woensdag 10 oktober 2012

Waarom ik de petitie van EAJG - steun voor statusverhoging Abbas bij de VN - niet ga tekenen

Een Ander Joods geluid (EAJG) heeft woensdag een petitie gelanceerd om het initiatief te steunen van de Palestijnse Autoriteit om een waarnemersstatus als niet-lidstaat te krijgen bij de Verenigde Naties. In een persbericht zegt EAJG:  
  
Een Ander Joods Geluid roept de Nederlandse Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties op een statusophoging van de Palestijnse Autoriteit te steunen. Via een vandaag gelanceerde petitie hoopt Een Ander Joods Geluid de Vertegenwoordiging ervan te kunnen overtuigen dat steun voor deze ‘waarnemersstatus als niet-lidstaat’ noodzakelijk is om nog tot een Palestijnse staat te komen. De Palestijnse premier Mahmoud Abbas heeft deze statusophoging op 27 september aangevraagd in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid: “De voorgestelde ophoging zal bovenal een indirecte erkenning zijn door de VN van het Palestijnse streven naar een eigen staat op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. De huidige status quo, waarin gelijkwaardige onderhandelingen uitblijven, moet worden doorbroken.” Volgens Hamburger is steun voor de ophoging nodig om de twee-statenoplossing te redden. “Als Nederland tegen dit initiatief stemt, zet zij hoogstpersoonlijk een streep door een Palestijnse staat. Israëls bezetting raakt meer en meer verankerd in Palestijns gebied. Deze ontwikkeling is rampzalig, voor zowel Palestijnen als Israëli’s.”

Ik geef het het persbericht van EAJG hier deels weer, omdat ik begrijp uit welke motieven deze petitie is gelanceerd. Ik vind dat iedereen voor zich moet weten of hij die wil tekenen (hier).Maar wat mijzelf betreft: ik ben mordicus tegen. Ik hoop ook van harte dat het PA-initiatief het niet zal halen. 
 En wel om de volgende redenen: 
1) Een akkoord met Israel kan en mag in mijn visie alleen gesloten worden door een lichaam dat zich echt de vertegenwoordiger van de Palestijnen kan noemen. Zoiets kan niet worden gezegd van de PA. De PA is niet alleen een schertsregering die in de ogen van velen niets anders is dan een verlengstuk van de Israelische bezetting, maar zij vertegenwoordigt haast niemand. Niet alle Palestijnen van de bezette gebieden om te beginnen (Gaza hoort er niet bij), en al helemaal niet de Palestijnen in  de Palestijnse diaspora in Syrië, Jordanië, Libanon en elders. Laat Mahmoud Abbas, die al jaren niet meer de status heeft van wettig gekozen Palestijnse president (zijn mandaat verliep begin 2009), eerst maar eens orde op zaken stellen in de PLO, en nieuwe verkiezingen organiseren voor hij om opwaardering van zijn status vraagt. 
2) Een opwaardering van de PA verhoogt de status van de PA en daarmee ook het gevaar dat een eventueel akkoord tussen de PA en Israel serieuzer genomen zou kunnen worden. De Palestine papers, notulen van tien jaar onderhanden die verleden jaar naar buiten zijn gekomen,  getuigen ervan wat dit inhoudt. Zij laten zien dat de clowns die de PA vormen er geen bezwaar in zagen een uitverkoop van Palestijnse rechten te houden. Een akkoord op zo'n basis  compliceert de zaken alleen maar en dient daarom tegen elke prijs te worden voorkomen.  
3) De EAJG stelt dat een stem tegen opwaardering van de status van de PA een stem is tegen de twee-statenoplossing. Dat lijkt me  - zie het bovenstaande - een mededeling die niet kan worden gestaafd. Afgezien daarvan is het - gezien de ontwikkelingen en Israelische  bouwactiviteiten op de bezette Westoever van de afgelopen 45 jaar - uitermate onwaarschijnlijk dat een twee-statenoplossing er überhaupt ooit nog kan komen. De twee-statenenoplossing is een mantra dat al jaren wordt uitgedragen en herhaald door Westerse regeringen (en door de PA die niet anders kan omdat zij anders geen subsidie meer krijgt en zou verdwijnen). Het is echter langzamerhand tijd om de realiteiten onder ogen te gaan zien en na te gaan denken over alternatieve nu een Palestijnse staat er nooit meer zal komen.   

Ik schreef een jaar geleden een stuk tegen de poging van Abbas om door de VN geaccepteerd te worden als staat (zijn huidige aanvraag is daarvan een forse stap terug, eigenlijk dus alleen al om die reden nauwelijks serieus te nemen). Mijn argumenten van toen gelden volgens mij grotendeels nog steeds. Wie het lezen wil, het stuk staat hier.                    

12 opmerkingen:

Ben zei

Abu,
Volkomen eens met je afwijzing op grond van met name punt 1 en 3.
De twee-staten 'oplossing' is door de 'facts on the ground' en farce geworden.

Jessy zei

drieIk hoop van harte dat het PA –intiatief het wel zal halen.


Welke alternatieve ?
Het inlijven van Palestijns grondgebied bij israel. Dat gebeurt al jaren door annexatie door israel en het opsluiten van de Parlementariërs van de Palestijnen. Het vernietigen van de Palestijnse eigendommen env. Of zoals jij het noemt Abu de israelische bouwactiviteiten op de bezette Westoever van de afgelopen 45 jaar. Dat kon alleen maar gebeuren doordat de staat israel de VN tot een papieren leeuw heeft gemaakt nietwaar. Op een enkel land na heeft niemand de staat israel een halt toegeroepen waar ze zo gul mee zijn als het andere landen betrefd. Zoals boykotten en oorlog.

Ergo elke poging op te komen voor de Palestijnen hun eigen staat, is door een veto van de VS tot ondergang gedwongen.
israel heeft de zaden van zijn eigen ondergang al lang gelegd door onrecht ten opzichte van haar bewoners en ze slepen het hele Israëlische volk er in mee.

Jessy zei

zeventienyhubsidhttp://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/10/11/intal-in-gesprek-met-norman-finkelstein/

Is voor twee-staten.

Abu Pessoptimist zei

Jessy, Ik ken de argumenten van Finkelstein en ik ben ook niet tegen twee staten. Ik zie alleen niet hoe je Jeruzalem nog tot hoofdstad van twee staten kan maken, hoe een Palestijnse staat één contingent grondgebied zou kunnen krijgen en wat je met al die kolonisten (denk behalve aan de grote nederzettingen ook aan Hebron, of aan de ruim 100 kleine 'illegale' voorposten) zou moeten doen.

Wat de altrernatieven betreft: eigenlijk is er maar één: een strijd van de Palestijnen in Israel en de bezette gebieden voor gelijke burgerrechten.

Ben zei

Abu,
In je reactie aan Jessy meen ik te lezen dat je uitgaat van een gebied: groot Israel dus inclu bezette gebieden.
En als je bedoeld dat de bezette Palestijnen deel gaan maken van Israel, dan zij er demografische redenen dat Israel onder geen enkel beding zal toestaan dat alle Palestijnen gelijke burgerrechten zullen krijgen.
Nee, ik zie geen andere oplossing dan een combinatie van 'aangemoedigde transfer' en bantoestans.
Een Israel met een dualistische rechtstaat. (Dat is nu toch al de realiteit!)

Abu Pessoptimist zei

Ben, ik had het over een alternatief, een oplossing. Jij hebt het over hoe de situatie nu is. En of Israel zo'n oplossing zal toestaan is niet de vraag. Ze zullen wel moeten, ooit. Net als Zuid-Afrika.

Jessy zei

Abu je ziet alleen niet hoe?

Misschien eens goede wil te tonen van israelische zijde.
Door Palestina als staat te erkennen door de VN krijgen we andere verhoudingen.
Het kan toch niet zo zijn dat het onrecht door de israelische regiems het Palestijnse volk aangedaan steeds maar weer beloond word nietwaar. Het verwondert mij niet dat de kolonisten doorgaan met het innemen van Palestijns grondgebied en de vernietiging van hun goederen. Dat komt de regiems van israel goed uit. Weer een stuk erbij om te annexeren nietwaar. Daarbij schuwen ze niet geweld te gebruiken en mensen te vermoorden, een voorbeeld navolgend van de regiems van israel nietwaar.
Ben je schreef mijn gedachten op toen ik het commentaar van Abu las.
Abu om welke vraag gaat het dan.
Ja ja ze zullen wel moeten. Over 1000 jaar als andere regiems aan de macht zijn en geen Palestijn meer leeft .
Nu is de tijd daar om goede wil te tonen. Nu is de tijd om veranderingen en niet over 1000 jaar.
Dat joden christenen en moslims in vrede met elkaar konden leven is toch ook bewezen totdat de zionisten zich op slinkse wijze meester maakte van een Palestina. Het kwaad dat zo welig tierde door de nazis tiert nu welig door het zionisme als politieke ideologie nietwaar, met een theologisch tintje.
Niet alleen de moslims zijn het doelwit van het regiem in israel ook de christenen. Liever gezegd israel is alleen voor joden en nepjoden.

Abu Pessoptimist zei

Jessy, jij denkt dat zo'n staat nog kan. Ik denk dat het onmogelijk is. De kolonisten ZIJN de regering, hun infrastructuur is niet meer weg te denken en knipt de Westoever in stukjes, terwijl zij ook alle hulpbronnen (bijv. water) beheersen. Vrome intentieverklaringen, in de VN of waar dan ook, zullen daartegen niets uithalen.
En daar komt het feit bij dat een Paletijnse staat onder DIT bestuur niets anders zal zijn dan een verlengde arm van de bezetting, die door de VS en Europa wordt gesubsidieerd.

Gennadi zei

Aan Jessy:
1. Niet waar
2. Israël schrijf jij zo: Israël.

Jaap Hamburger zei

Beste Abu,

ik kan je analyse goed volgen, al ben ik het niet met alles evenzeer eens, en al vraagt jouw alternatief -eerst verkiezingen- een tijdpad dat Israël alle ruimte laat weer meer nieuwe 'facts on the ground' te 'scheppen'. Maar dat terzijde latend, de kern van de zaak is dat EAJG uit de stand van zaken precies de tegenovergestelde conclusie trekt als jij doet. Alle kwalen en euvelen van de PLO/PA -het praktische onderscheid is soms moeilijk te zien- zouden in principe te verhelpen zijn, als de internationale positie van de Palestijnen versterkt zou worden; dat geeft ze meer armslag en mogelijkheden. Edward Saïd heeft ooit betoogd dat het fundamentele verschil in macht en invloed tussen Palestijnen en Israël te herleiden is tot het feit dat Israël beschikken kan over alle attributen die de nationale staat met zich meebrengt, en de Palestijnen in essentie nog steeds niet veel meer zijn dan een verzameling -steeds verder versplinterde- burgers, die hier weinig tegen in te brengen hebben. Ik ben het met die analyse van Saïd eens. Alles wat daarom de positie van de Palestijnen kan versterken, liefst in de richting van staatsvorming en erkenning door derden van hun staat, kan iets bijdragen aan het helpen opheffen van dat verschil in macht en invloed. Waarom dacht je dat Israël en de VS zich nu voor de tweede keer in een jaar zo krachtig en met gebruik van ongeloofwaardige argumenten verzetten tegen de statusophoging van de Palestijnen? Omdat die op den duur iets kan gaan betekenen voor de machtsverhoudingen in het conflict natuurlijk.

Jaaky (posimoralist) zei

Er is maar een juiste oplossing, maar in de 'bittere werkelijkheid' van dit moment ligt deze in het laatje 'Onuitvoerbare utopieen, nl. het Pax Semitica dat leidt tot een werkelijk democratische staat, waneer nodig, met drie officiele staatsreligies, doch met een duidelijk aangegeven grens tussen kerk en staat.
Een twee-staten oplossing kan alleen maar een interum periode zijn met een duur van slechts een paar generaties.
Werkelijke vrede zal op den duur alleen maar kunnen ontstaan door het tot stand komen van een Unie.
In de tussentijd zal men helaas nog voornamelijk bezig zijn met elkaar de kop inslaan.
Maar er mag nooit vergeten worden dat de Palestijnen (of hoe zij toen dan ook genoemd werden)nooit gevraagd hebben om in de laatste jaren van het koloniale tijdperk nog even als niet ter zake doende 'natives' terzijde te worden geschoven.

Abu Pessoptimist zei

Jaaky, ik ben het wel met je eens dat een twee statenoplossing vermoedelijk nooit meer dan een interim-oplossing zou kunnen zijn. Maar het probleem is dat we hoe dan ook dat stadium al voorbij zijn, als je het mij vraagt.

Jaap, meer of minder facts on the ground, het maakt niet veel meer uit. Er zijn al ruim voldoende van die facts. Beslissende facts. De strijd is gestreden en de 2-staten oplossing is dood. Laat de PA alsjeblieft GEEN overeenkomsten aangaan op basis van dit overleden concept. Dat worden onwerkbare monster-oplossingen. Dat is één.
Belangrijker nog is dat de Palestijnen buiten Palestina eindelijk weer een stem moeten hebben. Daar is geen sprake van in de huidige PA/PLO. Maar als zij niet betrokken worden bij welke oplossing dan ook, is die oplossing geen oplossing. Dat is twee.
Tja, en waarom de VS en Israel zich zo tegen een statusophoging van de PA verzetten? Dat is een interessante vraag. Niet omdat ze denken dat dan een onafhankelijke, minder onder Israels hegemonie levende staat dichterbij zou brengen, denk ik. Dat kan namelijk helemaal niet, daarvoor is Israels greep op de situatie veel en veel te totaal. Maar vooral omdat ze vrezen dat een opwaardering van de status van de PA de meegaandheid van de PA in onderhandelingen nadelig zou kunnen beïnvloeden. Betekent zoiets winst in onze ogen, Jaap, minder meegaandheid van de PA? Volgens mij niet, want er valt namelijk niet zo veel meer te winnen. Eigenlijk helemaal niets. De enig mogelijke uitkomst van onderhandelingen op de huidige grondslag is volgens mij namelijk hoe dan ook altijd een akkoord op Israels voorwaarden. En jij en ik kunnen ongeveer uittekenen wat dat betekent. Het is dus beter naar iets anders om te zien, een nieuwe strategie te ontwerpen en niet te wedden op een president, een regering en een concept die hun uiterste houdbaarheidsdatum al geruime tijd geleden achter zich hebben gelaten.
Dat is wat ik ervan denk. Maar - ik zei het eerder - ik respecteer jullie mening.

Het Westen moet nu met sancties en een wapenembargo een einde aan de moordpartij in Gaza afdwingen

Francesca Albanese zei het zaterdag al, nadat een dag eerder het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israel opdracht had gegeven de strijd te s...