woensdag 31 oktober 2012

Hollande ontvangt Netanyahu als een oude vriend, ondanks nieuwe bouwplannen in bezet gebied


De nieuwe nederzetting Tzofim Noord, die zoals vandaag bekend werd, dezer dagen is gesticht ten noorden van de nederzetting Tzofim. De nieuwe nederzetting grenst  aan de Arabische stad Qalqiliya en heeft - net als een andere nieuwe nederzetting, Nahalei Tal, - de goedkeuring van de Israelische regering. Dat blijkt uit het feit dat de bewoners zijn aangesloten op de waterleiding- en elektriciteitsnetten en ook een eigen toegangsweg hebben gekregen. (Foto Vrede Nu)  

 De Israelische pemier Netanyahu en de Franse president François Hollande hebben woensdag opgeroepen tot nog strengere sancties tegen Iran. Dat gebeurde tijdens een bezoek van Netanyahu aan Parijs. De beide leiders spraken zich ook uit voor het 'hervatten zonder voorwaarde vooraf' van de vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit. 
Op dezelfde dag dat Netanyahu met Hollande sprak kwam ook naar buiten dat Israel opnieuw 182 huizen  voor Joden gaat bouwen in bezet Oost-Jeruzalem en bovendien dat het - voor het eerst sinds 2005 - weer twee nieuwe nederzettingen heeft gesticht op de Westoever. Vreemd genoeg maakte François Hollande hier geen opmerkingen over tijdens hun gezamenlijke persconferentie.
Het bezoek van Netayahu was zijn eerste aan Frankrijk sinds Holland president werd en kwam kort voor de Israelische verkiezingen van 22 januari aanstaande. Israelische kranten wezen erop dat Netanyahu de bedoeling had zijn betrekkingen met Frankrijk, die onder Hollandes voorganger Sarkozy niet voortreffelijk waren (Sarkozy noemde hem ooit een leugenaar), te verbeteren en daarmee vooral ook zijn eigen reputatie binnen Israel als overal geaccepteerd staatsman wat kracht bij te zetten.
Dat laatste lijkt gelukt. Netayahu prees tijdens de persconferentie Hollande omdat die bereid is Iran nog meer onder druk te zetten. En de Franse president, die overigens alle diplomatieke opties open wil houden en zich geen voorstander van gewapende actie heeft getoond, zei bereid te zijn indien nodig voor strengere sancties te zullen stemmen om Iran naar de onderhandelingstafel te drijven. 'Iran,' zei Hollande, 'had niet bewezen dat zijn nucleaire programma alleen vreedzame doeleinden dient.' (Lijkt me eerlijk gezegd ook vrij lastig. Zo kan ik bijvoorbeeld om dezelfde reden heel moeilijk bewijzen dat ik niet van plan ben de ABN AMRO bank te beroven, AbuP).
Netanyahy herhaalde zijn gebruikelijke opmerkingen over dat Iran binnenkort de bom zal hebben en dat Israel niet van plan is zo'n dreiging te negeren van 'diegenen die zeggen dat ze ons willen uitmoorden'. Ook zei hij dat de 'Arabische landen eveneens opgelucht zullen zijn als Iran met militaire middelen ervan wordt afgehouden atoomwapens te bemachtigen'. Netanyahu zei dezelfde dingen ook in een interview dat hij voorafgaand aan zijn bezoek gaf aan het blad Paris Match. Hij bleek daar heel trots op te zijn. De Israelische  ambassade in Parijs kreeg tenminste onmiddellijk opdracht een heleboel exemplaren van het blad te verspreiden en ook nog wat apart te houden zodat Netayahu er straks nog een paar mee terug kan nemen naar Israel, meldde Haaretz.
Maar jammer genoeg voor Netanyahu was die opmerking over de zogenaamde Arabische opluchting een volslagen slag in de lucht. Het Brookings Istituut in Washington heeft de gewoonte jaarlijks de meningen in de Arabische wereld te peilen over dit soort zaken. En wat blijkt: Een belangrijke meerderheid in de diverse Arabische landen vindt dat er van Israel een veel grotere dreiging uitgaat dan van een eventuele atoombom in de handen van Iran (peiling van 2011). Uit de peiling van 2010  kwam zelfs naar voren dat een meerderheid uitgesproken vóór het Iraanse nucleaire programma was, ook als dat inhield dat Iran een atoomwapen zou krijgen. Voeg daaraan nog toe dat een recente poll in Egypte aantoonde dat een meerderheid van 65% van de Egyptenaren voor herstel van de Egyptisch-Iraanse diplomatieke betrekkingen is, en concludeer dan zelf hoe Netanyahu hier voor de Bühne maar weer wat roept. Maar helaas zal het wel - zoals gebruikelijk - door veel Israeli's en Israellievende types in het Westen voor zoete koek worden geslikt.
 France's President Francois Hollande and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu - Reuters.
Netanyahu en Hollande spraken op de persconferentie  ook over een eventuele hervatting van vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit. "President Hollande kan Abbas uitnodigen naar het Elysée te komen, ' zei Netanyahu. "Ik ben er, ik ben bereid... de enige manier om de besprekingen tot een einde te brengen is om eraan te beginnen.'
Hollande viel in: 'Dat is een goed idee.'
Netanyahu bekritiseerd de Palestijnse pogingen om internationaal erkenning te krijgen voor een deal is bereikt en zei 'naar de VN gaan met eenzijdige verklaringen is niet onderhandelen. Het is het tegenovergestelde van onderhandelen.'
Ook Hollande zei dat Mahmud Abbas niet moet proberen zaken eenzijdig te regelen maar 'zonder voorwaarden vooraf' met Israel moet gaan onderhandelen omdat 'alleen onderhandelingen kunnen leiden tot een definitieve oplossing voor de situatie van Palestina'.
Jammer dat Hollande niets zei over de nieuwe nederzettingen, de nieuwe huizen in Oost-Jeruzalem of het recente uitbreidingsplan voor ruim 800 wooneenheden in de nederzetting Gilo in Oost-Jeruzalem dat nota bene door de EU scherp was bekritiseerd. Het zou de moeite waard zijn geweest van hem te vernemen of hij dat ook zou kwalificeren als 'pogingen om zaken eenzijdig te regelen'. Maar misschien had Hollande wel binnenlands politieke redenen om het bezoek van Netayahu een beetje mooi te houden. Alleen, een erg sterke indruk maak het niet. Althans niet op mij.

Ook dit jaar weer herdenking Kristallnacht bij Stadhuis in Amsterdam


Elk jaar worden op diverse plaatsen in Nederland op 9 november de gebeurtenissen herdacht die plaatsvonden in de nacht van 9 op 10 november 1938. In die zogenoemde “Kristallnacht” werden in heel Duitsland duizenden woningen en winkels van joden en hun synagogen vernield of in brand gestoken.
 - Achtergrondinformatie Kristallnacht

 Wethouder André van Es tijdens haar rede bij de herdenking van 2011.
In Amsterdam wordt de herdenking van de Kristallnacht ook dit jaar gehouden bij het stadhuis (hoek Zwanenburgwal/Amstel). Thema: extreem rechts en racistisch geweld in Europa. 
Start van de herdenking om 19.30 uur. Sprekers:Hedy d’Ancona (oud-minister van VWS), Lalla Weiss (Roma en Sinti gemeenschap) en Abdelkader Benali (schrijver en tv-presentator). Muziek: leden van de gypsy/klezmer band Caspian Hat Dance. - 
De herdenking wordt georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting en wordt ondersteund door FNV, CNV, Een Ander Joods Geluid, Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Grenzeloos, Humanistisch Vredesberaad, Verzetsmuseum Amsterdam, Overlegorgaan Caribische Nederlanders, Landelijk Beraad Marokkanen, Stichting Nederland Bekent Kleur, Kleurrijke Stad, Internationale Socialisten, DIDF, Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam, LAWID (Latin American Women Initiative For development), Stichting Ibn Khaldoun, Abvakabo afdeling Amsterdam, STOC (Stichting Turks Onderwijs Centrum), Vrouwen tegen Uitzetting, STIL Utrecht, Vluchtelingen Onder Dak Wageningen, Burgerrechtenvereniging Vrijbit, Solidariteitsfonds XminY, VluchtelingenWerk Nederland en andere organisaties.

Kristallnachtherdenking
De herdenking van 1992

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de eerste herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam werd georganiseerd. Jongeren verbonden aan Nederland Bekent Kleur protesteerde toen (in 1992) bij het Stadhuis tegen toenemende discriminatie en racisme in Europa tegen een aanval met brandbommen op een asielzoekerscentrum in het Duitse Rostock en vernielingen bij een moskee in Nederland. In de afgelopen jaren werkten onder meer de volgende mensen mee aan de herdenking van de Kristallnacht: rabbijn Awraham Soetendorp, Eduard Nazarski (directeur Amnesty), Marjan Sax (Vrouwen tegen Uitzetting), schrijfster Mies Bouhuys, oud-minister en oud-burgemeester Ed van Thijn, Dominee Bram Grandia van de Raad van Kerken, PvdA-Kamerlid en oud-directeur van het Joods Historische Museum Judith Belinfante, oud-Kamerlid Mohamed Rabbae van Groen Links, de Joodse oud-verzetsstrijdster Mirjam Ohringer, Henk van Moock (verzetstrijder), Nuri Karabulut (DIDF), Lalla Weiss (Landelijke Sinti organisatie), burgemeester Patijn en de wethouders Groen, Ossel en Van Es. (Hier een overzicht van 1992 tot 2012).
( - Herdenking Kristallnacht, Website
- Herdenking Kristallnacht op Facebook
- Kristallnacht herdenking op andere plaatsen in het land
- Onderzoek Extreem Rechts in Europa )

P.S. Ik vergat te vermelden dat het Centraal Joods Overleg (CJO) en het CIDI er de voorkeur aan geven een eigen aparte herdenking te houden. Die vindt plaats op donderdag 8 november op 18.00 uur in de Portugese snoge op het Jonas Daniel Meijerplein (9 november valt dit jaar op een vrijdag, shabbatavond). CIDI en CJO deden in 2010 een aanval op de herdenking van het Platform Stop Racisme en Uitbuiting die neerkwam op een poging deze herdenking te saboteren. Sindsdien houden CIDI en CJO hun eigen herdenking, waarbij meer de nadruk meer ligt op het waarschuwen tegen een veronderstelde herleving van het antisemitisme dan tegen racisme en discriminatie in bredere zin. Ik vind dit een betreurenswaardige ontwikkeling. Volgens mij is dit een aanwijzing dat de georganiseerde Joodse gemeenschap in Nederland dreigt af te glijden naar een sektarische stellingname.     

dinsdag 30 oktober 2012

Rapport van 22 NGO's vraagt EU om actie tegen import goederen uit Israels nederzettingen

De Barkan industriezone, bij de nederzetting Ariël (Haaretz).

De Europese Unie importeert 15 keer meer  uit de (illegale) nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied dan van de Palestijnen zelf. Dat staat in een rapport dat is uitgebracht door 22 NGO's (Non Gouvernementele Organisaties) waaronder International Federation for Human Rights (FIDH), Christian Aid UK and Ierland, Diakonia (Zweden) en in Nederland Cordaid, IKV Pax Christi en ICCO. 
Het rapport, 'Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements', meldt op grond van cijfers die Israel heeft verstrekt aan de Wereld Bank, dat de geschatte waarde van importen in de EU uit de nederzettingen $300m per jaar bedraagt, terwijl dat cijfer voor de Palestijnen niet boven de $20 miljoen uitkomt. (Europa is goed voor 20% van de Israelische export. De exporten uit de nederzettingen maken 2% uit van Israels totale export).   
Omdat Europa op de wijze helpt de nederzettingen in stand te houden, die niet alleen illegaal zijn maar bovendien een obstakel zijn bij pogingen een vredesakkoord te bereiken, beveelt het rapport aan dat de EU minimaal de richtlijnen van Groot Brittannië en Denemarken overneemt, die hebben aanbevolen dat supermarkten en andere verkopers producten uit de Westoever niet als 'Made in Israel' aanbieden, maar ze duidelijk labelen als afkomstig uit de nederzettingen. Volgens het rapport hebben de meeste supermarkten deze richtlijn overgenomen en ook 'eigen merken' van voedingswaren die in de nederzettingen werden geproduceerd, uit de handel genomen.  
Andere aanbevelingen van het rapport, waarvoor het voorwoord is geschreven door de vroegere Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en Euro-commissaris voor externe betrekkingen Hans van den Broek, zijn om economische betrekkingen en investeringen in de nederzettingen te ontmoedigen. Bijvoorbeeld ook reisorganisaties zouden moeten worden ontmoedigd excursies naar - of in smqewrekig met - nederzettigen te houden of er hotelruimte te huren. Als een meer omvattende maatregel zou de EU ook de import van goederen uit de nederzettingen volledig kunnen verbieden. (Waarbij de opstellers van het rapport aantekenen dat dit niet verward moet worden met een boycot van producten uit Israel zelf. Daar zijn zij geen voorstander van).
Tomer_settlement
 Palestijnen oogsten dadels in de nederzettig Tomer in de Jordaanvallei (Jean-Paul Perrin).

Producten uit de nederzettingen die de EU importeert zijn onder meer dadels, druiven, paprika, verse kruiden, bloemen, avocado's, aubergines, komkommers en aardappelen. De belangrijkste firma's die groente en fruit uit de nederzettingen exporteren zijn Mehadrin, Arava Export Growers, en Hadiklaim (dadels). Ahava Dead Sea Laboratories, dat cosmetica verkoopt die gemaakt zijn van modder en mineralen uit de Dode Zee is gevestigd in de nederzetting Mitzpe Shalem. De producten van Ahava die naar 20 Europese landen worden geëxporteerd, heten "Made in Israel" te zijn.  SodaStream koolzuurproducten is gevestigd in de industriezone Mishor Adumim, een deel van de nederzetting  Maale Adumim, een van de grootste nederzettingen. Achtenzestig procent van de verkopen vinden plaats in Europa. Keter Plastic maakt tuinmeubelen, en tal van andere huishoud-producten van plastic. Het heeft twee fabrieken in nederzettingen. Daarnaast exporteert Israel bijvoorbeeld ook wijn,die voor het grootste deel afkomstig is uit nederzettingen.

Israel trekt - in strijd met afspraken - bezoekrecht voor gevangenen uit Gaza weer in


Israel heeft de bezoeken van familieleden van gevangenen uit Gaza weer geschrapt, drie maanden nadat 
De Nafha-gevangenis in de woestijn bij Mitzpe Ramon
het bezoekrecht in ere werd hersteld. 
Het recht van gevangenen om bezocht te worden door familieleden is gegrond op internationale rechtsregels. Israel schafte het recht van gevangenen uit Gaza in Israëlische gevangenissen echter af in 2007 'als straf voor de gevangenhouding van korporaal Gilad Shalit in Gaza'. Shalit werd in november 2011 uitgeruild. Het bezoekrecht werd echter pas weer ingesteld in juli van dit jaar, als onderdeel van het akkoord over de  beëindiging van de massale, maandenlange hongerstaking van gevangenen die daarvoor werd gehouden. Israël zei toen dat het voorlopig zou ingaan in 'proefperiode' van drie maanden.    
Die drie maanden zij nu voorbij en er komt geen verlenging. Het ministerie voor de zaken van de gevangenen van de Palestijnse Autoriteit zei in een verklaring dat Israel zich niet heeft gehouden aan de afspraken die in juli zijn gemaakt. Het voegde eraan toe dat bezoeken die de 444 gevangenen uit Gaza mochten hebben sowieso beperkt waren geweest. Zo waren er geen kinderen van gevangenen toegelaten en mochten er ook geen persoonlijke zaken worden overhandigd.
Het Internationale Rode Kruis, dat sinds 2007 had gepleit voor het herstel van het bezoekrecht van de gevangenen uit Gaza, had de afspraken van juli een 'eerste stap' genoemd er eraan herinnerd dat Israel onder het internationale recht verplicht is familiebezoek van gevangenen toe te laten.   

zondag 28 oktober 2012

Einde aan bestand Gaza: Israelische luchtmacht doodt militant


Updated. De Israelische luchtmacht heeft zondagmorgen even na middernacht twee leden van de Ezzedin al-Qassam-Brigades van Hamas bij de stad Khan Younis van hun motorfiets geschoten.  Eén man,  de 22-jarige Suleiman Al-Qarra,  werd gedood, de ander raakte gewond. 
 Hamas zei dat de twee mortieren hadden afgevuurd op Israelische militairen die eerder zaterdag voor middernacht de Strook waren binnengedrongen met pantservoertuigen en bulldozers. De Israeli's  hadden bij het dorp Qarara bouwland en gebouwen vernietigd, daarbij in het wilde weg om zich heen vurend. Hamas stelde vast dat met deze inval een einde kwam aan een informeel bestand tussen Israel en Hamas dat door woensdag  was bewerkstelligd door Egypte.
Israel zei dat zijn militairen 'routinewerkzaamheden' hadden uitgevoerd aan het grenshek'. De twee gedode mannen zouden voorbereidingen hebben getroffen  om een raket op Israel af te vuren.1)  De militairen waren niet getroffen.
De dode Suleiman al-Qarra.

Zondagmorgen werden ook twee raketten afgeschoten op de Israelische stad Beer Sheba, die 25 kilometer van de Gaza-strook ligt. De sirenes van het luchtalarm loeiden en scholen werden gesloten. De verantwoordelijkheid voor het afschieten van één van de raketten werd opgeëist door de Volksverzetscomités, een groepering die onafhankelijk van Hamas opereert. Wie de tweede raket afschoot was niet duidelijk.
1)  Ik vraag me altijd af hoe Israel weet dat mensen die op motorfietsen rijden, voorbereidingen treffen om raketten af te schieten.    
 
Update 2: Israelische vliegtuigen hebben in de nacht van zondag op maandag diverse aanvallen uitgevoerd in de Gaza-strook. Daarbij werd flinke schade aangericht, maar er waren geen berichten van slachtoffers. Onder meer werden een trainingsplaats van de Qassam Brigades van Hamas in Khan Younis, een gebouw van de Qassam Brigades in Beit Hanoun en een gebouw in aanbouw in het Bureij kamp geraakt, waarbij ook veel omliggende gebouwen werden beschadigd.    
De Israelische aanvallen kwamen in antwoord op het feit dat zeker 18 raketten op Israel werden afgevuurd, overigens zonder dat er meldingen waren van schade of slachtoffers.

Israel pakt belangrijk Palestijns parlementslid op

Israel heeft zaterdag de secretaris-generaal van het Palestijnse parlement, Mahmoud al-Ramahi, opgepakt toen hij van Nablus naar het zuiden reed. Ramadi werd aangehouden bij het checkpoint Huwwara. Zijn auto werd in beslag genomen.
Ramahi, een arts die in 2006 in het PA-parlement werd gekozen als lid van de met Hamas geaffilieerde 'Verandering en hervorming'-lijst, zat in de gevangenis van 2006-2009. Daara zat hij opnieuw in administratieve detentie van november 2010 tot juli van dit jaar.
Een Israelische woordvoerster bevestigde Ramahi's aanhouding en zei dat hij wordt verdacht van illegale activiteit. Al-Ramahi was één van mensen die betrokken was bij pogingen Hamas en Fatah met elkaar te verzoenen. Volgens Hamas had zijn laatste arrestatie te maken met een Israelisch streven die verzoening te saboteren.
Er zitten op dit moment nog 13 Palestijnse parlementariërs in Israelische gevangenissen.

zaterdag 27 oktober 2012

Gehandicapten in Gaza verdienen steunVandaag aandacht voor een verzoek om hulp van Anja Meulenbelt, namens de stichting Kifaya, die al jaren  hulp geeft aan gehandicapten in Gaza. Wat zij schrijft spreekt voor zichzelf. Ik sluit me graag bij haar oproep aan:
'Het NCCR, onze partner in Gaza, zorgt voor drieduizend mensen met een handicap - soms door intensieve thuiszorg door een team van medisch geschoolde mensen, soms door emotionele hulp vanwege alle trauma's, maar ook door met de mensen de straat op te gaan om voor hun rechten op te komen.'
'Wij, Stichting Kifaia,een kleine groep vrijwilligers, ondersteunen het NCCR al ruim twaalf jaar, met trainingen en bijscholing daar, omdat de mensen er vrijwel niet uit kunnen -  maar vooral met geld. Er is geen andere manier om aan ondersteuning te komen dan door solidaire hulp uit het buitenland.

'Dat geld wordt besteed aan alles wat de gehandicapten en hun families nodig hebben, zoals rolstoelen en andere spullen, maar is ook bestemd voor de bescheiden salarissen van zo'n vijftig er werkende mensen die daar weer een gezin mee kunnen onderhouden. Wij werken zelf allemaal onbezoldigd, en zijn erg zuinig met het ons toevertrouwde geld. Onze onkosten zijn zo laag mogelijk - alleen de reiskosten zijn een flinke post, we hebben  zelfs geen kantoor.'
'Veel mensen hebben een weerzin tegen liefdadigheid. Wij ook. De reden dat wij toch doorgaan met de mensen daar te helpen is dat het zo belangrijk voor hen is om het vol te houden. Palestijnen kunnen nergens hun rechten halen. Alleen de solidatiteitsbewegingen waar wij een onderdeel van uitmaken kunnen bij hen de hoop levend houden dat ze niet worden vergeten. Het is voor ons een belangrijke reden om naar Gaza te blijven gaan, en te blijven bedelen om geld. Want zonder dat kunnen wij ook niet verder.'

'We zijn blij met elke bijdrage, ook kleine, maar het meest met een periodieke overmaking, zodat we ze in Gaza kunnen vertellen waar ze de komende tijd op kunnen rekenen.
Meer informatie, waaronder videofilms en verslagen met veel foto's zijn te vinden op onze website, www.kifaia.nl. Daar is ook onze donatieknop te vinden.'

vrijdag 26 oktober 2012

Netanyahu kondigt fusie aan van Likud met de racistische partij van Avigdor Lieberman

לא השיבו לשאלות. מנהיגי "הליכוד ביתנו" (צילום: גיל יוחנן)
 Lieberman en Netanyahu. (YNet).

 Wie herinnert zich nog de verontrustende tv-beelden van grote groepen Israelische jongeren met Israelische vlaggen die anti-Arabische leuzen schreeuwend propaganda maakte voor de Israel Beiteinu (Israel ons Thuis) partij van Avigdor Lieberman? Dat was in de aanloop naar de Israelische verkiezingen in februari 2009. Lieberman won toen 16 zetels en werd vervolgens minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Netanyahu die daarna aantrad. Een tijd lag was het een issue in veel landen (waaronder hier in Nederland) of Israels nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wel kon worden ontvangen, aangezien hij dezelfde categorie viel als Jean Marie Le Pen, Jörg Haidar, de Belg Philip de Winter en onze eigen blonde Geert W. (die ook met Lieberman ging lunchen toen die hier zijn opwachting maakte).
En nu heeft Netayahu dus, in het zicht van de nieuwe Israelische verkiezingen in januari 2013, op een gezamenlijke persconferentie met Lieberman, een fusie aangekondigd tussen de :Likud en Israel Beiteinu. 

De beslissing is natuurlijk, zoals dat gaat in zulke gevallen, van beide kanten grotendeels ingegeven door tactische overwegingen. Netanyahu, die de verkiezingen aankondigde in de zekerheid dat zijn Likud onbedreigd bovenaan in de peilingen stond, ziet ineens met schrik dat een mogelijke coalitie in het midden (een samengaan van Kadima onder Tzippi Livni met de nieuwe  'Atid' (Toekomst)-partij van Yair Lapid en eventueel de Arbeid), hem mogelijk zou kunnen onttronen. En Lieberman, zo wordt gespeculeerd, zou door zich aan te sluiten bij de Likud, waar hij in het verleden al eens lid van was, op deze manier weer een stapje dichter bij de positie van premier komen.
'Op deze manier,' zei Netanyahu, 'krijgen we de mogelijkheid Israel krachtig te leiden. Het zal de regering en de minister-president sterker maken en daarmee de staat.' Maar intussen verwijdert Netanyahu door deze verbintenis aan te gaan ook de laatste met moeite overeind gehouden restjes gematigdheid die wellicht nog aan zijn imago kleefden.
Want wie is Avigdor Lieberman? Een man die in 1998 uit de eerste regering-Netanyahu stapte toen zijn toenmalige baas (en nu dus partner in een nog nieuw te vormen partij), akkoord ging met het toepassen van het Wye River Memorandum (dat de Palestijnen meer armslag gaf, een akkoord dat overigens nauwelijks is uitgevoerd). Lieberman herhaalde dit gedrag in 2005 toen hij uit de regering-Sharon werd gezet, nadat hij zich had verzet tegen de terugtrekking uit Gaza. En nogmaals in 2008 toen hij ontslag nam uit de regering-Olmert uit protest tegen de hervatting van de besprekingen met de Palestijnen.
Maar opzichtiger nog is Liebermans onverhuld racistische opstelling. Zijn verkiezingswinst van 2009 was voor een groot deel te verklaren door zijn slogan 'Geen burgerschap zonder loyaliteit', die sloeg op zijn eis dat alle Palestijnse inwoners van Israel een eed van trouw aan het Joodse democratische karakter van de staat zouden moeten afleggen (of anders, zo mogen we aannemen, hun burgerrecht zoude verliezen en mogelijk zouden moeten opkrassen). Lieberman noemde ook ooit de Arabische leden van de Knesset 'collaborateurs' te vergelijken met de collaborateurs met de nazi's die ook op een gelijke manier als die collaborateurs zouden moeten worden behandeld. Verder is Lieberman voorstander van 'een etnisch homogene staat', wat een nette manier is om te zeggen dat hij streken die hoofdzakelijk door Israelische Palestijnen bevolkt worden (in Galilea) wil uitruilen tegen de Joodse nederzettingen op de Westoever. Hij herhaalde deze opstelling in zijn rede voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2010, die wijd en zijd afwijzende reacties uitlokte wegens het racistische geachte karakter ervan).  

En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat Lieberman in 1998 voorstelde de Aswan Dam in Zuid-Egypte te bombarderen en heel Egypte in zee te spoelen, als straf voor het feit dat het land steun gaf aan Yasser Arafat. Of dat hij voorstelde in 2003 duizenden Palestijnse gevangenen, in plaats van ze uit te ruilen, in zee te verdrinken, (waarbij hij zei wel voor de bussen voor het vervoer te willen zorgen).
Netanyahu heeft kortom, door een coalitie met deze man aan te kondigen, het masker definitief laten zakken. Nog maar een paar dagen nadat een enquête duidelijk maakte dat een meerderheid van de Israeli's er onverhuld racistische denkbeelden op na houdt, blijkt de leider van de Likud er geen bezwaar in te zien, ook zijn partij definitief een racistisch stempel op te drukken. En vanzelfsprekend zegt het aangaan van een coalitie met iemand die altijd heeft gezegd dat 'land voor vrede' een volstrekt verkeerd principe is, ook wel het één en ander over hoe eerlijk gemeend Netanyahu's uitspraken in het verleden ware dat hij bereid is 'tot pijnlijke concessies' in het overleg met de Palestijnen. Maar op de eén of andere manier was dat nieuws misschien toch weer wat minder verrassend.

P.S.:  Larry Derfer schrijft op de site + 972:
 The only way Israel is ever going to give up the occupation and its habit of military aggression is by going too far – by becoming such a Goliath that the Western world finally tells it to clean up its act or find some new allies. Tonight’s union between Bibi Netanyahu’s Likud and Avigdor Lieberman’s Yisrael Beiteinu into one big Likud Beiteinu – “Likud Is Our Home” – marks a sizable step in that direction.
Een flinke stap in de richtig waarin het Westen genoeg krijgt van Israels politiek van bezetting en militaire agressie? Een wake-up call for the world, zoals de kop boven het artikel luidt? Eerlijk gezegd betwijfel ik dat. Daarvoor is helaas nog meer nodig. Misschien een aanval op Iran? Al of niet met nucleaire wapens?  

donderdag 25 oktober 2012

Een goed Eid al-Adha - Eid said

Vanavond - donderdagavond - begint Eid al-Adha, het offerfeest aan het einde van de hajj, dat herinnert aan het feit dat Ibrahim zo vroom was dat hij zelfs bereid was zijn eigen zoon Ismail te offeren. Trouwe lezers van dit blog weten dat ik van een andere denominatie ben - om het zo te zeggen - één die ervan uitgaat dat Abraham niet Ismail maar zijn andere zoon Isaac op de brandstapel had vastgebonden en hem bijna had gedood voor hij er door de goddelijke voorzienigheid van werd weerhouden (en in de struiken een lam ter vervanging als offer vond). Maar dit verschil tussen Ismail of Isaac verhindert me er niet van om mijn islamitische lezers van harte een fijn feest - een Eid Said  - toe te wensen.
Voor de verandering geef ik dit keer daarbij ook het recept van een Marokkaans gerecht voor dit feest: Mrouzia. (Ik heb het hier vandaan gehaald, waar nog meer Marokkaanse gerechten voor Eid al-Adha/Eid al-Kebir zijn te vinden) 
  http://0.tqn.com/d/moroccanfood/1/0/Y/4/-/-/Mrouzia-closeup.JPG
Mrouzia - Marokkaanse Lams Tagine met rozijnen, amandelen en honing
Ingrediënten:
1,5 kg  lamsvlees (bijvoorbeeld schouder of nek) in stukken gesneden
 • 2 theelepels Ras El Hanout
 • 2 theelepels gemberpoeder
 • 1/2 theelepel kurkuma
 • 1/2 theelepel saffraandraadjes, verkruimeld
 • ---------------------------------------------
 • 2 middelgrote uien, geraspt
 • 3 tenen knoflook uit de pers of heel fijn gehakt
 • 2 kaneelstokjes
 • 1/2 kop ongezouten boter/3 eetlepels olijfolie
 • 3 koppen water
 • ----------------------------------------------
 • 1,5 kop rozijnen (plm. 225 g)
 • enkele eetlepels honing (naar smaak)
 • 1 theelepel  gemalen kaneel
 • 1/2 kop geblancheerde amandelen (plm. 50 g)
 • Voorbereiding (enkele uren of een nacht van tevoren): 
  was het vlees en droog het met keukenpapier. Meng de kruiden en wrijf het vlees er gelijkmatig mee in.  Dek af en zet enkele uren in de koelkast. Als je de amandelen wilt bakken (ze kunnen ook gewoon direct in de saus) doe dat dan eveneens van tevoren. Doe voor je begint de rozijnen in een kom met water, om ze te weken.

  Bereiding:
  Meng het (gekruide) vlees in een pan met dikke bodem (of een tagine) met de uien, knoflook en boter (ikzelf gebruik olijfolie). Kook op een niet al te hoge vlam gedurende 10 to 15 minuten en roer van tijd tot tijd om totdat het vlees gebruind is. Voeg drie koppen water toe, breng aan de kook, dek af en laat ongeveer twee uur sudderen of tot het vlees geheel gaar en zacht is. Voeg nu de (afgegoten) rozijnen, honing en kaneelstokjes toe - evenals de amandelen als je ze niet bakt. Voeg zonodig nog wat water toe, tot alles onder staat. Dek af en laat nog 20 tot 30 minute sudderen, tot de saus is ingekookt en  stroopachtig is geworden.Haal de kaneelstokjes uit het gerecht voor je het opdient.

  Informal truce in Gaza brokered by Egypt

  Update:  A 24-year-old Palestinian died Thursday from injuries sustained in an Israeli air strike a day earlier, Gaza's health ministry said. Mohammad Hirzallah had been injured when Israeli warplanes bombed Rafah in the southern Gaza Strip early Wednesday morning. He died in hospital Thursday, the ministry said in a statement. Muhammad al-Sheikh, 32, a member of the Popular Resistance Committee's military wing the Nasser Saladin Brigades, was killed immediately in the same strike. Hirzallah's death brought the number of deaths in Gaza from Israeli attacks this week to seven.

  Palestinian militants held fire overnight on Thursday and Israel refrained from air strikes as an informal truce brokered by Egypt appeared to take hold following two days of violence along the Israel-Gaza border. An Israeli military spokeswoman said the last known rocket was fired from Gaza on Wednesday at 8.00 p.m.
  Israeli defense official said no formal agreement had been reached with Hamas, the Islamist faction which controls the Gaza Strip, although Egyptian defense officials had been instrumental in restoring calm." The Egyptians have a very impressive ability to articulate to (Hamas) that its primary interest is not to attack and use terror against Israel or other targets," Israeli defense official Amos Gilad told Israeli Army Radio. But he added that there was no direct agreement with the Islamist faction which refuses to recognize the Jewish state.
  Wednesday, Israel killed a Hamas militant in an air strike which it said was intended to stop rocket launches. On Tuesday, Israel killed three Hamas men, saying they had either launched attacks or were about to do so. On Monday Israel killed two Palestinias in an airstrike. Last week Israel killed five Palestinians. The week before that one man was killed and 10 people were wounded in an attack in Rafah.
  In southern Israel, three agricultural workers were wounded on Wednesday when a Palestinian rocket exploded near them. An Israeli military spokeswoman said 86 projectiles had been fired at Israel between Tuesday and Wednesday and that the Iron Dome system had intercepted eight of them. Several homes had been damaged by Palestinian rockets.
  Israeli schools reopened on Thursday after they had been kept shut in communities near the fenced Gaza boundary and residents were urged to remain indoors.

  woensdag 24 oktober 2012

  Israel doodt vier Palestijnen en verwondt er acht bij diverse aanvallen in Gaza  Het dochtertje van Ismail Tille zit aan de voeten van haar huilende moeder (midden) tijdens Al-Tilles begrafenis, woensdag in Beit Lahiya (Reuters).  

  Update (2x): Israel heeft met meerdere luchtaanvallen in Gaza vanaf dinsdagavond vier mensen gedood en acht gewond, zo hebben medische kringen in Gaza bevestigd. Woensdagmorgen sloegen Israëlische vliegtuigen toe in Rafah in het zuiden van de Strook. Daarbij werd Muhammad al-Sheikh, 32, een lid van de Nasser Saladin Brigades van de Volksverzetscomités gedood. Een andere persoon raakte gewond. Volgens Israel hadden de twee iets eerder een raket op Zuid-Israel afgevuurd.
  Om middernacht, dinsdag voerde Israel een aanval uit in Beit Lahiya (Noord-Gaza) waarbij Ismail al-Tille, 28, lid van de Qassam Brigades van Hamas uit het Jabaliya-kamp werd gedood en drie anderen gewond raakten, aldus Ashraf al-Qidra, de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid in Gaza. 
  Bij tweede aanval op dat tijdstip, ten noordwesten van Beit Lahiya werden Loai Abed al-Hakeen Abu Jarad, 24, uit Beit lahiya en Yousef Abu Jalhoum (25) uit het Jabaliya-kamp, gedood, aldus de Qassam Brigades. Een derde persoon raakte ernstig gewond. Israel sprak van treffers op Palestijnen die aanstalten maakten raketten op Zuid-Israel af te vuren.
  Hamas meldde dat dinsdag laat ook tanks het vuur openden, daarbij werden drie mensen gewond. Schole id buurt van Kha Younis werden gesloten.   
  Israël meldde dat daarvoor zes raketten op Israel waren afgevuurd.  Israels aanvallen kwamen ook als antwoord op aanval van eeen dag eerder, met een bom op een Israelisch legervoertuig aan de grens, waarbij een Israelische officier zwaar gewond raakte.  De verantwoordelijkheid voor deze aanval werd opgeëist door het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Premier Netanyahu van Israel had dinsdag gezegd dat Israel de aanval met de bom krachtig zou vergelden.  "We zullen ze aanvallen en hard, heel hard treffen,' had Netanyahu gezegd. Maar volgens de Israëlische televisie waren Israels militaire acties een dag opgeschort in verband met het bezoek dat de emir van Qatar dinsdag aan de Gazastrook bracht.
  Na de Israelische aanvallen namen de raket- en mortieraanvallen op Zuid-Israel toe. Het Israelische leger meldde dat sinds dinsdagavond laat tenminste 60 projectielen op Israel zijn afgevuurd. Drie buitenlandse werknemers raakten volgens Israelische media gewond in de regio Eshkol.
  De huidige geweldsspiraal rond Gaza begon op 7 oktober, toen Israel in een drukke straat in Rafah (Zuid-Gaza) een man van zijn motorfiets schoot (hij overleed later) en daarbij tien omstanders verwondde. 

  בתים ספגו פגיעה ישירה (צילום: חיים הורנשטיין, "ידיעות אחרונות" )
  Schade na raketinslag in Eshkol (Ynet)

  dinsdag 23 oktober 2012

  Equête laat zien: Israeli's zijn ongegeneerd racistisch


  Buurvrouw Anja Meulenbelt doet iets waar ik geen tijd voor had vandaag: zij verwijst naar een artikel van Gideon Levy in  de Israelische krant Haaretz waaruit blijkt dat de Israeli's schaamteloos racistisch zijn. Uit een recente enquête blijkt dat een meerderheid van niet minder dan 69% het niet nodig vindt de Palestijnen van de Westoever stemrecht te geven als Israel de Westoever (Judea en Samaria) annexeert. Een meerderheid van 74% is voor het stelsel van aparte wegen voor Joden en Palestijnen in bezet gebied. Een  meerderheid van 59% is er voor Joden voorrang te geven boven (Israelische) Palestijnen bij het vergeven van overheidsbanen. Bovendien wil zo'n 42% ook niet met Arabieren in één gebouw wonen. De cijfers voor ultra-orthodoxe Joden zijn nog vele malen hoger. Het blijkt dat hoe geloviger een Israeli,  hoe racistischer hij is.
  De kop boven Levy's artikel luidde dan ook aanvakelijk 'Apartheid zonder schaamte of schuldgevoel'. Later werd dit veranderd. Toen heette het stuk: Enquête: de meeste Israeli's zouden een apartheidsregime steunen in Israel.  
  Enfin, Anja Meulebelt geeft er hier aandacht aan. Via haar kom je ook bij het origineel in Haaretz terecht. 

  Twee belangrijke bezoekers in Gaza

  Gaza heeft deze dagen vlak na elkaar twee belangrijke bezoekers verwelkomd. De eerste was de Amerikaanse professor in de linguïstiek en auteur van talloze (ook politieke) boeken, Noam Chomsky, die deel nam aan een symposium van de islamitische universiteit in Gaza over taal en literatuur. Chomksy arriveerde vorig week donderdag en hield onder meer een rede over de Arabische Lente en de Amerikaanse politiek. Chomsky's bezoek was vooral bedoel als teken van solidariteit met de Palestijnen. In 2010 wilde Chomsky vanuit Jordanië deelnemen aan een academische activiteit op de Westoever, maar toen werd hij door de Israeli's bij de brug over de Jordaan teruggestuurd. Hij was nu Gaza binnengekomen via Egypte.  

   Tijdens zijn  bezoek ontving Chomsky een eredoctoraat van de Islamitische Universiteit van Gaza.  Sheikh Hamad werd bij de grensovergang met Egypte in Rafah opgewacht door de premier van Gaza, Ismail Haniyeh. (Reuters). 

  De tweede belangrijke bezoeker was sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, de emir of Qatar, die dinsdag aankwam om een investeringsproject van Qatar va miljoene dollars in te wijden. De emir was  het eerste staatshoofd dat de Gazastrook bezocht sinds Hamas er in 2007 de macht overnam en Israel een volledige blokkade afkondigde. Hij werd daarvoor uitbundig bedankt door premier Haniyeh van Gaza, die de eerste steen legde voor het Qatarese project dat onder meer de bouw omvat van 1000 woningen voor arme families in verwoeste delen van Khan Younis in het midden van de Strip. Haniyeh kondigde ook aan dat het project, aanvankelijk begroot op ongeveer 250 miljoen dollar, intussen 400 miljoen omvat. Haniyeh prees 'de moedige beslissing' van de emir, en zei dat die 'ertoe bijdraagt dat het politieke en economische beleg dat Gaza al vijf jaar is opgelegd, wordt doorbroken. Vandaag in Gaza, morgen in het bevrijde Jeruzalem,' aldus Hanieyh.
  Ook de Egyptische president Morsi prees het initiatief van emir Hamad maandagavond in een verklaring en zei dat dit in lijn is met het streven van Egypte om de blokkade van Gaza ongedaan te maken.
  Israel daarentegen toonde zich uiterst ontstemd over het bezoek van de emir, die in het verlede og wel cotact met Isarelische fyunctioarissen heeft gehad.  'Zijn geld zal er alleen toe dienen dat de ontvangers ervan nog verder tot corrupte, haat en excessen worden gedreven. Het zal de schade onderstrepen die Hamas de Palestijnen toebrengt. Je kan zeggen dat Qatar de vrede onder bus gooit,' zo citeerde de krant Yediot Ahronot een woordvoerder van het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken.
  Ook op de Westoever werd zuinigjes gereageerd. De Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas zei te hopen dat het bezoek de kansen om te komen tot Palestijnse eenheid niet zal verminderen of dat het geen goedkeuring inhoudt van een apart Palestijns gebied in Gaza. 
  Sheikh Hamad is nooit bij de Palestijnse Autoriteit op de Westoever langs geweest. Wèl heeft hij zich in het verleden ingezet voor verzoeningspogingen tussen Fatah en Hamas, maar de meeste waarnemers menen dat de kansen daarop op dit moment vrijwel nihil zijn. 

  maandag 22 oktober 2012

  Prijskaart aanval op Palestijns dorp onder het toeziend oog van Israelische militairen

  Kolonisten hebben maandag een taxi in brand gestoken en racistische slogans gesprayed in het dorpje Abu al-Asja in de regio Hebron.Volgens de krant Haaretz schreven de kolonisten onder meer "prijskaart Susiya" en "groeten van Meir Ettinger." Susiya is de naam van een nederzetting waar kolonisten onlangs in moeilijkheden kwamen nadat zij een undercover politie-eenheid hadden aangevallen die zij hadden aangezien voor Palestijnen. Ettinger is volgens de krant een kolonist die de bewegingen van het leger op de Westoever in de gaten houdt.
  Inwoners van  het dorp Abu al-Asja vertelden het nieuwsagentschap Ma'an dat de kolonisten van Susiya de auto in brand staken en de huizen bekladden in de aanwezigheid van Israelische soldaten die geen vinger uitstaken om het te verhinderen. Ma'an was echter niet in staat beeldmateriaal van het gebeuren te laten zien, want diezelfde soldaten hielden later wel verslaggevers van Ma'an en de Palestijnse tv aan en dwongen hen hun beeldmateriaal van hun camera's te deleten. De verslaggevers werden ook een tijd vastgehouden en pas losgelaten nadat het liaison-kantoor va de Palestijnse Autoriteit contact met de Israeli's had opgenomen. De eigenaar van de uitgebrande auto werd voor ondervraging meegenomen door de militairen.
  Elders in dezelfde regio, in Wadi al-Ghrous te oosten van de stad Hebron, vernielde het leger maandag een waterbron, die toebehoorde toe aan Muhammad Said Ja'abari. De bron die met twee bulldozers onklaar werd gemaakt, lag dicht bij de nederzettingen Kiryat Arba en Givat Harsina. 

  Twee doden, vier gewonden bij Israelische aanvallen in Gaza

  Palestinians carry the body of militant Yasser al-Tarabeen during his funeral in the town of Beit Lahiya, in the northern Gaza Strip October 22, 2012. Israeli forces killed two Palestinian militants, one of them al-Tarabeen, during an incursion in the northern Gaza Strip on Monday that touched off clashes with gunmen from the governing Hamas movement, local officials said. Israel's military said the air force struck a Palestinian rocket crew after 'a routine (army) patrol in the area' came under mortar attack. REUTERS/Mohammed Salem
  Palestijnen dragen Yasser al-Tarabeen uit Beit Lahiya in het noorden van Gaza naar zijn graf. Tarabeen was één van twee Palestijnen die werd gedood toen een Israelische eenheid de Gaza-strook binnentrok. (Foto Reuters)

  (Update) - Israelische vliegtuigen hebben maandagmorgen aanvallen met raketten uitgevoerd in de buurt Sheikh Zayed bij Beit Lahia in het noorden va de Gaza-strook. Vier Palestijnen werden gewond en geëvacueerd naar de het Kamal Udwan ziekenhuis in noord-Gaza, zo meldde  Ashraf al-Qidra, de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid in Gaza. Een van de gewonden, de 26-jarige Abed Ar-Rahman Darweesh Abu Jalalah, een strijder van de Qassam Brigades van Hamas  uit het Jabaliya kamp, overleed daar aan zijn verwondingen.  Volgens Israel vond de aanval plaats nadat mortiergranaten waren afgevuurd op een Israelische patrouille. Eerder hadden Israelische vliegtuigen een trainingskamp van Hamas bestookt.

  Korte tijd later drongen Israelische troepen met tanks de Gaza-strook binnen ten oosten van Beit Hanoun. Zij openden daar het vuur, dat door Palestijnen werd beantwoord, onder meer met RPG-raketten. De 26-jarige Khalid Tarabin, lid van de Quds Brigades van de Islamitische Jihad, werd gedood, een andere Palestijn raakte gewond. 
  Scholen in het gebied werden na het binnentrekken van de Israeli's uit voorzorg gesloten. De kinderen werden naar huis gestuurd.

  zondag 21 oktober 2012

  Israel gaat militaire academie bouwen op de Olijfberg in bezet Oost-Jeruzalem

  http://i1160.photobucket.com/albums/q482/TJ_Pix1/IDFCollege.jpg
  En weer is er nieuws over Israelische uitbreidingsplannen in bezet gebied. Hagit Ofran van Vrede u meldt u op haar blog dat de afgelopen dagen zijn posters verschenen waarop de plannen staan voor de bouw van een militaire academie op de Olijfberg, in Oost-Jeruzalem (plan nr .51870). Dit plan werd in eerste aanleg  door de Regionale Planningcommissie in behandeling genomenop 2 juli 2012. Dat de plannen nu worden aangeplakt, betekent dat het publiek 60 dagen de tijd heeft verzet aan te tekenen. Daarna zal de Commissie voor Regionale Planning eventueel ingebrachte bezwaren bekijken en wanneer de bezwaren niet zwaarwegend zijn, de plannen definitief goedkeuren.
  Tekening van het project

  De academie zal hogere officieren van leger en geheime dienst gaan trainen. Het gebouw komt pal naast de nederzetting Orot, die tot dusver de enige Joodse nederzetting op het bezette gedeelte van de Olijfberg was. Ook zal het nieuwe gebouw grenzen aan het Lutherse Vitoria Augusta Hospitaal. Het gebouw gaat acht verdiepingen tellen, waarvan er vijf zogezegd 'in de helling' worden gebouwd.
  Het spreekt vanzelf dat het oprichten van 'ausgerechnet' een militaire academie in bezet gebied, en dan nog op een gebied als de Olijfberg die in zowel jodendom, christendom als islam een bijzondere betekenis heeft, een gevoelige aangelegenheid is. Maar de Regionale Planningcommissie, die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteert en een afspiegeling is van de politieke verhoudingen in de huidige Israelische regering, vindt het blijkbaar niet nodig daar rekening mee te houden.    

  Matige successen voor Fatah bij lokale verkiezingen op de Westoever

  Verkiezingsposters in Nablus (EPA).

  De Palestijnse Autoriteit heeft zaterdag op de Westoever verkiezingen gehouden voor de gemeenteraden, waarvan de uitkomst en de waarde volgens waarnemers uiterst twijfelachtig zijn. Het waren de eerste verkiezingen sinds de lokale verkiezingen van 2004 en 2005. Toen was Hamas de grote winnaar. Hamas deed echter dit keer niet mee en weigerde ook verkiezingen te houden in de Gaza-strook zolang de verzoening tussen Fatah en Hamas nog niet een feit is.
  Nog een reden voor Hamas om niet mee te doen was het grote gebrek aan politieke en burgerlijke vrijheden op de Westoever waarvan vooral Hamas-aanhangers het slachtoffer zijn geweest. Ook het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR) uitte bezwaren. Het wees er op dat enerzijds verkiezingen hard nodig zijn omdat de mandaten van alle overheidslichamen op de Westoever al jaren geleden zijn verstreken, maar dat anderzijds vrijheden die voor vrije verkiezingen nodig zijn, als vrijheid  van vergadering en van vereniging, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en de  vrijheid om politieke activiteiten te bedrijven allemaal allerminst gewaarborgd waren, terwijl er ook nog steeds politieke gevangenen zijn. 
  De verkiezingen vonden plaats in een moment van grote financiële crisis voor de PA, die al meerdere malen niet in staat is gebleken de overheidssalarissen te betalen. De scepsis bij het publiek was groot. Sommige waarnemers wezen erop dat dit houden van de verkiezingen tegen beter weten in eigenlijk een teken van zwakte was van de Palestijnse Autoriteit. Nathan Brown van de Carnegie Stichting voor Internationale Vrede, gaf tegenover het persbureau AP als commentaar: 'Ze kunnen niet bij de internationale gemeenschap aankloppen voor financiële bijstand, ze kunnen geen algemene verkiezingen houden, zich verzoenen lukt ze ook niet, dus zeggen ze: laten we dan tenminste maar lokale verkiezingen organiseren.' 

  Bij de verkiezingen van zaterdag ging het tussen Fatah, de partij van president Mahmoud Abbas, en een gering aantal oppositiekandidaten, van wie de meesten onafhankelijk waren. Ze werden gehouden in slechts 93 van de 354 gemeenten van de Westoever, aangezien er in 179 van de gemeenten geen tegenkandidaten waren en er in de resterende 82 gemeente pas in november zal worden gestemd. Hanna Nasser, de voorzitter van Centrale Kiescommissie (CEC)noemde de verkiezingen zaterdag kort voor de stembussen na 12 uur dicht gingen, echter een succes. Er hadden 277,000 van de 505,600 kiesgerechtigden gestemd, zei hij, en dat was een opkomst van 54.8 percent. (Bij eerdere verkiezingen lagen de percentages veel hoger: bij de lokale verkiezingen van 2004/5 stemde twee derden van de kiezers en bij de algemene verkiezingen van 2006 stemde ongeveer 75%).  
  De voorlopige uitslagen wezen op matige successen voor Fatah. De partij won negen van de 16 zetels  in de grootste stad, Hebron, waar sinds 1976 geen verkiezingen zijn gehouden. Ook was zij de winnaar in Bethlehem (waar waarschijnlijk een vrouw burgemeester wordt), en de stadjes El Bireh and Beituniya bij Ramallah, evenals in Tulkarem. In het bestuurscentrum Ramallah zelf, waar geen officiële Fatah-lijst meedeed, won een groep onafhankelijken met de naam Zonen van de Stad, die verwant zijn aan Fatah,  negen van de 15 zetels.
  Maar in Nablus, de tweede stad van de Westoever werd de officiële Fatah lijst verslagen door een groep onafhankelijken onder leiding van  Ghassan Shakaa, een lid van de Uitvoerende Raad van de PLO dat deze maand met tientallen andere Fatah-leden uit de partij werd gezet omdat hij besloot uit te komen met een eigen lijst. Hetzelfde gebeurde in Jenin. Ook daar werd de Fatah-lijst door oud-Fatahleden verslagen. 

  zaterdag 20 oktober 2012

  Israel onderschept weer scheepje voor Gaza


  Israel deed het weer. Het scheepje 'Estelle' van de Gaza Flotilla met hulpgoederen voor Gaza en met een bemanning van 20 activisten, onder wie vijf parlementariërs uit Zweden, Noorwegen, Spanje en Griekenland, en een drietal Israeli's, is opgebracht. De Estelle, 53 meter lang, had aan boord: twee olijfbomen, 41 ton cement, 300 voetballen, orthopedische en medische uitrusting, kinderboeken, muziekinstrumenten, theateruitrusting en een radio. Inderdaad, uiterst gevaarlijke strategische goederen. Denk je eens in wat terroristen niet allemaal zouden kunnen doen met 300 voetballen! Vandaar dat Israel de Estelle zaterdagmorgen aanhield, in de internationale wateren, zoals Israel dat meestal doet, en naar de Israelische haven Ashdod sleepte. In navolging van de Egyptische blogger Hossam Hamalawy hef ik dus ook maar de middelvinger: Fuck Israel.
  De Israelische militaire woordvoerder had nog de treurige moed te twitteren dat de blokkade van Gaza 'legaal' is volgens een rapport van de VN (het zogenoemde Palmer-rapport). Een bespreking van dat rapport en een uitleg waarom de conclusie van het rapport niet deugde, staat hier.
  en nog een keer hier (helaas beide in het Engels). Fuck Israel (bis).

  vrijdag 19 oktober 2012

  Bedoeïenendorp Araqib voor 43ste keer verwoest

  Bedouin residents stage protest in Be'er Sheva Bedoeïenenprotest, 18 oktober 2012 in Beer Sheva. (Haaretz).

  Een grote Israelische politiemacht is donderdag het Bedoeïenendorpje Al-Araqib in de Naqab (Negev) binnengetrokken en heeft het dorp voor de 43ste keer verwoest. Inwoners vertelden dat in totaal 23 structuren tegen de vlakte gingen. Zij kondigden aan onmiddellijk met de herbouw te zullen beginnen. Al-Araqib ligt op grond die volgens de Bedoeïenen sinds generaties hun eigendom is. De staat Israel erkent dat echter niet en wil op die plek een bos aanleggen. 
  De strijd tussen de staat en Al-Araqib is al geruime tijd aan de gang, maar er zijn nog zo'n 40 andere dorpen met in totaal ongeveer 53.000 inwoners waarvoor vergelijkbare problemen dreigen. Die dorpen zijn niet erkend, hebben geen aansluiting op waterleiding en elektriciteit, of andere infrastructurele voorzieningen en kunnen elk moment worden afgebroken.   
  De afbraak in Al-Araqib viel samen met een demonstratie van 2000 Bedoeïenen uit het dorp Bir Hadaj in de Negev, bij de regeringsbouwen in Be'er Sheva, die eisten dat de staat zijn plannen laat varen om huizen in hun gemeente af te breken. Een aantal mensen in Bir Hadaj heeft onlangs zogenaamde 'demolition orders' ontvangen. Anderen klagen dat zij - hoewel Bir Hadaj één van de door de staat erkende gemeenten is - geen vergunningen krijgen om nieuwe huizen te bouwen. De afbraakplannen gaan gepaard met nieuwe dreigingen van afbraak van zogenaamde niet-erkende Bedoeïenen dorpen. Thabet Abu Rass van de organisatie Adalah die opkomt voor de rechten van minderheden, sprak tijdens de demonstratie van 'een vernietigingsoorlog' tegen de de Bedoeïenen gemeenschappen. 

  Israel rondt planning af voor de bouw van 800 woningen in Gilo (Oost-Jeruzalem)  Israel heeft donderdag plan no.13157 voor de bouw van 800 nieuwe wooneenheden in de nederzetting (wijk) Gilo van Oost-Jeruzalem  gepubliceerd in de krant Maariv, zo bericht Hagit Ofran van Vrede Nu op haar site 'Eyes on the ground in Jerusalem'. De publicatie is de laatste fase in het planningsproces. Twee weken hierna wordt het automatisch van kracht. Daarna kunnen aannemers bij de gemeente een aanvraag indienen voor een bouwvergunning. In dit geval gaat dat via een tender (waarbij de voordeligste inschrijver wint). De tender zal binnenkort worden uitgebracht.  
  Ofra voegt eraan toe dat er op dit moment twee plannen voor uitbreiding van Gilo in omloop zijn. Het huidige plan 13157 heeft betrekking op de West-helling van Gilo en was al in een eerste fase voor het publiek ter inzage gelegd in  april 2012 en voor 'validatie' aangemerkt op 24 juni. Die 'validatie' is nu met de publicatie een feit.   
  Een tweede plan, no.13261 voor de bouw van 850 wooneenheden (met de mogelijkheid van een uitbreiding met nog eens 300 eenheden) heeft betrekking op de zuidelijke helling. Dit plan werd op 10 mei 2012 ter inzage gelegd. Het is nu wachten tot het wordt besproken door de districts planning commissie.

  donderdag 18 oktober 2012

  Haaretz: There is no longer a Jewish majority in 'the land of Israel'


  The words next to the drawing mean: the Palestinian national venture. 

  Akiva Eldar in the daily Haaretz:
  Amid a dry economic report published yesterday in TheMarker lies an official announcement/acknowledgment of unparalleled importance: The government of Israel confirms that between the Mediterranean Sea and the Jordan River there is no longer a Jewish majority. In other words, in the territory under Israel's jurisdiction a situation of apartheid exists. A Jewish minority rules over an Arab majority.

  Hila Raz's article reports that the Tax Authority is trying to pass an amendment to the law for the purpose of revising the ceiling for eligibility for tax benefits, whose aim, in turn, is to encourage exports. According to the Export Promotion Law approved in 2005, a factory is entitled to a tax break if at least 25 percent of its income stemmed from sales to a market with at least 12 million residents. A Ministry of Finance memorandum on the amendment to the law notes that in 2011 the population of Israel and the Palestinian Authority exceeded the 12 million mark, which enables manufacturers who market to these consumers to enjoy a tax break.
  According to the Central Bureau of Statistics (which is subordinate to the Prime Minister's Office ), of the 12 million residents living under Israeli rule, the number of Jews is just under 5.9 million (as of April 25 ). Twelve million minus 5.9 million Jews equals 6.1 million non-Jews.
   Foreign sources report that Jews had already become a minority in the area of the greater Land of Israel several years ago. From now on, it is an official statistic.

  There will certainly be those who argue that the 12 million includes the resident of the Gaza Strip, which Israel evacuated, and that I should have deducted 1.5 million people from the number of non-Jewish residents. But the 12 million, which does happen to include the residents of the Gaza Strip, is an official figure appearing on Ministry of Finance stationery. If this population "is not considered" for purposes of the demographic balance, the Finance Ministry should be so kind as to deduct it from the limit for receiving the tax breaks and from the balance of its income.

  Woman arrested for wearing prayer shawl at Western Wall

  Opmerkelijk:
  Hoffman's arrest
  AP: Israeli police say they have arrested a female Jewish activist leader for wearing a traditionally male prayer shawl (a so called tallith, AbuP.) at a Jerusalem holy site, an act police prohibit because of Orthodox Jewish sensitivities. She was with an American Jewish women's group.
  Police spokesman Micky Rosenfeld says police detained the activist for causing a public disturbance and wearing the garment. Police say they seek to prevent scuffles with Orthodox Jewish worshippers at the Western Wall, one of Judaism's holiest sites. Anat Hoffman leads the liberal Jewish group Women of the Wall. She was arrested while leading prayers for 200 American Jewish women from the Hadassah organization. She said police strip-searched her and detained her overnight. She says she was released Wednesday after agreeing to stay away from the site for a month.

  The American Jewish daily The Forward  sprak met Hoffman:
  “In the past when I was detained I had to have a policewoman come with me to the bathroom, but this was something different. This time they checked me naked, completely, without my underwear. They dragged me on the floor 15 meters; my arms are bruised. They put me in a cell without a bed, with three other prisoners, including a prostitute and a car thief. They threw the food through a little window in the door. I laid on the floor covered with my tallit.
  De arrestatie vond dinsdagavond plaats. Hoffman is tenminste zes keer opgepakt in de ruim 20 jaar dat zij de groep Women of the Wall leidt.

  woensdag 17 oktober 2012

  Documenten Israelische leger werpen nieuw licht op recente 'uithongeringspolitiek' voor Gaza

  De grensovergang Kerem Shalom.

  De mensenrechtenorganisatie Gisha, die zich onder meer inzet voor Gaza, heeft na een juridische strijd van drieëneenhalf jaar een document van de Israelische bezettingsautoriteiten in handen gekregen dat heet 'Voedsel consumptie in de Gaza Strook - Rode lijnen'. Het document beschrijft hoe Israel de bevolking van Gaza tussen 2007 en 2010 op rantsoen zette wat de import van voedsel betrof.
  De nu verkregen papieren bevestigden nog eens te meer dat Israel in de afgelopen jaren een soort uitgekiende uithongeringspolitiek heeft gevolgd ten opzichte van Gaza. In 2010 wist Gisha namelijk al via de wet op de openbaarheid van bestuur in Israel een papier boven water te krijgen, waaruit bleek dat Israel een mathematische rekenmodel hanteerde om vast te stellen hoe weinig het kon doorlaten in de Gaza-strook zonder meteen een humanitaire catastrofe te riskeren. Ook dat rekenmodel is te vinden op de Gisha site (hier),  De journaliste Amira Hass van Haaretz maakte er in 2010 eveneens melding van. 
  De papieren die Gisha in september in handen kreeg, nadat het Israelische hooggerechtshof een bezwaarschrift van de staat tegen het openbaarmaken ervan had verworpen, bestaan uit twee delen. Het eerste is een powerpoint presentatie, het tweede een position paper, een document dat meer algemene achtergrondinformatie geeft voor de toenmalige Israelische aanpak.  (Ze zijn achtereenvolgens hier en hier te vinden op de site van Gisha). 
  Ook Amira Hass bericht in Haaretz over de documenten. Israel, zo meldt ze, ging  er op basis van het document vanuit dat een persoon in  Gaza gemiddeld niet meer dan 2279 calorieën per dag nodig had (oftewel 1,836 gram voedsel), zijnde het minimum om hongersnood te voorkomen. Hass tekent erbij aan dat - hoewel het Israelische leger, in dit geval de 'Coördinator voor de Regeringsactiviteiten in de  Gebieden' (COGAT) - beweert dat het papier nooit in de praktijk is gebruikt, de hoeveelheden in de richtlijn wel overeenkomen met wat tussen 2007 en 2010 de praktijk was.
  Ook Gisha zegt dat hoewel COGAT stelde dat het papier ooit meer dan een kladversie was, de aantallen die erin worden genoemd een overeenkomst vertonen met wat in de praktijk gebeurde. Wel tekent Gisha erbij aan dat COGAT in bepaalde periodes nog zelfs beneden zijn eigen minima bleef. De berekeningen in het Rode Lijnen document stellen dat Gaza als dagelijks portie 106 vrachtwagens voedsel nodig had, vijf dagen per week. Maar in het eerste jaar na de machtsovername door Hamas (van juli 2007 tot juni 2008), was het gemiddelde zo'n 90 vrachtauto's per werkdag.

  De 'verstervingsaanpak' van Gaza begon na de machtsovername van Hamas in Gaza in 2007, schrijft Amira Hass. In september van dat jaar besloot de toenmalige Israelische regering onder Ehud Olmert tot een politiek waarbij de bewegingen van mensen en goederen sterk werden beperkt. In het kabinetsbesluit werd vastgelegd dat 'de invoer van goederen in de Gaza-strook zou worden beperkt, de levering van gas en elektriciteit zou worden verminderd en dat er beperkingen zouden komen op de beweging van mensen vanuit en naar de Strip, terwijl exporten vanuit de Strook volledig zouden worden verboden'. De restricties zouden echter wel zo worden ontworpen dat een "humanitaire crisis zou worden vermeden."
  Het "Rode Lijnen"-document werd vier maanden na dit kabinetsbesluit geschreven. Dat gebeurde door COGAT, toen nog onder leiding van Amos Gilad, in samenwerking met het Israelische ministerie van Gezondheid. Voor de criteria werd uitgegaan van de gemiddelde behoeften van een Israeli. Die werden bijgesteld voor wat gold voor een gemiddelde bewoner van Gaza en daarvoor werd vervolgens een minimum bepaald, waarbij een lange lijst van goederen, variërend van macaroni tot shampoo, helemaal van levering werden uitgesloten . 
  De sterke daling in de hoeveelheden voedsel die binnenkwamen als gevolg van de Israelische politiek, zegt Gisha, maakten dat de levering van veel zaken onzeker werd en dat de prijzen sterk omhoog gingen, maar het zorgde niet voor langdurige tekorten van basisgoederen of voor honger. Wel bleek het moeilijk een constante stroom van basiszaken als bloem, suiker, melkproducten en olie te handhaven. Maar de ernstige economische crisis die de afsluiting met zich mee bracht,vooral door de restrictie op de import van grondstoffen en het verbod op exporten, leidde wel tot een enorme toename van de werkloosheid en een toenemende afhankelijkheid van hulp van derden, aldus de organisatie.  Tussen het tweede kwartaal van 2007 en het tweede kwartaal van 2008, steeg de werkloosheid met 72% (van 26.4% naar 45.4%). Het VN-Bureau voorde Coördinatie van Humanitaire Zake (OCHA) vond dat het aantal Gazanen dat hulp nodig had 63% in 2006, steeg naar 80% in 2007. De belangrijkste gevolge van de afsluiting, zegt Gisha, waren - en zijn nu nog steeds - een toename van de armoede, toename van afhankelijkheid van (voedsel)hulp en een gebrek aan mogelijkheden voor economisch herstel, hoger onderwijs en redelijke banen.
  Israel heeft nu sinds twee jaar nu zijn restricties op de import van voedsel laten varen, maar de overige restricties gehandhaafd. Destijds werd tot de afsluitingspolitiek besloten vanuit een opvatting dat het gewettigd is een hele bevolking onder druk te zetten in de strijd tegen Hamas. Gisha tekent daar echter bij aan dat zo'n collectieve maatregel in strijd is met het internationale recht. Los daarvan zegt Gisha dat onduidelijk is welk doel nog met het handhaven van de afsluiting is gediend, wie daarover de beslissingen neemt en op welke gronden. 'Dezer dagen is het lastig nog een politicus of veiligheidsexpert in Israel te vinden die zal zeggen dat Israel iets aan de  afsluitingspolitiek van 2007-2010 heeft gehad, in politieke of in veiligheidstermen, aldus Gisha.

  dinsdag 16 oktober 2012

  'Palestijnen kappen zelf hun olijfbomen om onschuldige kolonisten te belasteren'

  Ja hoor, de Palestijnen kappen zelf hun olijfbomen om kolonisten de schuld te kunnen geven. Nauwelijks heeft de mensenrechtenorganisatie B'tselem een paar gevallen van kolonisten-vandalisme gefilmd, of de kolonisten filmen Palestijnen die bomen kappen. Waar het gebeurde, wiens bomen het waren en, waarom ze werden gekapt en of ze soms alleen werden gesnoeid,  dat weten we allemaal niet. Maar de kolonisten waren er als de kippen bij om het als bewijs van hun onschuld aan te voeren. We kunnen er zeker van zijn dat alle hasbara-kanalen van 'Honest Reporting' tot 'Elder of Zion' of onze eigen Ratna - Doddeltje - Pelle dit bewijsmateriaal in de komende dage op hun blogs zullen opvoeren.
  Als ze dan toch bezig zijn, kunnen zij en de kolonisten misschien ook een antwoord geven op het volgende: Ongeveer 100.000 mensen op de Westoever zijn voor het grootste deel van hun inkomen afhankelijk van de olijvenoogst. Het is een van de belangrijkste pijlers van de Palestijnse economie. Volgens cijfers van het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (Ocha) gingen er in in 2011 tot september 7500 bomen, en in het hele jaar zo'n 10.000 bomen tegen de vlakte. Voor dit jaar staat de teller op 7.180 stuks, waarvan zo'n 870 alleen al deze maand sinds de oogst begon. Hele dorpen verloren substantiële delen van hun inkomen. En dat komt da bovenop verlies van stukken land aan nederzettingen, gebieden die door de Muur niet of maar beperkt toegankelijk zijn (doorgangen zijn meestal gesloten, vergunningen worden vaak niet verleend).  Is het niet zo dat de Palestijnen zich wel erg veel ontberingen getroosten om die onschuldige Israelische kolonisten te belasteren? 

  maandag 15 oktober 2012

  Ook Amerika vindt dat vrouwen uit Gaza niet hoeven te studeren

  Eind september schreef ik een stukje naar aanleiding van het feit dat het Israelische hooggerechtshof een verzoek had afgewezen van een aantal vrouwen uit de Gaza-strook dat wilde studeren aan de universiteit van Bit Zeit op de Westoever. Het hof vond dat Israel geen verplichting had hen toe te laten. Blijkbaar hoeven mensen, vrouwen in dit geval, die geregeerd worden door Hamas, volgens de Israelische opperrechters niet verder te leren. Dat is nu bezetting in optima forma, voegde ik eraan toe.
  Maar nu blijkt dat Israelische opperrechters niet de enigen zijn die die vinden dat vrouwen uit Gaza geen recht hebben om te studeren. Het persbureau Associated Press (AP) meldt dat de Verenigde Staten zonder daar verder ruchtbaarheid aan te geven een program hebben geschrapt waarbij vrouwen uit Gaza studiebeurzen kregen om te gaan studeren op de Westoever. Het program werd twee jaar geleden nog met veel fanfare gelanceerd door minister Hillary Clinton, zegt AP. Maar nu blijkt dat Israel de studenten geen visum geeft, hebben de Amerikanen het maar stilletjes onder de tafel gewerkt.
  AP:  In a statement, the American consulate in Jerusalem said it decided not to grant the scholarships over the summer after Israel said it would not permit the students to travel. "Because of the timing and risk of losing funding, available scholarships were awarded to other applicants," it said. "We hope to include Gazan students in future programs."  
  Jawel, omdat ze bang waren dat het geld anders niet besteed zou kunnen worden, lieten ze het program maar vallen en gaven ze de beurzen aan anderen. En maar hopen dat het volgend jaar beter zal gaan. Nou dat kan dat Amerikaanse consulaat - zie de zaak bij het hooggerechtshof - dus wel vergeten. AP haalt nog een woordvoerder van de Israelische militairen aan, die ik ook voor de volledigheid ook nog maar even citeer: Israeli military spokesman Guy Inbar said the policy is part of Israel's struggle against Hamas. (..) "Hamas makes great efforts to establish new affiliates of the terrorist infrastructure from Gaza to the West Bank, and to transfer knowledge to strengthen the existing infrastructure in the West Bank today," Inbar said. 
  Ook dat geeft weinig hoop voor de toekomst. Vrouwen uit Gaza die zogenaamd willen studeren, komen dus volgens de militairen eigenlijk met een heel ander doel, namelijk om de 'terroristische infrastructuur te versterken'. Ik vraag me soms af:  zouden die woordvoerders nu echt zo dom zijn dat ze die onzin zelf geloven? Dat kan toch haast niet? Dan ben je toch op de rand van debiel?       

  Israel pakt staflid mensenrechtenorganisatie Addameer op en legt anderen reisverboden op

  Ayman Nasser
  Update 19/10/12: Een rechtbank in Jeruzalem heeft donderdag de detentie van Ayman Nasser (42), een staflid van de mensenrechtenorganisatie Addameer, met zeven dagen verlengd teneinde hem verder te kunnen ondervragen. De verlenging vond plaats - zoals in Israel helaas gebruikelijk in dit soort zaken - op basis van geheime informatie die Nasser of zijn advocaat niet te zien kregen, zodat zij zich er ook iet tegen konden verweren. Nasser, die veldwerk doet te behoeve vn Palestijnse gevangenen, werd dinsdagnacht opgepakt.

  Op dit blog geef ik niet vaak bijzonderheden over arrestaties van Palestijnen door Israelische troepen. Daar is een simpele reden voor: het zijn er gewoon te veel. Volgens het Bureau van de VN voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (Ocha) waren het er zo' 3000 in 2011, bijna 10 per dag, dat is teveel om steeds bij stil te staan.
  Maar vandaag maak ik dan toch maar een uitzondering op de regel: De mensenrechtenorganisatie Addameer die zich onder meer ontfermt over de rechten van gevangenen, heeft nu zelf een gevangene te betreuren. Vanmorgen om 1 uur (of misschien moet ik zeggen vannacht om 1 uur) werd hun staflid Ayman Nasser opgepakt in zijn huis in het dorpje Safa bij Ramallah. De militairen vielen zijn huis binnen,  hielden het anderhalf uur bezet, hielden zijn vrouw onder schot, doorzochten met een snuffelhond alle kamers, en namen Nassers pc en zijn telefoon mee. Ook Ayman zelf moest mee. Hij zit nu vast in het detentiecentrum Moscovia in Jeruzalem.       Nasser, vader van vier kinderen tussen de drie en 13 jaar, heeft een graad in de psychologie van de universiteit van Bir Zeit. Hij is zelf oud-gevangene en werkt al vijf jaar voor Addameer. De arrestatie van Nasser komt kort nadat Abdullatif Ghaith, de voorzitter van Addameer, een uitreisverbod kreeg opgelegd, alsmede een verbod om de Westoever te bezoeken. Enkele andere stafleden van Addameer hebben ook verboden opgelegd gekregen om naar de Westoever te reizen. Het hoeft geen betoog dat arrestaties en zulke maatregelen het werk van Addameer ernstig belemmeren.
  De organisatie doet dan ook een dringend beroep op de buitenwereld om tussenbeide te komen en te zorgen dat Addameer door kan gaan met haar werk in dienst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik, AbuP., speel dit verzoek hierbij vanzelfsprekend door. Daarom doe ik hierbij op mijn beurt een dringend beroep op minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken om ....ach, nou ja, dat is natuurlijk niet zo'n goed idee. 

  Israel schiet weer Palestijnen af, dodental in Gaza nu naar vijf

   
  Een familielid van de Yassar al-Atakal die zondagmorgen van zijn motorfiets werd geschoten, neemt afscheid voor hij wordt begraven. (Reuters).

   Israel heeft zondagmiddag een nieuwe luchtaanval in Gaza uitgevoerd en daarbij twee mannen gedood en twee andere ernstig verwond. De aanval werd uitgevoerd op een tuktuk in Deir Balah in midden-Gaza, aldus Ashraf al-Qidra, woordvoerder van het ministerie van Gezondheid in Gaza. Het dodental als gevolg van Israelische aanvallen in het weekend is daarmee opgelopen naar vijf.
  Medici identificeerden de doden als Izz Eddin Abu Nuseira (23) en Ahmad Abu Fatayir (22). Israel zei dat het 'terroristen' had uitgeschakeld die een raket hadden afgevuurd op Zuid-Israel.
  De organisatie 'Volksverzetscomités' maakte bekend dat Abu Nuseira en Abu Fatayir lid waren van de Nasser Salaheddin Brigades van de organisatie en vijf mortiergranaten hadden afgevuurd op de Israelische militaire basis Kissufim ten oosten van Khan Younis 'in antwoord op Israelische misdaden'. De organisatie zei wraak te zullen nemen. 'We kondigen hierbij aan dat het tijd is de prijs te betalen en dat de bezetting de consequenties zal moeten dragen van haar misdaden'.  Ook de Islamitische Jihad kondigde aan dat de beweging klaarstond om 'gecoördineerd met de Ezzeddin al-Qassam Brigades van Hamas de Israelische agressie te beantwoorden'.
  Eerder, zondagmorgen, werd bij een Israelische aanval op een motorfiets ten oosten van Khan Younis Yasser al-Atakal (24) gedood. Een andere persoon raakte zeer ernstig gewond. (zie bericht hieronder). Volgens Israel waren de mannen van plan geweest raketten op Israel af te vuren.
  Zaterdagavond werden bij een luchtaanval in Jabaliya twee leden van een salafistische groepering van hun motorfiets geschoten. Een tienjarig jongetje dat voorbijliep raakte daarbij gewond.
  De Israelische aanvallen zijn een reactie op Palestijnse mortier- en raketaanvallen die begonnen nadat Israel het vorige weekend in een drukke staat van Rafah een aanval uitvoerde op twee islamisten. Daarbij werden de islamisten en acht voorbijgangers gewond. Eén van de islamisten overleed later.      

  zondag 14 oktober 2012

  Drie Palestijnen gedood, meerdere gewond, bij Israelische luchtaanvallen in Gaza

  Updated: De Israelische luchtmacht heeft zaterdagavond en zondagochtend aanvallen in Gaza uitgevoerd waarbij drie Palestijnen werden gedood. Er waren meerdere gewonden.
  Zaterdagavond werden twee mannen met een raket van hun motorfiets afgeschoten in een straat in het Jabaliya kamp in noord Gaza. De twee werden daarbij gedood. De 43-jarige Hisham as-Saidni raakte ernstig gewond en overleed na aankomst in het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad. Zijn metgezel arriveerde in het ziekenhuis zonder hoofd. Hij werd geïdentificeerd als Faik Abu Jazar. Een tienjarig kind dat in de buurt liep raakte matig ernstig gewond en werd naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht.
  As-Saidni zou lid zijn geweest van een groep die bekend staat als Majlis 'Majlis Shura Al-Mujahidin van Beit al-Maqdis', een islamistische groep in Gaza. De groep claimde eerder op de dag de verantwoordelijkheid voor het lanceren van een raket die ontplofte in de tuin van een huis in Netivot in Israel en daar schade aanrichtte.
  Enkele uren na de dodelijke treffer in Jabaliya later opnieuw  raket afgeschoten op een motorfiets, ditmaal te oosten van Khan Younis. Medici bevestigden dat de 24-jarige Yasser al-Atakal, 24, daarbij werd gedood. Een tweede man raakte ernstig gewond. Nog een luchtaanval in de wijk Zeitoun in Gaza-stad maakte vier gewonden.  
  Eerder zaterdag had Israel als meerdere doelen in Gaza gebombardeerd, zonder dat dit slachtoffers eiste. Onder meer een trainingscentrum van de Ezzedin al-Qassam Brigades van Hamas in de wijk Sheikh Marwan van Gaza-Stad en een tweede plek waar getrained werd bij de elektriciteitscentrale in Nusseirat werden getroffen. Er was materiële schade, waaronder aan gebouwen in de buurt. 

  PS  De NRC berichtte zondagmiddag als volgt over de aanvallen (onder de kop 'Israel voert luchtaaval op Gaza uit als vergelding') :
  Een Israëlische luchtaanval op het noorden van de Gazastrook heeft zeker aan een Palestijn het leven gekost, zo meldt de BBC Vanavond. De aanval vormde een vergeldingsactie naar aanleiding van de terreuraanslag op Israël van gisteren.
  Andere bronnen spreken van twee overledenen, meldt persbureau AFP. Gisteren kwam in een woning in Netivot een raket aan, ongeveer tien kilometer van de grens met de Gazastrook. Niemand raakte daarbij gewond. Een terreurgroep uit de Gazastrook eiste de aanslag vervolgens op.
  Als reactie op deze aanslag bestookte Israël zeker drie doelen in de Gazastrook, zover bekend ook zonder slachtoffers te maken. Het Israëlische leger heeft een verklaring uitgegeven:
  “Een gevechtsvliegtuig met als doelwit de terreurorganisaties in het noorden van de Gazastrook is vanavond op pad gestuurd. Andere doelwitten zijn twee terreurorganisaties in het centrum van dit gebied. Inmiddels is bevestigd dat een doelwit is geraakt door de luchtmacht. [...] Deze gebieden zijn onder vuur genomen als reactie op de raketaanval op het zuiden van Israël.”
  Defensie verklaarde daarbij dat het geen aanvallen op Israëlische burgers en militairen tolereert, en hiertegen hard optreedt.

  Vraag:  waarom kan Israel ongestraft steeds prijsschieten in Gaza en waarom berichten Nederlandse media daar zo bedonderd en onvolledig over? Eén dode i.p.v. drie, en praten over Israelische 'vergelding' zonder daarbij te melden dat Israel vorige week met de huidige uitwisseling van beschietingen is begonnen door middenin een drukke straat in Rafah in Zuid-Gaza zomaar wat mensen af te schieten - zie hier en hier). Als we de term terreur wille gebruiken, dan kwam in dit geval Israel daar toch zeker voor in aanmerking.  

  Maar de vraag waarom Israel er steeds mee weg komt was natuurlijk retorisch. Ik raad dat u het antwoord zelf wel kunt bedenken.

  vrijdag 12 oktober 2012

  Kolonisten stelen aarde van Palestijnse landerijen

  The truck hired by an Ofra resident to move soil.
  Van de Palestijnen gestolen aarde wordt verwerkt in de nederzetting Ofra. (Foto Chaim Levinson/Haaretz).

  De Israelische krant Haaretz heeft alweer een primeur over wandaden van de kolonisten. Verslaggever Chaim Levinson meldt dat bewoners van de nederzetting Ofra aarde hebben gestolen van de 'buren'. Aarde voor grondwerk - of vruchtbare aarde voor tuinen en dergelijke - is duur. Maar een inventieve kolonist huurde wat zwaar materieel en groef het gewoon af van gebied van Palestijnen dat binnen de hekwerken  van de nederzetting valt. Dat land achter hekken kunnen die Palestijnse eigenaren niet bezoeken, behalve onder geleide van het leger. Kolonisten kunnen dat natuurlijk wel en ze kunnen er dus naar believen grond afgraven en beweren dat het land bij de nederzetting hoort. Het betreffende hek is overigens neergezet zonder vergunning, meldt Haaretz nog en zou - volgens een procedure die al een tijdje bij het hooggerechtshof loopt - nog dit jaar zijn veranderd en vervangen, iets wat natuurlijk nog niet is gebeurd.  Maar dat terzijde .
  Volgens de krant komt de praktijk van deze gronddiefstal op grote schaal voor. Heel veel nederzettingen plaatsen 'in het kader van veiligheidsregelingen' grote stukken privé land van Palestijnen achter de hekken om hun gebied. En vaak wordt daar ook aarde van afgegraven. Haaretz  noemt de nederzetting Almon, bij Jeruzalem, die veel privé Palestijns land binnen haar hekken heeft en daar frequent aarde vandaan haalt  Hetzelfde geldt voor de 'outpost' Ibei Hanahal, bij  Ma’aleh Amos; Givat Avigail in de heuvels van Zuid-Hebron, Beit El bij Givat Ha’ulpana; Maaleh Mikhmash in wat de kolonisten 'Binyamin' noemen, vallei van Shiloh, en in Susiya (Hebron) op land van het dorp Yatta.
  De lijst is vast verre van compleet. 

  Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

   Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...