maandag 1 juli 2024

De president die 14.000 bommen van 2.000 pond aan Israel leverde en vroeg er voorzichtig mee om te gaan

Joe Biden in 2019

 Tussen de start van de Israelische aanval op  Gaza op 8 oktober en nu heeft Amerika Israel tenminste 14.000 MK-84 bommen van 2.000 pond geleverd, 6.500 bommen van 500 pond, 3.000 Hellfire lucht-naar- de-grond raketten, 1.000 bunkerbuster bommen (bommen die door dikke lagen beton gaan), 2.600 kleine diameter bommen en nog andere munitie, zo bericht Reuters. De nieuwsdienst zegt dit op gezag van Amerikaanse functionarissen die niet genoemd worden omdat ze hierover geen commentaar mogen geven. Er werd geen tijdstip van levering genoemd, maar het totaal lijkt aan te geven dat er geen noemenswaardige pauzes in acht zijn genomen, ondanks internationale oproepen om de wapenleveranties te minderen en een recente beslissing van de Amerikaanse regering om de levering van zware bommen te stoppen. 

Volgens experts is het aantal dat geleverd werd voldoende om de voorraden van Israel in zijn  acht maanden oude campagne volledig aan te vullen. ''De lijst laat zien dat Amerika een flinke hoeveelheid steun aan zijn Israelische bondgenoten heeft geleverd,'' aldus Tom Karako een expert van het Centrum voor Strategisch en Internationale Studies. Hij voegde eraan toe dat de munitie van het type was dat Israel gebruikte tegen Hamas of in het conflict met Hezbollah. Over de geleverde hoeveelheden was niet eerder bericht. De regering Biden weigerde er commentaar op te geven en de Israelische ambassade in Washington gaf niet meteen een reactie. Volgens een Amerikaanse official zijn de leveranties een deel van een langere lijst van wapens die zijn geleverd sinds het conflict begon. Een hoge functionaris van de regering-Biden zei donderdag dat Washington sinds 7 oktober voor 6,5 miljard extra veiligheidshulp aan Israel had bijgedragen.  

 Premier Netanyahu claimde onlangs dat Amerika wapens tegenhield, wat in Washington werd ontkend al gaf men toe dat er een paar 'bottlenecks'' waren. De regering Biden heeft één leverantie 2.000 ponds bommen opgehouden omdat er bezwaren waren tegen het gebruik ervan in dichtbevolkte gebieden. De bommen maken kraters met een middellijn van 35 meter en gaan door dik beton en staal heen. Reuters berichtte donderdag dat met Israel gediscussieerd werd over het vrijgeven vaan een zending die in mei was opgehouden.  Tot zover Reuters.

Wat de grote vraag is, nu deze lijst bekend is, is in hoeverre er eigenlijk rekening is gehouden met de effecten van dit speelgoed in Gaza en in hoeverre de herhaalde oproep van Biden dat er ''minder burgerslachtoffers'' zouden moeten vallen ooit hard is gemaakt. Biden, zowel als zijn altijd ijverige assistent, minister Blinken, hebben herhaaldelijk ''wees voorzichtig'' en dat soort dingen geroepen, maar als we de lijst aan geleverde spullen nalopen is er nimmer ook maar één bom of raket minder op geleverd - behalve dan in mei wat rijkelijk laat was. Biden - en Blinken - hebben wat vermanende, quasi op de mensenrechten toegespitste opmerkingen gemaakt, maar intussen hebben ze Israel echt alle ruimte van de wereld  gegeven om volop iedereen naar de andere wereld te bombarderen en heel Gaza te veranderen in een onbruikbare hoeveelheid zand, rommel en puin. 

Ook over het toekomstbeeld van Gaza bleven ze uiterst vaag en zelfs wat de levering van eten en hulpgoederen betreft bleken hun opmerkingen en hun ingrepen - getuige de waardeloze pier van 230 miljoen dollar - ontzettende weinig doeltreffend. Terwijl toch echt acht maanden lang Biden met een één telefoontje een einde aan de eindeloze rij totaal nutteloze doden, de vele dode kinderen, de tienduizenden gehandicapten, en de honderdduizenden uitgehongerde daklozen had kunnen maken. Eén telefoontje en het hele circus was gestopt. Waarom deed hij dat niet?

Ik denk dat we na deze week wel een antwoord hebben gekregen. Biden was altijd zo hij geen zionist dan toch een Israel-gelovige, die in het goede van de zionistische onderneming is blijven geloven. Ook toen de Israeli's de natiestaatwet aannamen en de wereld van mensenrechtenorganisaties als Amnesty en Human Rights Watch van een ''apartheidsstaat'' begon te spreken en de moorden en brandstichtingen van de kolonisten elkaar begonnen op te volgen. Na zijn optreden in het tv-debat met Trump weten we nu zeker dat er nog meer aan de hand is. Hij was al in oktober zo goedgelovig dat hij zich  op de mouw liet spelden dat hij onthoofde baby's had gezien. Hij moet nog veel meer enge verhalen voor waar hebben aangenomen. Zo vertelde hij in het debat  dat hij ''Israel had gered'' bij een aanval van Iran, waarbij met Amerikaanse hulp vrijwel alle rakettenen en drones uit de lucht ware geschoten, En dat  nadat ongeveer de hele wereld had gemeld dat het antwoord dat Iran gaf nadat Israel een gebouw van de Iraanse ambassade in Damascus had gebombardeerd waarbij acht officieren waaronder twee Iraanse generaals werden gedood, uitzonderlijk ''soft'' was geweest. 

De kortsluiting in zijn hoofd was dit keer te duidelijk zichtbaar om niet te worden gezien, zijn antwoorden waren daarvoor te onnauwkeurig en te rafelig, waarbij halve zinnen wegvielen in een hulpeloos gestamel. Hier sprak hij niet rechtstreeks op basis van de feiten, maar op op grond van wat vage kennis die in het verleden was blijven hangen en gedeeltelijk was weggevaagd. Het was geen presidentiële presentatie, veeleer een regelrechte vertoning, een démasqué van een man die driemaal een veto liet uitspreken bij de Veiligheidsraad, braaf Israels boodschappenlijstje liet afwerken en nog wat extra toe gaf en het liet bij wat vage kreten dat er teveel burgers doodgingen en dat er meer eten Gaza zou moeten binnenkomen. Een bejaarde, die misschien wel meer dan wie ook, en misschien zelfs zonder het te weten, medeschuldig is aan de duivelse wijze waarop Netanyahu Israel in zijn greep houdt, en daarmee aan een ongekende genocide waarvan de gevolgen Israel, de VS en zo'n beetje de hele westerse wereld nog heel lang zal heugen. Hij moet worden vervangen, maar hoe?    

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...