maandag 9 maart 2020

PvdA rekent eindelijk af met definitie die kritiek op Israel onmogelijk probeert te maken

Is het nieuws? Nou vooruit. Het PvdA-congres van afgelopen zaterdag heeft de Tweede Kamerfractie gevraagd om afstand te nemen van de IHRA-definitie van antisemitisme.  Dat wil zeggen dat het congres met grote meerderheid (94%) een motie heeft aanvaard die een beroep op de fractie doet om de definitie niet te gebruiken als een middel om kritiek op Israel verdacht te maken. De motie luidt:

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 7 maart 2020 te Nieuwegein,
Overwegende 
dat:de strijd tegen antisemitisme grote aandacht en nadrukkelijke steun verdient;alle vormen van racisme op universele gronden en met dezelfde toewijding bestreden dienen te worden;

de Tweede Kamerfractie van de PvdA in november 2018 twee keer heeft gestemd tegen moties van de SGP voor het overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme, omdat die partij - en andere - op onderdelen doelbewust een koppeling maakt tussen kritiek op de politiek van de staat Israël en Jodenhaat; 

de Tweede Kamerfractie van de PvdA zich ook in de vorige kabinetsperiode nadrukkelijk tegen deze koppeling heeft uitgesproken; 

de Tweede Kamerfractie van de PvdA in februari 2019 de IHRA-definitie alsnog heeft onderschreven;

 de IHRA-definitie steeds vaker wordt misbruikt om personen en organisaties, die de politiek van de staat Israël bekritiseren en solidariteit met de Palestijnen betuigen, van antisemitisme te beschuldigen en zodoende een vrije meningsuiting ten aanzien van Israël te ondermijnen; 

Roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op de koppeling tussen kritiek op de politiek van de staat Israël en Jodenhaat te blijven afwijzen en zich actief tegen ondermijning op grond van de IHRA-definitie van een vrije meningsuiting ten aanzien van het beleid van de regering van Israël uit te spreken, 

en gaat over tot de orde van de dag
De IHRA definitie (definitie van de International Holocaust Remembrance Association) is een middel om iedereen tot antisemiet te kunnen bestempelen die het waagt om Israel racistisch te noemen (ook al is Israel sinds kort officieel een staat alleen van zijn joodse inwoners, zodat 1,5 miljoen Palestijnse brugers tweederangs brugers zijn. En ook al regeert Israel op militaire wijze al 53 jaar zo'n vier miljoen Palestijnen in de bezette gebieden die rechteloos zijn. En ook al erkent Israel op geen enkele wijze enige verantwoordleijkheid voor het lot van minimaal vijf  miljoen andere Palestijnen die het van hun geboortegrond heeft verjaagd). 
Ook is het volgens de de definitie antisemitisch om kritiek op Israel te leveren die niet op andere landen wordt geleverd (wat dat ook mag betekenen). 
En eveneens is het antisemitisch volgens deze definitie om Israels gedrag op enigerlei wijze te vergelijken met dat van nazi-Duitsland.
Kortom: fundamentele kritiek op Israel van welke aard dan ook  - anders dan bijvoorbeeld dat ze daar zo gevaarlijk autorijden, of zo bizar ruziemaken als ze een regering moeten vormen  - is eigenlijk altijd antisemitisch.volgens de IHRA-definitie. Het is niet opzienbarend dat de PvdA dat nu ook eindelijk erkent. Maar het is altijd goed als het eindelijk langzaam doordringt tot een politieke partij, welke dan  ook.   .

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...