zaterdag 2 juli 2022

Alaa Abdel Fatah heeft onze hulp nodig

Het is waarschijnlijk veel mensen ontgaan dat ik een hele tijd niets over Egypte heb geschreven. Daar waren twee redenen voor. In de eerste plaats heb ik heel lang eigenlijk nergens over geschreven. Ik was namelijk volop bezig met het schrijven van een boek. Dus meldde ik het alleen als er weer een dode Palestijn was of bij grove nalatigheden van hetzij de Israeli's of de Palestijnen. Maar het boek is nu af, en ik hoop weer wat meer te gaan bloggen.

De tweede reden was veel prozaïscher. Vrij snel nadat Abdel Fatah Sisi zijn baas Morsy aan de kant had geschoven in 2013 en diens plaats had ingenomen, werd duidelijk met wat voor een bewind we te doen hadden. De grote klap kwam nog datzelfde jaar met het oprollen van de protest sit-in van de Moslim Broederschap op het Rab'a al-Adawiya plein. Die liep uit op ''One of the world's largest killings of demonstrators in a single day in recent history'',om met Human Rights Watch te spreken. Er werden APC's (pantservoertuigen), bulldozers en grondtroepen ingezet die met scherpen met hagel schoten. Er waren mogelijk wel 1.000 doden.

Alaa Abdel Fatah (Wikipedia)

  En dat was nog maar het begin. Links en rechts werden mensen opgepakt. Geschat wordt zo'n 60.000, maar het kunnen er ook veel meer of minder zijn. Tientallen zoniet honderden verdwenen eenvoudig. Anderen zaten een jaar of drie voordat ze voorkwamen of werden na lange tijd vrijgelaten zonderooit een rechter te hebben gezien, alles in strijd met de wet. Verder werden er - in 2021 - niet minder dan 356 mensen ter dood veroordeeld, een wereldrecord (afgezien van China) en dat in een land waar voor 2013 nagenoeg niemand werd opgehangen. Kortom met Egypte valt geen eer te behalen 

 Nu zijn er twee redenen om het toch te doen. Allereerst Alaa Abdel Fatah, een sofware developer, activist en blogger. Hij kwam na de val van Mubarak uit Zuid-Afrika naar Egypte. In 2014 werd hij opgepakt, op borgtocht vrijgelaten, later weer opgepakt en veroordeeld tot vijf jaar voor het houden van een demonstratie zonder vergunning. In 2019 werd hij vrijgelaten (met de opdracht zich iedere dag te melden), maar al snel werd hij opnieuw gearresteerd, en - opnieuw - veroordeeld tot vijf jaar. Dimaal wegens het verspreidenvan fake-nieuws. Terwijl hij in de gevangenis zat is zijn dochtertje geboren. In de gevangenis kreeg hij het idee dat hij speciaal uitverkoren was om gevangen te blijven, daarom werd hij Brits staatsburger omdat dat meer kansen bood. Hte ging vi via zijn moeder die indertijd in Engeland was geboren. Op 2 april begon hij een hongerstaking. Verschillende politici en anderen hebben intussen om zijn vrijlating gevraagd. Maar de tijd dringt,hij is bija 100 dagen instaking, de Egyptische autoriteiten geven de indruk dat het ze geen ruk kan schelen en Alaa zelf isnagenoeg aan het einde van zijn krachten.

De tweede reden is een recente rechtzaak waarbij 153 mensen gevangenisstraffen kregen opgelegd van tussen de tien jaar en levenslang, terwijl nog een tien mensen de doodstraf kregen. Het gaat om een groep van zo'n 200 mensen van wie de meesten meer dan twee jaar hebben vastgezeten, wat tegen de wet is in Egypte. Het werd hun niet toegestaan contact te hebben met een advocaat. Verschillende van hen hebben hun familie het laatst gezien in 2016. De zaak is verder omgeven met verhalen van verdwijningen en martelingen, ook van kinderen. Youssef Samir was bijvoorbeeld 16 jaar oud toen hij in 2014 werd gearresteerd. Hij werd bewerkt met elektrische schokken en geslagen. Amnesty noemde het proces ''een schoffering van het recht''.De organisatie eist dat alle gevangenen hun familie mogen zien, een advocaat in de arm nemen en dat Egypte de verhalen over verdwijningen en martelingen onderzoekt. Verder moeten de doodvonnissen ongedaan worden gemaakt. 

Presbyteriaanse kerk in de VS noemt Israel apartheidsstaat

 De Algemene Vergadering van de Amerikaanse Presbyteriaanse kerk - 1,7 miljoen volgelingen - heeft dinsdag Israel tot ''apartheidsstaat'' bestempeld.Tevens nam zij in haar kalender een ''Nakba" dag op. De Commissie voor Internationaal Engagement van de kerk nam een resolutie aan waarin zij erkende dat "Israels wetten, gebruiken en politiek jegens het Palestijnse volk duidelijk tegemoet komen aan de internationale juridische definitie van apartheid'', aldus een verklaring op de Presbyteriaanse website.

Verder nam de commissie een resolutie aan waarin het recht werd erkend voor alle mensen om in Jeruzalem te wonen en er hun godsdienst uit te oefenen. Ook riep de Commissie op de belegering van Gaza op te heffen. Van de 31 stemnberectigden stemnde er 28 voor een resolutie waarin werd gesteld dat  Israel ''twee stelsels wetten heeft, één voor Israeli's en één voor Palestijen, waaronder de Israelische Joden een voorkeursbehandeling krijgen en de Palestijnen worden onderdrukt.

De 15e mei werd aangewezen als Nakba dag, ter herinnering aan de verdrijving van 750.000 Palestijnen ten tijde van de stichting van Israel in 1948.

EU herstelt subsidiebetalingen aan Palestijnse organisaties al-Haq en PCHR

De Europese Unie heeft twee Palestijnse mensenrechtenorganisaties laten weten dat hun subsidie, die in 2021 was stopgezet, onmiddellijk en onvoorwaardelijk wordt hervat. De organisaties al-Haq en het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR) kregen enkele dagen geleden een brief waarin dat werd meegedeeld. Hun werd verteld dat een onderzoek van het fraudebestrijdingsbureau OLAF van de EU geen enkele vorm van onregelmatigheden of fraude had aangetroffen en dat er geen gronden waren om een onderzoek te starten.

Al-Haq meldde donderdag dat meer dan 13 maanden nadat een omstreden besluit was genomen om de  subsidie op een project van de EU met al-Haq stop te zetten, de Europese Commissie uiteindelijk had besloten de onderbreking van de subsidiëring te beëindigen. Volgens al-Haq was het zonder meer een onwettig besluit geweest dat ''vanaf de start onwettig was geweest en gebaseerd op Israelische propaganda en foute informatie".

 De onderbreking van de subsidie vond plaats in maart 2021. In die maand ontvingen Europese diplomaten een - geclassificeerd - dossier waarin zes menserechtenorganisaties (waaronder al Haq) ervan beschuldigd werden dat ze EU-geld gebruikten om de kassen te spekken van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Dezelfde maand werd de subsidie stopgezet. Hoewel het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten niet werd genoemd, zette de Europese Commissie daar ook de betalingen stop.

  Een paar maanden later werden de de zes organisaties in de ban gedaan omdat ze ''terroristisch''zouden zijn. Deze beslissing werd wijd en zijddoor menserechtenorganisaties en de internationale gemeenschap  bekritiseerd omdat erg geen spoor van bewijs werd geleverd. Israel verzuimde ook in tweede instantie bewijs te leveren. De  Hoge Commisaris voor de Mensenrechten, Michele Bachelet, bestempelde het als een aanval op mensenrechtenadvocaten en hun recht op een mening, en hun vrijheid zich te verenigen en riep op de ban te herroepen.

Intussen is bepaald dat op de eerste zitting van de rechtszaak tussen al-Haq en de EU op 4 juli zal plaats hebben. Al-Haq zal die laten doorgaan in verband met geleden reputatieschade en om duidelijke verzekeringen te krijgen dat in de toekomst te goeder trouw zal worden opgetreden. In hun reacties aan de Europese Commissie hebben ze  garanties gevraagd dat de rest van het project in goede verstandhouding zal worden uitgevoerd zonder verdere onderbrekingen gebaseerd op lasterlijke beschuldigingen jegens al-Haq."

Intussen is het triest dat Nederland in dit verhaal een pleefiguur heeft geslagen. Nederland zette eerder, al in 2020, de subsidie aan één van de zes organisaties, de United Agrarian Work Comittees UAWC, tijdelijk stop om de banden tussen de deze organisatie en het Volksfront (PFLP) te onderzoeken. Dat gebeurde nadat twee ex-werknemers van UAWC waren opgepakt (en heftig gemarteld) omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een bomaanslag die het leven van een Israelische meisje kostte. Na een idioot lang onderzoek kwam het Nederlandse bureau ''Proximities Risk Consultancy'' eind 2021 met de duidelijke mededeling dat die financiële of organisatorische banden  tussen UAWC en het PFLP in het geheel niet niet bestonden. Maar er zat eeen addertje onder het gras ....volgens Proximities was  er wel wat anders, namelijk "individuele banden''. Zo'n 34 medewerkers zouden tussen 2007 en 2020 iets te maken hebben gehad met het PFLP. De ministers Knapen en De Bruyn die toen al  demissionair waren, en die terecht  twijfels hadden over deze vrij onverwachte conclusie, besloten daarop hun handen af te trekken van het UAWC. Je weet het tenslotte toch nooit met die Palestijnen. Zodat Nederland, als enige donorland, een buitengewoon slecht voorbeeld gaf aan de EU. Ons christelijke volksdeel (CU, SGP en delen van het CDA) kunnen blij zijn met dit voorbeeld van wanbeleid. 

vrijdag 1 juli 2022

Weer een slachtoffer in Jenin

Mohammed Mer'ey
Israelische militairen, die op dit moment een productie halen van rwee dode Palestijnen per week, hebben woensdag in alle vroegte weer een slachtoffer gemaakt in Jenin.  Dr Wisam Baker directeur van het Khalil Suleiman ziekenhuis vertelde dat de soldaten de 25-jarige Mohammed Nafe' Mer'ey uit het vluchtelingenkamp Jenin hebben gedood. 

Mohammed werd gewond met verscheidene schoten rond het hart en in zijn onderbuik. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij vervolgens overleed ondanks pogingen zijn leven  te redden. Mohammed is de neef van de Bara' Kamel Lahlouh (23) die op 17 juni werd gedood  toen militairen drie mannen in een auto doodschoten. De dokter voegde er aan toe dat woensdag ook een andere man werd neergeschoten die haastig naar het ziekenhuis werd gebracht, maar die is in een stabiele situatie.

De soldaten beklommen ook de daken om daar af scherpschutters posities te kunnen innemen. Er werden twee mannen gearresteerd.Tijdens de arrestatie werden er schoten gewisseld tussen leden van het verzet en militairen in Jenin en in het vluchtelingenkamp Jenin. Er zijn nu 72 slachtoffers gemaakt sinds 1 januari. Alleen al in de maand juni vielen er 13 doden. 

Een koosjer ijsje voor Hidde Akiva

 De vroegere employee van CIDI, die tegenwoordig kolonist is en woont in een illegale nederzetting, Hidde Akiva van Koningsveld, en diens collega, het joods geworden oud PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven, kunnen toch weer hun favoriete ijsje kopen. Een ijsje van Ben & Jerry.

Dat zit zo. Ben & Jerry maakten in juli 2021 bekend dat de firma zich zou terugtrekken van de Westoever. De licentie van hun producent daar liep in 2022 af en ze wilden die niet vernieuwen, want het was strijdig met hun pricipes dat ze niet wilden meewerken aan discriminatie om niet te zeggen apartheid. Het waren immers ijsjes die in de nederzettingen verkrijgbaar waren. Ogenblikkelijk nadat dit nieuws wereldkundig was geworden ontstak er brak er een klein stormje uit in Israel. Want dit was antisemitisch! Gewalt! Kauft nicht bei Juden! En meer van dat soort  uit de Tweede Wereldoorog daterende vanuit de losse pols ten beste gegeven wijsheden.  

De moederfirma van B&J  was Unilever. En die verklaarde dat het heel erg pro-Israelisch te zijn. maar er tot haar spijt niets aan te kunnen doen. Tot de Israelische producent  Unilever aanklaagde, zowel in Amerika als in Israel, waar het inderdaad verboden is mee te werken aan BDS of welk soort boycot van de nederzettingen dan ook. Daar zaten ze er maar mooi mee. Ze hadden indertijd Ben&Jerry gekocht en goedgevonden dat deze firma een eigen beleid voerde. Maar dan toch niet dit! Het eind van het liedje was dat het hele Ben & Jerry aan de Israelische producent, Zinger, werd verkocht. Tegen de zin van B&J dat zich distancieerde van deze oplossing. Nu is er dus geen B&J meer in heel Israel, maar de leverantie van ijs is wel gered.

Volgens RonnyNaftaniel, onze nationale opperlobbyist voor Israel,
is dit een zware nederlaag voor BDS. Voor mij,  AbuPessoptimist, staat dat nog te bezien. Wie het verhaal van de koning Salomo en de twee vrouwen die met elkaar in de clinch liggen over van wie de baby is, weet dat de uiteindelijke verliezer toch Israel is.

dinsdag 28 juni 2022

Israel schiet 16-jarige neer en laat hem twee uur bloeden

Mohammed Abdullah Salah Suleiman

Israelische militairen hebben vrijdag weer een 16-jarige jongen doodgeschoten.  Hij was het 15e kind dat stierf sinds 1 januari, zo meldde  Defense for Children International-Palestine (DCI-P). Mohammed Abdullah Salah Suleiman werd doodgeschoten bij route 60, nabij de plaats Silwad. Route 60 is een weg die regelmatig wordt gebruikt door kolonisten. Nabij de weg waren eenheden van het leger gestationeerd. Er zijn in deze buurt al regelmatig slachtoffers gevallen van beschietingen.

Volgens onderzoek van het Palestijnse Centrum voor de Menserechten (PCHR) werd Mohammed van een afstand van 50 meter neergeschoten, vanuit een militaire wachttoren terwijl er geen ongeregeldheden plaatsvonden en er eigenlijk niets aan de hand was.  DCI-P  meldde dat de militairen hem 45 minuten lieten bloeden en ambulances bij hem weg hielden totdat een Israelische ambulance hem vervoerde naar het Shaare Zedek ziekenhuis in Israel. 

Volgens PCHR liet Israel hem echter twee uur bloeden. De bezettingstroepen ''lieten hem ongeveer twee uur bloeden, verhinderden dat Palestijnse ambulances hem konden bereiken en openden heftig en zonder aanzien des persoons het vuur als iemand hem probeerde te naderen", aldus PCHR.

Mohammed stierf later. Zijn ouders werden zaterdagmorgen op de hoogte gesteld. Mohammeds vader, Abdullah Suleiman, vertelde PCHR dat zijn zoon in zijn kin was getroffen. Er is echter geen enkele manier om dat te kunnen bevestigen. Israel heeft zijn lichaam en dat verhindert dat er een  onderzoek plaatsvindt of dat zijn begrafenis wordt geregeld. 

Mohammed was niet alleen het 15e kind dat sinds 1 januari stierf, hij was ook het 71ste slachtoffer van de Israeli's van dit jaar.   

vrijdag 24 juni 2022

Ook de VN concludeert dat Abu Akleh werd gedood de Israeli's

Het wordt langzamerhand super duidelijk. Alleen niet voor Israel wappies. De vraag "wie doodde Shireen Abu Akleh?'' is intussen vele malen beantwoord. Na Bellingcat, de mensenrechtenorganisatie B'tselem en een indrukwekkende rij aan nieuwsmedia, van CNN, en Mondoweiss tot de Washington Post en de New York Times, is nu ook de VN met een conclusie gekomen. 

''Alle informatie die we hebben verzameld .. wijst erop dat de schoten die Abu Akleh doodde en haar collega Ali Sammoudi verwondde kwamen van Israelische veiligheidstroepen en niet van onregelmatig vuur van gewapende Palestijnen," verklaarde woordvoerster Ravina Shamdasani van het Hoge Commissariaat voorde Mensenrechten van de Verenigde Naties. Volgens haar had het materiaal dat de VN had verzameld geen actviteiten van gewapende Palestijnen in de onmiddellijke nabijheid van de Abu Akleh onthuld.  

Abu Akleh werd doodgeschoten op 11 mei toen zij klaarstond om een actie van het Israelische leger in de plaats Jenin te verslaan. Israel verklaarde dat vermoedelijk Palestijnse schutters voor haar dood verantwoordelijk waren en kondigde een onderzoek aan dat er nooit kwam. Nadat de Palestijnen geweigerd hadden de kogel af te staan die in Abu  Aklehs  lichaam was aangetroffen, was het laatste dat de legerwoordvoerder meedeelde dat ''waarschijnlijk nooit duidelijk zou worden wie haar had gedood''.

Haar dood wekte een gigantische woede, nog versterkt door het fei dat de Israelische politie het ook nodig vonden ongegeneerd op haar begrafenis in te hakken..Dat daarvoor evenmin iemand bestraft gaat worden bleek onlangs, nadat een onderzoek bekend was geworden. Ondertussen bleef het onderwerp de mensen bezighouden. Zo zijn er nog ongeveer dagelijks verzoeken aan president Biden om een onderzoek in te stellen naar de dood van Abu Akleh, die immers ook burger van de VS was. 

Shamdasani zei dat uit het onderzoek was gebleken dat Abu Akleh en haar collega's hun uiterste best hadden gedaan om zich duidelijk te onderscheiden als journalisten tegenover de Israeli's die verderop in de straat waren gepositioneerd. ''De journalisten zeiden dat ze een zijstraat hadden gekozen voor hun opmars om de Palestijnen in de kampen te vermijden. Onze bevindingen maken duidelijk dat er geen schoten werden gelost en geen waarschuwing werd afgegeven op die tijd en die plaats,'' aldus Shamdasani.

Uiteindelijk werden ''verscheidene klaarblijkelijk goed-gerichte kogels op hen (de journalisten) afgeschoten uit de richting van de Israeli's". Shamdasani voegde eraan toe dat daarna ook was geschoten op een man die Abu Akleh te hulp wilde komen en op een journaliste die schuilde achter een boom. 

Michele Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, deed opnieuw een beroep op de Israelische autoriteiten om een onderzoek te openen. Al Jazeera maakte op 26 mei bekend dat het een juridisch team had geformeerd om een klacht te deponeren bij het Strafhof in Den Haag. Dit team zal de zaak van Abu Akleh voegen bij de ongeveer 50 andere zaken van door de Israeli's gedode journalisten sinds 1967. 

woensdag 22 juni 2022

Deze week twee doden in Palestina

Ali Hassan Harb
Een kolonist heeft dinsdagavond de 28-jarige Ali Hassan Harb doodgestoken. Het gebeurde in Iskaka ten noorden van Salfit. Volgens plaatselijke bronnen was Harb aan het werk op het land toen er een groep kolonisten aankwam. Een aantal boeren probeerden hen tegen te houden, maar daarop stak één van de kolonisten Harb met een scherp voorwerp in de hartstreek. Het leger verhinderde vervolgens een half uur lang dat Harb hulp kreeg. Toen hij uiteindelijk bij het ziekenhuis arriveerde was hij al overleden. De kolonist werd geen strobreed in de weg gelegd.

Nabil Ghanem
Het was  de tweede dode binnen een week. Zondag werd een 53-jarige man doodgeschoten bij het ''Afscheidingshek'' in de buurt van Qalqilya. Het was Nabil Ahmad Taysir Ghanem uit Nablus. Hij probeerde met vijf anderen door een gat in het hek naar Israel te gaan toen het leger het vuur op hen opende. Salim werd daarbij dodelijk getroffen. Israel  beweerde dat de Palestijnen het ''Afscheidingshek'' beschadigden. De Palestijen ontkenden dit, ze zeiden dat Israel domweg op de groep schoot om ze weg te jagen, alhoewel ze pasjes hadden om in Israel te werken. 

Het aantal door Israel gedode Palestijnen is nu bij 70 aangeland. Ik meldde eerder een aantal van 55. Dat was fout. De situatie was onduidelijk omdat niemand een statistiek bijhield. 

maandag 20 juni 2022

Israel stevent weer af op verkiezingen, Bennett en Lapid besluiten de Knesset te ontbinden

Yair Lapid

 En jawel, Israel stevent af de vijfde verkiezingen in drieeneenhalf jaar. Naftali Bennett en Yair Lapid hebben dat maamdagmiddag in de Knesset bekendgemaakt, nadat duidelijk was geworden dat de regering geen mogelijkheden meer kon vinden om de coalitie op te peppen sinds verschillende parlementsleden om verschillende redenen de afgelopen weken hadden afgehaakt. Wat de doorslag had gegeven was een gesprek, deze middag, met de advocaat generaal,Gali Baharav-Miara, waarin duidelijk was geworden dat er geen enkele manier was om de verlenging te bewerkstelligen van de wet die twee gescheiden rechtssystemen overeind houdt op de Westoever, één Israelisch voor de kolonisten en een ander, bezettingsrecht voor de Palestijnen. Normaalwas dat eens in de vijf jaar een hamerstukt geweest, nu werd het door rechts en ultra-rechts tegengehouden.

Volgens een voorstel van Bennett en Lapid zal er volgende week over de onbinding van het parlement worden gestemd. Als het voorstel het haalt zullen de verkiezingen in het najaar plaatsvinden. Lapid zal dan de een 'caretaker' premier zijn,terwijl hij ook tegelijkertijd minister van Buitenlandse Zaken zal blijven. Bennett zal de rol op zich nemen van ''alterhatieve'' premier, hoewel en mensne in zijn omgeving zijn die zeggen dat hij zich wil terugtrekken uit de politiek. Bijkomend voordeel is, als de ontbinding van de Knesset er doorkomt, dat de wet betreffende de twee westssystemen op de Westoever dan automatisch wordt verlengd.

 In een emotioneel betoog zei Bennett dat hij  ''elke steen had bewogen'' omde regering te redden. Hij gaf de schuld aan de onwaarschijnlijnlijke politisering van het moment. We deden het juiste, zei hij. Ook betuigde hij zijn dank voor zijn partnerschap met Lapid. en hij zou op elke mogelijke manier zorgen dat diens premierschap een succes zou worden. Lapid in zijn speech betoogde dat ''we niet de krachten van de duisternis ons van binnenuit kunnen laten vernietigen''. Ook hij bedankte Bennett voor de samenwerking.

In kringen van de colaitie was en verbazing,omdat ze niet vantevoren op de hoogte waren gesteld. Minister Gantz van Defensie was de eerste die reageerde. Hij zei dat de regering een een goede job had geklaard.  Minister Sa'ar wasde volgende die zei dat het er bij de verkiezingen om zou gaan Benjamin Netanyahu tegen te houden. Nitzan Horowitz van Meretz noemde regering 'historisch'' en zei dat zij de democratie had gered. En Mansour Abbas van de Verenigde Arabische Lijst die als enige Arabische partij aan de regering had deelgenomen, zei dat hij graag aan een volgende regering wil meedoen en dan invloed wil hebben.

Benjamin Netanjahu stuurde intussen een juichende video via de sociae media de wereld in, waarin hij beloofde een ''regering van nationale eenheid te zullen oprichten die de nationale trots zou terugbrengen. Het was duidelijk dat de deze regering, de grootste mislukking in de Israelische geschiedenis, aan het einde van de weg zat. Een regering die steunde op supporters van terreur, die  de persoonlijke veiligheid van de burgers van Israel verwaarloosde. en die de kosten van levensonderhoud tot nieuwe hoogten had opgejaagd''. En de voorzitter van Religieus Zionisme, Bezalel Smotrich, zei: "Israel leeft. Geen verdeeldheid meer.  Spoedig zullen met Gods hulp Joodse eenheid, zionisme en waar  patriottisme Israel leiden.'' 

De val van de regering werd al in april ingeleid, toen Knessetleid Idit Silman van Yamin opstapte. Vervolgens stapte in mei Rinawi Zoabi van Meretz op omdat ze niet voor eenverlenging van de ''wet op de twee systemen'' wilde stemmen. Verder was eerder deze maand Knessetlid Nir Orbach uit  Bennetts partij naar verluidt in serieuze besprekingen verwikkeld met Yariv Levin van de Likud. Het was duidelijk dat demregering het iende vade weg had bereikt. Daarin had Netanyahu gelijk gehad.   

vrijdag 17 juni 2022

Weer drie dode Palestijnen in Jenin

 
Vlnr Laith Abu Srour, Yousouf Nasser Salah en Bara' Lahlouh

Israelische troepen hebben gisteravond opnieuw drie jonge Palestijnen gedood, terwijl tien anderen door kogels werden gewond. De drie doden waren Yousouf Nasser Salah (23), Baraa Lahlouh (24) en Laith Abu Srour (24). Volgens de Israelische krant Haaretz deed een eenheid van de Golani Brigade even na middernacht een inval in de plaats Jenin, waarbij zij werden beschoten. De drie gedode mannen bevonden zich in een auto van waaruit zij het vuur openden. De auto werd daarop doorzeefd. Er zouden in de auto wapens en munitie zijn gevonden 

Deze lezing werd scherp aangevallen door het persbureau Wafa. De drie mannen zouden door een undercover eenheid (geen Golani eenheid) zijn verrast en in koelen bloede zijn neergeschoten toen zij in een privé auto zaten. Na deze moord braken grootscheepse rellen uit, waarbij nog eens tien mensen werden neergeschoten. Allen werden in ziekenhuizen afgeleverd. Voor het ziekenhuis waar de lichamen van Salah, Lahlouh en Aby Srour naar toe waren gebracht vormde zich een ware menigte. 

Scherpe veroordelingen werden later ook uitgesproken door de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken en door president Abbas. President Abbas merkte ondermeer op dat deze ''afzichtelijke misdaad komt als een antwoord aan president Biden om voorafgaande aan diens bezoek af te zien van  daden die de spanningen verhogen''. 

Sinds de serie dodelijke aanvallen van een paar maanden geleden heeft Israel ongeveer dagelijks aanvallen uitgevoerd op de Westoever. Een flink aantal daarvan werd uitgevoerd in de regio Jenin. Afgelopen zaterdag overleed nog een man die een paar dagen eerder ernstig gewond was geraakt aan zijn buik bij een aanval op een huis in Yabad, een plaatsje vlakbij Jenin, Samih Jamal Amarneh (37). Volgens het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten hebben de troepen van de bezetters tussen 1 januari en 10 juni 55 mensen vermoord, ruim 30 daarvan kwamen uit Jenin. 

donderdag 16 juni 2022

Halabi na zes jaar veroordeeld op basis van ''geheim bewijs''

Halabi

De wonderlijke wegen van de zionistische rechtspraak vragen weer om onze aandacht. Het gerechtshof in Beer Sheba heeft gisteren de Palestijn uit Gaza, Mohammed al-Halabi, schuldig bevonden aan het  doorsluizen van tientallen miljoenen aan Hamas. Daarnaast het lidmaatschap van een verboden groep, het overbrengen van informatie aan een terroristische groep, het deelnemen aan verboden militaire operaties  en het dragen van een wapen. Binnenkort volgt de strafmaat.

Het bijzondere aan dit vonnis is dat Mohammed Halabi sinds 2014 de coordinator was van de christelijke groepWorld Vision in Gaza. In 2016 werd hij gearresteerd. Sindien werd hij beschuldigd van de zaken waarvan hij nu is veroordeeld. In meer dan 160 zittingen werd hem in verschillende malen een ''plea bargain'' aangereikt dat hij even zovele malen resoluut afwees, omdat hij weigerde iets te bekennnen wat hij niet had gedaan. Tegelijkertijd toonde onderzoek van de Australische regering (World Vision komt daar vandaan) aan dat dat hij volgens de beschuldiging veel meer geld zou hebben besteed dan WorldVision ooit ter beschikking had gehad. World Vision bleef achter hem staan. Er was sprake van een eindeloze patstelling. Maar nu, zes jaar na dato. en tientallen zittingen waarop  Israel weigerde hem te laten gaan, heeft het Gerechtshof van Beer Sheba hem veroordeeld op basis van geheime bewijzen. Ik herhaal: op basis van geheime bewijzen. Bewijzen van de geheime dienst Sjin Bet.

Daar is Shalabi lekker mee, daar zijn zijn vrouw en kinderen - die hem zes jaar hebben moeten missen - blij mee, en daar is World Vision  ook zeker verguld mee. Dit is een staaltje ordinaire kladderadatsj rechtspraak waar een onbevooroordeelde rechter spontaan scheel van zou gaan kijken. Zoniet in Israel. Nu nog kijken wat deze belachelijke trits  - geld overmaken naar Hamas, lidaatschap van terreurorganisatie, doorspelen van informatie, deelnemen aan een verboden militaire operatie en het dragen van een wapen - hem oplevert. Dit is wel een nieuw staaltje juridische gymnastiek. Israel is werkelijk een licht onder de volken. 

donderdag 9 juni 2022

Sluiting geldwisselshop vraagt weer een slachtoffer

Mahmoud Abu Ayhour

Israelische soldaten hebben donderdag weer een Palestijn doodgeschoten in Halhoul, ten noorden vanal-Khalil (Hebron), zo meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Mahmoud Fayez Abu Ayhour (27) liep een schotwond op in zijn onderbuik tijdens een confrontatie met militairen. Het schot doorboorde zijn middenrif en zijn aorta. Pogingen zijn leven te redden faalden vervolgens. 

De confrontatie vond plaats toen een militaire eenheid het dorp bestormde, de hoofdweg afsloot en een winkel sloot waar geld gewisseld werd. Tijdens de bestorming werd kwistig geschoten met scherp, ''rubberkogels'', traangas en flitsgranaten. Nog eens drie andere Palestijnen raakten gewond door scherpe munitie en twee door rubberkogels. Alle gewonden werden naar een ziekenhuis getransporteerd, hun toestand werd niet meteen duidelijk. 

donderdag 2 juni 2022

Na een dode journaliste, nog eens vier (!) dode Palestijnen op één dag

De begrafenis van Bilal Qabha
UPdated Drie Palestijnen zijn gisteren en vandaag omgekomen als gevolg van acties van het Israelische leger. Woensdagavond was een jonge man het slachtoffer van een heftige actie van het leger. Daarbij ging het erom het huis in Jabad (bij Jenin) op te blazen van Diya Hamarsheh die vorige maand een aanslag pleegde in de Israelische plaats Bne Barak waarbij vijf doden vielen. Het leger zetten bij de operatie 30 voertuigen in en diverse schutters namen plaats op de daken. Verder werden de toegangen tot Jabad grondig afgezet,  De soldaten werden tijdens hun werk bekogeld met stenen,terwijl de militairen met scherp schoten. Bij deze actie werd Bilal Qabha  door kogels getroffen in zijn borst en dij. Kort na aankomst in het regeringsziekenhuis overleed hij. Zes anderen liepen eveneens kogelwonden op, drie van hen raakten ernstig gewond. Ze werden getroffen in hun nek, hun onderbuik, en in hun gezicht. 


Ayman Muheisen


Verder werd donderdagmorgen  tijdens een bestorming van het Deheishe-kamp bij Bethlehem opnieuw een man dodelijk getroffen. Het was de 29-jarige  Ayman Muheisen. Hij werd met twee kogels in zijn borst binnengebracht in het regeringshospitaal van Beit Jala. Muheisen was lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Hij zat drie jaar in een Israelische gevangenis. 

Yasser al-Masri
Donderdagmiddag werd in Midyah,ten westen van  Ramallah en vlak bij de 'Apartheidswal' de 17-jarige Odeh Mohammed Odeh in de borst getroffen.Hij werd snel naar het  Palestijnse Medische Complex in Ramallah vervoerd, maar hij overleed niettemin.   

Tenslotte overleed woensdagavond in Egypte de 41-jarige Yasser al-Masri uit Deir al-Balah in de Gazastrook. Hij overleed als gevolg van verwondingen die hij in mei opliep bij Israelische agressie jegens Deir al-Balah, verwondingen waarvoor hij in Egypte werd behandeld.
 De dood van de 17-jarige Odeh is de 63ste van dit jaar.  

woensdag 1 juni 2022

Israeli's schieten jonge journaliste dood

Ghofran Warasnah
Israelische militairen hebben ditmaal een knappe jonge vrouw doodgeschoten in het Arroud-kamp ten noorden van Hebron. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid zei dat ze woensdagmorgen het vuur hadden geopend op Ghofran Warasnah (31) die daarbij in de borst was geraakt. Vervolgens hielden ze - volgens een hardnekkige Israelische gewoonte - 20 minuten de ambulance tegen die haar wilde ophalen om naar een ziekenhuis te brengen. Toen dat uiteindelijk toch gebeurde en ze werd afgeleverd in het Ahli-hospitaal was het te laat. Ze overleed kort na aankomst. Medici verklaarden dat de kogel langs haar ribben was gegaan en haar lichaam had verlaten aan de rechterzijde, via haar rechteroksel. 

Ghofran, die woonde in het dorp al-Shuyukh had een Bachelor in media van de universiteit van Hebron. Ze werkte als journaliste. Ze had onlangs een straf uitgezeten van drie maanden in een Israelische gevangenis, En, o ja, volgens de krant Haaret liep ze op een soldaat af met een mes. 

Gelooft u dat?

zaterdag 28 mei 2022

Israeli's schieten ditmaal een 14-jarige dood

Ziad Ghoneim
 De Israeli's hebben vrijdag opnieuw een Palestijn gedood, een 14-jarige dit keer.  Zaid Mohammed Ghoneim raakte verschrikt door de aanwezigheid van soldaten in zijn woonplaats al-Khader (bij Bethlehem) en probeerde te schuilen in een parkeergarage. Hij werd echter neergeschoten en liep daarbij een drietal schotwonden op in zijn rug en nek. Hij werd naar het al-Yamamah ziekenhuis in Bethlehem gebracht, maar kort na daar te zijn aangekomen overleed hij,

Hij werd vandaag onder grote belangstelling begraven. De dode Palestijnen volgen elkaar snel op, in slechts twee dagen is er weer een nieuwe dode. Ziad was overigens het 13e kind dat in 2022 werd gedood door Israelische soldaten.  

woensdag 25 mei 2022

Israeli's doden 16-jarige

Ghaith Yameen

Een 16-jarige jongen is gisteren overleden als gevolg van een Israelische beschieting bij het bezoek van een grote groep Israeli's aan Jozefs Tombe bij Nablus. Ghaith Rafiq Yameen werd gedood door een schot aan het hoofd tijdens het bezoek waarbij honderden jongeren de Israeli's met stenen bekogelden. Hij werd naar het Rafidia ziekenhuis in Nablus vervoerd, maar daar kon alleen de dood worden geconstateerd. 

Afgezien van Ghaith Yameen werden ook 88 anderen bij het bezoek gewond, 19 van hen waren getroffen door zogenoemde ''rubberkogels'', de rest was het slachtoffer van traangas. Een van de gewonden had brandwonden doordat hij was getroffen door een traangasgranaat. Nadat Ghaith naar het ziekenhuis wasgebracht verzamelden zich tientallen klasgenoten van de tiendeklasser bij de ingang waar zij afscheid van hem kwamen nemen.   

Israelische kolonisten hebben gisteren bij het Zatara-checkpoint bij Nablus een auto in brand gestoken. Verder werden de ramen van een moskee en van een bulldozer verwoest in de plaats Urif, iets verder naar het zuiden, De auto brandde volledig uit.

zaterdag 21 mei 2022

De Israeli's maken weer een slachtoffer

Amjad al-Fayed

 Israelische troepen hebben een nieuw slachtoffer gemaakt in Jenin: de 17-jarige Amjad al-Fayed. Hij werd door kogels getroffen in zijn nek en borst. Volgens Haaretz was hij een van de mensen van de Islamitische Jihad die vuurgevechten leverden met de Israelische troepen toen zij opnieuw een inval deden in Jenin. Er zouden foto's van hem circuleren waarop hij een geweer vasthoudt. Ook een 18-jarige werd getroffen. Zijn toestand is kritiek.  

De Israeli's gaan door met hun invallen in Jenin, een stad die een verleden heeft op het gebied van slag leveren met de bezettingstroepen. In april 2002 werden in 11 dagen strijd tussen de 52 of 54 mensen gedood van wie een aantal in hun huizen, die door het Israelische leger met DC-9 bulldozers waren platgereden. In totaal werd in het Jenin-kamp een gebied ter grootte van twee voetbalvelden op die manier ''schoongeveegd''. Palestijnse functionarissen hadden tevoren gezegd dat er mogelijk honderden doden waren, maar daar werden nooit aanwijzingen voor gevonden. Aan de andere kant leden de Israeli's 29 man verlies in de slag om Jenin.

Ahed Mereb
Defense for Children-Palestine heeft bekendgemaakt dat bij één van de invallen in Jenin, op13 mei, een 16-jarig meisje als menselijk schild is gebruikt. Volgens Defense for Children moest Ahed Mohammed Rida Mereb twee uur lang blijven staan naast een jeep terwijl de kogels om haar oren floten. Ze probeerde wel haar hoofd te laten zakken, maar kreeg dan door een raampje te horen dat ze ''een terroriste'' was en rechtop moest blijven staan. Na twee uur kon ze gaan. Ze rende toen naar een boom, waar ze ineen zakte. Ze was daarna naar een ziekenhuis vervoerd waar ze was behandeld voor de gevolgen van ernstige stress en een gebrek aan zuurstof.

vrijdag 20 mei 2022

Mohammed Rabbae: 'De conscience juive is uiteindelijk sterker dan F-16's of raketten'

(Interview uit 2009 ten tijde van de eerste Gaza-oorlog. Herdrukt uit Kol Mokum bij het afscheid van een kameraad, 1941 - 2022)

 Bij het slaan van de eerste paal voor het nieuwe gebouw van de LJG was hij – opvallend genoeg – de enige Marokkaanse belangstellende. Enkele weken later was hij – zij aan zij met onder meer SP-Kamerlid Harry van Bommel - spreker op het Museumplein tijdens een demonstratie tegen het Israëlische optreden in Gaza. Eerder, in november, was hij één van de drie sprekers op de Kristallnachtherdenking van 'Nederland Bekent Kleur'. Mohamed Rabbae, oud-Kamerlid van Groen Links, blijft een voorvechter van multiculturele verdraagzaamheid, voorstander van dialoog en vredesactivist.


Maarten Jan Hijmans

We ontmoeten elkaar in januari 2009, tijdens het heetst van de strijd in Gaza. Rabbae heeft dan al zijn redevoering gehouden op het Museumplein, waarin hij – ooit vluchteling voor het regime van Hassan II - onder meer de Arabische regeringen van lafheid beschuldigde omdat zij de Palestijnen in Gaza aan hun lot overlieten, terwijl ze ten prooi waren aan meedogenloze bombardementen. 
Gelooft hij nog wel in de dialoog met Joden nu daar zoveel slachtoffers vallen? Jawel, 'juist nu is het nodig in gesprek te blijven,' zegt Rabbae. Om vervolgens uit te wijden over zijn band met Joden. In Mohammadia, het plaatsje bij Casablanca, waar hij vandaan komt, waren het zijn buren.
'Ieder had er wel zijn eigen rituelen, maar we deden veel samen, ging vaak bij elkaar op bezoek. Er kwam een kink in die harmonie toen plotseling veel Joden vertrokken zonder dat we wisten waarom. Later begrepen we dat ze naar Frankrijk waren gegaan en vandaar vaak naar Israël of Canada. Het gebeurde in 1953 of '54, van de ene dag op de andere – opeens hadden we geen buren meer. Ik denk nog steeds dat het een groot gemis was. Velen speelden een belangrijke rol in de strijd om onafhankelijkheid tegen de Fransen of voor democratisering tegen de latere koning. Zo kwam ik hier veel later in Nederland weer Abraham Serfaty tegen, die onder Hassan II 18 jaar in de gevangenis had gezeten. In '92 of '93 hebben ik en andere bestuursleden van de culturele stichting Al Farabi ook eens een debat georganiseerd in De Balie over de geschiedenis van de Joden in Marokko. In een Arabische krant werd ik toen uitgemaakt voor een agent van de zionisten.'
'Voor mezelf maak ik een groot onderscheid tussen mijn verbondenheid en solidariteit met Joden - ook voor wat betreft alle ellende van de Tweede Wereldoorlog – en de politiek van de staat Israël.
Sommige mensen kunnen dat onderscheid niet maken, maar ik kan dat wel. Stel dat – onverhoopt – het bestaan van Israël op het spel zou komen te staan, dan zou ik één van de degenen zijn die zouden strijden voor het voortbestaan ervan - op dezelfde wijze als we nu strijden voor het recht van de Palestijnen op een eigen staat.'
Kritisch
'Ik heb altijd een grote bewondering gehad voor wat in het Frans zo mooi heet 'la conscience Juive' – het Joodse geweten en de Joodse moraliteit.

donderdag 19 mei 2022

Eli Content: ''Ik wist al vroeg dat ik wat anders was, geen slager, of kok''

 Uit: Kol Mokum,kwartaalblad van de LJG-Amsterdam, december 2005

Eli Content 1943 - 2022. Herdrukt ter gelegenheid van Eli's  overlijden op 19 mei 2022

Maarten Jan Hijmans
Hoe wordt iemand schilder? Soms op een heel vanzelfsprekende manier. Hij/zij kon altijd al goed tekenen, ging na de middelbare school naar de academie. Werd schilder. En soms op een veel minder voor de hand liggende manier. Als iets dat pas veel later langzaam vorm krijgt, een soort roeping die zich langzaam aandient.
Eli Content werd schilder op een minder voor de hand liggende manier. Een véél minder voor de hand liggende manier. Content, geboren in 1943 in Zwitserland, waar zijn ouders in de oorlog naar toe waren gevlucht, en opgegroeid in Hilversum, leek voor iets anders voorbestemd: 'Nee, ik kwam helemaal niet uit een intellectueel milieu. Hoewel de schilder David Blanes in Antwerpen en verre oom schijnt te zijn geweest. En ook was er een andere Blanes die voorzanger is geweest bij de Portugees Israëlitische Gemeente. Dus misschien dat er wel iets in de genen zat, maar mijn familie zal toch vooral in het vlees.'

In het vlees. Dat leek ook het voorland van de kleine Eli. Hij moest dus slager te worden en ging voor dat doel na de lagere school naar de Lagere technische school. Maar eigenlijk wilde hij dat niet. Eigenlijk wilde hij wat anders. Eigenlijk wilde hij zelfs weg uit Nederland, waar de schaduw van de Tweede Wereldoorlog nog over alles hing en waar hij volop met resten antisemitisme werd geconfronteerd. 'In Hilversum was het heel gewoon dat ik op straat door jongetjes voor vuile rotjood werd uitgescholden. En later op de slagersopleiding ging het er nog wel erger aan toe, kan ik je vertellen. Daar waren ze niet kinderachtig. Ik had toen ook nog een opvallende kop met donker haar. Ik was er ontzettend gefrustreerd over. Ik wilde weg. Eigenlijk wilde ik naar Israël op alijah, maar dat mocht niet voor mijn 18e.'
Dus werd het wat anders. Dus ging Content, de 16-jarige jongen wiens ouders braaf lid waren van de Joodse gemeente, varen. Twee jaar lang zat hij op schepen, eerst als koksmaat - als je op de slagersopleiding hebt gezeten, ligt zoiets misschien wel voor de hand - en later als kok. Tot hij 18 was en alsnog op alijah ging naar Israël. 'Ja, het was waarschijnlijk een soort vlucht, een vlucht voor het antisemitisme waar ik natuurlijk op die schepen ook weer mee werd geconfronteerd. Maar in Israël had ik gauw door dat dat ook niet de plaats was waar ik moest zijn.'

Hoezo?
'Daar werd ook volop gediscrimineerd, maar anders.'

Hoe dan? Arabieren?
Ja, wat niet? Arabieren, Roemenen, Marokkanen, noem het maar op. En het was een hele harde maatschappij.

zondag 15 mei 2022

Een nieuwe dag, een nieuwe dode Palestijn

Daoud Zubaidi
De Palestijnse Autoriteit heeft informatie ontvangen dat Daoud al-Zubeidi, de broer van Zakaria al-Zubeidi, die deelnam aan de vlucht van zes man die utibraken uit de Israelische Gilboagevangenis in september 2021, is overleden in het Rambam-ziekenhuis in Israel. Zijn familie had gisteren bericht ontvangen dat hij daarnaar toe was overgeplaatst in verband met zijn toestand. Er is geen bericht ontvangen dat Zubeidi's lichaam aan de Palestijnse Autoriteit zal worden overgedragen voor een begrafenis. Het lijkt erop dat Israel vasthoudt aan de gewoonte om lichamen van dode Palestijnen na hun dood vast te houden en stiekem te begraven.

Zubeidi was een van de twee mannen die gewond raakte toen een Israelische eenheid bij de bestorming van een huis uiteidelijk een raket inzette. Hij liep een ernstige wond op aan zijn buik. Bij de bestorming van het huis werden ook twee man opgepakt.Verder werd ook een Israeli, sergeant-majoor Raz, gedood.

Gisteren overleed een slachtfoffer van het Israelische optreden op de derde vrijdag van Ramadan, 22 april. Walid al-Sharif werd op die dag aan het hoofd gewond gewond door een ''rubberkogel''  (een metalen cylinder met rubber overtrokken). Hij heeft sinds die tijd in coma gelegen.  

zaterdag 14 mei 2022

Op 22 april gewonde Palestijn overlijdt

 

Walid al-Sharif
Een 23-jarige Palestijn die bij de politie-actie op 22 april tegen de de menigte op het terrein van de Aqsa moskee ernstig gewond was geraakt is zaterdagmorgen overleden. Walid al-Sharif werd op 22 april aan het hoofd getroffen door een zogenoemde ''rubberkogel'' (een metalen kogel die met rubber was overtrokken). Hij was sinds die datum in coma. Volgens zijn broer, Abdul-Rahman, liep hij daarbij een ernstige snijwond op en een heftige bloeding in zijn hoofd. De situatie was verergerd doordat de Israeli's hem eerst hadden gearresteerd alvorens hij in een ziekenhuis belandde. 

Het gebeurde in de vroege ochtend van de derde vrijdag van Ramadan toen er 153 gewonden vielen. Het aantal dode Palestijnen sinds het begin van dit jaar is wegens de overmatige strerfgetallen onduidelijk. Het moet intussen zo'n 55 of 56 bedragen. 

woensdag 11 mei 2022

Israeli's doden behalve Shireen Abu Aqleh nog iemand

Thaer Maslat
 Op de dag dat Al-Jazeera journaliste Shireen Abu Aqleh werd gedood werd in Al Bireh ook de 16-jarige Thaer Khalil Mohammed Maslat door de Israeli's doodgeschoten. Het Palestijnse ministerie van Gezondhèid maakte zijn dood bekend. Als reden werd gegeven dat hij rechstreeks in zijn hart was geschoten. 

Thaer werd geraakt vlakbij zijn school in het gebied van Jebel al-Tawil in el-Bireh. De soldaten die hem doodschoten waren bij de school om de leerlingen af te schrikken met het afschieten van traangasgranaten en scherpe munitie. Thaer werd daarbij in het hart getroffen. Thaer was het tiende kind dat dit jaar werd gedood.

Israeli's schieten verslaggever van Al-Jazeera dood

 
Shireen Abu Aqle

De Israeli's hebben woensdagochtend bij een operatie in Jenin de journaliste Shireen Abu Abu Aqle doodgeschoten. Zij werkte vanuit Jeruzalem voor het internationale tv-netwerk Al-Jazeera. Het gebeurde tijdens een operatie van het leger die zij gadesloeg. Abu Aqla droeg haar blauwe flakvest met het opschrift press. Ze werd in haar hoofd getroffen.

Ook geraakt werd de journalist Ali Samudi van al-Quds.com. Hij liep een schotwond op in de rug en is stabiele conditie. Ook hij droeg een flakvest.

De Amerikaanse ambassadeur bevestigde dat Abu Aqle een Amerikaanse staatsburger was. Hij drong aan op een diepgaand onderzoek. Ook de EU vroeg om een onderzoek. Het leger stelt ook een onderzoek in naar de vraag of Abu Aqle misschien door een Palestijnse kogel is geraakt. Tijdens de  manoeuvre werden de solaten beschoten zonder dat iemand werd geraakt. Het leger was volgens hun eigen mededeling bezig met het oppakken van ''verdachten van terreur". De soldaten zouden pas het vuur hebben geopend nadat ze waren beschoten en bekogeld met explosieven.   

De Palestijnse president Abbas heeft verklaard dat hij Israel volledig verantwoordelijk houdt voor de dood van Shireen Abu Aqle.  De journaliste werkte voor Al-Jazeera sinds 1997. Ze is intussen begraven. Er zijn nu tenminste 53 Palestijnen gedood door Israelische acties sinds het begin van dit jaar.

maandag 9 mei 2022

Westoever: Twee doden en een ernstig gewonde, de aanvallers van Elad zijn gepakt

Mahmud Aram
Israelische soldaten,politiemensen en zelfs een burger hebben zondagavond een drukke avond gehad waarbij twee Palestijnen zijn gedood en een derde ernstig is gewond. Eerder op de dag waren in de religieuze stad Elad de twee Palestijnen opgepakt die bij de zevende aanval op Israeli's drie mensen met een bijl en een mes hadden afgeslacht.
Bij de tweede van zondagavond schoten de soldaten de 27 jarige Mahmud Sami Khalil Aram neer en doodden hem. Mahmud Aram was afkomstig uit de Gazastrook, uit Khan Younes, en was in 2019 naar de Westoever gekomen voor een medische behandeling. Hij had een probleem met een oog en had besloten op de Westoever te blijven in plaats van terug te keren en dan later opnieuw een visum aan te vragen. Hij werd doodgeschoten toen hij probeerde door een gat in de Muur bij het checkpoint Jabara, bijTulkaram, te kruipen. De legercommuniques zeiden dat het volstrekt in overeenstemming met de schietinstructies van het leger was gegaan.
Mo'tassem Atalla

Eerder op de avond zat een kolonist uit de nederzetting Tekoa (Tuqu) thee te drinken met zijn vrouw, toen op enkele meters afstand een jongen zag die probeerde de nederzetting binnen te komen. Hij pakte zijn M16 geweer en schoot de jongen dood. Het was de 18-jarige Mo'tassem Mohammed Atalla uit Harmala, een dorp ten oosten van Bethlehem. Hij werd beschuldigd van het binnendringen van de nederzetting en het zich  toegang verschaffen op het terrein van een bewoner van de nederzetting. Later gingen de soldaten door zijn spullen en vonden een mes in zijn zak. Dat was, zeiden ze, de reden om hem dood te schieten. 
Die ochtend werden ook de twee jongens opgepakt die de dood van drie Israeli's op hun geweten hadden en de ernstige verwonding van drie anderen. De twee, Asad al-Rifai (19) en Subhi Abu Shakir (20), werden gevonden in Elad op korte afstand van de plek waar zij de moorden hadden gepleegd. Zij hadden zich verscholen in een school. De Shin Bet gelooft dat zij werden opgepikt door Oren ben Yiftah, die hen naar Elad reed, waar ze eerst hem en later de anderen afslachtten. 
In Jeruzalem, tenslotte, werd een jonge man, Nathir Dar Ali, in een politiepost bij de Dar al Amoud door de politie het ziekenhuis in geschoten nadat hij een agent licht had gewond met een mes. Hij liep ernstige verwondingen op aan de nek, schouders en benen voordat hij werd geëvacueerd, overigens na  veel bloed te hebben verloren omdat hij aan zijn lot werd overgelaten. 
  In kringen van de regering werd intussen driftig heen en weergepraat over wat Israel eigenlijk voor tegenmaatregelen zou moeten nemen. Premier Bennett denkt aan een operatie in Gaza, terwijl Gantz, gesteund door de Shin Bet en het leger denkt aan het uitkammen van Jenin.

vrijdag 6 mei 2022

Drie doden bij nieuwe aanslag op Israeli's

 
Oren ben Yiftah, Yonatan Havakuk en Boaz Gol.

Israel maakt jacht op twee mensen uit Jenin die donderdag, op Israels onafhankelijkheidsdag een aanslag hebben pleegd in Elad in centraal Israel. Daarbij zijn drie mannen gedood, twee uit Elad en één uit Lod. Zeven mensen raakten gewond van wie drie ernstig. Eén verkeert in levensgevaar. De drie gedode mannen zijn Yonatan Havakuk, Boaz Gol en Oren Ben Yiftah. Alledrie waren vaders van meerdere kinderen. Zij werden gedood met een bijl en een mes.

De drie gewonden zijn overgebracht naar diverse ziekenhuizen. Eén van de drie werd daar vrijdag geopereerd. Hij had een ernstige hoofdwond  Het was de zesde aanslag die in de laatste twee maanden zijn gepleegd. Daarbij zijn intussen 19 mensen omgekomen. Daarentegen zijn er sinds het begin van het jaar tenminste 46 Palestijnen door Israeli's gedood.

Het was een bijna surrealistische ervaring waarbij verschillende dode en gewonde mensen op straat verspreid lagen. De politie heeft details vrijgegegeven van de aanvallers. Dat zijn Asad al-Rafa'ni (20) en Sabhi al-Shakir (19) uit Rumana (bij Jenin). Er is een intensieve klopjacht op hen gaande.  

donderdag 5 mei 2022

Rechter Israelisch hooggerechtshof maakt zomaar ineens verbanning mogelijk

 Israels hooggerechtshof


Een rechter van het het Israelische hooggerechtshof heeft donderdag vonnis gewezen in een zaak die al ruim 20 jaar dient. Op de dag van de gevallenen besloot rechter Shlomo Mintz - welhaast stiekem - dat de bepaling in het internationaal recht die verbanning verbiedt niet geldig is. Volgens rechter Mintz geldt de bepaling alleen tussen staten en op basis van onderlinge afspraken, maar is zij niet bindend voor rechterlijke instanties. Met als gevolg dat een duizendtal inwoners van een achttal dorpen behorend tot Masafer Yatta (ten zuiden van Hebron) nu van de ene op de andere dag in vrachtauto's geladen kunnen worden en op een vooralsnog onbekende plek kunnen worden gedumpt. 

Het is een bijzonder vonnis. Rechter Mintz heeft een hele nieuwe categorie geopend. Advocaat Michael Sfard van een aantal organisaties die zich met mensenrechten bezighouden, geeft op Twitter een verhandeling waaruit blijkt dat het verbod op het uitwijzen van mensen die al generaties ergens wonen één van de oudste verboden is. Middenin de Amerikaanse burgeroorlog, in 1863, maakte professor Francis Lieber, een hoogleraar internationaal recht in New York, op verzoek van president Lincoln een lijstje van de internationale principes die op dat moment golden in het oorlogsrecht. Lincoln publiceerde het als de ''Code Liber''.  Artikel 23 somde de basisprincipes op en naast het verbod op moord of slavernij verbood de Code de verwijdering van burgers [uit veroverde gebieden] naar een ander terrein. Dit principe evolueerde later naar een expliciet verbod op de verwijdering van burgers of de transfer (dat wil zeggen naar een ander terrein binnen het land). Het werd deel van de Geneefse Conventie, een oorlogsmisdaad onder het Neurenbergese oorlogsrecht en een misdaad tegende menselijkheid onder statuut van Rome van het Internationale Strafhof. Het Rode Kruis stelde in een studie dat het principe altijd bindend was.

Kort gezegd komt het erop neer dat het Israelische hooggegerechtshof nu een nieuwe wending aan het oorlogsrecht heeft gegeven. Waar moord, slavernij en gedwongen verplaatsing waren verboden, heeft het nu ineens de gedwongen verplaatsing van grote groepen burgers weer toegelaten. Volgens Sfard brengt dat een duizendtal burgers in gevaar en is het een grote fout waarvan de draagweidte nog moeilijk is te overzien. Maar het is ook mogelijk dat rechter Mintz, die zelf in een nederzetting woont, een nieuwe richting inslaat. Mogelijk neemt hij op nog een terrein afstand van de gangbare rechtspraktijk zoals het hooggerechtshof toch al jaren deed, zoals bijvoorbeeld bij het bepalen van de toelaatbaarheid van nederzettingen of het traject van de "Muur". Daarbij hanteert het hof een toraal eigen opvatting die verder door niemand wordt gevolgd. En als dat het geval is, is de draagweidte evenmin te overzien.

zaterdag 30 april 2022

Israelische veiligheidsman en jonge Palestijn gedood

Yahia Ali Adwan

Een veiligheidsagent en een Palestijn zijn vrijdag en zaterdag gedood bij een aanval van Palestijnen bij de nederzetting Ariel, en bij een inval van Israelische troepen in de plaats Azzun ten oosten van Qalqilya. 

 De veiligheidsman van 23 - wiens naam niet werd genoemd - stond op wacht met zijn vriendin bij de ingang van de nederzetting toen zij onder vuur werden genomen door twee mannen in een auto met een Israelisch nummerbord. De veiligheidsman werd van korte afstand door meerdere kogels getroffen. Volgens de krant Haaretz was dat omdat hij met zijn lichaam zijn vriendin beschermde. Toen de hulpdiensten arriveerden bleek hij te te zijn overleden. De Israeli's begonnen onmiddellijk zoektochten om de daders te vinden. Onder meer zetten zij Salfit,een plaats naast Ariel, af en zetten zij speciale strijdkrachten en infanterie eenheden in. Zaterdagavond werden de twee plegers van de aansakg gearresteerd. Ze werden beiden in het huis van één van hen gevonden. Ook de gebruikte wapens, twee locaal gefabriceerde ''Carlo'' submachineguns werden aangetroffen. De mannen zouden geen lid zijn van een Palestijnse organisatie. Ook - zoals dat dan gewoonlijk gaat onder een bezetting- werd een aantal familieleden opgepakt. 

In de plaats Azzun vond een dag later een inval plaats met diverse militaire voertuigen. Daarbij werd de 27-jarige Yahia Ali Adwan door zijn hart geschoten met scherpe munitie, de kogel kwam er aan de andere kant weer uit. Het gebeurde tijdens protesten waarbij door de Israeli's kwistig werd geschoten met scherpe munitie, rubberkogels, en gas- en flitsgranaten. Yahia Adwan was een oud-gevangene van de Israeli's. In 2015 werd hij - 15 jaar oud - tien maanden vastgezet, en in 2013 werd hij 41 maanden vastgehouden. In 2019 zat hij voor 16 maanden en daarna werd hij nog twee keer gearresteerd in 2021. In totaal spendeerde hij zeveneneenhalf jaar in Israelische gevangenissen. Yahia Adwan was de 48ste Palestijn die dit jaar door de Israeli's is gedood.

Beide voorvallen vonden plaats nadat er ook de laatste vrijdag in Ramadan invallen plaats hadden gevonden op de plaza van de al-Aqsa moskee, Israel had daartoe tijdens de zogenoemde Laylat al-Qadr, de nacht waarin de profeet Mohammed de Qoran zou hebben ontvangen, 30.000 man politie samengetrokken rond het terrein. Nadat er met stenen was gegooid kwamen ze in actie. Naderhand bleek dat er - volgens de Times of Israel - inderdaad één steen terecht was gekomen bij de 'Klaagmuur', het Joodse gebedsgedeelte. Tweeënveertig mensen raakten bij de actie gewond, van wie er 22 in het Maqassed ziekenhuis belandden. 

woensdag 27 april 2022

Israel: alweer een dode Palestijn, zes vissers opgebracht en dodelijke aanval op Syrië

Ahmad Masad
Israelische militairen hebben woensdagnorgen vroeg weer een slachtoffer gemaakt. Bij een inval in Jenin van de anti-terreur eenheid Duvdevan werd de 18-jarige Ahmad Mohammed Lutfi Masad uit de plaats Burqin (ten westen van Jenin) in zijn hoofd geschoten. In het Ibn Sina ziekenhuis in Jenin werd later de dood geconstateerd. Nog drie anderen raakten door kogels gewond. Een 16-jarige jongen werd in zijn been geschoten, een 18-jarige kreeg een schot in zijn bekken en een 19-jarige werd geraakt in een arm en een been. De militairen, die drones inzetten tijdens de inval, werden  met stenen bekogeld en ook beschoten.  Er werden drie arrestaties verricht. 

De dood van Ahmad Masad komt precies een dag nadat Ahmed Obeidat (20) uit het kamp Aqabat Jaber bij Jericho werd gedood, eveneens met een schot in zijn hoofd. Het aantal sinds het begin van dit jaar gedode Palestijnen is nu opgelopen tot 47. 

Tevens werden woensdag in Gaza twee boten met in totaal zes vissers vanuit de zee bij Gaza opgebracht naar de haven van Ashdod in Israel. De boten werden in beslag genomen. Twee dagen geleden nam de Israelische marine ook al drie vissers gevangen en werden hun boten eveneens in beslag genomen, Toen werd er ook met scherp op andere vissers geschoten. 

Israel voerde in de nacht van dinsdag op woensdag ook luchtaanvallen uit in de buurt van Damascus in Syrië. Naar verluidt zou het onder meer zijn gegaan om posities die te maken hadden met de Iraanse aanwezigheid in Syrië, waaronder een ammunitie depot. Volgens het Syrische Observatory for Human Rights werden negen mensen gedood, onder wie vijf Syrische militairen. De overige vier zouden hebben behoord tot een militie die gesteund werd door Iran. Israel heeft in de loop van de laatste jaren honderden aanvallen op Syrië uitgevoerd. maar deze aanval was de de dodelijkste van dit jaar. 

dinsdag 26 april 2022

Uitspraak over de 'Bakr boys' maakt opnieuw duidelijk dat Israel oorlogsmisdaden niet kan en niet wil vervolgen


Wie herinnert zich het lot van de jongetjes al-Bakr uit Gaza stad? De vier,  Ahed (10), Zakaria (10), Mohammed (11) en Ismail (10) behorend tot de familie van vissers al-Bakr, waren op 16 Juli 2014 op het strand van  Gaza stad aan het voetballen, maar werden plotseling door de Israelische luchtmacht neergemaaid met raketten. Nog zes andere jongetjes raakten gewond. De gebeurtenis, die zich afspeelde in het kader van de Israelische operatie ''Protective Edge'', kreeg destijds veel publiciteit, want het gebeurde voor de ogen van een schare internationale journalisten die toekeken vanaf het terras van hun hotel, en trouwens ook van een aantal Palestijnen. 

Israel kwam met verklaringen, dat het strand daarvoor ook door mensen van Hamas was gebruikt, en dat door de lage stand van de zon niet goed te zien was geweest dat het om kinderen ging in plaats van volwassenen. Of zoiets. De Palestijnse organisaties Adalah en al-Mezan stuurden twee dagen na de gebeurtenis een brief naar de Advocaat Generaal, de Procureur Generaal en de minister van Defensie waarin ze om een onderzoek vroegen. De Palestijnse organisatie voor de mensenrechten PCHR sloot zich daar later bij aan en gaf ook nieuw bewijsmaterriaal. 

Maar op 11 juni 2015 (bijna een jaar later) kwam het bericht dat de zaak was afgedaan. De drie organisaties tekenden daartegen protest aan. Op  20 augustus schreven ze dat ze nog steeds niets hadden gehoord. En op 9 september 2019 (!) kwam dan eindelijk het bericht dat de Advocaat generaal zich volledig had aangesloten bij de beslissing van de Procureur Generaal om geen vervolging in te stellen. Adalah, al-Mezan en PCHR tekenden in 2020 namens de families beroep aan. En deze zondag was er  - acht jaar na dato - een uitspraak van het Israelische hooggerechtshof.

 Het was een uitspraak van 11 kantjes. geschreven door rechter Ester Hajut en onderschreven door haar twee collega's Alex Stein en Isaac Amit. De uitspraak wimpelt het verzoek om vervolging af, want het besluit van de Procureur Generaal was genomen ''nadat het incident diepgravend en alomvatted was onderzocht, waarbij informatie was gebruikt die voorafgaand eraan en erna was ingewonnen''. Tot die informatie behoorde kennelijk ook ''geheime informatie'' waarvan het hof kennis nam buiten de aanwezigheid van de advocaten die het verzoekschrift hadden ingediend. Daaruit zou zijn gebleken dat  de militaire claim gerechtvaardigd was dat het aangevallen gebied eerder was gebruikt door Hamas. Verder had het hof geconstateerd dat de aanval was uitgevoerd ''in overeenstemming met distinctie en proportionaliteit en overeenkomend met militaire procedures''. Het hof wees er bovendien nog eens op dat militaire operaties gecompliceerd zijn en een snelle beslissing rechtvaardigen.

Wat echter in het geheel niet in de uitspraak werd behandeld waren de argumenten die Adalah, al-Mezan en PCHR hadden aangevoerd. Bijvoorbeeld dat de aanval op de kinderen, in strijd met het oorlogsrecht, zonder meer was uitgevoerd zonder identificatie vooraf en zonder enige restrictie of voorzichtigheid. Of het feit dat er in de onderzoeken van de Procureur Generaal veel onduidelijkheden zaten en dat getuigenverklaringen vol tegenstrijdigheden stonden. En dat het ook erg wonderlijk was dat er alleen Israeli's waren gehoord en geen enkele van de buitenlandse journalisten of Palestijnen die de gebeurtenis van nabij hadden meegemaakt. 

De uitspraak geeft in wezen een hele reeks algemeenheden als antwoord en tornt geenszins aan de almacht van de Procureur Generaal. Adalah, Al Mezan and PCHR gaven als commentaar: “De uitspraak van het Israelische hooggerechtshof  in de zaak van de Bakr jongens maakt opnieuw duidelijk dat Israel niet bereid en in staat is om soldaten en commandanten te onderzoeken en te vervolgen voor oorlogsmisdaden tegen Palestijnse burgers. Het maakt de dringende noodzaak duidelijk van onafhankelijke en effectieve onderzoeken. Deze zaak maakt duidelijk hoe Israel willekeurig dodelijke aanvallen op Palestijnse burgers heeft uitgevoerd tijdens de Gaza-oorlog van 2014, waarin meer dan 550 kinderen werden gedood, en hoe het Israelische juridische systeem gemobiliseerd wordt om de Israelische agressie te verdedigen, waarbij deIsraelische militairen volledig vrijuit gaan.  Deze zaak is een bewijs temeer dat internationale actoren nodig zijn om de Israelische leiders verantwoordelijk te houden, waaronder het Internationale Strafhof''. 

21 Palestijnse doden op de Westoever in april , 46 sinds het begin van het jaar

Ahmad Obeidat
Een Israelische militaire eenheid heeft dinsdagmorgen een slachtoffer gemaakt in het vluchtelingenkamp Aqabat Jabr ten zuidwesten van Jericho. De eenheid was het kamp binnengedrongen om arrestaties te maken, Daarbij werden drie mensen met scherpe munitie gewond. Eén van de drie, de tweede jaars student Ahmad Ibrahim Oweidat (20) werd in het hoofd getroffen. Hij werd naar het regeringsziekenhuis in Jericho vervoerd en vervolgens naar het Palestijnse Medische Centrum in Ramallah waar hij onmiddellijk werd geopereerd. Hij overleed echter tijdens de operatie. De ouders van Ahmad Oweidat, die op weg waren naar Mekka om deel te nemen aan de hajj, kregen een telefoontje. Ze zijn omgekeerd om dinsdagavond deel te kunnen nemen aan Ahmads begrafenis.   De beweging al-Fatah heeft een proteststaking uitgeroepen in het kamp, 

Lutfi Labadi
Aan de dood van Oweidat ging de dood van twee andere Palestijnen vooraf. die nog slachtoffer waren van eerdere beschietingen door Israelische militairen.  Op zaterdag 22  april overleed Lutfi Ibrahim Labadi (20) uit Yamun (provicie Jenin) die een week eerder zwaar was gewond bij een Israelische inval in zijn geboorteplaats. En op maandag 17 april overleed een 18-jarig meisje dat op 9 april zwaar gewond was geraakt bij een inval van militairen in Jenin. Palestijnse medische bronnen zeiden dat Hanan Mahmoud Khdour door scherpe munitie in haar onderbuik was getroffen toen de militairen een groot aantal kogels afvuurden op een auto waarin zij op weg naar school was. Op de dag dat zij werd getroffen werden nog  zeker tien jonge Palestijnen neergeschoten. Een van hen, Ahmad Nasser Sa'adi,  overleed diezelfde dag.  

Hanan Khdour
De Israelische militairen kregen van premier Naftali Bennett de vrije hand om te schieten nadat er elf Israeli's waren gedood bij een viertal aanslagen. Dat resulteerde in een forse toename van het aantal slachtoffers onder de Palestijnen. Sinds het begin van het jaar zijn er nu op de Westoever tenminste 46 Palestijnen gedood. Veruit de meesten van hen vielen in april, namelijk 21 (met het jongste slachtoffer, Oweidat, meegerekend. 

Verder waren er een viertal invallen in de Aqsa moskee om joden de gelegenheid te geven tijdens Pesach een ommetje te maken op het terrein, Daarbij vielen toentallen gewonden en één keer zelfs 153. Het was bovendien een breuk met het verleden, waarin tijdens Ramadan geen Joden bij de Aqsa moskee werden toegelaten. Het was ook niet het enige geweld. Zo werden bijvoorbeeld zondag drie Palestijnen uit Surif ten noordwesten van Hebron neergeschoten door kolonisten. 

Alaa Abdel Fatah heeft onze hulp nodig

Het is waarschijnlijk veel mensen ontgaan dat ik een hele tijd niets over Egypte heb geschreven. Daar waren twee redenen voor. In de eerste ...