woensdag 23 augustus 2017

''Israels ''reguleringswet'' is in het belang van de Palestijnen op wier land illegaal is gebouwd''

De Israelische ''Reguleringswet'' , de wet die het mogelijk maakt met terugwerkende kracht alle zogenoemde ''illegale'' nederzettingen (''outposts'', die ook volgens Israels eigen wetten onrechtmatig zijn) alsnog te legaliseren, is in het belang van de Palestijnen op wier land die outpostst zijn gebouwd. Want tot nu toe konden zij er geen profijt van hebben. De Palestijnse wetgeving maakte dat onmogelijk.
Deze opmerkelijke stelling heeft de Israelische staat dinsdag onder meer naar voren gebracht voor het Israelische hooggerechtshof. Daar wordt op dit moment het verzoekschrift behandeld dat de NGO's Vrede Nu, Yesh Din en ACRI (de Israelische vereniging voor burgerrechten) in maart 2017 tegen deze wet, die ook wel ''landroofwet'' wordt  genoemd, hebben ingebracht. De wet werd  in februari van dit jaar aangenomen. Vrede Nu c.s. spreken in hun petitie ook namens 27 Palestijnse gemeenteraden, vier Palestijnse landeigenaren en nog eens 13 andere Israelische organisaties. Vrede Nu heeft over de zaak intussen een rapport uitgebracht waarin het aangeeft dat de wet zal gelden voor een kleine 4.000 woningen, plus een ruime 8.000 dunam (800 hectares). Zo'n  55 ''outposts'' zouden erdoor worden gelegaliseerd, evenals een aantal gebieden in en tussen bebouwingen van nederzettingen. Het militaire bestuur van de Westoever gaf dinsdag volgens Haaretz een bijna identiek getal op, namelijk 3.455 woningen. De wet geeft de Palestijnen de mogelijkheid dat zij 125 procent van de waarde van hun grond kunnen krijgen als compensatie voor de diefstal ervan, of een vergelijkbaar stuk grond op een andre plek, als dat voorhanden is.
In hun verzoekschrift betoogden Vrede Nu en de andere organisaties dat de nieuwe wet ingaat tegen de Israelische ''basiswet'' (de wet die bij gebrek aan een grondwet als zodanig dienst doet) door de overheid het recht te geven Palestijnen voor een niet nader bepaalde periode van hun grondbezit te beroven. De Palestijnen die geen stem hebben bij het kiezen van het Israelische parlement en de regering, hebben onder de wet geen mogelijkheden zich daartegen te verweren. Ook betogen de indieners dat de Knesset bij het aannemen van deze wet zijn bevoegdheden heeft overschreden. De Israelische wet gold tot nu toe op de Westoever alleen voor Israelische onderdanen. Deze wet geldt echter voor iedereen en het hele grondgebied. Het aannemen ervan was daarom een daad waarbij het gebied de factor wordt geannexeerd.
Los daarvan geven ze aan gaat de wet ingaat tegen de internationale wetgeving die elk gebruik van bezet gebied anders dan voor veiligheidsdoeleinden verbiedt en tevens stelt dat de rechten van de inwoners gewaarborgd dienen te zijn, (maar dat geldt voor alle nederzettingen en Israel erkent die bepalingen niet). Ook stelt het diegenen die haar uitvoeren bloot aan de beschuldiging dat zij zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden (maar alweer: dat geld voor alle door Israels gebouwde nederzettingen en Israel trekt zich daar niets van aan).
De staat gaf dinsdag, naast het opmerkelijke argument dat de wet die het land afpakt in het belang van de Palestijnen zou zijn, in zijn antwoord aan dat het Israelische parlement wel degelijk wetgeving kan afgeven die buiten zijn eigenlijke jurisdictie valt als het gaat om ''een nationaal probleem''. Verder stelde de staat dat het confisqueren van privé grond in dit geval gerechtvaardigd is, omdat het zou gaan ''om een nationaal belang''. Afgezien daarvan stelde hij ook (via een ingehuurde advocaat, want de Israelische procureur generaal heeft geweigerd deze wet te verdedigen) dat het feit dat de Palestijnen niet kunnen stemmen voor het Israelische parlement niet van belang is. Immers in de huidige situatie is het de militaire commandant die wetten voor de Westoever uitvaardigt en daar hebben de Palestijnen ook niets over te zeggen. Ook zou er gen sprake zijn van inbreuken op de internationale wetgeving,want de kolonisten zouden zogenaamd ''plaatselijke inwoners'' zijn.
Vrede Nu geeft als commentaar hierop dat de staat de houding aanneemt dat de kolonisten die betrokken waren bij de diefstal van privé land kennelijk moeten worden beloond voor hun diefstal. Ook bagatelliseert de staat de gevolgen voor de Palestijnen wier land is ingepikt, volgens Vrede Nu.
Het wachten is nu op de uitspraak van het hof. In afwachting daarvan heeft het hof intussen vorig week de uitvoering van de wet bevroren, en ook de uitvoering van al uitgevaardigde slooporders van illegale ''outposts'' stilgelegd.

Geen opmerkingen:

Honger wordt acuut, maar de VS houden voor de derde keer een bestand in Gaza tegen

Met moeite is nog een vrachtauto te onderscheiden. (Foto Arab48) De VS hebben een zware verantwoordelijkheid op zich geladen door dinsdag vo...