woensdag 31 januari 2024

Israels strafbare feiten hopen zich op, terwijl UNRWA-donors de genocide verergeren

Teruggeven lijken worden in massagraven gelegd. (Arab48)

Het is eigenlijk verrassend dat, terwijl Israel er goed aan zou doen zich rekenschap te geven dat het onder een plausibele verdenking staat van het plegen van volkerenmoord, de strafbare feiten zich ophopen zonder dat er enig teken is dat dit indruk maakt op Israeli's of  de meeste westerse regeringen. Zo werd een massagraf ontdekt in Noord-Gaza van een 30-tal geblinddoekte mannen wier handen gebonden waren. De meesten waren gedood met een schot in het hoofd. Deze lugubere vondst werd voorafgegaan door de ''terugbezorging'' van een 80-tal lijken, de meeste al in een flinke staat van ontbinding, en een aantal die organen misten en of alleen uit een aantal lichaamsdelen bestonden. De bedoeling was dat ze in een massagraf konden worden begraven, want identificatie was onmogelijk. Het vermoeden bestaat dat de lijken afkomstig waren van begraafplaatsen Noord-Gaza, waarvan Israel er een flink aantal heeft vernield en omgewoeld, terwijl ze de nodige lijken - god mag weten waarom - meenamen. Sommige daarvan werden nu dus geretourneerd.

Het executeren van krijgsgevangenen, of het stelen van lijken en het vernielen van begraafplaatsen, staat te boek als oorlogsmisdaden. Tussendoor pleegden ze een driedubbele moord in een ziekenhuis in Jenin op de Westoever, waar ze binnen waren gekomen verkleed al dokter, verpleger, of patiënt (compleet met rolstoel) of gewone Palestijn. De drie moorden werden gepleegd met schoten door het hoofd op in bed liggende personen. Ook dit, het verkleed binnenkomen en het doodschieten van mensen die gewoon gearresteerd hadden kunnen worden, wordt door vrijwel iedereen die er melding van maakte aangemerkt als oorlogsmisdaad. Overigens hadden ze dit al eerder gedaan. In 2015, dus zo'n negen jaar geleden, schoten ze een familielid dood van de man, Azzam Shalaldeh, die ze in het ziekenhuis waren komen arresteren. Het gedode familielid had daar bezwaar tegen gemaakt.  

Dinsdag werd dan het Amal-ziekenhuis in Khan Younis beschoten. Tenminste 10 mensen raakten daarbij gewond, een aantal mensen overleed ook door bloedverlies terwijl de omsingeling verhinderde dat ze werden overgebracht naar het Nasser-hospitaal. Het Amal-ziekenhuis is nu volledig stil komen te liggen door de omsingeling van de afgelopen dagen die verhinderde dat het ziekenhuis ook maar iets geleverd kon krijgen. Er is ook geen brandstof meer. Overigens werd ook het al-Awda ziekenhuis voor de tweede keer beschoten. 

Israel verscheidene tunnels doormiddel van pompen heeft gevuld met zeewater. Het heeft daarmee het risico genomen dat het grondwater zodanig verzilt raakt in Gaza dat het onbruikbaar zal zijn voor de toekomst en er ook voorlopig geen landbouw meer mogelijk is. De journalist Itay Blumenthal liet door hem opgenomen video's zien. Dit valt vermoedelijk ook onder het vernietigen van de leefomgeving en  dus onder de zaken die het ICJ heeft verboden. Overigens is het militaire effect van met water vullen van tunnels die gescheiden compartimenten hebben en deuren die je kunt afsluiten, waarschijnlijk niet al te groot.

Natuurlijk past ook het stoppen met betalen van UNRWA (na bekendmaking door Israel dat 12 of 13 leden van de organisatie zich schuldig zouden hebben gemaakt een deelname aan de aanval van 7 oktober) in dit rijtje. Weliswaar zijn zo'n 15 landen blijkbaar niet in staat zich voor te stellen wat het effect van het stoppen is, en zijn ze dus meer dan Israel zelf bezig de genocide, die zich als gevolg van de hongersnood in Gaza al doet voelen, te verhevigen. Maar Israel wilde UNRWA al jaren kwijt. Het is dus geen toeval dat het nu, ongeveer op de dag van de uitspraak van van het ICJ bekend werd gemaakt. en dat dit gepaard ging aan de nodige uitspraken dat Gaza het zonder UNRWA zal moeten doen. Onder meer Israel Katz, Israels minister van Buitenlandse Zaken, zei dat, terwijl hij weigerde de chef van  UNRWA, Philippe Lazzarini, te ontvangen en hem liet weten dat hij beter ontslag kon nemen. Onderwijl was er een verklaring van de leiders van ongeveer alle VN-organen, van de ONCHCR Volker Türk tot de WHO-directeur Adhanom Ghebreyesus, dat de uitwerking ervan ''catastrofaal zal zijn voor 2,2 miljoen inwoners van Gaza".

 Tot slot: Israel heeft weer drie man verloren, het verliescijfer is nu 225. Uit een peiling blijkt dat de steun voor Netanyahu verder daalt: als er nu verkiezingen zouden worden gehouden krijgt hij slechts de steun van 21 % van de kiezers tegen 43% voor Benny Gantz. Ook zijn Likud-pratij legt het dan ruimschoots af tegen de partij va Gantz. Het aantal doden in Gaza nadert intussen de 27.000. Het zijn er nu 26.900, ongeacht de zeven à achtduizend mensen onder het puin, met een kleine 66.000 gewonden.   

3 opmerkingen:

BenvR zei

De menselijke maat in dit conflict is totaal zoek. Dat heet beschaving? zoek.

Anoniem zei

De medewerking aan de collectieve straf door al deze westerse landen spreekt boekdelen en hopelijk met juridisch jargon want men is medeplichtig aan volkerenmoord met het stopzetten van hulp aan UNRWA, de VS op de eerste plaats. Maar de rest doet niet onder voor het personeel van een maffiabaas, Israel dat de VN straft, de omgekeerde wereld zou je denken nu ze door het ICJ gesommeerd zijn zich in te houden, doen ze niet, ze doen er een schep bovenop en kijk dan waren we vergeten dat ze er al ontzettend lang mee wegkwamen met de Palestijnse verdwijntruc. dus als je hetzelfde doet maar je verwacht een ander resultaat dan ben je mesjoche.

https://www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/israeli-forces-kill-brother-mohammed-al-durra

Het joch toen 12, zou dit jaar 36 zijn geworden geloof ik, en ik herinner het mij nog als de dag van gisteren. Zoals altijd heeft het niet tot enige veroordeling en schadeloosstelling geleid en hoewel de hele wereld beter wist was het volstrekt verdedigbaar. Het uitwissen van Palestijnen en alles wat aan hen herinnert gebeurt door Zionisten uit verdediging, altijd, overal, toen en nu. Vergeet ook Muntasir Bakr de enige overlevende van de brute moord op 4 jongetjes uit 1 familie voor die familie gold hetzelfde; geen enkele veroordeling noch een schadevergoeding.

https://imeu.org/video/the-children-who-live-under-israels-missiles

Dit is geen mowing the lawn meer, dit is uitroeien met wortel en tak en de westerse mogendheden kunnen niet wachten tot alle Palestijnse kinderen het loodje hebben gelegd. Je bent wat je doet.


Abu Pessoptimist zei

BenvR,
De menselijke maat was al jaren zoek. Het aantal Palestijnen dat vóór 7 oktober door Israeli's is gedood loopt in de tienduizenden. Als we alleen uitgaan van het jaar 2000 waren het er minimaal 13.000. Het aantal Israeli's dat daarvoor is veroordeeld is op twee handen te tellen.

Anoniem,
'Mowing the lawn' was al erg genoeg. Israel gaat nu naar alle waarschijnlijkheid een veroordeling voor genocide (volkerenmoord) tegemoet, al gaat het nog even duren. We moeten hopen dat dit de wereld wakker schudt, maar het zou wel eens een pijnlijk proces kunnen worden, dat wakker worden. Hoe Israel daaruit te voorschijn komt is een eerste groot vraagteken. En voor het westen zal het, denk ik, een nieuwe ontnuchterende ervaring worden, nadat het zich ter nauwernood rekenschap heeft gegeven van de gevolgen van slavernij, kolonialisme en racisme. Een onderzoek naar de onbegrijpelijke bias en blindheid ten aanzien van het zionisme. De wereld zal er anders uit gaan zien.

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...