woensdag 31 januari 2024

Israels strafbare feiten hopen zich op, terwijl UNRWA-donors de genocide verergeren

Teruggeven lijken worden in massagraven gelegd. (Arab48)

Het is eigenlijk verrassend dat, terwijl Israel er goed aan zou doen zich rekenschap te geven dat het onder een plausibele verdenking staat van het plegen van volkerenmoord, de strafbare feiten zich ophopen zonder dat er enig teken is dat dit indruk maakt op Israeli's of  de meeste westerse regeringen. Zo werd een massagraf ontdekt in Noord-Gaza van een 30-tal geblinddoekte mannen wier handen gebonden waren. De meesten waren gedood met een schot in het hoofd. Deze lugubere vondst werd voorafgegaan door de ''terugbezorging'' van een 80-tal lijken, de meeste al in een flinke staat van ontbinding, en een aantal die organen misten en of alleen uit een aantal lichaamsdelen bestonden. De bedoeling was dat ze in een massagraf konden worden begraven, want identificatie was onmogelijk. Het vermoeden bestaat dat de lijken afkomstig waren van begraafplaatsen Noord-Gaza, waarvan Israel er een flink aantal heeft vernield en omgewoeld, terwijl ze de nodige lijken - god mag weten waarom - meenamen. Sommige daarvan werden nu dus geretourneerd.

Het executeren van krijgsgevangenen, of het stelen van lijken en het vernielen van begraafplaatsen, staat te boek als oorlogsmisdaden. Tussendoor pleegden ze een driedubbele moord in een ziekenhuis in Jenin op de Westoever, waar ze binnen waren gekomen verkleed al dokter, verpleger, of patiënt (compleet met rolstoel) of gewone Palestijn. De drie moorden werden gepleegd met schoten door het hoofd op in bed liggende personen. Ook dit, het verkleed binnenkomen en het doodschieten van mensen die gewoon gearresteerd hadden kunnen worden, wordt door vrijwel iedereen die er melding van maakte aangemerkt als oorlogsmisdaad. Overigens hadden ze dit al eerder gedaan. In 2015, dus zo'n negen jaar geleden, schoten ze een familielid dood van de man, Azzam Shalaldeh, die ze in het ziekenhuis waren komen arresteren. Het gedode familielid had daar bezwaar tegen gemaakt.  

Dinsdag werd dan het Amal-ziekenhuis in Khan Younis beschoten. Tenminste 10 mensen raakten daarbij gewond, een aantal mensen overleed ook door bloedverlies terwijl de omsingeling verhinderde dat ze werden overgebracht naar het Nasser-hospitaal. Het Amal-ziekenhuis is nu volledig stil komen te liggen door de omsingeling van de afgelopen dagen die verhinderde dat het ziekenhuis ook maar iets geleverd kon krijgen. Er is ook geen brandstof meer. Overigens werd ook het al-Awda ziekenhuis voor de tweede keer beschoten. 

Israel verscheidene tunnels doormiddel van pompen heeft gevuld met zeewater. Het heeft daarmee het risico genomen dat het grondwater zodanig verzilt raakt in Gaza dat het onbruikbaar zal zijn voor de toekomst en er ook voorlopig geen landbouw meer mogelijk is. De journalist Itay Blumenthal liet door hem opgenomen video's zien. Dit valt vermoedelijk ook onder het vernietigen van de leefomgeving en  dus onder de zaken die het ICJ heeft verboden. Overigens is het militaire effect van met water vullen van tunnels die gescheiden compartimenten hebben en deuren die je kunt afsluiten, waarschijnlijk niet al te groot.

Natuurlijk past ook het stoppen met betalen van UNRWA (na bekendmaking door Israel dat 12 of 13 leden van de organisatie zich schuldig zouden hebben gemaakt een deelname aan de aanval van 7 oktober) in dit rijtje. Weliswaar zijn zo'n 15 landen blijkbaar niet in staat zich voor te stellen wat het effect van het stoppen is, en zijn ze dus meer dan Israel zelf bezig de genocide, die zich als gevolg van de hongersnood in Gaza al doet voelen, te verhevigen. Maar Israel wilde UNRWA al jaren kwijt. Het is dus geen toeval dat het nu, ongeveer op de dag van de uitspraak van van het ICJ bekend werd gemaakt. en dat dit gepaard ging aan de nodige uitspraken dat Gaza het zonder UNRWA zal moeten doen. Onder meer Israel Katz, Israels minister van Buitenlandse Zaken, zei dat, terwijl hij weigerde de chef van  UNRWA, Philippe Lazzarini, te ontvangen en hem liet weten dat hij beter ontslag kon nemen. Onderwijl was er een verklaring van de leiders van ongeveer alle VN-organen, van de ONCHCR Volker Türk tot de WHO-directeur Adhanom Ghebreyesus, dat de uitwerking ervan ''catastrofaal zal zijn voor 2,2 miljoen inwoners van Gaza".

 Tot slot: Israel heeft weer drie man verloren, het verliescijfer is nu 225. Uit een peiling blijkt dat de steun voor Netanyahu verder daalt: als er nu verkiezingen zouden worden gehouden krijgt hij slechts de steun van 21 % van de kiezers tegen 43% voor Benny Gantz. Ook zijn Likud-pratij legt het dan ruimschoots af tegen de partij va Gantz. Het aantal doden in Gaza nadert intussen de 27.000. Het zijn er nu 26.900, ongeacht de zeven à achtduizend mensen onder het puin, met een kleine 66.000 gewonden.   

dinsdag 30 januari 2024

Verklede Israeli's plegen drievoudige moord in ziekenhuis in Jenin

Een tafereeltje uit het Ibn Sina-ziekenhuis. (Facebook)

Een  speciaal team van de Israelische strijdkrachten, verkleed als burgers, dokters en  verplegers, is maandagavond het Ibn Sina-ziekenhuis in Jenin binnengedrongen en heeft daar de derde verdieping drie ''terroristen'' in hun bed doodgeschoten. Dat gebeurde met geluiddempers op hun geweren of pistolen gemonteerd. Het was een vertoning uit de tijd dat de maffia zulke stunts in de VS uithaalde, met dit verschil dat dit de Westoever anno 2024 was en dat de ''terroristen'' uiteraard ongewapend waren. Sterker nog één van de ''terroristen'', Basil Ayman al-Ghazawi, werd sinds 25 oktober in het ziekenhuis verpleegd wegens een gedeeltelijke verlamming die hij had opgelopen bij een aanval van een drone waarbij vier anderen werden gedood. De twee anderen, Mohammed al-Ghazawi en Mohammed Walid Jalamna, waren bij hem op bezoek. 

Bebloed bed (Wafa)
De drone-aanval vond op 25 oktober plaats op de begraafplaats van Jenin. De vier doden, onder wie een jongetje van 15, zouden volgens het Israelische leger ''vuurwerk hebben gegooid'' naar Israelische militairen. Volgens de verklaring van het Israelische leger van gisteren zouden de drie een ''tikkende tijdbom'' zijn geweest die een plan hadden beraamd een aanval uit te voeren met een auto gevuld met explosieven op een nederzetting. Voor het leger van Israel-gelovigen en -fans zal deze verklaring ongetwijfeld ruim voldoende zijn. Israel is immers het land van de (Holocaust) slachtoffers. Het heeft dus al het recht van de wereld om op elk tijdstip welk ziekenhuis ter wereld dan ook binnen te dringen en iedereen te doden die naar de smaak van hun nimmer falende inlichtingendiensten iets ergs van plan was. Maar meer normaal denkende mensen zullen zich wellicht afvragen wat ze zich moeten voorstellen van de plannen van een gedeeltelijk verlamde ''terrorist'',  ook al was hij lid van de Jenin-Brigades en stond hij (volgens Israel) in contact met Hamas. Maar intussen is het binnenvallen van ziekenhuizen (waaraan de zionisten zich al jaren schuldig maken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit dit bericht uit 2015) zo gewoon geworden dat zich nauwelijks nog iemand de moeite neemt zich erover op te winden.

Behalve minister van Gezondheid Mai Alkaila van de Palestijnse Autoriteit. Ze deed een oproep op de Algemene Vergadering van de VN, internationale instituties en mensenrechtenorganisaties om een einde te maken aan de dagelijkse misdaden van de Israeli's jegens Palestijnen en hun gezondheidscentra in Gaza en op de Westoever en om de noodzakelijke bescherming te bieden aan behandelcentra en ambulances. Ik denk echter dat niemand daar wakker van zal liggen. Ziekenhuizen, dokters, verplegend personeel, ambulances, de hele rattaplan kunnen de Israeli's geen reet schelen. Ze zijn immers niet Joods.

Links de broers al-Ghazawi, rechts Mohammed Jalamna

maandag 29 januari 2024

Weer vijf doden op de Westoever, sinds 7 oktober staat de teller op 378

 
Van boven links met de klok mee: Mohannad Fasfous, Thaer Hammo, Rani al-Shaer, Obaida Shahm, Motaz Atbeish. (Foto;s van Facebook)
Sinds vanochtend zijn er weer vijf dode Palestijnen op de Westoever.  Tijdens razzia's in  plaatsen als Jenin, Dura (een stad ten zuiden van Jabron) en Tuqu (een plaats in de buurt van Bethlehem) zijn vanmorgen vijf mensen neergeschoten door bezettingstroepen. In een klein aantal gevallen was duidelijk uit video-opnames dat werd geschoten om te doden, zoals bijvoorbeeld in het geval van Thaer Hammo uit Yamoun.

In Jenin waar een inval gaande was waarbij - opnieuw - flinke schade werd toegebracht aan de infrastructuur - werd Thaer Hammo (21 jaar) door troepen beschoten met meerdere kogels tot hij dood was. Zijn dood lokte een grote demonstratie uit in Yamoun waar hij vandaan kwam. In Dura werd Motaz Mahmoud Atbeish (30) gedood door een schot in het hoofd en enkele momenten later stierf Mohannad Ismail al-Fasfous (18) door kogelwonden in de borst. Nog twee anderen werden door kogel gewond tijdens een inval van militairen die confrontaties uitlokten. Tenslotte werd in Tuqu de 16-jarige Rani Yassr al-Shaer getroffen door kogels die weren afgevuurd tijdens een confrontatie. De militairen hielden een ambulance tegen tot het moment dat de jongen was doodgebloed.  Het dodental sinds 7 oktober is door de dood van de vijf mannen gestegen tot 378, 

Israel wil definitief afrekenen met UNRWA

 Israel beschuldigt 12 werknemers van de 13.000 van UNRWA, het VN-agentschap voor de Palestijnen, en wat gebeurt? Philippe Lazzarini, de secretaris-generaal van UNRWA beëindigt de contracten met de 12 en kondigt een onderzoek aan. Maar de VS hebben rapporten van Israel ontvangen en onmiddellijk hun betalingen aan UNRWA opgeschort. Ernstig, want Amerika is de grootste donor van UNRWA en er is al weken is er een hongersnood gaande in Gaza. Israel heeft bijna de hele bevolking gedwongen te verhuizen, en bovendien laten de Israeli's maar een fractie van het benodigde voedsel en andere spullen door. UNRWA is de enige organisatie die de verdeling van deze kleine hoeveelheden kan regelen. Niettemin wordt het Amerikaanse gebaar gevolgd door Groot-Brittannië, Duitsland, Canada, Australië, en na enige aarzeling ook Nederland, Finland, Zwitserland, Italië en Roemenië. Slechts een klein aantal landen weigert onder de omstandigheden met de wolven in het bos mee te huilen en houdt zijn rug recht. Onder hen zijn Ierland en Noorwegen. Hun naam zij geprezen.

Minister Israel Katz
Het is een godvergeten schandaal. Precies op de dag dat het Internationale Hof van Justitie meegaat met de aanklacht van Zuid-Afrika en Israel in de beklaagdenbank plaatst omdat het Hof het ''aannemelijk'' acht dat de zionistische staat zich schuldig maakt aan genocide, komt de Israelische regering met dit nieuws. Ach wat is dat toch weer toevallig. Er wordt geen bewijsstuk overlegd, zelfs geen foto van de VN-auto's waarmee de 12 zouden hebben gereden. Er is niemand die iets vraagt, maar blijkbaar zit er een soort ingebakken wantrouwen jegens alles wat Palestijns is in westerse regeringen. Het gaat altijd zo, om de zoveel tijd is er gedonder over leerboeken die volgens Hillary Clinton niet deugen, of ophef over secretaris-generaal die zich misdroeg (wat onmiddellijk leidde tot kortingen op betalingen). En als het dat niet is dan wel een president Trump, die in 2018 dreigde aan UNRWA te stoppen als de Palestijnen niet zouden terugkeren naar de onderhandelingstafel (hij hield uiteindelijk 65 miljoen dollar in). Het is een vaststaande reactie, een soort Pavlov, om bij de minste verdenkingen of in tijden van verschil van mening meteen de stekker er maar uit te trekken. Israel kan ruim 130 employees van UNRWA doden, ziekenhuizen bombarderen en onklaar maken zonder dat er iet gebeurt. Maar oh wee als iets aan de andere kant fout gaat. Het zal de westerse landen worst wezen dat de hongersnood zo wordt verergerd,  en er is ook niemand  die vragen stelt  wat wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor de andere Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Syrië en Libanon, waar UNRWA ook voor zorgt. UNRWA-baas Lazzarini kon roepen wat hij wilde dat dit ''collectieve bestraffing'' was (iets dat de humanitaire wetten verbieden). En VN-secretaris-generaal Guterres kon nog zo zeggen dat hij hun bezorgdheid snapt maar hoopt dat ze de continuïteit van UNRWA zullen handhaven, maar iedereen legt zijn betalingen stil.

Het erge aan dit verhaal is dat dit precies is wat Israel wil. Natuurlijk ging het erom de aandacht af te leiden van de rechtszaak bij het ICJ. En de reacties getuigen van de onvoorstelbare kortzichtigheid van (de meeste) westerse landen. Die hebben hun schouders opgehaald bij het horen van de ICJ-uitspraken. Uit het ontbreken van een oproep om het vuren te staken hebben ze afgeleid dat Israel gewoon op de ingeslagen weg kan doorgaan, het zou immers alleen maar moeten zorgen dat het geen genocide pleegt. Niemand schijnt zich erom te bekommeren dat die interpretatie volledig in strijd met alles wat er verder in de uitspraak stond, zoals de vaststelling dat Israel naar het oordeel van het Hof hoogstwaarschijnlijk nu al volop bezig is met volkerenmoord, en wel op alle mogelijke manieren. 

Evenmin is er wat om te doen dat Israel juist nu  oproept om korte metten te maken met  UNRWA. Zoals minister van Israel Katz van Buitenlandse Zaken (sinds hij onlangs ruilde met Eli Cohen) die op 28 januari een oproep deed om de leiders van UNRWA te straffen en te zorgen dat de organisatie uit Gaza verdwijnt. Het is niet nieuw van Israel om UNWRA aan te pakken, al is de manier waarop het nu gebeurt extra vilein. Al sinds ik met dit blog begon in januari 2009 was er voortdurend wat om UNRWA te doen. Er was bijvoorbeeld een optreden in 2012 van mevrouw Einat Wilf, toen een afgescheiden parlementslid van de Arbeiderspartij, die naar voren werd geschoven door Ronny Naftaniels CIDI. Zij had het originele voorstel om de betalingen van UNRWA aan 5,5 miljoen Palestijnen te staken, er waren immers nog maar weinig authentieke overlevenden in leven van de originele Nakba - de verdrijving in 1948 van de Palestijnen door Israel - niet meer dan zo'n 30.000 of zo. De rest was gewoon nakomeling, en het was tijd dat die voor zichzelf gingen zorgen. Het maakte bijvoorbeeld ook een twee-statenoplossing veel makkelijker. Helaas voor haar was het onzin, want als kinderen (of  kleinkinderen) van vluchtelingen nog steeds vluchtelingen zijn, blijven ze - volgens de statuten van de UNHCR - logischerwijze ook vluchtelingen. Ook schreef ik een paar keer stukken tegen de fascistische onzin die Itamar Marcus van Palestine Media Watch jaar in jaar uit ten beste gaf over de UNRWA-schoolboeken, waarmee hij een graag geziene gast was bij Amerikaanse rechtse engerds als Daniel Pipes of Patricia Geller, maar ook Hillary Clinton, en in Nederland bij Kamerleden van de ChristenUnie of Geert Wilders en Christenen voor Israel.  

Het is blijkbaar de tijd om dat allemaal opnieuw op te rakelen, want het is duidelijk dat Israel nu, in het heetst van de strijd met de Palestijnen er op uit is zijn genocide in Gaza krachtig voort te zetten. Het oude verhaal van Wilf dat het nou maar eens afgelopen moet zijn met die overerving van het vluchtelingenschap is nooit weggeweest en waart nog steeds rond. Een ander verhaal, dat UNRWA gewoon een verlengstuk is van Hamas, doet eveneens de ronde, getuige de Hasbara kwaadsprekerij van een clubje als UN-Watch. En er is de hardnekkige houding van Netanyahu die een Gaza wil onder controle van Israel, de club van mensen in Israel die oproepen tot het hervestigen van nederzettingen in Gaza (die gisteren een grote bijeenkomst hadden), en tenslotte de als gematigd  beschreven minister Katz die de bevolking van Gaza het liefst ziet verdwijnen en wil beginnen met het uitbannen van de VN-organisatie. Het is natuurlijk allemaal onder de omstandigheden een grote chotspe, maar het treurige feit doet zich voor dat het werkt. 

zaterdag 27 januari 2024

ICJ: Israel maakt zich waarschijnlijk schuldig aan genocide, z'n bondgenoten zijn dan medeplichtig

 

Je zou een lang en doorwrocht artikel kunnen schrijven over de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie (ICJ), maar het kan ook kort. Het is een uitspraak waarbij de vraag van Zuid-Afrika om Israel aan de kaak te stellen als een land dat genocide pleegt is ingewilligd. Het wordt waarschijnlijk (plausible) genoemd dat Israel zich schuldig maakt aan genocide en het ICJ heeft de procedure geopend. Het zal nog even gaan duren voordat Israel daadwerkelijk wordt veroordeeld (mogelijk een aantal jaren) maar intussen wordt Israel in één adem genoemd als het land dat niet alleen apartheid in praktijk brengt, maar dat ook verdachte is in een proces over het bedrijven van genocide,

 Het is duidelijk een zeer belangrijke historische beslissing van het ICJ. En het is volslagen duidelijk dat de massa Israel-gelovigen, en het Westen, dit totaal niet beseffen. Het land dat aan de basis stond van de Conventie over Genocide - dat vanwege de Holocaust het materiaal leverde om de Conventie samen te stellen - zit nu zelf in de beklaagdenbank van het hoogste rechtscollege van deze wereld wegens de mensonterende slachtpartij in Gaza. Dat is niet niks. Hopelijk gaat dit besef een keer doordringen.

Na deze vaststelling kunnen we kijken naar de maatregelen die het ICJ heeft verordonneerd. Dringende maatregelen, want het ICI is bezorgd dat er een ''real and imminent risk [is] that irreparable prejudice will be caused to the rights'' (van van de Palestijnen) voordat het toekomt aan zijn eindoordeel. En dan volgt een serie maatregelen die met grote meerderheid zijn aangenomen: 1) Israel mag - in het kader van de genocide conventie - geen doden of gewonden maken, of situaties creëren die erop zijn gericht de algehele of gedeeltelijke fysieke vernietiging te veroorzaken van de "'groep'' (de Palestijnen), Ook maatregelen die geboortes verhinderen zijn taboe. 2) Het zal militairen die zich aan deze zaken schuldig maken moeten straffen. 3) Het zal  genocidale uitlatingen moeten tegengaan en straffen. 4) Het zal onmiddellijk maatregelen moeten nemen om de levering van humanitaire bijstand en noodzakelijke basisbehoeften mogelijk te maken. 5) Het zal maateregelen moeten nemen om de vernietiging van bewijsmateriaal in het kader van de artikelen II en III van de Conventie tegen Genocide tegen te gaan. 6) Israel zal binnen een maand verslag uitbrengen aan het ICJ over de genomen maatregelen.  

Wat opvalt in de reacties is dat veel waarde wordt gehecht aan het feit dat de vraag van Zuid-Afrika voor een staakt-het-vuren niet werd toegekend. Er zijn legio commentaren (van de NOS bijvoorbeeld en talloze Israel-fans) waarin wordt gezegd dat Israel gewoon kan blijven doorvechten. Het zou alleen maar moeten oppassen geen genocide te plegen. Dat is echter onzin. Het is niet duidelijk hoe Israel kan blijven doorvechten zonder mensen te doden en  lichamelijk schade toe te brengen, of situaties te scheppen waarin de vernietiging van de vernietiging van de groep wordt veroorzaakt. Dat waren nu juist de zaken die aanleiding waren voor de klacht van Zuid-Afrika die volgens het ICJ gerechtvaardigd was en de rechters aanleiding gaf deze maatregelen dringend uit te vaardigen. Vandaar ook dat sommige Palestijnse en andere waarnemers zeggen dat de uitspraak alleen tot zijn recht kan komen als er alsnog een staakt-het-vuren tot stand zou komen. We zullen het moeten afwachten al lijkt de kans klein. Eén reden waarom het ICJ geen staakt-het-vuren afkondigde zou zijn omdat het ICJ niet ook Hamas kan opdragen de wapens neer te leggen. Hamas is namelijk niet betrokken in de zaak die Zuid-Afrika aanbracht en dus geen  partij. Een andere is - misschien - dat het Hof geen veto van de VN in  de Veiligheidsraad wil uitlokken. Maar het is overduidelijk dat het Hof wel degelijk aanstuurt op het staken van de strijd. 

Er is verder een dimensie die veel mensen over het hoofd zien: namelijk dat het Hof ook heeft gezegd dat alle orders en voorlopige maatregelen die het heeft opgelegd ook voor andere partijen die de  Genocide Conventie hebben ondertekend, een bindend effect heeft. Daarmee staan landen die achter Israel blijven staan hulp of wapens leveren, met name de VS, Groot-Brittannië, Nederland, en Duitsland mede met één been in de beklaagdenbank. Dat lijkt nog niet tot deze landen te zijn doorgedrongen. Tenslotte zegt het ICJ ook nog dat alle partijen in het conflict gehouden zijn de internationale humanitaire wetten te respecteren en dat het in dat kader vindt dat Hamas en andere groepen hun gijzelaars zouden moeten laten gaan. 

donderdag 25 januari 2024

Ziekenhuizen in Khan Younis net zo bedreigd als destijds de ziekenhuizen in Noord-Gaza

 

Israel voert hevige strijd in Khan Younis en heeft in het kader daarvan twee ziekenhuizen omsingeld, het Nasser-ziekenhuis en het Amal-ziekenhuis. Duizenden burgers zitten al enkele dagen door de gevechten opgesloten. Ambulances kunnen geen gewonden bereiken, Het Nasser-ziekenhuis heeft geen voedsel, meer, of anesthetica of pijnstillers. De toestand is wanhopig, Het Amal-ziekenhuis is er niet beter aan toe. Terwijl de gevechten tenminste 50 mensen in de afgelopen 24 uur te leven hebben gekost dreigt er een herhaling van de situatie in Noord-Gaza waar de belegering eindigde met een invasie van de Israelische troepen, het wegsturen van de vluchtelingen en het arresteren van een gedeelte van de staf van de diverse ziekenhuizen, waaronder het Shifa- en het Indonesische ziekenhuis. Verder is ook het hoofdkwartuier van de Palestijnse Halve Maan in Khan Younis voor de zoveelste keer bestormd en is het al-Aqsa-ziekenhuis na een bestorming ontruimd, waarbij sommige moeders die zojuist een keizersnede hadden ondergaan domweg werden weggestuurd. 

Verder is een trainingscentrum van de UNWRA in Khan Younis, dat zo'n 800 vluchtelingen huisvestte, beschoten met tankgranaten en in brand gevlogen, waarbij tenminste 12 mensen om zijn gekomen en rond de 75 gewond zijn geraakt. Tom White de directeur van UNWRA zei dat de herhaalde aanvallen het consequent achterwege laten zien van de fundamentele principes van de humanitaire wetten: proportionaliteit en het nemen van voorzorgen bij het uitvoeren van aanvallen. ''Dit is weerzinwekkend en onacceptabel, het moet stoppen, ' zei hij. Israel zei echter, met kenmerkende voortvarendheid, dat een ''voorlopig onderzoek'' erop wees dat het waarschijnlijk vuur van Hamas was geweest dat de brand had veroorzaakt. Intussen was er ook een ander feit: het ministerie van Gezondheid in Gaza verklaarde dat een Israelische aanval op een menigte die in Gaza-stad bij de Kuweit-rotonde op het uitdelen van voedsel stond te wachten 170 slachtoffers had geëist: niet minder dan 20 doden en 150 gewonden. 

Woensdag vielen ook tientallen slachtoffers bij het bombardement van de moskee van Omar bin Abdul-Aziz in Rafah. De moskee werd totaal verwoest. Er zijn tevens stemmen opgegaan die bezwaar maakten tegen  het feit dat Israel intussen honderden huizen heeft opgeblazen binnen een afstand van een kilometer van het grenshek. Mustafa Barghouthi van de Palestijnse partij van het Nationale Initiatief noemde het een manier om Gaza kleiner te maken en een manier van ''ethnic cleansing'' terwijl het ook het missen van Israels militaire doelen in Gaza laat zien. De VS zouden, als ze serieus waren met hun bezwaren tegen het creëren van een bufferzone bezwaar moeten maken, meende hij. Het dodencijfer van Gaza staat nu op 25.700, er zijn 63.740 gewonden. 

Wissam Khashan
Op de Westoever werd een 17-jarige jongen, Tawfic Abdel Jabbar, gedood toen de Israeli's het vuur opende op een auto die door een vriend van hem werd bestuurd. Ook werd een man, Wissam Khashan, doodgeschoten nadar in zijn huis in Bir Basha, een  plaats ten zuiden van Jenin was omsingeld. Zijn broer Ahmed werd gearresteerd. Jenin was het terrein van een nieuwe inval van het leger. De zoveelste. Er werden opnieuw wegen kapotgereden met bulldozers. In diverse plaatsen werden 24 man opgepakt.  Het aantal gevangenen is nu 6.285. De Palestijnen zijn verder in afwachting van het voorlopige oordeel van het Internationale Hof van Justitie in de genocide-zaak die Zuid-Afrika aanhangig heeft gemaakt. De uitspraak is morgen

dinsdag 23 januari 2024

Israel verliest 24 man tijdens zware gevechten in het westen van Khan Younis

16 van de 24 Israelische doden. 
Israel heeft dinsdag het verlies bekend gemaakt van 24 man, het zwaarste verlies dat het tot nog toe heeft geleden. Van dat aantal zijn 21 man gedood toen twee gebouwen, die waren ondermijn met met landmijnen, boven hoofden instortten. Volgens Israel's militaire voorlichting gebeurde dat toen Hamas-strijders een RPG (vanaf de schouder afgevuurde raket) afschoten op een tank die de militairen moest bewaken. Het ondermijnen van de gebouwen gebeurde in het kader van het opblazen van een woonwijk die ''het veilig moest maken'' voor de bewoners van de plaatsen net over de grens om straks terug te keren naar hun huizen. Nog drie officieren werden gedood tijdens de zeer zware gevechten die Israel levert in Khan Younis.  De Israelische verliescijfers, die maandag al door drie nieuwe doden waren opgelopen tot 198, zijn nu in één klap op 222 gekomen.  Israel zal een commissie de omstandigheden die tot de verliezen hebben geleid laten onderzoeken.

De verliezen vielen terwijl Israel heftige strijd leverde in het westelijke deel van Khan Younis. Onder meer het Nasser-ziekenhuis vreesde een inval, maandag, toen er zwaar in de omgeving werd geschoten. Hetzelfde gebeurde beurde bij het Amal-ziekenhuis, waar tal van gebouwen en huizen in de omgeving werden gebombardeerd. Tenminste 65 mensen - van de 190 die werden gedood in de voorgaande 24 uur - kwamen daarbij om. Een aantal van hen werd op de binnenplaats van het ziekenhuis provisorisch begraven omdat het te gevaarlijk was ze naar de begraafplaats te brengen. Maandag werd ook en inval gedaan in het al-Khair-ziekenhuis, waarbij leden van de staf werden gearresteerd. Dinsdag werd het hoofdkwartier van de Rode Halve Maan beschoten door artillerie, waarbij zware schade werd aangericht. Het was de tweede keer dat het gebouw werd aangevallen. Volgens Israel gaan de aanvallen in West-Khan Younis nog verscheidene dagen duren. Artsen vrezen een herhaling van de situaties in Noord-Gaza en de ziekenhuizen daar. Het aantal doden in Gaza is nu 25.295.


De Israelische premier Benjamin Netanyahu heeft gereageerd op de opmerkingen van president Biden dat hij misschien akkoord zou kunnen gaan met de vorming van bepaalde vormen van een Palestijnse staat. Hij verklaarde dat hij in geen enkel geval ooit akkoord zou gaan met constructies waarbij Israel niet de volledige controle zou houden over het gehele gebied. Dit nieuws van deze afwijzing werd  werd dinsdag overstemd door berichten dat Israel een bestand wil voorstellen aan Hamas. Het gaat volgens Al-Jazeera om een bestand van twee maanden, waarin in fasen gijzelaars worden uitgewisseld. Het zou niet betekenen dat de strijd wordt beëindigd, die zou uiteindelijk worden voortgezet maar op een lager niveau. Israel heeft officieel niets bevestigd, maar Netanyahu zei gisteren in een gesprek met familieleden van gijzelaars wel dat er een nieuw voorstel in de maak is.  Hamas heeft steeds gezegd dat het alleen akkoord gaat als de Israelische agressie wordt gestopt. 

De militairen van Amerika en Groot Brittannië hebben met ondersteuning van Australiër. Canada, Bahrein en Nederland opnieuw aanvallen uitgevoerd in Jemen om de Houthi's te dwingen hun beschietingen van schepen in de Rode Zee achterwege te laten. Onder meer werden ondergrondse opslagplaatsen getroffen in een luchtmachtbasis bij Sanaa, en plaatsen in Taiz, Al-Beita, en Hajjaz. De Houthi's hebben intussen meer dan 30 aanvallen uitgevoerd.

                  

De directeur van Israels Autoriteit voor Antiquiteiten, Eli Askozido,  maakte op zijn Instagram-account bekend dat zijn adjunct naar Gaza is geweest om een grote hoeveelheid antiek in een opslagplaats te inventariseren. Zijn bijdrage aan Instagram droeg het opschrift: ''Een kleine vitrine is geplaatst in de Knesset''. De posting op Instagram is intussen verwijderd en Askozido haastte zich om te verklaren dat het meeste van de ''vondst'' zich nog in Gaza bevindt. Desalniettemin is duidelijk dat Israel zich aan diesstal schuldig heeft gemaakt. Er zou al een aangifte zijn gedaan bij het Internationale Strafhof. 

OCHA, het bureau voor Humanitaire Zaken van de VN, heeft bekendgemaakt dat kolonisten sinds 7 oktober 444 wandaden hebben bedreven op de Westoever. Daarbij gaat het om daden die slachtoffers maakten (45 keer), of schade veroorzaakten aan Palestijns bezit (344 incidenten), of zowel slachtoffers en schade (55 incidenten). Er waren gemiddeld 4 incidenten oer dag. In een derde van de gevallen werden vuurwapens gebruik en in de helft van de gevallen werden de kolonisten begeleid door militairen. In het jaar 2023 waren er 1.229 incidenten waarin schade werd aangericht of waarbij slachtoffers vielen, Het was het hoogste aantal ooit geregistreerd. Om een indruk te geven: gisteren staken kolonisten een showroom van auto's in brand in de plaats Beitin bij Ramallah. Alle auto's verbrandden. In Masafer Yatta werden de banden van verschillende auto's van docenten lekgestoken en in Jiftlik bij Jericho stalen kolonisten 800 schapen die de bewoners na betaling van 150.000 shekel  (36.625 euro) konden terugkrijgen. Overigens was er ook weer een dode Palestijn, Yamen Mohammed Husseti (17 jaar) die in de plaats Arraba ten zuiden van Jenin werd doodgeschoten. Maar dat was het werk van het bezettingsleger. 

zaterdag 20 januari 2024

Verhalen van standrechtelijke executies en ernstige mishandeling van gevangenen

 ''Op 19 december kwamen Israelische soldaten het gebouw binnen. Ze bonkten op de deur. Mijn echtgenoot deed open en vertelde dat we allemaal burgers waren. Ze namen hem mee naar een ander appartement. Ik volgde ze en smeekte ze hen met rust te laten omdat we burgers waren. Ze sloegen mij en mijn dochters en brachten ons naar een andere kamer en dreigden ons met geweren en messen. Ze lieten ons ons uitkleden en scholen ons uit waarbij de meest vreselijke woorden gebruikten. Mijn man was een van de 19 mannen die ze doodschoten in dit gebouw. Ze zeiden dat ze zich voorover moesten buiten en executeerden ze. Ze doodden hen allemaal.''    

Aldus Umm Odai Salem. Haar getuigenis maakt deel uit van een aantal getuigenissen van executies van mensen in Noord-Gaza die door Mensenrechtenorganisaties zijn verzameld. Al-Jazeera kreeg de getuigenissen in handen van één familie die zegt dat op 19 december tenminste 19 mensen werden geëxecuteerd in Gaza-Stad. De getuigenis van Umm Odai wordt ondersteund door een video van mannen die op hun buik liggen met duidelijk kogelwonden in hun rug. Nadat ze waren doodgeschoten hervatten de Israeli's hun beschietingen met granaten. Umm Odai's driejarige zusje Nada werd getroffen door scherven in haar oog en hals en stierf.  

De openbaarmaking van deze en andere verhalen - onder meer van Mohammed Shehadeh van de Mensenrechtenorganisatie EuroMed uit Kopenhagen, die verklaarde 13 andere gevallen van executies burgers te hebben - valt samen met getuigenissen van mensen die zijn opgepakt in Gaza, zich tot hun onderbroek moesten uitkleden en uiteindelijk naar Israel zijn afgevoerd. Niemand weet om hoeveel mensen het gaat, vermoedelijk enkele duizenden, noch waar ze op een klein aantal na zitten, noch wanneer er uitzicht is op hun vrijlating. Niemand wordt bij hen toegelaten. Maar de verhalen van enkelen, verteld door Ajith Sunghay van de Verenigde Naties, zijn bloedstollend. Ze moeten uren in hun onderbroek met blinddoek en gebonden handen blijven zitten, werden ondergepist door honden, werden weken vastgehouden, beschuldigd van lidmaatschap van Hamas, geslagen, met executies bedreigd, en weken vastgehouden. Tenslotte werden zij alleen gekleed in luiers in de kou afgezet bij de grens en arriveerden ze bij het Abu Youssef al-Najjar-hospitaal in Rafah.

Deze verhalen werden bekend tegen de achtergrond van almaar doorgaande bombardementen en beschietingen. In een periode van 24 uur werden 165 mensen gedood en 280 gewond. Het totaal aantal steeg bijna naar 25.000 (24.927 om precies te zijn) en 63.388 gewonden. Onder meer bij het Nasser-ziekenhuis in Khan Yunis werd heftig gevochten en er waren slachtoffers in Gaza en het Bureij-kamp. De telecom-verbindingen werden na zeven dagen weer min of meer hersteld. Israel verloor intussen ook weer een man en heeft nu een verlieslijst van 193 man. Israel voerde verder een aanval uit waarbij een huis in het dure Mezze-gebied van Damascus totaal instortte, waarbij vier leden, onder wie officieren van de Iraanse Revolutionaire Garde werden gedood. Ook voerde het opnieuw aanvallen uit op Zuid-Libanon waarbij eveneens vier mensen omkwamen, twee inzittenden van een auto en twee andere personen. 

De chaos in de wijk Mezze van Damascus. (Foto Wafa)

 In Israel verklaarde premier Netanyahu eerst dat hij tegen de vorming van een Palestijnse staat was, die, zoals de VS bepleitten, zou moeten verrijzen als de de strijd in Gaza voorbij zou zijn. Hij wilde dat Israel zou heersen van de ''rivier tot aan de zee''. Zaterdag belde president Biden met Netanyahu en volgens Biden waren er toch oplossingen waarmee Netanyahu misschien wel mee akkoord zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld een gedemilitariseerde staat, aldus de Amerikaanse president, die zich blijkbaar niet bewust was dat er zoiets bestaat als het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk. Netanyahu heeft het intussen steeds moeilijker. Er was een nieuwe grote demonstratie voor het lot van de gijzelaars. Sommige familieleden van gijzelaars kampeerden bij zijn huis, een meerderheid van de Israelische bevolking van 62% blijkt voor nieuwe verkiezingen te zijn, en er zijn stemmen die spreken over een ophanden zijnde kabinetscrisis. Minister Eizenkot zei openlijk dat de oorlog stoppen en onderhandelingen beginnen de beste manier is om de Israelische gijzelaars te redden. 

De chaos in Tulkarem (Wafa)

Op de Westoever, in Tulkarem, eindigde gisteren na 45 uur de zware aanslag die op deze stad was uitgevoerd. Mensen gingen de straat op om de vernielingen aan winkels, zaken, huizen, wegen en water- en elektriciteitsleidingen in ogenschouw te nemen. Niet minder dan een duizendtal huizen was doorzocht en overhoop gehaald. Een paar  huizen waren opgeblazen en grote aantallen mensen waren opgepakt (waarvan een aantal voor kortere tijd). Israel zegt wapens te hebben buitgemaakt en explosieven te hebben opgeruimd,  maar intussen werden ook zeven mensen gedood. Volgens de inwoners was de boodschap die de Israeli's met dit soort strafacties overbrachten dat ze eigenlijk iedereen weg wilden hebben, bijvoorbeeld naar Jordanië, zoals de ze mensen in Gaza het liefst naar Egypte zagen verhuizen. Vrijdag werd ook in Mazraa al-Sharqiyya (provincie Ramallah) nog een 17-jarige doodgeschoten, Tawfiq Hafiz Ajaq, Het bleek dat hij behalve Palestijn ook Amerikaan was, reden voor de VS om zijn verdriet over dit overlijden uit te spreken.

donderdag 18 januari 2024

Gijzelaars dood door gifgas, drie uur per week naar buiten in Hebron, en kolonisten in dienst zorgen voor problemen

Elia Toledano, Ron  Sherman en Nik Belzer (vlnr)

Vandaag is er het bericht dat drie Israelische gijzelaars die op 14 december zijn gedood in Gaza waarschijnlijk zijn omgekomen doordat ze vergast zijn door het Israelische leger. Jawel, u leest dat goed, vergast zijn door hun landgenoten van het keger. De krant Haaretz wijdt er een stuk aan waarin het leger, dat de lichamen onlangs retourneerde, zegt dat de doodsoorzaak onmogelijk kon worden vastgesteld - ''in dit stadium is het onmogelijk te vestigen of te ontkennen dat ze zijn omgekomen door wurging, verstikking, vergiftiging of als gevolg van een aanval van het leger of een operatie van Hamas''.

De moeder van één van hen, Maayan Sherman de moeder van de 19-jarige Ron Sherman, is echter zeker van haar zaak. Op Facebook schreef ze dat Ron's dood te wijten was aan gas. ''Hij is vermoord, maar niet door Hamas. Denk meer zoals Auschwitz en douches maar zonder nazi's.'' Ze schreef dat zijn dood niet te wijten was aan ''ongelukkig geweervuur, noch aan kruisvuur maar aan een welbewuste moord - een bombardement met gifgas''. Het feit dat hij kapotte vingers had wees erop dat hij ten einde raad had geprobeerd aan het gas te ontsnappen. Maar uiteindelijk had hij toch het Israelische gas ingeademd. Wat er waarschijnlijk gebeurd is, is dat op 14 december, toen de drie werden gedood, het leger afrekende met een compagniescommandant van Hamas. Het leger had er echter geen weet van dat de drie Israeli's  in dezelfde tunnel zaten. Hun lichamen werden later bij toeval gescand. 

Het is al het zoveelste incident met de gijzelaars. Het begon met de drie die met een witte vlag en ontbloot bovenlijf werden gespot - en onmiddellijk werden doodgeschoten. Ton waren er al  de nodige vragen rondom de 7e oktober, met verhalen dat helikopters op auto's hadden geschoten waarin ook gekidnapte Israeli's zaten en dat tanks in kibbutzim het vuur hadden geopend op huizen waarin mannen van Hamas zich hadden verschanst - samen met de nodige Israelische gijzelaars. Dat  riep al de nodige vragen op over hoeveel Israeli's eigenlijk waren gedood door eigen Israelisch vuur. Maar vorige week werd dat erger toen de krant Yediot Ahronot met een special kwam over de ''Hannibal directive''. Dat  is een ongeschreven order van het Israelische leger dat gijzelaars beter samen met hun ontvoerders kunnen worden gedood voordat ze ontvoerd kunnen worden. Want daarna begonnen altijd allerlei problemen rond de onderhandelingen over hun vrijlating en hun uitwisseling tegen gevangenen in Israelische gevangenissen. Het zette alles weer op losse schroeven. Er was aanvankelijk aangenomen dat de ''Hannibal order'' geen rol had gespeeld. Maar nu stond dat ineens onzeker. En wat meer was: er gingen stemmen op die aangaven dat Israel eigenlijk het hele issue van de gijzelaars nooit had geprobeerd op te lossen, maar in feite vanaf het begin iedereen al had "geHannniballiseerd''. Je zou langzamerhand verwachten dat Israel er uiteindelijk niet aan gaat ontkomen om de hele zaak te laten onderzoeken, zelfs al hebben dit soort onderzoeken in Israel meestal een onontkoombare neiging om als deksel op de doofpot te gaan fungeren.  

Straatbeeld in Tulkarem, (Foto Wafa)

Ander onderwerp. Op de Westoever - waar alles anders is sinds 7 oktober, met vrijwel dagelijkse razzia's, afsluitingen van wegen, grote aantallen arrestaties (nu meer dan 6.000) en ook een dagelijks verder stijgend dodental (nu al 372) - bleek vandaag ineens dat in Hebron een order is uitgegeven dat iedereen per week een drietal uren heeft waarin hij zijn huis mag verlaten. Denk je zoiets eens in: niet naar school, de universiteit of je werk, maar braaf thuiszitten. Ook niet naar buiten om eten te kopen, want er is bijvoorbeeld ook geen brood. Hoe zou dat er kunnen zijn zonder dat de bakker naar zijn bakkerij kan gaan. Die die uur staan met name genoemd in een order van het Burgerbestuur (de gruwelijk misleidende naam van de militaire leiders die het voor het zeggen hebben). En er wordt op toegezien. Er was een interview met een vrouw die niet naar haar College was geweest en die vertelde dat er op een dag een bakker was die toch een manier had gevonden en dat boord wilde gaan distribueren. Er werd onmiddellijk op hem geschoten. Zelf had deze vrouw het een tiental dagen zonder brood moeten doen. 

Faisal Dawas 
Van Hebron naar Tulkarem is maar een klein stapje. De stad - en zijn twee vluchtelingenkampen - worden al twee volle dagen lastiggevallen met een Israelische razzia en vernielzuchtige campagne zonder einde. Gisteren werden zes mensen gedood - van wie vijf door een drone - vandaag waren er weer twee. Eerst in de morgen Mohammed Dawas (28) die werd doodgeschoten. Later op de dag viel er nog een slachtoffer, dat vooralsnog onbekend is aangezien niemand bij hem kon komen. Terwijl Israel scherpschutters op de daken heeft geposteerd, zijn meerdere huizen vernield. Er werden tientallen, zoniet honderden mensen opgepakt en hun huizen werden overhoop gehaald.. Enkele van hen die weer werden losgelaten vertelden dat ze naar huizen waren gebracht in en buiten Tulkarem. Dat ging gepaard met mishandelingen, bespotting en slaag. De bezettingstroepen werden versterkt met een lading nieuwe gepantserde auto's. Een huis werd opgeblazen, de al-Salam-moskee werd beschadigd en een  huis van de familie Abu Ghazala brandde af. Verder werden straten en leidingen vernield., terwijl drones en vliegtuigen overvlogen en de militairen autoruiten insloegen. De scholen bleven de hele dag gesloten.  

In Haaretz las ik ondertussen dat sinds 7 oktober de opengevallen plaatsen in het bezettingsleger zijn opgevuld met kolonisten. Palestijnen kwamen plotseling mensen tegen die ze herkenden als kolonist, maar die nu gewapend waren en in uniform. Een aantal zaken lijkt logisch uit deze nieuwe situatie voort te vloeien. Zo werden Palestijnen in Masafer Yatta plotseling gekoeioneerd door militairen met bivakmutsen die dezelfde rotstreken uithaalden als toen ze nog in burger kwamen. Eén kolonist werd al na een dag ontslagen nadat hij een paard had gestolen. Maar in het algemeen kan je zeggen dat kolonisten eerder problemen veroorzaken en zeker ook veel eerder meteen schieten. Israel beleeft zeker al veel plezier van hun inzet en dat zal waarschijnlijk ook in de toekomst te merken zijn. 

Voor de rest: In Gaza beleefde de onderbreking van Internet nu zijn zesde dag. In Eilat klonk het luchtalarm nadat de Houthi's een aantal lange afstandsraketten hadden afgevuurd. Ze deden dat nadat de VS en Engeland opnieuw een aantal luchtaanvallen op Jemen hadden uitgevoerd. Houthi-woordvoerder Mohammed Abdulsalam zei dat de Houthi's zich niet zullen laten afhouden van het aanvallen van schepen die een band met Israel hebben zolang de aanval in Gaza duurt. Intussen was een schip van Maersk voor de tweede keer geraakt. Israel voerde intensieve luchtaanvallen uit in Zuid-Libanon, In Noord-Gaza werd de bureauchef van de Palestijnse Al-Quds-tv, Wael Fanouneh, bij een aanval gedood. De Israeli's bliezen met 125 mijnen de laatste universiteit van Gaza op. Natuurlijk uit zelfverdediging. Volgens Hamas hebben de 390 instituties waar iets geleerd kon worden van de aardbodem doen verdwijnen.

woensdag 17 januari 2024

Israel doodt tenminste 11 mensen in Nablus en Tulkarem en richt vernielingen aan

 
             Beeld  van de inval in Tulkarem. (Foto's Wafa)
Israel heeft woensdag tenminste 11 mensen gedood op de Westoever. Vijf daarvan werden gedood tijdens  een inval in het Balata-kamp bij Nablus.  De vijf zaten in een auto die werd aangevallen. De namen van de vijf waren Abdullah al-Shallal, Mohammed al-Qatawi, Mahmoud Abu Hamdan en de broeders Yazan en Saif al-Najmi. De lichamen van vier van hen werden door de Israeli's meegenomen,  evenals de lichaamsdelen van Yazan al-Najmi, zo meldde Ahmed Abu Samekh, die lid is van de commissie die diensten levert aan het kamp in het noorden van de Westoever. Abu Samekh zei ook dat Israel zijn razzia's flink heeft opgevoerd sinds 7  oktober. De Israeli's zijn sindsdien 400 huizen binnengevallen, hebben 50 zaken uitgekamd en 18 voertuigen vernietigd.  Er waren ook veel vernielingen aangericht.  

Zes andere doden waren afkomstig uit Tulkarem, het bijbehorende kamp en de dichtbij Tulkarem gelegen plaats Izbet a-Jarad. Aan het einde van de dag schoten de Israeli's de 22-jarige Ashraf Ahmed Yassin dood, terwijl twee anderen gewond raakten, onder wie zij 13-jarige broertje. Ook een man in het nabijgelegen Izbet al-Jarad werd gedood. 's Ochtends waren bij de inval, die de geheel dag zou duren, al vier mensen met behulp van een drone vermoord. Het waren Ahmed Tariq Faraj (18), Walid Ibrahim Muhammed Ghanem, Ahmed Moin Mahdawi (36) en Ahmed Musa Badawi. Hun lichamen werden ingeleverd bij het ziekenhuis. De Israeli's waren het kamp om 4.30 uur binnengevallen met een 30-tal militaire voertuigen en en twee bulldozers. Ze richtten enorme vernielingen aan, aan water- en elektriciteitsleidingen, aan wegen en in huizen en eigendommen. Onder meer de Salam-moskee en het gebouw van de Volks Diensten Comité  werden zwaar beschadigd. Sommige huizen werden omgetoverd tot legerplaatsen nadat vrouwen en kinderen werden weggestuurd. Een journalist van Palestine-TV, Ihab al-Dmairi, werd, terwijl hij live op tv verslag deed, gedwongen met zijn handen omhoog tegen een muur te gaan staan, terwijl zijn microfoon werd afgepakt. Een vrouwelijke verslaggeefster, Fayhaa Kanfar, werd meermalen bedreigd en haar telefoon werd afgepakt. Ook andere journalisten hadden met dreigementen te maken. Twee ex-gevangenen werden door de Israeli's opgepakt en meegenomen.  Ook werden vijf vrijwillige medewerkers van ambulancediensten van de Rode Halve Maan gearresteerd.

De vier van Tulkarem 

Er waren overigens ook invallen in Ramallah, Jeruzalem, Jericho en Qalqilya. In een dorp in Masafer Yatta werd een vrouw door kolonisten neergeslagen en werden schapen gestolen. De hoeveelheid arrestanten bedraagt nu volgens de Vereniging van Gevangenen 6.025 nadat 85 mensen 's nachts waren opgepakt, 45 mensen van de Westoever en een veertigtal mannen uit Gaza die zich schuilhielden. De Vereniging van Gevangenen maakt zich intussen grote zorgen over een nieuwe Israelische wet die gedetineerden uit Gaza het recht ontzegt om een beroep te doen op een advocaat.  De wet, een noodmaatregel, was al van kracht voor de afgelopen drie maanden. Nu is hij door de Knesset, het Israelische parlement, voor nog eens vier maanden verlengd. 

Woensdag werd ook het lichaam teruggegeven van een vierjarig meisje, Ruqaia Abu Dahouk, dat op 7 januari was doodgeschoten toen de Israeli's het vuur openden op twee auto's die bij een militair checkpoint in Beit Iksa doorreden. Het echtpaar Mohammed Abu Eid en zijn vrouw Duha werden daarbij eveneens doodgeschoten. Het aantal doden door toedoen van de Israeli's op de Westoever sinds 7 oktober is gestegen tot 371.

Israel heeft in de afgelopen 24 uur 163 mensen gedood in Gaza en 350 gewond, terwijl weer grote aantallen onder het puin bleven. In de loop van de dag kwamen daar tenminste zes doden bij in Rafah en 15 doden bij in Khan Younis, onder meer in de buurt van het Nasser-hospitaal. Het Jordaanse veldhospitaal in Midden-Gaza liep schade op door beschietingen. Het Het totaal aantal doden is nu 24.448 plus ruim 8.000 onder het puin. Het totaal aantal gewonden is 61.504. Israel verloor in de afgelopen 24 uur opnieuw vier mensen.  Er zijn nu 194 soldaten bij de gevechten gesneuveld. Gaza is in afwachting van een lading medicamenten die intussen in Egypte is aangekomen. Over de lading was door Qatar, Egypte met Israel en Hamas onderhandeld.

De Houthi's in Jemen hebben opnieuw een schip in brand geschoten, de bemanning loopt echter geen gevaar. De Houthi's zijn door de VS intussen (opnieuw) op de lijst van terroristische bewegingen geplaatst. Israel beschoot opnieuw doelen in Zuid-Libanon, terwijl de Qassem Brigades vanuit Libanon een aantal van 20 raketten afvuurde. De Israelische stafchef zei dat de mogelijkheid van een oorlog in Libanon zijns inziens is toegenomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian meldde dat voor de aanval op het gebouw van de Mossad in Erbil (Irak) contact was opgenomen met de geheime dienst van Irak. Bij de aanval kwamen vier mensen om en werden er zes gewond. 

dinsdag 16 januari 2024

Gaza: Honger en hepatitis eisen tol


Hongersnood  en ziekte grijpen om zich heen in Gaza.  Volgens OCHA, het bureau van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met humanitaire zaken, verkeren 378.000 van de 2,3 miljoen mensen in ''fase 5'', dat is een catastrofale fase van honger. Ze hebben door uithongering een een catastrofaal gebrek aan voedsel en kunnen nog onvoldoende daarop reageren. Volgens OCHA hebben bovendien 939.000 mensen te maken met ernstige bedreiging die kenmerkend zijn voor fase 4. En volgens OCHA en andere NGO's die zich met voeding en bevoorrading bezig houden kan in de komende twee maanden slechts een kwart van de benodigdheden voor kinderen en aanstaande moeders de Strip binnenkomen. Francesca Albanese, de speciale rapporteur van de VN voor de bezette gebieden, schreef op X (vroeger Twitter): ''Ik had nooit gedacht dat we in de 21ste eeuw getuige zouden zijn  van uithongering van deze proporties. Maar het gebeurt in Gaza na 100 dagen bombarderen waar onvoldoende voedsel, bandstof en water wordt binnengelaten. Kinderen gaan het eerst dood, volwassenen volgen. Voor onze ogen.''  Ze deed vervolgens ook een beroep op Israeli's om daartegen in verzet te komen. Ze zei zich volledig in hun pijn te kunnen inleven evenals hun gevoelens voor de gijzelaar ''maar alsjeblieft besteed aandacht aan de vernielingen in Gaza en hoe vooral de kinderen en de helft van de bevolking gevangen zitten in deze gruwelen. Dit maakt niemand veiliger.''

De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO maakte intussen melding van een uitbreiding van de ziekte hepatitis A (geelzucht) in Midden- en Zuid-Gaza. Dat is vooral te wijten aan besmetting van drinkwater met fecaliën. Volgens  de VN is er sprake van overstromingen in veel delen van Gaza door de uitgebreide verwoestingen en de opeenhoping van afvalwater. Op verschillende plaatsen en regenwater vermengd geraakt met afvalwater van de overstroomde riolering. Er zijn ook al sterfgevallen gemeld.

Israel heeft intussen een deel van zijn troepen teruggetrokken uit Noord-Gaza. Het werd met gejuich begroet door de manschappen. Israel verloor ook weer twee mensen,  waaronder een generaal-majoor die op 29 december gewond was geraakt toen een RPG (raket afgeschoten vanaf de schouder) op hem was afgevuurd. Het totaal aantal doden aan Israelische kant is nu 190. Bovendien werd ook duidelijk dat twee gijzelaars zijn omgekomen tijdens Israelische bombardementen. Dat blijkt uit een video die werd vrijgegeven door Hamas een dag nadat ze hadden aangekondigd met nieuws over deze gijzelaars. Yossi Sharabi en Italy Svirsky, te zullen komen. Israel zegt dat er niet op plaatsen is geschoten waar de gijzelaars waren, maar een vrouwelijke gijzelaar die met hen was vastgehouden en eerder tijdens een staakt-het-vuren werd uitgewisseld, sprak dat tegen. Israel maakte ook melding van het feit dat het ministerie van Buitenlandse Zaken via het ministerie van Gezondheid de Israelische artsen heeft verboden te spreken met de Commissie van Onderzoek van de Raad voor Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties. Volgens Lior Hayat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de drie leden van de Commissie, Navay Pillay (Zuid-Afrika), Milover Kotbary (India) en Chris Sidoti (Australië) alledrie antisemieten. Gevraagd of hij zoiets al eerder had gehoord, antwoordde Chris Sidoti dat het was als rijst op een bruiloft, waar ze kwamen spatte het om hen heen.

Mohammed Abu Sabaa en Ahed Mohammed (Wafa)
Op de Westoever vielen opnieuw vier doden. Gisteren nog twee tijdens een confrontatie in Doura bij Hebron.  De 23-jarige (vrouwelijke) Ahed  Mahmoud Mohammed werd geraakt in haar hoofd en de 22-jarige Mohammed Hassan Abu Sabaa werd geraakt in zijn hart. Later werd Mohammed Sayil uit Beit Jala doodgeschoten toen hij op weg naar huis een intussen geplaatst afsluitingshek bij de ingang van het dorp een ietsje openduwde. En nog weer later werd Fares Khalifa uit het Nour Shams-kamp ten oosten van Tulkarem werd doodgeschoten bij een checkpoint.  

maandag 15 januari 2024

100 dagen doden en vernielingen in Gaza overtreffen twee jaar bombarderen van Dresden

                                                      Foto's Arab48
Gisteren was het 100 dagen dat de Israelische Gaza-slachtpartij had geduurd. Dagen waarin minimaal 65.000 kilo bommen op de bevolking van Gaza werd neergelaten. Een groot aantal van die bommen,  zogenoemde 2000-ponders waren niet uitgerust met doelzoekende mechanismen en werden gebruikt in woonwijken. Ze maakten daar kraters met een doorsnede van ruim 30 meter en doodden ook nog daarbuiten. Dat hief het Israelische verwijt dat Hamas zijn stellingen en raketinstallaties tussen de burgers van Gaza had geplaatst nagenoeg volledig op. Ook de artilleriebombardementen met 155 mm granaten van houwitsers valt overigens in deze categorie. Ze kunnen dodelijk zijn in een wijde cirkel en zijn bovendien redelijk onnauwkeurig, met afwijkingen van het doel van 25 - 30 meter. Hetzelfde in iets mindere mate kan trouwens worden gezegd van tankmunitie van 105 millimeter. Wie met dergelijke projectielen in woonwijken schiet weet dat de zogenoemde ''collateral damage'' zeer hoog uitvalt. De Israeli's weten dat ook, evenals de Amerikaanse president Biden. Waarmee tevens nog eens wordt vastgesteld hoe ontzettend hol de Israelische verzekeringen voor het Internationale Hof van Justitie waren dat ''Israel er alles aan doet om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te beperken''. Evenals trouwens de meermalen herhaalde aansporing van Biden om tot een vermindering van het aantal burgerslachtoffers te komen  (terwijl hij haastig een grote hoeveelheid tankgranaten liet leveren buiten het Congres om).

En de resultaten waren er dus naar. Israel heeft in 100 dagen 24.100 mensen vermoord, of eigenlijk 32.000 want naar schatting 8.000 mensen liggen  onder het puin. Van hen waren 10.400 kinderen. Er zijn 60.800 gewonden. Zeventig procent van alle huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd. Hetzelfde geldt voor alle historische monumenten, moskeeën, kerken of musea. Kenners zeggen dat de verwoestingen en het dodental van 100 dagen de ravage van twee jaar Dresden in de Tweede Wereldoorlog overtreffen. Op de 101ste dag werden intussen opnieuw slachtoffers gemaakt. Ze vielen in Zuid-, Midden- en Noord-Gaza. Iets later werd duidelijk dat Midden-Gaza hevig onder vuur is genomen. Slachtoffers daarvan zijn nog niet bekend. Netanyahu liet gisteren al horen dat Israel zich door niets of niemand zal laten voorschrijven de strijd te staken. Dat wil weggen ook niet door het  Internationaal Gerechtshof. En blijkbaar ook niet door de grote hoeveelheid mensen die gisteravond in Tel Aviv steun betuigden aan de families van de gijzelaars. 

President Biden stuurde een boodschap de wereld in die ook niet veel goeds beloofde. Hij wijdde geen woord aan het hoge aantal burgerslachtoffers, de nagenoeg uitgeschakelde gezondheidszorg, of de totaal onvoldoende bevoorrading die de hongersnood steeds dichterbij brengt. Alleen de gijzelaars kwamen erin voor. Het was een harde, koude boodschap. Oordeel zelf: 

 ''Since Hamas brutally attacked Israel on October 7, my Administration has pursued aggressive diplomacy to bring the hostages home.  We saw the first results of that effort late October, when two Americans were reunited with their loved ones.  In November, working in close coordination with Qatar, Egypt, and Israel, we brokered a seven day pause in fighting that resulted in the release of 105 hostages—including a 4-year-old American child—and allowed us to surge additional vital humanitarian aid into Gaza. I was deeply engaged to secure, sustain, and extend that deal. Sadly, Hamas walked away after just one week. But the United States and our partners have not given up. Secretary Blinken was back in the region this past week seeking a path forward for a deal to free all those still being held.  I look forward to maintaining close contact with my counterparts in Qatar, Egypt, and Israel to return all hostages home and back to their families.  


En intussen moet de wereld het doen met gemengd nieuws. Bijvoorbeeld van Namibië dat Duistland een draai om de oren gaf omdat het zich solidair met Israel had verklaard in de genocide-zaak voor het Hof in Den Haag. Namibië dat de klacht van Zuid-Afrika steunt, verklaarde dat Duitsland het laatste land was om stelling te mogen nemen inzake de vraag of iets genocide is, omdat het zelf in 1907 en 1908 de eerste genocide van honderdduizenden inheemse Namibiërs op zijn geweten had. (Leuk detail: de leiding van Namibië was toen in handen van de vader van Herman Göring). Daar kan Duitsland met zijn kater van de Holocaust het dus mee doen. Ander feit: de internetverbindingen lagen er weer eens uit in Gaza - voor de zevende maal. Twee werkers van Paltel, de betreffende maatschappij, meldden aan Israel dat ze reparatiewerkzaamheden zouden gaan uitvoeren en waar. Ze kregen groen licht - en werden vervolgens doodgeschoten. 

Op de Westoever was het ook feest. Het bezettingsleger deed een inval bij de Najah-universiteit van Nablus en nam 25 studenten mee die een sit-in uitvoeren. Dat gebeurde overigens nadat ze bewakingspersoneel hadden afgeranseld en vastgebonden. Bij Bethlehem werd een aantal grotten in de plaatsen Tuqu, Rashaida, Kaysan, Za'atara en Beit Ta'amar bezet door kolonisten die er onder meer meubels in plaatsten. Uiteraard gebeurde dat nadat de bewoners, Bedoeïnen, waren verjaagd. De kolonisten schijnen plannen te hebben om de grotten toegankelijk te maken voor toeristen. De twee zusters van Saleh al-Arouri, de onkansg in Beirout vermoorde leider van Hamas, werden gearresteerd evenals de gebruikelijke dagelijkse portie andere arrestanten uit diverse delen van de Westoever. In Qalqilya werden twee huizen vernield omdat ze gebouwd zouden zijn zonder vergunning. En in Jenin is een nieuwe inval nog gaande. 

zondag 14 januari 2024

Opnieuw vijf doden op de Westoever en grote ongerustheid over het lot van de gevangenen

Ahmed en Jalal Jabareen (Wafa)
Updated. De Israelische bezettingsmacht heeft zondag weer vijf slachtoffers gemaakt op de Westoever.  Het eerste slachtoffer in kwestie was een jongen van 14 die werd doodgeschoten in het Ein Sultan-kamp bij Jericho. Hij heette Louay al-Sufi. De volgende twee jongens werden doodgeschoten bij de bestorming van Sa'ir (ten noordwesten van Hebron). Hun namen waren Ahmed Mousa Jabareen en Jalal 'Issa Jabareen. Nog weer later werd het ministerie van Gezondheid geïnformeerd dat twee jongens waren doodgeschoten bij de noordelijke ingang van El-Bireh (naast Ramallah). Het waren Suleiman Mohammed Cana'an (17 jaar) en iets later Khaled Amr Hmaidat (16). De dood van deze vijf jongeren bracht het aantal doden op de Westoever sinds 7 oktober naar 356. Maar er was meer. Zo ging het leger het dorp Majaz (een van de dorpen in Masafer Yatta ten zuiden van Hebron) binnen om er zeven schaapherders te arresteren. 
Louay al-Sufi (Wafa)
 En in het dorp Samet (ten westen van Hebron) belandde een jongere in het ziekenhuis na te zijn aangeschoten tijdens een confrontatie. 

In één adem kunnen we de voorbeelden van de toegenomen repressie sinds 7 oktober in Israel noemen. De Manchester Guardian berichtte zaterdag over Meir Baruchin uit Petach Tikva die op staande voet werd ontslagen uit zijn functie van leraar aan een middelbare school nadat hij op Facebook zijn ongenoegen had geuit over het grote aantal burgerslachtoffers in Gaza. Vervolgens werd hij opgepakt door een aantal politiemensen die zijn huis overhoop haalden en hem meenamen en in eenzame opsluiting plaatsten wegens ordeverstoring. De Arabische krant Arab48 had toevallig vandaag een soortgelijk bericht uit Arraba al-Batouf (in Galilea) waar de politie in burger vrijdagavond Basil Abahra arresteerde wegens deelname aan een demonstratie tegen de  ''oorlog'' in Gaza. Zondag werd hij voorgeleid en werd zijn arrest tot maandag verlengd.

Er werden in de afgelopen nacht weer 40 Palestijnen opgepakt. De Vereniging van Palestijnse Gevangenen (PPS) maakte van de gelegenheid dat de veldtocht in Gaza vandaag 100 dagen oud is gebruik om bekend te maken dat er sinds 7 oktober meer dan 5.875 Palestijnen van de Westoever zijn gearresteerd, al moet er bij worden verteld dat daarin begrepen een aantal zit dat intussen ook weer is vrijgelaten. Maar uit de verhalen van de vrijgelatenen en van familieleden wordt steeds duidelijker dat er sprake is van martelingen, waaronder afranselingen, dreigen met executies of met verkrachting, het inzetten van  politiehonden, of het gebruiken van mensen als menselijke schilden of valse executies. Verder worden huizen doorzocht en eigendommen zoals auto's, geld, goud en juwelen en elektronische apparaten meegenomen. De gevangenen worden onderworpen aan talloze vernederingen, waaronder manieren om hen te fotograferen op manieren die duidelijk onfatsoenlijk zijn. 

Ook de situatie  in de Israelische gevangenissen verslechtert voortdurend. Er worden veel vormen van isolatie gehanteerd, het afpakken va bezittingen, en talloze vormen van marteling zoals het niet toelaten van bezoek, het verminderen van drinken en voedsel. en het gewapende overvallen van groepen gevangenen waarbij vaak gewonden vallen. Ook zijn intussen zeven gevangenen overleden. Verder is een punt van grote zorg het lot van de vele gevangenen uit Gaza. Israel weigert te vertellen hoeveel het er zijn en waar ze zitten en wat er met hen gebeurt. Intussen komen incidenteel verhalen naar buiten van intense wreedheden en de mate waarop op misdadige wijze tegen hen wordt opgetreden waarbij ook doden vallen. In het algemeen gaan iemands haren er recht van overeind staan.  

zaterdag 13 januari 2024

Gaza: 10.000 paar kinderschoenen ter herdenking op de Dam

 

De Dam met de kinderschoenen 
Plant een Olijfboom, dat sinds jaar en dag actie en olijfbomen verkoopt om de ontworteling door Israel en kolonisten tegen te gaan en zodoende ook de overgang van land in handen van Israeli's probeert af te remmen, was zaterdag met een bijzondere actie aanwezig op de Dam in Amsterdam. Met behulp van een leger van intussen honderden vrijwilligers in diverse Nederlandse steden en dorpen had het duizenden paar schoenen uitgestald ter herdenking aan de ondertussen zo'n 10.000 tijdens Israels ''zelfverdedigingsactie'' in Gaza vermoorde kinderen. Het was in zekere zin een fleurig gezicht, al die schoenen. Maar de monotonie van het oplezen van de 10.000 namen van kinderen en het opnoemen van hun leeftijd maakte dat effect weer grotendeels ongedaan. De  oplezers waren overigens ook vrijwilligers, zij het dat ze wel in een aantal gevallen bekend waren, zoals Najib Amhali, of Theo Maassen, Rogier Tholen of Shariff Nasr.

  Extra treurig was dat de directeur van Plant een Olijfboom zich ook in het koor kon voegen. Toen de voorbereidingen nog in volle gang waren hoorde ze dat een nichtje van haar vijfjarige dochter Nora, dat twee maanden eerder dan Nora was geboren, was gedood bij een bombardement. En niet alleen dat nichtje, Leen, maar ook haar moeder en grootmoeder (de moeder van haar partner), waren door de kracht van de explosie uit haar huis geblazen wat ze niet hadden overleefd. Het waren familieleden met wie ze dagelijks contact had gehad. Nu kon ze alleen nog een paar schoentjes voor Leen (spreek uit: Lien) plaatsen en in de lange lijst van namen drie namen noemen die nog niet waren genoemd. Overigens was dit een herhaling van een dergelijke actie in Rotterdam. Alleen waren het toen nog 8.000 paar schoenen. Het is werkelijk de hoogste tijd dat er een einde komt aan deze zinloze slachtpartij.  

Weer vier doden op de Westoever en opnieuw administratieve detentie voor Khalida Jarrar

Khalida Jarrar (Ma'an News)

 Het Israelische leger heeft weer slachtoffers gemaakt op de Westoever.  Vrijdagavond werd bij de nederzetting Adora (nabij Hebron) de 19-jarige Ismael Ahmed Abu Janisha doorgeschoten evenals twee neven van 16 jaar oud, Mahmoud Arafat Abu Janisha en Odai Ismail Abu Janisha. Volgens het leger hadden ze geprobeerd in de nederzetting binnen te dringen. Zelfs als dat waar zou zijn - wat allerminst vast staat - lijkt dat niet een reden om ze alle drie maar meteen dood te schieten. Dat is echter wel gebeurd. Later drong het leger binnen in de plaats Ishta waar ze vandaag kwamen en arresteerde onder meer hun familieleden terwijl hun huizen over hoop werden gehaald. Eerder werd in Zita (ten noorden van Tulkarem) de 19-jarige Khalid Ahmed Zubeid doodgeschoten bij een razzia. Twee mensen raakten gewond.  Er zijn nu sinds 7 oktober 351 mensen op de Westoever vermoord. In Tubas werden zeven mensen gewond bij een inval, twee van hen met scherpe munitie. 

Ondertussen is de onlangs gearresteerde Khalid Jarrar, een parlementslid van het Volksfront voor  de Bevrijding van Palestina een bekende feministe en advocaat, door een Israelische militaire rechter veroordeeld tot een administratieve detentie van zes maanden. Jarrar heeft al verschillende malen eerder administratieve detentie (dat wil zeggen gevangenisstraf zonder aanklacht en dus ook zonder verdediging) opgelegd gekregen. Ook heeft ze zich een keer met succes moeten verzetten tegen een gedwongen  verhuizing en werd de eenmaal in een plea bargain (een schuldbekentenis om strafvermindering te krijgen) tot 15 maanden veroordeeld omdat ze toespraken had gehouden en op meetings was gesignaleerd. Tijdens één van haar administratieve periodes overleed haar dochter Suha en tijdens een andere haar vader. In geen van beide gevallen werd haar de gelegenheid geven afscheid  te nemen.  

vrijdag 12 januari 2024

Een zwakke Israelische verdediging wil nog niet zeggen dat Zuid-Afrika gelijk krijgt

De delegatie van Zuid-Afrika. (Foto Wafa)

 Zo indrukwekkend als de Zuid-Afrikaanse presentatie was, zo weinig indrukwekkend was die van Israel een dag later. Niet dat het niet goed in elkaar zat, net zoals Zuid-Afrika coverde Israel alle aspecten. Het begon met Tal Becker, een vroegere medewerker van de Algemene Vergadering van de VN, die betoogde dat niet Gaza maar Israel de partij was die was aangevallen en bedreigd, iets wat Zuid-Afrika alleen in een bijzin had gezegd. Vervolgens de internationale expert professor Malcom Shaw die verklaarde dat er geen rechtstreeks dispuut had plaatsgevonden tussen Zuid-Afrika en Israel. Dat was een belangrijk element aangezien Zuid-Afrika dus wellicht geen partij was in het conflict. Verder verklaarde hij ook dat Zuid-Afrika weliswaar had aangetoond dat verschrikkelijke dingen waren gezegd door Israeli's maar dat ze niet afkomstig waren van bepalende leidinggevenden. Kortom, er was geen sprake van intent, van de bedoeling om genocide te plegen. Zo waren er bijvoorbeeld geen plannen om de bevolking van Gaza permanent te verplaatsen. 

Nu was dat al enigszins gewaagd, aangezien er wel degelijk sprake was geweest van het vernielen van hele delen van bijvoorbeeld Noord-Gaza zodat niemand er meer naar zijn huis kan. Maar de dame die daarna aan de beurt kwam, Galit Raguon van het ministerie van Justitie, spande de kroon met een litanie aan leugens. Zo zouden vrijwel alle slachtoffers de schuld zijn van Hamas. Of te wijten zijn aan misinformatie van - alweer - Hamas. Bijvoorbeeld over de aanval op het Ahli-ziekenhuis in het begin van de Israelische campagne, waarbij veel slachtoffers zouden zijn gevallen, maar dat te wijten was aan een afgezwaaide raket van de Islamitische Jihad. (Een gewaagde opmerking, want die aanval is nog steeds omstreden en hetzelfde geldt voor haar opmerking dat er niet was gesproken over de ''vele'' slachtoffers die raketten van Hamas zouden hebben gemaakt in Gaza zelf.  Of de net zozeer onbewezen slachtoffers die gevallen zouden zijn doordat Hamas mensen had verhinderd van plek te veranderen). Ze had verder veel lof voor  het zegenbrengende werk van COGAT, een afdeling van het Israelische leger. die hard zou werken met internationale organisaties om hulp te leveren (die dan weer werd gestolen door Hamas). En ze verklaarde dat de verplaatsingen van de bevolking waren bedoeld om de bevolking te beschermen. 

Daarna kwam Omri Sander die verklaarde dat de militairen hun tactiek al hadden veranderd en troepen hadden teruggetrokken. Hij citeerde een recente uitspraak van Netanyahu waarin deze zei dat Israel niet in Gaza wil blijven en de Palestijnen ook niet weg hoeven te gaan. Verder verklaarde hij dat Israel al contact had opgenomen met mevrouw Kaag die onlangs in haar nieuwe functie - coördinator van de hulpverlening aan Gaza - was begonnen. Vervolgens kwam Christopher Staker die zich stortte op de betekenis van de dingen die Zuid-Afrika had gevraagd. Zo zou het stoppen van de vijandelijkheden alleen gelden voor Israel, terwijl Hamas rustig zou kunnen doorgaan met Israel te bombarderen, en zouden er ook geen beperkingen gelden voor ''de andere partij'' waar het betrof het laten verdwijnen van bewijsmateriaal en het toelaten van commissies van onderzoek. En tenslotte de vice-procureur-generaal van Israel, Gilad Noam, die tot taak had alle bezwaren tegen de ''misleidende'' en deels gelogen aanbevelingen van Zuid-Afrika te resumeren.  

Wat er nu gaat gebeuren is niet meteen duidelijk. De rechters overleggen eerst, mogelijk vragen ze verduidelijkingen van de partijen en vervolgens zullen ze op korte termijn een uitspaak doen. Uiteraard is het onmogelijk te voorspellen hoe die uitspraak gaat uitpakken. Een duidelijk punt van Israel is dat Zuid-Afrika geen partij is in het conflict omdat het geen dispuut had met Israel. Aan de andere kant lijkt het onwaarschijnlijk dat het Hof een klacht die intussen door tal van laden wordt gesteund zomaar op een dergelijke ''technicality'' van de hand gaat wijzen. Tenslotte is een buitengewoon groot deel van de wereld wel degelijk partij. Van de andere punten lijkt de Zuid-Afrikaanse bewijslast hopelijk groot genoeg. Er was een oeverloze hoeveelheid uitlatingen en daden die wezen op ''intent'', maar of dit volgens het hof ook bewezen is, blijft een grote open vraag. Aan de andere kant stuit het Israelische beroep op het meewerken aan het leveren van humanitaire- en voedselhulp op een gigantische hoeveelheid constateringen van VN- en internationale organisaties over de onmogelijkheid hulp te leveren. Er is ook enorm veel bewijslast voor de massale destructie in Gaza. Zo er ooit een zaak van genocide voor het Internationale Hof van Justitie is aangebracht dan is het wel nu. Maar de rechters zullen beslissen en tot zolang verkeren we in onzekerheid.  

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...