dinsdag 23 april 2024

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)
                     
Israel heeft geen enkel bewijs aangeleverd dat employees van UNRWA, de VN-organisatie voor de Palestijnen, hebben meegedaan met de aanval van 7 oktober op Israel. Dat is de niet erg onverwachte conclusie van een onderzoekscommissie onder leiding van de Franse voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna, die maandag haar rapport indiende dat in ontvangst werd genomen door VN-secretaris-generaal Guterres. Het onderzoek was uitgevoerd in opdracht van de VN.

Israel maakte eind januari bekend dat 12 medewerkers van UNRWA zouden hebben meegedaan aan de aanval. Daarop staakten 18 landen hun bijdrage aan UNWRA. Israel verklaarde later dat er nog veel meer werknemers van UNRWA sympathisanten van Hamas of de Islamitische Jihad zouden zijn. Maar ondanks verzoeken, onder meer van UNRWA,  in maart en nog een keer in april werden geen bewijzen geleverd. De  meeste landen hebben intussen betalingen hervat, alleen de VS,  Groot-Brittannië, Oostenrijk, Italië, Duitsland en Nederland nog niet. Daarvan is Amerika de grootste donor met een bedrag van 400 miljoen dollar, Duitsland hervatte zijn betaling maar betaalt niet voor Gaza, en Nederland had in januari al vooruit betaald.

Colonna zegt in haar onderzoek dat UNRWA altijd de namen van zijn werknemers opgaf aan Israel en dat Israel pas bezwaren liet horen op 29 januari 2024. Het onderzoek van Colonna wordt ondersteund door een uitgebreider rapport van drie noordelijke organisaties, het Zweedse Raoul Wallenberg Instituut voor de Mensenrechten, het Noorse Chr. Michelsen Instituut en het Deense Instituut voor de Mensenrechten. De conclusie moet waarschijnlijk zijn dat Israel gewoon geen bewijzen heeft maar de beschuldigingen desondanks heeft geuit met de bedoeling UNRWA buiten spel te zetten. Dat komt overeen met de huidige praktijk. UNRWA's chef Lazzarini maakte bekend dat Israel wil dat zijn organisatie wordt opgeheven en dat talrijke verzoeken om voedsel af te leveren in Noord-Gaza door Israel zijn afgewezen of genegeerd. Volgens Israel kan het World Food Program de taken van UNRWA best overnemen. Helaas is dat echter gezien het feit dat er in Noord-Gaza een hongersnood heerst niet mogelijk. Geen enkele organisatie heeft een netwerk en zoveel werknemers als UNRWA dat het succesvol de verdeling van voedsel kan uitvoeren. Het is domweg de zoveelste misdadige opzet van Israel. 

In Gaza woedden intussen op deze eerste dag van het Joodse Pesach (paas) feest de hevigste bombardementen sinds de terugtrekking van enkele weken terug uit Khan Younis,  Het meeste indruk maakte een aanval waarbij 22 mensen omkwamen, van wie 18 kinderen en twee vrouwen. Maar de aanvallen vonden plaats door heel Gaza, van Noord-Gaza (waar Beit Hanoun, Beit Lahia en het oosten van Jabalya onder vuur kwamen), via Midden- tot Zuid-Gaza. Vanuit het noorden werden ook een aantal raketten afgeschoten richting Sderot in Israel. De meeste werden neergehaald door de Iran Dome, maar één veroorzaakte een brand in een opslagplaats. Het dodental steeg tot 34.183.

Graven in massagraven bij het Nasser-ziekenhuis (Foto Arab48)

In Khan Younis gaat intussen het zoeken naar massagraven bij het Medische Nasser-complex door. Er zijn meerdere massagraven gevonden, waarin ouderen en jongeren en soms mensen met gebonden handen zijn begraven. Het laatste cijfer is 310. Verder doen berichten de ronde dat van sommige lijken organen ontbreken. Ach, ik ben niet verbaasd. Het kan er nog wel bij, bij de dossiers doe uiteindelijk worden aangeleverd bij het Internationale Strafhof. De Amerikaanse president Biden toonde overigens  zijn afschuw van het nieuws.

In de VS is het nu de tijd van de studentenprotesten. Het begon met een tentenkamp bij de Columbia-universiteit in New York. Maar daar werd gisteren ingegrepen. Er werden tientallen arrestaties verricht en bovendien werden de individuele lessen stopgezet. Volgens de Egyptische president van Columbia, professor Nemat Minouche Shafiq, die eerder had gevraagd het tentenkamp op te breken, gaat het nu via internet om de gemoederen te koelen. De reactie bleef niet uit. Bij de MIT in Boston, Yale in Connecticut, de Universiteit van New York, en de Michigan- en Tuft universiteiten verrezen eveneens tentenkampen. De studenten vragen het verken van de banden met universiteiten in Israel en/of het opzeggen van banden met de wapenindustrie. Joodse organisaties klaagden intussen dat Joode studenten werden lastiggevallen en dat Joodse studenten zich niet meer veilig voelden. Dat was niets nieuws want bij pro-Palestijnse protesten zijn dit de gebruikelijke Joodse reacties. Maar president Biden verklaarde dat hij de Joodse gemeenschap de volledige bescherming aanbood van de Federale overheid. Er waren volgens hem oproepen geweest om Joden lastig te vallen of  kwaad te doen.  En dergelijke ernstig  antisemitisch gedrag hoorde niet plaats te vinden op universiteiten. 

zondag 21 april 2024

Israeli's doden 16 mensen op Westoever: 14 bij belegering Nur Shams en 2 in Hebron

 
               Verwoestingen in Nur Shams (Ma'an News)

De belegering van het Nur Shams-kamp bij Tulkarem op de Westoever is zaterdagavond na 48 uur afgelopen met een gedeeltelijke Israelische terugtrekking. De Rode Halve Maan kon toen eindelijk naar binnen om te helpen. Maar uiteindelijk meldde het ministerie van Gezondheid dat er in totaal niet minder dan 14 lichamen waren afgeleverd in het Thabet regeringshospitaal van Tulkarem. Bovendien waren er 30 gewonden.

De inwoners van het kamp waren met stomheid geslagen door de omvang van de vernielingen. Afgezien van de omgewoelde straten en de vernielingen van waterleidingen, riolering en elektriciteitsvoorzieningen was een bakkerij en de nodige andere winkels verwoest, en verder huizen, muren en verscheidene auto's. De verwoestingen overtroffen de vernielingen van de Tweede Intifada van destijds in 2000-2003. Ze zullen ook een lange tijd vragen alvorens ze weer gerepareerd zullen zijn.  

Er werden tijdens de belegering ook tientallen huizen binnengevallen waarbij honden werden ingezet en de inboedel overhoop werd gehaald. Er werden de nodige mensen gearresteerd die veelal werden geslagen of anderszins gemolesteerd. Er werden bovendien de nodige huizen gebombardeerd met van de schouder gelanceerde raketten. Diverse huizen werden gevorderd als militaire posten en op de daken van hoge huizen stonden scherpschutters. 

De namen van de gedode mensen waren Ahmed Ghanem Ali (24), Salim Faisal Ghannam (29), Qais Nasrallah (16), Alaa Abdel Rahim (30), Jaafar Salim Omar (20),  Ahmed Hossam Shehadeh (20), Omar Saleh Abu al-Rub (24), Ali Mohammed Abdullah (25), Jihad Niyaz Jaber (17), Rajah Abu Sweilem (39) en verder Mujahid al-Salta, Ali Abdel Rahim, Mahmoud Ghanem en Nassim Musabih allen 21 jaar oud.

                                                                    Wafa
Zondagmorgen werden bij de ingang van het dorp Beit Einoun (ten noordwesten van Hebron) twee jongeren van dichtbij door militairen met meerdere kogels doodgeschoten. Volgens Israel wilde één van de twee een soldaat steken met een mes en opende de ander het vuur op de soldaten nadat zijn kameraad was doodgeschoten. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijze (helemaal) waar te zijn. Wat wèl waar is dat op 5 april toevallig het Israelische besluit viel dat bij Beit Einoun een nieuwe nederzetting zal worden gebouwd, Mevaseret geheten, met voorlopig 324 huizen.  

Op de Westoever werd een algemene staking aangekondigd als protest tegen de gebeurtenissen in Nur Shams en Hebron en de voortgaande bombardementen in Gaza. 

In Rafah werd bij diverse bombardementen 16 mensen werden gedood. Bij twee bombardementen vielen acht doden onder wie twee vrouwen en vijf kinderen. Bij een bombardement op George Straat ten oosten van Rafah werden vijf mensen van wie vier kinderen gedood. In het Shaboura-kamp in het centrum van Rafah werden een man, een kind en een zwangere vrouw gedood. In het ziekenhuis slaagde men erin de baby van de intussen overleden vrouw te redden. Het dodental in Gaza staat nu 34.097. 

Bij het Medische Nasser-complex in Kahan Younis slaagde de Burgerwacht er intussen in 50 lichamen uit een massagraf op de binnenplaats van het ziekenhuis op te graven. Tot nu toe zijn 150 mensen geborgen uit het twee weken oude graf. In totaal zijn 2.000 mensen vermist sinds de Israelische terugtrekking uit Khan Younis. 

zaterdag 20 april 2024

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                         Ma'an News

Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Shams kamp bij Tulkarem voortgezet en hebben nog nieuwe troepen aangerukt. De aanval op het kamp begon donderdagavond en was zaterdag nog steeds aan de gang.. Het hele kamp werd afgezet, alle in- en uitgangen van het kamp werden afgesloten, in de meeste gevallen met aarden wallen,  en met bulldozers werden de straten omgewoeld, waarbij waterleidingen en rioleringen werden vernield evenals winkels en delen van huizen.  Ook werden elektriciteitspalen langs de Nabulsi-weg, die het kamp met de buitenwereld verbindt, omver gehaald, met als gevolg stroomstoringen. 

 Ondertussen vielen de troepen huizen binnen en arresteerden tenminste 15 mensen, terwijl gisteren een 15-jarige jongen, Qais Nasrallah buiten het kamp werd doodgeschoten door een scherpschutter en in de ochtend de 30-jarige Salim Ghanem werd gedood. Verder werden in het kamp ook volgens ooggetuigen niet vier, maar vijf mannen gedood die zich in een huis hadden gebarricadeerd. Isarelische kranten schrijven dat er zelfs in totaal 10 doden waren. Het valt niet te controleren. De precieze toedracht, noch het aantal doden is definitief, want de militairen hebben de lichamen meegenomen en ambulances of hulpverleners werden niet toegelaten en de bezetting van het kamp duurt voort.

In het Regeringshospitaal van Tulkarem, de stad waarmee het kamp is verbonden, werden intussen 11 gewonden binnengebracht. Zeven mensen hadden schotwonden en vier hadden verwondingen die het gevolg waren van afranselingen. Het is onduidelijk hoe lang de belegering gaat duren. Intussen zijn ook winkels met eet- en drinkwaren onbereikbaar.

 Volgens de Commissie van Gevangenenzaken en de Vereniging van Gevangenen is ongeveer de helft van het aantal arrestanten afkomstig uit Nur Shams, de rest is afkomstig van elders. Er zijn volgens deze bronnen nu sinds 7 oktober 8,430 mensen opgepakt. Volgens de mensenrechtenorganisatie Addameer heeft Israel op dit moment 9.500 politieke gevangenen in zijn gevangenissen, van wie 200 kinderen en 80 vrouwen. Van hen zijn 3.600 gevangenen geplaatst als ''administratieve gevangenen'', wat betekent dat zij niet weten wat er tegen hen is aangevoerd en zich dus ook niet daartegen kunnen verdedigen. Addameer bracht in 2017 een rapport uit waarin stond dat in 50 jaar 800.000 mensen kortere of langere tijd gevangen had gezeten. Intussen zou dit getal moeten worden bijgesteld: het is nu ongeveer een miljoen.  

vrijdag 19 april 2024

VS blokkeert toelating Palestina tot VN

De Verenigde Staten heeft weer een keer zijn recht van veto in de Veiligheidsraad gebruikt om de mogelijkheid te blokkeren dat Palestina een volledig lidmaatschap van de Verenigde Naties zou krijgen. Het is nu alleen waarnemer. Het is de vierde keer onder Biden dat het veto wordt werd gebruikt. Volgens de VS kan Palestina alleen een volledig lidmaatschap krijgen na onderhandelingen tussen de Palestijnse Autoriteit en Israel. Dit is uiteraard een illusie. De meeste andere landen stemden vóór. Alleen Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk onthielden zich van stemming. Als de resolutie wèl was aangenomen was het verzoek van Palestina doorverwezen naar de Algemene Vergadering. 

Vannacht was er nieuwe opwinding over een mogelijke aanval van Israel op Iran. Iran meldde dat er ontploffingen waren geweest boven de Iraanse stad Isfahan. Daar waren een aantal drones uitgeschakeld, die echter waren afgeschoten ''binnen Iran''. Later werd bekend dat ook drie raketten waren afgeschoten en een radarstation dat een nucleaire installatie bewaakte was vernield. De nucleaire installatie had geen schade opgelopen Iran verwees echter niet naar Israel en Israel eiste de aanval niet op. Daarmee was geen sprake van een Israelisch-Iraanse confrontatie. Waarschijnlijk heeft Israel afgezien van een heftiger aanval onder Amerikaanse druk. Het blijft echter de vraag of hiermee de kous af is voor beide landen. 

In Gaza is het dodental intussen opgelopen tot 34.000. Volgens UN Women zij daarvan tenminste 10.000 vrouwen. En van die 10.000 vrouwen waren er 6.000 moeders, die tezamen 19.000 wezen achterlaten. Volgens de VN was de aanval op Gaza daarom ook vooral een aanval op vrouwen. In Rafah groeit de vrees voor een ophanden zijnde Israelische aanval, die de vraag oproept waarheen te vluchten. Israelische militairen hielden intussen een discussie waarin de mogelijkheid werd bekendgemaakt dat het Strafhof in Den Haag arrestatiebevelen zal uitvaardigen voor Israelische militaire autoriteiten, zo bevestigde de minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz. Ook Netanyahu zou onlangs hiervoor om hulp hebben gevraagd bij de Britse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken Cameron en Baerbock.

Israelische actie doodt weer zes mensen in Tulkarem

Qais Nasrallah (Wafa)

Een Israelische razzia op Tulkarem en het bijbehorende kamp Nur Shams heeft vrijdag de hele middag geduurd. Er zijn zes doden gevallen en grote verwoestingen aangericht. In de vroege middag werd de 30-jarige Salim Faisal Ghanem uit Nur Shams doodgeschoten. Hij was de broer van Amer en Ahmed Ghanem die in oktober werden gedood bij een aanval op het kamp.

 In de middag gingen bulldozers te keer terwijl de straten aan alle kanten waren afgesloten door militaire voertuigen en verkenningsvliegtuigen over het kamp vlogen.  De bulldozers. één van hen een D-9, braken de straten op en vernielden de infrastructuur, zoals de waterleiding en de riolering, terwijl ze muren en winkels en delen van huizen verwoestten. Ook werden dammen opgeworpen bij de in- en uitgangen van het kamp en elektriciteitspalen omver gehaald zodat er uitgebreide stroomstoringen optraden. 

Later in de middag kwam er een bericht dat er een speciale militaire eenheid een huis in de Ayadeh-buurt in het kamp binnenviel en daar vier mannen vermoordde die er hun toevlucht hadden gezocht. Eén van hen zou de leider zijn van de Verzetsbrigade van Tulkarem, een man die Mohammed Jabar heette. In december hadden ze ook al eens geprobeerd hem te pakken te krijgen. Hoe de anderen heetten werd niet meteen duidelijk. Hun lichamen werden door de Israeli's in beslag genomen. 

In de avond meldde het ministerie van Gezondheid nog een slachtoffer: de 16-jarige Qais Fathi Nasrallah was dood aangeleverd bij het Regeringshospitaal van Tulkarem met schotwonden. Hij was onder meer in zijn hoofd geschoten in het noorden van het kamp. De Palestijnse Halve Maan kwam om met een klacht: één van hun ambulancemedewerkers was tijdens zijn werk in zijn voet geschoten. Hij belandde in het ziekenhuis. Het aantal doden op de Westoever als gevolg van Israelisch optreden is door de zes nieuwe doden gestegen naar 474 sinds 7 oktober. 


dinsdag 16 april 2024

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

 

Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren inwoners van het dorpje Kirbet at-Tawil dat ligt ten oosten van Aqraba dat ligt in het gouvernement Nablus. Ze hielden toezicht op hun kuddes schapen, maar werden door de kolonisten aangevallen. Abdul-Rahman Bani Fadel (30) en Mohammed Bani Jame (21) werden beschoten, en vervolgens verhinderden de kolonisten dat een ambulance hulp bood, zodat ze allebei doodbloedden. Hun lichamen werden later meegenomen door het leger, Een derde man liep breuken en blauwe plekken op. Het aantal doden op de Westoever na 7 0tober liep op tot 466. Dit soort geweld van kolonisten komt vaker voor, vaak in combinatie met veediefstallen. Het wordt gewoonlijk niet bestraft.

Het waren ook niet de enige misdaden van die dag. In Bruqin (ten westen van Salfit)vielen zij huizen en auto's aan. Ze verwondden leden van de familie van Yasser Abdullah, die in het ziekenhuis van Salfit belandden. De kolonisten kwam uit de nederzetting Bruchin. In Bethlehem werden dichtbij het Gush Etzion nederzettingenblok stenen naar een auto gegooid, waarbij twee passagiers eveneens in een ziekenhuis terechtkwamen. In één van de dorpen van Masafer Yatta, Shi'b al-Butum, werd een auto in brand gestoken en diverse huizen aangevallen. 

Het geweld gaat gepaard aan een aantal beslissingen die  eveneens als misdadig kunnen worden aangemerkt, aangezien ze allemaal met het afnemen van grond te maken hadden. Op 1 april werd het voornemen bekend gemaakt om 206,3 dunam (20,63 hectare) middenin het dorp Jiftlik onder de jurisdictie van de Regionale Raad van de Jordaanvallei te laten vallen. Het betreffende stuk grond is namelijk een archeologisch gebied.  Op 2 april werd bekend dat rond het Herodion bij Bethlehem nog eens een stuk grond van 170 dunam (17 hectare) tot staatsland zal worden verklaard, (dat sloot overigens aan bij  eerdere verklaringen van 2.600 dunam (260 ha) grond bij Abu Dis en Azaria tot staatsland en de confiscatie (tot staatsland verklaren) van 8.160 dunam (816 ha) land in de Jordaanvallei van een korte tijd eerder. Het inderdaad vrij hard. 

Op 5 april werd het plan gedeponeerd om een nieuwe nederzetting in Hebron te stichten die voorlopig uit 234 nieuwe huizen gaat bestaan. Officieel wordt de nieuwe nederzettting een deel van de bestaande nederzetting Kiryat Arba, maar in feite ligt hij een 800 meter noordelijker en dicht bij het dorp Beit Einun. Hij gaat Mevaseret heten. De grond was al in 1982 tot staatsland verklaard. Op 7 april verklaarde minister Smotrich dat hij vier symbolen aan vestigingen had verleend opdat ze nederzettingen werden. Het gaat om Mishmar Yehuda, Hogla, Shacharit en Asa'el. De beslissing heeft te maken met een regeringsbesluit in februari om negen ''outposts'' legaal te maken. Daaronder zijn deze vier.

De Hoge Commissie voor Planning van de ''Burgeradministratie'' besloot op 10 april om de nederzetting Ariël (de grootste en langst van allemaal) uit te breiden met 324 dunam (32,4 ha) in oostelijke richting. De uitbreiding gaat een verdere groei van de Arabische steden en dorpen Salfit, Harres en Kifl Harris onmogelijk maken. De eigenlijke bedoeling is de stad Salfit af te sluiten van de omringende agglomeratie.  

Battan al-Hawa (Foto B'tselem)

De rechter van het Hooggerechtshof Noam Sohlberg heeft een paar dagen geleden het recht verworpen van de familie Shehadeh uit de wijk Battan al-Hawa in Silwan om in beroep te gaan tegen hun uitzettingsbevel. Solhberg gaf hen tot 1 juni om hun huis te verlaten nadat hij een eerder besluit had herroepen om te wachten op een besluit van de procureur-generaal in een soortgelijke zaak. De Shehadehs willen een extra discussie, maar een motie in die zin is ongebruikelijk en heeft weinig kans van slagen. Sinds 2015 zijn al 14 families uit hun huizen gezet in Battan al-Hawa. Nog een 80-tal zaken, betreffende een 700-tal mensen, wachten op behandeling. De situatie is dat de huizen behoorden tot een stichting die aan het eind van de 19e eeuw was opgericht om arme Jemenitisch Joodse inwoners van Jeruzalem aan huizen te helpen. Nadat Israel in 1967 Oost-Jeruzalem had veroverd konden die oude Joodse claims op oude Joodse huizen ineens weer had hard gemaakt worden,. De organisatie van kolonisten Ateret Cohanim had inmiddels de rechten van de stichting overgenomen. Ook rechter Sohlberg is overigens een kolonist.

maandag 15 april 2024

VS doet niet mee met Israelische aanval op Iran, Israel mobiliseert 2 divisies voor Rafah

Het Israelische oorlogskabinet vergadert (Isr. regeringsvoorlichtingsdienst)

 President Biden heeft de Israelische premier Netanyahu verteld dat hij Israel niet zal steunen als hij een nieuwe aanval op Iran gaat uitvoeren, zo heeft het Amerikaanse Witte Huis meegedeeld. Niettemin is het uitvoeren van een nieuwe Israelische aanval op een nader te bepalen moment de optie die de meerderheid van het Israelische oorlogskabinet voorstaat. Twee ministers, Benny Gantz en Gadi Eisenkot, bepleitten zelfs het uitvoeren van een tegenaanval terwijl de Iraanse aanval nog aan de gang was. Zij waren onder  de indruk van de massaliteit ervan. De meerderheid van het kabinet had echter een voorkeur voor een aanval later. (Twee ministers waren ervoor nu een verwoestende aanval op Iran te lanceren, Itamar Ben Gvir en Bezalel Smotrich, maar zij maken geen deel uit van het oorlogskabinet en stemden  dus niet mee). 

De VS liet weten dat ze niet zouden meedoen als er een tegenaanval zou worden ingezet. Ze zouden echter Israels defensie hoe dan ook blijven steunen, zo had Biden Netanyahu laten weten. De Amerikaanse ministers Lloyd Austin (Defensie) en Anthony Blinken (Buitenlandse Zaken) benaderden Saudi-Arabië, Jordanië, Egypte en Turkije om deze zelfde boodschap over te brengen, De Franse  president Macron, de Bitse minister van Buitenlandse Zaken Cameron en de Duitse kanselier Scholz deden intussen allemaal een beroep op Israel om te de-escaleren. En de G-7 top veroordeelde intussen Iran. 

Zondag werd duidelijk dat Iran niet zijn dodelijkste wapens had uitgekozen om Israel een lesje te leren, de modernste versies waren er niet bij. Bovendien meldden Jordanië, Turkije en Irak dat ze 72 uur van tevoren een melding van Iran hadden gehad dat de aanval ophanden was. De VS, die ontkenden dat ze ook waren gewaarschuwd, meldden dat ze 80 drones hadden neergehaald, plus tenminste zes ballistische raketten vanuit Iran en Jemen. Maar maandag kwamen er berichten uit Israel dat tenminste negen ballistische raketten de Mevatim luchtmachtbasis in de Negev hadden bereikt. Ze beschadigden een C-130 transportvliegtuig en een startbaan, terwijl vier raketten lege opslagplaatsen raakten zonder veel schade te veroorzaken. De basis werd beveiligd door het nieuwe Aero-3 systeem. dat nog niet eerder werd gebruikt. Het feit dat dit niet goed had gewerkt geeft de Israelische experts iets om over na te denken.  

Onderwijl maalde de Gaza-vleesmolen verder. Vijf mensen in Nuseirat werden gedood en een moskee werd vernietigd. Ook werd een 7-jarig meisje, dat met haar familie op weg naar het noorden was, in Midden-Gaza tegengehouden. Ze liep een schot in haar gezicht op dat ze niet overleefde. Het Israelische leger riep intussen twee divisies onder de wapenen (15.000 à 20.000 man). Ze zijn bedoeld om te gebruiken bij de aanval op Rafah. Netanyahu zet die door, ondanks talloze oproepen van westerse landen, waaronder ook zelfs Amerika, om daarvan af te zien. Mogelijk gokte Netanyahu erop dat een oorlog met Iran de aandacht zou afleiden van wat hij in Gaza uitvoert, want het dreigde ten einde te lopen en dat zou het einde betekenen van zijn regering. Mogelijk gokt hij daar nog steeds op. We zullen het gaan zien. 

Op de Westoever werd maandag een man in Nablus door de bezettingstroepen gedood en raakten er drie gewond. Het aantal doden na 7 oktober is nu 465.

zondag 14 april 2024

Israel heeft weinig moeite met 300+ projectielen, vier doden, 60 gewonden op de Westoever

Honderden probeerden zondag weer naar het noorden te gaan....(foto Ma'an News)

 Iran stuurde zondagavond meer dan  300 drones, geladen met 20 kg TNT, en enkele tientallen kruisraketten en ballistische raketten  op Israel af. maar Israel zegt dat het het grootste deel van wat was afgeschoten buiten de grenzen wist te onderscheppen. Dat deed het overigens in samenwerking met de Amerikanen. Alle Israelische vliegtuigen bleven gedurende die tijd in de lucht, omdat ze op de grond wellicht een doelwit hadden kunnen zijn. Ook waren de luchtruimen van Jordanië, Israel, Syrië en Irak in de nacht van zaterdag op zondag gesloten. De meeste luchtvaartmaatschappijen hadden hun vluchten geschrapt, maar enkele vluchten moesten uitwijken. Uiteindelijk werden alleen een luchtmachtbasis in de Negev geraakt, evenals een waarnemingsstation in het gebied van de Hermon (de Golan-hoogte). Volgens Israel waren er beschadigingen maar viel het mee.  Ook waren er gewonden, onder wie een Bedoeïens meisje dat ernstig gewond raakte door scherven en op de intensive care terecht kwam. De kosten van het weerstaan van de Iraanse aanval waren een kleine miljard dollar 

De Iraanse aanval was een vergelding voor de Israelische aanval van 1 april op het terrein van de Iraanse ambassade waarbij zeven Iraans militairen, onder wie twee generaals (één van hen de voornaamste coördinator met Hezbollah) werden gedood. Die aanval was een schending van van het  Verdrag van Venetië dat aanvallen op diplomatieke posten verbiedt, maar gek genoeg had niemand het daar meer over.  Amerika verzekerde dat het geen oorlog wilde met Iran. In Israel waren er geluiden dat Israel ter zijner tijd zou terugslaan. Iran riep de ambassadeurs van Engeland, Frankrijk en Duitsland op het matje omdat ze vooringenomen zouden zijn en destijds tegen een Russische Veiligheidsraadsresolutie hadden gestemd waarin de Israelische aanval werd veroordeeld. De leiders van de G-7 landen veroordeelden de Iraanse tegenaanval. Alleen Hamas gaf een verklaring uit waarin het Iraanse optreden volstrekt terecht werd genoemd. Groot-Brittannië haalde diverse vliegtuigen vanuit Roemenië naar het Midden-Oosten om de Israelische luchtafweer verder te versterken.

In Gaza liep intussen het dodental verder op. Er werden in 24 uur 43 mensen gedood en 62 gewond. Grote klappers als het doden van de drie zonen van de vroegere Hamas-leider Ismail Haniye, die samen met zijn drie kleinzoons en één kleindochter in een auto op weg waren naar een familiebezoek, of het bombarderen van een huis in Noord-Gaza waarbij 25 leden van één familie werden gedood, zoals vrijdag gebeurde, bleven uit.  Desondanks steeg het dodental naar 33.729. Honderden mensen probeerden zondag via de Rashid-kustweg terug naar het noorden te trekken, maar werden halverwege gestopt. Daarbij werd ook op de menigte gevuurd. 

Op de Westoever gebeurde vanaf vrijdag tot en met zondagavond van alles. Het dorp Al-Mughayyir (ten noordwesten van Ramallah), waar al problemen waren met kolonisten, werd vrijdag door het leger afgesloten en het leger ging er met hulp van kolonisten op zoek naar een 14-jarige jongen, inwoner van de ''buitenpost'' Malachei Shalom op het terrein van al-Mughayyir, Hij was schaapherder en de kudde was zonder hem thuisgekomen. Hij bleek uiteindelijk te zijn vermoord, een drone ontdekte zijn lichaam. Vervolgen gingen de kolonisten aan het brandstichten en moorden. Vrijdagmiddag schoten ze de 26-jarige Jihad Abu Alia dood. Ze staken tientallen huizen en auto's in brand en verwondden ruim 40  aantal mensen.  

In Tubas werden twee jongeren door de bezettingstroepen gedood, Mohammed Shahmawi (22) en Mohamed Daraghmeh (26). In Beitin werd zondag Omar Ahmed Hamed (17) doodgeschoten. Zaterdag waren er 10 gewonden bij rellen veroorzaakt door kolonisten ten zuiden van Nablus in de plaatsen Duma, Burin, Qaryut, en Beit Furik. Verder waren er in het gouvernoraat Ramallah en al-Bireh voor de tweede achtereenvolgende dag rellen in al-Mughayyir, Beitin, Deir Jarir, al-Mazraa al-Gharbiyah, Silwad, Ein Sinya, Abu Falah, Atara en Burqa, Daarbij vielen nog eens 11 gewonden. Het totale aantal doden op de Westoever na 7 oktober bedraagt nu 464, er waren meer dan 4.800 gewonden.

dinsdag 9 april 2024

Netanyahu: de datum voor de aanval op Rafah staat al vast

Na de terugtrekking van een Israelische divisie gaan mensen op zoek naar hun huizen.

Israel heeft een divisie teruggetrokken uit Khan Younes in Gaza, zo maakte het dit weekeinde bekend. Toen was nog onduidelijk wat daarvan de bedoeling was. Werd de divisie naar het noorden gestuurd om te worden ingezet in Libanon, in de strijd tegen Hezbollah? Of ging het om een hergroepering ten einde straks te gaan deelnemen aan de finale aanval op Hamas in Rafah? Maar sinds maandagavond is het antwoord op deze vraag bekend. Netanyahu vertelde dat het Rafah wordt. ''De datum staat al vast,'' voegde hij eraan toe. Maar welke datum die datum is zijn hield hij voorlopig voor zichzelf.    
Zo weet de wereld weer waar zij aan toe is. En zoals in deze ''oorlog'' gebruikelijk is geworden zal zij daarop  reageren met ijdele verzoeken om het niet te doen en mogelijk wat lapmiddelen, maar zonder drastische maatregelen af te kondigen, zoals bijvoorbeeld een boycot of sancties. De Amerikaanse president Biden, die een plan had gevraagd voor de evacuatie van de 1,5 miljoen mensen die zijn samengedreven in en om Rafah, zal daarbij het voorbeeld geven. Palestijnen zijn nu eenmaal helaas geen Joden, die een recht schijnen te hebben op zelfverdediging.  

Wel heeft de Amerikaanse president de afgelopen dagen de druk opgevoerd op Qatar en Egypte om op hun beurt Hamas onder druk te zetten om akkoord te gaan met een nieuw tijdelijk staakt-het-vuren dat zou moeten ingaan ter gelegenheid van Eid al-Fitr (alias het suikerfeest) dat dinsdagavond begint. Het is afwachten of Hamas akkoord gaat met zes weken respijt en het vrijlaten van 40 gijzelaars. Hun laatste standpunt was gebaseerd op een gefaseerde vrijlating van de gijzelaars tegen een gefaseerde vrijlating van de Palestijnen in Israels gevangenissen, een terugkeer van alle Gazanen naar hun  huizen of wat daar van over is en een aftocht van Israel uit Gaza. Het verschil is nogal groot. Het is bovendien  onbekend of Israel wel echt een bestand wil. De Israeli's willen simpelweg alle gijzelaars vrij krijgen en zijn  daarvoor misschien bereid hun veldtocht even te stoppen, maar gaan daarna hoe dan ook alsnog aanvallen in Rafah. Er is eigenlijk geen betere manier om de onzin aan te tonen van de slogan van veel Israeli's dat de ''oorlog'' over is als Hamas de gijzelaars laat gaan. Als Hamas ze de vrijheid hergeeft en daarmee het enige drukmiddel dat de beweging heeft uit handen geeft, is er geen geen enkele reden meer om waar dan ook over te onderhandelen. Dan gaat Israel door tot ze in ruil voor hun 1.200 slachtoffers van 7 oktober (van wie een aantal door hun eigen kogels) in deze onzin-oorlog ongeveer iedereen in Gaza hebben vermoord.

Wat wel (een beetje) werkt is Bidens dreigement dat de Israelische gang van zaken zal worden beoordeeld naar gelang er meer voedsel wordt binnengelaten in de Gaza-strook. Een kleine week nadat de Amerikaanse president dit zei in een telefoongesprek met Netanyahu, nadat Israel zogenaamd bij  vergissing in drie afzonderlijke drone-aanvallen op hun auto's zeven mensen van World Central Kitchen had vermoord, is het aantal trucks dat Gaza binnenkomt behoorlijk gestegen. Zondag waren het er ruim 300. Maandag rond de 400. Distributie is echter een groot probleem. Zonder deelname van UNRWA gaat dat ook niet lukken. Verder is het aantal trucks dat naar Noord-Gaza gaat nog steeds nul. De Beit Hanoun (Erez) overgang is open en er is een mogelijkheid dat bevoorrading via de haven van Ashdod gaat lopen, maar het werkt (nog) niet. Israel heeft 20 bakkerijen de mogelijkheid gegeven weer open te gaan, wat ook nog niet werkt, en er is een drinkwater-lijn geopend. Experts zeggen echter dat 500 à 600 trucks per dag nodig zijn. 

Human Rights Watch vindt dat het stoppen met de leveranties van wapens en eventuele gerichte sancties zouden kunnen werken om meer druk op Israel uit te oefenen. De Franse president Emmanuel Macron, koning Abdullah II van Jordanië en Abdel Fattah al Sisi, de president van Egypte hebben in een brief die in verschillende kranten is gepubliceerd Israel gewaarschuwd voor ''ernstige consequenties'' als het een aanval op Rafah doorzet. Ook stellen zij dat er meer voedselhulp nodig is. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Stéphane Séjourne heeft gezegd dat druk nodig is, en mogelijk sancties, om Israel te bewegen meer grensovergangen open te stellen voor voedseltransport. Turkije heeft een verbod ingesteld op 54 artikelen die het niet meer aan Israel zal leveren. Dat is een reactie op het feit dat Israel een grote Turkse voedselzending heeft geweigerd. Een 16-tal Democratische leden van het Huis van afgevaardigden heeft zich aangesloten bij een brief waarin gevraagd wordt de wapenleveranties aan Israel stop te zetten. Onder meer Nancy Pelosi is één van de ondertekenaars. Israel heeft intussen 40.000 tenten besteld die gebruikt zullen worden voor de evacuatie van de mensen in Rafah. 

Intussen is het dodental in Gaza nu over de 33.000 - 33.360 om precies te zijn. Er vallen nog steeds slachtoffers bij bombardementen, zoals de burgemeester van Deir Balah die met een aantal anderen gedood werd bij een bombardement op een regeringsgebouw. Israel verloor zaterdag vier man en heeft nu een verlieslijst van 259 man. Bij opruimwerkzaamheden bij het Shifa-ziekenhuis werden 409 lijken geborgen. Bij vergelijkbare werkzaamheden in Khan Younes werden 56 lijken aangetroffen. Op de Westoever bestaat woede om de dood van de 62-jarige Walid Daqqa die zondag in een Israelische gevangenis overleed. Hij had kanker die onvoldoende is behandeld. Daqqa zat al 38 jaar gevangen, het Israelische hooggerechtshof weigerde in november hem vrij te laten. De tent die ter gelegenheid van zijn dood was opgezet kreeg dinsdag bezoek van de Israeli's die twee van zijn familieleden oppakten. 

dinsdag 2 april 2024

Shifa verwoest, 7 hulpverleners gedood en aanval op ambassade doodt Iraanse generaal

Het Shifa-ziekenhuis nu, (Foto van X)
 Nou het was me wel de dag. Het Shifa-ziekenhuis werd verlaten door de Israeli's en de Palestijnen konden eindelijk poolshoogte gaan nemen. Ze vonden een geblakerd, onttakeld en grondig vernield gebouw, waarin zelfs de deuren en trappen kapot waren en waarin niets - geen medische machine of wat ook - meer functioneerde. Rondom waren tientallen, nee honderden lijken verspreid. Sommigen waren vers, dat wil zeggen pas doodgeschoten, zoals die van dr Yusra al-Maqadmeh en haar zoon, de plastisch chirurg Ahmed Maqadmeh. Anderen waren al flink in ontbinding. De Israeli's zouden een destijds tijdelijk aangelegde begraafplaats op de binnenplaats van het ziekenhuis hebben omgewoeld. Een situatie die onsmakelijker is dan woorden kunnen uitdrukken. 

Over de aantallen doden die de Israeli's in hun twee weken durende tweede bezetting van Shifa gemaakt hebben, lopen de lezingen uiteen, Tweehonderd, zeggen de Israeli's, vierhonderd zeggen de Palestijnen. Ook over wie daar zij doodgeschoten, vaak met gebonden handen, bestaat onenigheid. Maar over het feit dat het met het Shifa-ziekenhuis, het grootste van de Gaza-strook, 30 % van de zorg, nu gedaan is,  daar is iedereen het over eens. Weer een punt voor het streven van Netanyahu om Gaza zo onleefbaar mogelijk te maken.

Nog weer een andere verrichting van de Israelische oorlogsmachine was het doden met raketten op drie verschillende voertuigen, dinsdagmorgen vroeg,  van zeven hulpverleners van de internationale organisatie ''World Central Kitchen''. Netanyahu zei dat dit soort dingen helaas in een oorlog voorkomen en noemde het een tragische vergissing. De Israelische legerwoordvoerder Hagari kondigde een diepgaand onderzoek aan om te voorkomen dat dit soort dingen nog eens zouden kunnen gebeuren. Tal van landen veroordeelden de gebeurtenis. Maar intussen stopte World Central Kitchen met de hulpverlening. Een voedselzending over zee vanuit Cyprus werd teruggestuurd. Opnieuw een puntje voor Netanyahu: de uithongering van Gaza houdt aan.  

 En dan was er het bombardement van een annex van de Iraanse ambassade in Damascus, waarbij  zeven militaire adviseurs van het Iraanse Revolutionaire Garde werden gedood, waaronder generaal Mohammed Reza Zahedi, een hoge commandant van de Quds-Strijdkrachten en een belangrijke coördinator met de troepen van Hezbollah. Het bombarderen van ambassades of  daartoe behorende gebouwen is in strijd met het verdrag van Venetië en een oorlogsmisdaad. De hoogste Iraanse leider, ayatollah Khamenei, heeft aangekondigd dat Iran het niet over zijn kant zal laten gaan en met een antwoord zal komen. In een parallelle ontwikkeling kondigde UNIFIL, de VN-troepen die toezicht houden op de situatie tussen Israel en Libanon, aan dat zij de de patrouilles langs de grens, de zogenoemde blauwe lijn, staken als reactie op een recente (Israelische) aanval op een patrouille.

En tenslotte nam het Israelische parlement, de Knesset, maandag een wet aan die het mogelijk maakt buitenlandse media van zijn grondgebied te weren. Israels premier Netanyahu zei dat hij de wet onmiddellijk gaat gebruiken om al-Jazeera uit Israel te verwijderen. Volgens hem heeft al-Jazeera op 7 oktober meegedaan met de inval van Hamas  

Samy Michael, Israelisch schrijver, 1926-2024

Sami Michael (stil van een Youtube filmpje)
De Israelische schrijver Samy Michael is maandag overleden na een lang en redelijk avontuurlijk leven. Hij was 97 jaar oud. Michael was afkomstig uit Irak, waar hij werd geboren als Kamal Salah Menashe. Hij was afkomstig uit een redelijk bemiddeld milieu. Zijn vader was koopman. Hij deed er in 1945 eindexamen aan het Joodse Shamash Lyceum, maar als 15-jarige werd hij als zoveel Joodse jongeren communist en op 17-jarige leeftijd schreef hij artikelen in de Iraakse pers, die hem op een arrestatiebevel kwamen te staan. Hij vluchtte in 1948 naar Iran, waar hij lid werd van de Tudeh-partij. In 1949 werd hij echter bang dat hij zou worden uitgeleverd en vluchtte hij naar Israel, Zijn familie volgde hem, net als vrijwel de hele Iraaks-Joodse gemeenschap, in 1951.

Michael vestigde zich in de wijk Nisnas in Haifa en werkte er vier jaar voor de communistische bladen al-Ittihad, waar Emil Habibi zijn baas was, en al-Jadid. Hij had een column onder naam Samir Mared Hij was in die tijd de enige Joodse redacteur. In 1955 nam hij afscheid van het communisme en van de kranten, Het was net een jaar voor de ontmaskering door  Chroetsjov van Stalin. Wel bleef hij marxist. Hij werkte vervolgen 25 jaar als hydroloog voor de Israelische regering - na een studie in Londen - en studies in psychologie in Arabische Literatuur aan de Universiteit van Haifa. In die tijd trouwde zijn zuster Nadia met de Israelische spion Eli Cohen, die wereldberoemd werd nadat hij in 1965 door het Syrische regime was opgehangen. Michael zei later dat de Mossad hem eerst had gepolst, maar dat hij had bedankt en dat ze later bij zijn zwager uitkwamen.

 In 1974 publiceerde Michael zijn eerste roman in het Hebreeuws, Shavim veshavim yoter, vertaald als All men are Equal - But Some are More. Het was een portret van de strijd van de Iraakse immmigranten in de ma'babarot, de doorgangskapen waarin de Oriëntaalse Joden over het algemeen veel langer verbleven dan de Ashkenazische. De titel van het boek werd een ''catch phrase'' voor de strijd voor gelijkberechtiging van de Oriëntaalse Joden. Michaels oorspronkelijke taal was Arabisch en hij had er tot zijn 45ste over gedaan om in het Hebreeuws te gaan schrijven maar uiteindelijk schreef hij tenminste 11 elf romans, drie non-fictie boeken over culturele. sociale en politieke onderwerpen, drie toneelstukken en een kinderboek in het Hebreeuws. Ook schreef hij talloze artikelen over sociale en politieke onderwerpen. Zijn romans spelen zich in twee steden af: Bagdad en Haifa. Victoria, Storm among the Palms, A Handful of Fog en Aida, zijn gesitueerd in Bagdad; Refuge, A Trumpet in the Wadi, Water Kissing Water en Nabila spelen zich af in Haifa. Zijn laatste boek Diamond from the Wilderniss is uit 2015. Twee boeken zijn - door Ruben Verhasselt - in het Nederlands vertaald: Victoria, een joodse vrouw in Bagdad en Een trompet in de wadi. 

Zijn boeken zijn over het algemeen bestsellers in Israel. Michael bleef een voorvechter van de gelijkheid van de Oriëntaalse Joden. Hij was verder een vechter voor de vrede die zich als één van de eersten uitsprak voor de stichting van een Palestijnse staat naast Israel. Hij werd in 2001 voorzitter van de Association for Civil Rights in Israel (ACRI).  Hij was verder bekend van een 13 delige tv-serie over wereldliteratuur uit 1998, waarin hij sprak met tal van schrijvers, als vertaler van de ''Cairo-trilogie'' van Naguib Mahfouz, de Egyptische Nobelprijswinnaar. Hij werd ook zelf voor die prijs genomineerd. 

zondag 31 maart 2024

De VS geeft Israel nieuwe bommen en vliegtuigen, in Israel gaan meer mensen de straat op

 De kloof groeit tussen de Amerikaanse regering en Israel. De Amerikanen vinden dat Israel veel te veel burgers doodt. De VS vindt ook dat Israel niet zomaar los moet gaan op Rafah, ze moeten op zijn minst een goed plan presenteren voor de evacuatie van 1, 3 miljoen burgers, zo wordt gezegd. Maar intussen ....geeft datzelfde Amerika weer voor 2,5 miljard dollar aan wapens aan Israel. In de 2,5 miljard zijn begrepen 2.000 bommen van 2000 pond, zogenoemde ''bunker busters''. Daarmee kun je in één klap een massa burgers doden. Ook zitten er 500 500 ponders bij waarmee je nog steeds een heleboel burgers tegelijk met hun huis (of hun tenten) kunt opblazen. En tenslotte zitten er 25 F-35 vliegtuigen in (met motoren) waarmee je al die bommen kunt afwerpen.  Is het dus vreemd dat Israel zich niets aan trekt van de ''groeiende kloof met de VS'' of van de waarschuwingen dat het ''veel te veel burgers doodt''? Het lijkt me tijd worden dat niet, zoals tot nu toe is gebeurd, één of twee medewerkers van het State Department ontslag nemen, maar hele afdelingen. Wellicht kan minister Blinken van Buitenlandse Zaken, die vruchteloos al zes keer naar het Midden Oosten afreisde, het goede voorbeeld geven...

In Engeland kreeg de regering een advies van zijn juridische raadgevers dat Israel zich niet houdt aan de internationale humanitaire wetten. Dat werd op 13 maart onthuld door Alicia Kearns, die voorzitter is van een Conservatieve commissie van Buitenlandse zaken van het Britse parlement. De regering bleef er omheen draaien, maar mogelijk zal de onthulling nu gevolgen gaan hebben voor de Britse wapenleveranties aan Israel, aldus de krant The Guardian.

In Israel waren deze zaterdagavond tal van grote demonstraties tegen het regeringsbeleid, in Tel Aviv, Haifa, Jeruzalem en Be'er Sheba om er een paar te noemen. De grootste demonstratie was in Tel Aviv en - wat opmerkelijk was - de gebruikelijke wekelijkse demonstratie van familieleden en vrienden van de gijzelaars in gevangenschap van Hamas voegde zich bij de menigte in Tel Aviv. Er werden 16 mensen gearresteerd toen ook de Ayalon hoofdweg werd geblokkeerd. Zondag verplaatste het zwaartepunt zich naar Jeruzalem, bij de Knesset. De demonstranten willen er de komende vier dagen een groots protest van maken tegen Netanyahu en eisen dat de regering een manier zoekt om de de gijzelaars vrij te krijgen en de oorlog te beëindigen. 

Israel claimde zondag dat het een aanval uitvoerde op een militair commando-centrum van de Islamitische Jihad bij het al-Aqsa ziekenhuis in Deir al-Balah in centraal Gaza. In feite ging het echter om twee aanvallen op tenten voor journalisten en ontheemden die grote paniek veroorzaakten, omdat gevreesd werd dat de tenten die op het terrein van het ziekenhuis stonden opnieuw zouden worden aangevallen. Er vielen tenminste vier doden (het exacte aantal was niet vast te stellen omdat de lichamen te ernstig waren verminkt) en er waren 16 gewonden. 

Het media-bureau van de regering van Gaza maakte bekend dat bij de voortdurende belegering van het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad 400 mensen zijn gedood. Er zijn 1.050 huizen in de omgeving verbrand of anderszins verwoest. Er zijn nog 60 man medisch personeel in het ziekenhuis en enkele tientallen patiënten. Er is  geen voedsel, water of medicamenten. Verder vielen er 17 doden en 30 gewonden bij een aanval op wachtenden op eten bij de Kuweit-rotonde in Gaza-stad en werd bekend dat Israel 11 politiemensen had gedood, van wie er 10 zich hadden beziggehouden met de beveiliging van voedsel-transporten. Volgens het persbureau Wafa overleden opnieuw vier personen in Noord-Gaza aan voedsel en vochtgebrek. Er zijn nu 34 mensen doorgebrek aan voedsel overleden. Er waren voorts 80 luchtaanvallen uitgevoerd in Deir al-Balah, in Gaza-stad en in Khan Younes. Er waren 77 doden en 180 gewonden in 24 uur, een dag eerder waren het er 82 en 198 gewonden. Het dodental steeg naar 32,705, het aantal gewonden is 75.190. 

De krant Haaretz meldde dat het leger 9.000 leden van Hamas heeft gedood. Dat gebeurde binnen  gebieden waar iedereen die er bewoog kon worden gedood. De lijnen waarmee ze waren gemarkeerd waren echter onzichtbaar en werden ook niet bekendgemaakt. Palestijnse bronnen merken op dat hoogstwaarschijnlijk zeer velen van de gedode mensen gewone burgers waren.

vrijdag 29 maart 2024

Bij actie in het Shifa ziekenhuis 200 doden en 900 arrestaties

Een stapel lijken bij het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis (Wafa)

Israel heeft een aanval uitgevoerd op een sportclub in Shu'ajiyye (een wijk van Gaza-stad, waarbij 15 mensen werden gedood. Ook vielen 17 doden bij een aanval op een politiebureau eveneens in Shu'ajiyye. Verder werden aanvallen geopend op twee auto's. In één van de twee zat een politieman die zich bezighield met het begeleiden van voedselkonvooien naar andere plaatsen in Gaza. Israel heeft het de laatste tijd vooral gemunt op dit soort politiemensen. Bij de aanval op de andere auto vielen acht doden, van wie twee vrouwen en vijf kinderen. Verder waren er gruwelijke verhalen op aanvallen in de buurt van het Shifa-ziekenhuis, waar hele wijken de lucht in worden geblazen. In het ziekenhuis is ook nog steeds een Israelische actie gaande. Volgens een Israelische opgave zijn daar tot nu toe 900 man gearresteerd en meer dan 200 gedood. Woensdag was er ook opwinding door het naar buiten komen van opnamen van het neerschieten van twee ongewapende mannen die met een witte vlag zwaaiden en ongewapend op weg waren naar het noorden. Hun lichamen werden vervolgens door bulldozers onder een laag zand en stof gewerkt.

Verder werden aanvallen uitgevoerd in Nusseirat, Khan Younes en Rafah. Het Amal-ziekenhuis is ontruimd en het Nasser-ziekenhuis wordt bedreigd. In één geval werd een Israelische militair gedood en werden er 16 gewond, van wie zes ernstig, toen een strijder van Hamas een RPG-raket afvuurde in een ruimte die als kwartierplaats diende. Eerder werd in de buur van het Shifa-ziekenhuis een andere Israeli dodelijk getroffen. Het verliescijfer van Israel staat nu nu op  254. Het dodental aan de Palestijnse kant bedraagt intussen 32.623 en er zijn volgens de opgave van het ministerie van Gezondheid 75.092 gewonden.   

Van een staakt-het-vuren, waartoe deVeiligheidsraad maandag toe opriep is niets te merken. En een dag nadat het Internationaal Gerechtshof opnieuw een opdracht aan Israel gaf  om onmiddellijk alle doorgangen open te stellen voor voedsel- en hulptransporten aangezien, zoals het hof zei, de Palestijnen niet langer worden bedreigd door een hongersnood, maar de hongersnood intussen een feit is, is er evenmin veel veranderd. Israel liet horen dat er 155 vrachtauto's dagelijks de Strook binnenrijden. Dat is niet genoeg maar dat komt volgens de Israeli's doordat zij niet zelf de distributie afhandelen. Ook zou er een deel worden gestolen door Hamas. Daar zijn uiteraard  geen bewijzen voor. Antonio Guterres, de VN- secretaris-generaal, hield in de Jordaanse hoofdstad Amman een vurig pleidooi om UNRWA zijn taken te laten uitvoeren, wat zoals bekend wordt verhinderd door Israel. Hij voegde eraan toe dat als dat niet gebeurt dit ook ernstige gevolgen zal hebben voor de Palestijnen in Libanon, Syrië, Jordanië en de Westoever, die afhankelijk zijn van dezelfde UNRWA.

Op de Westoever steeg het aantal opgepakte Palestijnen naar 7.800 volgens de Palestijnse verenigingen van (ex)gevangenen. Het aantal gedode Palestijnen sinds 7 oktober steeg naar 439  door de dood, woensdag, van drie man in Jenin bij een aanval met een drone, en een vierde die werd doodgeschoten. Het waren in eerste instantie Hamza Arransi (27) uit het al-Ain-kamp en Mohammed Nasser al Sabti (19) uit het Jenin-kamp. Er waren vijf gewonden. Verder werd Ayman Azouga (19) uit Jenin doodgeschoten en overleed later op de dag één van de gewonden, Waled al-Asta (19). Vrijdag was er ook nog wat te doen rond de dood van David ben Awraham uit Hebron, die enkele dagen eerder was doodgeschoten omdat er een mesje was gevonden in zijn tas. Een onderzoek wees intussen uit dat hij op geen enkele wijze een bedreiging was geweest. De soldaat die hem doodschoot geloofde niet dat hij Joods was en was kennelijk niet te spreken over het feit dat Be Awarahm hem een idioot noemde. Het is niet duidelijk of hij gestraft zal worden. Waarschijnlijk is dat niet want hij had zich enkele weken eerder juist heel dapper betoond. Maar Ben Awraham, die vroeger Sameh Zeitoun heette en die jarenlang tevergeefs probeerde de Israelische nationaliteit te krijgen, krijgt hem posthuum alsnog van de minister van Binnenlandse Zaken, Moshe Arbel. Hij zal er weinig plezier aan beleven, maar Israel is dan toch maar grootmoedig over de brug gekomen.   

Israel valt Aleppo aan: 42 doden

UPDATED -Israelische luchtaanvallen op de Syrische stad Aleppo hebben vrijdag in alle vroeger 42 mensen gedood, zo meldt het Syrisch Observatorium van de Mensenrechten. Vijf van de doden zijn leden van Hezbollah, volgens bronnen van de veiligheidsdiensten. Eén van hen zou de broer zijn van een Hezbollah-commandant die in november werd gedood bij een andere Israelische aanval. Het Syrische ministerie van Defensie zei dat er verschillende aanvallen werden uitgevoerd rond 1.45 uur plaatselijke tijd op verschillende plaatsen in het zuidoostelijke deel van de provincie Aleppo. Daarbij werden volgens het ministerie  ''een aantal burgers en militairen'' gedood. Er was - zoals gewoonlijk - geen commentaar van de Israeli's. 

Israel heeft na 7 oktober zijn aanvallen op Syrië opgevoerd. Dit was tot dusver veruit de dodelijkste aanval. Met name bombardeerde Israel verschillende malen  bij of op de internationale vliegvelden in Aleppo zowel als Damascus om transporten van wapens voor Hezbollah in Libanon tegen te gaan. Dat dwong Iran  na 7 oktober een aantal manschappen terug te trekken. Syrië heeft een enkele maal ook een beschieting uitgevoerd. 

De Israelische aanvallen houden gelijke tred met de beperkte grensoorlog die sinds 7 oktober woedt tussen Israel en Hezbollah in Libanon. Bij die oorlog zijn intussen 270 man van Hezbollah gesneuveld terwijl er bij bombardementen op diverse Libanese dorpen 50 burgers (waaronder paramedici en journalisten) werden gedood. Nog deze week werden zeven jonge medische vrijwilligers gedood bij een aanval op het dorp Habbariye. Aan de Israelische kant viel een tiental militairen en half zoveel burgers. Zo werd de aanval op Habbariye beantwoord met een beschieting van de Israelische plaats Kiryat Shemona waarbij één man werd gedood. Vrijdagmorgen werd via een aanval met een drone op een auto in Zuid-Libanon ook de adjunct-commandant van de raketafdeling van Hezbollah, Ali Abdel Hassan Naeem gedood. Het geringere aantal Israelische slachtoffers wordt onder meer verklaard doordat het noorden van Israel sinds 7 oktober grotendeels is ontruimd.

donderdag 28 maart 2024

ICJ geeft Israel opdracht onmiddellijk voedselkonvooien naar Gaza door te laten

 
Het Internationale Hof van Justitie (ICJ) in Den Haag heeft Israel donderdag opgedragen ongehinderd voedsel, water en hulp door te laten naar Gaza, waar de bevolking op dit moment bedreigd wordt door een hongersnood. Het was een unaniem besluit van de rechters van het Hof dat zich al bezig houdt met de door Zuid-Afrika aanhangig gemaakte zaak waarin Israel wordt beschuldigd van genocide. De beslissing is een ernstige juridische tik op de vingers van Israel, nadat het Hof al in januari de Zuid-Afrikaanse klacht ''geloofwaardig'' vond en Israel toen ook opdroeg ervoor te zorgen dat voldoende voedsel zou moeten worden geleverd. Israels bewering dat het niet de leverantie van voedsel hindert, wordt zonder meer genegeerd.

De rechters stelden dat de Palestijnen in Gaza te maken hebben met een aanmerkelijke verslechtering van hun toestand. ''Het Hof neemt waar dat de Palestijnen in Gaza niet alleen worden geconfronteerd met de dreiging van een hongersnood ... maar dat de hongersnood is begonnen, '' aldus de rechters.

De order van het Hof is juridisch bindend. Het Hof gaf Israel de order onmiddellijk en in volledige samenwerking met de Verenigd Naties alle effectieve en noodzakelijke maatregelen te nemen die de ongehinderde levering verzekeren van dringend noodzakelijke basisbehoeften en menselijke bijstand waaronder voedsel, water, brandstof en medische benodigdheden aan allen die dat nodig hebben. Het Hof  gaf Israel ook opdracht om onmiddellijk ervoor te zorgen dat zijn militairen geen daden plegen die  een inbreuk maken op de rechten van de Palestijnen aks beschermde groep onder de conventie voor de preventie en bestraffing van de misdaad van genocide, waaronder het onthouden op enigerlei manier van dringend noodzakelijke humanitaire hulp. Israel ontkent genocide te plegen. Het zegt dat het handelt uit zelfverdediging.

Het Hof gaf ook opdracht dat Hamas alle gijzelaars laat gaan. De maatregel komt op een moment dat de Veiligheidsraad Israel maandag een staakt-het-vuren oplegde. Verschillende hoge V-functionarissen hebben gewaarschuwd dat Israel door langdurige inspecties van voedselkonvooien te eisen, zich mogelijk aan de oorlogsmisdaden schuldig maakt van het traineren en verhinderen van hulptransporten. Ook gaat de uitspraak voorbij aan Israels oproep niet in te gaan op een verzoek van Zuid-Afrika om extra-maatregelen uit te vaardigen. 

dinsdag 26 maart 2024

Israel breekt met UNRWA en velt daarmee een doodvonnis voor Noord-Gaza

 
Israel heeft maandag de samenwerking met UNRWA opgezegd. Op dezelfde dag had de chef van UNRWA, Lazzarini, ook gemeld dat er al twee maanden geen voedseltransporten van UNRWA waren doorgelaten en dat kort daarvoor tot twee keer toe verzoeken om tracks door te laten waren geweigerd. Nu is duidelijk dat Israel helemaal niets van UNRWA meer door zal laten naar Noord-Gaza. Dat staat gelijk aan een doodvonnis voor diegenen die nog in Noord-Gaza verblijven. De 250.000 - 3000.000 mensen daar zijn nu voornamelijk aangewezen de enkele truck die nog vanuit Zuid-Gaza naar het noorden komt en op droppings vanuit de lucht. Die zijn volstrekt onvoldoende.

Maandag verdronken bij zo'n dropping 12 mensen die probeerden zwemmend pakketten die in zee terecht waren gekomen binnen te halen. Zes mensen werden onder de voet gelopen en gedood in de drukte die rondom een dropping ontstond. Eerder deze maand werden ook vijf mensen gedood door pakketten waarvan de parachutes niet waren open gegaan. Maandag werd bovendien een kolonne wachtenden in Shu'afiyeh voor de verandering niet beschoten door scherpschutters of tanks, maar door vliegtuigen met rakette onder vuur genomen. Er vielen veel slachtoffers maar het was niet duidelijk hoeveel doden en hoeveel gewonden precies. De hulporganisatie Euro Med. becijferde onlangs dat er bij aanvallen op mensen die op voedsel wachtten tenminste 560 doden zijn gevallen. 

Maandag werden in de buurt van het Shifa ziekenhuis ook nog eens 30 mensen gedood bij het bombardement op een huis. De hoeveelheid voedsel die maandag en dinsdag en Gaza binnenkwam was bovendien in het algemeen weer minimaal, nadat het twee dagen wat beter was geweest.

Maandagavond werd ook voor het eerst een resolutie van de VN-Veiligheidsraad aangenomen voor een staakt-het-vuren. Dat kon omdat Amerika, dat al drie keer een bestand heeft geveto'd, zich van stemming onthield. Het is een staakt-het-vuren dat alleen voor Ramadan geldt, dat is nog twee weken. In die tijd moet ook zoveel mogelijk voedsel worden doorgelaten, en ook werd een oproep gedaan de gijzelaars los te laten. Stemmen binnen de VN zeiden dat twee weken niet voldoende is om de voedseltekorten aan te vullen, maar dat maakt eigenlijk niet veel uit, want Israel gaat zich er niet aan houden. Netanyahu schrapte uit boosheid dat de VS de resolutie had laten passeren, ook de delegatie die naar de VS zou reizen om te overleggen over een aanval op Rafah. Israel wil die persé doorzetten.

De speciale VN-rapporteur voor de bezette gebieden, Francesca Albanese, heeft intussen haar rapport ingediend bij de VN-Veiligheidsraad. Zij komt tot de conclusie dat er voldoende gronden zijn om te concluderen dat Israel genocide bedrijft doordat het drie van de vijf zaken bedrijft die zijn gedefinieerd als genocide: het doden van Palestijnen, hen ernstige fysieke of mentale schade toebrengt en hen welbewust blootstelt aan situaties die erop berekend zijn hun fysieke vernietiging te bewerkstelligen. Zij zegt dat de genocide de verergering is van een proces van zeventig jaar  settler kolonialisme waarbij de Palestijnen als groep worden verstikt, en waarbij hun land en bronnen van bestaan worden overgenomen.  Bovendien houdt Israel zich niet aan de zaken die het Internationale Hof hen in januari oplegde. Zij beveelt een totale wapenboycot aan. De Nakba moet worden gestopt. Israel dat haar geen visum gaf toen zij in oktober verklaarde dat de aanval van Hamas niet was ingegeven door antisemitisme maar het gevolg was van de jarenlange bezetting, verwerpt haar rapport met kracht  

Duitsland zegde een bedrag va 45 miljoen euro toe aan UNRWA. Lazzarini zei dat nu tot eind mei kan worden doorgewerkt. Er werden in de afgelopen 24 uur 81 mensen gedood, onder wie ook bewoners van tenten in het gebied van Mawasi in het uiterste zuiden van de Strip. UNRWA verloor de 171ste van zijn werkers, en de Rode Halve Maan becijferde dat zij 364 mensen heeft verloren. Het totaal aantal doden wordt aangegeven als 32.414. Israel verloor de afgelopen dagen weer een man, het verliescijfer is 252. 

zondag 24 maart 2024

Beschrijving van een onbeschrijfelijke situatie in Noord Gaza en rond het Shifa-ziekenhuis

VN-secretaris-generaal Guterres met op de achtergrond de vrachtauto's die niet mochten doorrijden. 
  (Foto van X)

Er zijn verschillende dingen die strijden om de voorrang, vandaag. Bijvoorbeeld dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijdag een wet aannam waarbij voor gigantische dragen steun wordt toegezegd aan Oekraine, Israel (ruim drie miljard dollar) en een hele hoop meer, maar NIET aan UNRWA,  de VN-dienst voor de Palestijnen. De hulp werd opgezegd omdat Israel in januari beschuldigingen deed dat 12 werknemers van UNRWA zouden hebben deelgenomen aan de aanval van 7 oktober. Die beschuldigingen waren gebaseerd op gedwongen bekentenissen van mensen die de Israel gevangen had genomen. Een  aantal landen heeft zijn bijdragen intussen hervat. De Amerikaanse bijdrage is echter de grootste en  UNRWA komt hierdoor in onmiddellijke problemen. Wat het nog een beetje erger maakt is dat er ook een artikel is opgenomen dat de bijdrage die Amerika aan de Palestijnse Autoriteit betaalt, wordt vermindert als de PA bijdraagt aan klachten tegen Israel bij het Internationale Strafhof. Overigens heeft ook Nederland nog steeds niet zijn bijdrage aan UNRWA hervat.

Op de dag dat dit bekend werd vertelde Philippe Lazzarini, de chef van UNRWA, dat Israel voor de tweede keer die  week een voedselkonvooi bestemd voor Noord-Gaza de toegang had geweigerd. Hij voegde eraan toe dat het het laatste UNRWA -konvooi dat was doorgelaten naar Noord-Gaza zo'n twee maanden geleden was. Noord-Gaza is het gebied waar de hongersnood het hoogst is, en waar 300.000 mensen de hoogste graad van levensbedreigende voedseltekorten hebben bereikt. Lazzarini's chef,  VN-secretaris generaal Antonio Guterres, gaf op hetzelfde moment een persconferentie aan de Egyptische grens met Gaza, waar hij betoogde dat de hongersnood ''een morele schande'' was en dat dit het moment was waarop Israel een keiharde garantie  moest afgeven dat het onmiddellijk alle grensovergangen voor transporten zou openstellen. De keuze is duidelijk, aldus Guterres, ''meer voedsel of verhongering''. Hij zie dat de VN samen met Egypte zou blijven werken om de toevoer van voedsel te stroomlijnen, Maar intussen passeerde hij op zijn tocht vanaf het vliegveld van el-Arish een rij van zo'n 7.000  trucks met hulpgoederen die van Israel niet mochten passeren en daar soms al twee weken staan.  

Israel trok zich van dit alles weinig aan. Het bleef bombarderen en beschieten. Zaterdag openden militairen het vuur op mensen bij de Kuweit-rotonde die op eten wachtten en doodden 7 mensen. Zondag deden ze het opnieuw en toen waren er 19 doden. Het is intussen de gewoonste  zaak van de wereld om hongerende mensen dood te schieten. Ook de moordmachine bij en rond het Shifa ziekenhuis is nog in volle gang. Intussen zijn getuigenissen opgedoken die er niet om liegen. Een getraumatiseerde jongen die het overleefde vertelde gruwelverhalen over militairen die steeds groepjes gevangenen in het ziekenhuis meenamen naar het mortuarium en dan alleen terugkeerden. Ook schoten zij in de menigte gevangenen die door het ziekenhuis werden gedirigeerd. Zijn vader en broer waren onder de doden. De vrouwen werden apart gevangen gehouden, maar er doen verhalen de ronde van ernstige mishandeling en ook verkrachtingen, curieus genoeg nou juist datgene waarvan de Israeli's de Palestijnen die de inval op 7 oktober deden hebben beschuldigd. De huizen rondom het Shifa-ziekenhuis moeten het ook ontgelden, militairen drongen naar binnen, schoten de mannen meest dood en joegen de degenen die gespaard bleven en de vrouwen en kinderen weg, ze moeten maar zien waar ze heen gaan. De huizen werden in brand gestoken. 

Duidelijke cijfers over aantallen doden waren er niet ( de laatste Israelische cijfers spraken van 170 doden). Wel vielen  er opnieuw vijf doden in het ziekenhuis door ondervoeding en werd een arts doodgeschoten omdat hij een broer was van Hamas-kopstuk Ismail Haniye. Het was duidelijk dat wat voordien was gebeurd erg was, maar dat dit was de gewoon hel. Israel maakte aanstalten om hetzelfde de gaan doen het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis. Tanks rukten op tot vlakbij het ziekenhuis. Intussen vonden de Israeli's ook nog tijd om in Khan Younis, Rafah, Deir al-Balah en Noord-Gaza te bombarderen. Er zijn nu volgens de opgeven van het ministerie van Gezondheid in Gaza 32.226 doden. Zondag werden 84 doden geteld en zaterdag 72. 

vrijdag 22 maart 2024

Israel houdt Shifa-ziekenhuis voor de vijfde dag onder schot, 358 mensen meegenomen naar Israel

 

(Wafa)
Israel was vrijdag bezig aan zijn vijfde dag van de bezetting van het Shifa-ziekenhuis evenals de omgeving ervan. Volgens eigen zeggen heeft het nu 160 mensen doodgeschoten en 600 gevangengenomen. Daarvan zijn 358 mensen afgevoerd naar Israelische gevangenschap. Israel kwam echter terug op zijn woorden dat het twee belangrijke leiders van Hamas, onder  wie de operationeel commandant Ra'ed Saad, en drie belangrijke mensen van de Islamitische Jihad had gearresteerd.  Hun foto's waren gepubliceerd op X (het voormalige Twitter) temidden van een hele menigte portretten van opgepakte mensen, maar dat was gebeurd door een "menselijke fout". Israel zou echter wel informatie hebben dat ze wel ''in de omgeving van het Shifa-complex waren''.   

Ondertussen is het klaarblijkelijk een  puinhoop in Gaza-Stad, rond het ziekenhuis. Rondom zijn huizen gebombardeerd en zijn slachtoffers gevallen maar niemand weer hoeveel. Ook liggen er nog veel lijken op straat. In het ziekenhuis is een aantal patiënten overleden doordat een apparaat dat zuurstof moest leveren tijdens de Israelische actie kapot is gegaan. Binnen is de situatie onduidelijk, er wordt gezegd dat een aantal mensen zich heeft gebarricadeerd. Elders in Gaza-stad werden ook huizen gebombardeerd, onder meer in het Shati-kamp. UNRWA-functionarissen die een bezoek brachten aan het Kamal al-Adwan-ziekenhuis noemden de situatie ''erger dan hopeloos''. Ze zeiden dat medicijnen en brandstof waren afgeleverd met hulpkonvooien maar voedsel slechts ''mondjesmaat''. Er was dringend behoefte aan meer voedsel, om te voorkomen dat mensen zouden gaan overlijden.  

De portretten die Israel publiceerde. Er zitten ook heek wat dubbele tussen

Ook in Khan Younis, Nusseirat en Rafah vielen opnieuw slachtoffers bij bombardementen of beschietingen, Bovendien kreeg de zender Al-Jazeera de opnamen in handen van een Israelische drone, waarop te zien was dat eerst vijf mannen die in Khan Younis naar hun kapot geschoten huizen wandelden met raketten werden geëlimineerd, iets wat later opnieuw werd gedaan met drie mannen. De gruwelijke beelden (van enkele weken oud) ontlokten Francesca Albanese, de VN-waarnemer voor de mensenrechten in Palestina, de opmerking op X dat het Strafhof (het ICC) gezien de hoeveelheid verzameld materiaal voor 50 jaar werk zou hebben om Israels misdaden van de laatste zes maanden te onderzoeken.  

De VN-Veiligheidsraad verwierp intussen een nieuwe resolutie over Gaza, die ditmaal was ingediend door de VS. De resolutie stelde vast dat het dringend nodig was dat een staakt-het vuren zou worden bereikt en stelde dat daarom de pogingen daartoe (van Qatar en Egypte) steun  verdienden. Er werd echter niet tot een bestand opgeroepen. Rusland en China stemden daarom met Algerije tegen.  Rusland zei dat het niet langer meningloze resoluties zou accepteren. Guyana onthield zich en elf landen stemden voor.

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken streek vrijdag neer in Israel waar hij onder meer een gesprek had met premier Netanyahu. Eerder bezocht hij Qatar en Saudi-Arabië, hij vliegt vandaag door naar Egypte. Het was zijn  zoveelste nutteloze tour, maar hij bleef herhalen dat de onderhandellende partijen in Qatar elkaar naderen over een staakt-het-vuren. De Israelische minister van Defensie Yoav Gallant gaat volgende week naar Washington waar hij een lijst zal presenteren van de wapens die Israel nog denkt nodig te hebben.

 Op de Westoever namen vrijdagmorgen 120.000 mensen deel aan het vrijdagochtendgebed bij de Aqsa-moskee, maar velen werden tegengehouden bij de checkpoints bij Bethlehem en Qalandia en de ijzeren hekken die Israel had geplaatst bij de toegangen in de Oude Stad. Er was ook heel veel politie op de been. Verder was er veel te doen om een jacht op een schutter die zeven mensen had verwond toen  hij in de vroege ochtend het vuur opende op een minibus. Mujahid Barakat Mansur uit het dorp Ibzi'a (ten westen van Ramallah) werd uiteindelijk na een zoektocht door twee helikopters en een drone, vanuit de lucht door twee raketten geveld. Eerder, in de nacht, was bij een actie om mensen te arresteren in het Aqabat Jabr-kamp bij Jericho de jonge man Ibrahim Qatash doodgeschoten, terwijl twee anderen gewond raakten.

  Verder maakte Isarel bekend dat het 8.000 dunam grond (800 hectare) in de noordelijke Jordaanvallei tot ''staatsgrond'' heeft verklaard. De actie komt uit de koker van minister Bezalel Smotrich. Hij noemde het een ''belangrijke strategische"' zaak nen een gepast antwoord op een recente aanslag bij de grote nederzetting Ma'ale Adumim waarbij een dode viel. Finland was vrijdag het zoveelste land dat zijn bijdragen aan UNWRA hervatte, die het had stopgezet na Israels ongefundeerde beschuldigingen dat UNRWA-werknemers hadden deelgenomen aan de aanval van 7 oktober.

donderdag 21 maart 2024

Israeli's doodden 140 man bij bezetting Shifa-ziekenhuis, 10 doden op de Westoever

Rookwolken bij het opblazen van een gedeelte van het Sifa-complex (Foto van X)

 Israelische troepen die  een ''speciale operatie'' uitvoeren in en bij het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad hebben naar zeggen in vier dagen 140 mensen gedood. Verder hebben ze de nieuw opgezette vleugel  voor het uitvoeren van operaties verwoest. Eerder meldde ik dat ze zich hadden teruggetrokken,  maar dat was duidelijk onjuist. Ze hebben volgens een opgave van dinsdag 300 mensen opgepakt en urenlang verhoord. Daarvan zijn 160 mensen gearresteerd en afgevoerd. En tenslotte hebben ze de medische staf, de patiënten en de 30.000 (of daaromtrent) mensen die hun toevlucht in het ziekenhuis hadden gezocht de opdracht gegeven het complex zo gauw mogelijk te verlaten, omdat anders het hele ziekenhuis zou worden opgeblazen. Hen werd te verstaan gegeven dat ze achter een tank moesten aanlopen tot een bepaald punt, waarna ze hun weg zelf moesten kiezen. Ook werden diverse bombardementen uitgevoerd op gebouwen in de omgeving waarbij vele doden vielen. 

Gevangen in het Shifa-ziekenhuis. (Foto van X)

Israel zal ongetwijfeld beweren dat de gedode mensen strijders van Hamas waren en liet ook een paar kalashnikov-geweren en een een enkele raketwerper zien die ze in het ziekenhuis zouden hebben buitgemaakt. Hamas verklaarde echter dat de doden gewoon patiënten waren en mensen die schuilden in het ziekenhuis. Intussen liet de beweging zien dat er wel op de troepen was geschoten door Hamas, al waren dat niet strijders die het ziekenhuis als hun basis hadden. Wat intussen wel duidelijk werd, was dat Israel geprobeerd heeft de zorg voor de hulpverlening over te dragen aan clans en aan niet met het verzet gelieerde groepen. Onder meer weer werden twee of drie hoge politiemensen om die reden als ''leden van Hamas'' geliquideerd. Het regerings-media bureau maakte bekend dat er 100 werkers van de hulpverlening in korte tijd bij acht luchtaanvallen waren gedood. Maar uiteindelijk, meldde het persbureau Reuters, is de Israelische opzet mislukt.

Gisteren bereikten 248 trucks met eten de #Gazastrook. Unicef stuurde 200.000 doses vaccins. Vanaf het begin vd oorlog reden 17.647 trucks met 328.310 ton eten en drinken naar Gaza. 0pvallend: de meeste hulp (27%) komt uit de VS. Nederland bungelt onderaan

Israel heeft - sinds de alarmerende berichten over honger - de doorlating van  voedseltransporten wat opgevoerd. Ronny Naftaniël, oud -directeur van het het CIDI, deelde triomfantelijk mee dat er dinsdag 248 trucks met eten Gaza bereikten. Hij vertelde er niet bij dat voor de oorlog begon een dagelijkse hoeve elheid van 500, dus ruim twee keer zoveel trucks normaal was. Wat verder tamelijk verbijsterend was, was dat hij meldde - op gezag van COGAT (de coördinator van Israels militaire organisatie die de transporten regelt) - dat er sinds het begin van Israels campagne 17.647 vrachtauto's in Gaza zich in Gaza hebben gemeld. In de 26 weken dat de zaak nu heeft geduurd, is dat ongeveer 679 vrachtauto per week!! Dat is dus bar weinig. De honger in Gaza is verklaard. Raouf Alexander Leraar, een recente ''aanwinst'' van het CIDI, bediende zich van dezelfde cijfers. (Het is één van de zeldzame keren dat het CIDI goede voorlichting geeft). 

Het dodental in Gaza heeft nu vrijwel de drempel van 32.000 gehaald: het staat op 31.988 meer er liggen dus nog duizenden onder het puin, 40,000 is waarschijnlijk een realistischer getal. Er zijn 74.188 gewonden. Dertienduizend van de doden waren kinderen, er er zijn nu 17.000 wezen in Gaza. Om nog even door te gaan met de cijfers: het Centrum van de Verenigde Naties voor satellietwaarnemingen (UNOSAT) heeft geconstateerd dat 35% van elle gebouwen in Gaza zijn verwoest of (ernstig) beschadigd. Dat is een toename van 5% ten opzichte van januari, oftewel 20.000 gebouwen. Het zijn nu 88.868 in totaal. In het gouvernoraat Khan Younis is de toename vooral significant, daar werden recentelijk 12.279 gebouwen verwoest.

De toename van het aantal slachtoffers werd onder meer verklaard door de nieuwe intocht van het leger in de wijk Rimal en rond het Shifa-ziekenhuis, en intense artillerie beschietingen van de westelijke wijken van Gaza-stad. Daar werd een huis gebombardeerd in het Shati-kamp en verder door het bombarderen van drie huizen in het Maghazi-kamp, Deir al-Balah en het Nuseirat-kamp in Midden-Gaza. Ook werden dinsdag opnieuw 24 mensen gedood bij een aanval op mensen die wachtten op een voedseltransport bij de Kuweit-rotonde in Noord-Gaza. Bovendien waren er respectievelijk 15 mensen te betreuren bij een bombardement van een huis in Gaza-stad en 27 bij een bombardement in het Nuseirat-kamp.

De vier van Tulkarem
Op de Westoever was het woensdag ook raak. In totaal werden tien mensen gedood, van wie negen donderdag en één, Mahmoud Nofal (42), een dag eerder. Vier mannen werden gedood in Tulkarem: Ahmad Abu Ali (22), Abdullah al-Qaisi (20), en bij een bombardement op het bij Tulkarem liggende Nur al-Shams-kamp Nidal Obeid (23) en Iyad Kanouh (19). De hoofdstraat van het Nur Shams-kamp werd bij een inval van 50 legervoertuigen verwoest en bovendien werd een huis deels gesloopt dat toebehoorde aan de vader van een een eerder doodgeschoten man, Samr Jaber. 
In het Amari-kamp bij Ramallah werd donderdagochtend Mohammed Salhiya met een schot in het hoofd gedood, terwijl twee anderen gewond raakten. En in Jenin werden  woensdagavond drie inzittenden van een auto vanuit de lucht met twee raketten gedood. Het was moeilijk hen te identificeren, want de lichaamsdelen waren verspreid over de straat en twee van hen waren bovendien onherkenbaar verbrand. Het waren Mahmoud Rahal, Ahmed Barakat en Mohammed al-Fayed. Een vierde man werd ernstig gewond opgenomen on een ziekenhuis. Van de auto bleef niets over. Jenin hield donderdag een algemene staking uit protest. En tenslotte werd in de buurt van Bethlehem bij de  nederzetting Azar de 63-jarige Samer Zeitoun om onduidelijke redenen doodgeschoten. 
De drie van Jenin. (de laatste 2 foto's van Wafa)
 

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...