woensdag 23 november 2022

Israel sloopt met EU-geld gebouwde school in Masafer Yatta

 
De Isfey-school in Khirber Isfey al-Fouqa in MasaferYatta

 Israelische militairen hebben tesamen met werklieden uitgerust met zwaar materieel als bulldozers woensdagmorgen in korte tijd de school in Isley al-Fouqa (Masafer Yatta) met de grond gelijkgemaakt. De school was gebouwd met geld van de Europese Unie. Hij bood plaats aan leerlingen uit verschillende tot Masafer Yatta behorende gemeenten, namelijk Maghayer al-Abeed, Tuba, Isfi al-Fawqa, en Isfy al-Tahta. Alvorens ze tot de vernieling overgingen werden alle leerlingen en het onderwijzend personeel uit het gebouw verwijderd, net als alles wat er aan tafels, stoelen, tassen en schrijfbenodigdheden in het gebouw was. Die laatste zaken werden door de militairen meegenomen. 

De ruim 1.200 inwoners van Masafer Yatta wachten in feite op deportatie. Op 5 mei oordeelde het hooggerechtshof dat het kan worden geëvacueerd, waarmee het - in een zaak die al ruim 20 jaar speelde - resoluut een streep haalde door het recht van mensen die er al woonden voorat de staat Israel werd gesticht en die hebben moeten meemaken hoe hun gebied tot een ''firing zone''werd verklaard. Onlangs werd omtrent ''firing zones'' onthuld dat die destijds door Ariel Sharon speciaal in het leven waren geroepen om uitbreiding van de nederzettingen mogelijk te maken. Ook kan over het vonnis van rechter Shlomo Mintz nog worden gezegd dat het ingaat tegen één van de oudste principes van het internationaal recht, namelijk dat bewoners van een bezet stuk land niet zonder geldige reden (bijvoorbeeldvoor hun veiligheid) mogen worden verplaatst. Maar het vonnis kan niet meer worden aangevochten,en dus is ook niet veel te beginnen tegen sloop.

Niettemin liet de Europese Unie woensdag als reactie horen dat zij ''geschokt'' is door de sloop die nota bene plaatsvond precies een dag nadat diplomaten van de EU een bezoek hadden gebracht aan de school. ''Het recht op onderwijs van Palestijnse kinderen dient te worden gerespecteerd,'' twitterde zij. De EU legt vaker dit soort bezoeken af, juist omdat zij vreest dat Masafer Yatta moet wijken. Maar hier geeft de EU zichzelf bloot. Zolang het blijft bij zo nu en dan een bezoekje en wat loze woorden, is er alle reden voor de Israelische autoriteiten om lekker door te gaan met haar sloopplannen. Misschien wel juist een dag nadat de Europese diplomaten langs zijn geweest.  Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...