dinsdag 3 maart 2020

Opnieuw Netanyahu, een onthullend resultaat

Netanyayu heeft dus opnieuw gewonnen. De jongste Israelische verkiezingen hebben weer geen verrassingen opgeleverd. Behalve het verheugende feit dan dat de Verenigde Lijst, het bondgenootschap tussen de vier Palestijnse, niet-zionistische partijen het goed gedaan heeft. Waarschijnlijk gaan ze van 13 naar 15 zetels, in ieder geval krijgen ze meer.. Het is de enige lijst die scherp gekant is tegen de annexatiepolitiek waarvan deze hele Israelische verkiezingsperiode was doortrokken.
Tijdens de campagne maakte Netanyahu nieuwe plannen voor grootscheepse uitbreidingsplannen voor Groot-Jeruzalem bekend,die de stad hermetisch zullen omringen en elke expansie van Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem voorgoed zullen blokkeren. Ook zette hij plannen door om te gaan bouwen in het zwaar omstreden E1-gebied, een plan dat de Westoever definitief in twee delen, een noordelijk en een zuidelijk deel zal knippen. Geen van de zionistische partijen die het tegen hem opnam of zelfs maar bezwaren liet horen. Verder ook uitbreidingsplannen voor de nederzettingen. Annexiationisme à la Trump kortom, waarbij alleen nog wat losse Palestijnse Bantoestans overblijven, Het is in wezen al een feit in dit Israel. De plannen moeten alleen nog even worden uitgevoerd.
Netanyahu won dus meer dan de twee vorige keren. Hoeveel precies zullen we in de komende dagen horen. Op dit moment komt zijn coalitie twee zetels te kort. Maar dat kan veranderen. Hij kan er uiteindelijk meer blijken te hebben. Hij kan zwakke broeders uit het andere kamp proberen te lokken met fraaie beloftes, zoals wel vaker is vertoond. Mogelijk kan hij zelfs Avigdor Lieberman met zijn Israel Beiteinu-partij proberen te lijmen, al hoewel de kans dat zoiets zal lukken niet groot lijkt. We zullen het binnenkort zien.

Al met al was het een ontluisterende campagne. Netayahu's partij kreeg onder meer een boete wegens overtreding van de regels dat op het laatst geen bijzonderheden over peilingen mogen worden vermeld, er werd een bewerkte video van tegenstander Gantz verspreid, en de campagneleider van Gantz werd via een rabbijn uit Netanyahu's kamp uit zijn tent gelokt, met catastrofale uitspraken als gevolg. En uiteindelijk werd, als een duveltje uit een doosje, weer dezelfde premier herkozen, die over twee weken terecht staat voor drie aanklachten wegens corruptie (tegenover wat hijzelf  ''linkse rechters'' noemde, waar hoor je zulke dingen nog meer?) en die volgens sommigen klaarstaat om de Israelische democratie, of wat daarvan over is, binnen niet al te lange tijd de genadeslag toe te brengen.
Er is echter ook nog een kans dat er na deze derde oninteressante verkiezingsronde opnieuw geen kabinet uit de bus komt, omdat zowel het Likud-kamp als het iets minder krampachtig rechtse blok van Gantz geen meerderheid kan vormen. Dan zouden we ons allemaal eens moeten realiseren dat Gantz om een uitweg uit de impasse te vinden alleen maar een coalitie zou hoeven aan te gaan met de Palestijnse Verenigde Lijst. Het feit dat dit na ruim 70 jaar nog steeds volslagen onmogelijk is, toont ons meer dan wat dan ook wat op ontluisterende manier wat dit voor een Israel is. Een land waar chauvinisme is genormaliseerd, waar 20% van de bevolking tweederangsburger is en zwaar wordt gewantrouwd, en dat in overgrote meerderheid klaar staat om het grootste deel van de Westoever zonder slag of stoot te annexeren.
Gaat het ooit nog een keer goed komen?
     

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...