maandag 27 mei 2024

Het Westen moet nu met sancties en een wapenembargo een einde aan de moordpartij in Gaza afdwingen


Francesca Albanese zei het zaterdag al, nadat een dag eerder het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israel opdracht had gegeven de strijd te staken en zich terug te trekken uit Gaza. ''Laten we duidelijk zijn, als het ICJ Israel opdraagt te stoppen met zijn offensief in Gaza, zal Israel zijn aanvallen intensiveren. Het nieuws dat ik krijg van de mensen die er middenin zitten maakt heel bang  Israel zal zal deze waanzin niet stoppen,'' aldus de onverschrokken Italiaanse, ''tenzij WIJ zorgen dat het stopt. Staten moeten sancties uitvaardigen, een wapenembargo en politieke en diplomatieke relaties opschorten totdat Israel ophoudt met zijn aanvallen.'' Op de dag dat de Speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechten in de bezette gebieden dit schreef waren er weer twee Israelische militairen in de strijd gedood (het totale aantal klom tot 288) en waren er weer drie doden gijzelaars uit gang in Jabalya gevonden (in totaal heeft het Israelische leger er 16 dood thuisgebracht) en waren er bij 60 Israelische aanvallen 81 doden gevallen in Gaza. Het cijfer stond nu op 35.984. 

Maar toen moest de zondag nog komen. Hamas vuurde in een reactie op de voortgaande strijd een serie raketten af op Tel Aviv, waarvan de meeste werden onderschept door de Iran Dome. Er werd alleen op één plaats een gat in de weg geschoten. Maar 's nachts werden er niet minder dan negen Israelische  raketten afgeschoten op Tel al Sultan, een terrein ten westen van Rafah waarvan Israel zelf had gezegd dat het ''veilig'' was.  Ze schoten een hele wijk nylon tenten in brand die  brandend op hun bewoners neervielen. Voorlopig wordt er door hulpverleners vanuit gegaan dat er een veertigtal mensen dan wel door de raketten werden gedood, dan wel levend waren verbrand. Mensen haalden de meest verminkte lijken uit de chaos tevoorschijn, waaronder - ditmaal echt en niet gelogen zoals door de Israelische hulpverleners na 7 oktober - kinderen van wie het hoofd ontbrak en bizar vervormde lichamen. Er barstte een pandemonium los, temidden waarvan de Israelische militairen bekend maakten dat er - na informatie te hebben ontvangen - was geschoten op twee functionarissen van Hamas, van wie de één verantwoordelijk zou zijn geweest voor de activiteiten op de Westoever. Israel was zich bewust van het feit dat er ook burgers waren getroffen en was een onderzoek begonnen.   


Uiteraard deed dat het lawaai niet verstommen. Israels onderzoeken staan zo langzamerhand bekend als een fenomeen om wit te wassen wat totaal niet pluis is - maar opvallend was ook de stilte van veel Westerse regeringsleiders. Voorop stond uiteraard de Amerikaanse president Biden, voor wie kennelijk geen overtreding ernstig genoeg is om maatregelen te nemen en die intussen volledig medeverantwoordelijk kan worden gehouden voor de algehele genocidale moordpartij. Maar ook  Nederlandse, Britse, Duitse of Franse functionarissen deden er het zwijgen toe, terwijl de Europese minister Borell nog wel voorzichtig had gezegd dat het nu aan de wereld was om Israel te dwingen maatregelen te nemen. 

Het is al jaren een bekend fenomeen dat Israelische slachtoffers gewoonlijk vaak de voorpagina halen terwijl 12 dode Palestijnen meestal naar een binnenpagina verhuizen en soms ook gewoon niet eens gemeld worden. Het is waarschijnlijk te wijten aan resten onvervalst kolonialistisch racisme dat ons ertoe verleidt bruine slachtoffers niet volledig mee te tellen, zoals dat ook gebeurde met de talloze Iraakse, Afghaanse, Syrische of Libische slachtoffers van Westers optreden. Maar in dit geval komt er een dimensie bij die  in de hand wordt gewerkte doordat wij gewend zijn geraakt na de Tweede Wereldoorlog de Joden tot ''wit'' te verklaren - sommigen spreken zelfs van een ''Joods-christelijk" erfgoed. En als vanzelf worden dan de van huis en haard verdreven Palestijnen ook maar meteen in een verdachte hoek geplaatst van waaruit ze zich maar heel moeilijk los kunnen maken. 

Het is dit mechanisme waardoor Biden, maar ook Rutte en talloze andere westerlingen, zich zo makkelijk op de mouw lieten spelden dat het ging om ''rechtmatige zelfverdediging" omdat Hamas uit zou zijn op de vernietiging van Israel - alsof ze dat zouden kunnen met 30.000 man en zonder kanonnen, tanks of vliegtuigen tegen een overmacht van zo'n 300.000 à 400.000 man die die dingen allemaal wel hadden en zich bovendien krachtig geholpen wisten door het westen. Uit cijfers blijkt dat zo'n 60-70 procent van de moslims (ik houd het zelfs voor mogelijk dat het getal nog hoger zou kunnen zijn) de aanval van Hamas van 7 oktober een ''gerechtvaardigde aanval'' van het verzet vond. Die discrepantie is er door de zeven maanden van de oorlog niet veel minder op geworden. En nu na de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof knelt het met een nieuwe kracht, zeker na de ervaring van afgelopen nacht. Ik denk dat het daarom verstandig zou zijn en van moed zou getuigen als meer westerse leiders zich onverwijld zouden uitspreken voor de dingen die Francesca Albanese aanraadt en die ik aan het gein van dit stukje heb geciteerd: sancties, een wapenembargo en het opschorten van diplomatieke en politieke contacten. Zo'n 40 à 50.000 doden en een totaal verwoest Gaza lijkt me echt wel genoeg. Maar bovendien staat er nog iets op het spel, en dat is de geloofwaardigheid van het Internationale Gerechtshof, ingebed als het is in het systeem van de Verenigde Naties.    

vrijdag 24 mei 2024

Internationaal Hof draagt Israel op de strijd te staken en zich terug te trekken uit Gaza


 Het Internationale Gerechtshof (ICJ) heeft Israel vrijdag met 13 tegen 2 stemmen, opgedragen zijn militaire acties in Gaza onmiddellijk te staken en zich terug te trekken uit Gaza. Het was de derde uitspraak van het ICJ in de zaak van Zuid-Afrika tegen Israel dat aangeklaagd is wegens het bedrijven van volkerenmoord, genocide. Zuid-Afrika had hierom gevraagd in verband met de Israelische aanval op Rafah. 

Het Hof zei in de uitspraak die werd voorgelezen door rechter Nawaf Salam dat Israel niet voldoende informatie heeft verschaft over de veiligheid van de bevolking tijdens de evacuatie van 800.000 mensen, noch over de aanwezigheid in het gebied van Mawasi van van voldoende water, voedsel, medicijnen, gezondheidsmaatregelen en onderdak. Dat betekend dat er een verder risico is dat de huidige situatie onherstelbare schade met zich meebrengt voordat het hof zijn einddoordeel uitspreekt. Vandaar dat het zijn eerdere oordeel wijzigde en Israel opdroeg onder de Genocide Conventie zijn militaire offensief onmiddellijk te staken evenals andere acties die voor Palestijnen condities scheppen die hun gehele of gedeeltelijke vernietiging zou kunnen bewerkstelligen.

Israel dient zich ook terug te trekken.  De ''catastrofale'' situatie in Gaza, dus het Hof,  brengt met zich mee dat de eerdere orders van 26 januari en en 28 maart moeten worden uitgevoerd, zo moeten de grensovergangen worden geopend en de ongehinderde aanlevering van basisvoorzieningen en humane bijstand worden verzekerd. Ook moeten waarnemers ongehinderd naar binnen kunnen.  Verder af het Hof ook opdracht de Israelische gijzelaars onverwijld vrij te laten.

De uitspaak is bindend en heeft ook gevolgen voor derde landen, die bijvoorbeeld wapens leveren. Een aantal landen zal zich de uitspraak aantrekken, een ander aantal niet. Het ICJ heeft zelf geen middelen om de naleving van zijn uitspraken af te dwingen. Israel had van tevoren gezegd dat geen macht ter wereld hen af kan brengen van het beschermen van hun burgers en het achtervolgen van Hamas. Het land zal zich niets van de maatregelen aantrekken en de kans dat Israel uiteindelijk voor genocide veroordeeld gaat worden op de koop toe nemen. Een leider van Hamas, Bassam Naim, zei dat Hamas de order begroet en een beroep op de Veiligheidsraad doet om de order in praktische maatregelen om te zetten. De kans dat de Veiligheidsraad dat gaat doen is echter nagenoeg nihil. De Amerikaanse president Biden wijst de uitspraak van het ICJ eveneens af.

donderdag 23 mei 2024

Israel moet zich eindelijk gaan verantwoorden voor jarenlang onbestraft illegaal gedrag

Op de vlucht

Het is een rare tijd, waarin alles anders gaat. Je verwacht  als president Biden heeft gezegd dat Rafah ''een rode lijn is die niet mag worden overschreden'' dat Amerika voet bij stuk zal houden. In plaats daarvan gebeurt er, nadat Israel zich daaraan niets gelegen laat liggen, helemaal niets, behalve dat er nog wel een forse wapenzending naar Israel  gestuurd wordt, inclusief wat stevige ''bunker busters'' en ander tuig. Ook Rutte heeft zoiets gezegd als dat Rafah ''een grens is''. maar ook Rutte heeft niets meer van zich laten horen. Het is alsof  de inname in fasen van Rafah hen als het ware geruststelt. Maar intussen zijn er wel forse hoeveelheden manschappen op Rafah  afgestuurd, zijn alle grensovergangen al sinds begin mei geblokkeerd zodat er geen voedsel, water, brandstof of medicijnen meer doorkomt. Er is massale honger en er zijn minimaal 850.000 mensen op de vlucht geslagen. Waarheen?  Dat is niet duidelijk, er zij nu eenmaal geen veilige plaatsen in Gaza. En intussen waren er weer forse aanvallen op Rafah. 

Maar het is niet alleen Rafah. In Noord-Gaza is een nieuwe horror story losgebarsten, met nieuwe troepen, hevige bombardementen en beschietingen, en nieuwe vernietigingsacties waarbij hele wijken worden opgeblazen. Bovendien herhaalt de geschiedenis zich met de belegering van twee ziekenhuizen, Kamal Adwan en het al- Awda hospitaal. De hoeveelheid slachtoffers is er naar, op X verschijnen talloze foto's en video's van kinderen die plat zijn gebombardeerd, vaak tezamen met hun vader en moeder, opa's en oma's, ooms en tantes. Het het dodental is intussen opgelopen tot ruim bijna 36.000. Er lijkt nooit een einde te komen aan deze dood en en verderf zaaiende moordmachine. Trouwens ook het Israelische leger meldt regelmatig verliezen. Het cijfer staat intussen op 286 sinds 7 oktober en woensdag waren er niet minder dan 22 gewonden van wie enkele ernstig.

 Aan de andere kant zijn er ook tekenen dat de wereld er een beetje genoeg van schijnt te krijgen. In de eerste plaats was er de aankondiging van aanklager Khan van het Strafhof in Den Haag dat hij een verzoek heeft ingediend om internationale arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen de Israelische premier Netanyahu en zijn minister van Defensie Yoav Gallant, plus drie voor de leiders van Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Deif en Ismail Haniya. Het leidde onmiddellijk tot een scheiding van de geesten die die zonder meer op de lachpieren werkten, alhoewel de brave Khan dat allerminst lijkt te hebben bedoeld. Netanyahu noemde het ''nieuw antisemitisme dat van de universiteiten was overgeslagen naar het Hof'' en hij had het over Israels recht om deze rechtvaardige oorlog tot een einde te brengen, waarbij hij besluikt nog eens refereerde aan het gebod waar hij het in november al eens over had gehad om ''Amalek" uit te roeien tot de laatste man, vrouw, kind of stuk vee. Anderen maakte bezwaar dat Israeli's nota bene op één lijn werden gesteld met duidelijk terroristische Palestijnen. Netanyahu en de zijnen kregen bijval van Biden en andere Amerikanen en veel rcchtse politici waaronder ook Rutte en de VVD-er Brekelmans. 

Honger
De andere kant reageerde aanmerkelijk ontspannener.  Hamas had al eerder laten weten dat ze er geen bezwaar tegen hadden als hun zaak ook door het ICC tegen het licht zou worden gehouden.
Maar anderen tekenden el bezwaar aan tegen het feit dat het Strafhof het nodig had gevonden ''tweezijdig'' mensen te dagvaarden. Het uitmoorden van zo'n 40-50,000 Palestijnen en het uithongeren van een kleine twee miljoen Palestijnen was toch van een wezenlijk ander karakter dan de actie van Hamas die grotendeels een antwoord was geweest op 17 jaar opsluiting in de Gaza-strook en een voortdurend  herhaalde serie dodelijke invallen van Israel, waarbij het dodental van 7 oktober haast in het niet viel. Bovendien was totaal onduidelijk waarom Haniye ook zou moeten worden aangehouden, hij had vrijwel zeker geen enkel aandeel aan de aanval van Hamas gehad. Ook vroeg men zich af waarom er al zo'n negen jaar lang allerlei dossiers door de Palestijnen aan het Strafhof waren geleverd en er pas na 7 oktober was gereageerd.

Het was duidelijk:  er trad een duidelijke tweedeling op van mensen die de Israelische aanval gerechtvaardigd vonden, ''gerechtvaardigde zelfverdediging", en diegene die een scherpe veroordeling van de Israelische moordenaars en slopers op hun plaats achtten. Velen vroegen zich bovendien af waarom er niet voor een groter aantal Israeli's, zoals bijvoorbeeld de president en een groot aantal  legercommandanten, arrestatiebevelen waren aangevraagd bij de rechters van het ICC.

 Er is een kans dat de Israelische kant het nog veel harder voor zijn kiezen gaat krijgen, want morgen, vrijdag, gaat ook het Internationaal Strafhof uitspraak doen in de derde keer dat Zuid-Afrika om een duidelijke ingreep in de genocide-zaak die het aanhangig heeft gemaakt heeft gevraagd. De eerste keer oordeelde het Hof dat genocide ''aannemelijk'' was en gaf het Israel opdracht het moorden te beperken en voldoende voedsel en andere levensbehoeften toe te laten, Een tweede keer weigerde het Hof in actie komen en herhaalde het de opdrachten aan Israel. Nu - bij het derde verzoek van Zuid-Afrika waarbij de inval in Rafah werd genoemd en Zuid-Afrika verschillende video's van genocidale uitingen van Israelische militairen vertoonde - doet het Hof opnieuw uitspraak, en dit keer weer mondeling. Het zou weleens een verdergaande stap kunnen worden dan de twee voorgaande keren.  

Maar ook als het Hof opnieuw weigert een staakt-het-vuren op te dragen, ziet het er langzamerhand voor Israel steeds wat donkerder uit. De protesten aan universiteiten zijn niet voorbij, en langzamerhand zij ook steeds meer universiteiten geneigd hun banden of samenwerkingsafspraken met zionistische instituten te herzien. Verder hebben drie Europese landen, te weten Noorwegen, Ierland en Spanje - tot grote woede van Israel - besloten zich aan te sluiten bij de 140 landen ter wereld die al eerder Palestina als land hadden erkend. Dat het hierbij gaat om  drie landen van de Europese Unie legt extra gewicht in de schaal. En tenslotte - van een iets ander orde - is de aanklacht die vier organisaties (al-Haq, SOMO, The European Legal Support Center (ELSC) en The Rights Forum) hebben ingediend tegen Booking Com, dat wederrechtelijk al langer bemiddelt bij de verhuur van accomodaties in (illegale) Israelische nederzettingen in bezet gebied. Israel zal zich langzamerhand moeten gaan verantwoorden voor jarenlang onbestraft illegaal gedrag en dat werd werkelijk de hoogste tijd.  

Gewonde sterft, aantal doden Jenin naar 12

Mustafa Jabareen
 Een gewonde is donderdag bezweken aan de gevolgen van schotwonden die hij woensdagavond tijdens de belegering van Jenin op de Westoever heeft opgelopen, zo heeft de directeur van het Razi-ziekenhuis bekendgemaakt. De man die overleed was de 30-jarige Mustafa Ibrahim Musa Jabareen uit het Jenin-vluchtelingenkamp. Het dodental is door zijn dood opgelopen toy 12, waaronder een dokter, een onderwijzer en twee minderjarigen. Onder de gewonden was een journalist die slachtoffer werd van een beschieting van een groepje journalisten die de gebeurtenissen gadesloegen.

woensdag 22 mei 2024

Aantal doden van inval in Jenin stijgt tot 11

 

De inval van het Israelische leger, dinsdag in Jenin, heeft voor nog vier doden gezorgd. Het totaal aantal slachtoffers van de inval is daarmee gekomen op 11. Het aantal doden dat Israel op de Westoever sinds 7 oktober op zijn geweten heeft is gestegen tot 517. Dinsdag was nog een achtste man overleden, Jehad Mohammed Taleb (38). Woensdag stierven bovendien de 16-jarige Mahmoud Fares Qreini en de 18-jarige Sami Amin Ahmad al-Qaisi.  Qreini was in zijn dij geschoten en was het huis van zijn vriend in gevlucht. Daar werden beiden van korte afstand beschoten en aan hun lot overgelaten, met het gevolg dat ze beiden overleden.

Het leger bezette woensdag nog de stad. Er werd een deel van een huis opgeblazen, nog diverse straten, verkoopstalletjes, en schuren vernield, alsmede twee rotondes, de Martelaar George Habash-rotonde en de Martelaar Omar Nayef-rotonde. Verder raakte een gearresteerde Palestijnse vrouw, Wafa Jarrar, ernstig gewond toen het militaire voertuig waarin ze werd vervoerd over een bom reed. Ze overleed later in het ziekenhuis

dinsdag 21 mei 2024

Zeven doden en 25 gewonden bij nieuwe Israelische inval in Jenin

Dr, Osayd Jabareen
 Het Israelische leger heeft dinsdagmorgen weer een inval in Jenin uitgevoerd. De voorhoede bestond uit mist'aravim, oftewel als Arabieren verklede Israelische soldaten van wie de werkelijke identiteit snel werd ontdekt. Daarop begon meteen het schieten. Daarna kwam meteen een grote macht soldaten opzetten, die onder meer verhinderde dat hulp werd geboden aan neergeschoten mensen. Ook brachten ze bulldozers mee, waaronder een grote D9 bulldozer,  die voor de zoveelste keer de straten begon te vernielen en vernielingen uitvoerde van groentestalletjes, winkels en opslagplaatsen, terwijl verschillende huizen werd bezet en ingericht als uitkijkposten voor scherpschutters.  

Later op de dag wers duidelijk dat er zeven mensen waren gedood en 19 gewond. Onder de doden was de 50-jarige Osayd Kamal Jabareen, de leider van het chirurgische team van het Regeringshospitaal van Jenin, die werd doodgeschoten vlak bij zijn werk waarnaar hij op weg was. Een ander slachtoffer was de 48-jarige Allam Jaradat, een onderwijzer, die werd gedood in zijn auto waarmee hij naar zijn werk reed. Twee jongens, de 15-jarige Mahmoud Amjad Hamdneh, en de 16-jarige Osama Mohammed waren onder de doden - één van hen werd van zijn fiets geschoten. En verder werden Mohammed Abu Omeira (50),  Amir Issam Abu Omeria (22) en Bassam Mahmoud Turkman (53) gedood. Onder de gewonden was een fotojournalist, Amr Manasra, die door een scherf van een kogel in de rug werd getroffen in de buurt van het regeringsziekenhuis. 

Neergeschoten jongen

Tegen de avond maakten zij nog zes gewonden, onder wie een jongen die werd neergeschoten door een scherpschutter vanuit een huis toen hij het ziekenhuis verliet, twee die in het vluchtelingenkamp Jenin werden neergeschoten en een vierde die werd aangereden door een legervoertuig. In het kamp liep bovendien een vrouwelijke ambulancemedewerker een scherfwond op en raakte een 17-jarige tiener zwaargewond door Israelisch geweervuur. Beiden werden in het ziekenhuis afgeleverd. De bezettingstroepen hadden intussen posities op de daken ingenomen vanwaar ze het vuur openden op ambulances, medische personeel en journalisten. Het huis van Ahmed Barakat, die in maart was gedood, werd onder voorafgaande waarschuwing gesloopt en zonder dat er iets mocht worden meegenomen. Twaalf mensen werden dakloos. Ook werd elders een huis binnengevallen, werden gezinsleden aangevallen en een 50-jarige man gearresteerd. 

 Door de Israelische actie is het aantal doden op de Westoever sinds 7 oktober opgelopen tot 513.

maandag 6 mei 2024

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News)

Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten aan de inwoners van Rafah om te vertrekken aangezien er een militaire aanval zal plaatsvinden. Het betreft het oostelijke deel van Rafah dicht bij de grens met Israel waar ook de grensovergangen zijn voor vrachtauto's vanuit Egypte en Karem Abu Salam. Beide zijn gesloten zodat er geen hulpverlening meer plaatsvindt. Een UNRWA school wordt ontruimd, verder geeft het te denken dat ook het al-Najjar ziekenhuis, het belangrijkste ziekenhuis van Rafah zich in dit gebied bevindt. 

Het gaat voorlopig om ongeveer 100.000 mensen van de naar schatting 1,5 miljoen die in Rafah zijn samengeklonterd. Ze worden naar een vergroot gebied bij Mawasi in West-Rafah gedirigeerd, of ook naar Khan Younis waar tenten worden opgezet. Het geheel geeft de indruk dat de aanval zeer binnenkort verwacht kan worden, ook al omdat bij de grens militaire voertuigen zijn samengebracht die bij een aanval kunnen worden gebruikt en omdat de Israelische minister van Defensie, Yoav Gallant, onlangs een bezoek aan de Gaza-strook bracht waarbij hij zei dat de aanval zeer binnenkort zal plaatsvinden. Bovendien zijn er contacten geweest tussen Israelische en Amerikaanse functionarissen, waarbij de Amerikanen zijn gebriefed over Israels evacuatie plannen.

Dit speelt zich af tegen de achtergrond van de nog steeds wel voortdurende besprekingen over een staakt-het-vuren, die echter dreigen op niets te zullen uitlopen. Hamas was vol goede moed aan deze ronde begonnen, maar dat werd al snel de bodem ingeslagen door de uitlatingen van Netanyahu die in Israel verklaarde dat - ongeacht de vraag of er een bestand zou komen - er in ieder geval een aanval op Rafah zou worden uitgevoerd. Dat ging in tegen de eisen van Hamas, dat akkoord ging met een uitruil van gevangenen in fasen, maar dat vasthield aan zijn eis dat het proces zou worden afgesloten met een algeheel staakt-het-vuren waarbij Israel zich uiteindelijk zou terugtrekken en de ontheemde Gazanen terug zouden kunnen naar (wat er over is van) hun woningen. 

De Israelische delegatie die aanvankelijk ook naar Cairo zou komen, bleef daarop thuis. Hamas maakte zich op om garanties te vragen aan de Amerikanen, Russen en Chinezen dat een aanval op Rafah zou uitblijven, maar intussen kwam het bevel dat Oost-Rafah moest worden ontruimd. De Hamas-delegatie vertrok daarop  voor overleg met de belofte dat zij dinsdag zal terugkomen. In de tussentijd voerden Hamas-strijders zondag een aanval met raketten uit op Israelische eenheden die bij Karim Abu Salam samengetrokken militaire voertuigen bewaakten, waarbij vier militairen werden gedood en 10 gewond raakten, van wie tenminste één in zorgwekkende toestand werd opgenomen. Het is niet duidelijk of dit voorval, waarmee het aantal gesneuvelde Israeli's  sinds 7 oktober op 267 kwam, ook een rol heeft gespeeld. Wel was duidelijk dat Israel daarna zijn aanvallen op Rafah opvoerde. Er kwamen bij aanvallen op 11 huizen in Rafah 22 mensen om sinds zondagavond, onder wie acht kinderen. Het totale aantal slachtoffers is nu 34.683.      

Het Westen moet nu met sancties en een wapenembargo een einde aan de moordpartij in Gaza afdwingen

Francesca Albanese zei het zaterdag al, nadat een dag eerder het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israel opdracht had gegeven de strijd te s...