woensdag 30 september 2015

Abbas in rede voor de VN: Palestijnen niet langer gebonden aan de Oslo-Akkoorden


Woensdag werd bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York voor het eerst de Palestijnse vlag gehesen. Een lege, symbolische daad zolang er geen sprake is van een een einde aan de bezetting. De vraag is: is de speech van Abbas over het opzeggen van de Oslo-Akkoorden net zo inhoudsloos? Of gaat hij echt stappen zetten? (Foto Reuters)

Mahmoud Abbas , de president van de Palestijnse Autoriteit in de door Israel bezette gebieden, heeft woensdag tijdens zijn rede voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezegd dat de Palestijnen niet langer gebonden kunnen zijn aan de Oslo-Akkoorden en dat Israel zijn volledige verantwoording op zich moet nemen als bezetter.
Abbas bracht in herinnering dat de Oslo-Akkoorden en hun annexen als tijdelijk waren bedoeld en al in 1999 in het beëindigen van de bezetting en de onafhankelijkheid van de Staat Palestina naast Israel hadden moeten uitmonden. "We hebben geprobeerd Israel er toe te bewegen de getekende overeenkomsten uit te voeren, '' aldus Abbas, ''en we hebben onderhandeld over het uitvoeren van de twee-statenoplossing via rechtstreekse contacten met de Israelische regering en via de Verenigde Staten, de Russische Federatie, de Europese Unie, de Verenigde Naties (de leden van het ''Kwartet'') en andere partijen. Maar de Israelische regering volhardde met het vernietigen van de twee-statenoplossing en met het stevig vestigen van twee regimes in de gebieden: aan de ene kant een apartheidsregime dat wordt opgelegd aan de Staat Palestina en het Ppalestijnse volk, en aande andere kant een regime van privileges en bescherming voor de Israelische kolonisten.''
Abbas wees erop dat Israel nooit zijn troepen heeft teruggetrokken uit de gebieden die onder de Oslo-Akkoorden waren geclassificeerd als ''Areas B en C”, die samen meer dan 60% uitmaken van de Westoever en Oost-Jeruzalem. In plaats daarvan intensiveerde het overal zijn nederzettingenactiviteiten,'' aldus Abbas. "Sinds de toespraak van president Obama in Cairo in 2009, waarin hij opriep de bouw van nederzttingen te staken, heeft de Israelische regering de bouw met op zijn minste 20% opgevoerd, waarbij het zich iets aantrok van zijn  verplichting om geen enkele illegale, unilaterale actie te ondernemen die de eindoplossing schade zou kunnen berokkenen. Bovendien is de bezettingsmacht ook regelmatig het gebied binnengedrongen dat is aangemerkt als “Area A”, dat op papier onder volledige Palestijnse jurisdictie valt en waar wij de instellingen van de Palestijnse staat hebben gevestigd.''
''Tegelijkertijd weigert Israel de economische overeenkomsten opnieuw te bekijken die de mogelijkheden inperken van de Palestijnse economie om zich te ontwikkelen en onafhankelijk te worden,'' aldus Abbas. ''Het is vastbesloten om heerschappij over onze economie te blijven uitoefenen, zoals het ons ook in militair- en veiligheidsopzicht domineert, en het verwerpt het recht van de het Palestijnse volk op ontwikkeling en op zijn natuurlijke hulpbronnen. Al doende heeft Israel de fundamenten vernield waarop de politieke en veiligheidsakkoorden zijn gegrondvest. (...) Daarom verklaren we, dat zolang Israel weigert de overeenkomsten na te komen die met ons zijn getekend, en ons alleen autoriteit verleent zonder werkelijke macht, dat zolang Israel weigert te stoppen met de bouw van nederzettingen, en zolang het weigert de vierde groep gevangenen vrij te laten zoals we waren overeengekomen, we geen andere keuze hebben dan erop te staan dat wij niet de enigen zijn die gebonden zijn aan de uitvoering van deze akkoorden. (...) We verklaren daarom dat we niet gebonden kunnen blijven aan deze akkoorden en dat Israel al de verantwoordelijkheden op zich moet nemen van een bezettingsmacht. ''
"Ladies and Gentlemen,The State of Palestine, based on the 4th of June 1967 borders with East Jerusalem as its capital, is a State under occupation, as was the case for many countries during World War II.  Our State is recognized by 137 countries around the world and the right of our people to self-determination, freedom and independence is recognized globally as being inalienable and unquestionable. I further recall General Assembly resolution 67/19 of 2012, which accorded to Palestine Observer State status, reaffirmed that the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization would be the interim government of the State of Palestine and that the Palestinian National Council is the Palestinian parliament of the State of Palestine.I must reiterate: the current situation is unsustainable.  Our people need genuine hope and need to see credible efforts for ending this conflict, ending their misery and achieving their rights.  We will start the implementation of this declaration by all peaceful and legal means.
Abbas, die niet uitweidde over de praktische implicaties van zijn rede zodat we nog niet zeker weten of zijn betoog de ontmanteling van de Palestijnse Autoriteit inluidt en zo ja wanneer precies, eindigde zijn verhaal met de opmerking dat hij zijn hand bleef uitstrekken naar de Israeli's in de hoop een vrede te sluiten die in hun beider belang zal zijn, Hij was zijn betoog begonnen met een scherpe waarschuwing over de situatie op het terrein van de Aqsa-moskee, waar Israel bescherming verleent aan bezoekende Joodse extremisten (waaronder ministers) die een verandering willen van de huidige situatie op de Haram al-sharif, terwijl moslim-gelovigen tegelijkertijd het recht werd ontzegd om er te komen bidden.
Het bureau van de Israelische premier Netanyahu ontkende dat wat Abbas zei op waarheid berustte en zei dat Abbas "ophitsing en calamiteiten'' aanmoedigde in het Midden Oosten. In de verklaring herhaalde het bureau van de premier de obligate oproep die Netanyahu al jaren doet aan Abbas om in te gaan op zijn uitnodiging ''om te onderhandelen zonder voorwaarden vooraf ".
Isaac Herzog, de leider van de ''Zionistische Unie'', het samengaan van Labour en het partijtje van Tzipi Livni, beschuldigde Abbas in een verklaring van verdraaiing van de feiten en het dienen van de belangen van extremisten. "Hij en Netanyahu zijn leiders die bang zijn beslissingen te nemen en die de weg leiden naar meer bloedvergieten en haat, " aldus Herzog.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Abu,

Beetje vreemd dat iemand, zonder het parlement er over te laten stemmen die overigens verkeerd in demissionaire staat, hij heeft tenslotte aangekondigd te zullen opstappen, en waarvan het recht van vertegenwoordiging van de Arabieren reeds lang verlopen is (verkiezingen hadden al jaren geleden gehouden dienen te worden). Welke agenda zit hierachter ? Wil hij (weer) een opstand zoals in Syrië ontketenen daar lijkt veel op met zijn ophitsing rond de Tempelberg (alleen Moslims etc. dat zijn tenslotte übermenschen). Dan krijgen wij in Europa weer veel vluchtelingen erbij die bijna allemaal antisemitisch zijn en veel zijn islamisten (willen invoering sharia). Met vriendelijke groeten, Leo

Abu Pessoptimist zei

Beste Leo,
Beetje vreemd dat iemand die mij nog steeds geen emailadres toont, (U), hier nu Abbas verwijt dat er geen verkiezingen worden gehouden in bezet gebied en dat het Palestijnse parlement niet functioneert. Ik ben bang dat u daar toch in de eerste plaats Israel verantwoordelijk voor moet stellen, dat de verkiezingen van 2006 aangreep om het halve parlement in de gevangenis te zetten en dat niet wil dat Gaza en Oost-Jeruzalem zouden meedoen in nieuwe verkieizingen. En is het niet ook Israel dat de onrust op de Tempelberg ontketent door geen paal en perk te stellen aan de bezoeken van extremistische Joden die daar een tempel willen bouwen op de plaats van de twee moskeeën?
Trouwens, dat Abbas een opstand zou willen ontketenen die veel Palestijnse vluchtelingen deze kant op zou laten komen, is ook niet erg waarschijnlijk. Het ontketenen van Palestijnse vluchtelingenstromen is toch tot op heden meer een Israelisch specialisme geweest, toch? Het lijkt me meer in het belang van Abbas c.s. de Palestijnen juist daar te houden.
Met vriendelijke groet, en in afwachting van uw emailadres dat het mogelijk zou maken dat hier nog meer interessante commentaren van uw hand zouden worden geplaatst,
Abu P.

Anoniem zei

Beste Abu,
Ik heb je reeds enige tijd geleden mijn e-mailadres via de e-mail gestuurd. Ik wens verder anoniem te blijven, voor mijn veiligheid en privacy. Ik hoop dat u dat u daarvoor begrip heeft.

Ik ben overigens van mening dat u de zaken wel even heel eenvoudig voorstelt. Dit lijkt verdacht veel op verdraaing van feiten; het zelfde waarvan Abbas wordt beschuldigd. Naar mijn mening mogen Joden en christenen natuurlijk ook bidden op de Tempelberg. Waarom zouden dat alleen moslims dit mogen doen. Ik pleit er echt niet voor om de bestaande moskeën maar af te breken en er een Joodse tempel te bouwen. Zoals u ongetwijfeld weet is het is maar een kleine joodse groep die dit wil.

U gaat niet in dat een z'n belangrijke beslissing als het herroepen van vredesakkoorden zo maar kan worden genomen dat een demissionaire Abbas c.s.; zelfs zonder het Palastijnse parlement, dat overigens allang geen mandaat meer heeft van de kiezers, kan worden genomen. Waarom nog een nieuw vredesakkoord afsluiten met deze mensen ze herroepen c.q. zeggen het op wanneer ze het in de kraam te pas komt. Lijkt mij volstrekt onbetrouwbaar en dus niets waard. (Gaat u natuurlijk weer roepen dat Israel onbetrouwbaar is. Israel lijkt mij een stuk betrouwbaarder dan de PLO c.s.) Hadden de pessimisten onder de Joden dan toch gelijk dat er geen akkoorden kunnen worden afgesloten met de Arabieren? U geeft tevens wel heel makkelijk Israel de schuld dat er geen verkiezingen worden gehouden. Uit uw eerdere berichten weten wij dat u wel beter weet. Deze verkiezingen worden niet gehouden omdat het de PLO niet uit komt. Men vreest de uitkomst en is bang dat hun baantjes in gevaar komen die met Europees en dus ook Belgisch en Nederlands geld worden betaald. Zonde van het geld. Daar betaal ik geen belasting voor om een corrupte club mensen te onderhouden. Met vriendelijke groeten, Leo

Anoniem zei

Beste Abu,
Bij nalezing van mijn reactie moeten mij nog een paar zaken van het hart. Waarom probeert u niet mijn vraag te beantwoorden wat Abbas / PLO hiermee trachten te beriken c.q. wat is de agenda?? Volksopstand? Die mislukt toch (zie Syrië, Tunesie, Libië en natuurlijk niet te vergeten Egypte. Misschien kunt u proberen deze vraag te beantwoorden als oud-journalist. U lijkt bovenstaand een beetje onder uw niveau te boksen. Een vluchtenlingenstroom naar Europa is natuurlijk het niet door hen beoogde neveneffect van een (mislukte) volksopstand van de Arabieren in Israel. De Palastijnen uit Syrië en Libanon trekken al masaal naar Europa. Dat komt Israel natuurlijk alleen maar goed uit dat zij vertrekken uit de regio. Met vriendelijke groet. Leo

Abu Pessoptimist zei

Beste Leo,
Ik kan me niet herinneren dat u uw emailadres al eens gestuurd hebt, ik vergeet ook wel eens iets. Misschien wilt u het nog een keer sturen - ik maak het uiteraard niet bekend aan derden.
Uw opmerking dat sommige Joden gelijk zouden kunnen hebben hebben dat er met Arabieren geen akkoorden te sluiten zijn, lijkt me thuis te horen in de reeks dat negers lui zijn, Joden alleen belust op geld, Chinezen ijverig etc.. Racistische kletskoek, kortom.
Uw opmerking dat Israel betrouwbaarder lijkt dan de PLO is voor uw rekening. U mag me dan uitleggen waarom Rabin, Peres, Netanyahu, Barak, Sharon, en Olmert zich geen van allen hebben gehouden aan de afspraken (Oslo 1993) dat er een vliegveld en haven in Gaza zouden komen, een landcorridor van Gaza naar de Westoever en dat de gevangenen van voor 1993 zouden worden vrijgelaten. (Ik noem maar een paar elementaire dingen die Isarelnooit is nagekomen).
Dat ook de PA/PLO van Abbas geen verkiezingen wilde is juist. De PA is een trieste, caricaturale afspiegeling van wat eens een Palestijnse nationale beweging was en bovendien 100% afhankelijk van de wensen en verlangens van de Israelische regering en haar bondgenoten in de VS en de EU. Maar dat neemt niet weg dat Israel de eerste was de in 2006 de Palestijnse democratie om zeep hielp.

Abu Pessoptimist zei

U stuurde intussen een tweede reactie, ik herhaal dat ik uw emailadres wil zien. Uw vraagstelling over wat Abbas tracht te bereiken is onjuist. Als we kijken naar wat er op de Tempelberg precies gebeurt, zien we dat de Israeli's degene zijn die ingrijpen en de soevereine rechten van de Palstijnen op dit gebied (die Israel destijds heeft erkend en nog steeds met de mond zegt te willen handhaven) geweld aandoen, terwijl de Palestijnen hierop reageren. De vraag moet dus zijn waar Netayahu c.s. op aansturen.

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...