou versterkingen hebben opgeroepen. 

Bij dit alles is het goed even te vermelden dat dit de 12e week is dat in Israel wordt geprotesteerd. Intussen zijn wetten aangenomen waarbij de voor corruptie veroordeelde minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri (die van het hooggerechtshof moest aftreden) weer in ere kan worden hersteld, evenals een wet die het moeilijker maakt een premier ''unfit'' te verklaren, plus een wet die het mogelijk maakt dat vijf nederzettingen die in 2005 werden ontruimd - en die grotendeels gevestigd zijn op privé grond van Palestijnen - weer door kolonisten in bezit worden genomen. Wat in de komende dagen op het menu stond was een wet die het parlement een veel sterker aandeel zou geven bij de benoemingen van rechters, en een andere wet die het nagenoeg onmogelijk maakt voor het hooggerechtshof om wetten die de regering heeft aangenomen ongeldig te verklaren. Vooral deze laatste twee wetten zijn de grote stenen des aanstoots. 

donderdag 23 maart 2023

Israeli's doden een man in Tulkarem

Het Israelische leger heeft donderdag, op de eerste dag van de maand Ramadan, het huis belegerd van Amir Imar Abu Khadijeh in  het dorp Izbah Shoufa in de regio Tulkarem. Een grote legermacht sloot de toegangswegen en het huis zelf af en hield iedereen en alles tegen. Er waren schoten te horen en het einde van het verhaal was dat Amir Abu Khadijeh bij het ziekenhuis in Tulkarem werd afgelegeverd met een schotwond in zijn hoofd die zijn schedel en hersenpan volledig had vernield, plus een schot in zijn onderlijf. 

Amir Abu Khadijeh was 25 jaar .Hij was het 90ste slachtoffer van dit jaar van de bezetting, 17 van de slachtoffers waren onder de 18 jaar.

vrijdag 17 maart 2023

Israel maakt nog een slachtoffer in Ramallah

Yazan Omar Khasib
 Het Palestijnse ministerie van Gezondheid heeft bekendgemaakt dat Israelische soldaten vrijdagavond bij de noordelijke ingang van Ramallah een jonge man hebben gedood.  Het was de 23-jarige Yazan Omar Khasib. Hij werd bij het militaire checkpoint bij de noordelijke ingang neergeschoten en gewond gevangen genomen, maar enkele minuten later overleed hij aan zijn verwondingen. Palestijnse ambulance-medewerkers werden twee uur van de plaats waar hij gewond was weggehouden. Uiteindelijk droeg Israel zijn lichaam over.

Volgens het Israelische leger zou Yazan Khasib geprobeerd hebben een soldaat te steken. Er werd echter geen mes getoond. Yazan Khasib was het 89ste slachtoffer van de bezettingstroepen in 2023. 

Frankrijk belemmert de vrijheid van meningsuiting van Salah Hamouri

 
Salah Hamouri in december bij zijn aankomst in Parijs. (Wafa)

De regering van Emmanuel Macron heeft het op zich genomen om Salah Hamouri, nu hij eenmaal in Frankrijk is, de mond te snoeren. Voordat Hamouri, die een tijd lang vast zat en in december door Israel zijn inwonerschap van Jeruzalem werd ontnomen en werd uitgewezen naar Frankrijk, had de Franse regering er de mond vol van dat Hamouri in Jeruzalem was geboren en het recht had daar te wonen. Nu hij in Frankrijk is, is de toon aanmerkelijk veranderd, zo schrijft Ali Abunimah op zijn blog The Electronic Intifada.  Zo werd afgelopen woensdag een avond in Nancy gecancelled waar Hamouri zou spreken. De hoogste ambtenaar van de regering in Nancy, Arnoud Cochet, zei dat de aanwezigheid van Hamoudi krachtige emoties had opgeroepen van de Joodse gemeenschap. Hij voorzag een bedreiging van de ''openbare orde'' en daarom werd de bijeenkomst afgezegd. Volgens Hamouri was dat een aanval op de vrije meningsuiting en kon het gezien worden als ''een verlenging van mijn ballingschap''. 

De krant Le Monde meldde dat in februari een agent van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst iemand opbelde van de Association France Palestine Solidarité, de Franse solidariteitsorganisatie met Palestina. De man wilde weten of Hamouri zou spreken op een bijeenkomst in Versailles. Hij liet doorschemeren dat de avond niet door zou gaan als dat het geval was. Hamouri was echter niet uitgenodigd, dus er was niets aan de hand. Maar in dezelfde maand februari zou Hamouri spreken in Lyon op een avond over de Oslo-Akkoorden van 1993. In dat geval schreef de Israelische ambassadeur Ronit Ben Dor een brief aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken.waarin ze de vrijheid nam om zich volledig in Frankrijks zaken te mengen. Ze beklaagde zich in de brief dat Hamouri ooit was veroordeeld wegens een plan om de ''Israelische opperrabbijn Ovadia Yosef  te vermoorden'' en dat hij bovendien banden had met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Ook zouden er nog meer mensen op die avond aanwezig zijn die zware kritiek op Israel hadden en ''het bestaansrecht van Israel in twijfel trokken''. Het resultaat was dat de rechtse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin druk uitoefende op de stad Lyon om de avond niet door te laten gaan, waaraan Lyon gehoor gaf. Afgelopen woensdag werd bovendien een ronde-tafel-gesprek in Lyon afgezegd waar Hamouri aan zou hebben deelgenomen. 

De aanvallen op Hamouri zijn ernstig en vals. Het geval wil dat hij in 2002 werd opgepakt, drie jaar werd vastgehouden en in 2005 werd gedwongen een ''plea deal'' te sluiten voor ''deelname aan een plan ''om Ovadia Yosef te vermoorden''. Hij kreeg zeven jaar maar werd onder een gevangenenruil voor Gilad Shalit vrijgelaten in 2011. Later werd hij opnieuw opgepakt en beschuldigd van banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Hamouri werkte toen voor de mensenrechtenorganisatie Addameer als advocaat. Frankrijk nam het standpunt in dat Israel geen enkel bewijs aandroeg voor de beschuldigingen, maar is blijkbaar nu veranderd van standpunt. 

Hamouri, die een Franse moeder en een Palestijnse vader heeft en is getrouwd met een Franse vrouw,  wordt echter volmondig gesteund door Amnesty International, dat twitterde dat ''le discours de haine'' (de haatspeech) aan het adres van Salah Hamouri tot doel heeft hem zijn vrijheid van meningsuiting te ontnemen. Amnesty gaf ook een perscommuniqué uit waarin zij het opnam voor het recht van de mensenrechtenadvocaat om vrijuit te spreken. Volgens Amnesty werd hij voortdurend juridisch lastiggevallen door de Israelische autoriteiten als gevolg van zijn activiteiten als advocaat van Addameer. En Amnesty zegt nu dat de afgelopen maanden allerlei bijeenkomsten zijn afgezegd (in Montpelllier, Marseille, bij de universiteit van Aix en Provence, in Lyon en in katholieke en protestantse gemeenschappen in Chesnay en Versailles) als gevolg van druk van diverse kanten, ''die tezamen dreigen uit te werken als een vorm van censuur''.

VAE en Qatar betalen de schade aangericht door kolonisten in Huwara

 

De president van de Verenigde Arabische Emiraten, sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, betaalt 3  miljoen dollar als bijdrage aan de herbouw van de Palestijnse plaats Huwara. Dat meldt het persbureau van de VAE. Huwara heeft ernstige schade geleden als gevolg van de pogrom die kolonisten daar en in de omgeving hielden op 26 februari. 

De bekendmaking komt nadat de regering van Qatar eerder deze week een half miljoen dollar overmaakte aan de Palestijnse Auroriteit. Ook dat bedrag was voor degenen die schade hadden geleden in Huwara. Mouin Damidi, het hoofd van het  plaatselijke bestuur, zei dat het geld zal worden verdeeld onder de  diverse gedupeerde mensen. Hij voegde eraan toe dat de totale schade aan verbrande huizen en auto's wordt geraamd op 18 à 20 miljoen shekel. Dat is omgerekend een bedrag van tussen de 4,8 en 5,4 miljoen dollar. Er is dus nog meer nodig. 

In feite is natuurlijk Israel verantwoordelijk voor de schade is aangericht onder een bevolking die aanspraak kan maken op haar bescherming. Maar het is opmerkelijk hoe Israel de schade schaamteloos laat betalen door derden. Qatar was al een geregelde betaler. Het heeft de afgelopen tien jaar zo'n drie miljoen dollar betaald aan Gaza om tekorten te dekken. De VAE is een nieuweling op dit terrein. 

donderdag 16 maart 2023

Israelische undercover-eenheid schiet middenin Jenin vier man dood

 
De vier martelaren. (Foto Quds.com)

Èen undercover-eenheid van het Israelische leger heeft donderdagmiddag midden in Jenin een actie uitgevoerd om één speciaal iemand te doden. Het resultaat was uiteindelijk vier doden en 20  gewonden. Van de gewonden zijn er vier er slecht aan toe, zo meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. 

Wissam Bakr, de directeur van  het ziekenhuis in Jenin vertelde dat gedood werden: Nidal Khazem (28), Youssef Shreim (29), Omar Awadim (16 jaar), en Luay al-Zughayr (37 jaar). Volgens het Israelische radiostation Reshet Kan was Nidal Khazem het eigenlijk doelwit van de actie. Hij is een familielid van  Raed Khazem die een jaar geleden een actie uitvoerde op de Dizengoff-straat in Tel Aviv waarbij drie Israeli's gedood werden. Een eenheid in burgerkleren drong de Abu Bakr-straat in Jenin binnen. Op video's is te zien hoe zij daar van korte afstand op mensen schoten. Drie mannen waren direct dood. Het leger nam het vervolgens over. Luay al-Zughayr viel in een later stadium, evenals de gewonden.

Met deze actie is het aantal doden als gevolg van Israelische acties in 2023 gestegen tot 88. Van hen waren er 16 jonger dan 18 jaar. 

Israel: angst voor eigen militie van fascistische minister Ben Gvir

Ben Gvir (Wikipedia)  In Israel is opwinding ontstaan over het voornemen van minister Itamar Ben Gvir van NationaleVeiligheid om een '&#...