vrijdag 31 december 2021

''We willen onze ketenen niet comfortabeler maken, we willen dat ze worden weggenomen''

(Wikipedia)

 In de laatste week van 2021 stierf Desmond Tutu, de Anglicaanse aartsbisschop uit Kaapstad, Zuid-Afrika. Tutu was een groot strijder tegen Apartheid en alle vormen van racisme. ''Arch'' zoals hij in Zuid-Afrika algemeen werd genoemd, was de onbetwiste nummer twee in deze strijd, naast Nelson Mandela. Wat niet iedereen wist, en wat bij zijn dood op veel plaatsen (vaak opzettelijk) onder tafel werd gewerkt, was dat hij ook een fel tegenstander was van Israels onderdrukking van de Palestijnen. Hij noemde die erger dan het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem.

Hij was dan ook vrijwel vanaf het begin van de Palestijnse BDS-beweging in 2005 een voorstander van het boycotten van Israel, zoals hij eerder een boycot van Zuid Afrika had bepleit. Bij zijn dood herinnerde de internationale BDS-beweging eraan dat Tutu in 1984, op weg naar de uitreiking van zijn Nobelprijs in Oslo, tijdens een ontmoeting met een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden opmerkte: ''We willen onze ketenen niet comfortabeler maken, we willen dat ze worden weggenomen.''
Samen met de herinnering aan Tutu's aanstekelijke lach, zijn optimisme en zijn bijna spreekwoordelijke verzoeningsgezindheid, lijkt dit een mooi motto voor het nieuwe jaar. ''Verzachting'' van bezettingen of van het systeem van overheersing van het ene volk over een ander zijn geen oplossing. Dat wordt alleen bereikt als de ketenen worden weggenomen.
Een gelukkig 2022.

woensdag 29 december 2021

Zinloos gesprek van Mahmoud Abbas bij Israelische minister Gantz thuis

De Israelische minister van Defensie Benny Gantz heeft dinsdag in zijn huis in Rosh Ha'Ayin een ontmoeting gehad met de Palestijnse 'president Mahmoud Abbas. De ontmoeting vond plaats een week nadat de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan tijdens een bezoek aan Israel erbij zijn gastheren op had aangedrongen meer te doen om de situatie op de Westoever en in Gaza te verbeteren. Gantz bezocht Abbas al eerder een leer eind augustus in Ramallah. Aan het gesprek van 2,5 uur werd deelgenomen door de Israelische 'Coördinator voor de Regeringsactiviteiten in de Gebieden', generaal-majoor Ghassan Aliyan, het lid van het Centrale Comité van de Fatah-beweging Hussein al-Sheikh en het hoofd van de Palestijnse veiligheidsdiensten Majed al-Faraj, 
Het werd een bijeenkomst die model kon staan voor hoe een kolonisator omgaat met zijn plaatsvervanger aan de kant van de gekoloniseerden. Allereerst werd - volgens een mededeling op Twitter die Gantz later deed uitgaan - het belang onderstreept van het versterken van de ''veiligheidscoördinatie'' om terreur tegen te gaan. Veiligheidscoördinatie is het systeem waarbij de Palestijnse geheime diensten inlichtingen aan het Israelische leger doorgeven opdat het kan optreden tegen Palestijnen. Palestijnse critici - en dat zijn er veel - noemen het collaboratie.
Daartegenover stond dat Gantz de de Palestijnse Autoriteit 100 miljoen shekel (28,5 miljoen euro) schonk uit de pot belastingen en accijnzen die de Israelische regering ten behoeve van de PA int. Geld dat dus allang van de PA is. Israel weigert dat echter al een tijdlang over te dragen.De PA houdt namelijk een pensioenstelsel in stand voor slachtoffers van de Israelische bezetting en volgens Israel moedigt dat ''het plegen van moorden'' aan. Verder was Gantz bereid 6.000 mensen op de Westoever en 3.500 in Gaza die geen verblijfsvergunningen hebben er alsnog één te geven. En tenslotte wilde hij wel enkele honderden vergunningen afgegeven opdat Palestijnse zakenlieden zich makkelijker tussen de Palestijnse gebieden en Israel kunnen bewegen en meer VIP-passen (enkele tientallen) afgeven voor hoge pieten van de Palestijnse Autoriteit.
Tegenover dit gestrooi met pepernoten door de Israelische minister vroeg Abbas van zijn kant volgens Palestijnse bronnen aan Gantz, om de beslissing ongedaan te maken waarbij hij onlangs zes Palestijnse mensenrechten- en andere NGO's tot ''terroristische bewegingen'' liet verklaren. Gantz deed dat echter niet. Ook vroeg Abbas om het geweld van de kolonisten meer te beteugelen. Waarop Gantz antwoordde dat de meeste kolonisten niet voor problemen zorgen, maar dat hij wetgeving zal voorbereiden tegen racistisch geweld. 
De bijeenkomst werd van twee kanten bekritiseerd. Diverse ministers van de Israelische regering lieten weten dat het gesprek de stabiliteit binnen de regering niet bevorderde. Ze'ev Elkin, minister van Huisvesting en lid van de Nieuwe Hoop-partij van Gideon Sha'ar, zei dat hij niet iemand bij zich thuis zou hebben uitgenodigd die ''in Den Haag probeert Israelische officieren gevangen te laten zetten inclusief de gastheer zelf''. Ook wees hij erop dat Gantz geen enkele speelruimte heeft om vredesbesprekingen te voeren. Een woordvoerder van de Likud-partij van Netanyahu zei dat Gantz nu de Palestijnen weer ''op de agenda heeft gezet wat gevaarlijk is voor Israel''. 
De Palestijnse bewegingen Hamas, Islamitische Jihad en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) leverden alle drie scherpe kritiek op het feit dat Abbas bijeen kwam met de opperbevelhebber van twee van de belangrijkste slachtingen in Gaza, terwijl de kolonisten op de Westoever huishouden als nooit tevoren, er een ongekend aantal huizen wordt gesloopt en er geen ekel uitzicht is onderhandelingen met enige inhoud. Alle Palestijnse persbureaus brandden de meeting af, behalve het persbureau Wafa van de PA zelf, dat niet meer dan een nietszeggende mededeling publiceerde van Hussein al-Sheikh. Je vraagt je af waarom Abbas instemt met zo'n bijeenkomst zonder dat van tevoren vaststaat dat het hem wat substantieels oplevert, Nu oogst hij alleen opnieuw hevige kritiek van de Palestijnse publieke opinie. Opnieuw een bewijs van zijn machteloosheid en incompetentie als Palestijnse leider.


dinsdag 28 december 2021

Voor tweede keer deze maand Israelische luchtaanval op Syrische haven Latakia

(Foto Syrisch persbureau Sana)

Israel heeft dinsdagmorgen om bijna half vier lokale tijd voor de tweede keer deze maand luchtaanvallen uitgevoerd op de Syrische havenstad Latakia. Volgens de Syrische media waren er geen slachtoffers, maar was de materiële schade aanzienlijk.
Het Syrische persbureau Sana meldde dat de aanval werd uitgevoerd met raketten uit de richting van de Middellandse Zee. Getroffen werd de containeropslagplaats waar onder meer olie en machineonderdelen waren opgeslagen. Ook werd de gevel van een ziekenhuis vernield en werden winkels en woonhuizen getroffen. Er braken branden uit en er was een explosie die tot in Tartous (80 kilometer verderop) te horen zou zijn geweest. Later op de dag werden de hulpdiensten de brand meester. Israel gaf geen commentaar, een woordvoerder zei dat Israel geen commentaar levert op nieuws uit het buitenland.
De vorige aanval op Latakia vond plaats op 7 december. Toen werden wapentransporten voor Syriës bondgenoot Hezbollah getroffen, volgens het Syrian Observatory for Human Rights, een monitoringorganisatie met bronnen in Syrië die is gevestigd in Londen. In november doodde Israel bij een luchtaanval drie Syrische soldaten en twee mannen met banden met Hezbollah, volgens het Observatory.
Israel voert routinematig aanvallen uit in Syrië. Verschillende bronnen in Israel hebben bevestigd dat het er sinds 2011 ''honderden'' zijn geweest. In 2020 waren het er volgens een rapport van het Israelische leger ongeveer 50. De tot nu toe dodelijkste aanval was dit jaar op 13 januari. Toen werden bij een aanval op een bus 57 Syrische regeringsmilitairen en regeringsbondgenoten gedood.

maandag 27 december 2021

Israel wil de bevolking van de bezette Golan hoogvlakte in tien jaar verdubbelen

De Israelische regering heeft op Tweede Kerstdag een plan aangenomen om in tien jaar de bevolking van de in 1967 op Syrië veroverde Golan-hoogvlakte te verdubbelen. In 2025 moet het huidige aantal van 52.000 bewoners met 50% zijn toegenomen. Aan het einde van de jaren twintig moet de verdubbeling worden gehaald, zo is de bedoeling.
Tijdens een vergadering van het kabinet in de nederzetting Mevo Hama, een kibbutz, werd daarvoor een budget goedgekeurd van een miljard shekel (317 miljoen dollar). Voor dat geld zullen 3.300 nieuwe wooneenheden worden gebouwd in de plaats Katzrin, 4.065 eenheden in de Regionale Raad van de Golan, en 4.000 in twee nieuwe nederzettingen die alvast de namen Asif en Matar hebben gekregen.
Daarnaast gaat 160 miljoen shekel naar verbetering van ''de levensomstandigheden'', te weten transport, medische voorzieningen en onderwijs en wordt nog eens 162 miljoen shekel uitgetrokken voor de ontwikkeling van de economie. Onder meer wordt de bouw van nieuwe hotels aangemoedigd en zullen 2.000 nieuwe banen worden gecreëerd.
Premier Naftali Bennet zei tijdens de kabinetszitting dat de beslissing voor de nieuwe investeringen te danken was aan de erkenning door de Amerikaanse regering-Trump van Israels soevereiniteit over de Golan. Ook het feit dat de regering-Biden heeft aangegeven niet op dat besluit terug te zullen komen had ertoe bijgedragen. Volgens hem had de oorlog die woedt in Syrië de Israelische controle over de Golan ook internationaal veel acceptabeler gemaakt.
De Israelische investeringsplannen zijn niettemin illegaal onder internationaal recht. Behalve de VS is er namelijk geen enkel ander land dat Israels heerschappij over de Golan erkent. In de Golan wonen nu nog enkele duizenden Syriërs, voornamelijk Druzen, naast een kleine 50.000 kolonisten. De vlakte geldt in Israel als ''leeg''. Dat is omdat Israel in 1967 de oorspronkelijke bevolking van zo'n 100.000 Syriërs bijna in zijn geheel heeft verjaagd. De grensstad Quneitra werd in 1974 teruggegeven, maar wel eerst verwoest.
De investeringen zijn niet alleen in strijd met het internationaal recht. Ook de Israelische Vereniging voor de Bescherming van de Natuur heeft bezwaren. Voor de planning heeft premier Bennett een nieuw lichaam gecreëerd met grote volmachten en zonder deelname van de bevolking. Volgens deze vereniging van den atuurbeschermers dreigt daardoor de natuur onnodig geweld te worden aangedaan. Onder meer de planning van de twee nieuwe nederzettingen zou inbreuk maken op de bestaande open ruimtes.

zondag 26 december 2021

VN stemt in met onbeperkt mandaat voor commissie van onderzoek naar Israelische oorlogsmisdaden

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft donderdag met grote meerderheid ingestemd met het opzetten van een internationaal onderzoek naar Israelische oorlogsmisdaden begaan tegen Palestijnen. De stemming was 125 vóór, acht tegen en 34 onthoudingen. De resolutie riep op tot het opzetten van een permanente commissie van onderzoek om de Israelische inbreuken op de mensenrechten in de bezette gebieden te monitoren en er rapport over uit te brengen.
Er is geen tijdslimiet voor de commissie bepaald. Het is de eerste keer dat de VN een commissie met een dergelijk mandaat in het leven heeft geroepen.
 Het voorstel was afkomstig van de Raad voor de mensenrechten van de VN, die in mei besloot het onderzoek op te zetten na de laatste,11dagen durende Israelische aanval op Gaza. De VN-secretaris-generaal had over die aanval opgemerkt dat er mogelijk oorlogsmisdaden waren begaan. De stemming in de Raad was destijds 24 voor, negen tegen en 14 onthoudingen. Bij de huidige stemming in de AV ging het erom goedkeuring te krijgen voor het budget. Tegen het besluit stemden alleen Israel, de VS, Hongarije, de Marshall Eilanden, Micronesia, Nauru, Palau and Papua Nieuw Guinea. 
Bij de Israelische aanvallen op Gaza in mei werden 260 Palestijnen gedood, van wie 66 kinderen. Er werden ruim 2.000 huizen verwoest en er werd enorme schade aangericht aan de infrastructuur, zoals klinieken, scholen, wegen, en water- en elektriciteitsvoorziening. Michele Bachelet, de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten, zei onlangs dat de situatie in de bezette gebieden ''catastrofaal'' is gewordenen dat ongeveer vier miljoen mensen met ernstige beperkingen te kampen hebben.
De permanente vertegenwoordiger van Israel bij de VN, Gilad Erdan, verscheurde op 30 oktober pontificaal ten overstaan van de Algemene Vergadering het rapport van de Raad voor de mensenrechten. Ditmaal liet hij het erbij Israel’s de commissie ''het zoveelste voorbeeld te noemen van een ongekend frauduleus en discriminerend orgaan dat dit belangrijke forum zou moeten afschaffen''.

zaterdag 25 december 2021

Palestijnse vrouw slachtoffer van ''ramaanval'' door Israelische kolonist

Dit is de 63-jarige Ghadir Anis Masalma uit het dorp Sinjil ten noordoosten van Ramallah. Zij en haar man stonden vrijdag bij de ingang van het dorp aan de kant van weg nr.60 te wachten op een taxi naar Nablus, toen een auto van een Israelische kolonist hen schepte. Ghadir overleed. Haar man raakte gewond.
Een verkeersongeluk, zou je denken. Dat is ook wat de Israelische politie ervan maakt. De kolonist wordt ook niet of verhoord of zelfs maar gezocht, laat staan dat hij is opgepakt. Maar nu het verhaal van Ghadirs echtgenoot: Hij verklaart dat de kolonist hen beiden zag staan en moedwillig een manoeuvre maakte om hen te scheppen. Daarna reed hij snel weg. Met andere woorden: dit was een zogenaamde ''ramaanval'', iets waarvan Palestijnen heel vaak worden beschuldigd. Soms terecht, en vaak ook niet, maar in bijna alle gevallen bekopen de Palestijnen dat met de dood.
Iets om over na te denken: als Ghadir joods was geweest en de kolonist een Palestijn, had het op de voorpagina's van - in ieder geval de Israelische - kranten gestaan, en was de dader waarschijnlijk dood. En nu? U mag het zelf invullen.
Op Facebook trok de burgemeester van Sinjil, Hazem Tawafsha, een parallel met een gebeurtenis uit 2014.Toen werden op 19 oktober twee vijfjarige meisjes uit hetzelfde dorp Sinjil en op dezelfde weg nr 60 waarlangs zij stonden te wachten om over te steken, voor de ogen van hun ouders moedwillig aangereden door een kolonist. De ouders zagen hoe zij 10 meter werden meegesleurd. En hoe de kolonist hen nog een keer wilde overrijden, maar er vandoor ging toen hij zag dat de ouders naar de meisjes toe renden. Het ene meisje,. Enas Dar Khalil (links op de foto hieronder) was vrijwel op slag dood. Het andere, Tulin Omar Asfour, is voor de rest van haar leven gehandicapt.

vrijdag 24 december 2021

Fijne Kerstdagen

 Fijne Kerstdagen voor wie het viert! (en alvast een gelukkig nieuwjaar)

De kerstboom van Ramallah. (Foto van Facebook) 

donderdag 23 december 2021

Rechtbank in Tunesië veroordeelt ex-president Marzouki tot vier jaar

Een rechtbank in Tunesië heeft de vroegere Tunesische president Moncef Marzouki woensdag in absentia veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens ''het vanuit het buitenland ondermijnen van de staatsveiligheid'' en wegens ''het veroorzaken van diplomatieke schade''. De 76-jarige Marzouki, die in Frankrijk woont, heeft het vonnis ''belachelijk'' genoemd. Het is niet uitgevaardigd door een rechtbank, volgens hem, maar door een onrechtmatige president die de grondwet buiten werking heeft gesteld, een ''couppleger die ik niet langer erken als de rechtmatige president van Tunesië".
Deze woorden sloegen op president Kais Said die in juli de regering ontsloeg en het parlement buiten werking stelde. Eerder deze maand maakte Said bekend dat het parlement opgeschort blijft tot er nieuwe verkiezingen zijn gehouden op17 december volgend jaar, en dat er in juli een referendum zal worden gehouden over een nieuwe grondwet, terwijl er intussen 11 weken lang ''consultaties''zullen worden gehouden over de veranderingen.
Marzouki (Foto Wikipedia)
Marzouki heeft zich in Frankrijk tegen deze ''coup'' van Said gekeerd en campagne gevoerd om Tunesië steun te onthouden. Zo keerde hij zich tegen een conferentie van Franssprekende landen die in oktober in Tunesië werd gehouden, omdat dit het prestige van Said zou versterken,en pleitte hij ook voor het verder opschorten van financiële steun die Tunesië heel hard nodig heeft.
Marzouki, die van 2011 -2014 president was, is fel tegen de ''dictator'' Kais Said. Hij verwerpt verwijten van Said dat vorige regeringen alleen met politiek bezig waren en niets deden om de situatie van de Tunesische bevolking te verbeteren. Hij verzekerde dat hij daarvoor een programma van vijf jaar had gestart. Maar Rashid Ghannouchi, de leider van de gematigd islamistische Annahda partij, die intussen ook uit de gratie is bij Kais Said, was in 2013 bang geworden na de coup in Egypte van Abdel Fattah al-Sissi en de vervolging van de Egyptische Moslim Broederschap. Als leider van degroostte partij had hijdaarom een bondje gesloten met de rechtse partijen. Met als gevolg dat Marzouki in 2014 de verkiezingen verloor aan Caid Essebsi, die nog een medewerker was geweest van de omvergeworpen Zine al-Abidin Ben Ali. Dat leiddeeen ruk naar rechts in.
Tegenover het blad Middle East Eye ging Marzouki nog een stap verder en lichtte hij toe welke drie landen er volgens hem verantwoordelijk zijn voor de ellende de Arabische wereld na de Arabische Lente te verwerken kreeg, zoals in Syrië, Jemen, Egypte en Tunesië. ''Dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Arabische Emiraten''.
Marzouki, die voor hij president werd zich  met menserechten bezigheild, is overigens wel gewend om door verschillende presidenten voor de rechter te worden gebracht. Het gebeurde zeker zeven maal eerder onder president Habib Bourguiba En ook onder Ben Ali kreeg hij een keer 11 maanden.

Trigger happy Israelische soldaten doden een tweede man in twee dagen

Mohammed 'Abbas (Foto alquds.com)
Israelische troepen, die dinsdag al een jonge man verdacht van een ''ramaanval'' lieten omkomen in diens brandende auto, hebben woensdagavond opnieuw een jonge man gedood. Bij een inval in de wijk Marhaba van Birzeit openden zij het vuur op een auto waarin jonge mannen zaten uit het vluchtelingenkamp al-Amari. Eén van hen werd in de rug geraakt. Hij werd in kritieke toestand afgeleverd in het Centrale Medische Complex van Ramallah,  waar artsen tevergeefs probeerden zijn leven te redden. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid identificeerde hem als de26-jarige Mohammed 'Issa 'Abbas.  
Het Israelische leger was in de wijk omdat er een aanval werd gevreesd op de nabijgelegen nederzetting P'sagot. Er braken daarop onlusten uit. Het leger beweerde dat er tijdens de inval vanuit de auto op de militairen was geschoten. Volgens ooggetuigen was echter onduidelijk of er inderdaad vanuit de auto was geschoten of dat Mohammed Abbas werd geraakt tijdens de onlusten. De Palestijnse premier Mohammed Stayyeh reageerde op de dood van weer een jonge Palestijn met een oproep aan de VN en mensenrechtengroepen om in actie te komen teneinde een einde te maken aan de reeks ''executies door het Israelische leger op de Westoever''.
Het Israelische leger was woensdag overigens erg actief met het arresteren van jongeren. Het pakte er 14 op bij invallen in plaatsen als al-Burqa en Asira al-shamaliyya bij Nablus, Qarawat Bani Hassan bij Salfit, Silat al-Harithiyya bij Jenin, Tammun in het district Tubas en in het Dheishe kamp bij Betlehem. Bij al deze huiszoekingen werden huizen grondig overhoop gehaald.In het Deheishe-kamp werd ook een man in zijn been geschoten. Bij het Anabta checkpoint ten oosten van Tulkarem werd verder een inwoner van het vluchtelingenkamp bij Tulkarem aangehouden toen hij probeerde het checkpoint te passeren.

woensdag 22 december 2021

Palestijn verdacht van ''ramaamval'' komt om in brandende auto

Hikmat Mousa
Israelische militairen hebben dinsdagavond bij een militair checkpoint in de buurt van de plaats Yabad een Palestijnse automobilist beschoten die volgens hen met zijn auto een ''ramaanval'' wilde uitvoeren. De auto vatte vlam en brandde uit, evenals een militaire jeep die ernaast stond. De Palestijn kwam om, maar het is niet duidelijk of dat door de kogels of door het vuur is gekomen. Zijn verkoolde lijk werd pas woensdag geïdentificeerd.
Het was de 22-jarige Hikmat Abdul-Aziz Mousa uit het dorp Marka in het district Jenin. Zijn lichaam wordt door het Israelische leger achtergehouden, zoals dat ook het geval is met tientallen andere doden die Israel ervan verdenkt aanvallen te hebben uitgevoerd of te hebben willen plegen.
Hikmat werd overigens niet door de Palestijnse autoriteiten geïdentificeerd. Zijn identiteit werd via het Palestijnse liaisonbureau met Israel doorgegeven. Over de toedracht van zijn aanval en hoe hij aan zijn einde kwam is ook niet meer bekend dan wat door het Israelische leger bekend werd gemaakt.

(Foto's Wafa)

maandag 20 december 2021

Het eerste door joden gecreëerde ghetto ter wereld

(Foto: Israels ministerie van Defensie)

Israel heeft vorige week een barrière rond de Gaza-strook voltooid die de strook nog hermetischer van de buitenwereld afsluit dan toch al het geval was. De constructie heeft drie en een half jaar in beslag genomen en 3,5 miljard shekel (€ 984, 5 miljoen) gekost. 
De barrière is 65 kilometer lang en bestaat uit een zes meter hoog hekwerk dat is uitgerust met sensoren. Daaronder zit een eveneens met sensoren uitgeruste ondergrondse muur, die moet verhinderen dat strijdgroepen in Gaza Israel nog met tunnels binnendringen.Verder is er een barrière op zee. Ook die laatste is uitgerust met apparatuur die bewegingen van naderende schepen en dergelijke detecteert. Het hele systeem is uitgerust met op afstand bestuurbare wapensystemen en radar systemen met camera's. Bij de bouw is ongeveer 140.000 ton ijzer en staal gebruikt, plus tientallen antennes en honderden camera's en radars, meldt de krant Haaretz. Aan het project hebben in deze drie en een halfjaar 12.000 arbeiders gewerkt.   
De barrière werd vorige week met een feestelijke opening in gebruik genomen, als je tenminste in dit geval de woorden opening en feestelijk in de mond zou mogen nemen. Uit de toespraken van chef-staf Kochavi, minister van Defensie Gantz en anderen kan je eerder het tegenover gestelde aflezen: dat de Gazanen meer nog dan toch allang het geval was als ratten in de val zitten en niet eens meer verrassingsaanvallen per tunnel kunnen uitvoeren. Ook de echte feeststemming bleef, ondanks pogingen om de afronding van de bouw als een prestatie neer te zetten, toch een beetje uit. 
''Het is nu officieel,''zo kopte de cynische  B. Michael zijn column naar aanleiding van de gebeurtenis in Haaretz,''Gaza is een ghetto''. Ironisch eigenlijk dat een volk, dat heroisch strijd leverde in diverse  ghetto's zoals in Warschau, nu zelf ghetto's construeert. Alhoewel een ghetto? In Warschau konden de strijders tenminste nog verrassingsaanvallen uitvoeren via de riolering. Ook dat is in Gaza onmogelijk gemaakt. De afsluiting is veel hermetischer dan die in WO II. De belegering was al bezig de levens van zo'n twee miljoen mensen te verwoesten, maar nu is dat nog een beetje definitiever gemaakt. En de wereld - inclusief Nederland - kijkt toe en prevelt nog wat vage zinnetjes over een niet bestaand vredesproces.
Ik was nog niet eerder toegekomen aan het vermelden van het afronden van dit ongetwijfeld ''high class''en ''state of the art'' project. Maar dit nieuws kan je natuurlijk ook niet laten liggen. Of vergis ik me nu en is dat wat het CIDI, het NIW en het CJO-voorlichtingsblaadje Jonet.nl wel degelijk doen?

vrijdag 17 december 2021

Israeli uit nederzetting vermoord, kolonisten organiseren pogroms op de Westoever


Yehuda Dimentman (Foto IMEMC)
Onbekende schutters hebben donderdag het vuur geopend op een auto met drie Israelische kolonisten in de buurt van de in 2005 ontruimde nederzetting Homesh ten noorden van Nablus, die ondanks de ontruiming als yeshiva (theologische hogeschool) wordt gebruikt. De 25-jarige Yehuda Dimentman, een inwoner van de nederzetting Shavei Shomron, en leerling aan deze yeshiva van Homesh die in feite een soort illegale buitenpost is van Shavei Shomrot, werd daarbij gedood. Twee metgezellen raakten gewond, één matig ernstig, de ander licht.
De moord bracht een ware pogrom van kolonisten opgang tegen Palestijnen op diverse plaatsen. In het dorp Qaryut bestormden kolonisten vrijdagmorgen een huis,waartoe ze toegang hadden gekregen door zich voor te doen als soldaten. Ze probeerden een man in het huis te kidnappen,maar andere dorpsbewoners kwamen hem te hulp en hij wist te ontsnappen. Hij en diverse anderen moesten zich met kneuzingen en botbreuken laten behandelen in een ziekenhuis.Langs de weg nr.60 verzamelden zich donderdagavond groepen kolonisten die Palestijnse auto'smet stenen bekogelden. Er werden flink wat auto's beschadigd,maar er waren geen gewonden. Het leger sloot intussen alle vaste checkpoints rondde stad Nablus af, zodat de stad van de buitenwereld werd afgesloten. Op sommige plaatsen ontstonden lange files. 
Ook in het gebied bij Jenin werden auto's bekogeld door kolonisten. Het leger sloot ook hier de toegang tot diverse dorpen in de omgeving af en bestormde hier en daar wat huizen, waarbij veel vernielingen werden aangericht. Ook rond de stad Hebron in het zuiden werden de wegen afgesloten, maar daar waren het kolonisten die ze blokkeerden.

donderdag 16 december 2021

Hanteerde de rechter in het kort geding tegen Baudet één of twee maatstaven?

Baudet en zijn kompaan Hiddema bij de ''Keppel op'' demonstratie van het CIDI in 2019

Het CIDI en het CJO hebben succes geboekt bij hun kort geding tegen  de ''grievende'' wijze waarop  Thierry Baudet de positie van ongevaccineerden in Nederland vergeleek met de Joden tijdens de naziperiode. Baudet moet zijn tweets weghalen en mag de opmerkingen niet herhalen op straffe van  dwangsom van €2.500 per keer. 
Laat ik vooropstellen dat Baudet een walgelijk warhoofd en ongegeneerd fascistische complotdenker is, die inderdaad onzinnige vergelijkingen maakte tussen vaccineren (en de veronderstelde daaraan verbonden dwang) en  de situatie van Joden die naar de gaskamers werden afgevoerd. Onzinnig dus. En als we afgaan op de door CIDI en CJO meegenomen hoogbejaarde medestanders, ook (onnodig) kwetsend. Ikzelf, afstammend van een familie die ook familieleden in die gaskamers is kwijtgeraakt, maak daar niet zo'n punt van. Ik vind zoals ik al zei, de opmerkingen van Baudet onzinnig, nonsensicaal, en vooral heel erg ernaast.
In Nederland is de vrijheid van meningsuiting vrijwel grenzeloos. De Koran mag worden vergeleken met Mein Kampf, hoofddoeken heten kopvodden, vluchtelingen zijn gelukszoekers, mensen met vreemde achternamen lopen het risico door de overheid te worden weggezet als fraudeurs, over  donkergekleurde mensen worden veel lelijke dingen gezegd en joden die kritiek leveren op Israel mogen zonder meer worden weggezet als antisemiet. Een vroegere voorzitter van het CJO die mij zo genoemd had,werd althans door een Officier van Justitie niet vervolgd omdat deze kwalificatie volgens hem ''een bijdrage aan het publieke debat'' zou zijn.  
Maar met dit kort geding treffen we dus een Nederlandse rechter die vond dat de vrijheid van meningsuiting moest wijken voor het ''kwetsende karakter''van Baudets opmerkingen. Dat is een breuk met het verleden waarbij bijvoorbeeld Geert Wilders er tot nu toe vrijwel zonder kleerscheuren vanaf is gekomen.Waarin ook grievende opmerkingen als - zeer recent - van de PVV-er Markuszower die het in de Tweede Kamer had over mensen uit ''achterlijke zandbaklanden''  mocht passeren zonder zelfs maar een afkeurende opmerking van de voorzitter. (Ze vond het een ''goed debat over de inhoud'', zei ze alleen, of woorden van die strekking). En dan hebben we het nog niet gehad over de bijdrage van een partijgenoot van Baudet die vond dat alle Nederlanders met een migratie-achtergrond - dat zijn er zo'n 4,5 miljoen - zouden moeten vertrekken omdat Nederland niet meer het gezellige land van vroeger zou zijn.
De rechter in het kort geding van het CIDI breekt met deze traditie.Dat schept een precedent voor al diegenen die de PVVers of FvDers dwangsommen willen opleggen om termen als kopvodden, zandbaklanden of opmerkingen over mensen die wegens een buitenlandse afkomst niet gewenst zouden zijn, middels een dwangsom het zwijgen op te leggen. Er zijn nu kansen dat dit lukt. Ik zou zeggen: wie probeert het uit? Misschien wil iemand me nog een keer antisemiet noemen? Dan doe ik het zelf..
Of ...is het anders, zie ik het verkeerd en bleek deze rechter gevoelig voor het geweeklaag over oprukkend antisemitisme, het bedrag dat niet lang geleden ter beschikking werd gesteld van de Nationale Coördinator Antisemitismebestrijding, het kort geleden geopende Namenmonument in Amsterdam, en het nog immer oprukkende ontzag voorde Holocaust, die --was dat niet de 
te jong gestorven historicus Tony Judd? - het morele kompas van deze tijd is genoemd? 
Ik moet zeggen dat ik vrees voor het laatste. In dat geval hebben het CIDI en het CJO de schande wat kunnen afwassen van hun tot voor vrij kort nogal intieme vriendschap met de toen al duidelijk racistische en über-rechtse Baudet. Maar wat veel erger en ook gevaarlijk is: Dan hebben ze ook een punt gescoord bij het inzetten van de Holocaust als middel dat kritiek op het dagelijkse onrecht dat Israel de Palestijnen aandoet moet afschermen. Israel (de ''slachtoffers") racisme verwijten bij hun andersoortige behandeling van de Palestijnen, of hen een Blut-und-Boden politiek verwijten bij hun onteigeningen en hun diefstal van grond, zijn dan al gauw ook onnodig kwetsend. ....

woensdag 15 december 2021

''Optreden Israelische autoriteiten en politie bij onlusten in Lod in mei was discriminerend''

Ultra-nationalisten en politie in gesprek in Lod. Tijden de onlusten bleken ze vaak samen te werken. (Foto Oren Ziv)
Israelische ordehandhavers hebben buitensporig geweld gebruikt om vreedzame protesten van Palestijnen in Lod (Lydda) tijdens de onlusten in de stad in mei 2021 uiteen te drijven. Dat meldt Human Rights Watch in een nieuw rapport
Depolitie trad bij tijden halfslachtig en ongelijk op tegen geweld tegen Palestijnse burgers gepleegd door Joodse ultranationalisten. Verklaringen van hoge Israëlische functionarissen leken die discriminerende reacties van autoriteiten en de rechterlijke macht aan te moedigen.
Onrust in Lod en in andere steden in Israël en de Westelijke Jordaanoever vond plaats in mei tegen de achtergrond van discriminerende pogingen om Palestijnen te dwingen hun huizen in bezet Oost-Jeruzalem te verlaten, het gebruik van buitensporig geweld door Israëlische veiligheidstroepen tegen demonstranten en gelovigen in de Aqsa-moskee in Jeruzalem, en de uitbarsting op 10 mei van vijandelijkheden tussen Israël en Palestijnse gewapende groepen in Gaza die duurden tot 21 mei.
Op de avond van 10 mei begonnen Palestijnen vreedzaam te protesteren buiten de al-Omari-moskee van Lod tegen de dreigende overname van Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem. Hoewel de politie toestemming had gegeven voor de demonstratie, meldden getuigen dat veiligheidstroepen traangas en stungranaten op de menigte afvuurden, nadat een jonge man een Israëlische vlag op een openbare plek had vervangen door een Palestijnse vlag. Palestijnse demonstranten staken later vuilnisbakken, auto's en banden in brand en elders in de stad braken confrontaties met Joodse inwoners uit.
In de vier dagen die volgden, richtten groepen Palestijnse en Joodse relschoppers zich afzonderlijk op Joodse en Palestijnse eigendommen en gebedshuizen. Naast de moord op een Jood en een Palestijn, vielen er tientallen gewonden, werd een moslimbegraafplaats vernield en werden tientallen auto's in brand gestoken. De regering vaardigde op 12 mei een noodtoestand uit om het geweld in te dammen, onder meer werd niet-ingezetenen verboden Lod te betreden. Niettemin kwamen op 12 mei tientallen Joodse ultra-nationalisten die niet in Lod wonen, de stad binnen, sommigen van hen gewapend, in strijd met de noodverklaring van de regering, vertelden getuigen aan Human Rights Watch. Een Israëlische journalist die verslag uitbracht van Lod en het zittende gemeenteraadslid zeiden dat de gemeentelijke autoriteiten de buitenstaanders 's nachts hebben opgevangen in een gebouw dat eigendom is van de stad in de buurt van een Palestijnse begraafplaats. Deze groepen gooiden 's nachts stenen naar Palestijnse huizen en winkels en naar de al-Omari-moskee. Op videoclips van enkele incidenten is te zien dat de politie dicht bij Joodse relschoppers staat terwijl ze met stenen gooien maar niets doen. Human Rights Watch heeft gevallen gedocumenteerd waarin de wetshandhavers afzijdig bleven en nalieten om in te grijpen om de Palestijnse inwoners van Lod te beschermen.
De Israëlische autoriteiten en rechtbanken gingen op een totaal verschillende manier om met de moorden op een Palestijnse man en op een Joodse Israëliër die onder complexe omstandigheden door burgers werden vermoord tijdens het geweld. Bij de moord op Musa Hassuna, een Palestijn, hebben de autoriteiten alle Joodse verdachten minder dan 48 uur na de moord op borgtocht vrijgelaten, nadat ze ''zelfverdediging''hadden aangevoerd. De autoriteiten sloten het onderzoek tegen hen minder dan zes maanden later zonder aanklacht. Bij de moord op Yigal Yehoshua, die joods is, zitten acht Palestijnse verdachten maandenlang vast in afwachting van vervolging voor een aantal aanklachten, waaronder “moord als een daad van terrorisme”.

maandag 13 december 2021

Israelische soldaten schieten weer man dood tijdens actie om iemand op te pakken

Jamil al-Kayyal
Israelische troepen hebben zondagavond opnieuw eens slachtoffer gemaakt. Tijdens een actie om iemand te arresteren inde stad Nablus in het noorden van de Westoever braken zoals gewoonlijk rellen uit. Daarbij openden de soldaten het vuur, waarbij de 31-jarige Jamilal-Kayyal dodelijk werd getroffen. Volgens de krant Haaretz waren de soldaten met vuurwerk bekogeld. In Israel mag dan met scherp worden geschoten en het is niet voor de eerste keer dat er dan iemand wordt doodgeschoten. Ook werden twee mensen gewond doordat ze werden overreden door een militair voertuig. Overigens werden er zondag 26 mensen opgepakt, wat boven het gemiddelde is. Onder hen het bekende Hamaslid Hassan Youssef, die heel regelmatig Israelische gevangenissen van binnen heeft gezien.(Youssefs zoon,die in de VS woont, is een verklikker voor de Shin Bet geweest. Hij is later christen geworden en schreef een boek dat populair werd onder christen-zionisten).
De Israeli's zijn overigens wel weer lekker bezig. Op 4 december werd een op de grond liggende aanvaller (hij had een voorbijganger en een agent aangevallen met een mes) met twee schoten geëxecuteerd. En afgelopen vrijdag werd voor de negende keer een man doodgeschoten in het dorp, dat al weken demonstreert tegen de diefstal van zijn grond voor weer een nieuwe nederzetting. Op een filmpje dat later circuleerde was te zien dat niemand een bedreiging vormde voor de militairen die tegen de demonstratie. optraden.

vrijdag 10 december 2021

Demonstraties tegen nieuwe nederzetting eisen een negende slachtoffer

Jamil Abu Ayyash
Het Israelische leger heeft vrijdag opnieuw een slachtoffer gemaakt. Het is de negende dode die viel bij de demonstraties die het dorp Beita (bij Nablus) iedere vrijdag houdt als protest tegen de vestiging van een nieuw nederzetting, Evyatar, op de berg Sabih die tot hun land behoort.
Het slachtoffer was dit keer de 31-jarige Jamil Abu Ayyash, die door scherpe munitie aan het hoofd werd gewond. Hij werd nog naar het Rafidiyya ziekenhuis in Nablus gebracht, maar daar overleed hij. Het Israelische leger gaf een verklaring uit dat bij de demonstratie met stenen was gegooid en dat er brandende autobanden naar de soldaten en de leden van de grenspolitie waren gerold, waarop was gereageerd met middelen om de menigte te verspreiden. In Israel hoort schieten met scherp blijkbaar helaas ook tot de methodes om menigten te verspreiden. Gewoonlijk vallen er bij deze demonstraties ook veel gewonden.Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan waren het er dit keer 68. 
Zonder dat u hierover ooit iets leest bij het CIDI, of het NIW, of bij Jonet, protesteert  Beita al sinds mei tegen de nieuwe (wilde) nederzetting Givat Evyatar. De nederzetting werd in juli weliswaar op last van het hooggerechtshof weer ontruimd, maar de gebouwen mochten blijven staan tot het moment dat een commissie had bepaald of het ging om staatsgrond of privéland. Als het staatsland was zouden de kolonisten kunnen terugkeren. De krant Haaretz meldt dat dit onderzoek nu bijna is afgerond en dat in ieder geval een deel van het land door Israel als staatsland zal worden aangemerkt. Weliswaar behoort het dan ook nog steeds aan Beita, maar de Israelische wet ziet dat dus heel anders. Bij de demonstraties zijn tot nu toe dus al negen menen omgekomen, terwijl er rond d 600 zijn gewond. 
Overigens zijn de demonstraties ook gericht tegen het feit dat er land van dorpen Huwwara en Za'atara is afgenomen voor de aanleg van een speciale weg naar Givat Evyatar. Daarnaast GaAt hEt niet alleen tegen EVyatar, maar is er behalve een nederzetting op de top van de berg Sabih een maand of wat geleden op een andere bergtop, iets ten noorden van Jabal Sabih, op Jabal Arma,ookeen wilde nederzetting opgericht. Beide nederzettingen zijn op deze manier gevestigd op strategische plaatsen,die uitkijken over dit deel van de uiterst vruchtbare Vallei van de Jordaan,waarmee ze de opzet demonstreren om het hele gebied stap voor stap te koloniseren door er nederzettingen te vestigen.

donderdag 9 december 2021

Rapport geeft eindelijk toe dat Israel Jemenitische baby's liet verdwijnen

Een babykamer in een transitkamp in de jaren vijftig (Foto Israeli Government Press Photo)

Het Israelische ministerie van Gezondheid heeft voor de eerste keer een rapport opgesteld waarin uit de doeken wordt gedaan dat Israel éind jaren veertig en begin jaren vijftig baby's van (vooral) Jemenitische immigranten heeft laten verdwijnen, die daarna ter adoptie werden aangeboden aan Ashkenazische adoptie-ouders. Dat meldt de krant Haaretz. Het ministerie weigert het rapport echter te publiceren. Ook de verantwoordelijke minister Nitzan Horowitz van de Meretz-partij weigert vragen over het rapport te beantwoorden. Een reden zou kunnen zijn dat de overheid een compensatieregeling voor de families van kinderen die zijn verdwenen voorbereidt, en dat publicatie van het rapport die regeling zou doorkruisen omdat het de schuld van de Israelische staat zou onthullen.

Het rapport is opgesteld door de voormalige directeur-generaal van het ministerie, prof. Itamar Grotto en twee andere medewerkers van het ministerie. Haaretz heeft het ingezien. Het geeft geen nieuwe details of aantallen, maar stelt wel voorde allereerste keer dat artsen, verpleegsters en andere zorgverleners optraden als tussenpersonen bij het weghalen van de baby's, die dan - al of niet voor geld - ter adoptie werden aangeboden aan Ashkenazische (westerse) ouders in en ook buiten Israel. De gedachte daarbij was dat Jemenitische (en in mindere mate ook andere joden uit Midden-Oosterse of Noord-Afrikaanse landen) onderontwikkeld waren, en niet goed voor hun kinderen konden zorgen.Op deze manier zouden ze tenminste goede verzorging en een goede opleiding kunnen krijgen. Het paste in de algemene sfeer van de tijd waarin de Ashkenazische Israeli's zich hoog verheven achtten boven de Mizrachische (oosterse) nieuwkomers, die uitermate racistisch werden behandeld en werden weggestopt in randgemeenten of heel lang moesten verblijven in opvangkampen, de zogenaamde ''ma'aberot''. 

Het schandaal van de verdwenen Jemenitische babies heeft al jarenlang voor beroering gezorgd. De babies verdwenen na een medische behandeling - of direct na de geboorte - spoorloos.De ouders werd verteld dat het kind was overleden, maar er werden geen overlijdenscertificaten uitgedeeld, geen plaatsen aangewezen waar de babies waren begraven en ook medische gegeven bleken later vaak te zijn verdwenen. Geschat wordt dat op deze manier mogelijk rond de 5.000 babies zijn verdwenen. Er waren protesten (één ervan rond de Jemenitische rabbijn Meshulam in de jaren '70 kreeg landelijke bekendheid - ook omdat daarbij gevangenisstraffen werden uitgedeeld). Verder waren er niet minder dan drie officiële onderzoekscommissies die zich vanaf de jaren '90 over de zaak bogen maar nooit uitsluitsel gaven. Kranten schreven over de zaak, maar brachten evenmin opheldering. Alleen de rebelse krant Haolam Hazeh van Uri Avneri en de Mizrachi Shalom Cohen meldde dat het doorgestoken kaart was, maar dat bleef zonder gevolgen.

Het huidige rapport citeert een vrouw die destijds studente en hulpverleenster was, Shoshanna Shacham, in het transit kamp Rosh Ha'ayin: ''we zagen auto's komen en verpleegster die de inzittenden babies gaven die daarna in hun auto's verdwenen. Ik zei: wacht waar brengen ze die naartoe? En zij antwoordden: we verbeteren hun situatie, geven ze aan mensen bij wie ze een betere kans hebben om te overleven.Wij accepteerden dat toen. Maar als de ouders kwamen werd tegen hen gelogen.dat de kinderen waren overleden.'' Ook citeert het rapport uit medische artikelen uit die tijd waarin werd beschreven dat Mizrachische en vooral Jemenitische ouders niet hygiënisch te werk gingen en niet goed voor hun kinderen konden zorgen.

maandag 6 december 2021

Israelische beveiligers executeren 15-jarige na ''ramming'' aanval

Mohammed Younes 
Minder dan een dag nadat twee politieagenten in Jeruzalem een gewond op de grond liggende verdachte hadden doodgeschoten is opnieuw een jonge Palestijn door Israelische kogels gedood.Dat gebeurde zondagnacht bij het checkpoint Jubara ten zuiden van Nablus. De 15-jarige Mohammed Nidal Younes reed daar volgens Israelische media met een auto in op een 34-jarige veiligheidsbeambte. Een collega van de veiligheidsman opende daarna het vuur op de auto, waarbij Mohammed dodelijk werd getroffen. De aangereden veiligheidsman werd met matig ernstige verwondingen opgenomen in ziekenhuis.
Volgens de krant Haaretz leerde een voorlopig onderzoek van het ministerie van Defensie dat Mohammed ruzie had gehad met zijn vader en er met diens auto vandoor was gegaan. Het huis van de ouders van Mohammed werd na de gebeurtenis doorzocht en daarbij, zoals in dit soort gevallen gebruikelijk, grondig overhoop gehaald.
Minister Gantz van Defensie heeft naar aanleiding van de laatste dagen een verhoogde staat van paraatheid afgekondigd bij alle checkpoints op de Westoever. De kritiek op de Israelische politiek van standrechtelijke executies na (vermeende) aanslagen neemt intussen toe.


zaterdag 4 december 2021

Israel beloont en prijst agenten die aanvaller doodschieten die gewond op de grond ligt

(
Foto al-Quds)
Updated. De politie van Jeruzalem heeft zaterdag aan het einde van de middag weer een jonge Palestijn doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van de Damascus Poort (Bab al-Amud) die toegang geeft tot de Oude Stad. De jongeman, de 25-jarige Mohammed Shawkat Salima uit Salfit, stak een voorbijganger met een mes en probeerde een lid van de grenspolitie te steken, aldus de krant Haaretz.
Leden van de grenspolitie schoten hem vervolgen neer. Op een video - hier te zien - die iets later rondging is duidelijk zichtbaar dat de politieagenten nog tenminste twee keer op hem schoten toen hij al gewond op de grond lag. In een beschaafd land zouden zij voor deze dodelijke schoten worden opgepakt en worden bestraft met lange gevangenisstraffen. In Israel krijgen ze echter vermoedelijk een eervolle vermelding voor ''kordaat optreden bij het neutraliseren van de terrorist''. Of iets dergelijks. Israel is namelijk geen beschaafd land, al wendt Europa al jaren hardnekkig voor dat dit wel het geval is. De voorbijganger die door de jongen gestoken was, is overigens licht gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

(Foto YNet)
Zoals ik had voorspeld zijn de moordenaars van Mohammed Salima na afloop van hun daad door hun commandant geprezen. Ze werden ook beloond - dat gebeurde in stijl met sufganiot, een soort donuts die door joden worden gegeten tijdens het Chanukka feest dat nog aan de gang is. En, o ja,ze zijn ook ondervraagd door de afdeling Interne Onderzoeken van de politie. Gewoon routine, niets om je zorgen over te maken. Ze zeiden dat ze bang waren dat Salima toen hij op de grond lag nog steeds gevaarlijk was. Hij zou immers iets op zijn lichaam verborgen kunnen hebben, toch?  In het parlement verdedigde premier Bennet de gebeurtenis tegen kritiek van Palestijnse parlementsleden. Ook hij prees het kordate optreden van de agenten.

vrijdag 3 december 2021

B'tselem: Israel is niet van plan en evenmin in staat zelf oorlogsmisdaden te onderzoeken

De 'Grote Mars' bij de grens van Gaza (Wikimedia)

En weer een vernietigend rapport van de mensenrechtenorganisatie B'tselem. Eerder dit jaar kwam de organisatie met rapporten waarin Israel tot apartheidsstaat werd verklaard. Kort geleden kwamen ze met een rapport waarin ze meldden dat het geweld van de kolonisten past in de plannen van de staat om zoveel mogelijk land met zomin mogelijk mensen erop in handen te krijgen. En nu brengt B'tselem - in samenwerking met het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) in Gaza - een rapport waarin het meldt dat onderzoeken naar de het doodschieten van ruim 200 mensen en het verwonden van rond de 8.000 anderen tijdens de twee jaar durende demonstraties in Gaza bij de hek rond de Strook een wassen neus zijn.
Op 30 maart 2018 – Landdag – begonnen Palestijnen in de Gazastrook regelmatig langs het grenshek te demonstreren om een eind te eisen aan de blokkade die Israël sinds 2007 aan de Gazastrook heeft opgelegd. Aan de demonstraties namen tienduizenden deel, waaronder vrouwen, kinderen, en ouderen. Eind 2019 stopten ze. Israel posteerde scherpschutters langs de grens die, in overeenstemming met de ''open fire'' instructies, het vuur openden op de demonstranten. Als gevolg hiervan werden 223 Palestijnen, van wie 46 onder de 18 jaar, gedood en ongeveer 8.000 (door scherpe munitie) gewond.Velen van hen moesten amputaties ondergaan. De overgrote meerderheid van de doden of gewonden was ongewapend en vormde geen bedreiging voor de soldaten die beschermde posities aan de andere kant van het grenshek innamen.
Nadart de eerste doden vielen kwam er internationale kritiek en Israel reageerde daarop door aan te kondigen dat het de diverse gevallen zou onderzoeken. Maar nu, ruim 40 maanden later, is duidelijk dat die onderzoeken met betrekking tot Gaza nooit de bedoeling hebben gehad om iets boven water te krijgen. De onderzoeken blijken - net als alle andere onderzoeken van de militaire juridische diensten naar schade, verwondingen of dood toegebracht door het leger aan Palestijnen - een onderdeel van de witwasmachine die geen ander doel heeft dan kritiek te smoren en onderzoeken door externe partijen af te houden.
De onderzoeken die hebben plaatsgevonden waren niet onafhankelijk, maar werden volledig door het leger uitgevoerd, het korps van de militaire advocaat-generaal (het MAG-korps), met de hulp van een speciaal mechanisme van de Generale Staf, geïntroduceerd na Operatie Protective Edge (het FFA-mechanisme). Bovendien werken zowel de Mag als het FFA-mechanisme extreem langzaam. Het FFA-mechanisme voltooide de beoordeling van 143 gevallen en droeg ze over aan het MAG-korps. De MAG beval de onderzoekseenheid van de militaire politie (MPIU) om 33 van de zaken te onderzoeken, evenals drie andere zaken die niet door het FFA-mechanisme werden behandeld. In vier gevallen werd het onderzoek afgesloten zonder dat er actie werd ondernomen. In een ander MPIU-onderzoek - naar de moord op de 14-jarige 'Othman Hiles - dat werd afgerond,werd een soldaat veroordeeld tot een maand militaire taakstraf omdat hij de trekker had overgehaald voordat hij daartoe een bevel had ontvangen. Verder besloot de MAG in 95 gevallen waarin het FFA-mechanisme zijn beoordeling had voltooid, de dossiers te sluiten zonder strafvervolging. In de rest van de zaken die aan de MAG zijn overgedragen 'is het onderzoek nog niet afgerond'.
Behalve deze traagheid is er alleen gekeken naar gedrag van militairen ter plekke. De verantwoordelijkheid van de makers van het beleid en van de richtlijnen van het ''het open het vuurbeleid'' en het geven van illegale bevelen aan soldaten, dat wil regeerders en hoge militairen, zijn nooit onderzocht.
Officiële Israelische functionarissen hebben toegegeven dat een van de redenen voor de aankondiging van Israël dat er onderzoeken zouden worden ingesteld, is gelegen in de procedures die tegen Israël werden voorbereid bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Een van de leidende principes voor het werk van het ICC is complementariteit, wat betekent dat het ICC alleen rechtsmacht zal uitoefenen wanneer de staat in kwestie "niet bereid of niet in staat" is om zijn eigen onderzoek uit te voeren. Als een staat zelf de incidenten heeft onderzocht, grijpt het ICC niet in. De manier waarop Israel de onderzoeken heeft uitgevoerd is echter nvoldoende, aldus B'tselem. De politiek van het met scherp schieten op ongewapende demonstranten is niet ter sprake gekomen, er is alleen gekeken naar de uitvoering door soldaten ter plekke.Verder is de traagheid van de onderzoeken hemeltergend. Volgens B'tselem moet worden geconcludeerd dat Israel niet van plan, noch in staat is tot een eigen onafhankelijk juridisch veranwtoord onderzoek.

Het CIDI als medewegbereider van het in de ban doen van mensenrechtenorganisaties

Dit stuk schreef ik op 27 november 2016. Het beschrijft hoe de Israel-waakhond CIDI onder Hanna Luden niets van de treurige praktijken onder Luden voorganger Esther Voet heeft verloren, maar zelfs nog een stapje verder is gegaan met het schaamteloos herhalen van laster en leugens van een Israelische overheidsclub als NGO-Monitor. Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid leverde kortgeleden een commentaar (dat ik hieronder herhaal) en dat me met de neus op het feit drukte dat in 2016 al volop het voorspel gaande gang was voor het tot ''terroristisch'' verklaren van zes mensenrechtenorganisaties in Palestina. Iets waar, zoals u hier kunt lezen, het CIDI van harte aan meewerkte.

Hanna Luden

Sommigen hadden wellicht gedacht dat toen de rustige Hanna Luden, lid van de PvdA en lid van de redactie van het Jiddische tijdschrift ''Grine Mediene'', de rechtse, lawaaiige om niet te zeggen hysterische, Esther Voet opvolgde als directeur, ook de koers van onze eigen Israel lobby in Nederland, het CIDI, zou veranderen.

Dat nu is een illusie gebleken. Het lawaai is weliswaar wat verstomd, schrille uithalen naar alles en iedereen worden niet meer zo vaak gehoord, maar verstandiger of kritischer is het CIDI niet echt geworden. Wie de website volgt zal nooit kanttekeningen opmerken bij nieuwe Israelische maatregelen als het verder verlagen van de leeftijd waarop kinderen in hechtenis mogen worden genomen, of voorgenomen belangwekkende wetsontwerpen als het verbieden van het gebruik van luidsprekers voor de adhan (de islamitisch gebedsoproep). Ook het voorstel om alle ''illegale'' outposts te gaan legaliseren (volgens het Israelische recht dan wel, het enige ter wereld volgens hetwelk de nederzettingen in bezet gebied legaal kunnen zijn) komt er niet voor in aanmerking, evenmin als de politiek om de verdachten van aanvallen met messen (of gevallen waarin zulke aanvallen alleen maar gevreesd worden) meteen maar dood te schieten.  Ze worden niet alleen niet van kanttekeningen voorzien, ze worden niet eens gemeld. Om niet te spreken van die gevallen waarin mensen aantoonbaar niet gewapend waren en tóch worden gedood.

vrijdag 26 november 2021

UNCTAD-rapport: Israelische bezetting dwingt Palestijnen tot werken in de nederzettingen

De ''Muur'' tussen Jeruzalem en Abu Dis (Wikipedia)

Vaak horen we uit de koker van de Israel-lobby - de ''deskundigen'' van het CIDI bijvoorbeeld - dat BDS (de boycot van Israel) niet alleen Israel zou schaden maar ook de Palestijnen, die immers werk vinden in de nederzettingen en in Israel zelf. De Israel-lobby heeft daarin helaas gelijk. Maar wat de lobby daar nooit bij vertelt, is wat de waarom die Palestijnen in de nederzettingen werken. Wie een eerlijk - en onthutsend - antwoord wil hebben op die vraag moet even het rapport lezen dat UNCTAD (de VN-organisatie die adviseert over ontwikkeling) deze week uitbracht over de economie van de Westoever.   
Het rapport heet “Economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people: Poverty in the West Bank 2000–2019”. Het is een vervolg op eerdere rapporten van UNCTAD en bevat een wirwar aan cijfers, Maar daaruit valt zonder heel veel moeite een verhaal te  destilleren. En dat verhaal gaat als volgt: 
De economie van de Westoever (Gaza blijft buiten beschouwing) heeft na de Oslo-akkoorden drie fases doorgemaakt. De eerste fase na 1994 was een optimistische, met - mede dankzij donoren - groeicijfers van 10,7 procent.en een werkloosheid die in 1999 daalde tot 9,5%. 
De tweede periode van 2000 tot 2006 (in en na de Tweede Intifada) werd gekenmerkt door militaire operaties en vernielingen, afsluitingen, uitgaansverboden en meer. Het BNP per hoofd van de bevolking daalde met 35 procent in drie jaar van $3,146  in 1999 naar $2,040 in 2002, waarbij de werkloosheid opliep tot 28.5 procent. Het aantal Palestijnen levend beneden de armoedegrens steeg van 11.6 procent in 1998 naar 40.7 procent in in 2004. 
 De derde fase van 2007 tot 2019 kende een lichte verbetering in de Israelische beperkingen, wat leidde tot een gemiddelde groei van 4 procent van het BNP per hoofd per jaar. De groeicijfer waren echter niet constant, en dat gaat vaak samen met een gebrekkig aanbod aan arbeidsplaatsen. De werkloosheid daalde niettemin wel  naar 18,5 procent. Maar zonder de mogelijkheid voor de Palestijnen om in de nederzettingen en in Israel zelf te werken zou de werkloosheid veel en veel hoger zijn uitgevallen. Zij zou in de richting zijn gegaan van de cijfers van de afgesloten Gaza-strook. Volgens de berekeningen zou het cijfer in 2019 dan waarschijnlijk zijn uitgekomen op 37%.  
Hoe dat komt is niet echt een vraag. UNCTAD wijst erop dat in ''Area C'' (60 procent van de Westoever) vrijwel niets kan of mag: geen landbouw, geen industrie, geen handel, geen mijnbouw.Verder zijn er grote beperkingen in de mobiliteit. Er zijn een kleine 400 checkpoints, tientallen kilometers verbindingswegen die niet mogen worden gebruikt, er is geen vrij verkeer over de grens en er is de ''Afsluitingsmuur''. Ook is er de constante dreiging van sloop van huizen en bedrijven. Volgens een schatting van de Wereldbank zou een vermindering van 10% in de afsluitingen van wegen al tot een verhoging van de productiviteit leiden met 0,6%. Verlichting van nog meer restricties zou volgens de Wereldbank in 2025 een verbetering van het BNP kunnen betekenen met niet minder dan 33 procent.

zondag 21 november 2021

Een dode, vier gewonden bij aanval in Jeruzalem, aanvaller gedood

De Silsila-straat in de Oud Stad van Jeruzalem waar de aanval plaatsvond (screenshot van Twitter)

Een 42-jarige man uit het Shu'afat vluchtelingenkamp in Jeruzalem heeft zondag een aanval uitgevoerd bij de Silsila (ketting) Poort in de Oude Stad van Jeruzalem. Met een Beretta halfautomatisch geweer opende hij het vuur op de omstanders. Een dertiger uit één van Israels nederzettingen werd zodanig aan het hoofd gewond dat hij overleed. Een tweede kolonist, 46 jaar oud, is in stabiele conditie opgenomen ineen ziekenhuis, Verder raakten twee leden van de grenspolitie, 30 en 31 jaar oud, licht gewond. Ook zij belandden in een ziekenhuis.
De aanvaller, Fadi Abu Shkheidem, werd door de overige politiemannen doodgeschoten. Hij was verkleed als een orthodoxe jood. Israelische kranten weten te melden dat zijn vrouw kortgeleden van hem was weggelopen en naar het buitenland gevlucht. Shkheidem was lid van Hamas, zoals door de beweging werd bevestigd. De aanslag werd door een Hamas-woordvoerder legitiem genoemd, maar niet door Hamas opgeëist.

Sudan: militairen installeren Hamdok opnieuw als premier

Abdalla Hamdok (Foto Wikipedia)
Sudan's militaire leiders zijn van plan de burgerpremier Abdalla Hamdok opnieuw te installeren en hem een regering te laten vormen van technocraten. Ook zullen zij alle politieke gevangenen vrijlaten. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen generaal Abdel Fattah Burhan, premier Hamdok en afgevaardigden van politieke partijen en organisaties behorende tot de ''civil society''.
Fadlallah Burma Nasir, het hoofd van de Umma Partij heeft dat zondag meegedeeld. Een groep onderhandelaars bevestigde in een verklaring dat de het akkoord later zondag officieel zal worden bevestigd, nadat de Soevereine Raad, het hoogste orgaan van het militaire overgangsbestuur, bijeen is geweest.
Generaal Burhan beëindigde op25 oktober de samenwerking tussen de militairen en de burgers die in 2019 de val van president Omar al-Bashir bewerkstelligden door premier Hamdok en de andere burgerleiders gevangen te nemen. Hamdok bleef later onder huisarrest. Een week geleden verwijderde Burhan ook de burgers uit de Soevereine Raad en liet hij hun plaatsen innemen door anderen. Tegen de besluiten van Burhan en de andere militaire leiders werd voortdurend gedemonstreerd. Afgelopen woensdag was de tot nu toe bloedigste dag. Er vielen toen16 doden (eerder waren er 15 gemeld). Het totaal aantal slachtoffers van de betogingen is daarmee op 40 gekomen. Voor deze zondag was opnieuw een groot protest aangekondigd.
Het afzetten van de burgerregering was ook door veel landen bekritiseerd.De VS zetten hun hulpverlening stop. Al-Jazeera meldt dat het nu gesloten akkoord zeker niet bij iedereen in Sudan in goede aarde valt. Veel mensen vertrouwen de militairen niet meer en zijn bang dat ook een nieuwe regering van Hamdok door hen volledig zal worden gedomineerd.

zaterdag 20 november 2021

Vergissingen zijn menselijk: Israelische leger geeft het verkeerde lijk terug

Het Israelische leger heeft vrijdag de lichamen van twee door het leger gedode Palestijnen aan de familie teruggegeven. Maar helaas, één van de twee bleek het verkeerde lijk te zijn. Na deze macabere ontdekking heeft het Israelische leger excuses gemaakt. Het goede lichaam zou vandaag alsnog worden overhandigd, het andere wordt teruggenomen. 
Amjad Abu Sultan

Het ging om de lichamen van de 30-jarige moeder van vier kinderen Israa Khazimiya uit Qabatiya. Zij werd in september neergeschoten bij de Silsila (Ketting) poort in de Oude Stad van Jeruzalem toen zij bij een identiteitscontrole uit haar tasje ook een mes tevoorschijn haalde. De soldaten lieten haar vervolgens 40 minuten doodbloeden alvorens ze hulpverleners toelieten. Haar lijk werd gisteren bij hetSalem checkpoint bij Jenin overhandigd aan haar vader, die toestemming had gekregen een ambulance met een chauffeur te mogen meenemen maar verder niemand.
Het andere lijk had dat van de 14-jarige Amjad Abu Sultan uit Beit Jala moeten zijn, die in oktober werd doodgeschoten. De jongen,die in berichten afwisselend 14 of 16 jaar oud werd genoemd, zou deel uit hebben gemaakt van een groepje dat werd verdacht van het bekogelen van auto's op de weg alleen-voor-joden van Jeruzalem naar Hebron. Volgens het leger werd hij doodgeschoten op het moment dat hij probeerde een molotovcocktail aan te steken. De familie, die zich al opmaakte hem vandaag eindelijk te kunnen begraven, moest tot haar schrik constateren dat zij de verkeerde dode tiener in ontvangst had genomen. De lijken worden nu geruild.
Volgens de mensenrechtengroep Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC) houdt Israel 80 lichamen van dode Palestijnen achter, plus nog eens 254 lichamen die ''onder nummer'' zijn begraven op geheime begraafplaatsen.Volgens JLAC en Adala, het centrum voor de rechten van minderheden, is Israel het enige land ter wereld dat dode mensen in beslag neemt. Deze macabere praktijk, die de organisaties de naam ''necroviolence'' (geweld jegens doden) hebben gegeven, is uiteraard in strijd met de Geneefse Conventies en dus het internationale recht.

donderdag 18 november 2021

Dodental demonstraties in Sudan nu op 39

Een afbeelding van Burhan met daaronder de oproep: Stap op (Foto Reporters sans frontières)

Tijdens demonstraties tegen de coup van 25 oktober in Sudan zijn woensdag tenminste 15 doden gevallen in Khartoum en andere plaatsen. Duizenden mensen gingen de straat op. Volgens de bond van medici in Sudan is het totaal aantal doden dat sinds de coup is gevallen tot 39 gestegen. De politie meldde slechts één dode gezien te hebben. Wel waren er tenminste 30 mensen die ademhalingsmoeilijkheden hadden gekregen door teveel traangas. Zij ontkende met scherp te hebben geschoten. 

Ook donderdag waren er nog wel betogingen maar veel minder en daarbij vielen geen slachtoffers. Waarnemers zagen hoe wegversperringen werden opgeruimd en het verkeer over bruggen werd hersteld. Ook het telefoonverkeer deed het weer. Het internet, dat eveneens sinds het begin van de coup was stilgelegd, werkt echter nog niet.

Generaal Abdel Fattah Burhan, sinds het afzetten van president Bashir in 2019 de de facto leider van Sudan en de aanstichter van de coup, zette op 25 oktober de burger-leiders van het land gevangen en kondigde een staat-van-beleg af. Hij noemde de actie geen staatsgreep, maar een stap ''om de koers van de overgangsfase bij te sturen''. Tegen alle kritiek voert hij steed aan dat de voorgenomen verkiezingen van 2023 gewoon zullen plaatsvinden.Hij zei dat ook deze week tegen de bezoekende Amerikaanse  onderminister van Buitenlandse Zaken voor Zaken betreffende Afrika, Molly McPhee, die met de generaals sprak en erop aandrong dat de afgezette premier Abdalla Hamdok weer op zijn post terugkeert.

Hamdok is echter onder huisarrest. Generaal Burhan heeft een week geleden een nieuwe ''Soevereine Raad''geformeerd, het hoogste orgaan van de overgangsregering.Daarin hielden hijzelf en alle militaire leiders en ex-rebellen hun posten, maar werden alle leden van het belangrijkste burger-blok in de Raad, de Krachten voor Vrijheid en Verandering (FFC), uit de Raad verwijderd en door anderen vervangen. De FFC is een verzameling van mensen en  organisaties die in 2019 de leiding nam bij het afzetten van president Omar al-Bashir. De FFC was ook één van de leidende organisaties bij de huidige protesten tegen de coup van Burhan van de afgelopen weken. 

woensdag 17 november 2021

Politie Jeruzalem schiet 16-jarige aanvaller met een mes dood

Een politieagent en een kolonist hebben woensdagavond een einde gemaakt aan het leven van de 16-jarige Omar Ibrahim Abu Assab uit Issawiya, een wijk in het noordoosten van het geannexeerde Oost-Jeruzalem. Zij openden in de Oude Stad van Jeruzalem het vuur op hem nadat hij een aanval met een mes uit had gevoerd op twee leden van de grenspolitie, een 19-jarige vrouw en een 20-jarige man. De vrouw werd matig ernstig gewond aan haar hoofd, de man raakte licht gewond. Beiden zijn opgenomen in een ziekenhuis.
De politie van Jeruzalem bestormde naderhand het huis van de ouders van Omar. Zijn moeder en zijn broer Hussein werden meegenomen. Het is onbekend wat het motief voor de aanval van Omar was. Hij was overigens het 80ste Palestijnse slachtoffer op de Westoever van dit jaar.

dinsdag 16 november 2021

Israelische rechter verlengt voorarrest van verdachte die al vijf jaar ten onrechte vastzit

 
 (Foto World Vision)

Dit is Mohammed Halabi, de vroegere directeur van de afdeling in Gaza van de christelijke hulporganisatie "World Vision''. Hij werd in 2016 gearresteerd omdat hij geld van World Vision zou hebben doorgesluisd aan Hamas. Volgens Israel ging het om 43 miljoen dollar. Dat bleek bijna twee keer zoveel te zijn als hij ooit in de tijd dat hij voor World Vision werkte onder zijn beheer had gehad. Hij kon het dus niet hebben gedaan. Desalniettemin hield Israel hem vast, in de hoop dat het verlangen naar zijn vrouw en vijf kinderen hem teveel zou worden en hij een ''plea bargain'' zou tekenen, zodat hij kon worden veroordeeld. Halabi weigert dat - al vijf jaar. Deze dinsdag vond de 176ste rechtszitting plaats en daarin werd zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. . Desalniettemin hield Israel hem vast, in de hoop dat het verlangen naar zijn vrouw en vijf kinderen hem teveel zou worden en hij een ''plea bargain'' zou tekenen, zodat hij kon worden veroordeeld. Halabi weigert dat - al vijf jaar. Deze dinsdag vond de 176ste rechtszitting plaats en daarin werd zijn voorarrest met 90dagen verlengd. Israel geeft niet op,ook als slaat de rechterlijke macht een pleefiguur.
(Dat is trouwens niet voor het eerst. Deze week vroeg een veroordeelde om een herzieningvan zijn vonnis,omdat hij volgens een plea bargain een steen naar een politieauto zou hebben gegooid op een moment dat hij in de gevangenis zat).

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...