donderdag 31 augustus 2017

Israel legt radio en tv netwerk in Hebron voor de vierde keer een uitzendverbod op van een half jaar

 Foto van een eerdere sluiting van al Hurriya in november 2015 (Haaretz).

Israelische militairen zijn donderdag bij het aanbreken van de dag in Hebron de lokalen van het Hurriya radiostation en medianetwerk binnengevallen, evenals het Nawras televisiestation, en hebben ze voor zes maanden gesloten, tot 14 februari 2018. Twee employees werden gearresteerd, en de lokalen werden doorzocht, waarbij een camera en bewakingscamera's werden vernield en een aantal onderdelen van de zendapparatuur werd meegenomen.
Ayman al-Qawasmi, het hoofd van al-Huriya Media Network, zei dat dit nu de vierde keer was dat Israel het netwerk sloot Hij voegde eraan toe dat het netwerk in het onderhoud voorziet van 56 Palestijnse families. Hij riep president Mahmoud Abbas, premier Rami al-Hamdallah, de gouverneur van Hebron, Kamel Hmeid, en het hoofd van de vakbond van journalisten op om hun ontslag in te dienen.

dinsdag 29 augustus 2017

Netanyahu en het ''fake news'' van een gevonden oude munt

Wat hierboven is afgebeeld was een Facebook post van Benyamin Netanyahu, de premier van Israel, die zich blij maakte over de vondst van een 2.000 jaar oude munt in de nederzetting Halamish (Neve Tzur). De ''halve shekel'' die in de tempel zou zijn gebruikt, was volgens hem niets minder dan ''aanvullend bewijs voor de diepe band van het volk van Israel met het land, met Jeruzalem, met onze Tempel en met de gemeenschappen in Judea en Samaria''.
Schreef ik dat het een Facebookpost WAS? Ja dat schreef ik, want de post is intussen verwijderd. Het opgewonden nieuws van een kleine week terug, dat een achtjarig meisje deze vondst had gedaan toen ze in de nederzetting naar de creche liep om haar kleine zusje te halen, bleek uiteindelijk ''fake news''. Het was helemaal geen munt. Het was een imitatie die 10, 15 jaar geleden was gemaakt als een souvenir voor kinderen, zei het Israel Museum na onderzoek. Jammer hoor. Het ''aanvullende bewijs voor de diepe band van het volk van Israel met het land'' bleek nergens op te  berusten. En die bewijzen zijn toch al zo schaars. Zelfs al het geboor en gewroet waarmee kolonisten de wijk Silwan (in Jeruzalem) op gevaarlijke wijze ondermijnen met hun opgravingen in de ''Stad van David'', heeft nagenoeg niets opgeleverd.
Hoe het verhaal van de gevonden munt in de wereld is gekomen vertelt het verhaal intussen niet, maar uit de krant Haaretz blijkt indirect wel dat het gaat om canard met jumbo afmetingen. Bijna niet geloven, maar het dingetje was maar aan één kant bedrukt. Om ...verwarring met een echte munt te voorkomen.          

Half jaar ''administratieve'' gevangenisstraf voor mensenrechtenactivist van Addameer

Een Israelische rechtbank heeft dinsdag Salah Hammouri, een mensenrechtenactivist en veldwerker van de  Palestijnse groep voor de rechten van gevangenen Addameer, veroordeeld tot zes maanden administratieve gevangenisstraf. Bij administratieve gevangenisstraf hoort de veroordeelde niet op grond waarvan hij wordt veroordeeld. Er is ook geen verweer mogelijk. Administratieve gevangenschap is een maatregel die volgens het internationale recht alleen in uitzonderlijke noodsituaties is toegestaan. Israel heeft op dit moment echter weer 450 administratieve gevangenen.
Hammouri (32) werd verleden week woensdag van zijn bed gelicht in het dorp Kafr Aqab. In  een eerdere uitspraak van de rechters zou hij 20 dagen huisarrest krijgen in het dorp Reineh, en zou hij vrij komen tegen een borgsom van 10.000 shekel (ongeveer 2.000 euro). Toen zijn familie het geld dinsdag kwam brengen hoorde zij dat het oordeel was gewijzigd.

''Al twee jaar geen antwoord op bezwaar tegen onderzoek naar doodschieten 4 jongetjes in Gaza''

 Drie Israelische en Palestijnse mensenrechtengroepen hebben maandag in een verklaring de Israelische militaire Advocaat Generaal, en de militaire Procureur Generaal ervan beschuldigd klachten  wegens oorlogsmisdaden jegens Israelische militairen niet afdoende te onderzoeken. De drie zijn Adalah, het centrum voor rechten van de Arabische Minderheid in Israel, en al Mezan uit Gaza evenals het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten. Zij stuurden op 20 augustus een brief waarin ze vroegen om een reactie op het bezwaar dat ze hadden ingediend tegen het sluiten van het onderzoek baar het doden van vier kinderen op het strand van Gaza en op hun verzoek om het materiaal betreffende dit onderzoek te mogen zien.
De grief van de drie heeft te maken met een gebeurtenis tijdens de ''Operatie Protective Edge'' op 16 july 2014. Israel vuurde toen raketten af op een groep voetballende kinderen op het strand bij Gaza. Daarbij werden, voor de ogen van buitenlandse journalisten de jongetjes Ahed (10), Zakaria (10), Mohammed (11) en Ismail (10) uit de familie van vissers al Bakr gedood, terwijl zes anderen gewond raakten, onder wie nog vier andere kinderen uit de familie Bakr.

zondag 27 augustus 2017

Op de Westoever viert het verbod op politieke uitingen vandaag zijn 50ste verjaardag

Vandaag, 27 augustus, is de dag waarop we een jubileum vieren. Dan is het namelijk precies 50 jaar geleden dat het militaire gezag van de Palestijnse Westoever ''Order 101'' uitvaardigde, één van de militaire orders die daar al 50 jaar kracht van wet hebben. Voor de Palestijnen wel te verstaan. De Israelische kolonisten wonen er weliswaar ook, maar zij hebben te maken met de Israelische wet.
Het is Amnesty International dat ons eraan herinnert dat Order 101 nog steeds van kracht is en Palestijnen verbiedt op welke manier dan ook (politieke) voorkeur, afkeur of instemming te betuigen.
Wat staat er in Order 101? Wel, het volgende:

1- Zonder vooraf verleende goedkeuring door een Israelische militaire commandant is het verboden om deel te nemen aan een optocht, bijeenkomst, gelegenheid of wake met een politiek oogmerk waaraan meer dan tien mensen deelnemen, of waar een toespraak wordt gehouden over een politiek onderwerp, of een zaak met een politie karakter, of waar zo'n onderwerp wordt besproken.
2- Het is verboden vlaggen te vertonen of symbolen, evenals het publiceren van enig document of beeld met een politieke lading, zonder voorafgaande toestemming van een Israelische militaire commandant.
3- Ook verboden zijn verbale of andere uitingen van steun of sympathie voor de activiteiten van een organisatie die via een Israelische militaire order illegaal is verklaard. (En daaronder vallen een groot aantal Palestijnse politieke partijen, organisaties, vakbonden en studentenorganisaties).
4- Iedereen die de verboden van Order 101 overtreedt kan worden gestraft met een gevangenisstraf van 10 jaar of hoge boetes.

vrijdag 25 augustus 2017

Israel waakhond het CIDI is, jawel, terecht boos over een eenzijdig EU initiatief

Het dorpje Jubbat al Dhib met door Nederland geschonken zonnepanelen, vóor en na Israels tussenkomst.

Het CIDI is, in de woorden van de Israel waakhond in Nederland zelf ''verbijsterd''. Het heeft geconstateerd dat de EU ''een eenzijdige reis voor journalisten naar de Westelijke Jordaanoever organiseert waarbij Israel niet aan bod komt'', schrijft het in zijn bulletin. ''Journalisten worden zo op een partijdige wijze beïnvloed'' en daarom heeft  CIDI  ''met verbijstering kennis genomen van dit Europese initiatief''.
''De Europese missie in Jeruzalem is voornemens in oktober een aantal journalisten door de Westelijke Jordaanoever rond te leiden. '' aldus het CIDI. ''Terwijl de EU zegt zich te keren tegen het Boycotten, Desinvesteren en Sancties (BDS) tegen Israel wordt in deze reis de Joodse staat geheel uitgesloten. De reis voor journalisten staat in het kader van projecten die de EU onderneemt om Palestijnen te helpen. Israel komt er niet aan te pas. Het bezoek heeft wellicht een beperkt doel, maar door met een groep journalisten alleen naar de Westbank te gaan komt de pluriforme Israelische stem (cursief van mij, AbuP.) over zaken die daar plaatsvinden niet aan bod.''

Leerlingetjes van vernield Palestijns schooltje krijgen nu les in een tent

 (Foto's: Al Jazeera)

De schoolkinderen van Jubbat al Dhib, een dorpje bij Bethlehem waar het Israelische leger deze week, een dag voor de opening van het schooljaar, hun basisschool afbrak en meenam, krijgen nu les in een tent. De 80 kinderen (ik schreef eerder dat het er 64 waren, maar volgens al Jazeera zijn het er 80) zongen donderdag het Palestijnse volkslied buiten op een betonnen platform. (Dat platform plus een aantal wc's is het enige dat nog rest van de zes klaslokalen). Daarna gingen de kinderen en leerkrachten de tent binnen, waar houten stoelen staan en twee schoolborden. Daarmee zullen ze het nu moeten doen.
Het was niet de eerste school die Israel heeft afgebroken in de zogenoemde ''Area C'. In een periode van twee weken sneuvelden een creche in Jabal al-Baba en werden de zonnepanelen meegenomen die de enige stroom leverden van een school in Abu Nuwar. Overigens werden in juni ook al 96 zonnepanelen verwijderd die Nederland aan Jubbat al Dhib had geschonken, een dorp dat van Israel niet mag worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De Nederlandse regering beweerde toen heel boos te zijn over deze actie, waarbij tonnen hulpgeld verloren gingen. Maar blijkbaar is dat intussen weer helemaal vergeten. Er is in ieder geval niets meer van vernomen.

Kushner kwam naar Jeruzalem en Ramallah om te zeggen dat president Trump ''echt vrede wil''

Donderdag 24 augustus was dan eindelijk de dag dat Trumps schoonzoon, de handelaar in onroerend goed Jared Kushner, aan het hoofd van een Amerikaanse delegatie neerstreek in Jeruzalem en Ramallah voor het begin van vredesonderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen. Wat dat aan nieuw opleverde kunnen we afleiden uit de koppen in de krant Haaretz. In feite kunnen we met het citeren ervan volstaan, meer valt er namelijk niet over te berichten. Het zou om te lachen zijn als het niet de zoveelste droevige uiting was van onvermogen van de regering Trump.
Maar vooruit, daar gaan we dan: Kushner vertelde Netanyahu dat president Trump ''vastbesloten is een oplossing te zoeken die vrede en voorspoed brengt voor alle volken in de regio''. (Een verheugde Netanyahu antwoordde dat hij dacht dat dit momenteel wel mogelijk is). President Abbas vertelde Kushner dat hij ''ondanks alle  hinderpalen bereid is om met de Amerikanen te werken aan een vredesoplossing. (Kushner zei dat Trump daarover optimistisch was en streeft naar een betere toekomst voor beide volken).
In Washington verklaarde de woordvoerster van het State Department, Heather Nauert intussen, in antwoord op een vraag, dat de regering Trump zich niet vastlegt op een twee statenoplossing van bet conflict. Dat zou neerkomen op ''partij kiezen voor de ene of de andere kant'' meende zij.

donderdag 24 augustus 2017

Israel arresteert opnieuw een staflid van mensenrechtenorganisatie Addameer

Hammouri
Werken voor een NGO in Israel/de Palestijnse gebieden is riskant. Vooral als die organisatie Addameer heet en zich bezighoudt met het lot van Palestijnse gevangenen. Addameer laat weten dat alweer een veldwerker van de organisatie is opgepakt. Het gaat om Salah Hammouri, 32, met de Franse en Palestijnse nationalisteit. Hij werd woensdag bij het aanbreken van de dag in Kafr Aqab (Jeruzalem) van zijn bed gelicht. Inmiddels is zijn detentie verlengd tot zondag.
 Hammouri bracht eerder al zeven jaar door in Israelische gevangenissen. Hij werd in 2011 vrijgelaten bij de grote gevangenenruil tegen Gilad Shalit. Tot september 2016 was het hem verboden op de Westoever te komen. Zijn (Franse) vrouw Elsa Lefort mag op dit moment Palestina niet in.
Hammouri is overigens alleen maar de zoveelste van Addameer die wordt opgepakt.

woensdag 23 augustus 2017

''Israels ''reguleringswet'' is in het belang van de Palestijnen op wier land illegaal is gebouwd''

De Israelische ''Reguleringswet'' , de wet die het mogelijk maakt met terugwerkende kracht alle zogenoemde ''illegale'' nederzettingen (''outposts'', die ook volgens Israels eigen wetten onrechtmatig zijn) alsnog te legaliseren, is in het belang van de Palestijnen op wier land die outpostst zijn gebouwd. Want tot nu toe konden zij er geen profijt van hebben. De Palestijnse wetgeving maakte dat onmogelijk.
Deze opmerkelijke stelling heeft de Israelische staat dinsdag onder meer naar voren gebracht voor het Israelische hooggerechtshof. Daar wordt op dit moment het verzoekschrift behandeld dat de NGO's Vrede Nu, Yesh Din en ACRI (de Israelische vereniging voor burgerrechten) in maart 2017 tegen deze wet, die ook wel ''landroofwet'' wordt  genoemd, hebben ingebracht. De wet werd  in februari van dit jaar aangenomen. Vrede Nu c.s. spreken in hun petitie ook namens 27 Palestijnse gemeenteraden, vier Palestijnse landeigenaren en nog eens 13 andere Israelische organisaties. Vrede Nu heeft over de zaak intussen een rapport uitgebracht waarin het aangeeft dat de wet zal gelden voor een kleine 4.000 woningen, plus een ruime 8.000 dunam (800 hectares). Zo'n  55 ''outposts'' zouden erdoor worden gelegaliseerd, evenals een aantal gebieden in en tussen bebouwingen van nederzettingen. Het militaire bestuur van de Westoever gaf dinsdag volgens Haaretz een bijna identiek getal op, namelijk 3.455 woningen. De wet geeft de Palestijnen de mogelijkheid dat zij 125 procent van de waarde van hun grond kunnen krijgen als compensatie voor de diefstal ervan, of een vergelijkbaar stuk grond op een andre plek, als dat voorhanden is.

Israel pakt dorpje waar Nederlandse zonnepanelen werden weggenomen nu ook zijn schooltje af

Israel heeft woensdag acht  mobiele huizen in beslag genomen en afgevoerd uit het dorpje Jubbet al Dhib (bij Bethlehem), precies op de dag dat ze in gebruik zouden worden genomen als school voor de omgeving. De Palestijnse scholen zijn namelijk woensdag weer van start gegaan na de zomervakantie. Voor het schooltje waren 64 leerlingen aangemeld. Het Palestijnse ministerie van Onderwijs zoekt nu naar andere mogelijkheden om de kinderen les te geven.
 Toevallig is het plaatsje Jubbet al Dhib hetzelfde dorp waar in juni 96 door Nederland geschonken zonnepanelen (plus bijbehorend materiaal) door Isrrael werden ontmanteld en meegenomen. Dat leidde tot een hoop lawaai (zelfs premier Rutte bemoeide zich ermee), maar zoals te verwachten was is er daarna nooit meer iets over de grote Nederlandse ''verontwaardiging'' vernomen.
Niet alleen komt het nu in beslag nemen van de voor de school bestemde lokalen na deze roof van de zonnepanelen, maar volgens  de dorpelingen was voor de mobiele onderkomens ook, met veel moeite, vergunning verkregen, zo meldde de activist Hasan Breijieh.

zaterdag 19 augustus 2017

Israelische grenspolitie schiet tiener dood

Qutaiba's pasjes
De Israelische grenspolitie heeft zaterdagmiddag een 17-jarige tiener doodgeschoten bij het Zaatara checkpoint ten zuiden van Nablus (in het noorden van de Westoever). Volgens de woordvoerster van de politie probeerde hij een aanval uit te voeren met een mes. De jongen werd geïdentificeerd als Qutayba Yousif Zahran uit het dorp Illar in het district Tulkarem.
Een Israelische soldaat van 18 jaar raakte gewond. Aanvankelijk werd gerapporteerd dat dit kwam door een messteek. Het bleek echter te gaan om ''friendly fire'': een schotwond in zijn voet die het gevolg was van een kogel van één van zijn collega's.

donderdag 17 augustus 2017

VN herhaalt noodkreet: naast cholera dreigt in Jemen ook hongersnood

De onder secretaris generaal  voor humanitair zaken van de Verenigde Naties, Stephen O'Brien, heeft vrijdag de strijdende partijen in Jemen  opgeroepen alle havens, luchthavens en toegangen via land onmiddellijk te openen om humanitaire hulp te geven aan het  land. In Jemen zijn intussen zo'n 2.000 mensen overleden aan de cholera, terwijl een half miljoen mensen de ziekte hebben opgelopen. Er heerst de grootste cholera uitbraak ter wereld in een jaar. En nog eens  600.000 mensen zullen de ziekte oplopen dit jaar als er niets gebeurt.
Tot overmaat van ramp dreigt er ook een hongersnood. Volgens O'Brien zijn er 17 miljoen Jemenieten die vandaag niet weten hoe ze aan hun volgende maaltijd moeten komen, terwijl ongeveer 16 miljoen mensen geen toegang hebben tot water of sanitaire voorzieningen. De VN-man deed, niet voor het eerst overigens, een dringend beroep op alle partijen om alle toegangen te openen voor humanitaire hulp en zei dat met name de luchthaven van de hoofdstad Sanaa "onmiddellijk'' geopend zou moeten worden.

Israel sloopt 2 huizen van aanslagplegers, en 5 gebouwen zonder vergunning, waaronder schenkingen van de EU

Het huis van Adel Ankoush wordt opgeblazen.

Israelische militairen hebben donderdag een huis vernield in het dorp Deir Abu Mashal (district Ramallah) van de familie van Adel Hassan Ahmad Ankoush, een man die met twee anderen in juli in Jeruzalem een aanval uitvoerde op leden van de grenspolitie waarbij een vrouwelijke agente werd gedood.
Een dag eerder werd in het dorp Kobar het huis vernield van de familie van Omar al-Abed, die in juli drie Israelische kolonisten vermoordde in de nederzetting Halamish, als reactie op de spanningen rond de Aqsa moskee wegens het plaatsen van elektronische controlepoortjes. 
Eerder deze week werd op dinsdag een gebouw van  twee verdiepingen gesloopt in de wijk Issawiya van Jeruzalem en gingen in Jeruzalem in Beit Hanina een was inrichting voor auto's tegen de vlakte en in Jabal al Mukabbir een ongenoemd commercieel gebouw. En npg weer eend ag eerder, op maandag, gingen twee door de EU betaalde huizen in een dorp in Zuid Hebron tegen de vlakte.

zaterdag 12 augustus 2017

Israel verklaart de oorlog aan de persvrijheid

Na een opmerking van de Israelische premier Netanyahu dat hij de zender Al Jazeera in Israel het zwijgen wil opleggen omdat die het verzet in de zaak van de ''poortjes'' die Israel bij de al Aqsa wilde plaatsen zou hebben aangewakkerd, heeft zijn adjudant Ayoub Kaya een paar dagen geleden gezegd dat hij het bureau van Al Jazeera in Israel wil sluiten, de journalisten hun werkvergunning wil ontnemen en de uitzendingen wil gaan blokkeren. 
Ik ben nog onderweg, en woon nog in een tent. Ik heb weinig gelegenheid te bloggen. (Ik tik dit zittend op een grasveld in Zuid Duitsland). Daarom neem ik hier een reactie op dit besluit  over dat Al Jazeera vroeg aan de Israelische journalist Gideon Levy. Ik ben het woord voor woord met hem eens.   

Gideo Levy
The Israeli minister of communication, Ayoub Kara, made me feel ashamed. He made me feel ashamed as an Israeli, as a journalist, and as a liberal human being. Ayoub Kara wants to put Israel together with Saudi Arabia, Egypt, Bahrain and the Emirates, declaring war on Al Jazeera.
Minister Kara is perceived in Israel as a political joke. He was nominated to his office just when Prime Minister Benjamin Netanyahu had to give it up for legal reasons. Kara became Netanyahu's puppet in the communication ministry. All this does not make his decision to declare war on Al Jazeera less important, or less meaningful. On the contrary, Minister Kara tries to follow not only his master's political attitudes, but also the Israeli national sentiment that any critical voices in Israel and from abroad should be fought.

zondag 6 augustus 2017

Israelische rechter ontneemt veroordeelde Palestijn zijjn Israelische nationaliteit

Alaa Zayud
Een Israelische rechtbank heeft in en tot nu toe niet eerder vertoonde uitspraak de Israelische nationaliteit ontnomen aan een Palestijnse Israeli die in 201 was veroordeeld wegens een ''ramaanval'' met zijn auto. Dat gebeurde in de buurt van Hadera een jaar eerder. Twee soldaten raakten gewond. Daarna zou hij nog twee andere Israeli's hebben aangevallen met een mes. Alaa Zayud, 23, uit Umm al Fahm in Israel kreeg hiervoor 25 jaar gevangenisstraf.
Sawsan Zaher, advocaat van de mensenrechtenorganisatie Addameer, noemde de rechterlijke uitspraak een ''gevaarlijk precedent''. Joodse Israeli's hebben vergelijkbare daden gepleegd, maar  niemand eist dat ze hun nationaliteit verliezen,''  aldus Zaher. ''Op deze manier kan een Israelische rechter het burgerschap afpakken van elke Arabier die een misdaad pleegt.''
Zayud verliest zijn burgerrechten in oktober. Vervolgens wordt hem een tijdelijke verblijfsvergunning verleend, die periodiek kan worden verlengd. Zayud ontkende tijdens het proces dat hij een aanval wilde plegen. Hij had de controle over zijn auto verloren, zei hij. ''Ik ben geen terrorist.''   

vrijdag 4 augustus 2017

Israel pakt parlementariër op en in totaal 48 anderen in verband met al Aqsa onlusten

 Dr. Abu Tair

 Israel heeft donderdag de 66 jarige Palestijnse parlementariër Muhammad Abu Tair opgepakt, twee maanden nadat hij een 17 maanden in een Israelische gevangenis had doorgebracht. Abu Tair is van het aan Hamas gelieerde ''Verander en  Hervorm'' blok. In 2010 werd hij, onwettig, door een Israelische rechtbank uit zijn geboorteplaats Jeruzalem verbannen. Sindsdien woonde hij in Kfar Aqab op de Westoever. Dr. Abu Tair heeft in totaal zeker 32 jaar van zijn leven in Israelische gevangenissen doorgebracht. Je zou hem een politieke ''draaideur gevangene'' kunnen noemen.
Israel heeft woensdag en donderdag in en rond Jeruzalem opnieuw 15 mensen opgepakt die zich aan ordeverstoringen schuldig zouden hebben gemaakt tijdens het hoogtepunt van de spanningen wegens het plaatsen door Israel van elektronische poortjes bij het terrein van al Aqsa. Eerder, maandag waren daarvoor al 33 mensen opgepakt. Israel heeft nu 48 mensen aangehouden in verband met de onlusten. Bij de rellen werden vier mensen doodgeschoten en raakten er meer dan 1.000 gewond.

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...