woensdag 30 september 2015

Abbas in rede voor de VN: Palestijnen niet langer gebonden aan de Oslo-Akkoorden


Woensdag werd bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York voor het eerst de Palestijnse vlag gehesen. Een lege, symbolische daad zolang er geen sprake is van een een einde aan de bezetting. De vraag is: is de speech van Abbas over het opzeggen van de Oslo-Akkoorden net zo inhoudsloos? Of gaat hij echt stappen zetten? (Foto Reuters)

Mahmoud Abbas , de president van de Palestijnse Autoriteit in de door Israel bezette gebieden, heeft woensdag tijdens zijn rede voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezegd dat de Palestijnen niet langer gebonden kunnen zijn aan de Oslo-Akkoorden en dat Israel zijn volledige verantwoording op zich moet nemen als bezetter.
Abbas bracht in herinnering dat de Oslo-Akkoorden en hun annexen als tijdelijk waren bedoeld en al in 1999 in het beëindigen van de bezetting en de onafhankelijkheid van de Staat Palestina naast Israel hadden moeten uitmonden. "We hebben geprobeerd Israel er toe te bewegen de getekende overeenkomsten uit te voeren, '' aldus Abbas, ''en we hebben onderhandeld over het uitvoeren van de twee-statenoplossing via rechtstreekse contacten met de Israelische regering en via de Verenigde Staten, de Russische Federatie, de Europese Unie, de Verenigde Naties (de leden van het ''Kwartet'') en andere partijen. Maar de Israelische regering volhardde met het vernietigen van de twee-statenoplossing en met het stevig vestigen van twee regimes in de gebieden: aan de ene kant een apartheidsregime dat wordt opgelegd aan de Staat Palestina en het Ppalestijnse volk, en aande andere kant een regime van privileges en bescherming voor de Israelische kolonisten.''

dinsdag 29 september 2015

Wereldbank: Palestijnen zijn voor derde jaar op rij weer wat armer geworden

Behalve projecten van internationale organisaties zijn er nog niet veel herbouwprojecten in Gaza van de grond gekomen. Dit is een herbouwproject van een winkelcentrum in Rafah in het zuiden van Gaza onder auspiciën van de UNDP. (Foto Flash90)

De Wereldbank heeft een rapport uitgebracht over de economische situatie in de door Israel bezette gebieden dat geen enkele aanleiding geeft tot vrolijkheid. Het Bruto Nationaal Product (BNP) per hoofd van de bevolking is dit jaar voor het derde jaar op rij geslonken in plaats van toegenomen. De werkloosheid is hoog, in Gaza zelfs torenhoog. Daar staat het voor de hele bevolking op ongeveer 42% en voor jongeren komt het zelfs boven de 60% uit. Van alle Palestijnen in bezet gebied leeft op dit moment 25% onder de armoedegrens.
Vooral de stagnatie in Gaza is schrijnend. Van de 3.5 miljard dollar die op de donorconferentie in Cairo verleden jaar was toegezegd is slechts 35 % ook werkelijk betaald. Afgezien daarvan is van de bouwmaterialen die nodig zijn voor herbouw van alles wat is vernield, tot nu toe slechts zo'n 6.7% ook op de plek van bestemming aan gekomen, te weten zo'n 1,6 miljoen ton. Als de betalingen van hulp en de Israelische restricties op de import van die materialen blijven zoals ze zijn, zal het jaren gaan duren voordat de enorme taak van herbouw en reparatie van alles wat  vernield is, zal zijn afgerond. (De UNDP, de ontwikkelingsorganisatie van de VN, schatte onlangs zelfs dat het als het op de huidige voet doorgaat 30 jaar zal gaan duren).

Spanningen rond Al-Aqsa-moskee duren onverminderd voort


(Foto Ma'an)

Misschien vraagt u zich af hoe het nu op het terrein van de Aqsa-moskee in Jeruzalem gaat, met de Joodse feestdagen die nog een kleine week gaan duren? Wel, grote botsingen bleven vandaag (dinsdag) achterwege bij de moskee. 
Die waren er vandaag wel op diverse plaatsen op de Westoever. Daarbij vielen 18 gewonden. Zondag en maandag was het ook mis op de esplanade bij de moskee, doordat de Israelische politie het terrein schoonveegde en alle moslim-mannen onder de vijftig jaar  toegang tot het gebeid ontzegde. Zondag werden gelovigen in de Aqsa-moskee opgesloten nadat de politie de dure met ijzeren kettingen had vergrendeld, maandag vielen er 22 gewonden.

B'tselem en Amnesty over de buitengerechtelijke executie van Hadil Hashlamoun

Bovenstaande foto schijnt een portret te zijn van de man (of één van de mannen) die op 22 september in Hebron de 18-jarige Hadil al-Hashlamoun doodschoot (doodschoten). Ik maakte melding van dat incident en haalde een dag of twee later de New York Times aan die op grond van getuigenverklaringen grote twijfel koesterde over de vraag of er ook maar enige rechtvaardiging was voor de dood van Hadil.
De Israelische mensenrechtenorganisatie B'tselem en Amnesty International kwamen vervolgens beide op de zaak terug. En uit een soort plichtsbesef - ik houd graag de pretentie in stand dat ik op dit blog toch wel de belangrijkste feiten vermeld en zeker ook de zaken die als een ijkpunt of referentiekader kunnen dienen - verwijs ik hier naar beide sites. B'tselem schrijft onder de kop  ''Geen rechtvaardiging voor de meerdere kogels die Hadil al-Hashlamoun in Hebron doodden'' dat het meisje weliswaar een mes vasthield onder de niqab die haar gezicht en lichaam bedekte, maar dat zij - na een waarschuwingsschot en na in haar been te zijn geschoten, nog meerdere malen in haar andere been, buik en borst werd geschoten toen zij allang op de grond lag. Haar dood was niet gerechtvaardigd, aldus B'tselem, er was geen enkele poging gedaan haar te arresteren, terwijl dat makkelijk had gekund.

vrijdag 25 september 2015

Israel: minimumstraf voor gooien van stenen of molotovcocktails nu vier jaar gevangenisstraf

Critics say the new Israeli law only targets Palestinians protesters, but spares Israeli settlers [EPA]
Stenengooiende kolonisten. Zouden die ook minimaal vier jaar krijgen? (Foto EPA) 

Het Israelische ''veiligheidskabinet'' (een deel van de ministers die zich met veiligheid bezighouden) heeft de minimumstaf voor het gooien van stenen of molotovcocktails verhoogd tot vier jaar gevangenisstraf. Dat is een vijfde van de maximumstraf die wettelijk 20 jaar bedraagt. De nieuwe maatregel is geen wet, maar een tijdelijke bestuurlijke richtlijn die voorlopig geldt voor drie jaar.
De reden dat het geen wet is, is te danken aan procureur generaal Yehuda Weinstein, die er niet voor voelde het minimum wettelijk vast te leggen. Hij suggereerde een tijdelijke maatregel van een jaar uit te vaardigen. Het kabinet besliste ten gunste van drie jaar.
De maatregel geldt overigens alleen voor volwassenen. Ook kunnen rechters op goede gronden nog van de regel afwijken. Het kabinet onderzoekt intussen of het, als het gaat om minderjarigen die ouder zijn dan 14, mogelijk is het salaris of de uitkering van hun ouders stop te zetten. In het geval het gaat om kinderen van tussen de 12 en 14 jaar wil de regering onderzoeken of er boetes kunnen worden opgelegd aan de ouders en borgsommen als het gaat om kinderen onder de 12.

Derde Palestijn in een week overleden als gevolg van Israelische kogels


De begrafenis van Ahmed Khatatbeh. (Foto Ma'an)

Een derde Palestijn is deze week overleden aan schotwonden opgelopen doordat Israelische militairen hem neerschoten. Het was de 26-jarige Ahmad Izzat Khatatbeh, die vorige week vrijdag bij het checkpoint bij Beit Furik, ten zuiden van Nablus en dichtbij de nederzetting Itamar, levensgevaarlijk werd gewond door schoten in schouder, buik en borst.
Volgens het Israelische leger was er bij het checkpoint een molotovcocktail naar een militair voertuig gegooid. De soldaten reageerden daarop met het neerschieten van Khatatbeh, die zij ervan verdachten de cocktail te hebben gegooid en het arresteren van iemand anders die zij daar eveneens van verdachten.
Khatatbeh's dood komt een dag na de begrafenis van het 18-jarige meisje Hadil al-Hashlamoun, dat woensdag werd doodgeschoten bij een checkpoint in Hebron. Zij werd er valselijk van beschudligd te hebben willen aanvallen met een mes.

donderdag 24 september 2015

woensdag 23 september 2015

Door Israelische militairen vermoorde tiener in Hebron begraven


''Jongeren tegen de Nederzettingen'' hebben foto's op hun Facebookpagina gepubliceerd van het doden, dinsdagmorgen, van de 18-jarige Hadil al Hashlamoun bij een checkpoint in Hebron. De eerste foto laat zien hoe het zwaar gesluierde meisje een flink stuk van de soldaat vandaan staat die haar onder schot houdt. De tweede foto toont hoe Fawaz Abu Eisha, die getuige was van het doodschieten van Hadil, probeert tussenbeide te komen en tevergeefs probeert de soldaten tot stoppen te bewegen en het meisje uit te leggen wat ze in het Hebreeuws tegen haar roepen.

Honderden Palestijnen hebben woensdag het 18-jarige meisje Hadil Hashlamoun, dat dinsdag door Israelische soldaten was doodgeschoten bij een checkpoint naar haar graf gedragen. Als een blijk van eenheid werden vlaggen meegedragen van meerdere Palestijnse fracties.
Intussen kwam van verschillende kanten bewijsmateriaal boven tafel waaruit blijkt dat de lezing van de Israelische militairen dat het meisje een soldaat zou hebben willen aanvallen totale onzin is. De  New York Times was ditmaal één van de kranten die uitgebreid melding maakten van de toedracht. Ik geef dat verslag hier onvertaald weer:

dinsdag 22 september 2015

Gemeenteraad geeft 30 straten in Arabisch Oost-Jeruzalem nieuwe Hebreeuwse namen

A child walks past the newly-named Umm Kulthum street in East Jerusalem, October 24, 2012 (photo credit: AP/Bernat Armangue)
Nog niet alle straten in Oost-Jeruzalem hebben nu Hebreeuwse namen.

De gemeenteraad van Jeruzalem heeft zondagavond 30 straten in Arabisch Oost-Jeruzalem nieuwe Hebreeuwse namen gegeven. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de rond het Joodse Nieuwjaar stevig opgelopen spanningen rond de Aqsa-moskee. De maatregel riep dan ook meteen woedende reacties op van Palestijnse inwoners van Jeruzalem en van parlementsleden van de Arabische ''Verenigde Lijst'' in de Knesset.  Rechtse politici waren daarentegen opgetogen.  De beslissing ging overigens ook in tegen een aanbeveling van de vroegere rechter in het Hooggerechtshof, Jacov Turkel, die die had gezegd dat het beter was te wachten tot er minder spanning heerste.
De naamsveranderingen betreffen de wijken Silwan, Sheikh Jarrah, At-Tur, Ras al-Amud en de buurt bij de Bab al-Amoud (Damascus Poort). Het gaat daarbij onder meer om Bijbelse of Talmudische referenties naar vroegere Joodse relaties tot de betreffende plek. Ook verwijzen namen naar Joodse monumenten.

Man (21) en meisje (18) gedood in Hebron, Israel verscherpt restricties op Westoever

 Een Israelische soldaat op patrouille in Al-Khalil (Hebron). (Foto AFP).  

Updated. Een 21-jarige man is maandagmorgen omgekomen in het Palestijnse dorp Khursa (gouvernoraat Hebron) omdat hij een handgranaat wilde gooien die in zijn hand ontplofte (volgens de Israelische lezing), dan wel omdat hij door militairen werd doodgeschoten (de Palestijnse lezing). In de stad Hebron zelf werd maandagmorgen een 18-jarig Palestijns meisje neergeschoten dat geprobeerd zou hebben een soldaat met een mes aan te vallen. De soldaat bleef ongedeerd. Het meisje, de 18-jarige Hadel al-Hashlamon, werd in zorgwekkende toestand naar het Sha'are Tzedek-ziekenhuis in Israel vervoerd, waar ze later overleed. Ze was met drie schoten geveld. De Palestijnse Autoriteit heeft om een onderzoekscommissie gevraagd en gezegd dat Israel geen spoor van bewijs heeft geleverd dat het meisje iemand wilde aanvallen. De PA  heeft ook de internationale gemeenschap gevraagd tussenbeide te komen. 
Israel heeft intussen, na een periode van grote spanningen ronde de Aqsa-moskee en botsingen in Jeruzalem en op de Westoever, voorzorgsmaatregelen genomen voor aanstaande woensdag, wanneer het Yom Kippur (Grote Verzoendag) is.

maandag 21 september 2015

Palestijnen geloven niet langer in de twee statenoplossing en willen dat Abbas opstapt

Palestinian loss of land 1946 to 2000
Een kleine meerderheid van de Palestijnen in de bezette gebieden is nu tegen het idee van een twee-statenoplossing van het conflict met Israel.Dat blijkt uit een opiniepeiling van het Palestinian Centre for Policy and Survey Research van Khalil Shikaki onder 1.270 personen op de Westoever en Gaza die maandag werd gepubliceerd.
Drie maanden geleden was de verhouding nog 51% vóór en 48% tegen, nu is dat omgekeerd. Wat de internationale diplomatie, die zich nog steeds op de twee-statenoplossing baseert, misschien nog meer zorgen zou moeten baren, is echter dat vrijwel niemand meer in de twee-statenoplossing gelooft: 65% van de ondervraagde Palestijnen zegt geen enkel geloof meer te koesteren dat de twee-statenoplossing nog mogelijk is.
Uit de peiling van Shikaki's instituut, dat het meest gerenommeerde instituut op dit gebied in de bezette gebieden is, blijkt ook een diepgaand wantrouwen jegens president Mahmoud Abbas en de andere Palestijnse leiders.

Netanyahu vergezeld van militaire top naar Moskou om te praten over inzet Russen in Syrië


Netanyahu en de Israelische stafchef Gady Eisenkot (Foto Reuters)

De Israelische premier Benjamin Netayahu is maandag naar Moskou vertrokken voor gesprekken met de Russische president Putin over de toegenomen Russische militaire activiteit in Syrië aan de kant van de Syrische president Bashar al-Assad. Netayahu wordt vergezeld van de Israelische stafchef Gadi Eisenkot en de chef van de Militaire Inlichtingendienst generaal Herzl Halevi.  Het is zeldzaam dat een premier op zo'n reis wordt vergezeld door militaire kopstukken. Hun aanwezigheid geeft aan dat het belangrijkste onderwerp van gesprek de inzet van Russische militairen in Syrië zal zijn.
Russische straaljagers hebben sinds kort missies uitgevoerd boven Syrië, waaronder ook in het zuiden van Syrië. Israel wil naar verluidt voorkomen dat er botsingen optreden tussen Russische militairen en Israelische troepen.

zaterdag 19 september 2015

Heftige protesten in Jeruzalem en op de Westoever tegen Israels optreden op Haram al-Sharif

Israeli police patrol a neighbourhood in Jerusalem
Elf Palestijnen zijn vrijdag gearresteerd en een flink aantal gewond (21 volgens de krant Haaretz, maar volgens Ma'an veel meer ) tijdens wijdverbreide botsingen tussen Palestijnen en Israelische politie-eenheden in meerdere wijken van Oost-Jeruzalem 
en op de Westoever. De onlusten waren onder meer een protest tegen Israelische restricties voor Palestijnen om het gebied van de Aqsa-moskee te betreden. Israel hield mannen onder de veertig tegen met als gevolg dat velen in de straten moesten bidden.
Maar meer nog dan gericht tegen deze restricties waren de protesten een gevolg van de al enkele weken oplopend spanningen rond de Aqsa-moskee, die een hoogtepunt bereikten toen Israel tijdens het Joodse Nieuwjaar tot driemaal toe de Haram al-Sharif 's ochtends hardhandig schoonveegde en alle moslims er vervolgens de heel ochtend weghield, om Joden de gelegenheid te geven er een bezoek te brengen en te bidden. Onder meer de Hamas -beweging had daarom opgeroepen tot een ''dag van woede''.

donderdag 17 september 2015

Sabra en Shatila

 
Drieëndertig jaar geleden is het vandaag alweer, de slachtpartij in de Palestijnse kampen Sabra en Shatila in Beiroet door de christelijke Kataeb=-militie geleid door Elie Hobeika, georganiseerd door de Israelische minister Ariël Sharon en onder het toeziend oog van zijn troepen. Tweeëneenhalve dag duurden de moorden op - vooral - ouden van dagen, vrouwen en kinderen, tot de Israeli's en op de ochtend van de 18e een einde aan maakten. Toen waren naar schatting een 3.000 mensen gedood.
Opdat we het niet vergeten, dit Guernica van het Midden-Oosten.   

woensdag 16 september 2015

Mohammed Allan hervat hongerstaking, nadat Israel hem opnieuw heeft gearresteerd

De
Nassereddin Allan, de vader van Mohammed Allan, laat een foto zien van zijn zoon (AFP).

Update: De 31-jarige advocaat Mohammed Allan, die in augustus in een ziekenhuis werd opgenomen na een hongerstaking van 66 dagen tegen zijn administratieve detentie, heeft woensdag zijn hongerstaking hervat, zo heeft zijn advocaat meegedeeld. Allan besloot daartoe nadat Israel hem eerder op de dag had gearresteerd op het moment dat hij genezen was en uit een ziekenhuis in Ashekelon werd ontslagen.
Qadura Fares, de voorzitter van de Palestijnse Vereniging van Gevangenen, zei dat de Israelische autoriteiten de ''administratieve detentie'' waartegen Allan in mei zijn hongerstaking was begonnen, weer van kracht hadden verklaard nadat hij was hersteld.
Allan was in augustus in het ziekenhuis opgenomen nadat hij 66 dagen lang eten en vitamines had geweigerd en tot twee keer toe in coma was geraakt. Het Israelische hooggerechtshof onderbrak toen zijn straf, omdat hij in direct levensgevaar verkeerde en hersenschade had opgelopen. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International waarschuwde toen al dat het hooggerechtshof de detentie alleen had onderbroken om medische redenen en geen uitspraak had gedaan over de juistheid of onjuistheid van de detentie zelf.

Rellen in Arabisch Jeruzalem na drie dagen van heftig Israelisch politie-optreden bij Aqsa-moskee


(Foto Ma'an News)

Na drie dagen van heftig Israëlisch optreden op het gebied van de Aqsa-moskee (Tempelberg) tegen Palestijnen die reageerden op een oproep van nationalistische Joden om massaal  in het gebied te gaan bidden, zijn dinsdagavond in meerdere wijken van Jeruzalem rellen uitgebroken. 
Ma'an News meldt dat de ongeregeldheden plaatsvonden in de wijken en dorpen al-Issawiya, at-Tur, het Shu'afat kamp, Silwan, Sur Bahir, en al-Sowwana.
Muhammad Abu al-Hummus, een lid van het plaatselijke volkscomité in Issawiya, zei dat daar de rellen begonnen nadat de Isareli's twee jongeren achterna hadden gezeten, waarbij de één gewond raakte en de ander werd gearresteerd. Tijdens de ongeregeldheden die daarop volgden spoten de Israeli's stinkend, zogenaamd ''skunk water'' in de straten en over een moskee. Een 13-jarige meisje, Saly Yousif Muhessien, die in een naburig park liep, werd aan de nek gewond door een zogenoemde ''rubberkogel'' (een stalen cylinder die met rubber is overtrokken). In het Shu'afat kamp wierpen jongeren molotovcocktails naar een checkpoint. Daarbij vatte een controletoren vlam.

Meir Pa'il, Israelische vredesduif, 1926 -2015

Meir Paí'il
Eén van de laatste linkse Israelische voormannen die nog betrokken is geweest bij Israels ontstaansgeschiedenis, Meir Pa'il, is dinsdag overleden. Pa'il was  89 en leed al geruime tijd aan Alzheimer. Pa’il streed in Israels ''Onafhankelijksheidsoorlog'', werd kolonel en divisiecommandant in Israels leger, en maakte later naam als (militair) historicus, schrijver van diverse boeken, en ''vredesduif''. Eén van de dingen waaraan zijn naam verbonden is, is de beruchte moordpartij in april 1948 door de rechtse Irgun- en Lehi-strijders op ruim 200 inwoners van het dorp Deir Yassin bij Jeruzalem. Hij was daar als jong lid van de Palmach ooggetuige van en schreef er een verslag over dat later scherp werd aangevallen door vertegenwoordigers van rechts in Israel.

dinsdag 15 september 2015

Israel treedt voor derde achtereenvolgende dag hard op tegen moslims op de ''Tempelberg''


Voor de derde achtereenvolgende dag hebben Israelische politietroepen dinsdagmorgen vroeg de Tempelberg/Haram al-Sharif in Jeruzalem bestormd en schoongeveegd van moslims teneinde het bezoek van joodse religieuze nationalisten en eventueel toeristen aan de plek mogelijk te maken. De politie vuurde traangas- en stungranaten af, evenals ''rubberkogels'' en achtervolgde de moslims, van wie de meesten in de Aqsa-moskee hadden overnacht teneinde zich te kunnen verzetten tegen het bezoek van biddende Joden, tot in de moskee. Daarbij liepen ze met hun laarzen over de tapijten. Zesendertig Palestijnen raakten gewond, maar konden ter plekke behandeld worden, inclusief een jongen die door een rubberkogel aan het hoofd getroffen werd en van wie de wond met tien hechtingen moest worden gehecht. 
De lessen van de Aqsa-meisjesschool, de Aqsa-jongenschool, en de Dar al-Aytam school die op de Harama al-Sharif  zijn gevestigd moesten worden afgezegd, omdat de politie leerlingen en leraren verhinderde het terrein te betreden. Joden konden het terrein wel op, onder begeleiding van zwaar bewapende politie.

zondag 13 september 2015

Arabische les op Israels middelbare scholen gaat alleen over moord en terrorisme


''We hebben jullie hulp nodig bij het voorkomen van een terroristische aanslag, waarover we diverse tips hebben ontvangen.'' Dat is het begin van een Arabische les die door soldaten wordt gegeven aan Israelische middelbare scholieren. De les is onderdeel van een breder lesprogramma dat is geschreven door de militaire inlichtingendienst van het Israelische leger en Israels ministerie van Onderwijs. Het doel ervan is om de leerlingen “te leren en te laten begrijpen wat het belang is van de Arabische taal”.
Het leerplan stamt uit augustus 2012 en is geschreven door instructeurs van een militaire eenheid die TELEM wordt genoemd — een Hebreeuws acroniem voor “het bevorderen van studies van het Arabisch en het Midden Oosten''. De eenheid maakt deel uit van Eenheid 8200, een elite eenheid die werd opgericht na de Yom Kippur oorlog van 1973 en die vooral tot taak heeft op allerlei manieren Palestijnen en Arabieren af te luisteren (onlangs werden 43 reservisten van deze dienst de laan uitgestuurd, omdat ze geen zin meer hadden om Palestijnen te chanteren met de over hen vergaarde persoonlijke feiten). Het leerplan draagt de leerlingen op vier taken af te ronden. 1) Ze moeten via een kruiswoord puzzel de plek ontdekken waar een aanslag zal worden gepleegd, 2) Ze moeten informatie verzamelen over de terrorist, een man met een snor, zwart haar en een ernstige blik, 3) Ze moeten een gesprek in het Arabisch ontcijferen over de overdracht van wapens, en 4) Ze moeten ontdekken op welk tijdstip de aanslag zal plaatsvinden.

Politie veegt de Tempelberg/Haram al-Sharif schoon aan de vooravond van joods nieuwjaar


Politie sluit de deuren van de Aqsa-moskee af met kettingen. (Foto Silwan Information centre).

Het joodse nieuwjaar is ingeluid met botsingen op de Tempelberg/Haram al-Sharif in Jeruzalem. Een onbekend aantal Palestijnen raakte gewond. Volgens de Israelische krant Haaretz braken de botsingen uit omdat de Israelische politie ervan uitging dat de Palestijnen van plan waren geweest het bezoek te verhinderen van Joden aan de vooravond van het joodse nieuwjaar, Rosh Hashana. Haaretz citeerde de  politie die meldde dat de Tempelberg aan de vooravond van Rosh Hashana was opengesteld voor Joden die er wilden bidden. Het is voor zover ik (AbuP,) weet voor het eerst dat de Israelische politie zo'n opmerking maakte. Dit is namelijk in strijd met de ''status quo'' die met de islamitische autoriteiten is afgesproken. Die is namelijk dat Joden er niet mogen bidden.

zaterdag 12 september 2015

Shana tova

Ik wens mijn Joodse lezers een goed en hopelijk zoet jaar 5776 - שנה טובה
Issachar Ber Ryback (1897 Yelisavetgrad (nu Kirovograd, Oekraïne) -  1935 Parijs)

donderdag 10 september 2015

Waarom Israel ''wegkomt'' met zijn oorlog tegen het Palestijnse volk


Jeff Halper (Foto's Anja Meulenbelt).

''Bijna tien jaar geleden schreef ik een artikel waarin ik Israels “matrix of control” over de bezette Palestijnse gebieden beschreef. Die bestond toen uit drie in elkaar grijpende systemen: militair bestuur over het grootste deel van de Westoever, en voortdurende invallen van leger en luchtmacht elders, plus een kluwen “facts on the ground,” met name nederzettingen op de Westoever, Gaza en Oost-Jeruzalem, maar ook bypass wegen die de nederzettingen verbinden met Israel, of bestuurlijke ingrepen zoals het slopen van huizen en deportaties. Ik stelde in 2000 dat als de matrix niet ontmanteld zou worden de bezetting niet beëindigd zou worden, en de twee-statenoplossing niet van de grond zou komen.''
Dit zijn - in mijn vertaling - de beginwoorden van een artikel van Jeff Halper uit 2009 in Merip (Middle East Research and Information Project).  Halper, een Amerikaans-Israelische ''peacenik''  die 18 jaar lang voorzitter was van het Israelische Comité tegen de Sloop van Huizen (ICADH) - (hij trad onlangs af omdat omdat hij 18 jaar wel genoeg vond), heeft zich over de jaren ontpopt als een uitermate kritisch analist van de situatie in Israel/Palestina. In 2008 schreef hij het boek: ''An Israeli in Palestine, Resisting Dispossession, Redeeming Israel'', waarin hij het idee uitwerkte dat Israel in wezen gedefinieerd en bepaald wordt door de manier waarop het de Palestijnen heeft onteigend en onderdrukt, een proces dat nog immer doorgaat. Halper, van huis antropoloog, stelde dat Israel zich in het Midden-Oosten - en op de lange duur ook in de rest van de wereld - alleen maar een aanvaardbare plek kan verwerven als  het zich daar bewust van wordt, afstand doet van het achterhaalde idee dat het een exclusief Joodse staat moet zijn, en zich omvormt tot een gedemocratiseerde staat voor al zijn inwoners.
Binnen enkele weken na nu komt een nieuwe boek van hem uit: ''War against the People'', waarin hij voortbouwt op het thema van wat hij de ''matrix of control'' noemt, het stelsel van onderdrukkende maatregelen dat de Palestijnen in zijn greep heeft en hun leven van de wieg tot het graf volledig beheerst.

Israel verbiedt groepen die de Aqsa-moskee willen beschermen tegen Joodse religieuze nationalisten


Een bijna dagelijks voorkomend tafereel: spanning op de Haram al-Sharif/Tempelberg als Joden er willen komen bidden. De foto is van oktober 2014 maar er is sindsdien niets veranderd.

De Israelische minister van Defensie Moshe Ya’alon heeft dinsdag groepen moslims buiten de wet verklaard die waren opgezet om de Haram al-Sharif/Tempelberg te beschermen tegen de vrijwel dagelijkse bezoeken van groepen Joodse religieuze nationalisten, die op de Tempelberg komen bidden met de bedoeling er een Joodse claim op te leggen.
Het gaat om de organisaties Mourabitoun en Mourabitat (de mannelijke en vrouwelijk vorm in het Arabisch voor ''getrouwen of eventueel ook strijders) groeperingen van een enkele tientallen mannen, respectievelijk vrouwen die in actie komen bij bezoeken van joodse extremisten. De groepen worden volgens Israel geleid door de Islamitische Beweging, Noordelijke afdeling, een aan de Moslim Broederschap verwante organisatie. De ''getrouwen'' kregen voor hun diensten volgens Israel per maand zo'n 3.000 tot 4.000 shekel betaald (tussen de 600 en 800 euro).

maandag 7 september 2015

Moeder van baby die werd gedood door brandstichting op de Westoever nu ook overleden


Riham Dawabshe, de moeder van de 1,5 jaar oude baby Ali Dawabshe, die op 31 juli levend verbrandde bij een brandstichting in zijn huis in het Palestijnse dorp Duma door (vermoedelijk) Joodse terroristen, is nu ook overleden. Zij stierf zondagnacht nadat zij ruim een maand voor haar leven had gevochten. Bij de brandstichting had ze derdegraadsverbrandingen over 90% van haar lichaam opgelopen. Zondag was toevallig ook haar 27ste verjaardag. Riham  was onderwijzeres in een dorp in de buurt van Nablus. Ze zal vandaag, maandag worden begraven. De vader van Ali,  Saad Dawabshe, overleed al eerder, op 8 augustus.

zaterdag 5 september 2015

De cognitieve dissonantie van een Israelische oppositieleider

Herzog
De Israelische oppositieleider Isaac Herzog (''Zionistische Unie"") heeft zaterdag een beroep op de Israelische regering gedaan om vluchtelingen uit Syrië op te nemen. Herzog deed dat tijdens een forumbijeenkomst in Tel Aviv, meldt de krant Haaretz. 
Donderdag had Herzog op zijn Facebook pagina een foto geplaatst van het verdronken driejarige jongetje Aylan Kurdi uit de plaats Kobani, een foto die intussen de hele wereld over is gegaan. Herzog zette erbij dat hij ''al jaren waarschuwt voor de vreselijke slachtpartij in Syria en de ernstige situatie van de vluchtelingen. Maar de wereld zwijgt, '' aldus Herzog. ''...Onze natie kent de lessen van de geschiedenis. We kunnen niet onverschillig blijven tegenover dit grote lijden." 
 Ik, AbuP., heb wel een suggestie voor Herzog.

vrijdag 4 september 2015

Israel zet verdrijving Bedoeïenen voort: sloop van zeven behuizingen en tenten bij Taibeh


(Foto WAFA)

Israelische eenheden uitgerust met bulldozers hebben donderdag zeven onderkomens en bouwsels ten behoeve van de landbouw verwoest van Bedoeïenen van de Ka'abnah clan  bij de plaats Taibeh ten oosten van Ramallah. Hierbij werden 25 mensen dakloos. Tijdens het uitvoeren van de vernielingen werden de Israeli's aangevallen door de bewoners. Daarbij vuurden de Israeli's waarschuwingsschoten af in de lucht.
Een lid van de familie Ka‘abnah schatte de schade op 40,000 shekel (ongeveer 8.000 euro). Mukhtar (dorpshoofd) 'Ayed Mousa vertelde het Palestijnse persbureau WAFA dat de gemeenschap afgelopen maandag van de Israeli's te horen had gekregen dat ze weg moesten, omdat anders de boel zou worden gesloopt.

donderdag 3 september 2015

''Geheime onderhandelingen Israel-Hamas'' zijn definitief mislukt

Blair
De Groene Amsterdammer deed er eind augustus heel optimistisch overal: Israel en Hamas waren met elkaar aan het onderhandelen over een langdurig staakt-het-vuren. En dat het ging lukken leek haast zeker, want ze hadden er allebei baat bij. Hamas zou dan aan wederopbouw kunnen gaan werken en Israel zou daarmee zijn verdeel- en heerspolitiek nog verder kunnen uitbouwen, omdat dan immers Hamas en de Palestijnse Autoriteit nog verder uit elkaar werden gespeeld. Er zou ''feitelijk  een Palestijns mini-staatje in Gaza ontstaan'', aldus de Groene.
Maar nee dus. Het is namelijk oppassen geblazen met dit soort nieuws. Er wordt wel vaker in het geheim onderhandeld in het Midden-Oosten en resultaten daarvan zijn er vaker niet dan wel. Zo ook dit keer. De Palestijnse krant Al-Resala, die goede banden heeft met Hamas,  meldde, ongeveer rond de tijd dat de Groene uitkwam, dat de gesprekken waren afgesprongen op Israels weigering in Gaza een haven te laten bouwen. En David Hearst van Middle East Eye, die de gesprekken vanaf het begin nauwlettend had gevolgd, schreef dat hij deze dinsdag de bevestiging heeft gekregen dat de gesprekken definitief zijn afgebroken zonder dat dat er resultaat is geboekt.

UNCTAD: Gaza dreigt binnen vijf jaar onbewoonbaar te worden

A Palestinian woman inspects the damage of her destroyed house during a 12-hour cease-fire in Gaza City's Shijaiyah neighborhood, Saturday, July 26, 2014. Gaza residents used a 12-hour humanitarian cease-fire on Saturday to stock up on supplies and survey the devastation from nearly three weeks of fighting, as they braced for a resumption of Israel's war on Hamas amid stalled efforts to secure a longer truce. (AP Photo/Khalil Hamra)
De Gaza-strook dreigt binnen vijf jaar onbewoonbaar te worden als de huidige trend zich voortzet. Dat meldt de organisatie Voor handel en Ontwikkeling van de VN, UNCTAD, in een rapport dat deze week verscheen. Acht jaar van economische blokkade, en drie oorlogen in de afgelopen zes jaar hebben de toch al eerder verzwakte infrastructuur totaal vernield zonder dat er tijd was voor wederopbouw en economisch herstel. Gaza is daardoor de capaciteit kwijtgeraakt om te exporteren of zelfs maar voor de eigen markt te produceren. Er is niet alleen geen sprake meer van ontwikkeling, maar van een tegengestelde beweging, een proces waarbij ontwikkeling ongedaan wordt gemaakt. 
Het werkloosheidspercentage in Gaza is in 2014 opgelopen tot 44% in 2014, het hoogste niveau ooit. Het probleem is vooral uiterst nijpend onder jonge vrouwen uit de gemeenschappen van Palestijnse vluchtelingen. Meer dan acht van de tien jonge vrouwen uit deze categorie kunnen geen baan vinden. In het algemeen is de economische situatie van de inwoners van Gaza veel slechter dan 20 jaar geleden. Het inkomen per hoofd van de bevolking is sinds 1994 30% gedaald.

woensdag 2 september 2015

Twaalfjarige Palestijn doet zich voor als ouder om Israelische soldaat te misleiden


De video hierboven dateert van 28 augustus en is intussen de hele wereld over gegaan: Israelische soldaat arresteert de 12-jarige Mohammed Tamimi. Maar het 13-jarige zusje van Mohammed, Ahed, zijn moeder Narriman en andere vrouwen komen hem te hulp en de soldaat moet Mohammed laten gaan. Het spreekt vanzelf dat de beelden in scène zijn gezet om het Israelische leger, dat zoals bekend het meest morele leger ter wereld is, in een kwaad daglicht te stellen. Het leger heeft in een verklaring gezegd dat de soldaat niet wist dat Mohammed 12 was. En inderdaad, iedereen die de video bekijkt kan zien dat de jongen zich veel volwassener voordoet dan hij blijkbaar was en dat het heel begrijpelijk is dat de soldaat dacht dat de Mohammed veel ouder was.
 De jongen had een steen naar hem gegooid met zijn arm die in het gips zat en zogenaamd gebroken was bij een incident dat zich eerder die week had voorgedaan toen het leger die week Mohammeds dorp Nabi Saleh was binnengevallen. Maar iedereen weet dat het het meest morele leger ter wereld nog nooit iemands arm heeft gebroken, dus dat dat verhaal van dat gips was gespeeld. Dat was een uiting van ''Pallywoord'' (de naam voor ''incidenten'' die worden gefaket om de Israeli's zwart te maken). De Daily Mail, de enige krant die een natuurgetrouw verslag van de gebeurtenis gaf, heeft dat terecht opgemerkt.  

Dit is een foto van een arrestatie


 Dit was het huis van de familie Abu al-Hija in Jenin op de Westoever. Israel vernielde het maandagavond bij de ''arrestatie'' van de eigenaar. Dat gebeurde tijdens een inval waaraan zo'n 40 militaire voertuigen deelnamen. Er braken daarbij botsingen uit met Palestijnen waarbij een lid van de Israelische grenspolitie door kogels gewond raakte. Later bleek dat hij was geraakt door ''vriendelijk vuur'' van de eigen Israelische troepen. 

Israel sloopt opnieuw 25 gebouwtjes van Bedoeïenen in de buurt van Jeruzalem

Foto's B'tselem.

Israelische eenheden hebben maandag ongeveer 25 structuren en gebouwtjes vernield van de Bedoeïenengemeenschap van de Khdeira, in de buurt van Jeruzalem De gemeenschap woont ten oosten van weg nr 60, tussen het Palestijnse dorp al-Jaba' en de Israelische nederzetting Adam. De 25 gebouwtjes dienden elf families tot onderkomen en als opslagruimte of stal. Ongeveer 100 mensen werden dakloos door de sloop, onder wie 70 kinderen die juist een paar dagen geleden aan hun schooljaar waren begonnen.  De hele Khdeira gemeenschap telt een 50-tal families, samen gaat het om ongeveer 500 mensen.
De sloop van maandagmorgen was een nieuwe aflevering in een serie sloopacties en vernielingen die in augustus plaats vonden met als doel de verdrijving van de gehele Bedoeïenenbevolking uit wat onder de Akkoorden van Oslo Area C is, zegt de Israelische mensenrechtenorganisatie B'tselem. (Area C is  het gebied waar Israel heer en meester is en waar de meeste nederzettingen liggen). Het totale aantal onderkomens, tenten en andere gebouwen die in augustus door het zogenoemde Burgerbestuur (het militaire bestuur van de Westoever ) zijn gesloopt, ligt nu rond de 50. Dat is ongeveer net zoveel als in de hele eerste helft van 2015. Het verdrijven van de bevolking uit bezet gebied,  is in strijd met het volkenrecht, dat bevolkingen in bezette gebieden een beschermde status toekent. B'tselem is bezig een volledig rapport op te stellen, dat in de komende dagen zal verschijnen.

A boy near demolished structures in the Palestinian community of al-Khdeirat this morning. Photo: 'Amer 'Aruri, B'Tselem.


In het noorden van de Jordaanvallei worden intussen tientallen families in het gebied rond Al-Malih gedurende de dag van huis en haard verdreven om plaats te maken voor een militaire oefening. Dit soort verdrijvingen zijn schering en inslag in dit gebied. Tijdens de ramadan in de maand  juni gebeurde dit zeven keer, meldt B'tselem. Ook deze militaire oefeningen hebben de bedoeling de Bedoeïenenbevolking voorgoed uit de betreffende gebieden te verdrijven, zo bleek uit een recente publicatie in de krant Haaretz, schrijft B'tselem.   

dinsdag 1 september 2015

Kolonisten nemen in Silwan in Oost-Jeruzalem voor de tweede keer in een week een huis over

 (Foto Silwan Information Centre)

De organisatie van Joodse kolonisten Ateret Cohanim heeft dinsdag opnieuw een gebouw in bezit genomen in de buurt Batn al-Hawa in  Silwan, een wijk van  Oost-Jeruzalem. Een groep kolonisten, begeleid door politie, brak in de  in de vroege ochtend de deur open van een huis dat toebehoorde had aan de inmiddels overleden Jihad Sarhan en dat leegstond. Afgelopen donderdag namen kolonisten ook al bezit van een huis vlak naast dat van Jihad Sarham, dat toebehoorde aan Jamal Sarhan. Dat huis stond op grond stond waarvan Ateret Cohanim het eigendom claimde - op basis van papieren die teruggingen tot vóór 1938 (voordat Jemenitische Joden die in Silwan woonden door de Britten werden geëvacueerd). Dit eerste huis zou door de eigenaar Jamal Sarhan aan Ateret Cohanim zijn verkocht. Van het huis van Jihad Sarhan beweerden de kolonisten dat het eveneens aan hen was verkocht. Maar het Silwan Information Centre, het informatie centrum van de wijk, zei in een verklaring dat het inderdaad mogelijk was dat het huis van Jihad Sirhan in die andere overeenkomst besloten was, maar dat in  dat geval deze tweede overeenkomst illegaal was.

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...