zaterdag 27 februari 2021

VS maakt rapport openbaar: Saoedische kroonprins regisseerde moord op Kashoggy


(Foto Comittee to Protect Journalists)

De Amerikaanse president Biden heeft vrijdag een rapport van de inlichtingendiensten bekend laten maken waarin beschreven werd wat iedereen eigenlijk al lang wist: namelijk dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) de man was achter de moord in 2018 op de journalist Jamal Kashoggy in het Saoedische consulaat in Istanbul. Dit rapport is twee jaar lang geheim gehouden door de vorige Amerikaanse president Trump. Trump en diens schoonzoon Jared Kushner, die beiden een speciale relatie hadden met MBS. President Biden heeft het nu echter laten publiceren als onderdeel van een proces van het kritisch herbezien van de relaties tussen de twee landen.

In het - bewerkte -- rapport wordt gesteld dat MBS sinds 2017 zodanig de controle had verkregen over de Saoedische geheime diensten dat een daad als de moord op Kashoggy alleen kon worden uitgevoerd met zijn medeweten en goedvinden. Afgezien daarvan waren meerdere van zijn naaste mederwerkers bij de actie betrokken. Ook nam een aantal leden van een speciale afdeling van de Koninklijke Garde deel aan de uivoering. Die Garde staat onder direct bevel van MBS.

President Biden heeft de openbaarmaking van het rapport laten voorafgaan door een telefoongesprek met de Saoedische koning Salman, de vader van MBS. Daarin stelde hij dat de de VS het laten doden van politieke tegenstanders niet accepteert en dat de Saoedi's een einde moeten maken aan inbreuken op de mensenrechten als zij hun verhouding met de VS willen voortzetten. Ook, zo zei hij in een interview met het Spaanstalige Univision, zouden er belangrijke veranderingen worden bekendgemaakt, die vrijdag en de daaropvolgende maandag.

donderdag 25 februari 2021

Bizarre Israelische ''corona vaccin-diplomatie'' oogst kritiek

Israel wordt wijd en zijd gesprezen om zijn voortvarende Covid-19 vaccinatiebeleid. Ongeveer een derde van de ruim 9 miljoen Israeli's hebben intussen twee inentingen ontvangen. Ook verscheen er nu een studie onder 1,2 miljoen mensen die bevestigde dat het Pfizer vaccin een bescherming biedt van 92% tegen ernstig ziek worden. Maar tegelijkertijd is er ook felle kritiek ontbrand op een vorm van Corona-diplomatie die premier Netanyahu deze week in praktijk bracht.  

Het ging om het wegggeve
Foto Gage Skidmore from
Surprise, AZ, USA (Wiki)
 USAn van een hoeveelheid doses Moderna vaccin aan landen die vriendendiensten aan Israel hebben verricht.Volgens het bureau van Netanyahu ging het om ''een aantal duizenden doses'' die werden geschonken aan Tsjechië, Hongarije, Guatemala, Honduras en een ander, ongenoemd land. Het radiostation Kan noemde een aanrtal van 100.000 doses. Volgens Netanyahu was het ''in ruil voor dingen die we al gekregen hebben.''  Die werden niet genoemd, maar Guatemala heeft in 2018 zijn ambassade naar Jeruzalem verplaatst, Honduras heeft bekend gemaakt dat te willen doen, Hongarije opende in 2019 een ''commercieel kantoor'' in Jeruzalem, en Tsjechië is van plan een ''diplomatiek kantoor'' in Jeruzalem te openen.  Radiostation Kan zei echter dat er wel 15 landen in het spel waren, waaronder landen in Afrika.  

Diplomatiek bedrijven met vaccins heeft natuurlijk al iets bizars. Maar wat met name kritiek kreeg was dat Israel vaccins ronddeelt en intussen blijft weigeren de Palestijnen te vaccineren. De Amerikaanse Senator Bernie Sanders noemde het schandalig dat Israel vaccins weggeeft, terwijl ''zoveel Palestijnen in de bezette gebieden nog wachten'' op vaccinatie. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyadh al-Malki noemde het Israelische gedrag ''immoreel''. En er was meer kritiek. Israel heeft slechts 2.000 vaccines aan de Palestijnse Autoriteit geleverd (een schijntje), en dezer dagen ook een vergunning afgegeven voor het doorlaten van 22.000 door Qatar geleverde doses Spoetnik 5 vaccin voor Gaza (goed voor 1% van de bevolking), Volgens de Geneefse Conventie is Israel verplicht te zorgen voor het welzijn van de onder de bezetting levende bevolking. maar Israel beweert dat het van die verplichting is ontslagen omdat de Akkoorden van Oslo de gezondheidszorg aan de Palestijnse Autoriteit heeft toevertrouwd.

dinsdag 23 februari 2021

Forensic Architecture ontrafelt buitengerechtelijke moord bij een Israelisch checkpoint


Fiorensic Architecture bekeek het beeldje voor beeldje.. Erakat kwam, uit de auto, hief zijn handen in de lucht terwijl hij een stap achteruit deed en werd in de volgende twee, drie seconden met zes kogels neergeschoten. (Beelden Forensic Artchitecture).

De familie van de 27-jarige Ahmad Erakat uit Abu Dis bij Jeruzalem die op 23 juni van het vorige jaar werd doodgeschoten bij het zogenoemde ''Container checkpoint'' op de Westoever, heeft de in Londen gevestigde  onderzoeksgroep 'Forensic Architecture' gevraagd zijn  dood tegen het licht te houden. Ahmad, een neef van de onlangs overleden Palestijnse onderhandelaar Saeb Erakat (en eveneens een neef van Noura Erakat, juriste en docent aan de Rutgers Universiteit in de VS), reed op 23 juni van Abu Dis naar Bethlehem om zijn zus op te halen uit een beauty salon, waar ze zich mooi had gemaakt voor haar bruiloft die later die dag zou plaatsvinden. Bij het checkpoint raakte zijn auto eerst een trottoirrand aan de linkerkant van de weg om vervolgens af te zwenken en aan de rechterkant een wachthuisje te raken, evenals een vrouwelijke soldaat die licht werd gewond. Ahmad kwam uit de auto en werd onmiddellijk met zes kogels neergemaaid. Volgens het leger was hij een terrorist die met zijn auto een ''ramaanval'' wilde plegen. Een Israelische woordvoerder meldde later dat hij daarna uit de auto kwam en op de soldaten afliep. Hij werd dus terecht neergeschoten, volgens de woordvoerder. 

Forensic Architecture heeft in samenwerking met de mensenrechtenorganisatie al-Haq het beschikbare beeldmateriaal bekeken en vergeleken met getuigenverklaringen en opnamen van passanten (Het leger heeft van de diverse bij het checkpoint opgestelde camera's slechts de (bewerkte) opnamen van één camera vrijgegeven). De beelden werden vervolgens geprojecteerd in door Forensic Architecture geconstrueerde 3D opnamen van het checkpoint en geanalyseerd. De resultaten zijn gepubliceerd in een video die hier te zien is en waarbij de Amerikaanse universitaire docente en activiste Angela Davis de tekst uitspreekt Uit de video en de reconstructie blijkt dat Ahmad niet harder reed dan 15 km per uur en de auto niet had versneld, maar integendeel op het laatste moment zelfs waarschijnlijk nog heeft afgeremd. Uit een analyse beeldje-voor-beeldje van de opnamen van hoe hij daarna werd neergeschoten, blijkt dat hij, na uit de auto te zijn gestapt, niet op de soldaten toeliep, maar een pas achteruit deed en zijn handen in de lucht probeerde te steken. Verder kwam hij niet, want er werden in hoog tempo zes schoten op hem gelost, waarvan er drie hem op de grond deden belanden en drie hem raakten toen hij al lag.

maandag 22 februari 2021

Iran en het Westen: wie doet de eerste stap terug inzake het nucleaire akkoord?

De onderhandelaars van JCPOA poseren na de ondertekening in 2015 (Wikipedia)

Iran en het Westen zijn in een lastige houdgreep verwikkeld sinds de Amerikaanse ex-president Trump in 2018 uit het nucleaire akkoord met Iran stapte. Dit ''Joint Compehensive Plan of Action'' (JCPOA), werd in 2015 na moeizame onder handelingen gesloten tussen Iran aan de ene kant en de VS, China, Rusland, Engeland, Frankrijk + Duitsland aan de andere. Het akkoord legde beperkingen op aan Irans nucleaire activiteiten die het onmogelijk moesten maken dat Iran een kernbom zou kunnen produceren. In ruil daarvoor werden de sancties tegen Iran opgeheven. 
 Trump verbrak dit akkoord en stelde tegelijkertijd opnieuw zware sacnties in. De overige deelnemers aan het akkoord waren het daar niet mee eens. Zij wilden het akoord overeind houden en Iran probeerde hen in ruil daarvoor te overreden om Teheran te compenseren voor de schade die de Amerikaanse sancties zouden aanrichten. De overige vijf deelnemers aan het akkoord bleken daar echter niet toe in staat of bereid te zijn. Om ze onder druk te zetten nam Iran telkens met tussenpozen van drie maanden een aantal stappen, zoals het verhogen van de voorraden uranium, het weer in gebruiknemen van centrifuges waarvan het aantal onder JPCOA was teruggebracht, het verhogen het percentage waarmee uranium werd verrijkt naar 20%, of het opleggen van beperkingen aan de inspecties door het Internationale Atoom Agenschap IAEA van Irans nucleaire faciliteiten.
 Met het aantreden van predident Biden hebben de VS bekend gemaakt dat zij het JCPOA-akkoord weer in ere willen herstellen. Biden gaf aan dat hij daartoe nieuwe onderhandelingen wil met Iran. Aangenomen wordt dat hij het JCPOA niet helemaal identiek terug wil, maar dat hij afspraken wil toevoegen aangaande Irans raketprogramma. Iran van zijn kant liet weten dat het wel weer terug wil naar het oude JCPOA, maar dan moeten eerst alle Amerikaanse sancties weer zijn opgeheven. Het ging niet in op de uitnodiging tot onderhandelen, wat leek te leiden tot een patstelling. 

zondag 14 februari 2021

Ter nagedachtenis aan de Arabische Lente: 'Helwa ya baladi'


De Arabische Lente, dit jaar tien jaar geleden. Ik was daar toen, kort nadat ik met bloggen begonnen was, vrij intensief bij betrokken. Ik blogde eind december 2010 over Tunesië en later vooral over Egypte (meest op mijn Engelstalige blog). Later dat jaar was ik ook in Cairo. Er zijn redenen waarom ik daar dit jaar helaas niet over kon schrijven. Bij de radiozender France Inter lees ik echter dat er als monument voor die Arabische Lente een nieuwe versie is uitgebracht van Helwa ya baladi (Mijn prachtige vaderland) van de zangeres Dalida, een lied dat  uiterst populair was tijdens de 'dagen van Tahrir' in 2011. Toevallig was het ook een lied dat aan mij was blijven kleven nadat het was behandeld tijdens mijn eerste Arabische lessen in 1985 in Cairo. Speciale herinneringen, kortom. Laat het mijn bijdrage zijn aan de herdenkling van de Arabische Lente. (Het heeft hier een Engelse vertaling)

(Dalida was de naam waaronder de zangeres Yolanda Christina Gigliotti (1933-1987) optrad. Zij werd als Italiaanse geboren in Cairo, maar woonde later in Parijs en kreeg er de Franse nationaliteit. Ze was begin jaren '60 een keer 'Miss Egypte'. Ook haar carrière als zangeres was uiterst sucesvol. In haar persoonlijke leven was ze echter niet gelukkig. In 1987 pleegde ze zelfmoord).   

vrijdag 12 februari 2021

Joods Nationaal Fonds laat het masker vallen en gaat opereren in bezet gebied

/
De familie Sumarin (Samrin) die in 2020 door een dochtermaatschappij van het JNF op oneigenlijke gronden uit hun huis in Silwan (bezet Oost-Jeruzalem) werd weggeprocedeerd. (Foto Peace Now) 


[Nieuws van maandag 15/2:  Israelische kranten berichten dat de stemming over de resolutie van het JNF die zondag gehouden zou worden, is uitgesteld tot na de Israelische verkiezingen van 23 maart. Die beslissing werd genomen na protesten tegen de resolutie van joodse gemeenten in de VS, met name de Masorti (Conservatieven) en de Reform hadden bezwaren].   

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) een van de oudste zionistische instellingen, dat in 1901 werd opgericht door Theodor Herzl als instrument op land aan te kopen voor de op te richten Israelische staat, gaat zijn financiële kracht nu ook inzetten voor het kopeen van land in bezet gebied. Vanaf 1967 heeft het JNF zich daar verre van gehouden (al werd daar de laatste tijd via een dochteronderneming al stevig de hand mee gelicht). Maar in november 2020 werd een nieuw bestuur gekozen van rechtse nationalisten. En via berichtgeving van de journalist Barak Ravid is nu naar buiten gekomen dat aanstaande zondag een resolutie wordt aangenomen om nu ook officieel op de Westoeveer grond te gaan aankopen.

Deze zondag wordt een resolutie in stemming gebracht, die overigens eigenlijk geheim had moeten blijven, waarin staat dat  “Het JNF zich zal inzetten voor het ontwikkelen van nederzettingen in Judea en Samaria (= de Westoever, AbuP.) , waaronder voor opvoedkundige, gemeenschapszin bevorderende of 'outreach' projecten, evenals activiteiten op het gebied van bebossing, milieubeheer, en het handhaven van open ruimtes. Het JNF zal daartoe privé Palestijns land aankopen voor uitbreiding van nederzettingen, niet voor nieuwe nederzettingen. Ook zal geen land worden aangekocht in de 'Areas A en B' als gedefinieerd onder de Oslo-Akkoorden, of in militair gebied of natuurreservaten. Land  zal alleen worden gekocht voor de uitbreiding van bestaande nederzettingen tot 1 kilometer in de omtrek ervan. In een appendix worden als gebieden waar dat zal gebeuren genoemd: gebieden rond Jeruzalem, Gush Etzion (het gebied bij Bethlehem), de Vallei van de Jordaan, de heuvels van Zuid-Hebron, de nederzettingen langs de Groene Lijn en nederzettingen rond de nederzetting Ariël. Er zal geen grond worden gekocht in de buurt van Nablus of Jenin, en aankopen die in strijd zijn met deze richtlijnen moeten eerst worden goedgekeurd door het bestuur. 

donderdag 11 februari 2021

UNRWA heeft 1,5 miljard dollar nodig

UNRWA, het VN-orgaan dat zorgt voor de Palestijnse vluchtelingen deed donderdag een beroep op de donorlanden om bij te dragen aan een bedrag van $ 1,5 miljard om de hulpprogramma's voor de vluchtelingen op de Westoever (en Oost-Jeruzalem), Gaza, Jordanië, Libanon en Syrië op peil te houden.   
In een persbericht zegt de organisatie $ 806 miljoen nodig te hebben voor de basis hulpverlening op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale hulpverlening en infrastructuur, zoals verbetering van de infrastructuur in de kampen. Verder is 170 miljoen nodig.voor reparaties en/of verbeteringen van de dienstverlening.
 Noodhulpverlening als gevolg van de negatieve effecten van de blokkade van Gaza en de bezetting van de Westoever vereist 231 miljoen. En om de gevolgen te bestrijden van de oorlog in Syrië voor Palestijnen in Syrië, Libanon en Jordanië is nog eens 318 miljoen nodig. Beide vormen van noodhulp houden overigens ook de bestrijding in van de gevolgen van Covid 119. Wat de gevolgen van de oorlog in Syrië betreft, verschaft UNRWA financiële- en voedselhulp aan 418,000 Palestijnse vluchtelingen in Syrië, 257,000 vluchteligen in Libanon, ongeveer 45,500 Palestijnse vluchtelingen uit Syrië die naar Libanon en Jordanië zijn gevlucht, en nog eens 138,000 kwetsbare vluchtelingen in Jordanië. Ook gaat het hier om het verschaffen en herstellen van onderdak, basis gezondheidzorg en om studiemogelijkheden. 

woensdag 10 februari 2021

Palestijnse partijen worden het in Cairo eens over verkiezingen

(Foto Wafa)

Een overleg tussen de Palestijnse fracties Fatah en Hamas plus 12 andere partijen is dinsdagavond in de Egyptische hoofdstad Cairo afgerond met een akkoord over het houden van verkiezingen. Volgens een decreet van de Palestijnse president Abbas uit januari zullen die gehouden worden op 22 mei en gevolgd worden door presidentiële verkiezingen op 31 juli. Zij zullen plaastvinden op de Westoever inclusief bezet Jeruzalem, en Gaza.  

De fracties hebben zich hiermee akkoord verklaard. Desondanks is het bericht met scepsis begroet. Al enkele malen eerder zijn verkiezingen aangekondigd, maar die zijn nooit doorgegaan, onder meer door meningsverschillen tussen Fatah en Hamas. Het is de vraag of dat ditmaal anders zal zijn. De laatste Palestijnse verkiezingen waren in 2006, en de laatste presidentiële verkiezingen in 2005.

 De diverse partijen hebben echter ditmaal hun best gedaan om de meningsverschillen in ieder geval in te dammen en binnen de perken te houden. De verkiezingen zullen worden overzien en beoordeeld door een speciaal te vormen ''Hof voor Verkiezingszaken'' waarin rechters zitting krijgen uit zowel de Westoever en Jeruzalem als uit de Gazastrook. De stemlokalen zullen onder toezicht staan van de geüniformeerde Palestijnse politie en niemand anders. Ook werd besloten dat alle fracties (lees: Hamas en Fatah) hun gevangenen, die vastzitten omdat ze tot de verkeerde fractie behoren of omdat ze verkeerde meningen hebben geuit, zullen vrijlaten. Bovendien zal, in het licht van de verkiezingen, de volledige vrijheid van meningsuiting worden hersteld. Er is een beroep gedaan op president Abbas om dit in een decreet vast te leggen en te laten monitoren door een nog op te richten nationaal comité.    

Zelfs als dit allemaal inderdaad plaats zal gaan vinden zijn de problemen tussen Fatah en Hamas overigens nog verre van opgelost. Maar volgens de zender al-Jazeera zullen ditmaal, anders dan bij vorige pogingen, eerst verkiezingen worden gehouden en zal pas daarna worden geprobeerd de tegenstellingen te overbruggen. Tenslotte werd ook nog overeengekomen dat op 31 augustus verkiezingen zullen volgen voor de Palestijnse Nationale Raad (PNC) het parlement van de PLO. Hamas is daarvan - tegen de afspraken van 2005 (de Cairo Verklaring) in - nooit toegelaten als lid, maar dat zou nu wel moeten gebeuren. . 

maandag 8 februari 2021

Israel maakt Bedoeïnendorpje voor derde keer in ruim een week dakloos

(Foto Wafa)

De Israelische autoriteiten maandag zijn maandag teruggekeerd naar het Bedoeïenendorpje Khirbet Humsa al Foqa in het noorden van de door Israel bezette Jordaanvallei, waarvan een week eerder alle tenten waren afgebroken en in beslag genomen. De werknemers van het zogenoemde Burgerbestuur (de naam van de bezettingsautoriteiten op de Wetoever) braken opnieuw alle tenten af die onlangs waren neergezet door hulporganisaties, omdat de 61 bewoners (waarvan 33 kindren) geen onderdak meer hadden. De Isareli's willen dat de bwoners vertrekken, vermoedelijk omdat zij het land zelf willen gebruiken, bijvoorbeeld om nederzettingen op te stichten. Het excuus om de bewoners te verjagen luidt dat het ''militair oefenterrein'' is, een term die vaker wordt gebruikt om Palestijns land in bezit te nemen,   

Het dorpje werd op afgebroken op 1 februari. Alle tenten werden toen meegenomen. Twee dagen later kwam het ''Burgerbestuur'' terug en nam het nog eens zeven tenten voor menselijke bewoning,  en vijf tenten, twee afzettingen en drie schuren voor het vee in beslag. Ook vier verplaatsbare toiletten en twee tenten waarin tabuns (ovens om onder meer brood te bakken) waren geplaatst, werden meegenomen. 's Avonds kwamen de Israeli's nog een keer langs en werden nog eens negen tenten (waarvan zes nog in  opgevouwen staat) meegenomen en nog niet geplaatste afzettingen voor het vee.  Ook werden die dag vier auto's in belag genomen (drie van de Palestijnse Autoriteit en een van een Palestijnse NGO) en werden enkele mensen een paar uur vastgehouden. Na het nieuwe bezoek van vandaag zitten de 61 bewoners opnieuw dakloos in de woestijn. Ze weigeren zich te laten verplaatsen waartoe het ''Burgerbestuur'' hen toe had uitgenodigd (en valselijk hade laten wetenm dat zer daramee hadden ingestemd). Gelukkig is de tenperatuur in Israel en omstreken de laatste weken steeds boven de 20 graden.  

zaterdag 6 februari 2021

Internationaal Strafhof geeft groen licht voor vervolging Israel

 

Het Internationale Strafhof  (ICC) in Den Haag heeft vrijdag vastgesteld dat het zeggenschap (jurisdictie) heeft aangaande oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in de Palestijnse gebieden. Dat zijn de Westoever, Gaza en Jeruzalem.  De uitspraak die werd gedaan met twee stemmen tegen één (de Hongaarse rechter Kovacs stemde tegen) betekent dat de internationale aanklager Fatou Bensouda haar onderzoek kan voortzetten naar oorlogsmisdaden, onder meer begaan in Gaza in 2014 en in 2018. 

Bensouda had eerder verklaard aanwijzingen voor oorlogsmisdaden te hebben gevonden naar aanleiding van klachten van de Palestijnse Autoriteit. Ook heeft ze aanwijzingen voor misdaden begaan door Hamas. Bensouda wilde echter eerst een oordeel van het hof over de jurisdictie voor zij tot vervolging zou overgaan. Dat heeft zij nu gekregen. Het Hof verklaarde dat de beslissing is gebaseerd op het feit dat Palestina is toegelaten tot het stichtingsverdrag van het ICC. Het verklaarde dat de zeggenschap is beperkt tot de grenzen van de gebieden die in 1967 door Israel zijn bezet en dat de uitspraak geen betekenis heeft voor de erkenning van een eventuele Palestijnse staat of de toekomstige grenzen ervan. 

vrijdag 5 februari 2021

Kolonisten doden ongewapende Palestijn, de derde dode in 2 weken

Khaled Nofal en rechts nogmaals met zijn vierharige zoontje 

Kolonisten in een (ook volgens de Israelische wet) illegale nederzetting hebben in de buurt van Ramallah een Palestijn doodgeschoten. Hij was de derde Palestijn in twee weken die door Israelische kogels werd gedood, de andere twee, Atallah Rayan (17) uit Qarawat Bani Hassan en de jonge Mohammed Hussein Amr uit Halhoul, werden doodgeschoten door het leger. 

De man in kwestie was de 34-jarige Khaled Maher Nofal uit het dorp Ras Karkar ten noodwesten van Ramallah. Hij kwam in de vroege ochtend van vrijdag met zijn auto naar een plaats met de naam Jebel al-Raysan, een heuvel die behoort aan zijn dorp, maar waar onlangs een nieuwe illegale nederzetting was opgezet met de naam Sde Efraim. 

Volgens het verhaal dat van Israelische zijde wordt verteld, zou hij op een van de huisjes (caravans) zijn toegelopen en hebben geprobeerd de deur te openen. Een kolonist kwam daarop naar buiten en er volgde een kleine schermutseling. Vervolgens naderde een andere kolonist die Khaled doodschoot. Noch op hem, noch in zijn auto werd een wapen gevonden. Khaled bleek ongewapend. Er zijn speculaties dat hij op de caravan afstapte om te vragen wat die daar eigenlijk deed op het land van Ras Kalkar.

Na de executie werden zijn vader en zijn broer opgehaald in Ras Karkar om hem te identificeren aan de hand van bebloede kleding. Zijn lichaam werd door Israel meegenomen. Palestijnse medici die te hulp wilden komen werd de toegang geweigerd.      

woensdag 3 februari 2021

Israel verjaagt een heel Bedoeïenendorpje

Israel heeft voor de tweede keer in korte tijd een heel dorpje afgebroken en alle bouwsels in beslag genomen, meldt de mensenrechtenorganisatie B'tselem.  Maandag 1 februari nam het 13 tenten waarin 11 families woonden, 74 mensen van wie 41 kinderen, in beslag. Verder werden vijf schuren voor het vee (waarvan één nog niet was afgebouwd) en acht tenten voor de dieren afgebroken en meegenomen. 

Het geheel behoorde toe aan de Bedoeïenengemeenschap Khirbet Humsah al Foqa in het noorden van de Vallei van de Jordaan. Dezelfde gemeenschap werd op 3 november ook al eens in zijn geheel afgebroken. Twee families waren sinds die tijd al verhuisd naar het gebied van Furish al-Dajan. Het militaire bestuur van de Westoever, dat luistert naar de misleidende naam ''Burgerbestuur'' liet de inwoners weten dat ze hun spullen terug kunnen krijgen als ze verhuizen naar het gebied van Ein Shibli, ten westen van het checkpoint al-Hamra. De tenten en toebehoren zouden naar dit checkpoint worden vervoerd. Het ''burgerbestuur'' deed het voorkomen alsof de bewoners vrijwillig weggingen. De bewoners weigerden echter, waarna al het materiaal werd opgeslagen in ruimtes van het ''burgerbestuur''.    

maandag 1 februari 2021

Dries van Agt 90!

 Vandaag 2 februari viert oud-premier A.A.M. van Agt zijn 90ste verjaardag. Tot voor kort was hij nog een onvermoeibaar 'strijder'voor de zaak van de Palestijnen. In mei 2019 werd hij echter tijdens het houden van een speech getroffen door een hersenbloeding. Gelukkig is hij hersteld, al is het niet helemaal voor 100%. Met dit stukje wil ik hem van harte feliciteren en nog vele jaren toewensen. Wie hem net als ik een cadeau wil geven verwijs ik naar de site van Plant een Olijfboom.  Daar wordt gewerkt aan de samenstelling van een olijfboomgaard in Palestina die hem zal worden aangeboden.


In de hoogtijdagen van het blad Vrij Nederland beleefde het journalistieke duo Joop van Tijn – Max van Weezel triomfen met hun reportages over de ministers van de kabinetten Den Uyl en Van Agt. Op een zeker moment, in 1982, een avond vlak voor de deadline, zat Van Weezel achter de schrijfmachine en liep Joop van Tijn – zoals wel vaker – te ijsberen en hardop te delibereren. ''Vooruit Joop,'' zei Max ongeduldig tegen zijn collega, ''schiet nou op, laten we nou dat stuk eindelijk eens gaan maken, het wordt al heel laat.'' Maar Joop zei: “Weet je, die van Agt is niet gelukkig als premier, die heeft er gewoon niet zoveel zin meer in. Laten we hem gewoon even bellen.''  Van Weezel protesteerde, maar Van Tijn had de telefoon al gepakt. ''Hallo Dries., met Joop hier,'' zei hij. En voor hij iets had kunnen vragen zei de andere kant: ''Amice, dat je me nu net op dit moment moet bellen.... Ik zit hier net mijn ontslagbrief te schrijven aan Hare Majesteit de koningin.'' Vrij Nederland had die week een fraaie primeur.

Ik heb deze anecdote indertijd gehoord van Max van Weezel zelf. Zij tekent Joop van Tijn en diens buitengewone neus voor nieuws, maar ook het onvoorspelbare karakter van de politicus Van Agt. Van Agt was eigenlijk geen gewone politicus, maar meer een politicus ondanks zichzelf. Hij werd het onder invloed van zijn studievrienden, de KVP-ers Van der Stee en Steenkamp. En ook dankzij aandrang van zijn vrouw Eugenie, (die hij tegenover vrienden steevast ''mijn meisje'' noemt). Zij moedigde hem aan om lijsttrekker te worden. Zij vond dat hij veel aan de partij te danken had en dat hij daarvoor wel iets terug mocht doen.

Andreas (Dries voor bekenden) begon als advocaat, en vooruitstrevend jurist van onder meer de intussen niet meer actieve Coornhert Liga, die propageerde dat (lange) gevangenisstraffen alleen zin hadden als zij een zinvol doel dienden. Later was hij een korte tijd hoogleraar in Nijmegen. Daarna werd hij voor de KVP (en later het CDA) minister van Justitie in de kabinetten Biesheuvel en Den Uyl. Van 1977-1982 was hij premier van twee kabinetten- Van Agt. Hij werd bekend door zijn onnavolgbaar exuberante taalgebruik en door een onconventioneel, soms onvoorspelbaar, gedrag. Zo was hij ooit zoek tijdens een formatiepoging tot hij – als fervent wielerliefhebber – werd aangetroffen op een Franse bergtop die deel uitmaakte van de route van de Tour de France.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...