zaterdag 31 december 2022

Verenigde Naties vraagt Internationaal Gerechtshof om opinie over Israels bezetting

Wikipedia.

 De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vrijdagavond een advies gevraagd aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden. De AV wil een adviserende opinie  over de juridische gevolgen van de Israelische ''bezetting, de nederzettingen en de annexatie....waaronder maatregelen die verandering van de bevolkingssamenstelling, het karakter en de status van de heilige stad Jeruzalem  beogen en daarmee samenhangende discriminerende wetgeving en maatregelen''. 

De VN-resolutie vraagt bovendien het Hof een advies te geven over ''hoe deze maatregelen de legale status van de bezettting beïnvloedt en wat de juridische consequenties ervan zijn voor alle landen en voor de Verenigde Naties''

De aanvraag kreeg de steun van 87 landen, waaronder de Arabische en Islamitische wereld. Ook de landen die de zogenoemde "Abraham-Akkoorden'' ondertekenden, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko en Sudan stemden vóór. Tegen waren 26 landen waaronder Israel, de VS en een aantal landen van de Europese Unie, zoals het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. Verder onthielden zich 52 landen van stemming, waaronder - natuurlijk - Nederland. Daarentegen waren België, Luxemburg, Polen, Portugal en Malta vóór. Ook China en Rusland stemden vóór.

De Israelische ambassadeur bij de VN, Gilad Erdan, viel de resolutie aan voor de stemming. ''Geen enkel internationaal lichaam kan bepalen dat Israel zijn eigen land bezet houdt en dat onze aanwezigheid in Jeruzalem of in Judea en Samaria illegaal is,"zei hij. De Palestijnen juichten vanzelfsprekend de beslissing toe. 

In 2004 gaf het Internationaal Gerechtshof eveneens een adviserende opinie. Toen veroordeelde het de bouw van de ''Muur'', of het Afscheidingshek, omdat die voor het grootste deel is gebouwd in bezet gebied en niet zoals zou moeten op de ''Groene  Lijn''. Staten werden geadviseerd om niet mee te werken aan de nieuwe situatie en die niet te erkennen. Verwacht wordt dat het mogelijk een aantal jaren gaat duren voordat het Hof de nieuwe opinie bekend zal maken.

donderdag 29 december 2022

Premier Netanyahu presenteert zesde regering, een rariteitenkabinet

Netanyahu
 De Israelische nieuwe premier Benjamin Netanyahu heeft woensdag de laatste hand gelegd aan zijn zesde kabinet van Likud met de orthodox-Joodse Shas en United Tora Judaism, gecombineerd met de ''Religieuze Zionisten'' en Otzma Yehudit of Joodse Kracht. Donderdag wordt het kabinet  ingewijd. De regering is zonder enige twijfel het meest rechtse en racistische, en bovendien fascistische kabinet dat Israel ooit heeft gehad. Op verschillende punten bedreigt zij wat rest van het democratische karakter van de staat en de vrije meningsuiting. 

In de regeringsverklaring wordt al direct de toon gezet door de eerste zin waarin het ''exclusieve en onvervreemdbare recht van het Joodse volk op elk deel van het land van Israel'' wordt bevestigd. Vervolgens wordt aangekondigd dat er uit alle macht zal worden gewerkt aan het versterken van de Joodse nederzettingen in Galilea, de Negev, de Golan en ''Judea en Samaria'' (de Westoever). Verder wordt verwacht dat het nieuwe kabinet in de komende twee maanden ''de nieuwe nederzettingen'' (de naam die het nieuwe kabinet geeft aan de zogenaamde wilde, niet door de Israelische wet erkende nederzettingen) zal gaan erkennen. Daarnaast is in de (niet bindende) coalitie-overeenkomst met de Religieuze Zionisten vastgelegd dat de Israelische soevereiniteit zal worden uitgebreid tor Judea en Samaria. Er wordt daarvoor echter geen tijd genoemd. Naar verwachting zullen er - uit angst voor afwijzende reacties van met name Amerika - voorlopig geen stappen in die richting worden gezet. Daarnaast wordt de ''religieuze status quo'' met name rond de Aqsa-moskee in Jeruzalem gehandhaafd.

  De afgelopen weken waren vooral nodig om een aantal speciale en controversiële wetsontwerpen goed te keuren. Daaronder was een wet waarbij Arye Deri, die veroordeeld is wegens corruptie en belastingontduiking en in de gevangenis heeft gezeten, minister van van Binnenlandse Zaken kan worden. Of een andere wet waarbij Itamar Ben Gvir van Otzma Yehudit, die minister van Nationale Veiligheid wordt, samen met de premier de man wordt die de baas wordt van de politie zijn plannen kan voorleggen. Hij krijgt daarbij ook - maar in dit geval alleen - de leiding van de Grenspolitie, die wordt losgemaakt van de normale politie. Dit laatste plan roept - onder meer door de ''harde'' reputatie van de Grenspolitie - hier en daar grote bezorgdheid op.  En dan was er een wet waarbij Bezalel Smotrich van de Religieuze Zionisten de leiding krijgt over het ''Burgerbestuur'' van de Westoever. Smotrich wordt in feite minister van Financiën (en zal halverwege de regeerperiode van functie ruilen met Arye Deri) maar hij mag ook een minister benoemen die op het ministerie van Defensie de baas wordt van het Burgerbestuur. Gisteren werd bekend dat hijzelf de functie gaat vervullen. 

Verder was er nog een wet die het mogelijk gaat maken dat besluiten van het Israelische hooggerechtshof door de Volksvertegenwoordiging, de Knesset, met een simpele meerderheid worden ''overruled''en teruggedraaid. Deze wet riep een een protest op van 87 ex-rechters en staatsrechtgeleerden, die het een rechtstreekse bedreiging noemden van de democratie. De wet tast namelijk het principe aan van de de scheiding der machten. De wet zal overigens al volgende week op de proef gesteld worden. Er is namelijk een zaak  aanhangig gemaakt bij het hooggerechtshof tegen de wet die Arye Deri in staat stelde om minister te worden. 

Los daarvan zijn er nog tal van coalitie-akkoorden met mogelijk verstrekkende gevolgen. Bijvoorbeeld een voorgestelde aanpassing van de de Wet op de Terugkeer (waarbij degenen met één Joodse grootouder worden uitgesloten), of een voorgenomen besluit om niet langer bekeringen in Israel van niet-Joden via niet orthodoxe rabbijnen te erkennen. Ook zijn er voorstellen om de doodstraf voor terrorisme mogelijk te maken en is er een voorstel om de weigering van diensten goed te keuren als die niet stroken met de geloofsovertuiging van de dienstverlener. Het zou de mogelijkheid openen dat bijvoorbeeld hotels gaan weigeren om mensen uit de wereld van de LHBTQ gemeenschap te ontvangen. Het was dit voorstel dat president Herzog in een gesprek met Ben Gvir zijn bezorgdheid deed uitspreken. De president vroeg hem zich te matigen en goed te letten op de reacties uit het buitenland.

Over wie er in het kabinet zitting gaan nemen kan nog worden gezegd dat Yoav Galant (Likud), een vroegere stafchef minister van Defensie wordt. Yariv Levin (Likud), die als interim-voorzitter van het parlement het aannemen van de recente nieuwe wetten begeleid, wordt minister van Justitie en Buitenlandse Zaken gaat naar Eli Cohen die de post later zal wisselen met Israel Katz (beiden zijn Likud). Maar, zoals de krant Haaretz opmerkt, de echte minister van Buitenlandse Zaken zal - zoals gewoonlijk - Netanyahu zelf zijn. Tzachi Hanegbi, bekend als voorvechter van de kolonisten en groot voorstander van een aanval op Iran, wordt de  nationale Veiligheidscoördinator. Er zijn 29 ministers, waarvan drie voor Otzma Yehudit en vier voor de Religieuze Zionisten. Netanyahu had tot het laatst gewacht met kanidaten van Likud hun functies mee te delen. In Israel worden demonstraties voorbereid van diverse organisaties tegen het kabinet. De Jordaanse koning Abdullah II waarschuwde Israel dat het niet over de ''rode lijn'' moet gaan voor wat betreft de Aqsa-moskee in Jeruzalem.     


donderdag 22 december 2022

Israeli's schieten bij Josefs Tombe voetballer Daraghmeh dood met een schot in de rug

Ahmed Daraghmeh
Israelische militairen, die met groot materieel waren uitgerukt om kolonisten te beschermen die een bezoek wilden brengen aan de Tombe van Jozef in Nablus, hebben donderdagmorgen vroeg een man gedood en zes anderen verwond. De man die werd doodgeschoten was de 23-jarige Ahmed Atef Mustafa Daraghmeh uit Tubas in het noordoosten van de Westoever. Hij was volgens medische bronnen in de rug (!) en in een been getroffen. Ahmed Daraghmeh was een bekende voetballer bij de ClubThaqafi (Culturele Club) in Tubas. 

De bronnen voegden er aan toe dat verder nog zes anderen door scherpe munitie waren getroffen. Drie van hen hadden levensbedreigende verwondingen opgelopen. Afgezien daarvan waren er nog twee die waren getroffen door zogenoemde ''rubberkogels'', van wie één in een oog en de andere in een arm. Er waren 29 mensen onwel geworden door een overdosis traangas.

Palestijnse bronnen meldden dat de Israeli's waren gekomen met een lange stoet militaire jeeps en zelfs een bulldozer om een groep kolonisten te begeleiden. De invasie leidde tot protesten en daarop had het leger het vuur geopend met scherpe munitie, traangasgranaten, flitsgranaten en rubberkogels (metalen kogels overtrokken met een laagje rubber). De Lion's Den, een gewapende Palestijnse groep uit Nablus, meldde in een kort statement dat ook zij hadden deelgenomen aan het vuurgevecht.

De Tombe van Josef, die zich bevindt vlakbij het Balata-vluchtelingenkamp, is een geliefde plek voor nachtelijke bezoeken van kolonisten. Volgens sommige Joden is het de laatste ligplaats van Josef, die wordt vereerd door Joden, Moslims en Samaritanen. Palestijnen menen echter dat het de begraafplaast is van Sheikh Yousif Dweikat, een lokale heilige. De nachtelijke bezoeken leiden onveranderlijk tot scherpe confrontaties met Palestijnen (die volgens de akkoorden van Oslo in feite de zeggenschap over de plaats hebben). Bij die confrontaties vallen geregeld doden. Daar zal niets aan veranderen zolang de bezetting in de huidige vorm wordt voortgezet.

dinsdag 20 december 2022

Twee personen met kanker sterven dankzij de Israelische bezetting

Nasser Abu Hmeid

 De beweging Fatah heeft opgeroepen tot een nationale staking uit protest tegen de dood van Nasser Mohammed Abu Hmeid uit het vluchtelingenkamp al-Amari bij Ramallah, die dinsdag overleed aan uitgezaaide longkanker. Abu Hmeid, die één van de oprichters was van de Martelaren van al-Aqsa, de militie van Fatah, was twee dagen geleden overgebracht naar een Israelische kliniek vanuit de gevangenis van Ramleh. 

Abu Hmeid klaagde in augustus 2021 over pijn in de borst wat later longkanker bleek te zijn. Hij werd  geopereerd maar keerde terug naar de gevangenis zonder chemotherapie of andere speciale medische zorg. Pas onlangs werd tot chemo besloten, maar toen was de kanker was al uitgezaaid. Er werden de afgelopen maanden diverse verzoeken gedaan door menserechtenorganisaties om hem vrij te laten teneinde een behandeling te ondergaan in een Palestijns ziekenhuis. Die werden echter allemaal door Israelische rechtbanken van de hand gewezen. 

Abu Hmeid werd voor zijn aandeel in de Aqsa -intifada veroordeeld tot zeven maal levenslang plus 50 jaar, maar ook daarvoor bracht hij al verscheidene jaren in Israelische gevangenschap door. Zijn broer Abdel Mon'eim werd in 1994 door het Israelische leger gedood en een andere broer, Nasr, zit vier levenslange gevangensisstraffen uit. Het huis van de familie is tweemaal door het Israelisch leger verwoest. De moeder van Abu Hmeid mocht hem pas de avond voor zijn dood een bezoek brengen, hij was toen in coma. Vergelijk dat met de de Nederlandse behandeling van de vier van Breda. Eén van hen, Lages, werd omdat gemeend werd dat hij terminaal ziek was, in 1966 in vrijheid gesteld. Hij leefde daarna nog vijf jaar. Een tweede overleed in 1979, de twee overgeblevenen mochten in 1989 naar huis. waar ze hetzelfde jaar overleden.

Mahmoud al Kurd
Toevallig maakte de mensenrechtenorganisatie al-Mezan in Gaza dinsdag bekend dat op 16 december de 45-jarige Mahmoud Mohammed al-Kurd uit Deir al-Balah (Gaza) is overleden nadat de Israelische autoriteiten tot vier keer toe hadden geweigerd hem toe te laten voor een behandeling in het Augusta Victoria Ziekenhuis in Jeruzalem. Hij had daar afspraken, waarvan de laatste geweigerde afspraak op  29 november was. De organisatie al-Mezan diende daarop een verzoek in bij de Officier van Justitie in Be'er Sheva, maar kreeg alleen toestemming voor als hij via Jordanië zou komen. Uiteindelijk kreeg al-Mezan via het hooggerechtshof groen licht voor een afspraak op 15 december waarbij hij via de grensovergang Erez mocht reizen. Het lukte al-Kurd om die dag het ziekenhuis te bereiken, maar zijn toestand was toen al zo slecht dat hij de volgende dag overleed. Al-Mezan voegt er aan toe dat sinds het begin van 2022 op deze manier - doordat Israel weigerde toestemming te geven via Erez te reizen - negen patiënten zijn overleden, onder wie drie kinderen. 

zondag 18 december 2022

Israelische kolonist doodt twee broers met ''ramaanval''

 
Mohammed (rechts) en Muhannad Yousef Muteir (Wafa)

Bij een vermoedelijke ''ramaanval'' van een ongeveer 50 jaar oude Israelische kolonist zijn zaterdagavond twee broers gedood. Het gebeurde in de buurt van het Za'tara checkpoint ten zuiden van Nablus. Mohammed en Mohannad Muteir uit het Qalandia -kamp bij Jeruzalem waren bezig een band te vervangen en bevonden zich naast hun auto op de - donkere - weg toen de settler zijn auto op die van hun liet crashen. Mohammed was op slag dood, Muhannad overleed later in een Israelisch ziekenhuis. Een neef van de twee zei dat de broers waren geraakt door een snelrijdende Israeli. Volgens de Rode Davidster, het Israelischge Rode Kruis, was de man ook licht gewond.

De organisatie Fatah noemde het eenvoortzetting van de misdaden jegens het Palestijnse volk.In Qalandia werd een algemene staking uitgeroepen. En de Lion's Den, de in mei opgerichte organisatie van gewapende verzetsmensen in Nablus, riep Palestijnen op ''hun broeders te wreken''. 

Salah Hammouri nu definitief uitgezet

 
Salah Hammouri in Parijs (Wafa)

De Palestijnse advocaat Salah Hammouri is zondagmorgen om zes uur op een vliegtuig naar Parijs gezet nadat minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked daartoe had beslist. Het besluit is heftig bekritiseerd door Frankrijk. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zaken zei in een verklaring dat het de ''illegale beslissing van de Israelische autoriteiten veroordeelt''. Het ministerie voegde eraan toe dat het alle mogelijke stappen had genomen, ''waaronder de hoogste politieke echelons waren inbegrepen'' om te zorgen dat de rechten van Hammouri zouden worden gerespecteerd, ''zodat hij in staat zou worden gesteld een normaal leven te leven in Jeruzalem, de stad waar hij is geboren, nog steeds woont en wenst te blijven''.    

Hammouri werd in Parijs opgewacht door een kleine menigte. Hij zei dat hij de strijd zal voortzetten vanuit Parijs. ''Ik heb het recht te leven in mijn vaderland. En ":Dit zal ons niet van het pad van verzet afleiden.'' De Franse veroordeling volgt kort na een verklaring van Heba Morayef, de directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrka, waarin zij zei dat Hammouri de laatste twintig jaar voortdurend wasblootgesteld aan vervolging, scheiding van zijn familie, onder toezichtstelling en dreiging met het intrekken van zijn recht op het inwonerschap van Jeruzalem. ''Deze vervolging moet nu stoppen, de Israelische autoriteiten moeten Hammouri vrijlaten, zijn inwonerstatus bevestigen en hem in staat stellen zonder vrees zijn mensenrechtenwerk uit te oefenen.'' 

Hammouri werd indertijd gedwongen in te stemmen met een ''plea deal'' dat hij had deelgenomen aan een plan om de Sefardische opperrabbijn Ovadia Yosef te vermoorden. Hij kreeg daar in 2005 zeven jaar voor. Hij werd echter in 2011 in vrijheid gesteld tijdens de gevangenenruil voor Gilad Shalit. In 2017 werd hij opnieuw gearresteerd en zat hij verschillende periodes uit als ''adminstrative detainee''. Tussendoor werkte hij als advocaat voor de groep Addameer. In oktober 2021 besloot Ayelet Shaket hem zijn status als Jeruzalemmer af te nemen op grond van een (geheim) rapport van de Shin Bet dat hij niet loyaal zou zijn aan de staat Israel. In maart werd hij opnieuw vastgezet. In oktober hield het hooggerechtshof de beslissing hem uit te zetten nog even aan, om onlangs alsnog akkoord te gaan. Zijn vrouw en twee kinderen wonen in Fankrijk, nadat ze acht jaar geleden door Israel waren uitgezet. 

dinsdag 13 december 2022

Straffen voor Palestijnse deelnemers aan rellen van 2021 duiden op juridisch racisme

Politie in actie in Jeruzalem (Foto uit 2021 Adalah)
Palestijnen die het ongeluk hebben gehad dat zij zijn opgepakt tijdens de onlusten van mei 2021 krijgen in deze tijd hun vonnissen te horen. Die vallen niet mee. De tot nu toe zwaarste straf was voor een 25-jarige kapper uit Akka, Adham Bashir. Hij kreeg tien jaar gevangenisstraf. Verschillende anderen die voor hetzelfde waren opgepakt wachten nog op hun veroordeling. De kans is groot dat zij nog zwaarder zullen worden gestraft  En dat terwijl de strafffen voor Joden die in dezelfde periode werden gearresteerd vele malen lager uitvallen. 

Mei 2021 was de tijd waarin de Israelische Palestijnen in verzet kwamen tegen het Israelische optreden op het terrein van al-Aqsa (dat toen heftig werd schoongeveegd ten koste van honderden gewonden) en de dreiging van het uitzetten van vier families uit de wijk Sheikh Jarrah (waarbij ook diverse gewonden vielen), terwijl  Israel in dezelfde tijd nog een mini-oorlog tegen Gaza voerde. Die oorlog was een antwoord op raketten die vanuit Gaza waren afgevuurd als een reactie op de manier waarop Israel tekeer ging in Jeruzalem. Tijdens die oorlog kwamen tenminste 233 Palestijnen om en werd onder meer een flatgebouw (waarin de kantoren van al-Jazeera en het  persbureau AP) gebombardeerd. Het waren 11 dagen van verzet in alle zogenaamd ''gemengde'' steden in Israel en alle Palestijnse gebieden, met name in Galilea. De Israelische politie trad daar ongemeen heftig tegen op, daarbij - vaak ongevraagd -bijgestaan door grote groepen rechtse Joden die de Palestijnen aanvielen. 

Uiteindelijk werden meer dan 2.150 arrestaties verricht van wie 91 procent Palestijns. Intussen heeft de staats-aanklager 397 aanklachten geproduceerd tegen 616 mensen, van wie 545 Palestijnen. Wat daarbij onmiddellijk opvalt, behalve dat veruit de meeste aangeklaagden Palestijnsen zijn, is het verschil in strafmaat. Neem het geval van de Palestijnse burger Said Moussa die gewond raakte in Tel Aviv bij een aanval door tientallen Joden. Slechts zeven mensen werden voor dit geval aangeklaagd. Zij kregen hiervoor straffen variërend van 15 tot 20 maanden. Een ander geval was dat van de Palestijn Moussa Hassouna die op 11 mei in de ''gemengde'' stad Lydda (Lod) werd doodgeschoten. Hiervoor werden vijf mensen aangehouden. Uiteindelijk werden ze alle vijf vrijgelaten omdat ze waren opgetreden uit ''zelfverdediging''. 

De mensenrechtenorganisatie Adalah klaagde eeder dit jaar dat zij bewijzen had dat er druk was uitgeoefend op de politie om de zaak te seponeren. Zo had de leider van het onderzoek aan de baas van het instituut dat wapens checkte gezegd dat de controle op de pistolen van de vijf ''de laagste prioriteit'' had. En de minister van Publieke Veiligheid, Ohana, had dezelfde dag gebeld dat het ging om mensen die ''zich hielden aan de wet en die moesten worden vrijgelaten''. Weer een andere Palestijn, de 17-jarige Mohammed Kiwan, werd door de politie doodgeschoten. Achteraf werd in een politie-onderzoek vastgesteld dat zijn dood gerechtvaardigd was geweest. Aan de andere kant  stierf een Jood, Yigal Yehoshua, nadat hij met stenen was bekogeld. Daarvoor staan zeven Palestijnen terecht voor moord. En in Akka stierf de 84-jarige Aby Har-Even na een brand in een hotel waarvoor ook zeven mensen terechtstaan wegens deelname aan rellen en brandstichting.  

Het vonnis van de 25-jarige Adham Bashir geeft in dit verband te denken. Hij werd tegelijkertijd met een aantal anderen gearresteerd wegens het ernstig mishandelen van een Israelische man, Mor Janashvili, in zijn woonplaats Akka in Noord-Israel. Hij zat 40 dagen in voorarrest gedurende welke hij één keer kort contact mocht hebben met een advocaat. Gedurende het verhoor werd hem duidelijk dat niet de politie, maar de veiligheidsdienst Shin Bet hem verhoorde. ''Ze zetten me onder druk en mishandelden me. Ze puugden op me, onthielden me eten en sigaretten en zeiden dingen over mijn moeder en zuster die ik niet kan herhalen. Ze wilden me breken.'' Na afloop van de 40 dagen werd hij naar Shefa Amr, een plaats 20 kilometer zuidelijker dan Akka gedeporteerd en verbleef daar bijna anderhalf jaar in huisarrest.Totdat de veroordeling kwam. Die kwam als een grote schok. 

Een rechtbank in Haifa veroordeelde hem voor het deelnemen aan rellen en twee zaken die als terroristisch werden aangemerkt: zware mishandeling en het onder verzwarende omstandigheden toebrengen van ernstig letsel. Hij kreeg er - na een plea deal - tien jaar gevangenisstraf voor en moest  150.000 shekel (ruim € 40.000) schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Zes anderen wachten nog op veroordeling voor hetzelfde feit, nadat een zevende een jaar gevangenisstraf kreeg wegens deelname aan rellen. Het is de vraag hoe de vonnissen zullen uitpakken. Adham Bashir zegt: "Ik ging naar buiten omdat er een verkeersongeluk was. Ik had niet de bedoeling om iemand iets aan te doen.Wat de politie beweerde was onwaar, ik had geen aandeel aan de aanval. Het was een media-spektakel, ik ben tot zondebok gemaakt.'' Afgelopen week  is hij in de gevangenis verdwenen. Zijn moeder, die hem gezelschap heeft gehouden tijdens het huisarrest, is radeloos. Zijn familie denkt na over het aanvechten van de zaak,  maar Adham is intussen zijn kapperszaak kwijt. Ook heeft hij tevergeefs geprobeerd zijn verloofde over te halen hem op te geven. Ze wilde echter op hem blijven wachten. 

Aida Touman-Suleiman, een parlementslid van de communistische Hadash-partij, noemt de zaak intussen politiek. Zwaardere vonnissen en discrriminatie van Palestijnen zijn gebruikelijk, maar deze zaak is alarmerend, volgens haar. Deze jonge mensen zijn niet ondervraagd door de politie maar door de Shin Bet met het duidelijke doel hen terrorisme ten laste te leggen. Volgens haar zou Adham eigenlijk in beroep moeten gaan, maar is het de vraag of hij dan gelijk zou krijgen. Een systeem dat Joden 20 maanden geeft en Palestijnen tien jaar kan niet eerlijk zijn. Ze vreest dat anderen in Bashirs zaak misschien  nog meer gaan krijgen. Zij vreest het ergste ook gezien de komst van de nieuwe rechtse regering. ''Het is een poging om collectief af te schrikken en onze jongeren betalen de prijs.''

(Gebaseerd op een artikel uit Middle East International van 8/12/2022)

maandag 12 december 2022

Israeli's schieten 15-jarig meisje dood dat haar kat van het dak wilde halen

Jana Zakarneh

Updated.
Het Israelische leger heeft zondagnacht tijdens een actie om arrestaties te verrrichten dit keer voor de verandering een 15-jarig meisje doodgeschoten. Jana Majdi Issam Assaf was naar het dak van haar huis in Jenin (westelijke Jordaanoever) gegaan toen zij schoten hoorde. Volgens haar oom werder ongeveer 50 meter van haar huis geschoten en wilde ze kijken wat er aan de hand was. 
Een dag later kwam een betere verklaring: ze was naar het dak gegaan omdat ze haar kat wilde ophalen, Haar vader liep een paar minuten later ook naar boven en vond haar liggend in een plas bloed. Ze was in haar hoofd geschoten. Later, in het ziekenhuis, werden nog ten minste vier andere kogelinslagen van dumdumkogels gevonden. 
Ze was overigens pas 15. En haar naam luidde Assaf en niet Zakarneh zoals eerst gemeld. Het komt ontzettend vaak voor dat er onduidelijke of onjuiste gegevens van slachtoffers de ronde doen. Logisch, want iedereen buitelt over elkaar heen als zoiets als het plotseling doodschieten van een 15-jarige gebeurt. 

Het Israelische leger zei in een reactie op de hoogte te zijn van het feit dat er een meisje was gedood. Er zou een onderzoek worden ingesteld, zo werd - routinematig - gezegd. Daar horen we dus nooit meer iets van.

Eén van de leiders van al-Fatah in Jenin, de grootste factie, zei dat er vandaag wordt gestaakt in Jenin als een reactie op de dood van Jana. Zij is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een Israelische sluipschutter. Defense for Children International - Palestine meldt dat drie mensen tijdens de Israelische actie werden gearresteerd. De drie werden in een kamer opgesloten, terwijl de familie van het huis in een andere kamer werd geparkeerd en de legereenheid zelf het gastenverblijf innam. Daar vond de familie  later een aantal patroonhulzen. De kamer waarin het leger zich terugtrok gaf uitzicht op het - lager gelegen - huis van Jenna dat ongeveer 300 meter verder ligt. 

Het Israelische leger maakte bekend dat tijdens de arrestatie-actie  schoten zijn afgevuurd en met vuurwerk was gegooid. Het leger ''had het vuur beantwoord''. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid werden daarbij twee Palestijnen door kogels gewond. Jana Assaf is het 166ste slachtfoffer dit jaar op de Westoever en het 36ste kind onder hen. Alleen al in Jenin zijn er dit jaar 59 personen doodgeschoten. 

vrijdag 9 december 2022

Iran maakt eerste executie bekend van deelnemer aan protesten

Mohsen Shekari

De rechterlijke macht van de Islamitische Republiek Iran heeft donderdagmorgen de executie bekendgemaakt van Moshsen Shekari. Volgens het Iraanse persbureau Mizan was hij de eerste deelnemer aan protesten tegen het regime die werd geëxecuteerd. Aangenomen wordt dat het regime met deze executie de prostesten hoopt af te schrikken. Shekari werd opgehangen. Er zij nog zeker 11 andere ter dood veroordeelden wegens deelname aan de pretenten die op terechtstelling wachten.

Het Iraanse persbureau Fars publiceerde enkele uren na zijn terechtstelling een video van Shekari's bekentenissen. Het was duidelijk dat die onder pressie verkregen waren, zijn gezicht vertoonde tekenen van geweld.

De organisatie Iran Human Rights, die vanuit Oslo opereert, tekende aan dat Shekari geen eerlijk proces heeft gehad. Zo kreeg hij geen advocaat. Hij werd op 25 januari op straat in Tehean aangehouden wegens bedreiging met een wapen van een officier van de Bassidj. Hem werd ''moharebeh'' ten laste gelegd, ''vijandschap jegens God''. 

donderdag 8 december 2022

Israeli's schieten 15-jarige van achteren neer

Dia Rimawi
Israelische militairen hebben donderdagavond nog een vierde Palestijn doodgeschoten, terwijl drie anderen gewond werden. Van één van hen, die door de Istaeli's werd meegenomen en in een Israelisch  ziekenhuis werd afgeleverd is de toestand kritiek. 

Het gebeurde in de plaats Aboud ten noordwesten van Ramallah. De drie jongens waren echter afkomstig uit Beit Rima dat daar vlakbij ligt. Gedood werd Dia Mohammed Rimawi die volgens de krant Haaretz 17 jaar was, maar volgens het Palestijnse  persbureau Wafa pas 15 jaar oud was. Hij werd gedood door twee schoten in de rug die er aan de voorkant weer uitkwamen, het ene schot bij zijn maag, het andere bij zijn borst. (Hij was dus een duidelijke bedreiging geweest voor de soldaat die hem doodschoot). Het letsel van de jongen die in  een ziekenhuis in Israel terecht kwam is niet bekend, de twee anderen waren gewond in de borst en in een been en belandden in een ziekenhuis in Ramallah. Volgens het leger waren de jongens auto's van Israeli's bij de nederzetting Beit Aryeh Ofarim aan het bekogelen met stenen en met flessen gevuld met verf. Het leger had daarop het vuur op hen geopend. 

In de ochtend van dezelfde dag schoten militairen drie mannen dood bij een inval in Jenin. Het aantal in 2022 door Israel gedode Palestijnen bedraagt nu 165.

Israeli's schieten drie man dood in Jenin en maken 10 gewonden


Updated.
Israelische bezettingstroepen hebben donderdagmorgen bij een inval in Jenin opnieuw drie mensen  doodgeschoten. De troepen drongen bij het aanbreken van de dag de stad Jenin en het belendende kamp binnen en posteerden sluipschutters op de daken. De bedoeling was enkele mensen te arresteren, maar er braken protesten uit. Daarbij werden Sidqi Zakarneh (29) uit Jenin, Tareq al-Damaj (29) uit het vluchtelingenkamp en Ata Shalabi (46)  uit Qabatiya (vlakbij Jenin) van korte afstand neergeschoten. De eerste twee mannen waren lid van de Brigades van de Martelaren van al-Aqsa, een Fatah-militie. Volgens het Israelische leger waren de mannen gewapend, maar er werd slechts in één geval een wapen gevonden.  

Familieleden van Ata Shalabi vertelden dat hij werkte in een Israelische fabriek in een nederzetting in de buurt van al-Jalameh en op weg was naar zijn werk toen hij de auto zag met de lichamen van Zakarneh en al-Damaj. Hij wilde gaan helpen maar werd neergeschoten met een schot in zijn hoofd, plus drie in zijn borst en drie in zijn rug. ''Ze houden van bloed,'' becommentariëerde iemand op Twitter, waar ook de video werd getoond waarin dit tafereel te zien was. 

Er werd verder het vuur geopend op een ambulance die gewonden afvoerde. De.chauffeur wist ternauwernood tijdig weg te komen. Er waren 10 gewonden door kogels, die werden afgevoerd naar ziekenhuizen. Hoeveel mensen werden gearresteerd was niet duidelijk. Eén van hen was een hoge officier van de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit.

Woensdagavond werd ook een man gedood die eerder vanuit een rijdende auto het vuur geopend zou hebben op de nederzetting Ofra. Hij werd achterna gezeten door de militairen en vlakbij zijn huis in Silwad (regio Ramallah) doodgeschoten, nadat hij was gestopt en het vuur op zijn achtervolgers had geopend. Het was de 32-jarige Mujahed Mahmoud Hamad uit Silwad. Hij had al 11jaar in Israelische gevangenissen doorgebracht waarvan een deel als administratieve gedetineerde. Hij zou het verblijf in gevangenissen moe zijn geweest.

Er zij nu dit jaar 164 mensen door de Israeli's gedood op de Westoever, een recordaantal.

woensdag 7 december 2022

Israeli's doden man na achtervolging


Mujahed Hamad te paard

Israelische militairen hebben woensdagavond een Palestijn gedood na een achtervolging. De Palestijn, de 32-jarige Mujahed Mahmoud Hamed uit Silwad, had daarvoor uit een rijdende auto schoten gelost op de nederzetting Ofra die dicht bij Silwad (regio Ramallah) ligt. De soldaten achtervolgden hem in zijn auto en dicht bij zijn huis stopte hij, stapte uit en schoot op zijn achtervolgers. Hij werd vervolgens doodgeschoten.

Mujahed Hamad had eerder 11 jaar doorgebracht in Israelische gevangenissen. De laatste keer was in 2020 toen hij vrijkwam na 21 maanden in administratieve gevangenschap. In die tijd ging hij ook 42 dagen in hongerstaking. Mujahid was getrouwd en vader van een zoontje. Hij is de 160ste Palestijn die dit jaar op de Westoever is gedood door Israeli's. 

Al-Jazeera dient strafklacht over de moord op Shireen Abu Aqleh in bij het ICC

OCN news service
Het in Doha (Qatar) gevestigde netwerk al-Jazeera heeft dinsdag een klacht bij het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag gedeponeerd inzake de moord op 11 mei op Shireen Abu-Aqleh. Al-Jazeera heeft nieuw getuigenmateriaal en video's verzameld die volgens een statement van het netwerkt onomstotelijk aangeeft dat er rechtsreeks werd geschoten op haar correspondent Abu Aqleh en haar collega's. Ook toont het aan dat er - anders dan Israel beweerde - behalve door Israeli's door niemand anders in het gebied werd geschoten op het moment dat zij en haar collega Ali Samoudi werden getroffen. Volgens al-Jazeera geeft het bewijs aan dat er sprake was van een uitgebreidere campagne om al-Jazeera het zwijgen op te leggen.

Het dossier, dat het resultaat is van een zes maanden durend onderzoek, werd overhandigd door Rodney Dixon, de advocaat van al-Jazeera. Dixon presenteerde het als onderdeel van een campagne tegen al-Jazeera, waarbij hij ondermeer verwees naar het bombarderen van het kantoor van al-Jazeera in Gaza op 15 mei 2021.  ''De nadruk valt op Shireen, die onvoorstelbare moord, maar het bewijs dat we verzameld hebben gaat over alles waarbij al-Jazeera werd aangevallen als internationale media-organisatie.''

Shireen Abu Aqleh was 25 jaar de correspondente van al-Jazeera. Zij was een begrip in de Arabische wereld. Lina Abu Aqleh, de nicht van Shireen die ook in Den Haag was, toonde zich hoopvol over de aanklacht en Anton Abu Aqleh, Shireens broer, zei dat hij belangrijk was voor de familie. Dixon merkte op dat de ICC eventueel samen zou kunnen werken met de FBI die in november aangaf dat zij de zaak zouden onderzoeken. Maar Ned Price, de woordvoerder van het State Department, wees dat af. Ook de Israelische premier Yair Lapid zei dat Israel niet zou meewerken en dat geen enkele Israelische militair door het ICC verhoord zou worden. Het Israelische parlementslid Ben Gvir noemde al-Jazeera ''antisemitisch''. De Israelische minister van Financiën Lieberman zei dat alle perskaarten van de al-Jazeera correspondenten nu ingetrokken dienden te worden.

De school-tent in Masafer Yatta is alweer gesloopt

Herinnert iemand zich Masafer Yatta en hoe daar pas een schooltje met 23 leerlingen uit diverse dorpen met de grond gelijk werd gemaakt? En hoe de vertegenwoordigers van de Europese Unie verontwaardigd spraken van ''het recht van leerlingen op het krijgen van onderwijs''? En dat het schooltje werd vernield ''precies een dag'' nadat de Europese vertegenwoordigers er een bezoek aan brachten?

Nou, het schooltje werd opnieuw opgezet, ditmaal in een tent. Hier is te zien dat de leerlingen iets te vieren hadden. Maar intussen hebben de wakkere Israelische bezetters enkele dagen later ook de tent alweer afgebroken. De kinderen staan weer lelijk in de kou. Ditmaal ontbrak ook de heldhaftige taal van de Europese Unie of haar vertegenwoordigers. Israel is daar trouwens nooit erg van onder de indruk. 

Zo verdween opnieuw - en geluidloos - een belangrijk element dat de overleving van Masafer Yatta garandeerde. Hoe een gemeenschap die al bestond sinds de voor-vorige eeuw na een - volstrekt illegale - uitspraak van het Israelische hooggerechtshof stukje bij beetje wordt geëlimineerd. 
 

dinsdag 6 december 2022

Hoe een fascistische regering in Israel gestalte kreeg

Smotrich
De nieuwe regering-Netanyahu is nog niet definitief gevormd, maar er zijn al diverse boze en ongeruste reacties van mensen die nu ineens hebben ontdekt dat Israel afglijdt naar een soort autocratische apartheidsstaat waar fascisten het voor een belangrijk deel voor het zeggen hebben. De deken van de orde van advocaten riep bij voorbeeld op tot straatprotesten. Generaal b.d. Gadi Eisenkot zei dat de autoriteit van zowel de chef-staf als de minister van Defensie werden uitgehold. De aftredende premier Ladid sprak van een ''gevaarlijke politieke ingreep in de veiligheid van Israel en de mogelijkheid van het leger om op te treden''. En verschillende oud-gedienden van de overheidspolitiek in de bezette gebieden sloegen alarm.

Wat is er aan de hand?

 Netanyahu heeft als opmaat naar de bekendmaking van zijn nieuwe coalitieregering verschillende akkoorden gesloten met politieke partijen. Wat vooral de ongerustheid aanwakkert zijn de akkoorden met de Kahanist (lees: fascist) Itamar Ben Gvir en de religieuze zionist (lees: fascist) Bezalel Smotrich. Om met de laatste te beginnen: Smotrich wilde minister van Defensie worden, maar Netanyahu vond dat geen goed idee. Alleen hadden Smotrich en Ben Gvir tijdens de verkiezingen niet minder dan 14 zetels behaald en dus kon Netanyahu niet om hen heen. Daarom wordt Smotrich minister van Financiën (in een wisseldeal met Aryeh Deri van Shas- die eerst naar Binnenlandse Zaken gaat en later ruilt met Smotrich) 

Die stap terug moest echter worden afgekocht en dat gebeurde door Smotrich een flinke portie zeggenschap over de bezette gebieden te gunnen. Smotrich mag een staatssecretaris van Defensie benoemen. Die krijgt vervolgens, samen met Smotrich, de premier en de minister van Defensie de zeggenschap over wie er chef van het Burger Bestuur van de bezettte gebieden wordt (de misleidende naam moet verhullen dat het gaat om het militaire bestuur). En ook mag hij in dezelfde samenstelling  bepalen wie de Coördinator wordt van de Regeringspolitiek in Bezet gebied. De eerste functie werd tot dit moment ingevuld door de minister van Defensie, en de tweede werd bepaald in samenspraak van de minister van Defensie en de premier. Beide functies, de eerste een brigade-generaal en de tweede een generaal-majoor, bepalen het beleid in bezet gebied. 

Het Burgerbestuur is verantwoordelijk voor de bouwplannen in bezet gebied, zowel wat betreft nederzettingen voor bouwvergunningen aan Palestijnen. Het heeft een afdeling ''inspectie'' die gaat over illegaal bouwen, het geeft pasjes af aan Palestijnen die in Israel mogen werken en het coördineert samen met de Palestijnse Autoriteit de veiligheid en de infrastructurele plannen als wegenbouw en waterbeheer. Daarnaast is overeengekomen dat Smotrich zeggenschap krijgt over een nieuw in te stellen orgaan dat de politiek ten aanzien van de nederzettingen gaat coördineren en dat hij ook mag bepalen welke antwoorden de regering gaat geven bij vragen van het hooggerechtshof. Het is duidelijk: Smotrich die alle illegale nederzettingen wil legaliseren en de bestaande uitbreiden, gaat heel wat bepalen op de Westoever.    

Ben Gvir (Foto's Wikipedia)
Dan Ben Gvir. Hij wordt minister van Nationale Veiligheid. Hij krijgt er de ministeries van Ontwikkeling van de Negev en van Galilea en het ministerie van het Nationale Erfdom bij. Hij krijgt verder de zeggenschap over de politie (de politiecommissaris wordt in feite zijn ondergeschikte) en wordt verder de baas van de Nationale Gevangenisautoriteit. In de laatste hoedanigheid is hij van plan iets te doen aan de Palestijnse gevangenissen die hij bij gelegenheid ''vakantiekolonies'' heeft genoemd. Wat de Negev en Galilea betreft heeft hij plannen om de Nationale Garde uit te breiden om die naar de zogenoemde ''gemengde steden'' te sturen als ook de Groene Garde, die  opereert in de Negev. Hij krijgt verder de beschikking over een 2.000 man tellende afdeling van de Grenspolitie dat in de bezette gebieden opereert, inclusief  een zogenaamd ''undercover'' eenheid  Deze eenheid opereert alleen tegen Palestijnen. Verder heeft hij plannen om het terrein van de Aqsa-moskee open te stellen voor Joodse bidders (tot nu toe mag er eigenlijk alleen worden gebeden door moslims). Het is interessant om te weten dat zijn vrouw lid is van de club die hiervoor ijvert. En hij is van plan de ruime mogeljjkheden om in Israel wapens te dragen verder te verruimen. Hij gaf zelf al het goede voorbeeld door in de wijk Sheikh Jarrah te verschijnen met een getrokken pistool, waarbij hij zijn aanhang de raad gaf iedere Palestijn die stenen gooide neer te schieten.    

Dan is er nog Avi Moaz, de voorzitter van de Noam-partij niet allen super-orthodox is maar ook fel anti-homo, en die van Netanayahu een post kreeg in het ministerie van Opvoeding.Hij kreeg daar de verantwoordelijkheid voor de Autoriteit Joodse Identiteit, met een scala aan opvoedingsprojecten, variërend van joodse religieuze onderwerpen tot zaken als psychologie, mensenrechten en gender-gelijkheid. 

Het is een fraai gezelschap, waaronder verschillende ex-gedetineerden zoals Ben Gvir en Smotrich, Aryeh Deri en uiteraard Netanyahu zelf, al is de laatste nog niet veroordeeld en bestaat het coalitie-akkoord voor een deel uit plannen om een wetswijziging mogelijk te maken die dat gaat verhinderen. Zoals er ook een westvoorstel wordt ingediend om Aryeh Deri (veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en het achterover drukken van geld) minister te kunnen maken ondanks een ban van het hooggerechtshof daarop. Er zijn verder nog veel meer mooie plannen, bijvoorbeeld om de Wet op de Terugkeer te veranderen (geen erkenning meer voor mensen met één Joodse grootouder of die Joodse zijn geworden bij een vrijzinnige rabbijn). Maar daarover maar een volgende keer verder. Net als over de merkwaardige reactie van een deel van de Israel-lobby dat nu blijkbaar in de gaten krijgt dat er iets aan de hand is in Israel. Ja, beste leden van de lobby, er is daar gaandeweg iets veranderd, en dat kon gebeuren doordat jullie al jaren- en jarenlang jullie ogen sloten voor alles wat er fout is in Israel - van de rechtspraak en de onteigeningen en roof van land, tot de regelmatige sloop van Palestijnse huizen, en de dagelijke terreur van kolonisten, tot de regelmaat waarmee Palestijnen als konijnen overhoop worden geschoten. Jullie wilden het niet zien en niet weten. Zodat er uiteindelijk een heel leger van Ben Gvirs kon ontstaan.  

maandag 5 december 2022

Palestijn gedood in Deheishe-kamp

Omar Manna Fararja
Israelische militairen hebben maandagochtend vroeg weer een Palestijn gedood. Dit doodschieten van jonge Palestijnen gebeurt nu vrijwel dagelijks. Omar Manna Fararja (22) werd in de borst geschoten tijdens een salvo op een groep  jongeren in het Deheishe-vluchtelingenkamp bij Bethlehem. Daar waren confrontaties uitgebroken nadat een stevige legermacht zich een weg baande in het kamp, en huizen doorzocht en overhoop haalde. Vier mensen werden opgepakt, onder wie de jongere broer van Fararja.  Zes anderen liepen schotwonden op in hun benen. 

Er werd als reactie op de dood van Omar Fararja een algemene staking uitgeroepen in het district Bethlehem. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid is het aantal Palestijnen dat door toedoen van de Israeli's is gedood in 2022 nu 212, 52 in Gaza en 160 op de Westoever. 

zondag 4 december 2022

De getuigen spreken het tegen, maar de Israel-lobby geeft zich niet gewonnen

 ''Israelische politieman maakt zich schuldig aan executie," schreef ik vrijdag. Datzelfde merkten een heleboel mensen op Twitter op, die het filmpje retweetten waarop te zien is dat de politieman eerst met drie man worstelt (van wie twee probeerden de derde man los te trekken van de politieman) en later met één man. En dat eindigde toen de politieman zijn pistool greep en met vier schoten het leven beëindigde van zijn ''sparring partner''.

Van verschillende kanten waren ook geluiden van voorzichtige afkeuring te horen. Bijvoorbeeld van de Speciale Coördinator voor het Vredesproces in het Midden-Oosten van de Verenigde Naties'', Tor Wennesland. Hij twitterde dat hij hevig geschrokken was van het ''doden van een Palestijn tijdens een  handgemeen''. Hij vond dat er een onderzoek moest komen en hij bracht zijn condoleances over aan de ouders van de gedode jongen. 

Nou, zoiets kan dus niet in Israel. De politie bracht haastig foto's uit van een geschonden gezicht (met dat toebehoorde aan.. ja aan wie eigenlijk?) en van een aardappelmesje dat de de doodgeschoten jongen, Ammar Mufleh (hij heette blijkbaar niet Hamdi zoals ik eerder optekende) bij zich zou hebben gehad. En de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Emmanuel Nahshon, riep Wennesland op het matje om zijn ongenoegen te tonen over deze mistekening van de waarheid. Nahshon zei dat ''het een terroristische aanslag was geweest waarbij een politieman was gestoken met een mes en waarbij het leven van een andere politieman was bedreigd, zodat hij als gevolg daarvan de aanvaller had doodgeschoten''.  

De krant Haaretz was de enige die de moeite nam om getuigen te interviewen. Daoud Dameidi, die dichtbij waar het gebeurde woont, vertelde dat er een botsing was van twee auto's waarna en ruzie ontstond tussen één van de politiemensen die aanwezig was en Mufleh. De twee begonnen te vechten en Mufleh rende in de richting van een auto. De man daarin stapte uit, hij dacht waarschijnlijk dat het een aanslag was of zoiets, en schoot op Mufleh. Mufleh moest zijn geraakt en de politieman probeerde Mufleh vervolgens te stoppen, maar hij verzette zich. Twee mensen probeerden Mufleh los te trekken, maar dat mislukte. De politieman verloor zijn geweer en pakte zijn pistool. Hij schoot vervolgens vier keer. ''Hij kon hem hebben gestopt met één  kogel in zijn been, waarom moest hij hem op deze manier doorboren?  Het was een executie," äldus Dameidi die zei dat hij geen mes of iets scherps had gezien en dat het in niets leek alsof iemand een aanval uitvoerde. 

En Daoud Odeh, eigenaar van een winkel, die de laatste moment van Mufleh zag, vertelde ook dat er een aanrijding was en dat vervolgens een politieman achter Mufleh aanzat. Hij had ook niets scherps of een mes gezien.

Het lijkt erop dat de Israel-gelovigen niet kunnen hebben dat een video de bijna dagelijkse praktijken van Israelische militairen en politiemensen blootlegt, zodat haastig aardappelmesjes te voorschijn worden getoverd en gezichten worden getoond met een kras erop. Het lijkt erop dat er niet veel aan te doen is. Israel is het onschuldige lam, dat wordt aangevallen, de Palestijnen zijn allemaal moordenaars, daar valt niet tegenop te lullen.      

vrijdag 2 december 2022

Israelische politieman maakt zich schuldig aan executie

Hamdi Mufleh

 Een lid van de Israelische grenspolitie heeft vrijdagavond vroeg in Huwara (even ten zuiden van Nablus ) een openbare executie uitgevoerd op een jonge Palestijn. Op een YouTube video is te zien dat de jongen vecht met de grenspolitieman. Deze grijpt vervolgens naar zijn pistool en schiet van korte afstand vier keer op de jongen die neervalt, nog een paar keer beweegt en dan blijft liggen. De hulpverleners van de Rode Halve Maan werden daarna een kwartier op een afstand gehouden. 

De jonge man, die uiteraard dood was, is de 22-jarige Hamdi Mufleh. Hij was afkomstig uit het naburige dorp Osrin. Volgens beweringen van de grenspolitie zou hij de grenspolitieman hebben aangevallen met een mes. De politieman zou volgens de woordvoerder licht gewond zijn. 

Daarvan is niets te zien op de video, die wijd en zijd werd verspreid op Twitter. Ook van een mes is geen spoor te bekennen. Het is dus weer een duidelijke leugen. Maar zelfs als het waar zou zijn, dan blijft altijd nog de vraag: rechtvaardigt een aanval met een mes een executie met vier kogels? Kan zo'n jongen niet gewoon worden gearresteerd, zonodig met hulp van één van de collega's van de grenspolitieman die er ook bij was betrokken? Moet hij meteen dood? 

donderdag 1 december 2022

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di

Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en heeft daar twee Palestijnen doodgeschoten, er één verwond en vier mensen gearresteerd, waarvan twee op bizarre wijze. Een dag eerder werd bij een inval in Ja'bad (vlakbij Jenin) ook al een Palestijn doodgeschoten. Verder heeft Israel de Palestijn Salah Hammouri, die in ''administratieve detentie'' zat en daarvoor werkte als advocaat en onderzoeker van de organisatie Addameer, te verstaan gegeven dat zij identiteitskaart als inwoner van Jeruzalem wordt ingetrokken zodra hij vrijkomt. Hij zal worden uitgewezen naar Frankrijk.

De bijzondere wijze waarop het Israelische leger haar taak - het beschermen van de bevolking van bezet gebied'' - opvat door iedere dag, of om de twee dagen een Palestijn dood te schieten wordt voortgezet. Op dinsdag werden niet minder dan vijf Palestijnen geliquideerd, woensdag was het  er één, en op donderdag opnieuw twee. Gaat lekker zo.

De militairen drongen de wijk al-Hadaf van Jenin in de vroege ochtend binnen, bestormden huizen en posteerden scherpschutters op de daken. Ze omsingelden twee huizen en arresteerden twee mannen. Uiteraard riep hun optreden massaal verzet op van jongeren die onder meer stenen gooiden. De militairen antwoordden met traangas, ''rubber kogels'' en salvo's met scherpe munitie. Twee mannen, Na'im Jamal ;Zubeidi (27) en Mohammed Ayman Sa'adi (26) werden daarbij doodgeschoten. Een derde man liep verwondingen in zijn gezicht op door rondvliegende scherven. Undercover soldaten drongen intussen het vluchtelingenkamp Jenin binnen. Daar ramden zij met hun auto een motorfiets van de weg, waarbij zij de twee berijders arresteerden.

Mohammed Badarna

Een dag eerder werd in Ja'bad het huis van Abboud Hirzallah omsingeld door undercover eenheden en militairen. Hirzallah gaf zich uiteindelijk over, maar ook hier protesteerden tientallen jongeren en werd onder meer met stenen gegooid. Het leger antwoordde net als een dag later in Jenin met traangas, rubberkogels en salvo's scherpe munitie. Daarbij werd de 26-jarige Mohammed Tawfiq Badarna dodelijk getroffen.  

Salah Hammouri heeft hij elkaar zo'n acht jaar in gevangenschap doorgebracht. In 2001 kreeg hij vijf maanden en in 2004 vier maanden ''administratieve detentie'' (detentie zonder aanklacht of mogelijkheid je ertegen te verweren). In 2005 kreeg hij zeven jaar na een ''plea bargain'', een Israelische manier om iemand schuld te laten bekennen door te dreigen met nog veel zwaardere gevangenisstraf. In 2017 kreeg hij een straf van 13 maanden administratieve detentie, waarbij hij na zijn vrijlating een verbod kreeg om de Westoever te bezoeken. En in juni werd hij opnieuw onder administratieve detentie geplaatst. Amnesty International, dat opkomt voor politieke gevangenen die geen geweld prediken, drong tevergeefs aan op zijn vrijlating.

Salah Hammouri
Nu wordt hij binnenkort in vrijheid gesteld, en wordt zijn recht om in Jeruzalem te wonen hem ontnomen, evenals het recht om terug te keren naar Israel. Door zijn werk als advocaat voor Addameer zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan een gebrek aan ''loyaliteit'' aan de Joodse staat. Hammouri is in Jeruzalem geboren als zoon van een Jeruzalemmer en een Franse moeder. Zijn Franse vrouw werd al acht jaar geleden het land uitgezet. Hammouri's zaak mag als een voorbeeld gelden van hoe onvoorstelbaar oneerlijk de Israelische staat te werk gaat. Je annexeert een stad en maakt er vervolgens je eigen regels. Er zijn hem overigens al 14.000 anderen voorgegaan, die ook om een veelheid aan redenen hun recht om in Jeruzalem te wonen kwijtraakten. 

dinsdag 29 november 2022

Al-Haq doet aangifte van smaad en laster tegen het CIDI


De Palestijnse mensenrechtenorganisatie al-Haq heeft maandag aangifte gedaan van smaad en laster tegen het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Het gaat daarbij met name om een drietal artikelen op CIDI's website in mei en juni van dit jaar, geschreven door een auteur die zich verschuilt achter de aanduiding ''J.F.", waarin een groot aantal onjuiste aantijgingen tegen al-Haq staan. 

 Zo wordt er gezegd dat al-Haq, op de lijst van aan terreur gelinkte organisaties staat en op diverse lijsten van terroristische organisaties voorkomt. Al-Haq zou bovendien aan fondsenwerving doen voor het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) zonder dat CIDI daarvoor het minste bewijs levert. Het zijn opmerkingen die doen denken aan de door Israel geuite beschuldiging in oktober 2021 waarbij al-Haq en vijf andere Palestijnse organisaties ''terroristisch'' werden verklaard, beschuldigingen die door negen Europese landen als ongegrond van de hand zijn gewezen.

Een ander punt betreft de claim dat de EU haar betalingen aan al-Haq had gestopt nadat ''de duidelijke banden'' van al-Haq en de PFLP aan  het licht kwamen. In feite was sprake geweest van een korte, tijdelijke stopzetting na Israels beschuldiging, die in juni alweer was opgeheven. Verder meldt het CIDI dat diverse creditcardmaatschappijen, te weten Visa, American Express en Mastercard, hun samenwerking met al-Haq in 2018 zouden hebben opgezegd omdat er sprake zou zijn van banden met het PFLP. Deze bewering is echter totale nonsens. 

Verdere schokkende desinformatie was dat ''commandant van het PFLP Shawan Jabarin'' al-Haq heeft opgericht. Shawan Jabarin is weliswaar de huidige directeur van al-Haq, maar hij is niet de stichter, terwijl de opmerking dat hij ''commandant'' van het PFLP zou zijn geweest niets anders is dan smerige  laster. En tenslotte mag niet onvermeld blijven dat het CIDI de serie artikelen illustreerde met griezelfoto's van gewapende groepen die door de EU op de zwarte lijst zijn geplaatst in een duideljjk poging om al-Haq zwart te maken.    

Al-Haq is - vokomen terecht - van mening dat het CIDI met deze artikelen erop uit was al-Haq schade te berokkenen en de naam van de organisatie te bekladden. Er bleek bij onderzoek van de site van het CIDI nog veel meer mis te zijn, maar uiteindelijk heeft al-Haq zich op deze drie artikelen geconcentreerd. Het in mensenrechten gespecialiseerde advocatenkantoor Prakken d'Oliveira heeft de klacht aan het Openbaar Ministerie opgesteld. Het heeft tevens in een brief aan CIDI-directeur Hanna Luden rectificatie binnen zeven dagen geëist, waarna als er geen gevolg aan wordt gegeven verdere stappen zullen volgen. 

De stap van al-Haq is een toe te juichen beslissing. Het CIDI is een volstrekt afkeurenswaardige organisatie die Israel bij alles altijd de hand boven het hoofd houdt, hoeveel Palestijen er ook worden gedood, en hoeveel land er ook wordt ingepikt, terwijl alles wat Palestijns is altijd in discrediet wordt gebracht, vaak op een smerige manier. Het werd hoog tijd dat een belanghebbende er een keer paal en perk aan probeert te stellen. . 

Israels bezettingsleger doodt vijf Palestijnen, onder wie twee broers

 

Jawad en Thafer Rimawi en Mohammed Ikhlayyel. 

Updated. Het Israelische leger heeft dinsdag opnieuw vijf slachtoffers gemaakt. In het dorps Kafr Ein bij Ramallah werden twee 21- en 22-jarige  broers doodgeschoten. Enkele uren eerder werd in Beit Ummar (bij Hebron) de 44-jarige Mufeed Mohammed Ikhlil gedood. Daarbij werden ook 22 andere slachtoffers gemaakt, waarvan negen door kogels. Bij de Israelische nederzetting,Kochav Ya'akov werd een 45-jarige man uit Beitunia, die volgens Israel een ''ramaanval' 'had uitgevoerd, door de politie in zijn auto doodgeschoten. En tenslotte werd dinsdagavond in Mughayyir nog een man bij een treffen met inwoners dodelijk getroffen door een kogel in de borst. 

 De twee broers werden gedood tijdens een inval van het Israelische leger die zoals gewoonlijk tot protesten leidde, die door het leger met onder meer scherpe munitie werden beantwoord. Volgens Mahmud Arfai, een lid van de gemeenteraad van Kafr Ein, bevonden Jawad en Thafer zich in de buurt van de confrontaties. Plaatselijke ooggetuigen meldden, volgens de krant Haaretz, dat Jawad in zijn lies werd geschoten en dat zijn broer toeschoot om hem te helpen en vervolgens in zijn borst werd getroffen. Beiden werden naar het Yasser Arafat-ziekenhuis in Ramallah vervoerd waar de dood werd geconstateerd. Volgens de site van International Middle East Media Corporation (IMEC) had Israel ''expanding bullets'' (dumdumkogels) gebruikt. Jafar was juist afgestudeerd in Business Administation, zijn broer was vierdejaars student Technologie aan de universiteit van Bir Zeit.

In Beit Ummar waren bij een militaire oefening, volgens het Israelische leger, twee militaire voertuigen onklaar geraakt. Terwijl de soldaten wachtten op hulp braken ongeregeldheden uit. Daarbij werd de 44-jarige Mufeed Mohammed Ikhlil doodgeschoten. Negen anderen raakten gewond door Israelische kogels.van wie één persoon in de borst. 

Dinsdagmorgen werd ook een 20-jarige Israelische zwaar gewond dichtbij de nederzetting Kochav Ya'akov (ten noorden van Jeruzalem) toen zij werd aangereden door een auto. Volgens Israel was het een ''ramming'' aanval. De bestuurder van de auto, de 45-jarige Ghani Abu Ali uit Beitunia werd gedood. Volgens Wafa werd de auto eerst achtervolgd en werd op de banden geschoten tot hij crashte tegen een metalen afzetting. De politiemensen kwamen vervolgens uit de auto en schoten de bestuurder dood. 

Ra'ed Na'ssan
Dinsdagavond werd in Mughayyir (bij Ramallah) nog een  Palestijn doodgeschoten toen jongeren protesteerden tegen het binnenvallen van soldaten. De militairen antwoorden met  salvo's scherpe munitie, ''rubberkogels'' en traangasbommen. Ra'ed Ghazi Na'ssan,een twintiger werd door verschillende kogels in zijn borst getroffen. In het Ishtishari-ziekenhis in Ramallah werd de dood geconstateerd. Volgens het Israelische leger had hij een molotovcocktail naar de troepen gegooid. Een video die later opdook toont echter aan dat hij op de vlucht tegelijk met een heleboel anderen dodelijk werd getroffen. Een duidelijke moord. De vader van Ra'ed is een generaal van de Palestijnse ordetroepen.

Ra'ed Na'ssan was de vijfde Palestijn die deze dinsdag door Israeli's werd vermoord. Sinds het begin van dit jaar heeft het leger nu 155 Palestijnen gedood. Deze onzalige trend zal worden voortgezet zolang de VS en de EU niet ingrijpen,  het Internationaal Strafhof niet in actie komt  (en christendemocraten blijven aandringen op ''verzoeningsprojecten'' tussen onderdrukkers en moordenaars en hun slachtoffers).

vrijdag 25 november 2022

Israelisch hooggerechtshof verbiedt de film ''Jenin Jenin'' van Mohammed Bakri

Mohammed Bakri

 Het Israelische hooggerechtshof heeft woensdag de belachelijke uitspraak gedaan dat de internationaal bekroonde film ''Jenin Jenin'' niet meer in Israel mag worden vertoond. Het hof sloot daarbij aan bijde Israelische traditie dat onwelgevallige opinies of zaken die tegen de heersende consensus ingaan worden afgeschoten. Het schaarde zich achter de uitspraak van het gerechtshof van Lod uit januari 2021 waarbij de maker, de beroemde acteur Mohammed al-Bakri, werd veroordeeld om aan de de man die hem aangeklaagd had, reserve luitenant kolonel Nissim Magnagi, een schadevergoeding van 175.000 shekel ($ 51.000) te betalen en 50.000 shekel ($ 14.600) aan juridische kosten. Alle copieën van de film zijn in beslag genomen. De enige manier om de film in Israel te zien is nu via YouTube.

Daarmee is een einde gekomen aan een drama dat teruggaat tot 2002. Dat jaar had het Israelische leger, tijdens de Tweede Intifada zwaar huisgehouden in het vluchtelingenkamp Jenin. Er werd heftig gevochten. De Palestijnen die hun kamp voorzien hadden van boobytraps werden bestookt door infanterie, tanks, helikopters en (vooral) een negental gepantserde D-9 bulldozers die zich een weg baanden dwars door de huizen. De strijd woedde van 2 - 11 april 2002. Toen het stopte hadden zij ruwweg een stuk van het kamp ter grootte van twee voelbalvelden omgeploegd, 150 huizen verwoest en 450 families dakloos gemaakt.  Er deden vervolgens de nodige wilde verhalen de ronde over het aantal slachtoffers. Zowel van Israelische als van Palestijnse kant werd aanvankelijk gesproken over honderden doden. Er waren ook gruwelijke verhalen bij, zoals van een invalide man die werd overreden door een tank, of een verlamde man die in zijn huis zat en van wie de familie niet de kans kreeg hem eruit te halen toen de bulldzers het neerhaalden. Ook werd gespeculeerd dat koelwagens, die Israel had laten aanrukken, waren gebruikt om lijken in te verzamelen. Uiteindelijk was er sprake van een Israelisch onderzoek dat eerdere onderzoeken van onder andere de VN doorkruiste en officieel vaststelde dat er aan Palestijnse kant 52 doden waren geweest terwijl Israel 23 doden te betreuren had gehad. 

Luchtfoto van het kamp Jenin na afloop van de strijd (foto Wikipedia)

Mohammed Bakri, die meer films heeft gemaakt, besloot 10 dagen na afloop van de gevechten in het kamp poolshoogte te gaan nemen. Hij sneakte door de bergen het kamp in en filmde er verwoesting,  verslagenheid  en de lucht van de dood. Hij interviewde overlevende Palestijnen en hun verhalen van wreedheden, ellende, gelatenheid en vastbeslotenheid om het de Israeli's betaald te zetten. Daarbij waren ook verhalen over honderden doden. En daarmee begon een ware heksenjacht op de film. In 2011 sloot het hooggerechtshof zich aan bij een eerdere uitspraak van het gerechtshof op grond van het feit dat Bakri weliswaar de reputatie van Israelische militaren als groep geweld had aangedaan door ''leugens te verspreiden'', maar dat geen militair kon claimen zelf in beeld te zijn geweest en dus te zijn geschaad. Het leger besloot toen onder leiding van stafchef Gantz zelf een documentaire film te gaan maken. Maar in 2016 deed zich een nieuwe kans voor, toen luitenant-kolonel Magnagi zich meldde, die heel kort in beeld was en over wie een bewoner van het kamp opmerkte dat Magnagi tegen hem had gezegd: ''Donder op of ik dood je (Fuck off or I'll kill you)''.

 Daarop kwam de de zaak opnieuw voor bij de rechtbank, daarna het gerechthof en tenslotte bij het  hooggerechtshof dat besloot dat Mohammed Bakri ten onrechte de naam van Magnagi had besmeurd en bovendien verantwoordelijk was geweest voor vier vertoningen in Israel tussen 2010 en 2012 en voor de verspreiding via YouTube. De film is intussen bekroond door het Internationale Filmfestival van Carthago (Tunbesië) en de Interationale Prijs voor Mediterrane Documentaires. Hij werd ook vertoond op het IDFA. 

donderdag 24 november 2022

Twee ''verlate'' Palestijnse doden

Mohammed Abu Kishek
Twee Palestijnen zijn woensdagavond overleden als gevolg van Israelische aanvallen in Nablus. Eén van hen was Mohammed Hisham Abu Kishek (22). Hij was een dag eerder met vier anderen door scherpe munitie gewond  geraakt bij dezelfde aanval als waarbij de 16-jarige Ahmad Shehadeh werd gedood met een schot in het hart. Mohammed werd in zijn buik geraakt door een dumdumkogel (een kogel die uitzet als hij het lichaam raakt en grote schade aan organen en massale bloedingen veroorzaakt). Bij Mohammed was een deel van zijn organen blootgelegd. 

 Aan de inval namen verschillende militaire voertuigen deel plus een paar bulldozers. Hij was erop gericht bescherming te verlenen aan Joodse bezoekers van Josefs Tombe die op het grondgebied van Nablus ligt. De familie van Mohammed vertelde dat hij ver van de confrontaties met de militairen was en ook geen deel aan had gehad. 

Mohammed Herzallah
De tweede die woensdagavond, iets later, overleed was de 30-jarige  Mohammed Ahmad Herzallah. Hij was ernstig gewond geraakt op 24 juli. De Israeli's voerden toen een aanval uit op iemand die ervan werd verdacht het vuur geopend te hebben op bezoekers van Josefs Tombe in Nablus.Ze wilden hem   arresteren. Bij de aanval werd zijn huis in het oude gedeelte van Nablus ernstig beschadigd, maar de arrestatie mislukte.Wel werden twee leden van de Martelaren van al-Aqsa, Mohammed Azizi (25) en Abderrahman Sobh (28) gedood, terwijl Mohammed Herzallah een zeer ernstige hoofdwond opliep. Hij is voor die wond de afgelopen maanden verschillende malen geopereerd, eerst in Nablus, toen in Beit Jala en later in Ramallah, maar in het laaste ziekenhuis is hij overleden. 

Met de twee nieuwe doden is het aantal Palestijnen dat dit jaar door Israeli's is gedood op 202 gekomen, 52 in Gaza en 150 op deWestoever. Uiteraard zult u dit nieuws niet lezen op de website van het CIDI, daar gaat het alleen over twee bomaanslagen in Jeruzalem. Hetzelfde geldt ditmaal trouwens ook voor de Israelische pers, die lijkt ook geobsedeerd door de aanslag in Jeruzalem. 

woensdag 23 november 2022

Israel sloopt met EU-geld gebouwde school in Masafer Yatta

 
De Isfey-school in Khirber Isfey al-Fouqa in MasaferYatta

 Israelische militairen hebben tesamen met werklieden uitgerust met zwaar materieel als bulldozers woensdagmorgen in korte tijd de school in Isley al-Fouqa (Masafer Yatta) met de grond gelijkgemaakt. De school was gebouwd met geld van de Europese Unie. Hij bood plaats aan leerlingen uit verschillende tot Masafer Yatta behorende gemeenten, namelijk Maghayer al-Abeed, Tuba, Isfi al-Fawqa, en Isfy al-Tahta. Alvorens ze tot de vernieling overgingen werden alle leerlingen en het onderwijzend personeel uit het gebouw verwijderd, net als alles wat er aan tafels, stoelen, tassen en schrijfbenodigdheden in het gebouw was. Die laatste zaken werden door de militairen meegenomen. 

De ruim 1.200 inwoners van Masafer Yatta wachten in feite op deportatie. Op 5 mei oordeelde het hooggerechtshof dat het kan worden geëvacueerd, waarmee het - in een zaak die al ruim 20 jaar speelde - resoluut een streep haalde door het recht van mensen die er al woonden voorat de staat Israel werd gesticht en die hebben moeten meemaken hoe hun gebied tot een ''firing zone''werd verklaard. Onlangs werd omtrent ''firing zones'' onthuld dat die destijds door Ariel Sharon speciaal in het leven waren geroepen om uitbreiding van de nederzettingen mogelijk te maken. Ook kan over het vonnis van rechter Shlomo Mintz nog worden gezegd dat het ingaat tegen één van de oudste principes van het internationaal recht, namelijk dat bewoners van een bezet stuk land niet zonder geldige reden (bijvoorbeeldvoor hun veiligheid) mogen worden verplaatst. Maar het vonnis kan niet meer worden aangevochten,en dus is ook niet veel te beginnen tegen sloop.

Niettemin liet de Europese Unie woensdag als reactie horen dat zij ''geschokt'' is door de sloop die nota bene plaatsvond precies een dag nadat diplomaten van de EU een bezoek hadden gebracht aan de school. ''Het recht op onderwijs van Palestijnse kinderen dient te worden gerespecteerd,'' twitterde zij. De EU legt vaker dit soort bezoeken af, juist omdat zij vreest dat Masafer Yatta moet wijken. Maar hier geeft de EU zichzelf bloot. Zolang het blijft bij zo nu en dan een bezoekje en wat loze woorden, is er alle reden voor de Israelische autoriteiten om lekker door te gaan met haar sloopplannen. Misschien wel juist een dag nadat de Europese diplomaten langs zijn geweest.  Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...