woensdag 23 november 2022

Twee 16-jarige doden: de één Palestijn, de ander slachtoffer van aanslag op een bus

Ahmed Shehada
Bij een grootscheepse inval van Israelische troepen in Nablus die tot doel had een bezoek van Joden aan de Tombe van Josef te beveiligen is dinsdagavond een 16-jarig jongetje doodgeschoten. Ahmed Amjad Shehada werd volgens het Palestijse ministerie van Gezondheid gedood met een schot in het hart.Vier anderen werden eveneens getroffen door kogels, één van hen raakte ernstig gewond. Afgezien daarvan waren er rond de dertig mensen die minder ernstig gewond raakten door zogenoemde rubberkogels of traangas. Eén persoon werd aan het hoofd geraakt door een zogenoemde flitstbom. Ook werd het vuur geopend op een ambulance van de Rode Halve Maan die probeerde dichterbij te komen teneinde de gewonden hulp te kunnen bieden. 

Ahmed Shehada was volgens Defense for Children International-Palestine (DCIP) het 51ste kind dat dit jaar door Israelische troepen werd gedood. Het 50ste kind werd een dag eerder dodelijk getroffen in Jenin. Het was de 17-jarige Mahmoud al-Sadi. Hij was een amateur acteur en een gevierde trainer van de Jeugd van het ''Freedom Theater'' in Jenin.dat hem een ''lid van de Familie van het theater'' noemde. DCIP schreef dat uit hun onderzoek bleek dat Mahmoud op weg was naar school toen hij zijn weg geblokkeerd zag door Israelische troepen. Hij besloot om te draaien en werd toen doodgeschoten door een soldaat die 140 meter verderop in een militair voertuig zat. Mahmoud had volgens DCIP absoluut geen deel gehad aan de confrontatie met de bezettingstroepen

Het toeval wil dat vervolgens woensdagmorgen twee bommen met een tussenruimte van 30 minuten afgingen op twee verschillende plaatsen in Israelische bussen in Jeruzalem. Bij één van de bommen werd de 16-jarige Canadese student aan een yeshiva (Joodse hogeschool)  Aryeh Shechopek dodelijk getroffen. Er waren verder 22 (of 26, afhankelijk van welke krant) gewonden, van wie enkele ernstig gewond waren. In Israel gingen onmiddellijk stemmen op die zich afvroegen of dit betekende dat de terreur van Hamas tegen bussen van zo'n 30 jaar geleden weer terugkwam. Van de reacties waren die van Itamar ben Gvir en Bezalel Smotrich (van de ultra-rechtse partij Joodse Kracht) het meest veelzeggend. Ben Gvir, die waarschijnlijk minister van Veiligheid wordt en die een paar dagen geleden met Netahyahu een akkoord sloot waarbij hem een grote zeggenschap over politiezaken werd toegezegd, zei dat de aanslagen hem duidelijk maken dat hij de Palestijnen harder moet aanpakken.  Smotrich,die waarschijnlijk de portefeuille van Financiën zal krijgen, zei dat nu onmiddellijk de regering moet worden gevormd zodat er actie tegen de Palestijnen kan worden ondernomen.

Wat ook mijns inziens een vermelding behoeft is de reactie van de Nederlandse.Belgische, Britse en de EU-ambassadeur in Jeruzalem (en mogelijk nog meer EU-ambassadeurs). Ze uitten hun afschuw over de aanslagen en putten zich uit in woorden van troost voor de slachtoffers. ''Shocked and outraged by the bombing attacks this morning in Jerusalem. My thoughts are with the victims and their loved ones,'' waren de woorden van de Nederlandse ambassadeur. Er kan geen woord af voor de twee Palestijnse jongens die de twee voorgaande dagen zijn doodgeschoten (waarvan in ieder geval de dood van Mahmoud Shadi zonder meer kan worden aangemerkt als moord). Ik kan dat niet anders dan schaamteloos noemen. De EU blijft op deze manier de voortdurende Israelische terreur - waarbij alleen dit jaar een kleine 150 Palestijnen vaak zonder reden zijn doodgeschoten - de hand boven het hoofd houden en aanmoedigen.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...