vrijdag 28 juni 2024

Smotrich legaliseert vijf buitenposten als inleiding op de plannen voor annexatie

 Het Israelische 'veiligheidskabinet'' heeft ingestemd met het ''legaliseren'' van vijf nieuwe buitenposten, oftewel nederzettingen die volgens de Israelisch wet illegaal waren opgericht. (Volgens de Israelische wet zijn ze nu legaal, volgens de internationale wetten nog steeds hartstikke illegaal). De vijf zijn Evyatar in het noorden, en Sde Efraim en Givat Assaf in het midden, plus Heletz en Adorayim in het zuiden van de Westoever. Verder kondigde minsister Smotrich ook aan dat het kabinet akkoord ging met de publicatie van tenders voor duizenden nieuwe woningen in bezet gebied. Het derde dat hij aankondigde was strafmaatregelen voor leden van de Palestijnse Autoriteit in verband met uitspraken en activiteiten die tegen Israel waren gericht. Zij houden onder meer beperkingen in op hun bewegingsvrijheid en het intrekken van exit visa en de overdracht van de zeggenschap over een natuurgebied in de woestijn van Judea. 

Betsalel Smotrich
Hij kondigde overigens ook aan dat hij het inhouding van de belasting van de Palestijnse Autoriteit, die hij moet overdragen, weer ongedaan maakt. In mei had hij aangekondigd dat hij de bedragen zou inhouden als straf voor het feit dat de hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof had gevraagd om arrestatiebevelen voor Netanyahu en de minister van Defensie, Gallant. De reden dat hij het besluit weer intrekt is dat militaire kringen hadden gewaarschuwd dat de PA zou kunnen instorten. Het gaat om 65% van het budget van de Palestijnse Autoriteit.

 Er kwam geen bevestiging van Netanyahu of van de regering, maar de kolonisten waren desalniettemin verheugd. Smotrich's bekendmaking werd gezien als een bewijs dat op 1 juli zijn ''schaduwregering van annexatie'' van start gaat. Ik had eerder al kort genoemd dat Smotrich op 9 juni een vergadering hield met kolonisten, waarop hij aankondigde dat hij een volledig nieuw systeem heeft opgetuigd binnen het ministerie van Defensie, die de taken van de ''Burgerregering'' (het militaire bestuur van de Westoever) gaat overnemen. Dit heet de ''Nederzettingenregering''. Op 29 mei heeft hij zijn vertrouweling Hillel Roth, een vroegere penningmeester van de Regionale Raad van Samaria, benoemd tot ''Burger Vice-Hoofd'' van de Burgerregering. Dat is een truc. Want Hillel Roth is alleen in naam ondergeschikt aan de commandant van de Burgerregering. In feite wordt hij de baas van de ''Nederzettingenregering'' en krijgt hij de macht om te beschikken over land, nederzettingen, afbraak van huizen en bouwplannen, en de aanleg van wegen. Alle macht van de Burgerregering gaat over naar deze nieuwe nederzettingenregering en de oude Burgerregering houdt allen zeggenschap over zaken betreffende civiele zaken van Palestijnen.

Het is een duivels plan van Smotrich die tijdens de vergadering met zijn vrienden van de nederzettingenclubs op 9 juni vertelde dat er eerst werd gedacht aan een overheveling van de macht van het ministerie van Defensie. Maar ''dan zouden de mensen hebben gezegd dat we bezig waren aan een annexatie. En daarom hebben we niet de wettelijke status van het land veranderd. De militaire commandant is nog steeds de baas''. En wat betreft Netanyahu, ''die staat volledig achter ons''.

Zoals gezegd, op 1 juli gaat de nieuwe schaduwregering van start.  Er worden dan bijvoorbeeld plannen gelanceerd voor nog eens legalisatie van 63 nederzettingen. Op de vergadering op 9 juni - op de illegale nederzetting Shaharit Farm ten zuiden van Qalqilya - maakte de eveneens aanwezig minister Strook bekend dat voor die overige op legalisatie wachtende nederzettingen een budget aanwezig was van 85 miljoen shekel (ruim 21 miljoen euro) dat via het Ministerie van Nederzettingen wordt uitgekeerd aan de nederzettingenorganisatie van de Zionistische Wereld Organisatie. Ook zijn er plannen om ongeveer 15.000 dunam (1.500 ha) tot staatsland te verklaren. Een tevreden Smotrich verklaarde: ''We kwamen hier om het land te bezetten, het te bebouwen en te verhinderen dat het werd gedeeld of dat er, God verhoede het,  een Palestijnse staat werd opgericht. En de manier om dat te verhinderen is het ontwikkelen van de nederzettingen.'' 

woensdag 26 juni 2024

Eén op de vijf Gazanen lijdt aan de gevaarlijkste mate van ondervoeding

Eén van de zes Marokkaanse vrachtauto's 

 Tenminste één per vijf inwoners van Gaza, oftewel 495.000 mensen lijden nu aan de hoogste en gevaarlijkste mate van ondervoeding, volgens de Integrated Food Security Phase Classification, het systeem waarmee de Verenigde Naties de toestand van hongerende naties bijhoudt.  Volgens het laatste rapport van de IPC valt dit samen met het feit dat één op de vijf families hele dagen zonder eten doormaken. Volgens de IPC maakt de situatie een neerwaartse beweging door, de ruimte om hulp en voedsel te leveren aan de bevolking is aan het afnemen. Het huidige traject is instabiel. In een andere setting bevestigde Philippe Lazzarini deze constatering. Volgens hem moet 20 procent (1/5) van de bevolking het zonder dagelijkse maaltijd stellen.  

Het mediabureau van de regering in Gaza voegde daar de mededeling aan toe dat in 50 dagen geen enkele vrachtauto in Gaza was aangekomen. Dat was overigens een mededeling die direct werd gelogenstraft want woensdag arriveerden er zes trucks met voedsel en medicijnen die waren gedoneerd door de regering van Marokko en die werden afgeleverd aan wat er over is aan ziekenhuizen. Maar veel verschil zal het niet maken. De ernst van de situatie werd onderstreept door een brief van hoge VN-functionarissen aan COGAT en de Israelische regering waarin werd aangekondigd dat de VN zal afzien van verdere voedseltransporten als de situatie niet snel verbetert. De veiligheidssituatie is door de herhaalde bombardementen en het met opzet doden van veiligheidsagenten en distributeurs zodanig verslechterd dat er geen beginnen meer aan is. Het Wereld Voedsel Programma heeft om die reden al eerder zijn leveranties van de drijvende Amerikaanse per gestopt. Israel heeft sinds 7 oktober met 488 aanvallen 188 VN-installaties beschadigd en 193 mensen van de VN-staf gedood.

Dode koffieverkoper

Intussen zet Israel zijn aanvallen door.  Gisteren vielen er 32 doden bij diverse aanvallen, waaronder een paar op UNWRA-scholen waar mensen schuilden. Verder werd in het Shati-kamp een huis gebombardeerd waarbij 10 leden van de familie van Hamas-leider Ismail Haniye werden gedood, waaronder zijn 80-jarige zuster. Eerder werden met een aanval op een auto al de drie zoons van Haniye vermoord, plus een aantal kleinkinderen. Ook werden weer willekeurige mensen getroffen zoals een verkoper van koffie. of de 33-jarige medewerker Fadi Wadiye, van Artsen zonder grenzen. De fysiotherapeut werd van zijn fiets geschoten toen hij op weg was naar zijn werk. Ook een aantal anderen werd getroffen waaronder drie kinderen. Artsen zonder grenzen was buitengewoon kwaad. dit was hun zesde medewerker die werd gedood in Gaza. 
Zes dode medewerkers van AzG, Fadi Wadiye is de meest rechtse 

Deze woensdag werden 60 mensen gedood en 140 gewond. Het dodental is nu 37. 718. Er zijn 86,377 gewonden. Uiteraard zij er ook nog velen onder het puin, Het is misschien aardig om hieraan toe te voegen dat UNRWA-chef Lazzarini gisteren nog opmerkte dat er gemiddeld iedere dag een tiental kinderen één of meer ledematen verliest die geamputeerd moeten worden. Opmerkelijk is ook dat Israel volgens de krant Israel Hayom een extra-belasting gaat invoeren voor gesalarieerden van één dag in juni om tegenwicht te bieden aan het begrotingstekort. Dat bedraagt nu 37 miljard dollar, oftewel 7,2% van het BNP. Eveneens opmerkelijk is dat het Israelische hooggerechtshof heeft bepaald dat Israel 3.000 ultra-orthoxe vrijgestelde Joden van militaire dienst nu toch ineens moet oproepen en wel onmiddellijk. Als er geen gehoor aan wordt gegeven verliezen de orthodoxen hun extra bijdragen voor hun yeshivot (religieuze scholen). Het besluit van het hof roept uiteraard spanningen op.

de 12-jarie Mohammed
Op de Westoever werden in éen dag 9 huizen afgebroken die zonder vergunning (die nooit verleend worden)  waren gebouwd: 4 in Jericho, 3 in Masafer Yatta, 1 in Beitillu (ten westen van Ramallah) en 1 in Silwan, een wijk van het bezette Oost-Jeruzalem. Er zij deze maand al 47 huizen gesloopt. Ook werden weer flinke aantallen Palestijnen opgepakt. Het aantal gevangenen is intussen opgelopen tot 9.400. Achttien gevangenen zijn dit jaar in Israelische gevangenschap overleden, dat is een record-aantal. Het aantal door Israel sinds 7 oktober gedode Palestijnen op de Westoever bedraagt 553, waarvan 137 kinderen. Twee kinderen overleden onlangs. De 12-jarige Mohammed Morad Hoshayeh uit het
de 15-jarige Naim

Amari-kamp bij Ramallah overleed 23/6 aan de gevolgen van een schotwond die hij opliep op 14 juni, en de 15-jarige Naim Abdulalab Samha uit Qalqilya overleed aan een schotwond op 24 juni.

Het Libanese ministerie van Gezondheid heeft bekendgemaakt dat als gevolg van de beperkte oorlog aan de Israelisch-Libanese grens 435 mensen zijn overleden en 1.366 gewond zijn geraakt. Het Libanese persbureau NNA meldde dat aan de rand van Bint Jbeil brand was uitgebroken. Verder had Israel de plaatsen Kfar Kila, Burj al-Muluk. Tallat al-Aziziyah en de hoogste van Majayoun bestookt.

maandag 24 juni 2024

In Gaza 21.000 kinderen vermist, Israel doodt de directeur van de ambulance-diensten

Even leek het alsof Amerika de vloed aan bommen had gestopt, maar ze zijn er weer.

De NGO Save the Children, die gevestigd is in Engeland, heeft maandag gezegd dat er ongeveer 21.000 kinderen in Gaza worden vermist. Volgens de organisatie zijn ze mogelijk verdwaald, of verdwenen, dan wel gevangen genomen, onder het puin begraven of in massagraven terecht gekomen. Save the Children vraagt om een staakt-het-vuren zodat er onderzoek kan worden gedaan. Dat zal overigens niet gauw gebeuren. Netanyahu vertelde zondag dat de periode van heftige gevechten in Rafah er bijna opzit, en dat hij dan openstaat voor een overeenkomst met Hamas. Maar de strijd zal worden voortgezet todat Hamas is vernietigd, zo voegde hij eraan toe.  Dat betekent dat hij het plan van Biden voor een staakt-vuren (dat volgens Biden van Netanyahu was) alsnog verwerpt. In Israel was er commentaar van ex-leden van het ontboden oorlogskabinet (waaronder van generaal Eisenkot) dat Netanyahu daarmee inging tegen wat in dit kabinet was besloten. Hamas liet begrijpelijkerwijze niet van zich horen.

Wat de kinderen betreft, ongeveer de helft van de ruim 37.000 bekende doden in Gaza zijn kinderen. Unicef stelde in mei dat er geen veilige plaatsen voor kinderen bestaan in Gaza en de Verenigde Naties voegde onlangs Israel - ondanks felle protesten van Israel  - toe aan de lijst van landen die ''schade berokkenen aan kinderen".  Volgens UNRWA zij er 50.000 kinderen in Gaza die die dringend medische hulp nodig hebben tegen de gevolgen van ernstige ondervoeding, we zijn meer dan 8.000 jongeren die gediagnosticeerd zij met acute ondervoeding, waarvan 1.600 met de gevaarlijkste (levensbedreigende) vorm. Er zijn maandag twee baby's aan ondervoeding gestorven, waarmee het aantal van bekende gevallen nu op 31 is gekomen.

Een luchtaanval op een kliniek in Gaza-stad doodde maandag Hani Ja'afarawi, de directeur van de Ambulance- en Noodhulpdiensten. Hij was de rots in de branding die de hulpdiensten nog een beetje werkzaam hield. Met zijn dood steeg het aantal hulpverleners dat door Israel is gedood in Gaza tot 500. De aanval kwam  overigens nadat een dag eerder een aanval op een UNRWA-distributiecentrum in Gaza-stad acht mensen, vrijwilligers die hielpen de binnengekomen hulp te verdelen, had vermoord. In Zeitoun werden twee medici gedood bij een aanval op de Daraj-kliniek. Israel maakte bekend dat de luchtaanval op de kliniek tegen Mohammed Salah gericht was geweest, een man die de wapens van Hamas zou hebben ontworpen en verbeterd. Israel was er echter niet zeker van dat ze de juiste man hadden getroffen. 

In Rafah wordt, wat Netanyahu er ook van zegt, nog steeds heftig gevochten. Vrijdag was het aantal doden in 24 uur 101, zaterdag werden tenminste 42 Palestijnen gedood bij aanvallen op het Shati-kamp en het gebied van Tuffah in Gaza-stad. Maandag vielen er acht doden bij een aanval op mensen  die bij de Bani Suheila-rotonde in Khan Younis stodne te wachten op hulptrucks die door het checkpoint Karek Abu Salem kwamen. Het officiële dodental staat nu op 37.626, er zij ruim 86.000 gewonden.

Israel voerde in de nacht van zondag op maandag luchtaanvallen uit op installaties van Hezbollah in Libanon in de plaatsen Aitaroun, Kfar Kila en Khiam. Maandag kwam daar nog een aanval bij. De situatie bij de grens met Zuid-Libanon is ernstig, er hoeft maar iets te gebeuren en er breekt voor Israel een tweede front uit. Netanyahu zou troepen uit Gaza willen terugtrekken en overbrengen naan het noorden. Amerika is bezorgd en de Israelische minister van Defensie Gallant is in Washington  om onder meer daarover te overleggen. Ondertussen zijn zo'n 150.000 mensen aan beide zijden van de grens al maanden geëvacueerd. De krant Haaretz liet onlangs beelden zien van de aanzienlijke verwoestingen die Israel in Libanon heeft en de branden die het er heeft gesticht, terwijl Libanon op zijn  beurt een serie branden in Noord-Israel op zijn geweten heeft en een aantal rakettenregens heeft afgevuurd. Ook het slachtoffertal loopt op. 

De Amerikanen vaardigden onlangs onder-minister Amos Hochstein af om te trachten de gemoederen te bedaren. Hezbollah is echter niet tot de orde te roepen, Nasrallah heeft gezegd dat zolang Israel in Gaza doorgaat er ook een gecontroleerde oorlog aan de Libanese grens wordt voortgezet. Na Hoschsteins bezoek werd dat nog eens kracht bijgezet door het vrijgeven van twee opnamen gemaakt door drones va Hezbollah: één gaf beelden van de haven en industrieterreinen van Haifa. de ander van Noord-Galilea. Opnieuw toonde het aan dat de Israelische afweer niet perfect is. Amerika heeft intussen zijn onvoorwaardelijke steun toegezegd voor als er een oorlog uitbreekt. Weer, volgens mij, een blinde gok van Biden.  

vrijdag 21 juni 2024

Hoge temperaturen en gebrek aan toezicht maken de honger in Gaza nog erger

Honger
Het is nu al en tijdje bezig, de hongersnood in Gaza. We horen regelmatig van kinderen die ondervoed zijn en van wie een aantal ook sterft. Hoeveel kinderen ondervoed zijn en hoe erg is minder duidelijk, maar de video's en foto's van uitgemergelde kinderlijfjes zijn verontrustend genoeg. Het moeten er een heleboel zijn. Dezer dagen werd de angst aangewakkerd door Richard Peeperkorn, de vertegenwoordiger van de Wereld Gezondheidsorganisatie voor Gaza. Hij sloeg alarm wegens de temperatuur in Gaza die - duidelijk anders dan Noord-Europa - heel hoog is opgelopen. Er zijn al de nodige mensen op andere plaatsen het slachtoffer geworden van hoge temperaturen en dat dreigt in Gaza worden herhaald onder meer door gebrek aan drinkwater, zeker redelijk drinkwater. Maar hoge watertemperaturen vergroten ook de kans op ziektes, plus gevallen van uitdroging en zonnesteken, grote aantallen muggen en vliegen, Volgens Peeperkorn komt diarree al 25x zo vaal voor als elders in Gaza en dar komt het risico van cholera, dysenterie en hepatitis A nog bij. 

Er is nog een andere zaak die de aandacht vraagt. Volgens de krant The Times of Israel heeft dinsdag een heftig gesprek plaatsgevonden van Sigrid Kaap, de verantwoordelijke van de VN voor de wederopbouw van Gaza, en de Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Israel Katz. Katz zei dat meer dan 1.000 vrachtauto's bij grens staan maar dat ze niet worden afgehandeld. Hij stelde de VN in gebreke. Maar Kaag riposteerde dat als de situatie niet snel verandert Israel tot de ontdekking zal komen dat Israel de hele bevoorrading zelf voor zijn rekening zal moeten nemen. Volgens haar is de wetteloosheid in Gaza zodanig toegenomen dat de chauffeurs van de vrachtauto's Gaza niet meer in willen zonder escorte. Wat de Times of Israel er niet bij vertelde is dat Israel en in de afgelopen tijd alles aan gedaan heeft om deze situatie zelf te creëren. In de eerste plaats door de honger hevig te laten oplopen, door vervolgens de distributie door UNRWA, de organisatie die daar de mensen en organisatie voor heeft, vakkundig te saboteren en daarna ook nog eens systematisch de politie-, veiligheidsmensen die op de distributie toezagen en ook het personeel van distribitiecentra af te schieten. Vrijdag werden nog vijf gemeente-ambtenaren van Gaza-stad die bezig waren de watertoevoer te herstellen doodgebombardeerd. Er werd nog gezocht of het mogelijk meer waren geweest. Ook een garage voor gemeente voertuigen werd onder schot genomen waarbij er de nodige voertuigen sneuvelden. Desondanks had de leider van COGAT, de Israelische generaal-majoor Ghassan Alian, de moed om donderdag de VN op te roepen er iets aan te doen dat er al meer dan 1.000 vrachtauto's staan te wachten om Gaza binnen te rijden. Ja, want Israel kan er natuurlijk niets aan doen dat vrachtauto's worden overvallen en leeggeroofd. Dat is nu eenmaal de natuur van die mensen in Gaza.

Er wordt intussen nog stevig gebombardeerd en ook gevochten. Israel is bezig om heel Rafah te zuiveren, maar Hamas stelt zic daartegen te weer. Gisteren zou een hele APC (Armed Personnel Carrier) zij opgeblazen, mogelijk horen we morgen hoeveel Israeli's daarbij zijn omgekomen. In ieder geval werden weer twee verliezen gemeld. Uiteraard zijn er ook veel doden aan de Gazaanse kant. Er zijn nu ruim 37.400 doden en 85.000 gewonden. Een tienduizendtal mensen wordt vermist.  

Op de Westoever wordt de situatie intussen ook met de dag verontrustender. Op 29 mei blijkt minister Smotrich, die als toegevoegd minister van Defensie de zeggenschap over de civiele zaken van de Westoever in Netayahu's kabinet heeft gekregen, de hele zaak aan regels en richtlijnen te hebben overgedragen aan zijn eigen mensen, te weten, kolonisten onder leiding van een man die woont in de nederzetting Yitzhar, de bekendste haard van ''ongeregeld'' optreden van de kolonisten. De betekenis hiervan is dat de kolonisten nu de zeggenschap hebben over planning, bouwen, landjepikken en alles wat daar bij komt kijken, Strikt genomen komt dat erop neer dat nu de annexatie van de Westoever in feite geregeld is. Het moet alleen nog even te uitvoer waren gebracht, maar dat is een kwestie van tijd.  

Een gewonde in Qaddoura bleef urenlang zonder hulp
Intussen werden vrijdag opnieuw twee mensen gedood bij de beschieting van een auto in Qalqilya. Het leger hield hulpverleners urenlang op een afstand en tenslotte nam het de lichamen in beslag. Volgens de legervoorlichtingsdienst behoorden ze tot de Islamitische Jihad en zou één van de twee een aanslag hebben willen plegen. Uiteraard kan dit niet onafhankelijk worden bevestigd. De mannen heetten Hammoud Hassan Zeid (28) en Ihab Abdul-Karim Abu Hamed (29). Ooggetuigen dat troepen in de hoofdstraat het vuur openden op een auto die daarna tegen een winkelpui botste voor hij tot stilstand kwam. Ook enkele voorbijgangers raakten lichtgewond. Minder dan 24 uur eerder werd de 15-jarige Naeem Abdullah Samha doodgeschoten in Qalqilya. Daarvoor werd in Bethlehem de 39-jarige Nidal Abdel-Fatah Balu gedood. In het vluchtelingenkmap Qaddoura in Ramallah werd vanmorgen een jonge man neergeschoten. Ook daar verhinderden de troepen urenlang dat iemand hem te hulp kwam. Sinds 7 oktober hebben de Israeli's nu 552 Palestijnen doodgeschoten, waarvan 135 kinderen. 

maandag 17 juni 2024

Netanyahu ontbindt ''oorlogskabinet'' en Israel begraaft weer 12 man

De vertrekhal in Rafah
Minister president Netanyahu heeft het ''oorlogskabinet'' ontbonden nadat generaal Bennie Gantz ontslag heeft genomen. Gantz had er een probleem mee dat Netanyahu geen ''eindstrategie'' had. Volgens hem verlengde dat de oorlog. Het is even onduidelijk geweest wat er vervolgens zou gaan gebeuren - of Smotrich en Ben Gvir nu,  wat ze heel graag wilden - in het oorlogskabinet zouden komen. Dat gebeurde niet, Netanyahu hief het oorlogskabinet op ''omdat het geen zin meer had nu Gantz en diens collega Eisenkot waren opgestapt''. Vervolgens stelde hij een beperkt ''keukenkabinet'' samen om gevoelige onderwerpen te kunnen bespreken die dan daarna worden aangenomen door het hele kabinet. Volgen Yediot Ahronot maken Yoav Gallant, Ron Dermer en Tzachi Hanegbi, de leider van de Nationale Veiligheidsraad, er deel van uit. Met de beslissing is ook de weg voor Smotrich en Ben Gvir geblokkeerd. 

Ander nieuws was dat Israel de vertrekhal op de grens tussen Egypte en Rafah in brand heeft gestoken, evenals andere faciliteiten, en totaal heeft vernield. Dat zal Egypte leuk vinden. Israel had het gebouw twee dagen geleden al bezet, maar nu is het verkoold. 


Verder was maandag een droeve dag voor de Israeli's. Er waren 11 begrafenissen en één was zondag geweest, want niet minder dan 12 militairen waren dit weekeinde gesneefd. Acht man werden gedood in een APC (Armed Personnel Carrier) die door een explosie was getroffen. Israel deed er geheimzinnig over en zei de zaak te zullen onderzoeken, maar Hamas meldde dat de APC was getroffen door één van hun anti-tankraketten. Twee andere militairen kwamen om in Noord-Gaza bij een ontploffing van hun tank, waarbij ook twee gewonden vielen. "Vermoedelijk'' omdat er een explosief op was aangebracht, aldus Israel. Hamas was minder geheimzinnig en meldde dat het een springlading aan de tank had bevestigd. Als die berichten waar zijn maakt het eens te  meer duidelijk dat Hamas nog altijd doorvecht. Twee anderen kwamen om op andere plaatsen. Eén overleed zaterdag als gevolg van een boobytrap in een huis dat maandag vorige week eerder al vier anderen doodde en een aantal verwondde. Een ander werd gedood tijdens gevechten in Rafah. Het totaal aantal Israelische doden sinds 7 oktober is 311.

Sultan Khatatba
Overigens werd zaterdag ook weer een kind doodgeschoten op de Westoever. Het was de 16-jarige Sultan Abdel-Rahman Khatatba uit Beit Furik (ten oosten van Nablus). 

zondag 16 juni 2024

Een eredoctoraat voor een moordenaar

Het gebeurt vaker dat er dingen voorbijkomen op internet waar ik al eerder over had geschreven. Ditmaal zelfs twee keer. Eerst schreef Gideon Levy van de krant Haaretz een verhaal dat een kolonel (nu generaal) die een paar jaar geleden ten onrechte niet was vervolgd nadat hij een wegvluchtende 17-jarige jongen van achteren had doodgeschoten, nu een eredoctoraat in ontvangst kan nemen van de Reichman universiteit (Israels enige privé universiteit in Herzlia). Later was het David Sheen die twitterde dat hij over de betreffende ere doctor, Israel Shomer, indertijd nog een stuk had geschreven in Middle East Eye. Nou dat had ik ook. Drie keer zelfs. De laatste keer in 2020 deed ik dat onder de de kop: ''Israelisch hooggerechtshof vindt moord geen moord en ik kap ermee''. Ik had het toen werkelijk ineens gehad met met liegende verdachten, wegkijkende rechters, niet vervolgde honderden, duizenden moorden, de uitbreiding van de nederzettingen, afbraak van huizen, de uitzichtloze situatie in Gaza en de (toen) al 53 jaar durende verstikking van letterlijk alles op de Westoever.  Ik heb toen inderdaad een tijdlang niet geblogd. Tot ik het niet kon laten en voorzichtig weer begon te doen, maar met wat meer afstand. Intussen kom ik ook daar weer van terug. De misdaden, die Israel in Gaza aan het plegen is, zijn zo gigantisch en alomvattend dat ik, om ze te duiden, langzamerhand wat meer onderuit de kast zal moeten gaan halen. Maar eerst plaats ik dit stukje over de brigade generaal  nog een keer. Ik had toen begrijpelijkerwijze geen zin meer. Maar nu is de tijd aan het veranderen. We zullen langzand met Israel korte metten moeten maken en finaal afrekenen: 

Tja, en dan de hoofdmoot: het Israelische hooggerechtshof, het onvolprezen hoogste rechtscollege van het land, dat in een eenstemmig oordeel van drie rechters heeft bepaald dat het in de rug doodschieten van een vluchtende 17-jarige jongen geen moord was. Het betrof een verzoek om de zaak te herzien van kolonel (inmiddels generaal) Israel Shomer, die op de vroege morgen van 3 juli 2015 de 17-jarige Mohammed al-Kasba uit het Qalandiyya kamp doodschoot in de buurt van het Qalandiya checkpoint. Er deden aanvankelijk diverse lezingen de ronde over de toedracht. De kolonel stelde zijn lezing een aantal keren bij. De site +972 liet zien hoe dat afliep: hoe de kolonel zich liegend rechtvaardigde en hoe dat door de Israelische Militaire Advocaat Generaal werd geaccepteerd, zodat moord uiteindelijk geen moord was, maar werd afgedaan als een ''professionele fout'' die niet hoefde te worden vervolgd. De kolonel, die commandant was van de Givati Brigade, is intussen bevorderd tot de hoogste officier van het zuidelijke Israelische commando. Tijdens de officiele Israelische Yom Hashoa-herdenking van het afgelopen jaar mocht hij een gebed uitspreken.

Wat die ochtend gebeurde was dat kolonel Shomer kwam aanrijden in een auto met een soldaat. Al Kasba gooide een steen die de voorruit beschadigde. De auto stopte, Shomer en de soldaat stapten uit en Shomer schoot driemaal gericht op al-Kasba, die wegrende maar werd geraakt in de rug en de nek en na korte tijd overleed. Tijdens een verhoor vertelde Shomer dat er auto's schuin op de weg stonden zodat hij had moegten stoppen en dat er drie mannen met stenen in hun handen voor de auto stonden, waardoor hij zich bedreigd voelde. Nadat via de mensenrechtenorganisatie al-Haq een video opdook  waarop niets te zien was van auto's op de weg, stelde Shomer zijn verhaal bij. De drie mannen, die ook niet op de video waren te zien, liet hij echter blijven in zijn verhaal. Dat hij al-Kasba in het bovenlijf had getroffen terwijl hij op de benen mikte, kwam doordat hij rende tijdens het schieten. Daardoor had hij niet gemikt via het vizier van zijn geweer. (Op de video is intussen te zien dat hij even stilstond om aan te leggen en te schieten).

Het hooggerechtshof liet zijn versie overeind. Het was geen moord want de kolonel voelde zich bedreigd door de aanwezigheid van meerdere mannen met stenen, zei een rechter. In het algemeen vonden de rechters dat Shomer de voorschriften betreffende het verrichten van arrestaties en de schietinstructies van het leger had overtreden. Maar hij was daarvoor genoeg gestraft door de legerleiding die zijn bevordering om die reden (''een professionele fout'' ) een tijdje had opgehouden. En de militaire advocaat-generaal had hem terecht niet vervolgd, want het doodschieten van al-Kasba kon niet beoordeeld worden als een misdrijf, vond het hof.

Zo komt een hoge legerleider in Israel weg met leugens en bedrog en laat het Israelische hooggerechtshof eens temeer zien dat misdaden begaan jegens Palestijnen in Israel alleen in heeeeeel  zeldzame gevallen worden bestraft - bijvoorbeeld als een video duidelijk laat zien dat de Israeli met voorbedachten rade mikt op het hoofd van een weerloze gewonde Palestijn, zoals in het geval van Lior Azaria (die daarna overigens nog wegkwam met een strafje van negen maanden, niet voor moord maar voor doodslag). In het geval van Shomer was de video (zie mijn blogpost van destijds) veel minder duidelijk en was de algemene verontwaardiging ook een stuk minder. Moord is voor Israeli' s waarschijnlijk alleen moord als hij wordt gepleegd op Israeli's of blanke toeristen. We hebben de zaak van de 16-jarige yeshiva-leerling (wiens naam niet mag worden genoemd omdat hij een Joodse minderjarige is) die de 47-jarige Aisha al-Rabi (moeder van drie kinderen) doodde met een steen van twee kilo die hij door de voorruit  van de auto van de familie gooide toen die met een snelheid van ongeveer 100 km naderde. Zal hij 35 jaar krijgen, zoals de Palestijnse jongen die betrokken was bij een dodelijke steekpartij op een Israeli bij een supermarkt van Rami Levi?  Zeer onwaarschijnlijk. En wat zal  de onbekende (vermoedelijk een kolonist) krijgen die een paar dagen geleden een zwangere vrouw verwondde met een steen door haar voorruit?  Of wordt hij gewoon nooit gevonden? Het is tenslotte geen Palestijn.. 

Ik moet zeggen dat ik het ineens gehad heb na deze drie bizarre verhalen en de hypocriete en immorele uitspraak van de drie rechters. Ook dat laatste is alsmaar meer van hetzelfde. Moorden worden niet onderzocht, niet vervolgd en als dat toch een keer gebeurt nauwelijks bestraft. Drie weken geleden was er nog het voorbeeld van een soldaat die een verkeerde man doodschoot (en een andere het ziekenhuis in) en die daarvoor drie maanden corveedienst kreeg. Israel is intussen een staat die hoe langer hoe meer rooft, op grote schaal moordt, vernielt, bedriegt en zich niets aantrekt van welke internationale wetten of fatsoensnormen dan ook. Het is vier oorlogen begonnen, heeft jarenlang Zuid-Libanon bezet en terroriseert Libanon nog steeds. Het bombardeert regelmatig Syrie en bombardeerde soms andere  landen zoals Irak of Sudan. Het is racistisch en heeft een hooggerechtshof dat de diefstallen, moorden en vernielingen allemaal goed heeft gekeurd en in zalvende bewoordingen zal blijven goedkeuren. Net zoals het marteling, kindermishandeling, intimidatie, het ongefundeerd opsluiten van politieke gevangenen sanctioneert. Of de al 12 jaar durende onwettige en onmenselijke belegering van Gaza en de 53 jaar durende bezetting van de Westoever, met haar volledige onderdrukking van het openbare leven. Israel levert wapens aan dictatoriale regimes zoals de Filippijnen, staat achter de bezetting van de Sahara door Marokko, en steunt rechtse autocratische heersers in Hongarije, Polen, Brazilie of de VS. De Westerse wereld laat het allemaal toe en kan het blijkbaar niet veel schelen. Weinig mensen komen er actief tegen in opstand, in Nederland waarschijnlijk niet meer dan 100. 

De Israelische politiek is perspectiefloos als nooit tevoren met een tegenstander van Netanyahu die zich laat inmaken met boter en suiker en wekelijks terugkerende protestdemonstraties tegen de premier die even ludiek als zinloos zijn. Ik geloof het allemaal wel. In het buitenland zijn er veel mensen die ongeveer dezelfde dingen schrijven als ik, hier in Nederland heb ik weinig weerklank, vrijwel geen invloed, en zijn er vooral veel mensen (Israellobbyisten en conservatieve christenen) die mij uitmaken voor antisemiet. De ironie, dat je door de principes van moraal, redelijkheid, en verdraagzaamheid na te leven die het jodendom altijd heeft hoog gehouden, nu voor anti-Joods wordt uitgemaakt, terwijl rechts en het onverdraagzame nationalistische Israel nu blijkbaar het jodendom symboliseren.  Laten anderen het stokje maar een tijdje overnemen. Ik zal het vanaf de zijlijn gadeslaan en alleen nog ''highlights'' coveren. Ik zal me gaan bezighouden met andere dingen. Ook op dit blog.

donderdag 13 juni 2024

Israeli's doden drie Palestijnen in Qabatieh

 Drie Palestijnen zijn donderdag gedood bij een Israelische actie in Qabatieh, een dorp in de omgeving van Jenin. De troepen omringende een huis en begonnen het met van de schouder afgevuurde raketten te beschieten. Vervolgens kwam een grote bulldozer die het hele huis omver haalde. Twee mannen kwamen daarbij om. Wie het zijn is vooralsnog onbekend, want Israel heeft de lichamen meegenomen. Eén van de mannen werd daarbij overigens door de bulldozer uit het gesloopte huis gehaald. Dat gebeurde op een op uiterst denigrerende en smerige manier.

De Israelische bezigheden in Qabatieh leidden uiteraard tot confrontaties waarbij de Israelische troepen regelmatig op en in de menigte vuurden. Daarbij viel opnieuw een dode. Bij het al-Razi hospitaal in Jenin werd de 21-jarige Qais Mohammed Zakarneh binnengebracht. Geconstateerd werd dat hij door zijn hoofd was geschoten en was overleden. Er was nog een gewonde die door scherven van de munitie in de rug was getroffen  

woensdag 12 juni 2024

''Israel committed war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

 

Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaza since 7 October 2023, the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, said in a new report today.
 The report found that statements made by Israeli officials – including those reflecting the policy of inflicting widespread destruction and killing large numbers of civilians – amounted to incitement and may constitute other serious international crimes. Direct and public incitement to genocide is a crime under international law whenever perpetrated, even by persons with no direct authority for the conduct of the hostilities.

Concerning Israeli military operations and attacks in Gaza, the Commission found that Israeli authorities are responsible for the war crimes of starvation as a method of warfare, murder or willful killing, intentionally directing attacks against civilians and civilian objects, forcible transfer, sexual violence, torture and inhuman or cruel treatment, arbitrary detention and outrages upon personal dignity.

The immense numbers of civilian casualties in Gaza and the widespread destruction of civilian objects and infrastructure were the inevitable result of a strategy undertaken with the intent to cause maximum damage, disregarding the principles of distinction, proportionality and adequate precautions.
The intentional use of heavy weapons with large destructive capacity in densely populated areas constitutes an intentional and direct attack on the civilian population, said the report.

Although Israel issued hundreds of evacuation orders to people in north Gaza and other locations, the Commission found that they were at times insufficient, unclear and conflicting, and did not provide adequate time for safe evacuations. Furthermore, the evacuation routes and the areas designated as safe were consistently attacked by Israeli forces. All of this, the Commission determined, amounted to forcible transfer.

The Commission determined that Israel imposed a “total siege” which amounts to collective punishment against the civilian population. Israeli authorities have weaponized the siege and used the provision of life-sustaining necessities, including by severing water, food, electricity, fuel and humanitarian assistance, for strategic and political gains. 

The siege has disproportionately impacted pregnant women and persons with disabilities, with serious harm inflicted on children leading to preventable child deaths from starvation including newborns. The report found that specific forms of sexual and gender-based violence constitute part of Israeli Security Forces’ operating procedures. It made the finding due to the frequency, prevalence and severity of the violations, which include public stripping and nudity intended to humiliate the community at large and accentuate the subordination of an occupied people.

“It is imperative that all those who have committed crimes be held accountable,” said Navi Pillay, Chair of the Commission. “Israel must immediately stop its military operations and attacks in Gaza, including the assault on Rafah, which has cost the lives of hundreds of civilians and again displaced hundreds of thousands of people to unsafe locations without basic services and humanitarian assistance,” Pillay said.

In its recommendations, the report calls on the Government of Israel to immediately implement a ceasefire, end the siege of Gaza, ensure the delivery of humanitarian aid and cease the targeting of civilians and civilian infrastructure.The Commission calls on Israel to comply fully with its legal obligations set forth in the International Court of Justice orders on provisional measures issued on 26 January 2024, 28 March 2024 and 24 May 2024 and, in particular, allow the Commission access to Gaza to conduct investigations.

Israeli's schieten zes man dood in Kafr Dan

 Israelische militairen hebben bij een inval in het dorp Kafr Dan (even ten westen van Jenin) zes jongeren doodgeschoten. De troepen omsingelden het huis van de familie al-Abed en riepen via luidsprekers Saqr Ared al-Abed (28) op om naar buiten te komen. Vervolgens gingen ze over tot het beschieten met raketten van het huis.  Het leger hield een ambulance op afstand en opende het vuur op hen. Het verhaal eindigde ermee dat het dode lichaam van al-Abed werd geborgen door de Rode Halve Maan. Ook een tweede man werd dood bij het ziekenhuis van Jenin afgeleverd. Het was Ahmed Mohammed Samoudi (24). Hij was in het hoofd geschoten. Op de de sociale media ging zijn foto rond, waarop te zien was dat hij  hevig bloedend op de grond lag, 

De troepen schoten, volgens een mededeling van het Palestijnse ministerie van Gezondheid, nog vier anderen dood in het dorp en verwondden er één. Ook een helikopter nam deel aan deze beschietingen.  On line was te zien dat er vanuit de helikopter op het dorp werd geschoten. De vier doden waren Ayma Abdel-Karim Abu Fadaleh (24), Mohammed Hazza Meri (32), Mustafa Allam Meri (21) en Ahmed Mohammed Abu Obeid (21). Volgens een telling van het persbureau Wafa is het aantal gedode Palestijnen op de Westoever sinds 7 oktober nu 543

dinsdag 11 juni 2024

Onvermoeibare Binken is bezig de star te worden van een grimmige soap

 De bloedige veldtocht van Israel in Gaza is aan het veranderen in een grimmige soap. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is in Israel uit zijn vliegtuig gestapt om de Israeli's te vertellen dat de VN-Veiligheidsraad akkoord is gegaan met hun voorstel voor een staakt-het-vuren in Gaza. Dat heeft de V-raad inderdaad besloten - met 14 stemmen bij één onthouding, namelijk Rusland. Het voorstel betreft een drie fasen project: in de eerste fase worden gijzelaars bevrijd en wordt er zes weken niet geschoten, in de tweede fase worden alle gijzelaars losgelaten, en in de derde fase kan er worden gepraat over een wederopbouw van Gaza. Goed idee, zult u misschien zeggen. Eindelijk stopt het zinloze geweld. Maar hoezo is dit een voorstel gedaan door Israel? Iedereen weet dat Netanyahu met de  hardnekkigheid van een kind dat om snoepjes bedelt steeds blijft herhalen dat hij pas ophoudt met oorlog voeren als Hamas is vernietigd. Nou ja, dat gaat Blinken dus voor elkaar krijgen, dat het inderdaad een Israelisch voorstel was. Gelooft u dat? Dat Blinken daar tijdens zijn zesde (of was het al de zevende?) nutteloze reis in gaat slagen? 

Antony Blinken

Intussen heeft Hamas zich blij getoond met het voorstel. Het is, zegt het, bereid om over de voorwaarden te gaan onderhandelen. Wat?? De voorwaarden? Dus er moet nog worden gesproken over hoeveel gijzelaars tegen hoeveel gevangenen (eigenlijk ok gewoon gijzelaars) in Israelische gevangenissen en gevangenkampen worden geruild? En ook over de tweede fase moet nog worden gesproken? Zou het wellicht kunnen dat Hamas nog steeds blijft eisen dat Israel zich volledig terugtrekt? Maar dan is er blijkbaar helemaal geen duidelijk voorstel gedaan. Dan kan Blinken kletsen tot hij een ons weegt en kan intussen al worden begonnen met de voorbereidingen voor zijn zevende of achtste nutteloze ronde. Hij wordt kennelijk nog steeds niet gehinderd door schaamte bij deze exercities. Hij blijft strak in het pak en vormelijk. Intussen gaat wel het bombarderen gewoon door. Er waren vandaag 40 doden bij acht bloedbaden, Het zijn er wel eens meer geweest, pas nog 274, maar het totaal aantal is nu rum boven de 37.000, 37.174 om precies te zijn. De cijfer afkomstig van het regeringsbureau, dus van Hamas, maar ze zullen t.z.t. blijken veel te laag zijn geweest. Net als het aantal gewonden dat nu rond de 85.000 ligt.  

Intussen is dus minister Bennie Gantz zondag afgetreden, tegelijk met minister Eisenkot en nog een collega. Gantz vond dat Netanyahu geen aandacht had getoond voor de tijd van "Gaza na Hamas'' en  had een ultimatum gesteld en Er werd door sommige gevreesd dat de ruimte die hij door af tre teden schiep zou worden ingenomen door de twee fascistische ministers Smotrich en Ben Gvir.  Dat gevaar is nog niet helemaal geweken, maar lijkt tich mee te vallen. Het lijkt er meer op dat het vertrek van de  vechtjassen (twee van hen zijn chef-staf geweest en Gantz heeft in totaal over vier Gaza-moordpartijen geregeerd) totaal geen verschil zal maken.

 Dan was er het trieste feit te melden dat Israel weer vier man heeft verloren. Het gebeurde volgens Hamas al zondag, in de Shaboura-wijk van Rafah in het oosten van de stad, waar een groep soldaten een booby-trapped huis binnenging. Hamas slaagde er vervolgens ook nog eens in het huis volledig op te blazen. Israel berichtte dat de vier maandag waren omgekomen. Een dag eerder werd ook gemeld at er 13 gewonde waren van wie één ernstig.   

Aan de andere kant was er opnieuw een slag te verwerken op de Westoever. Maandagavond werd er door militaire eenheden het vuur geopend op een auto bij het dorp Kafr N'ima ten westen van Ramallah, Later bleek dat de auto vier mannen had bevat die alle vier waren overleden. Hun lichamen werden door de militairen meegenomen. Waarom ze waren doodgeschoten werd niet duidelijk. Wel duidelijk was dat de soldaten nadien nog het dorp binnengingen waarbij acht gewonden vielen, Vandaag werd  een algemene proteststaking gehouden naar aanleiding van de door van de vier. 

maandag 10 juni 2024

Israeli's schieten op Westoever een jongere en een kind dood

Yousef Abdel Dayem
Israelische strijdkrachten zijn maandagmorgen het gehucht Dhanaba (ten oosten van Tulkarem) binnengetrokken en namen posities in bij de moskee en vielen een aantal huizen binnen die overhoop weren gehaald. Sluipschutters waren op de daken geplaats die het vuur openden op voorbijgangers. Eén van hen was Yousef Samih Abdel-Karim Abdel Dayim, een 21jarige student van de Technische Khadoori universiteit en een inwoner van het vluchtelingenkamp Tulkarem.  Ambulances en medisch personeel werden bij hem weggehouden en zo bloedde hij dood. En ja, er werd ook een jongere gearresteerd.


Mahmoud Nabrisi
De 15-jarige Mahmoud Ibrahim Nabrisi werd deze morgen doodgeschoten bij een botsing tussen jongeren en speciale troepen in het Fara'a-kamp bij Tubas. Vier jongeren werden gewond door kogels. De botsing brak uit toen de spcciale troepen zich verzamelden in een gebouw en werden ontdekt. Ze trokken zich daarop schietend terug. Nabrisi werd daarbij dodelijk getroffen. Volgen het persbureau Wafa zijn er nu op de Westoever 533 doden gevallen sinds 7 oktober,

zaterdag 8 juni 2024

Israelische bevrijdingsactie van vier gijzelaars ten koste van 274 doden, ruim 700 gewonden

 
De vier bevrijde gijzelaars

Update - De Israelische bevrijdingsactie heeft volgens de gegevens die zondag werden verzameld 274 mensen het leven gekost en ongeveer 700 gewonden opgeleverd. Een medische hupverlener die werd geciteerd door Reuters nieuwsdienst meldde dat drones en vliegtuigen doorgingen om zonder onderscheid te vuren op gebouwen en huizen. Een andere ooggetuige zei dat iedereen die op zich op straat bewoog werd gedood. Dr Tanya Haj-Hassan van Artsen zonder Grenzen omschreef de situatie in het al-Aqsa-hospitaal in Deir al-Balah als een ''slachthuis'' waar de patiënten, waaronder kinderen, overal in het rond lagen in plassen bloed. Saul Takahashi, een voormalig vice-hoofd van het bureau van de Hoge Commissaris van de Vluchtelingen van de VN, zei dat de aanval een duidelijk gebrek aan respect voor de internationale humanitaire wetgeving liet zien, met name wat betreft de eis van ''proportionaliteit''. En zelfs de minister van Buitenlandse Zaken van de EU, Joseph Borell, vroeg om ''een einde aan het bloedbad''. In het Midden-Oosten werd de actie vrijwel overal afgekeurd. Israel daarentegen kende een feeststemming en vele Westerse leiders, waaronder vice-president van de VS Kamela Harris, de Franse president Macron of de Nederlandse Mark Rutte toonden hun instemming. (Einde update)

Israel heeft zaterdag tijdens een gecompliceerde operatie vier van haar gijzelaars in Gaza bevrijd in twee gebouwen in Nuseirat. Honderden manschappen werden ingezet, waarbij een deel in twee burger-vrachtauto's naar binnen werd gereden, gevolgd door tanks, drones en vliegtuigen. Ook een helikopter werd ingezet. Israel juichte. Minister Yoav Gallant sprak zelfs van de meest heroïsche operatie die hij in zijn leven in de wereld van de veiligheidsmensen ooit had gezien. Andere politici waren minder uitgesproken maar ook lyrisch. Minister Benny Gantz die van plan was een speech te houden waarin hij naar verwachting zou aftreden, stelde zijn plannen uit tot zaterdagavond. De kranten stonden vol met foto's van Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov en Shlomi Ziv. De kranten meldden echter ook dat er veel slachtoffers waren gevallen, wel 50 volgens The Times of Israel. Haaretz meldde er zelfs 94 op gezag van het Al-Aqsa ziekenhuis in Deir al-Balah, het enige ziekenhuis in Gaza dat nog (een klein beetje) functioneert. Ook was er een Israelische politieman van de Yamam-brigade gesneuveld. 

Een beeld uit het ziekenhuis 
In werkelijkheid waren er zeker 210 doden, en mogelijk nog meer, plus  wel 500 gewonden. Wie de Youtube-beelden uit Nuseirat had gezien had een indruk gekregen van een scene uit de Tweede Wereldoorlog. Met oorverdovend lawaai van onophoudelijk ontploffingen en constant zwaar geratel van automatische wapens, waarbij de atmosfeer was bezwangerd met rook en de lijken  op straat lagen en niet konden worden bereikt. Ondertussen stroomden in een gestage stroom de gewonden en lijken binnen in het al-Aqsa-hospitaal, dat als het goed had gefunctioneerd de stroom onmogelijk aan had gekund, maar nu zeker niet, met maar één aggregaat dat werkte, een operatiezaal waar geen licht was, waar geen ruimte was en de doden en gewonden door elkaar op de vloer lagen  en een totaal onvoldoende bemanning. Israel heeft immers de gezondheidszorg in heel Gaza naar de sodemieter geholpen. Israel gaf nog even een fraai voorbeeld van haar grenzeloos schandalige, criminele en genocidale optreden. Tweehonderdtien mensen doden om vier mensen te bevrijden, iets wat gewoon via onderhandelingen had gekund Het was een beeld uit de hel. Een beeld van een genocide in een genocide. 

Op de Westoever was zaterdag ook een nieuwe dode te betreuren. Israelische militairen schoten de 22-jarige Moamen Omar Abu Asal dood in het dorp Anabta (bij Tulkarem). Verder werden 11 mensen gewond bij een bestorming van het Aqabat Jabr kamp bij Jericho, onder meer doordat twee families werden afgeranseld met geweerkolven. Het dodental op de Westoever bedraagt nu 510 sinds 7 oktober.

vrijdag 7 juni 2024

Israel komt op zwarte lijst van landen die schade berokkenen aan kinderen

Kinderen huilen bij de begrafenis van een familielid

De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, heeft Israel geïnformeerd dat hij Israel gaat toevoegen aan de zwarte lijst van landen en organisaties die kinderen in conflictgebieden schade berokkenen. Dat werd gemeld door Kanaal 13 van de Israelische tv en de krant Yediot Ahronot. Volgens wat Yediot Ahronot schrijft hebben de pogingen van Israel om dit te vermijden niets uitgehaald. Israel verschijnt volgende week op de zwarte lijst die onder meer naar de leden van de Veiligheidsraad gaat. Er staat een debat gepland op 26 juni. Het brengt verder het risico van reputatieschade met zich mee, aangezien de lijst regelmatig wordt aangehaald door organisaties als de Algemene Vergadering van de VN, het Internationale Hof van Justitie (ICJ) en het Internationale Strafhof (ICC)

Israel heeft de vrees geuit dat plaatsing op de lijst kan leiden tot wapenembargo's. Tot nu toe was een plaats op de lijst vooral gereserveerd voor landen als Afghanistan, Mali, Congo, Myanmar, Somalië, Sudan, Syrië en Yemen en organisaties als ISIS, al-Shabaab en Boko Haram. In het te verschijnen rapport zal niet Israel expliciet worden genoemd, naar wel de Israelische veiligheidstroepen. Het rapport is gebaseerd op data van VN-organisaties en plaatselijke bronnen en is geschreven door de speciale VN-vertegenwoordiger voor Kinderen en Gewapende Conflicten, Virginia Gamba. Het gaat over 2023. In het voorlopige rapport dat Israel enkele maanden geleden ontving werd melding gemaakt van een duidelijke toename van incidenten na de maand oktober. Zo bevat het scherpe kritiek op get gebruik van zware bommen in bewoonde gebieden, de ernstige blokkades van Gaza, de aanvallen op belangrijke infrastructuur, pogingen kinderen te werven als informanten en het gebruik van kinderen als menselijke schilden.

Kanaal 13 bevestigde donderdag dat Guterres verschillende malen door Israelische functionarissen was benaderd maar desondanks had besloten zijn voornemen door te zetten en Israel op de lijst te laten zetten. De bronnen bevestigden dat Guterres blijkbaar een hekel heeft aan Israel en niet te beïnvloeden is. 

Burgemeester al-Maghari
In feite is dat het enig nieuws. Al het andere nieuws - bijvoorbeeld de 40+ doden die  weden gemaakt bij een bombardement van een als onderkomen voor dakloze Palestijnen gebruikte UNRWA-school in het vluchtelingenkamp Nuseirat, was meer van het zelfde: nieuwe oorlogsmisdaden. Israel beweerde dat het 20 Hamas-strijders bestookte. Maar daarvoor nam het een school onder vuur waarin duizenden onderdak hadden gevonden en lagen te slapen. Onder de slachtoffers waren bovendien vooral veel vrouwen en kinderen. Of het bombardement op het gemeentehuis waarmee de burgemeester van Nuseirat werd vermoord, tezamen met vijf familieleden. Dr Iyad al-Maghari werd door het overheidsinformatiebueau geprezen omdat hij zich altijd loyaal had getoond. Maar ook werd erop gewezen dat daarvoor de burgemeesters van Al-Zahraa en al-Maghazi en trouwens voor hen de gemeentelijke hoofdkwartieren van al-Zuweida, al-Zahraa, Gaza, Khan Younis, Beit Hanoun, Beit Lahia en andere waren getroffen. Het dodental steeg intussen tot meer dan 36.700, doordat in 24 uur 77 mensen werden gedood in acht bloedbaden. Een getal voor wat het waard is, want aan het einde van de oorlog blijken dat dit getal veel te laag is door de velen onder het puin, de velen die onderweg werden neergeschoten of sneefden, en de vele kinderen die dood gingen door gebrek aan eten of medicijnen. 

Uday Marei, Issa Jallad en Ibrahim Sa'adi

Op de Westoever werden donderdag drie mensen doodgeschoten bij een inval in Jenin, twee van hen werden letterlijk van hun motorfiets geschoten door een achtervolgende jeep. Het waren Uday Ayman Marei (24), Issa Nafez Jallad (17) en Ibrahim Taher al-Sa'adi (21). He aantal gedode Palestijnen sinds 7 oktober is daarmee gekomen op 509. Er waren verder 14 gewonden, zes in Jenin zelf (van wie vijf werden getroffen door kogels en één ernstig gewond raakte) en acht in het vluchtelingenkamp Jenin, waar vijf door kogels werden getroffen twee door scherven werden geraakt en één door een militair voertuig werd overreden. 

In Hebron werden 38,5 hectare privé land genationaliseerd. Volgens minsiter Muayad Shaaban was de bedeoling dat et geruit zou worden voor de uitbreiding van route 60, ten bate van de kolonisten. Verder waren er de gebruikelijke dagelijkse klachten over misdragingen door kolonisten, die bij Ramallah tientallen hectares land in brand staken, of bij Beit Dajan (ten oosten van Nablus) gewassen, olijfbomen en graan afbrandden. Een dag eerder werden door  de militairen bij een inval in Beit Ummar (ten noorden van Hebron) 36 mensen opgepakt en 50 auto's in beslag genomen. Oh, en dan was er ook nog de mars door Jeruzalem door joelende kolonisten, waarbij dit jaar geen slachtoffers vielen, Al werd we; een journalist opgepakt nadat hij door hitsende jongeren was aangevallen, 

dinsdag 4 juni 2024

Israelisch leger schiet op Westoever nog drie man meer dood

Onder de twee mannen in Nablus, boven de twee in Tulkarem en de derde die in Nablus overleed (Wafa)

 Ik meldde maandagavond de door van twee mannen in Nablus (plus nog twee in Jericho die zaterdag  waren doodgeschoten). Het waren Motaz Nabulsi en Adam Salaheddin Faraj, wiens lichaam door de Israeli's werd meegenomen. Later bleek dat van de negen gewonden die die dag waren gemaakt er één alsnog was overleden. Het was de 30-jarige Ahmed Omar al-Khadri. Hij was door meerdere kogels in de borst getroffen, wat hij dus niet overleefde. 

Dinsdag bleek dat er ook twee Palestijnen waren gedood in Tulkarem.  Israelische troepen vielen kort na middernacht de westelijke wijk van Tulkarem bij het Nitzanei Oz checkpoint binnen en openden daar het vuur op een auto. Vervolgens hielden ze de plek onder schot - onder  meer door troepen en scherpschutters te posteren en zodoende iedereen op een afstand te houden, waaronder ook ambulances. Later bleek dat de auto twee Palestijnen bevatte die inmiddels waren overleden. Het waren Abdel-Fattah Salaheddin Jabara en Ahmed Mustafa Rajab, beiden uit het vluchtelingenkamp Tulkarem. Hun lichamen weden door de Israeli's meegenomen. De Israelische pers meldde dat volgens een lezing van het leger de mannen plannen zouden hebben gehad voor een aanval op een nederzetting.

Jericho werd intussen afgegrensd gehouden. Een blokkade van het leger hield alle verkeer, inkomend of uitgaand tegen.

maandag 3 juni 2024

Twee doden in Nablus en twee in Jericho, aantal arrestaties komt boven de 9.000

Moataz Nabulsi (links) en Adam Farraj

 Israelische troepen hebben weer een inval gedaan in Nablus en twee jonge mannen doodgeschoten. Negen burgers - onder wie een kind - werden gewond door scherpe munitie. De Rode Halve Maan meldde dat de troepen Moataz Khaled Sadiq al-Nabulsi (28) hadden vermoord en dat negen anderen gewond raakten tijdens de bestorming van de stad Nablus, van wie een aantal ernstig. Het leger maakte bekend dat bij een operatie van musta'aravim (als Arabieren verklede soldaten) met medewerking van militairen van het Nakhshon-bataljon en op basis van informatie van de Shin Bet een belangrijk lid van het Nablus-verzetsbataljon was gedood en negen anderen waren verwond.

Lokale bronnen voegden eraan toe dat ook Adam Farraj (23) uit het Balata-kamp werd gedood nadat hij had ontdekt er dat een undercover-operatie van musta'ravim aan de gang was. Hij werd doodgeschoten nadat de troepen de trouwzaal waren binnengedrongen op het dak van een gebouw waar zij zuster haar bruiloft vierde. Volgens de bronnen was Adam de zoon van Salah Farraj, die in 2022 werd gedood. Bronnen in de Rode Halve Maan vertelden verder dat negen mensen diverse verwondingen door kogels opliepen, onder wie een 13-jarig kind. Er zou ook een ambulance staande zij gehouden met daarin een zeer ernstig gewond iemand. Er zou een cardiopulmunaire reanimatie zijn uitgevoerd.  

Volgens het persbureau Wafa werd zaterdag in het Aqabat Jabr-kamp bij Jericho nog een 15-jarige jongen door de Israeli's doodgeschoten. De troepen bestormden het kamp en openden het vuur op twee Palestijnse jongens, onder wie Ahmed Ashraf Hmedad. Zij lichaam werd later overgedragen. De Israelische krant Times of Israel meldde dat ook de tweede jongen dood was. Volgens de krant stierf hij in het ziekenhuis. Hij zou 16-jaar oud zijn geweest, zijn naam was Mohammed al-Baytar. De jongens hadden volgens het leger molotovcocktails gegooid naar de nederzetting Vered Jericho.

In het weekeinde werden ook weer 20 arrestatie verricht op verschillen de plaatsen op de Westoever. Daarmee kwam  voor het eerst sinds 7 oktober het aantal arrestanten op de Westoever boven de 9.000, zo meldden de Vereniging van Gevangenen (PPS) en de Commissie voor Gedetineerden en ex-Gedetineerden. Verder was er nog een wetenswaardigheid: Israel heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de dood van 48 (!) Palestijnse gevangenen die tijdens hun Israelische gevangenschap (of tijdens het transport) zijn overleden. Ik vermoed dat we ons van dat onderzoek niet teveel moeten voorstellen.  Waarschijnlijk gaat het erom dat Israel het Strafhof vóór wil zijn.


 

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...