zondag 29 maart 2020

Israelische kolonisten vernielen 300 olijfbomen

 (Foto IMEMC)

Israelische kolonisten hebben zaterdag 300 olijfbomen vernield in een gebied tussen Bethlehem en Hebron op de Westoever. De bomen waren eigendom van Palestijnen en stonden in een gebied grenzend aan een nederzetting, zo meldde Hassan Breijleh,een lid van de Commissie tegen de Muur en de Nederzettingen.
 Een ander incident was dat Israelische kolonisten bij het stadje al-Khader (ten zuiden van Bethlehem) 40 druivenranken en 10 olijfbomen vernielden die toebehoorden aan Hisham Mohammed Sbeih. Koloniste hebben de laatste tijd regelmatige soortegelijke aanvallen uitgevoerd in al-Khader, Wadi Fukin en Wadi Rahat. De afgelopen dagen profiteren ze daarbij van de totale afsluiting van Bethlehem in verband met de uitbraak van corona.

zaterdag 28 maart 2020

Israel breekt Palestijnse kliniek tegen corona af

(Foto's B'tselem)

Israel neemt - laten we het aardig zeggen - wel een heel eigenaardige houding aan tegenover de pogingen van de Palestijnse Autoriteit om verbreiding van het corona virus op de Westoever tegen te gaan. Functionarissen van het Burgerbestuur, de belachelijke naam voor het Israelische militaire bestuur van de bezette Westoever, hebben donderdag met behulp van twee met hijskranen uitgeruste trucks in de plaatsje Khirbet Ibzig in het noorden van de Jordaanvallei een hoeveelheid tentpalen, vlonders, en tentdoek in beslag genomen,zo meldt de mensenrechtenorganisatie B'tselem. Het in beslag genomen materiaal was bedoeld voor  het opzetten van acht tenten, te weten twee voor een veldkliniek, vier voor tijdelijke behuizing van uit hun huis geëvacueerde personen en twee voor tijdelijke moskeeën. Ook een generator, zakken zand en cement werden meegenomen, evenals een metalen schuur die al twee jaar op die plek stond.
Dit alles blijkbaar om de Palestijnse Autoriteit, die gezien de Israelische beperkingen op de invoer en het vervoer van materialen toch al een moeizame strijd tegen de corona-dreiging voert, het tegengaan van het virus verder te bemoeilijken. Wat het Israelische optreden extra wreed maakt, is dat de inbeslagname was gericht tegen een van de kwetsbaarste gemeenschappen in de Jordaanvallei die al decennia het leven zuur wordt gemaakt met Israelische pogingen hen te verdrijven.

donderdag 26 maart 2020

Gantz zwicht en maakt ruimte voor een nieuwe regering-Netanyahu, zijn partij splijt in tweeën

(Foto wikipedia)

De crisis in het functioneren van het Israelische parlement, nadat de Lilud-parlementsvoorzitter Edelstein weigerde te laten stemmen over zijn opvolging, is opgelost. Met  een verrassend gebaar stelde de leider van de Blauw Witpartij, Benny Gantz, zich donderdagmiddag kandidaat voor de voorzittersfunctie. Hij werd gekozen met 73 stemmen voor en 18 tegen.
Gantz verrassende stap had twee verrassende gevolgen. Een is dat hij hiermee de weg vrijmaakte voor de vorming van een kabinet van nationale eenheid met - opnieuw - Benjamin Netanyahu als premier. Netanyahu had hiervoor de afgelopen ruime week stevig op aangedrongen, waarbij hij zichzelf etaleerde als de man die Israel nodig heeft om de corona-crisis het hoofd te kunnen bieden. Netanyahu zal 1,5 jaar aanblijven, waarna een wisseling van de wacht volgt en Gantz het mogelijk zou kunnen overnemen.
Het tweede gevolg is dat de partij Blauw Wit, die een coalitie was van Yair Lapid's Yesh Atid partj met Gantz en twee andere generaals, Gabi Askenazy en Moshe Yaalon, in tweeën is gespleten. Gantz die tijdens de verkiezingen campagne voerde als de leider van een partij die eindelijk Netanyahu uit zijn zetel zou kunnen verdrijven, is daarop nu dus teruggekomen. Kennelijk is hij gezwicht voor de druk. Hij wilde duidelijk niet de geschiedenis ingaan als de man die onder de corona-dreiging een nationale coalitie verhinderde. Zijn medepartijleiders Yair Lapid en Moshe Yaalon gingen daarin echter niet mee. Beiden lieten zich met hun aanhang registreren als een onafhankelijke factie in het parlement.

dinsdag 24 maart 2020

Netanyahu grijpt corona-dreiging aan om het parlement te omzeilen en aan de macht te blijven

Het coronavirus heeft op vrijwel alle sociale, politiek en economische terreinen een verwoestende invloed.Toch zijn er ook mensen die er kansen in zien. Eén van hen is Benjamin Netanyahu. De Israelische premier heeft de laatste verkiezingen verloren. Zijn rivaal Bennie Gantz haalde met zijn Blauw Wit 33 zetels, Netanyahu met zijn Likud kwam op 36, maar bleef met zijn bondgenoten samen steken opeen aantal van 58 zetels, niet genoeg vooreen meerderheid. Wat nog erger was, was dat de Israelische president Rivlin na het consulteren van de nieuw verkozen parlementsleden Gantz aanwees als de man die een nieuwe regering moest gaan vormen. Eénenzestig van de nieuwgekozenen, dat wil zeggen de helft plus één, wezen hem, de man die had gezegd dat het tijd was dat Netanyahu het veld zou ruimen, aan als gedoodverfde nieuwe premier. Onder de 61 was een meerderheid van de (Palestijnse) Verenigde Lijst.
Waar Netanyahu de Palestijnse partijen als fellowtravellers en mogelijke landverraders had neergezet, meende Gantz nu dat 20%  van de bevolking miet langer genegeerde kon worden. Het was een vrij plotselinge herwaardering van de positie van deze Palestijnse partijen, die in het het Israelische politieke klimaat tot nu toe vrijwel altijd een verwaarloosbare rol speelden.
Netanyahu's positie leek ernstig bedreigd. Maar zie, ineens was daar de dreiging van het coronavirus.

maandag 23 maart 2020

Israeli's doden jonge Palestijn

Sofian Khawaga
Israelische militairen hebben zondagavond bij het dorp Ni'lin (bij Ramallah) een jonge Palestijn doodgeschoten en een andere verwond. Dat gebeurde toen zij het vuur openden op een auto waarin de twee mannen zaten. Volgens de Israelische militaire woordvoerder schoten zij op de twee omdat er vanuit de auto met stenen zou zijn gegooid. Volgens Palestijnse bronnen behoorden de twee echter niet tot degenen die met stenen gooiden. Het waren twee neven, volgens deze lezing, die toevallig passeerden.
De gedode Palestijn was de 29-jarige Sufian Nawal al-Khawaja. Zijn neef die gewond raakte,vluchtte en wist te ontkomen. De Israeli's hielden een ambulance die hulp wilde bieden tegen.Zij namen later het dode lichaam van al-Khawaja mee.'

vrijdag 20 maart 2020

Nieuwe secretaris generaal van UNRWA

Lazzarini
De hulporganisatie voor de Palestijnen van de Verenigde Naties UNRWA,heeft een nieuwe baas. VN-secretaris generaal Guterres heeft na overleg met de organisatie de Zwitser Philippe Lazzarini benoemd. 
Met de benoeming komt een einde aan een periode van enkele maanden waarin UNRWA werd bestuurd door een interim bestuurder, Christian Saunders. Saunders volgde in november Pierre Krähenbühl op,die het veld moest ruimen na klachten van wanbestuur.  
Lazzarinit een carrière van 30 jaar achter de rug voornamelijk in de VN en het Rode Kruis.Hij kwam in 2003 bij de VN werken. Het laatst was hij coordinator van de humanitaire hulpverlening in Libanon.

donderdag 12 maart 2020

Israelische soldaten doden tiener bij bestorming Palestijnse archeologische site

Het tafereel op Jabal al-'Arma een kleine week geleden. (Foto PIC)

Israelische militairen hebben woensdag een Palestijnse tiener doodgeschoten tijdens pogingen van kolonisten en het leger om de heuvel ''Orma'' (Jabal al-'Árma in het Arabisch) ten zuiden van de stad Nablus in te nemen. Palestijnen van het dorp Beita houden een permanente sit-in op de top sinds 28 februari. Zij willen daarmee verhinderen dat kolonisten de heuvel bezetten.
 De heuvel wordt al meer dan een week belaagd. Gisteren werd hij, tijdens een nieuwe poging van de kolonisten en het leger om hem in te nemen, bestormd door een aantal militaire voertuigen. Dat leidde uiteraard tot botsingen. Daarbij werd met scherp geschoten. De 15-jarige Mohammed Abdel-Karim Hamayel werd door een kogel in het hoofd getroffen. Hij werd naar het Rafida ziekenhuis in Nablus vervoerd, waar hij overleed. 
Mohammed Hamayel
Er belandden daarnaast 16 andere gewonden door kogels in het ziekenhuis. Eén van hen onderging een operatie, een ander belandde in ernstige toestand op de intensive care. De overige 14 gewonden zijn stabiel. In totaal zijn bij de confrontaties op de Jabal al-'Arma nu 93 gewonden gevallen, de meesten overigens door ''rubber kogels'' en traangas.

dinsdag 10 maart 2020

Israelische soldaten rooien honderden door Nederlanders geplante olijfbomen

De boomgaard bij Wadi Fukin (illustraties Plant een Olijfboom)

Een twintigtal Israelische soldaten heeft maandag 400 gesponsorde olijfbomen uitgetrokken in een boomgaard bij het dorp Wadi al Fukin ten zuidwesten van Bethlehem, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. Het was hun bedoeling het land in te nemen.
De olijfbomen werden afgelopen maand in Wadi Fukin aangeplant door deelnemers van de Plantreis van de Nederlandse organisatie 'Plant een Olijfboom'  en studenten uit Noorwegen in samenwerking met landeigenaar Mohammad Mustafa Al-Hroub. Al-Hroub zal de strijd voortzetten om zijn land te behouden,. Hij krijgt daarbij ondersteuning van de partners van Plant een Olijfboom, de Palestijnse 'Olive Tree Campaign'.
Al-Hroub's land ligt aan de rand van de Groene Lijn van 1948 op de Westelijke Jordaanoever. Zijn land is ingesloten door de Israëlische koloniën (nederzettingen) 'Tsur Hadasa' met zo’n 10.000 kolonisten aan de ene kant en ‘Hadar Beitar’, in het district van Jeruzalem aam de andere. De Israëlische kolonie Betar Illit grenst aan Wadi Fukin in het zuiden en telt meer dan 57.000 kolonisten die volgens Internationaal Recht illegaal op de Westoever verblijven. De nederzettingen sluiten Wadi Fukin volledig in. Er is één weg die uit het dorp leidt, hierdoor kan het leger de bewegingsvrijheid van de dorpelingen makkelijk inperken. Door mobiele checkpoints in te stellen of de weg af te sluiten doen ze dat ook regelmatig.

maandag 9 maart 2020

PvdA rekent eindelijk af met definitie die kritiek op Israel onmogelijk probeert te maken

Is het nieuws? Nou vooruit. Het PvdA-congres van afgelopen zaterdag heeft de Tweede Kamerfractie gevraagd om afstand te nemen van de IHRA-definitie van antisemitisme.  Dat wil zeggen dat het congres met grote meerderheid (94%) een motie heeft aanvaard die een beroep op de fractie doet om de definitie niet te gebruiken als een middel om kritiek op Israel verdacht te maken. De motie luidt:

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 7 maart 2020 te Nieuwegein,
Overwegende 
dat:de strijd tegen antisemitisme grote aandacht en nadrukkelijke steun verdient;alle vormen van racisme op universele gronden en met dezelfde toewijding bestreden dienen te worden;

de Tweede Kamerfractie van de PvdA in november 2018 twee keer heeft gestemd tegen moties van de SGP voor het overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme, omdat die partij - en andere - op onderdelen doelbewust een koppeling maakt tussen kritiek op de politiek van de staat Israël en Jodenhaat; 

de Tweede Kamerfractie van de PvdA zich ook in de vorige kabinetsperiode nadrukkelijk tegen deze koppeling heeft uitgesproken; 

de Tweede Kamerfractie van de PvdA in februari 2019 de IHRA-definitie alsnog heeft onderschreven;

 de IHRA-definitie steeds vaker wordt misbruikt om personen en organisaties, die de politiek van de staat Israël bekritiseren en solidariteit met de Palestijnen betuigen, van antisemitisme te beschuldigen en zodoende een vrije meningsuiting ten aanzien van Israël te ondermijnen; 

Roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op de koppeling tussen kritiek op de politiek van de staat Israël en Jodenhaat te blijven afwijzen en zich actief tegen ondermijning op grond van de IHRA-definitie van een vrije meningsuiting ten aanzien van het beleid van de regering van Israël uit te spreken, 

en gaat over tot de orde van de dag

donderdag 5 maart 2020

Israel verwoest vier huizen, waarvan twee als straf, en ploegt land om of pikt het in

Het verwoeste huis van Yazam Maghames uit Bir Zeit. (Foto Pal,. Inform. Centre)

Israel heeft donderdag de huizen verwoest van twee mannen die gevangen zitten op verdenking dat zij op de één of andere manier medeplichtig zijn geweest bij het doden met behulp van een bom van de 17-jarige Israelische Rina Schnerb, in augustus verleden jaar bij de nederzetting Dolev. Haar vader en broer raakten daarbij gewond.
Het ging om de huizen van Walid Hanatshe en Yazam Maghames in respectievelijk  Ramallah en het nabijgelegen Birzeit.  Beide sloopacties leidden tot heftige botsingen tussen Palestijnen en het leger, zoals dat gewoonlijk bij dit soort gelegenheden het geval is. Yazam Maghames zou bij de planning van de bomaanslag betrokken zijn geweest en Hanatsheh zou lid zijn van een cel die er iets mee te maken had. Althans dat meent de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet.   
Maghames's huis werd tot de grond toe verwoest met bulldozers. Hanatshe's huis was in een appartementencomplex en werd met de hand kapot gemaakt. Daarbij liep het gebouw en enkele andere appartementen schade op, zoals eveneens normaal is bij dit soort acties.  
Het waren niet het enige op vernieling van Palestijnse eigendommen gerichte acties van de afgelopen dagen. Woensdag werden vijf dunam (een halve hectare) land omgeploegd van Ramzi Qaisiyyeh in Beit Jala. Ook in het noorden van de Jordaanvallei werd land omgeploegd, nadat herders die er vertoefden met hun kuddes waren weggejaagd.
In Beit Ummar, in het zuiden van de Westoever plaatsten kolonisten woensdag een hek rondom 12 dunam (1.2 hectare)  land van Saqer Abu Ayyash. Het was beplant met amandelboompjes, druivenranken, olijfbomen en ''wilde'' bomen. Abu Ayyash vecht al 20 jaar met behulp van zijn eigendomspapieren tegen overname van zijn land. De kolonisten haalden echter hun schouders op toen hij ze opnieuw toonde en zeiden dat hij maar naar de ''Burgerregering'' (het militaire bestuur van de Westoever) moest gaan.

'Syrië slaat luchtaanval Israel af'

Explosie bij Homs in Syrië (Foto al-Quds dot com)

Israelische vliegtuigen hebben in de nacht van woensdag raketten afgevuurd op doelen van het Syrische leger nabij Homs, zo melden Syrische media. Het Syrische persbureau Sana meldde dat  de Syrische luchtafweer om 3 uur in de nacht vliegtuigen spotte in de buurt van Sidon in Libanon, die raketten afvuurden. De luchtafweer wist alle raketten te onderscheppen, aldus Sana. De Israelische site YNet voegt eraan toe dat zich rond dezelfde tijd twee vliegtuigen uit Qatar in het Libanese luchtruim bevonden. Zij zouden ijlings rechtsomkeert hebben gemaakt.
Ynet meldt verder dat er vanuit Syrië op de dag van de verkiezingen sprake zou zijn geweest van vuur van een sluipschutter in de richting van de Golan. Het Israelische leger traceerde het vuur naar een auto, die vervolgens werd vernield. Volgens Sana ging het om een auto in Quneitra.
Vrijdag meldde Sana een Israelische aanval op Syrische regeringstroepen in Quneitra. Daarbij zouden drie soldaten zijn gewond. Het ''Syrian Observatory for Human Rights'' in Londen meldde dat één man werd gedood en verscheidene gewond werden.

dinsdag 3 maart 2020

Opnieuw Netanyahu, een onthullend resultaat

Netanyayu heeft dus opnieuw gewonnen. De jongste Israelische verkiezingen hebben weer geen verrassingen opgeleverd. Behalve het verheugende feit dan dat de Verenigde Lijst, het bondgenootschap tussen de vier Palestijnse, niet-zionistische partijen het goed gedaan heeft. Waarschijnlijk gaan ze van 13 naar 15 zetels, in ieder geval krijgen ze meer.. Het is de enige lijst die scherp gekant is tegen de annexatiepolitiek waarvan deze hele Israelische verkiezingsperiode was doortrokken.
Tijdens de campagne maakte Netanyahu nieuwe plannen voor grootscheepse uitbreidingsplannen voor Groot-Jeruzalem bekend,die de stad hermetisch zullen omringen en elke expansie van Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem voorgoed zullen blokkeren. Ook zette hij plannen door om te gaan bouwen in het zwaar omstreden E1-gebied, een plan dat de Westoever definitief in twee delen, een noordelijk en een zuidelijk deel zal knippen. Geen van de zionistische partijen die het tegen hem opnam of zelfs maar bezwaren liet horen. Verder ook uitbreidingsplannen voor de nederzettingen. Annexiationisme à la Trump kortom, waarbij alleen nog wat losse Palestijnse Bantoestans overblijven, Het is in wezen al een feit in dit Israel. De plannen moeten alleen nog even worden uitgevoerd.
Netanyahu won dus meer dan de twee vorige keren. Hoeveel precies zullen we in de komende dagen horen. Op dit moment komt zijn coalitie twee zetels te kort. Maar dat kan veranderen. Hij kan er uiteindelijk meer blijken te hebben. Hij kan zwakke broeders uit het andere kamp proberen te lokken met fraaie beloftes, zoals wel vaker is vertoond. Mogelijk kan hij zelfs Avigdor Lieberman met zijn Israel Beiteinu-partij proberen te lijmen, al hoewel de kans dat zoiets zal lukken niet groot lijkt. We zullen het binnenkort zien.

zondag 1 maart 2020

Kolonisten hakken bomen om en vallen dorpen binnen, het Israelische leger sloopt


(Foto Wafa)

Uptated. Op de dag van de Israelische verkiezingen nog even een lijstje wandaden van de afgelopen week. Gewoon bezettingsnieuws eigenlijk. Maandag 2 maart  hakten kolonisten van  de grote nederzetting Beitar Illit op land van het dorp Husan (ten westen van Bethlehem) tietallen olijfbomen en druivenranken om. Volgens Mohammad Sbateen, het hoofd van de gemeenteraad van Husan ging het om ongeveer 100 olijfbomen en 60 druivenranken.
In de afgelopen week hakten Israelische kolonisten donderdag olijfbomen en wijnranken om in al-Khader bij Bethlehem, zo meldde een activist in de stad. Het ging toen om ongeveer 200 olijfbomen en zo'n 80 wijnranken. Deze kolonisten kwamen uit de nederzetting Elazar.
Dezelfde donderdag sloopten Israelische ambtenaren en het leger twee huizen en twee schuren voor het vee in het Masafer Yatta-gebied, in het zuiden van de Westoever.  Het betrof twee huizen van 80 vierkante meter, in de gehuchten al-Mafqara en Rakiz. De twee schuren die tegen de vlakte gingen stonden in het dorpje Saffi. Het ging om gebouwen zonder bouwvergunningen. Israel geeft namelijk vrijwel nooit bouwvergunningen aan inwoners van de zogenoemde 'Area C'. 
In het dorp al-Walaja, ten noordwesten van Bethlehem, werd donderdag een huis gesloopt dat toebehoorde aan Abdul Qader Abu Hammad. Ook hier was geen vergunning. Bovendien ging een werkplaats tegen de vlakte die eigendom was van Saleh Khalifah. Al-Walaja (2.800 inwoners) heeft het erg getroffen met de bezetting. Het is volledig omsingeld door wat de Palestijnen de ''Apartheidsmuur'' noemen en het is 97% van zijn land kwijtgeraakt, het leeuwendeel aan Jeruzalem. . De verwachting is dat Israel hoopt dat de inwoners allemaal vertrekken, zodat het lege dorp uiteindelijk onderdeel van ''Israels onverdeelde hoofdstad'' wordt.

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...