dinsdag 31 oktober 2023

Strijd rond Gaza-stad en Israel heeft een plan voor gedwongen verhuizing Gazanen

 

Israelische tanks hebben aanvallen uitgevoerd op Gaza-stad waarbij ze van twee kanten proberen op te rukken, vanuit het noorden en het oosten. Israel meldt dat het ''tientallen'' strijders van Hamas heeft uitgeschakeld bij tunnelingangen. Hamas meldt dat het de aanval uit het oosten heeft teruggeslagen. Beide beweringen zijn niet te controleren. Verder werden hevige artilleriebeschietingen gemeld in het centrale gedeelte van Gaza en werd er hevig gebombardeerd in het noorden van Gaza-stad. Ook werden bombardementen gemeld in de omgeving van het al-Quds ziekenhuis ten westen van Gaza-stad, het Turkse kankerziekenhuis in het noordwesten van het centrale deel van Gaza, en het Europese ziekenhuis in Khan Younis. Het aantal slachtoffers is nu opgelopen tot 8.525 waarvan 3.542 kinderen. De cijfers zijn alleen niet erg betrouwbaar omdat er nog duizenden (tenminste 1.000 van hen kinderen) onder het puin liggen.

Israel slaagde er maandag in een gijzelaar te bevrijden, een vrouwelijke soldaat. Hamas gaf daarentegen een video vrij waarop die andere vrouwelijke gijzelaars te zien waren, Eén van hen deed een felle aanval op Netanyahu, die zij verweet haar in deze situatie van gevangenschap te hebben gebracht. Zij eiste dat hij haar ''onmiddellijk'' weer thuis moest brengen. Intussen werd ook een paper bekend van het Israelische ministerie van Inlichtingen, waarin open en bloot de aanbeveling werd gedaan aan de regering om de bevolking van de Gazastrook in zijn geheel naar de Egyptische Sinai-woestijn te verdrijven. Daar zouden tentenkampen moeten worden ingericht die later zouden worden vervangen door steden. Dit scenario voor een "tweede Nakba'' is overigens naar verluidt nog niet overgenomen door de Israelische regering. 

Intussen werd een drone boven Eilat uit de lucht geschoten. Houthi-rebellen in Jemen bevestigden dat zij het ding hadden gelanceerd. Enkele dagen geleden maakte een  drone zes gewonden in de Egyptische plaats Taba vlakbij Eilat. De Israelische vertegenwoordiger bij de VN verscheen tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad, evenals zijn medewerkers, getooid met een opzichtige gele ''Jodenster'' op de borst gespeld. Een onsmakelijke verwijzing naar de Holocaust (6 miljoen doden) waar hij aldus een aanval van Hamas (1.400 doden) mee op één lijn stelde.     

Op de Westoever werd dinsdagmorgen in de plaats Aroura bij Ramallah het huis opgeblazen van Saleh al-Arouri. Hij is het plaatsvervangend hoofd van het politbureau van Hamas en woont al geruime tijd buiten de Westoever. Verder vielen er twee slachtoffers, de 14-jarige Mohammed al-Kharaz uit Nablus en de 70-jarige Rawhi Sawafta die bij een bestorming door het leger van Tubas in zijn gezicht werd geschoten. Er waren ook tientallen gewonden. Het dodental op de Westoever sinds 7 oktober steeg tot 124. Het aantal arrrestaties nam toe tot boven de 1.750. 

Verder werden aanvallen van kolonisten gemeld. De mensenrechtenorganisatie B'tselem publiceerde op 19 oktober een noodkreet om hulp, omdat kolonisten gebruik maken van het feit dat de aandacht in Israel en de wereld nu is gericht op Gaza. Daardoor is het niet opgevallen dat intussen 13 verschillende gemeenschappen in het noorden en ten zuiden van Hebron intussen door kolonisten zijn verjaagd. Het leger is hier medeplichtig aan en de politie weigert op te treden. Zo werden maandag opnieuw huizen in brand gestoken in Masafer Yatta zonder dat iemand tussenbeide kwam.

maandag 30 oktober 2023

From the river to the sea, de geschiedenis van een leuze

Foto by Paul Becker, from Wikipedia 
Er is de laatste tijd nog al wat te doen om de kreet ''From the river to the sea Palestine will be free''. Officiële Joodse organisaties, de nationale coordinator antisemitisme bestrijding (NCAB) of tot  de Israelische lobby behorende organisaties zoals het CIDI, zeggen dat het oproept tot het verdwijnen van Israel. Ze worden daarin  bijgevallen door Dilan Yesilgöz, of Gert Jan Segers en hordes christengelovige Israel supporters, want de roep zou antisemitisch zijn. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vermaande DENK-woordvoerder Van Baarle tijdens een debat, maar greep pas in toen Sylvana Simons van BIJ1 aanstalten maakte om Netanyahu te citeren die voor de Algemene Vergadering van de VN een rede hield waarbij hij de kaart van heel Palestina als Israel presenteerde. Een nieuwe pijnlijke misser van Bergkamp.

''From the river to the sea, Palestine will be free'' is een oude Palestijnse kreet die niet opriep tot het verdwijnen van Israel, maar integendeel om het streven naar één seculier, democratisch Israel waarin Palestijnen en Joden gelijkwaardig zouden samenleven, kracht bij te zetten. Het was, volgens de Palestijnse lector aan de Universiteit van Arizona, Maha Nassar, een uitvloeisel van het in de jaren 60 aangenomen Handvest van de PLO dat dit nastreefde. De leuze raakte echter in onbruik nadat de PLO vanaf 1974 voorzichtig begon op te schuiven richting een twee-statenoplossing. In 1988 werd daartoe definitief beslist toen de Palestijnse Nationale Raad, het PLO-parlement, resolutie 181 van de Algemene Vergadering van de VN uit 1947, de zogenoemde delingsresolutie, aanvaardde. Het was de opmaat tot de Akkoorden van Oslo en de erkenning van Israel.

De leuze werd toen min of meer overgenomen door Hamas, dat Israel in die jaren wilde vervangen door een islamitische Palestijnse staat. Inmiddels is ook dat weer achterhaald. In zijn politieke program van 2017 werd Hamas van een religieuze- een nationale beweging en verklaarde het de Palestijnse Autoriteit te steunen bij de pogingen te komen tot een twee-statenoplossing. Maar inmiddels was de leuze al een nieuw leven begonnen als een algemeen aanvaarde leuze van Palestijnen die de bezetting willen afschaffen en wilden streven naar beëindiging van de discriminatie van de Palestijnen in Israel. Ook werd het opnieuw een leuze van de voorstanders van één staat waarin Joden en Palestijnen gelijke rechten hebben, nu de twee-statenoplossing al heel wat jaren geleden een tragische dood was gestorven. In feite geeft iedereen er zijn eigen betekenis aan, maar de kern is: weg met de bezetting en de apartheidsstaat die Joden meer rechten geeft dan Palestijnen. 

Is de resolutie antisemitisch? Nee, zeker niet. De leuze roept trouwens ook niet op tot geweld of tot het wegjagen van Joden. Is hij anti-Israelisch? Dat hangt er maar vanaf. In ieder geval is hij duidelijk niet- of anti-zionistisch. 


Hamas dringt tanks terug in Gaza-stad

 
Israelische tanks die de buitenwijken van Gaza-stad waren binnengedrongen zijn weer teruggedreven zo heeft Hamas bekendgemaakt. Voordien beschoten zij twee auto's met mensen die wilden vluchten. Drie mensen werden daarbij gedood. Een kolonne tanks is intussen uit het zuiden opgerukt en heeft de wegen van Noord-naar Zuid-Gaza afgesneden. Het bombarderen gaat onafgebroken door. Rondom het  al-Quds ziekenhuis, dat nog steeds wordt bedreigd, zijn intussen alle huizen in de directe omgeving gebombardeerd. Israel zou 600 doelen hebben bestookt. Ook zegt het een aantal strijders van Hamas te hebben uitgeschakeld.

 Verdere gegevens van het strijdverloop zijn niet beschikbaar. Het dodental staat volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid nu op 8.306 doden, waarvan 3.457 kinderen, 2.136 vrouwen. Er zijn 21.048 gewonden. Maar ook deze cijfers zijn niet langer betrouwbaar door het grote aantal slachtoffers onder het puin. Het ministerie voegde eraan toe dat Israel het werken met ambulances onmogelijk heeft gemaakt en dat 25 ziekenhuizen intussen hun activiteiten hebben gestaakt. Temidden van alle chaos heeft Israel onder druk van westerse landen wel een tweede aansluiting met drinkwater weer opengesteld en ook zouden 34 vrachtauto's met hulpgoederen zijn binnengekomen, maar het is volstrekt onduidelijk of het verschil zal maken.

Op de Westoever pleegde Israel opnieuw een inval in Jenin. Daarbij werden ook drones ingezet. Er werden kolossale vernielingen aangericht en vier mensen, Amir Sharbji (25), Nawras Bajawi (28), Wiam Hanoun (27) en Khaled Jabarin (23) werden gedood. Er waren negen gewonden. Later maandagmorgen werd in Yatta de 23-jarige Mahmoud Abu Sabha doodgeschoten terwijl in Ramallah de 23-jarige Ahmed Nofal overleed aan een schotwond die hij enige dagen geleden opliep door kolonisten in Ras Kalkar. Bij confrontaties in Hebron raakten 22 mensen door schotwonden gewond van wie één ernstig. Ook werden weer tenminste 60 mensen opgepakt. Instellingen van gevangenen zeiden dat sinds 7 oktober 1.680 mensen zijn opgepakt en in administratieve detentie worden gehouden.

Bron: Gevangenen Autoriteit

zondag 29 oktober 2023

Demonstratie Den Haag: westerse leiders in de beklaagdenbank

                                                          Foto Abu Pessoptimist
Het was een demonstratie van duizenden, mogelijk 25,000 - 30.000. Net als de demonstratie op de Dam op 15 oktober liep het in Den Haag langzaam steeds voller, alhoevel er nog altijd heel wat ruimte overbleef. Zoals gewoonlijk was de geluidinstallatie ontoereikend. Tenminste aan één kant van de menigte, omdat het geluid ervan werd weggewaaid. Vandaar dat er nog steeds door een groep ''Free free Palestine'' en 'From the river to the sea Palestine will be free'' werd gescandeerd toen iemand van de organisatie had opgeroepen tot een minuut stilte voor de ''shuhada'' (de martelaren). Maar dergelijke schoonheidsfoutjes horen er kennelijk bij als zo'n bijeenkomst redelijk snel wordt georganiseerd.

Het was natuurlijk nog voor er was begonnen duidelijk dat er onder luid applaus zou worden opgeroepen tot een onmiddelijk staakt het vuren. Ook was duidelijk dat het westen zwaar werd aangeklaagd. Een spreker, naam onverstaanbaar, gaf een opsomming van de vele manieren waarop met Israel wordt samengewerkt, allemaal contacten die die zouden moeten worden beëndigd. Van de Nederlandse krijgsmacht die wapens afneemt van Israelische bedrijven als Elbit, tot de Europese Unie die samenwerkingscontracten heeft met Israel op wetenschapsterreinen. Zelfs de politie heeft samenwerkingsovereenkomsten met de Israeli's. 

Stephan van Baarle, de nieuwe lijsttrekker van DENK, fulmineerde tegen Rutte en eigenlijk alle westerse politici die vonden dat Israel zich moest verdedigen en geen woord van afkeuring lieten horen toen Israel voedsel, water, brandstof en elektriciteit werden afgesloten. Hij vond dat Rutte net als Netanyahu terecht hoorde te staan.(Applaus en geroep). Iemand van de jongerengroep van de Partij voor de Dieren (naam onverstaanbaar) voegde zich in het koor dat de Palestijnen al 75 jaar worden onderdrukt en verjaagd en sloot af met ''Free free Palestine''. Nicole Hollenberg van BDS-Nederland maakte zich boos dat er in Nederland bij Albert Heijn nog altijd Israelische dadels worden verkocht, en dat Booking.com nog altijd reserveringen in Israelische nederzettingen verkoopt. Ze riep op iedereen op te gaan boycotten en sloot af met ''From the river to the sea Palestine will be free''. Daarna volgde nog een mars door Den Haag.

Premier Netanyahu heeft het over een lange oorlog en refereert aan genocide

Er waren gigantische demonstraties, onder meer zoals hier in Istanbul
De Israelische premier Netanyahu heeft zaterdagavond in een rede voor de tv gezegd dat de ''oorlog een nieuwe fase is ingegaan'' die lang zal gaan duren. Wat velen echter het meest opviel was zijn referentie naar het bijbelboek Samuel I waar hij zei: ''Gedenk wat Amalek u aangedaan heeft''. Dat komt namelijk neer op regelrechte oproep tot genocide. Niet langer is Hamas alleen de vijand, maar de Palestijnse bevolking van de Gazastrook. Koning Saul krijgt via de profeet de opracht alle Amelekieten tot de laatste persoon uit te roeren, mannen, vrouwen en kinderen, evenals hun vee. Een verontrustemd beeld nu elektriciteit, brandstof, water en voedsel niet meer voorhanden zijn in Gaza en het blind bombarderen van huizen en wijken onverminderd doorgaat.

In Israel werd intussen meer aandacht besteed aan het feit dat Netanyahu probeerde zich vrij te pleiten van schuld door te zeggen dat hij nooit meldingen had gekregen over een militaire opbouw van Hamas, maar intussen de chefs van de militaire inlichtendienst, Aharon Haliva, en de Shin Bet. Ronen Bar aanwees als schuldigen. Netanyahu kreeg daarvoor scherpe kritiek te verduren van onder meer de vroegere stafchef Ashkenazy, oppositieleider Lapid en minster Gantz. Een woordvoerder weigerde uitleg te geven. Netanyahu trok later een Tweet terug waarin hij dit had gezegd.

In de Gazastrook is de communicatie deels hersteld. De landlijnen werken weer maar de mobiele telefoonlijnen zijn ontzettend zwak en vallen steeds weg. De bombardementen gaan intussen in alle hevigheid door. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid ligt het dodencijfer nu boven de 8.000 maar de cijfers zijn volgens mij veel te laag omdat er nog duizenden onder het puin liggen. UNWRA meldt dat duizenden  mensen hebben ingebroken in UNWRA-opslagplaatsen en onder meer zakken met meel en dergelijke hebben meegenomen. Hamas en Israel meldden beide dat bij gevechten twee Israeli's zijn gewond, volgens Israel is één van hen een officier die zwaargewond raakte door een mortiergranaat. Israel riep gisteren (in het Engels) opnieuw de bevolking van Noord-Gaza op naar het zuiden te gaan, waar het overigens net zo gevaarlijk is. Ook werden pamfetten uitgegooid. Rondom het al-Qds-ziekenhuis werden bommen tot op 50 meter afstand geworpen. Het ziekenhuis werd opnieuw bedeigd te worden gebombardeerd. Yehya Sinwar. de secretaris-generaal van Hamas, heeft gezegd dat hij openstaat voor een onmiddellijke gevangenenruil van de gijzelaars tegen alle gevangenen in Israels gevangenissen. Aks Isrrael lieverf eengeleidelijke ruil wil is dat ook goed.

Verder waren er gisteren gigantische demonstraties in Londen, Istanbul, India. Berlijn, en wat kleinere in Dublin en Tel Aviv, terwijl er bovendien weer werd gedemonstreerd op de Westoever in Nablus, Tulkarem, Ramallah, Bethlehem, Hebron en kleinere plaatsen. Tenminste drie Palestijnen werden zaterdag doodgeschoten. Het dodentalsteeg naar minimaal 112. De bewoners van Khirbet Zanuta, een dorpje behorend tot Masafer Yatta, kreeg intussen in de nacht bezoek van settlers en militairen die zeiden dat de 24 uur de tijd kregen om te verhuizen. Ongeveer 250 mensen hebben daarop hun spullen ingepakt en zijn vertrokken. Het is het vijfde Palestijnse dorpje dat op deze manier in een paar maanden is verjaagd. 

De Palestijnse ''Prisoner Society"meldt dat Israel 1.509 arrestaties heeft verricht op de Westoever sinds 7 oktober en nog eens 600 ex-werknemers uit Gaza. Israel heeft het aantal Palestijnen in Israelische gevangenschap verdubbeld tot ruim 10.000. Daaronder zitten begrepen 5.000 Palestijnen die al voor 7 oktober vastzaten, en 4.000 werkers uit Gaza. 

Israel heeft al zijn diplomaten uit Turkije teruggeroepen na een rede ban Erdogan op de Palestina-demonstratie van zaterdagavond. Erdogan zei dat hij ''voorbereidingen trof'' om aan de wereld kenbaar te maken dat Israel een ''oorlogsmisdadiger is''. Erdogan verweet verder de westerse naties dat zij ''door hun steun deze oorlogsmisdaden mogelijk maken''.

 

zaterdag 28 oktober 2023

Explosies, gegil en videootjes van totale verwoesting, meer is er niet te zien van Gaza

 
Het is een uiterst zonderlinge ervaring om verslag te doen van een gecoördineerde aaval van luchtmacht, artillerie, zeestrijdkrachten, tanks en infanterie op een stuk land ter grootte van twee keer Texel met 2,3 miljoen mensen zonder dat daarvan iets zichtbaar is. Alles wat naar buiten kwam was in de avond en nacht voortdurende explosies, een videootje met gegil, een oplichtende hemel in een totaal verduisterde omgeving. En in de morgen een videootje of  twee op al-Jazeera van ongekende verwoestingen en straten vol puin en autowrakken, mensen die wanhopig proberen hier en daar iemand vanonder het puin vandaan te sleuren en geen nieuws over aantallen slachtoffers. Of over wie en wat werd aangevallen. Of dit de grote grondinvasie is, of nog steeds beperkte oefeningen. 

Israel, dat op vrijdagavond alle kabels van telefoon en internet met Gaza had gebombardeerd, publiceerde een bericht dat er ''ongeveer 150'' tunnels van Hamas werden gebombardeerd en dat er een 20-jarige Israelische soldaat was omgekomen, terwijl verscheidene Hamas-leden waren gedood. Hamas zei een aanval uit zee en een aanval in Noord-Gaza bij Beit Hanoun te hebben afgeslagen. Er was ook een aanval bij Bureij in Midden-Gaza. Daar konden we het mee doen.

Intussen is er geen verbeeldingskracht nodig om te weten dat dit een verslag uit de hel is. Iets ergers kan niet bestaan. Niemand is bereikbaar en het is dus niet bekend wie er nog in leven is. De VN is het contact verloren met haar medewerkers. Niemand weet wat er in de ziekenhuizen is gebeurd. Het Rode Kruis kan niemand meer bereiken, de Wereld Gezondheidsorganisatie probeert tevergeefs contact te krijgen met haar staf en ga zo maar verder, Het enige medium dat wat van zich laat horen is Al-Jazeera, die mensen zijn uitgerust met satelliettelefoons. 

Intussen nam de Algemene Vergadering van de VN, die bijeen was gekomen omdat de Veiligheidsraad geen oplossingen kon aandragen, op vrijdagavond een resolutie aan met 120 tegen 14 stemmen en bij 45  onthoudingen, waarin om humanitaire redenen werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Nederland onthield zich daarbij van stemming. Op X (voorheen Twitter) werd daar veelvuldig schande over afgeroepen. Er waren wanhopige kreten om nu onmiddellijk een staakt-het-vuren af te kondigen. Op de Westoever werden in diverse steden demonstraties gehouden, waartegen de Palestijnse politie optrad (maar waarvan het Palestijnse perbureau Wafa waarschijnlijk uit vrees de contole kwijt te raken  geen verslag deed). In New York bezette een menigte van Jewish Voice for Peace, de enige Joodse organisatie die vanaf het begin fel tegen de aanval op Gaza was, het Centraal Station. Verder waren er spontane demonstraties in Tunis. Istanbul en vele andere plaatsen waaronder Den Haag. 

vrijdag 27 oktober 2023

Communicatie met Gaza uitgeschakeld en bombardementen verhevigd

 Israel heeft vrijdagavond rond 7 uur alle communicatie van en met Gaza onklaar gemaakt. Telefoons en internet werken niet meer. Niemand kan verifiëren of zijn/haar familie nog in leven is en hulpdiensten en ambulances kunnen niet meer worden bereikt. Tegelijkertijd heeft Israel bekend gemaakt dat de bombardementen nog verhevigd zijn. Mensen rondom de Gazastrook bevestigen dat zij zware explosies horen en ook kunnen zien. Het is niet duidelijk of dit de opmaat is voor de grondinvasie of alleen de inleiding van weer een beperkte grondoperatie. Eerder op de dag maakte Israel bekend dat het operationele hoofdkwartier van Hamas zich volgens hen onder het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad moet bevinden.

Gaza publiceert lijst van ruim 7.000 doden

Gaza is de afgelopen 24 uur weer het toneel geweest van ''carpet bombing'' van Noord-, Midden- en Zuid-Gaza. Tenminste 40 mensen werden gedood in de vroege uren van vrijdag, waavan 15 in Khan Younis, Het totaal was 481. Een journalist, Yasser Abu Nanous was één van hen. Hij was de 23ste journalist en werd gedood samen met zijn moerder. UNWRA,  de VN-organisatie die belast is de zorg voor de Palestijnen maakte bekend op één dag 15 mensen verloren te hebben. Het totaal aan gedode UNWRA-employees is nu 57. Het dodental van Gaza staat nu op 7.326, waaronder meer dan 3.000 kinderen, Er zijn 18.484 gewonden.

Er was de laatste dagen twijfel gezaaid door de Israel-lobby of het aantal doden in Gaza wel zou kloppen. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid publiceerde daarop donderdag een lijst van 22 pagina's met namen van 6.740 dode mensen en een kleine 300 ongeïdentificeerden. Daarnaast liggen er volgens schattingen van de WHO nog altijd 1.000 à 1.500 mensen onder het puin. 

Israel voerde weer een ''beperkte grondinvasie'' uit waaraan ook werd deelgenomen door straaljagers en drones. Er zouden ''tientallen'' doelen zijn aangevallen in de wijk Shuja'iyeh in Gaza-stad. Net iets minder dan de helft van de Israeli's, namelijk 49 procent, vindt dat Israel geen grondinvasie moet uitvoeren, terwijl 29 procent vindt dat een invasie nu moet worden uitgevoerd; 22% is onbeslist. Aldus een enquête gehouden door de krant Ma'ariv. Enkele dagen geleden was nog 65% vóór een invasie. Volgens de krant is de vermindering van het enthousiasme waarschijnlijk het gevolg van bezorgdheid over het lot van de gijzelaars.

Een lid van een delegatie van Hamas die Moskou bezoekt zei dat Hamas geen gijzelaars kan loslaten zolang er geen staakt-het-vuren is. Hij zei dat Hamas eerst zou moeten verifiëren waar de gijzelaars (229 volgens Israels laatste cijfers) zich bevinden. Familieleden van gegijzelden in Israel hebben het Rode Kruis gevraagd de gijzelaars een bezoek te brengen. UNWRA-secretaris-generaal Lazzarini heeft gewaarschuwd dat er binnenkort doden in Gaza gaan vallen door andere oorzaken dan bombardementen. Hij zei dat UNWRA over de hele linie nog nauwelijks taken kan vervullen, en aan het desintegreren is. 

Op de Westoever doodde Israel drie mensen in Jenin en één in Qalqilya. Het aantal doden is daar gestegen tot 110. Er zijn meer dan 1.900 gewonden.

donderdag 26 oktober 2023

Aantal slachtoffers van bombardementen in Gaza stijgt tot boven de 7.000

Begrafenis van slachtoffers in Khan Younis. (Anadolu)
Israel zegt dat het 250 nieuwe luchtaanvallen heeft uitgevoerd in de afgelopen uren. Bovendien werd een ''beperkte grondinvasie'' uitgevoerd met tanks. Uit de puinhopen van een gebombardeerd appartementenblok in Khan Younis werden 17 lichamen geborgen. Het dodental steeg naar 7.028 mensen van wie 2.913 kinderen, en 1.709 vrouwen. Het aantal gewonden staat op 18.500. Israel heeft, volgens minister Ziyara van Huisvesting en Publieke Werken ongeveer een kwart van de bebouwing geheel of gedeeltelijk vernield, ongeveer 200.000 huizen.   

Woensdag werd onder meer gebombardeerd op Bureij en Nusseirat. Tot de slachtoffers behoorden de vrouw, zoon, dochter en kleinzoon van Wael Dahdouh, de bureauchef van al-Jazeera die van Gaza-stad naar Nusseirat waren gereisd omdat het daar veilig zou zijn. In Gaza-stad werd journaliste Duraa Sharaf van al-Aqsa radio gedood evenals haar dochtertje, de 23ste journalist. Ook in Gaza-stad verloren twee artsen van het Indonesische ziekenhuis, beiden chirurg, hun families.

Een ontwerp-resolutie voor een staakt-het-vuren ingediend door Rusland kreeg te weinig steun. Nog eens 12 vrachtauto's kwamen Gaza binnen via Rafah. Het zijn er nu 74 in totaal. De UNWRA heeft zijn brandstof gedeeld met bakkerijen waar brood werd gebakken, maar moet nu kiezen voor baby's in couveuses of brood. Na donderdag is sowieso de brandstof op.  

Op de Westoever werden opnieuw meer dan 100 mensen opgepakt. Er zijn nu ruim 1.460 Palestijnen in arrest. Volgens Palestijnse mensenrechtenorganisaties zijn er bovendien naar schatting 4.000 Palestijnse werknemers opgepakt die eerder uit Israel waren verjaagd. 

De Israelische premier Netanyahu zei woensdag in een speech voor de tv dat Israel ''het licht'' vertegenwoordigde en Hamas ''de duisternis''. Israel voerde een oorlog om zijn voortbestaan, maar Israel zou winnen. Hij zei ook dat iedereen zich zou moeten verantwoorden voor de fouten die gemaakt waren, ook hijzelf, maar pas na de oorlog.

De Turkse premier Erdogan heeft woensdag in een toespraak voor de parlementsleden van zijn partij Israel opgeroepen onmiddellijk een staakt-het-vuren met alle Palestijnse fracties aan te gaan en onderhandelingen over een uitwisseling van gevangenen te beginnen om een einde aan alle spanningen te maken. Israel zou moeten toegeven aan de roep om vrede. Israel zou zijn aanvallen op Gaza moeten staken evenals zijn terreur met nederzettingen op de Westoever. Hamas beschreef hij als een groep die vocht voor  de bevrijding van zijn land en niet als een terroristische organisatie. Hij deed een beroep op ''niet tot de regio behorende'' landen die Israels mentale ziekte steunden van aanvallen op Gaza, die steun te staken. En hij maakte bekend dat hij niet - zoals was afgesproken- Israel zal bezoeken. 

Organisatie Adalah doet boekje open over Israelisch klimaat van uiterste intolerantie

Adalah, een Israelische mensenrechtenorganisatie die zich vooral bezighoudt met de rechten van de Palestijnse minderheid, heeft een boekje open gedaan over de mate waarin de Israelische Palestijnen en ook enkele Israeli's die kritiek hebben op de manier waarop Israel te werk gaat, onder druk worden gezet. Het gaat om de manier waarop de vrijheid van meningsuiting wordt beknot door de samenwerking van overheidsinstanties, verscheidene instituties en de druk van extreem rechtse groepen op de Israelische Palestijnen. Het betreft studenten aan Israelische academies die dreigen van de opleiding te worden verwijderd, werkers die  hun baan verliezen, arrestatie-campagnes die te maken hebben met postings op sociale media, druk op Palestijnse advocaten, en acties tegen leden van politieke partijen, onder wie een lid van de communistische partij (O. Cassif) die voor 45 dagen uit het parlement werd verwijderd wegens een speech. 

Adalah volgt op dit moment 89 gevallen en treedt op in 74 zaken van studenten van 25 verschillende universiteiten en colleges, Zij heeft 80 klachten van Palestijnen in Israel in behandeling. Het gaat meestal over uitingen op sociale media. Er is sprake van tientallen disciplinaire maatregelen en schorsingen en in een aantal gevallen verwijdering van het instituut. In het algemeen gaat het om uitingen van solidariteit met de bevolking van Gaza of Qoran-teksten. De minister van Onderwijs, Yoav Kisch, steunt de acties, De voorzitter van de Studenten Unie schreef een brief waarin  hij klaagde dat er sinds 7 oktober tientallen voorbeelden zijn van sterke steun voor, of oproepen tot terreur. Hij deed een oproep om al deze studenten van hun instituten te verwijderen en beval bovendien de maatregel aan van Frankrijk en Duitsland die de Palestijnse vlag hebben verboden. Veel instellingen lieten weten dat ze een politiek van ''zero tolerance'' volgen.

Daarnaast ontving Adalah 50 klachten van mensen die door hun werkgever geschorst waren of domweg ontslagen. Ook andere groepen kregen daar meldingen van. Het Hasharon Hospitaal bijvoorbeeld ontsloeg dr Samara als hoofd van de hartbewaking omdat hij ''de aanval van Hamas geprezen zou hebben''. Het bleek dat het ziekenhuis dit uitsluitend baseerde op de illustratie bij zijn profiel waarop de groene Islamitische vlag met de Shehada (geloofsbelijdenis) was afgebeeld naast een citaat uit de Qoran. Het ziekenhuis meende dat het ging om een Hamas-vlag. Op 11 oktober kwam de Israelische Commissie voor Burgerdienst met een brief aan overheidsdiensten, directies van openbare ziekenhuizen en semi-overheidsdiensten waarin zij waarschuwde dat als er  uitingen van steun aan terrorisme of tegen de staat Israel werden gevonden van één van hun employees, die dan onmiddellijk geschorst dienden te worden, terwijl contact moest worden opgenomen met de Commissie.  

Volgens officiële data van de politie waren op 17 oktober alleen al in Jeruzalem 63 (vaak nachtelijke) arrestaties verricht gebaseerd op postings op sociale media. Landelijk moet het aantal meer dan 100 bedragen. Adalah documenteerde er 80 plus 17 gevallen van arrestaties bij demonstraties (buiten het district Jeruzalem). De speciale taskforce die in februari was opgericht door minister Itamar Ben Gvir had 180 gevallen op het oog. De woordvoerder van deze taskforce verklaarde op de radio dat ''iedereen die het in zijn overmoed waagt om permissie te vragen voor een demonstratie voor Gaza... we zullen komen en het niet toestaan. Wie zonder toestemming wil demonstreren ...daar zullen we mee afrekenen. Iedereen die het waagt één enkel prijzend woord over Gaza te uiten eindigt achter de tralies.''  Hij was  niet de enige. Een extreem-rechtse groep ''Nazi jagers'' noemde op het Israelische Telegram kanaal tientallen Palestijnen die gedood zouden moeten worden. En commissaris van politie Kobi Shabtai zei op TikTok: ''Iedereen die zich identificeert met Gaza is welkom. Ik zal ze op bussen zetten die die kant (van Gaza) op gaan en ze helpen er te komen...'' Verder waren er protesten tegen Israels oorlogsmisdaden in Haifa en Umm al-Fahm die met traangas en arrestaties de kop in werden gedrukt nog voor ze waren begonnen.

En tenslotte stuurde de Israelische Orde van Advocaten op 12 oktober een email aan alle Israelische advocaten waarin werd gewaarschuwd dat de Nationale Commissie voor de Ethiek ''zero tolerance'' zou betrachten jegens elke advocaat die op sociale media iets zou plaatsen wat opgevat zou kunnen worden als ''oproepen tot geweld'' De oproep was kennelijk bedoeld om advocaten ervan af te houden hun oppositie tegen Israels campagne naar buiten te brengen. Minister Ben Gvir maakte intussen bekend dat hij van plan is een amendement op de basiswet (Israels pseudo-grondwet) in te dienen, dat het mogelijk maakt leden van het parlement weg te sturen die ''terrorisme steunen en zich identificeren met de terroristen van Hamas die onze broeders en zusters hebben gedood''.

woensdag 25 oktober 2023

Dodental in Gaza boven 6.000, hoeveelheid explosieven komt overeen met bom op Hiroshima

                                    Foto Wafa
Dag 19 van het bombarderen van Gaza begon met de vaststelling dat er in de afgelopen 24 uur 756   voornamelijk burgers bij de bombardementen zijn gedood. Dinsdag werd vooral in het zuiden en midden gebombardeerd, woensdag werden bij zonsopgang tal van plaatsen in en rond Gaza-stad getroffen. Het aantal doden steeg tot  6.546, van wie 2.704 kinderen. Het aantal gewonden kwam op 17.439. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid viel 65% van de doden in  het zuiden, waar het volgens Israel veiliger was zodat de  mensen uit het noorden er naar toe moesten, In totaal werd 12.000 ton aan explosieven afgeworpen, dat komt overeen met de explosieve kracht van de atoombom die in 1945 werd afgeworpen boven Hiroshima.   

Op de Westoever zette Israel woensdag drones in tegen de bewoners van het vluchtelingenkamp Jenin. Vier man, die werden beschuldigd van het gooien van vuurwerk naar militairen werden gedood, onder wie een jongen van 15. Verder werden nog anderen gedood in Jeruzalem en Qalqilya terwijl in Tubas een man overleed aan een paar dagen oude schotwond. Het aantal doden op de Westoever sinds 7 oktober steeg tot 103. Ook werden weer 72 mensen uit plaatsen verspreid over de Westoever opgepakt. Het totaal aantal gearresteerden ligt in de buurt van de 1.300. Verder zijn volgens een mededeling van de Israelische brigade-generaal Bluth ook zeker 600 uit Israel verbannen werkers uit Gaza gearresteerd.

De vier dode jongens in Jenin (ICMC)
 Nadat dinsdag de emir van Qatar al in een speech had gezegd dat ''genoeg genoeg was'' en dat Israel geen carte blanche had om Gaza te bombarderen, was het woensdag VN-secretaris-generaal Guterres die opmerkte dat de aanval van Hamas op Israel ''niet in een vacuum had plaatsgevonden''. In een rede voor de VN-Veiligheidsraad deed Guterres een nieuwe oproep voor een staakt-het-vuren en merkte hij op dat het internationale recht werd geschonden, ''Het is belangrijk om te erkennen dat de aanvallen van Hamas niet plaatsvonden in een vacuum. Het Palestijnse volk is al 56 jaar blootgesteld aan een verstikkende bezetting,''adus Guterres, ''Maar het lijden van het Palestijnse volk rechtvaardigt niet de gruwelijke aanvallen van Hamas. En die gruwelijke aanvallen van Hamas kunnen niet de collectieve bestraffing van het Palestijnse volk rechtvaardigen.'' Guterres werd direct fel aangevallen door de Israelische VN-afgevaardigde Erdan die zijn opmerkingen ''schokkend'' noemde en vroeg om zijn ontslag. De Israelische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen zegde zijn afspraak met Guterres af  en minister Gantz noemde hem een ''goedprater van terreur''.   

Israel heeft dinsdag bij een aanval op een Syrische legerpost acht Syrische soldaten gedood. Ook zou het volgens Libanese bronnen een beschieting hebben uitgevoerd op een Libanees dorp. De 85-jarige vrijgelaten ex-gijzelaar van Hamas, Yochevet Lifschitz, heeft dinsdag in het Ichilov-ziekenhuis in Tel Aviv tot ontsteltenis van Israelische functionarissen, een gunstig beeld opgehangen van haar Hamas-bewakers. Ze was meegevoerd op een motorfiets en daarbij geslagen (''alhoewel niet zo ernstig dat ze mijn ribben hebben gebroken'') maar kwam daarna in een ondergronds gangenstelsel dat leek op een spinnenweb. Ze werd goed behandeld, evenals de andere gijzelaars die allemaal een bewaker toegewezen hadden gekregen en zorgden dat alles (waaronder de wc's) schoon werd gehouden. Ze kregen hetzelfde eten als de Hamas-mannen, brood met kaas en komkommer. Op de vraag waarom ze de hand had geschud bij het afscheid van haar bewaker gaf een familielid het antwoord: ''Als een dokter je twee weken heeft behandeld, geef je hem een hand.'' Israel maakte bekend dat er geen verdere verklaringen zullen worden afgelegd door gijzelaars die in de toekomst worden vrijgelaten. 

dinsdag 24 oktober 2023

VS probeert grondinvasie tegen te houden: Israels doelen zijn niet duidelijk

                                                       (Foto Wafa)

In 24 uur 700+ slachtoffers
Het Palestijnse ministerie van Gezondheid heeft dinsdagmiddag bekend gemaakt dat in de afgelopen 24 uur meer dan 700 mensen zijn gedood door de bombardementen,  Het aantal doden is nu 5.791,  2.360 van hen waren kinderen. Het aantal gewonden ligt boven de 18.000.  De woordvoerder van het ministerie, Ashraf a-Qudra, zei dat de gezondheidsvoorzieningen intussen volledig zijn ingestort: 65 artsen zijn gedood, 25 ambulances zijn vernield, 12 ziekenhuizen en 32 gezondheidscentra functioneren niet meer, 1.550 mensen liggen nog onder het puin,


Amerika probeert Israel te weerhouden van het lanceren van een grondinvasie. Volgens de Times of Israel zijn de Amerikanen bezorgd omdat Israel geen concrete doelen heeft voor haar invasie en bovendien is het Israelische leger nog niet klaar voor zo'n operatie. Amerikaanse functionarissen hebben marathonbijeenkomsten en telefoongesprekken met Israelische counterparts gevoerd om de grondoperatie te bediscussiëren. Die operatie had, naar iedereen dacht, maandag al van start moeten zijn gegaan. 

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft ongeveer dagelijks met zijn Israelische collega Gallant gebeld waarbij hij de nadruk erop legde dat Israel zorgvuldig formuleert wat het van plan is in een gebied waar Hamas opereert vanuit tunnels en dicht bevolkte gebieden, zo gaf de New York Times maandag aan. Zondag zei Austin in een interview met ABC dat het de Israeli's wel eens meer tijd zou kunnen kosten dan de VS nodig had gehad om de Islamitische Staat te verdrijven uit Mosul. ''Oorlog in in bebouwd gebied is extreem gecompliceerd,'' aldus Austin. ''Het gaat heel langzaam en het zou best eens nog moeilijker kunnen zijn door het netwerk aan tunnels dat Hamas in de loop der tijd heeft aangelegd en doordat ze veel tijd hebben gehad zich hierop voor te bereiden.'' 

Amerikaanse functionarissen vertelden de Times of Israel maandag dat Israel moet beslissen of het Hamas wil aanpakken met kleine precisie-aanvallen zoals de VS in Mosul deden in 2017, of met een kolossale aanval zoals de VS en Groot-Brittannië in 2004 uitvoerden in het eveneens Irakese Falluja. De Israeli's hebben een voorkeur voor het Falluja-scenario hoewel dat voor burgerdoden veel bloediger zou uitpakken. De Amerikanen prefereren de Mosul-aanpak hoewel dat ook leidde tot een aantal burgerdoden van tussen de 9.000 en 10.000. Er zijn Amerikaans experts voor dit soort gevechten naar Israel afgereisd.

De Amerikanen willen verder ook zo goed mogelijk zijn voorbereid tegen aanvallen  op Amerikaanse doelen door Iraanse strijdkrachten, aldus de New York Times. Kennelijk wordt echter ook Israel daartegen zo goed mogelijk beveiligd, want er zijn sinds 7 oktober 62 vliegtuigladingen met militair materieel in Israel afgeleverd, zo meldde Haaretz.

Intussen wordt er volop door gebombardeerd. Er zijn de afgelopen dag en nacht zeker 140 nieuwe doden gevallen bij bombardementen in Rafah, Khan Younis (waar onder meer een benzinestation werd getroffen waarbij veel slachtoffers vielen) en in het Shati-vluchtelingenkamp in Gaza-stad. Tientallen liggen in het Shati-kamp nog onder het puin. Ook rond  het Wafa-hospitaal in Khan Younis werd gebombardeerd terwijl medewerkers zeggen dat het niet kan worden ontruimd aangezien diverse patiënten op de intensive care liggen en in coma zijn. Het Indonesische-ziekenhuis (destijds gebouwd door Indonesië) zat de afgelopen nacht zonder stroom. Er is weer licht, maar de vraag is voor hoelang. 

Twee gijzelaars, de bejaarde Yochevet Lifshitz en Nurit Cooper, werden vrijgelaten. De foto-journalist Rushdi Saraj werd gedood door een bom op zijn huis. Hij was de 23ste journalist die omkwam. Aan de grens met Libanon is het Libanese dodental opgelopen tot 33. Op de Westoever werden opnieuw 52 mensen gearresteerd. Een Hamas-lid, Omar Hamza Daraghmeh (58) die onlangs was gearresteerd, is plotseling overleden. Hij was gezond bij zijn arrestatie.

maandag 23 oktober 2023

Amerika dringt aan op uitstel grondinvasie, zeker 400 doden bij ongekend zware bombardementen

                                                     (Foto via Wafa)
Israel heeft de bombardementen zondag nog verder opgevoerd. Volgens Israel werd het ongekende aantal van 320 doelen aangevallen, waarvan de meeste in dichtbevolkte gebieden. De afgelopen nacht 24 uur werden daarbij tenminste 400 mensen gedood. Zo vielen bij bombardementen op Khan Younis 44 doden, op Rafah 57, op diverse wijken in Gaza-stad 66 en waren er 168 doden in het centrale gouvernoraat van Gaza, waaronder Nusseirat en Bureij vallen. Maandagochtend alleen vielen er zeker 60 doden, waarvan 30 in Jabalia. Ook werd in de directe omgeving van de Shifa- en al-Quds ziekenhuizen gebombardeerd. 

De Israelische aanval op Gaza is intussen een humane catastrofe van ongekende omvang. Eén miljoen vier honderdduizend mensen zijn hun huizen zijn ontvlucht of dakloos zijn geworden en de helft van hen bevindt zich in 220 opvangcentra (vooral UNWRA-scholen). Er zijn intussen wel twee transporten hulpgoederen Gaza-binnengaan (totaal 37 vrachtauto's) maar de goederen zijn in een opslagplaats beland en kunnen nauwelijks worden gedistribueerd. Ook is brandstof niet inbegrepen in de transporten. UNWRA-secretaris-generaal Philippe Lazzarini waarschuwde dat als er geen brandstof binnenkomt het in drie dagen gedaan zal zijn met ongeveer alles, van brood bakken tot hospitaal diensten of de levering van water. Het dodental is intussen gestegen tot 5,087 doden, waaronder ruim 2.055 kinderen.  Bovendien liggen er nog honderden mensen onder het puin. Er zijn tenminste 15.273 gewonden. De NGO Defense for Children becijferde dat het Israelische bombardement elke dag 100 kinderen heeft gedood, oftewel elk kwartier een kind.

Ondertussen werd duidelijk dat Amerika aandringt op het uitstellen van de grondinvasie. Die is, zo lieten Israelische bronnen weten, al een paar heer uitgesteld. De reden zou zijn dat een inval de kansen vermindert voor een deal omtrent de vrijlating van gijzelaars. Er zou een mogelijkheid bestaan dat onderhandelingen via Qatar leiden tot de vrijlating van 50 mensen met een dubbele nationaliteit. De boodschap om te wachten zou zijn overgebracht door de Amerikaanse minister van Defensie Austin aan zijn Israelische collega Yoav Gallant.

Zondag is een Israelische militair gedood en zijn er drie gewond bij een operatie in de Gaza-strook om de plaats van de gijzelaars te bepalen. Er werd een tankgranaat op ze afgevuurd. Volgens Hamas werden daarbij ten oosten van Khan Younis een tank en twee bulldozers van de Israeli's beschadigd. Aan Israels noordgrens, zo werd intussen duidelijk zijn drie divisies samen getrokken in verband met de toenemende dreiging van Hezbollah. Op de Westoever werden twee mensen gedood in het Jalazoun-kamp bij Ramallah en vier gewond door scherpe munitie. Bij invallen in Nablus, Jenin, Qalqilia, Ramallah, Jericho, Bethlehem en Hebron werden zondag 80 mensen opgepakt. Het aantal arrestanten op de Westoever nam toe tot 1.215.

zondag 22 oktober 2023

Israel voert bombardementen op in verband met spoedige grondinvasie

 
Israel heeft in de vroege ochtenduren van zondag de bombardementen op Gaza nog opgevoerd. Volgens legerwoordvoerder Daniel Hagari gebeurde dat om de best mogelijke uitgangspositie te hebben bij het begin van de grondinvasie. Zaterdagavond vertelde hij dat van nu af aan ''de luchtaanvallen zullen worden opgevoerd en het gevaar geminimaliseerd". De Israelische luchtmacht wierp zaterdag ook pamfletten af boven Noord-Gaza waarin de burgers nogmaals werden opgeroepen Noord-Gaza voor hun eigen veiligheid te verlaten. ''Iedereen die wordt aangetroffen wordt geacht te behoren tot Hamas en loopt het gevaar te worden gedood''. Wat er moet gebeuren met zieken, ouden van dagen en de patiënten in de ziekenhuizen werd er niet bij verteld. Aan de grens staan tienduizenden klaar om naar binnen te gaan. In Khan Younes vielen 11 doden bij een aanval op een café. Volgens sommige bronnen werden bij  de luchtaanvallen tenminste 80 mensen gedood. 

Bij de grens met Libanon waren ook weer vuurgevechten. Zes mensen aan Libanese kant werden gedood en één man aan de Israelische kant raakte gewond. Volgens Hezbollah zijn intussen in de afgelopen dagen 19 man gesneuveld. Intussen arriveerde een nieuwe hoeveelheid luchtafweerraketten uit Amerika. Israel ging door met het ontruimen van grensdorpen. Het bombardeerde zaterdag ook de luchthavens van Damascus en Homs. 

Een bizar verhaal speelde zich af rond de aanbieding van Hamas om nog twee gijzelaars vrij te laten om medische redenen. Het zou gaan om Nurit Yitshaq en Yokhevet Lifshits. Israel zou dat hebben geweigerd. Qatar, dat had bemiddeld, gaf voorlopig geen commentaar.

Israel heeft zaterdag ook de hulp van de luchtmacht ingeroepen voor een bombardement op de al-Ansari moskee in het vluchtelingenkamp Jenin op de Westoever. Bij het bombardement kwamen twee Palestijnen om. Er zou een centrum van Hamas zijn gevestigd. De  situatie op de Westoever wordt  steeds gespannener. Tenminste vijf Palestijnen in verschillende plaatsen werden zaterdag gedood, Het totaal aantal doden op de Westoever heeft nu sinds 7 oktober volgens het ministerie van Gezondheid de 90 bereikt. Ook het totaal aantal gearresteerden liep op tot 1.130. Daarbij zijn opgepakte arbeiders uit Gaza die Israel zijn uitgejaagd niet meegeteld. Niemand weer namelijk om hoeveel mensen het daarbij gaat. In Huwwara profiteerden kolonisten van het feit dat nu de nadruk ligt op wat erin Gaza gebeurt om een klein nieuw pogrom uit te voeren. Twee auto's werden verbrand en huizen beschoten. In Hebron werd de bekende activist 'Íssa Amro uit zijn huis gezet, omdat hij "gasten" zou herbergen. Hij had bezoek gehad van de Israeli Yehuda Shaul van Breaking the Silence met een paar metgezellen.

In Cairo werd een ''Vredesconferentie'' gehouden. Op uitnodiging van president Sissi namen Arabische landen plus Frankrijk, de Europese Unie en VN-secretaris-generaal Guterres deel. De conferentie die had moeten oproepen tot een staakt-het-vuren eindigde echter zonder gemeenschappelijk communiqué. Zaterdag was verder een dag waarop opnieuw honderdduizenden in verschillende steden over de hele wereld de straat opgingen voor Palestina. Alleen al in Londen namen 100.000 mensen deel. 

zaterdag 21 oktober 2023

Vernietigend bewijs van oorlogsmisdrijven Israël, hele families in Gaza gedood

 (Overgenomen van Krapuul)

Terwijl de Israëlische strijdkrachten hun aanvallen op de bezette Gazastrook blijven intensiveren, documenteerde Amnesty International onwettige Israëlische aanvallen, zoals willekeurige aanvallen die op grote schaal burgerslachtoffers veroorzaakten en als oorlogsmisdrijven moeten worden onderzocht.

Amnesty sprak met overlevenden en ooggetuigen, analyseerde satellietbeelden en verifieerde foto’s en video’s van bombardementen die tussen 7 en 12 oktober 2023 werden uitgevoerd door Israëlische strijdkrachten. Die veroorzaakten afschuwelijke verwoestingen en doodden in sommige gevallen hele families. De bevindingen van vijf onwettige aanvallen werden diepgaand geanalyseerd.

Vijf onwettige aanvallen onderzocht

Het gaat om onwettige aanvallen op hoogbouw, een vluchtelingenkamp, een gezinswoning en een openbare markt. In elk van deze gevallen schonden de Israëlische aanvallen het internationaal humanitair recht, onder andere door geen goede voorzorgsmaatregelen te nemen om burgers te beschermen, of door willekeurige aanvallen uit te voeren waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen burgers en militaire doelen, of door aanvallen uit te voeren die mogelijk tegen civiele objecten waren gericht.

‘In hun verklaring dat ze de intentie hebben om alle middelen te gebruiken om Hamas te vernietigen, hebben de Israëlische strijdkrachten een schokkende minachting voor burgerlevens getoond’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. ‘Ze hebben woningen straat na straat vernietigd, waarbij op grote schaal burgers werden gedood en belangrijke infrastructuur werd kapotgemaakt. Nieuwe beperkingen zullen tot gevolg hebben dat Gaza snel zonder water, medicijnen, brandstof en elektriciteit komt te zitten.’

Amnesty’s oproep

De vijf onderzochte luchtaanvallen illustreren de verwoestende impact die de Israëlische bombardementen hebben op de mensen in Gaza. Al 16 jaar lang maakt de illegale blokkade van Israël Gaza tot ’s werelds grootste openluchtgevangenis. De internationale gemeenschap moet nu in actie komen om verdere slachtoffers te voorkomen. We doen een beroep op de Israëlische strijdkrachten om onmiddellijk een einde te maken aan de onwettige aanvallen op Gaza en om ervoor te zorgen dat ze alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om het aantal burgerslachtoffers en de schade aan burgerobjecten tot een minimum te beperken. De bondgenoten van Israël moeten onmiddellijk een alomvattend wapenembargo opleggen, aangezien er ernstige schendingen volgens het internationaal recht worden begaan.

Amnesty International roept Hamas en andere gewapende groeperingen dringend op om alle gegijzelde burgers vrij te laten en onmiddellijk te stoppen met het willekeurig afvuren van raketten. Het opzettelijk doden van burgers is onder geen enkele omstandigheid te rechtvaardigen.

Willekeurige aanvallen gaan door

Uren nadat het begin van de aanvallen, begonnen de Israëlische strijdkrachten met hun grootscheepse bombardementen op Gaza. Sindsdien gaan ook Hamas en andere gewapende groeperingen door met het willekeurig afvuren van raketten op burgergebieden in Israël. Ook die aanvallen moeten worden onderzocht als oorlogsmisdrijven. Ondertussen zijn op de bezette Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, ten minste 79 Palestijnen gedood, onder wie 20 kinderen, door Israëlische troepen of kolonisten. Het geweld van kolonisten wordt ook door Amnesty International onderzocht.

Het Israëlische leger beweert dat het alleen militaire doelen aanvalt, maar in een aantal gevallen vond Amnesty International geen bewijs dat er strijders of andere militaire doelen aanwezig waren ten tijde van de aanvallen. Amnesty ontdekte ook dat het Israëlische leger niet alle haalbare voorzorgsmaatregelen nam voorafgaand aan de aanvallen, onder andere doordat Palestijnse burgers vooraf niet goed waren gewaarschuwd. In sommige gevallen waarschuwden ze burgers helemaal niet.

Bewijs voor oorlogsmisdrijven

‘Ons onderzoek wijst op vernietigend bewijs van oorlogsmisdrijven tijdens de Israëlische bombardementen die dringend onderzocht moeten worden. Tientallen jaren van straffeloosheid en onrechtvaardigheid en de vele doden en vernietigingen als het gevolg van het huidige offensief, zullen alleen maar leiden tot meer geweld en instabiliteit in Israël en de bezette Palestijnse gebieden’, zegt Agnès Callamard. ‘Het is van vitaal belang dat het Bureau van de Aanklager van het Internationaal Strafhof haast maakt met het lopende onderzoek naar bewijzen van oorlogsmisdrijven en andere misdrijven volgens internationaal recht die werden begaan door alle partijen. Zonder gerechtigheid en de ontmanteling van Israëls apartheidssysteem tegen de Palestijnen, kan er geen einde komen aan het afschuwelijke burgerleed waarvan we getuige zijn.’

Geef humanitaire hulp en hef blokkade op

De onophoudelijke bombardementen op Gaza treffen mensen die toch al te maken hebben met een ernstige humanitaire crisis. Na 16 jaar onder de illegale blokkade van Israël te hebben geleefd, is de gezondheidszorg in Gaza al bijna geruïneerd en ligt de economie plat. Ziekenhuizen storten in, ze kunnen het grote aantal gewonden niet aan en hebben een groot tekort aan levensreddende medicijnen en apparatuur.

Amnesty International roept de internationale gemeenschap op er bij Israël op aan te dringen een einde te maken aan de totale blokkade, die de inwoners van Gaza afsnijdt van voedsel, water, elektriciteit en brandstof. Er moet dringend humanitaire hulp tot Gaza worden toegelaten. De internationale gemeenschap moet ook druk uitoefenen op Israël om zijn langdurige blokkade van Gaza op te heffen. Die komt neer op een collectieve bestraffing van de burgerbevolking van Gaza, wat een oorlogsmisdrijf is en een belangrijk aspect vormt van Israëls apartheidssysteem. Tot slot moeten de Israëlische autoriteiten hun ‘evacuatiebevel’ intrekken, dat kan neerkomen op gedwongen verplaatsing van de bevolking.

Trucks met hulpgoederen gaan Gaza binnen

Foto's al-Quds
 Op deze zaterdag zijn er alleen snippers nieuws. Zo reden twintig trucks met hulpgoederen, waaronder medische artikelen, zaterdag eindelijk bij Rafah de Gaza-strook binnen, nadat de Amerikaanse president Biden van Israel gedaan had gekregen dat ze doorgelaten zouden worden. Volgens de krant Haaretz volgen er nog 35, maar het blijft ''een druppel in de oceaan'' vergeleken met wat nodig is. Er staat nog een immense file bij de grens.

Hamas heeft vrijdag twee gijzelaars losgelaten. Via Egypte zijn ze naar Israel gebracht. Het zijn een Amerikaanse moeder en haar dochter. Er zouden medische redenen zijn voor de vrijlating. Bij de grens met Libanon wordt nog steeds geschoten. Een Israelische militair kwam om het leven. Op Cyprus ontplofte vrijdag een zelfgemaakte bom bij de ambassade. Eerder was er een bomalarm bij een Berlijnse synagoge. Israel riep zijn burgers op zo snel mogelijk Egypte en Jordanië te verlaten en ook Marokko te mijden, 

Honderdduizenden hebben vrijdag gedemonstreerd voor Gaza. In Cairo was voor het eerst sinds 2013 een grote demonstratie op het Tahrir-plein. Er waren verder demonstraties in Tunis, de Libische hoofdstad Tripoli, en Nouakschot, de hoofdstad van Mauretanië, Bagdad, Beirout, Kuweit, Doha (Qatar), Sanaa en Taiz (Jemen) en Idlib (Syrië). Buiten de Arabische wereld werd betoogd in Warschau, Utrecht, Londen, Berlijn,Washington, Rio de Janeiro, de Chileense hoofdstad Santiago, Seoul (Korea), Dkaka (Bangladesh) en Kuala Lumpur (Maleisië).

Bij Khan Younis zijn tenten opgezet, een schrikbeeld van een Nakba 2.0 doemt op.
Gisteren meldde ik 40 doden bij het bombarderen van de St. Porphyrius kerk, het bleken er echter ''slechts'' 18 te zijn, Behalve de kerk, die 1600 jaar oud was en niet ruim1000, werd ook de oudste moskee van Gaza, de derde oudste van de wereld, overigens plat gegooid. Gisteren werden nog tenminste 30 mensen gedood. Er zijn nu 4.137 slachtoffers van de bombardementen, van wie 1.661 kinderen. Unifil meldt dat 17 stafleden zijn omgekomen. Van diverse kanten wordt intussen aangedrongen op een staakt-het vuren. Op de Westoever zijn opnieuw twee jongeren, in Ramallah en Nablus gedood. Het totaal aantal doden dat is genoemd is nu 84 sinds 7 oktober. Het aantal arrestaties bedraagt 120. Kolonisten en het leger verhinderden boeren hun olijven te oogsten in Burin en Duma, Sebastia, en Deir Istya ten noorden van Salfit.

vrijdag 20 oktober 2023

Israel bombardeert kerk: 40 doden; 14 doden in vluchtelingenkamp op Westoever

Gebombardeerde bakkerij in Nusseirat. (Foto OCHA)
Israel heeft donderdagnacht de in 1195 gebouwde St. Porphyrius kerk in Gaza-stad gebombardeerd. Een .verdieping is ingestort, De kerk was een schuilplaats voor minstens 400 mensen, voornamelijk christenen. Er waren zeker 40 doden, maar velen liggen nog onder het puin. Verder vonden donderdag de dodelijkste bombardementen plaats in Khan Younes (26 doden in twee aanvallen), Rafah (25 doden in twee aanvallen) en Jabalia (tenminste 5 doden). Ook waren er in Rafah aanvallen waarbij een aantal bakkerijen werd verwoest en wachtenden op brood werden gedood of gewond, 

Het aantal doden is nu 4.137, daarvan waren 1.500 kinderen. Er zijn 13.162 gewonden; 1.400 liggen nog ander het puin, waarvan 700 kinderen. Eveneens honderden gewonden zitten nog vast in ingestorte huizen. Ploegen om hen te bevrijden, voornamelijk de Palestijnse Burgerwacht, hebben te maken met tekorten aan brandstof en materieel en de voortdurende luchtaanvallen. Het ministerie voor Publieke Werken in Gaza meldt dat 12.850 huizen zijn verwoest, en nog eens 9.055 onbewoonbaar zijn, terwijl 121.000 huizen zijn beschadigd. Het aantal verwoeste of beschadigde huizen is tenminste 30% van het totaal. De schade ligt na 13 dagen 60% hoger dan na 55 dagen in 2014, toen er 2.255 doden vielen, aldus Ocha. het bureau voor humanitaire activiteiten van de VN.

Het ministerie van Gezondheid meldde 59 aanvallen op gezondheidsfaciliteiten, waaronder 17 ziekenhuizen die werden beschadigd en 23 ambulances. Zeven ziekenhuizen zijn opgehouden te werken door bombardementen of gebrek aan brandstof. In Noord-Gaza werden vier ziekenhuizen ontruimd  (Beit Hanoun, al-Karama, ad-Dura en Hamad Rehablitation). Dat sommige ziekenhuizen nog niet definitief dicht zijn, is te danken aan acties van het ministerie van Gezondheid dat brandstof voor het opwekken van elektriciteit distribueerde. Zo kreeg het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad 10.600 liter waardoor het nog een paar dagen respijt heeft. De mogelijkheden om instrumenten te steriliseren en te dialyseren zullen echter spoedig stoppen. 

Ook scholen en dergelijke moeten het ontgelden. Er waren 178 aanvallen op scholen, waarvan 20 op UNWRA-scholen en 140 op scholen van de Palestijnse Autoriteit. Tenminste 11 moskeeën zijn verwoest en zeven kerken werden eerder beschadigd. Ook drinkwater-faciliteiten, waaronder zes waterbronnen, drie  pompstations, een reservoir en een ontziltingsinstallatie zijn beschadigd. Het tekort aan drinkwater wordt intussen nijpend.,Veel mensen drinken nu ongefilterd Gazaans water. Er zijn veel gevallen van diarree en de WHO is ernstig bezorgd voor het gevaar van epidemieën. 

Westoever  - Ondertussen gaat de onderdrukking op de Westoever ook nog steeds door. Het Nur Shams vluchtelingenkamp in Tulkarem dat recent al meerdere acties van Israelische troepen heeft ondergaan werd donderdag opnieuw bezocht. Het werd met aarden wallen afgesloten van de buitenwereld en een aantal mensen werd bij razzia's gedood. Ook werd een helikopter ingezet en werd een groep jongeren aangevallen door een drone. Er vielen hierdoor 13 doden die zolang in een moskee werden ondergebracht aangezien Israel ook geen ambulances toeliet. Nog een 14e slachtoffer zou zijn gedood door kolonisten.  Sinds 7 oktober zijn nu 79 Palestijnen op de Westoever gedood. Het totaal in 2023 door Israelische acties omgekomen Palestijnen liep daardoor op tot 329. Verder steeg het aantal her en der opgepakte Palestijnen tot over de 800 met 55 nieuwe arrestaties.

donderdag 19 oktober 2023

Gaza: groen licht voor humanitaire hulp, maar eerst moet de weg worden gerepareerd

Israel bombardeerde weer vier torens.(Foto's Wafa)
De Amerikaanse president Biden heeft woensdag voor elkaar gekregen dat Israel heeft ingestemd met het laten doorgaan van 20 vrachtauto's met humanitaire hulpgoederen uit Egypte  naar Gaza. Biden sprak donderdagmorgen daarover via de telefoon met de Egyptische president Abdel-Fattah Sisi. Het zal alleen wel even gaan duren voordat de vrachtauto's aankomen, want de weg is bij Rafah op verschillende plaatsen gebombardeerd en moet eerst worden hersteld. Verder was duidelijk dat Biden  in gesprekken met Hezbollah druk heeft uitgeoefend (denk aan de twee vliegdekschepen die Amerika naar het Midden-Oosten heeft gestuurd) opdat het zich niet in het conflict zal mengen. Hezbollah maakte eerder wel aanstalten om Gaza te hulp te komen en Israel aan te vallen. 

Ook van belang in verband met het bezoek van Biden was dat Amerika in de Veiligheidsraad een resolutie van Brazilië,  waarin om een humanitair staakt-het-vuren werd gevraagd. met een veto tegenhield, terwijl 12 andere landen (Albanië, China, Ecuador, Frankrijk, Gabon, Ghana, Japan, Malta, Mozambique en Zwitserland) voorstemden. Het is voor een Amerikaanse president erg belangrijk als pro-Israelisch te boek te staan in een verkiezingsjaar en Biden noemt zichzelf ook niet voor niets een zionist. Biden vroeg in een gesprek met Israels kabinet verder naar de plannen voor na de invasie van Gaza, maar daarop bleven de Israeli's het antwoord schuldig. Ze waren nog niet zo ver, was het antwoord. Duidelijk werd wel  dat Israel bang is voor die invasie. Biden maande hen om niet hun wraakgevoelens de overhand te laten krijgen. Intussen is de Britse premier Sunak in Israel neergestreken. 

Biden's opmerking om niet te ver te gaan was niet overbodig want Israel bombardeert intussen volop verder. Gisteren werden nog eens vier woontorens platgegooid, nadat de bewoners van 271 appartementen tijd hadden gekregen hun huizen te verlaten. In veel andere gevallen worden geen waarschuwingen gegeven. Het is onmogelijk om verslag te doen van de families die geheel of gedeeltelijk slachtoffer van Israels wraakpogingen worden in Gaza-stad, Khan Younis, Deir al-Balah, Rafah of waar dan ook. Wat betreft het Ahli-ziekenhuis in Gaza-stad, deskundigen van onder meer Forensic Architecture buigen zich over de vraag wie verantwoordelijk is voor de 471 slachtoffers. Israel bombardeerde intussen gisteren huizen grenzend aan het Quds-ziekenhuis. Volgens de laatste cijfers zijn er intussen 3.480 doden in Gaza, een ijselijk getal. Meer dan 1.000 daarvan zijn kinderen, maar voor Israel is het nog niet genoeg. Ook Israel doet  aan statistiek: volgens de tellingen zijn er nu meer dan 1.400 slachtoffers van de ''Al-Aqsa Vloedgolf''. Er zijn meer dan 300 militairen gedood en het aantal gijzelaars is minimaal 203. 

Zeven doden van de acht op deWestoever
Op de Westoever zijn de afgelopen 24 uur niet minder dan acht Palestijnen gedood, De laatste was een 26-jarige vrouw  uit Jenin die vanmorgen werd doodgeschoten in haar auto. Anderen kwamen uit diverse gouvernoraten: Nablus, Ramallah, Bethlehem (een jongetje van 14) en Tulkarem. Het aantal arrestaties bedraagt intussen 850. Eerder werd een 12-jarig meisje door troepen van de Palestijnse Autoriteit gedood bij een demonstratie tegen Mahmoud Abbas. De ontploffing in het Ahli-ziekenhuis lokte behalve deze demonstratie  trouwens ook pro-Palestina demonstraties uit in Irak, Libanon, Jordanië, Jemen, Marokko, Tunesië en Egypte. In Amerika was een ander soort demonstratie die opzien baarde: Jewish Voce for Peace, een grote Amerikaanse organisatie van Joden die opkomen voor Palestijnse rechten en anti-zionistisch zijn, bezette een tijdje het Amerikaanse Senaatsgebouw met een oproep voor een staakt-het-vuren. Er waren ook demonstraties in andere plaatsen. De Anti Defamation League, zeg maar het Amerikaanse CIDI, noemde hen in een verklaring eenvoudigweg antisemieten. Uit Israel was er nog het bericht dat Ofir Cassif, een communistisch parlementslid, voor 45 dagen is geschorst door de Commissie voor Ethiek omdat hij in interviews begrip had getoond voor de Palestijnen. De stemming is behoorlijk vijandig in Israel ten opzichte van mensen die ook begrip voor ''de andere kant'' hebben. Tientallen mensen moesten zich al verantwoorden voor commissies of verloren zelfs hun baan omdat ze, bijvoorbeeld op Facebook, aandacht hadden gevraagd voor het lijden van de Palestijnen.

woensdag 18 oktober 2023

Israel zaait twijfel over zijn luchtaanval op het Ahli-ziekenhuis

Persconferentie van artsen van het Ahli-ziekenhuis omringd door slachtoffers (IMEMC)
Vanzelfsprekend was woensdagmorgen de dodelijke ontploffing bij het Ahli-ziekenhuis in de wijk Zaytoun van Gaza-stad het onderwerp dat het nieuws bleef beheersen. Het verzamelen van de lijken ging woensdag nog verder. Het wordt aangenomen dat het er meer dan 500 zijn. Het ziekenhuis stortte gedeeltelijk in en vloog daarna in brand, Het Palestijnse ministerie van Gezondheid is er zeker van dat het ging om een Israelisch bombardement. Eerder werd ook een UNWRA-school in hetzelfde gebied getroffen waarbij zes doden vielen. Israel zaait echter twijfel met de melding dat het aan ''afzwaaier'' betrof van een raket die was afgevuurd door de Islamitische Jihad. Dit was in tegenspraak met een tweet van Naftali Hananya, een media-adviseur van de Israelische premier Netanyahu (met wie hij zeer close is, Netanyahu sprak hem toe bij zijn huwelijk) waarin hij kort na de explosie meldde dat de Israelische luchtmacht het ziekenhuis had getroffen en veel ''terroristen'' daarbij waren gedood. Hij verwijderde de tweet vrij snel daarna. 

Israel kwam daarna met een video waarin te zien zou moeten zijn dat het een Palestijnse raket zou zijn, waarbij volgens journalisten en anderen met de tijdsweergave zou zijn geknoeid. Bovendien is het buitengewoon  onwaarschijnlijk dat een raket van de Islamitische Jihad een dergelijke helse uitwerking kan hebben. Een woordvoerder van Hamas zei op al-Jazeera dat andere Palestijnse raketten het Israelische Ashkelon hebben getroffen en dat de wereld heeft kunnen zien wat daar gebeurde. Israel zegde echter één van zijn befaamde ''onderzoeken'' naar de de ware toedracht te zullen uitvoeren.

De Westoever staakt. (Wafa)
Het neemt niet weg dat de Israel-lobby wereldwijd de Israelische versie voor waar aanneemt, terwijl er vanuit het Midden-Oosten veroordelingen kwamen. Zo zegde de Jordaanse koning Abdullah zijn geplande ontmoeting met president Biden af. Ook de Egyptische president Sisi zou hier aan deelnemen, evenals de Palestijnse president Abbas. Die zag echter al eerder af van deelname nadat in Ramallah, Nablus, Jenin en andere Palestijnse plaatsen heftige botsingen plaatsvonden met Palestijnse ordetroepen, De protesterende menigte riep om het aftreden van Abbas. Vandaag heeft een algemene staking plaats op de Westoever. Verder waren er veroordelingen van de Israelische aanval van Saudi-Arabië, Turkije, Qatar, Egypte en Canada. De secretaris-generaal van de VN, Guterres, riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Vandaag wordt een ontwerp-resolutie van Brazilië daarover in stemming gebracht.

President Biden komt vandaag aan in Israel. Hij is naar verluidt ''woedend en onthutst'' over het nieuws van de Israelische aanval op het ziekenhuis, maar schijnt ervan overtuigd te zijn dat ''anderen'' het op hun geweten hebben. Hij belde met Abbas om zijn medeleven te betuigen. Op de Westoever werden vannacht 65 mensen van hun bed gelicht. Het totaal aantal arrestanten sinds 7 oktober is nu 750. De Egyptische president Sisi zei gisteren op een persconferentie dat het ''uitgesloten'' is dat Egypte Palestijnse vluchtelingen zal gaan hervestigen in de Sinai, Het aantal slachtoffers in Gaza is gestegen tot 3.300 volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Er zijn meer dan 13.000 gewonden.   

dinsdag 17 oktober 2023

Israel bombardeert al-Ahli-ziekenhuis in Gaza-stad: zeker 500 doden

                                                                                 Foto Wafa
Updated
- Israel heeft dinsdagmiddag het al-Ahli-ziekenhuis in Gaza-stad gebombardeerd, waar duizenden mensen verzameld waren omdat ze zich daar veilig waanden.  Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij ten minste 500 mensen omgekomen. Dit aantal in één aanval is ongekend en nog in geen enkele Israelische oorlog vertoond. Het  gebeurde één dag voordat de Amerikaanse president Biden in Israel aan zou komen om nogmaals zijn volledige steun voor de Israelische aanpak te komen uitspreken. Hij zal het daar vermoedelijk nog moeilijk mee krijgen.  
Het was overigens niet het enige Israelische bombardement van de dag. Bij diverse bombardementen in Zuid-Gaza vielen volgens een BBC-verslaggever ter plaatse nog eens tenminste 100 doden. Velen liggen nog onder het puin. De zwaarste bombardementen vonden plaats in Rafah, Khan Younis en Deir al-Balah, precies de gebieden die Israel had aangewezen als plaatsen waar de vluchtelingen uit het noorden konden worden opgevangen. Volgens de BBC-verslaggever behoorden  90% van de slachtoffers tot families van Gazanen uit het Noorden van de strook. Enkele families maakten naderhand aanstalten om maar weer terug te keren naar Gaza-stad.
Het dodental in Gaza ;igt nu boven de 3.000. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) meldde eerder dat er 11.000 gewonden zijn in Gaza en dat 115 aanvallen op medische faciliteiten zijn uitgevoerd. De organisatie waarschuwt dat er gevaar bestaat voor het uitbreken van ziektes. UNWRA maakte bekend dat vooral ziektes wegens het drinken van Gazaans bronwater hen zorgen baart. Volgens UNWRA is er maar een paar uur per dag water beschikbaar in Zuid-Gaza. Slechts 14 procent van de Gazanen profiteert daarvan. Een woordvoerder van Hamas heeft bekendgemaakt dat de organisatie 255 gijzelaars heeft. Hij voegde eraan toe dat diegenen met een buitenlandse nationaliteit zullen worden vrijgelaten zodra daar een gelegenheid voor is. Er was tijdens hun gevangenneming niet genoeg tijd om hun nationaliteit vast te stellen, aldus de woordvoerder. 
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft Israel maandagavond gewaarschuwd dat als het doorgaat met waar het mee bezig is in Gaza, in de komende uren een aanval van één van de door Iran gesteunde groepen zou kunnen volgen. Eén van deze groepen is Hezbollah, dat tot nu toe wat schoten met Israels noorden heeft gewisseld. Het was de krachtigste waarschuwing tot nu toe. Een door Rusland ingediende resolutie in de VN-Veiligheidsraad waarin om een staakt-het-vuren in Gaza om humanitaire redenen werd gevraagd, werd weggestemd. Frankrijk, Japan, Groot-Brittannië en de VS stemden tegen. Nu is het wachten op een resolutie van Brazilië waarover later dinsdag wordt gestemd. 
Op de Westoever werden maandag 115 mensen opgepakt. Daaronder waren 35 werkers uit Gaza die door Israel het land waren uitgegooid en in Hebron terecht waren gekomen. De rest, 80 mensen, werden verdeeld over de Westoever opgepakt. Er zijn nu 680 arrestaties verricht sinds het begin van de operatie van Hamas, Al-Aqsa Stortvloed. Verder werden in Jenin Anas Manasra (19), in Nablus Samir Sabra en in Hebron Mohammed Milhem (17) door de bezettingstroepen gedood. Sinds 7 oktober zijn er nu 60 doden op de Westoever te betreuren.

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...