woensdag 23 december 2020

Israel gaat voor 4e keer naar de stembus in minder dan twee jaar

Gideon Sa'ar (foto wikipedia)
De ''enige democratie in het Midden-Oosten'' heeft wat problemen met haar functioneren. Gisternacht om 12 uur precies liep de deadline af voor het vaststellen van de begroting. Die was hard nodig, want de laatste begroting dateerde van 2018. Om middernacht was er echter opnieuw niets geregeld. Een compromisvoorstel, waarover premier Netanyahu en zijn vice-premier Benny Gantz op het laatste moment een akkoord hadden bereikt, haalde het niet, omdat enkele leden van Gantz' eigen Blauw-Wit partij dwars lagen en Gantz zich toen ook maar terugtrok. 

Door dit onheugelijke feit werd automatisch het parlement ontbonden en.werd  de regering demissionair. Israel gaat nu naar de stembus op 23 maart. Dat is voor de vierde keer in minder dan twee jaar. En geen van de vorige verkiezingen heeft een levensvatbare regering opgeleverd.

Of dat ditmaal wel gaat gebeuren is de grote vraag.

zondag 20 december 2020

CIDI schaart zich definitief aan de kant van de verkrachters van het recht

Het zou haast grappig zijn als het niet zo godvergeten schofterig zou zijn. Jarenlang heeft het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) besteed aan het ''uitleggen'' van het Israelische beleid ten aanzien van vrede en de door Israel bezette  gebieden. Uitleggen, jawel. Het idee was dat als dat beleid maar goed zou worden begrepen, de kritiek op Israel wel zou verstommen. Het CIDI had er aanvankelijk best succes mee. Dat werd minder toen de lijn ook werd voortgezet nadat Israel doorging met het illegaal bouwen van nederzettingen, en het CIDI zich ging opwerpen als de instantie die ook dáárvoor begrip probeerde op te brengen. (Bijvoorbeeld in 2010 toen een aantal leiders van nederzettingen als onderdeel van een delegatie van burgemeesters tegen de zin van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nederland wilde bezoeken). Ditmaal gaat het CIDI echter weer een stapje verder en zet de zaken op zijn kop. Nu lapt het niet alleen meer het internationale recht aan zijn laars, maar het valt degenen die het voor dat recht opnemen zelf rechtstreeks aan. Want wat lezen we op 18-12-2020 op de CIDI-site:

''Nederland ondersteunt illegale Palestijnse bouwprojecten''

Illegale bouwprojecten. Nee maar, foei, stout van Nederland. Of wacht, .....hoe zat dat ook alweer met bouwpojecten op de bezette Westelijke Jordaanoever? Met name in het ''C-gebied'' (Area C), de 61 % van het Westoever die valt onder volledig Israelisch bestuur volgens het uit 1995 stammende ''Interim Akkoord'' van Oslo, (een akkoord dat in 1997 zou hebben moeten worden omgezet in een defintief verdrag tussen Israel en de Palestijnen). Een gebied waarin ook het merendeel van de Israelische nederzettingen ligt? De World Bank zegt er in een rapport uit 2014 het volgende over:

Less than 1 percent of Area C, which is already built up, is designated by the Israeli authorities for Palestinian use; the remainder is heavily restricted or off-limits to Palestinians, with 68 percent reserved for Israeli settlements, c. 21 percent for closed military zones, and c. 9 percent for nature reserves (approximately 10 percent of the West Bank, 86 percent of which lies in Area C). These areas are not mutually exclusive, and overlap in some cases. In practice (mijn cursivering) it is virtually impossible for Palestinians to obtain construction permits for residential or economic purposes, even within existing Palestinian villages in Area C: The application process has been described by an earlier World Bank report (2008) as fraught with “ambiguity, complexity and high cost.” The same is true for the extraction of natural resources and development of public infrastructure.  

maandag 7 december 2020

Simplisme in het NIW

Het jongste nummer van het Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW) is interessante lectuur. Niet zozeer door wat de redactie geschreven heeft echter - die loopt namelijk stevig achter de feiten aan. Bart Schut schreef - alsnog - een opsomming van wat er door andere media op het gebied van antisemitisme boven water is gebracht over de partij van Baudet. En hoofdredactrice Esther Voet plaatste een stukje waarin ze zich verweert tegen de Volkskrant, dat nog eens pijnlijk duidelijk maakte dat het NIW Baudet aan de borst koesterde en pas heel laat en nogal dubbelzinnig tegen hem stelling nam. Nee, wat interessant is zijn twee columns. Eén van Eddo Verdoner, en één van Frits Barend.

Om met Verdoner te beginnen, de huidige ''leider'' van joods Nederland (hij is voorzitter van het overkoepelende Centraal Joods Overleg), is boos dat zijn partij, de PvdA (en ook alle alle linkse partijen plus PvdD en DENK in de Tweede Kamer) niet lang geleden tegen een motie stemden van de PVVer De Roon. Daarin werden de ''dankzij Trump'' bereikte ''Abraham-akkoorden'' tussen Israel, de Emiraten en Bahrein toegejuicht als bijdrage aan vrede. Volgens Verdoner was dat tegenstemmen ''een politieke blunder''. Iedereen is immers voor vrede volgens hem. En die vrede was ''niet minder dan historisch'' en goed voor iedereen. Ook voor de Palestijnen, ''al is het maar omdat de annexatie nu geen doorgang vindt".  ''Is het echt zo erg te erkennen dat Trump zo nu en dan iets goeds heeft gedaan?'' vroeg hij zich af. Maar het feit dat Netanyahu vrijwel direct zei dat de annexatie alleen is uitgesteld liet Verdoner onvermeld.

woensdag 2 december 2020

De fout van joodse organisaties: ze vielen uiteindelijk alleen over Baudets antisemitisme

De neergang van Thierry Baudet heeft wat rumoer veroorzaakt in joods-Nederland. Dat hield men hem voor een bondgenoot, een vriend, een medestrijder tegen de de mensen die kritische dingen zeggen over Israel. Dat wás Baudet natuurlijk ook. In zijn nationalistische wereldbeeld was best  plaats voor een ander volk dat te vuur en te zwaard zijn homogeniteit wil bewaren, ook al was het niet boreaal. Dat zich  in zijn strijd niet al te veel gelegen liet liggen aan internationale wetten en bezwaren. Mensenrechten en internatiopnale wetten, daar was Thiery ook niet zo voor.     

Maar ja, toen bleek dat in zijn jeugdbeweging ook antisemitische en nazistische sympathieën de ronde deden. Vervolgens kwam uit - wie had dat nou ooit gedacht - dat Baudet zelf ook niet vies was van  anti-joodse complot-theorieën en antisemitische terminologie. Dat leidde tot zijn val en het CIDI en het NIW deden vervolgen of het ze niet aanging. Beide hadden het Forum aan hun borst gekoesterd. Beide wilden ze - begrijpelijkerwijze - ook niet graag toegeven dat ze het fout hadden gehad. Het NIW schreef stukjes dat je toch maar moet uitkijken want antisemitisme is overal, ter rechterzijde, en ook vooral bij links. Later zei de redactie dat  ze ook de afgelopen jaren ''tientallen'' stukken hadden geschreven om te waarschuwen tegen antisemitisme van rechts. Helaas echter was daar maar eentje kritisch van over Baudet, en dat verscheen heel recent. Baudet had bovendien ruim de gelegenheid gekregen om het weer te ontkrachten

De reactie van het CIDI bestond uit een stuk van directeur Hanna Luden in Trouw, dat jammer genoeg  ongeveer samenviel met Baudets val. Vervolgens verscheen ook een lang betoog dat het CIDI de afgelopen zomer omstandig had geprobeerd zicht te krijgen op de antisemitische toestanden bij de jeugd van Baudet. Helaas was dat niet gelukt. Het Forum zag het niet zo zitten. Het CIDI schreef dit overigens niet zelf. Het stond op Jonet.nl  dat tegenwoordig subsidie krijgt van het Centraal Joods Overleg, het - niet-democratisch gekozen college van  leiders van joods Nederland en nu een soort CJO-orgaan is.

vrijdag 27 november 2020

Demasqué Baudet was ook demasqué van officieel joods Nederland

Eén van de groepen die ontzettend bedroefd is dat Thierry Baudet's avontuur met zijn Forum voor Democratie nu teneinde loopt, is natuurlijk de grote groep joden die met de naam ''de officiele joodse gemeenschap'' zou kunnen worden aangeduid. De joodse ''kerkgenootschappen'', de loges van Bneí Brith, de sportclubn Maccabi, en andere joodse (of zionistische) clubs en clubjes,. naast de naar voren geschoven leiders van het overkoepelende CJO (Centraal Joods Overleg), of de publicitaire arm daarvan, het CIDI, of misschien zelfs het joodse krantje, het NIW

Hete was een algemeen bekend feit dat Baudets Forum onder dit gezelschap vreselijk populair was. Bij de schaduwverkiezingen ('Hoe zo u stemmen in Nederland?') die het CIDI in 2019 hield tijdens een avond over de Israelische verkiezingen, kreeg het Forum  34 van de 120 Kamerzetels van de aanwezigen, meer dan de 19 van de kleine christelijke partijtjes of de 13 van de VVD. Ik moet bij dit soort uitlagen vaak denken aan de woorden van oud-wethouder van Amsterdam, de betreurde Wim Polak, die placht te zeggen dat de joden in Nederland zo rechts zijn ''omdat de nazi's het hele joodse proletariaat hebben uitgemoord''. Vermoedelijk speelt dat inderdaad nog een rol. Maar dat de clan van Baudet op nummer één stond had natuurlijk als belangrijkste reden dat de partij door dik en dun voor Israel was. Een goede tweede was de heftige islamofobie, vanuit de gedachte dat moslims nu eenmaal a onbetrouwbaar zijn en Israel haten. Een derde reden was waarschijnlijk dat de partij - door Thierry's doctorstitel en exuberante optreden? -  een soort vage intellectuele en vernieuwende uitstraling had, die haar verteerbaarder maakte dan de PVV van Geert Wilders. 

dinsdag 17 november 2020

Leiding Britse Labourpartij maakt schorsing Corbyn ongedaan

De vroegere leider van de Britse Labourparty, Jeremy Corbyn, is weer toegelaten als lid van de partij. Corbyn was drie weken geleden geschorst nadat hij kritiek had geleverd op een rapport van de Britse Commissie Voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC) over klachten van antisemitisme in Labour.

Corbyn zei bij die gelegenheid dat de mate waarin in de partij antisemitisme voorkwam was overdreven door Labour's vijanden en de media. Hij noemde dat pijnlijk voor de joodse gemeenschap en zei te hopen dat dit nooit meer zou voorkomen. 

Corbyn werd daarop door zijn opvolger Sir Keir Starmer geschorst. De nieuwe partijleider had ook anderen uit de omgeving van Corbyn weggewerkt. Hij was naar eigen zeggen ''vastbesloten Labour een veilige plaats voor joden maken''. Corbyn's schorsing werd echter dinsdag ongedaan gemaakt door de Nationale Executieve Commissie, het Labourbestuur. 

maandag 16 november 2020

Carel Brendel kopieert met zijn beschuldigingen tegen GroenLinks zoals gewoonlijk islamofobe flauwekul

 Het is lang geleden dat ik schreef over de discriminatie van moslims en de kritiek op alles wat moslim is, die door de bedrijvers ervan het liefst als ''islamkritiek'' wordt betiteld, en door anderen gewoon als islamofobie. Mensen als wijlen Hans Jansen, Blonde Geert Wilders, Hirsi Ali om er een paar te noemen. Of het circus in Amerika waar Wilders zich zo bij thuis voelt: Pamela Geller, David Horowitz, Daniel Pipes, Richard Spencer en hun satellieten. Mensen die van elke moslim verwachten dat hij/zij eigenlijk een vermomde moslimbroeder, jihadist of salafist is, die achter elke islamitische organisatie een samenzwering vermoeden en die eigenlijk niet in staat zijn om moslims als gewone mensen te zien. Omdat de islam nu eenmaal zoiets is als ''een totalitaire ideologie, zoals communisme of fascisme'',  om met de cum laude in Leiden gepromoveerde doctor David Suurland te spreken, die ik ook wel eens in een blog heb genoemd. 

Wat ik nooit eerder heb gedaan, maar waar het wel de hoogste tijd voor is, is het een keer te hebben over Carel Brendel. Brendel was sportjournalist bij Het Parool toen ik daar vanaf 1980 ook een paar jaar werkte.  Later was hij in dienst van zulke zo verschillende media als Vrij Nederland, de Amersfoortse Courant of het Algemeen Dagblad. Na zijn pensionering stortte hij zich op de studie van de islam en zijn uitwassen. En dat hebben we geweten, want Brendel zag veel uitwassen. Wat heet: hij zag eigenlijk  alléén maar uitwassen. Hij schreef twee anti-islamitische boeken en begon een blog waarop hij alles wat naar islamitische activiteit zweemde aanbracht als griezelig, eng en subversief.

In mei van dit jaar was dat Yassin Elforkani, de imam van de Blauwe moskee in Amsterdam West, die in 2019 een paar woorden sprak ter herdenking van de in de rechtszaal overleden Egyptische ex-president Mohammed Morsi. Morsi was een Moslimbroeder en Elforkani noemde hem in zijn herdenking in één adem met de oprichter van de Moslim Broederschap, Hassan al-Banna, die net als Morse een ''martelaar' voor het geloof was, aangezien beiden zijn vermoord. Beiden waren ook mannen die zich in dienst hadden gesteld van al-d'awa, de oproep tot het volgen van de ware islam, aldus Elforkani. Voor een onbevooroordeelde toehoorder was dat niet onlogisch, Morsi werd in een  bepaalde traditie geplaatst. Maar voor Brendel was het een bewijs  dat de 'Blauwe moskee'' een netwerk herbergt van Nederlandse Moslimbroeders. Hij had dat immers al vaker geschreven. En hadden de Nederlandse deskundige Ron Sandee en diens Amerikaans-Italiaanse collega Lorenzo Vidino, dat niet ook onlangs bevestigd?       

 Ander voorbeeld: de Europese Palestijnse Conferentie in 2017 in Rotterdam. Brendel schreef uitgebreid dat het een ''Hamas-conferentie'' was. De organisatoren zouden allemaal zo'n beetje Hamas in Europa vertegenwoordigen.Tijdens de conferentie zelf bleek helemaal niets te wijzen in de richting van Hamas. Maar dat verhinderde Brendel niet een hele reeks namen te geven van mensen die bij de organisatie waren betrokken en die volgens de Israeli's (in de meeste gevallen), dan wel de Duitse Verfassungsschutz (de Duitse AIVD) of andere niet nader genoemde bronnen. banden hadden met Hamas. Of in dit soort gevallen de Israeli's de meest geloofwaardige bron zijn lijkt mij heel erg de vraag en  ook de Verfassungsschutz bleek er nog wel eens naast te zitten. Zo werd later tenminste één van de door Brendel genoemde mensen, Majed al-Zeer, door een Britse rechtbank van de lijst van terroristen gehaald en schadeloos gesteld. Maar Brendels alarmerende verhalen hadden toen al hun werk gedaan. Ze waren breed verspreid. Met name door de blijkbaar nog immer foute Telegraaf, maar ook door in dit opzicht goedgelovige andere kranten. Het gevolg was dat veel mensen die wel waren verwacht, zich niet op de Conferentie durfden te vertonen. 

Ditmaal is opnieuw iets soortegelijks aan de hand. Nu blijkt GroenLinks de onvergefelijke fout te hebben gemaakt - volgens Brendel dan - om de jonge moslima Kauthar Bouchallikht op een verkiesbare plaats te plaatsen op de lijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. En wat blijkt, Kauthar is (ook) vice-voorzitter van de islamitische jongerenorganisatie FEMISO, het Forum of European Moslim Youth and Student Organisations. En FEMISO is aangesloten bij de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) die tegenwoordig Council of European Moslims (CEM) heet. En die is, u snapt al waar dit heengaat, de ''koepelorganisatie van de Europese Moslimsbroeders''. Hoe Brendel dat weet?? Dat staat in een rapport van ene Steve Merley van de zogenaamde NEFA Foundation. En hoe is het daarin gekomen? Onder meer omdat de Italiaans-Amerikaanse onderzoeker Lorenzo Vidino in een boek heeft geschreven dat FEMISO de jonge garde en hoop voor de toekomst is van de Europese Moslimbroeders. En wie zijn Merley en Vidino? Merley is een oud-analist van de NEFA (Nine Eleven Founding Answers)  Foundation. Zijn achtergrond is redelijk vaag. Hij geeft een blaadje uit, The Global Moslim Brortherhood Daily Watch, waarin veel feiten worden genoemd (als dat de Council of European Moslims de Moslim Broederschap vertegenwoordigt bijvoorbeeld) zonder dat dit nader wordt toegelicht. Overigens heeft Merley sinds kort een nieuwe website die op dezelfde wijze tewerk gaat en die heet Global Influence Operations Report.

Merley ontleent veel aan de ander, Vidino, die rechten heeft gestudeerd in Italie en aan de Amerikaanse Tuft universiteit is gepromoveerd in de Internationale Betrekkingen.Vidino heeft een baan aan de George Washington university. Hij leidt daar een een onderzoeksgroep die zich bezighoudt nmet terrorisme. De Georgetown University, ook in de VS, heeft ook een studiegroep, maar die gaat over islamofobie. En deze groep die ''Bridge Initiative'' heet, staat onder leiding van de oude rot John L. Esposito, een hoogleraar in de religiewetenschappen, internationale Betrekkingen en Studie van de Islam. Deze groep publiceerde een factsheet over Vidino dat behoorlijk vernietigend is. Het meldt dat Vidino in 2010 een boek schreef ''The New Muslim Brotherhood and the West'' waarin hij een document uit 1982 aanhaalde dat volgens hem aangaf dat de Broederschap uit is op de wereldheerschappij. Tevens citeerde hij uit het boek ''La conquête de l'Occident'' van de Fransman Sylvain Besson, waarbij hij diens denkbeelden over complotten zonder meer overnam als waar. Vidino meent dat islamitische organisaties in Europa 'formeel' niet met de Broederschap zijn verbonden, maar ze zijn wel door haar beïnvloed. In een rapport voor een Zwitserse organisatie merkte hij op - zonder bewijs aan te dragen -  dat Europese organisaties volgens Israel en Arabische regimes geld zouden inzamelen om elders terroristische daden te laten plegen. Elders schreef hij dat geweldloos extremisme eigenlijk net zo gevaarlijk is als gewelddadig extremisme,. Veel islamistische groepen in Europa die door de Moslim Broederschap zijn beïnvloed zouden ''de basiswaarden van de democratie verwerpen''. 

In een interview uit 2005 met het blad FrontPage van David Horowitz (één van de financiers van Geert Wilders) bleek hij achter de ''great replacement theory'' (de omvolkingstheorie) te staan, die in praktijk zou worden gebracht door de grote hoeveelheid moslims in Europa. In een artikel  met de titel ''The Muslim Brotherhood's Conquest of Europe'' dat hij hetzelfde jaar schreef voor de Middle East Quarterly'' van Daniel Pipes, een andere vriend van blonde Geert, beweerde hij dat de meeste islamitische organisaties in Duitsland ijveren voor de invoering van de sharia. In dezelfde tijd was hij ook verbonden aan een onderzoeksproject van de uitermate onbetrouwbare en in complotten gelovende Amerikaanse researcher Steve Emerson. Vidino, die dit jaar een nieuw boek schreef, ''The Closed Circle'', is niettemin redelijk invloedrijk in de VS, Duitsland en Oostenrijk. 

En in Nederland dus ook. Hier wordt hij nagevolgd door Carel Brendel, die dezelfde methodes hanteert als Vidino en Merley, die van elkaar of van weer anderen overschrijven. Dat doet Brendel dus ook, heel trouw. Ook hanteert hij net als zij het principe dat als Pietje gezien is met Jantje er ook wel iets aan de hand zal zijn met Pietje. Of als Klaasje een achter-achterneef  heeft die laatst met Jantje heeft geluncht, dat dan Klaasje ook niet echt kan deugen.  En dat als er sprake is van een sliertje rook, dat hoe dan ook moet wijzen op het bestaan van een brand die wel eens zou kunnen ontaarden in iets heel erg gevaarlijks. Het is een methode en het slaat aan, omdat moslims bij grote groepen mensen nu eenmaal altijd verdacht zullen zijn als onbetrouwbaar, potentieel gevaarlijk en gekant tegen onze democratische en/of joods-christelijke waarden. Brendel geeft overlast met dit fatsoensrakkerige gezeur. Hij brengt mensen in lastige situaties (Kauthar Bouchallikht, Elforkani) en hij zaait moslimhaat. Sommigen noemen hem een onderzoeksjournalist. Alsof het methodisch overschrijven van ongefundeerde beschuldigingen en het herhalen van steeds dezelfde verdachtmakingen en laster iets met  onderzoeken te maken zou kunnen hebben. Op die manier de onderzoeksjournalist uithangen kan elke boerelul. Brendel is gewoon een irritante maar helaas ook gevaarlijke roddeltante. Het wordt tijd dat hij ook eens een tijdje op zijn huid wordt gezeten. Om net zo uitgesponnen en pedant als hij dat zelf doet te beschrijven waar hij al die onzin vandaan haalt.

zondag 15 november 2020

Israel sluit de ring rond O-Jeruzalem, tender open tot 2 dagen voor installatie Joe Biden

Het rode gedeelte is Givat Hamatos, tussen de nedezettingen Gilo en Har Homa in. (ill. Peace Now)

Israel heeft vanmorgen de ''tender'' gepubliceerd voor 1.257 nieuwe huizen in de nederzetting/(wijk) Givat Hamatos van Oost-Jeruzalem. De nieuwe nederzetting ligt tussen de nederzettingen Gilo en Har Homa. Zij sluit het laatste gaatje af in de ring aan nederzettingen die in de loop der jaren is gebouwd rond Oost-Jeruzalem en maakt tevens een verdere uitbreiding van de Palestijnse wijk/ het dorp Beit Safafa, onmogelijk. De publicatie van de 'tender' betekent dat bouwmaatschappijen een bod kunnen doen, en dat vanuit hun midden de uiteindelijke bouwer zal worden gekozen. De termijn om te bieden sluit twee dagen voor het aantreden op 20 januari 2021 van de Amerikaans president Joe Biden.  

Bouwen rond Jeruzalem heeft een voorgeschiedenis: In 2010 maakte Israel twee dagen na een bezoek van de - toenmalige - vice-president Biden een bouwplan bekend in de Jeruzalemse nederzetting Ramat Shlomo. De regering Obama-Biden was woedend en Israel (lees: premier Netanyahu) was toen geruime tijd terughoudend met verder bouwen in Oost-Jeruzalem. Dat werd echter anders na het aantreden van president Trump. Tijdens diens regeerperiode werden alle betalingen aan de Palestijnen en organisaties die werken voor Palestijnen stopgezet en werden de Israelische inlijving van Jeruzalem en de Golan door de VS erkend. Mike Pompeo, Trump's minister van Buitenlandse Zakenm onderstreept dat allemaal nog eens één dezer dagen als hij Israel bezoekt. Daarbij zal hij als eerste Amerikaanse minister ooit ook neerstrijken in een nederzetting. 

woensdag 11 november 2020

Constant Vecht 1947-2020

 Constant Vecht met het door hem ontdekte portret van Spinoza

Een onbegrijpelijk bericht: gisteren  overleed onverwacht Constant Vecht. Constant was een verbazende man met een onnavolgbare levensloop. Geboren als zoon van de antiquair Jack Vecht op het Rokin zette hij zich aanvankelijk fel af tegen dit 'bourgeois' milieu. Als overtuigd communist werd hij in 1971 voorzitter van de Amsterdams studentenbond ASVA daarna te gaan werken bij de communistische krant de Waarheid. De laatste twee jaar (1982-84) was hij zelfs hoofdredacteur, een soort mission impossible in die tijd van afkalvende geloof in de CPN, de Russische heilstaat of zelfs het marxisme-leninisme an sich. Constant vervulde de baan vanuit een soort plichtsbesef. Zijn  afscheid was dan ook in stijl: in het Miranda-bad danste hij in tutu de ''dans van de stervende zwaan''. Vrij kort na zijn vertrek stortte de krant ineen. 

Daarna werd hij directeur van De Groene Amsterdammer, een baan die hij bovenmatig succesvol vervulde. In ongeveer een jaar tijd wist hij het verliesgevende krantje weer een beetje winstgevend te maken. De toenmalige hoofdredacteur Martin van Amerongen schreef over die tijd een nog steeds erg lezenswaardig portret van hem. 

dinsdag 10 november 2020

Israel sloopte een heel dorp, maar volgens het CIDI bestond dat uit slechts 15 objecten

Foto +972 Magazine

De nationale en internationale pers schrok onlangs op van het nieuws dat Israel de opwinding tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft misbruikt om even gauw een heel dorp te slopen. Dat gebeurde zonder waarschuwing vooraf en met een legertje van zes bulldozers en een 100-tal militairen. Het was de grootste Israelische afbraakoperatie in tenminste tien jaar.

Natuurlijk kon het CIDI, onze vaderlandse roeptoeter van de regering-Netanyahu, in het licht van de publiciteit die de sloop opriep, niet helemaal achterblijven. Met tegenzin maakten de knechten van het zionistische vaderland melding van het feit dat een .......

.....ach, leest u zelf maar:  ''Het Israelische leger heeft dinsdag een bedoeïenenkamp gesloopt op een militair oefenterrein in de Jordaanvallei. De Coordinator for Government Activities in the Territories (COGAT) van het Israelische leger berichtte “7 tenten en 8  illegaal gebouwde stallen” verwijderd te hebben van een oefenterrein bij Khirbet al-Humsa, nabij het plaatsje Tubas. Volgens mensenrechtenorganisatie B’Teselem zijn 76 inwoners van het kamp dakloos geworden. De inwoners hadden in 2019 een hoger beroep bij het Israelische Hooggerechtshof verloren.

Tja, en dan moeten we constateren dat het CIDI hier toch wel heel erg slectief leesblind te werk is gegaan. Het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties in Palestina meldde dat niet ging om 15 tenten of schuren, maar in tegfendeel dat ''the Israeli authorities destroyed 83 structures in the Humsa Al Bqai’a community, displacing 73 people, including 41 children''. En de Israelische mensenrechtenorganisatie B'tselem gaf aan dat de Israelische ''forces demolished 18 residential tents and sheds, 29 tents and sheds used as livestock enclosures, three storage sheds, nine tents used as kitchens, 10 portable toilets, 10 livestock pens, 23 water containers, two solar panels, and feeding and watering troughs for livestock. They also destroyed more than 30 tons of fodder for livestock and confiscated a vehicle and two tractors belonging to three residents''.

maandag 9 november 2020

Nog geen vervolg op de traditionele Kristallnachtherdenking

Vandaag 9 november is de jaarlijkse ''verjaardag''  van de Kistallnacht van 1938, waarbij in Hitler-Duitsland talloze synagoges in vlammen opgingen, winkels werden geplunderd, ruim 100 joden werden gedood en tienduizenden (toen al) naar concentratiekampen werden gezonden. Het was een door het Dritte Reich geoganiseerde racistische pogrom, een opmaat voor wat later zou volgen. Zogenaamd ging het om een ''volkische'' reactie op de moordaanslag door de 17-jarige Herschel Grynspan op een Duitse diplomaat in Parijs. En die was weer een represaille voor het feit dat Duitsland tienduizenden joden die oospronkelijk afkomstig waren uit het oosten (onder wie Grynspan's in 1911 vanuit Polen naar Duitsland geëmigreerde familie) over de grens met Polen had gezet. Daar zaten zij zonder eten, geld of onderdak in de koude herfst in een niemandsland.   

Poolse joden in 1938 over de Duitse grens gezet (Foto Bundesarchiv)

 Een groepje Amsterdammers hield sinds 1992 een herdenking, waarbij de Kristallnacht niet alleen als het eerste gewelddadige nazi-optreden tegen de joden werd herdacht, maar ook als een duidelijke waarschuwing tegen waar racisme toe leidt. De Kristallnacht was immers ook op te vatten als een  waarschuwing tegen hedendaagse vreemdelingenhaat, de onmenselijke wijze waaropvluchtelingen worden behandeld en het nog steeds volop bestaande racisme. Ik was de laatste jaren één van de organisatoren. In 2010 riepen het CIDI  en de het CJO (Centraal Joods Overleg) - de officiële joodse gemeenschap dus -  echter een banvloek uit. Zij vonden dat mensen die kritiek op het gedrag van Israel hadden niet aan de herdenking mochten deelnemen. Bovendien waren ze er fel tegen dat aandacht werd geschonken aan iets anders dan alleen de vervolging van joden. Sindsdien waren er twee herdenkingen in Amsterdam.

maandag 2 november 2020

Robert Fisk 1946-2020

 Op 30 oktober overleed Midden-Oosten-correspondent Robert Fisk, 74 jaar oud. In 2006 schreef ik voor het Nieuw Israelietisch Weekblad een recensie van de Nederlandse vertaling vertaling van zijn ruim 1400 pagina's tellende boek 'The Great Wat for Civilisation''  (De grote beschavingsoorlog). Ik schreef daarbij een paar herinneringen aan hem op, die ik hierbij opnieuw afdruk. 

Robert Fisk is Midden-Oostencorrespondent sinds 1976. Eerst voor The Times of London,later voor The Independent. Eind vorig jaar verscheen van hem The Great War for Civilisation (in het Nederlands vertaald als De grote beschavingsoorlog), een weerslag van al die jaren dat hij conflicten coverde van de burgeroorlog in Libanon tot de inval in Irak.

Als ik aan Robert Fisk denk, herinner ik me altijd meteen drie dingen. Ten eerste een serie artikelen in The Times in 1978 of 1979 waarin hij schreef over huizen - huizen in Israël-Palestina. Eerst liet hij een Palestijnse familie in een vluchtelingenkamp in Libanon vertellen over hun vroegere huis. Vervolgens reisde hij naar Israël en belde hij aan bij de mensen die dat huis nu bewoonden. Het leidde tot emotionele verhalen, waar ik als collega van Fisk jaloers op was. Zoals het verhaal van een Roemeens echtpaar in Jaffo, van wie de man de nazi-kampen had overleefd. Hij barstte in tranen uit toen hij van Fisk hoorde hoe het de mensen was vergaan die voor hem hadden gewoond in het huis dat hij na zijn aliya toegewezen had gekregen.

vrijdag 30 oktober 2020

Britse commissie helpt Israel-lobby aan een overwinning, Labour schorst Jeremy Corbyn

Het drama van Jeremy Corbyn en de Britse Labour-partij heeft een  nieuwe, finale wending gekregen met de verschijning van het rapport van de  Equality and Human Rights Commissdion  (EHRC). Het rapport werd verwacht, en ook de inhoud was geen echte verrassing. Corbyn kreeg veel kritiek maar kwam er toch redelijk genadig vanaf. Hem, werd niet verweten dat hij antisemitisch was of zich als zodanig had opgesteld. Maar er was sprake van antisemitisme in de partij en Corbyn als de leider van de partij droeg daarvoor verantwoordelijkheid.  

De EHRC onderzocht 70 klachten. Opmerkelijk was dat er slechts twee zaken echt als ''antisemitic harassment'' werden gekenmerkt. Eén was van een noordelijke afgevaardigde, Pam Bromley, die zei dat als Corbyn meteen korte metten had gemaakt met de klachten van antisemitisme, de ''vijfde colonne'' tot zwijgen zou zijn gebracht en ''de lobby in zijn eigen mesthoop ten onder zou zijn gegaan''. Kennelijk werd hier het aanduiden van een groep joden en vriednen van Israel als ''vijfde colonne'' als antisemitisch beschouwd. De andere kwestie betrof Ken Livingstone, oud-burgemeester van Londen en lid van het Labour-hoofdbestuur, die had gezegd dat de kritiek op Naz Shah, een jong parlementslid dat had gezegd dat Israel beter in Amerika had kunnen liggen en die bovendien vage sympathie uitsprak voor sommige ideeën van Hitler, overdreven was geweest. De pogingen om de uitspraken van Naz Shah (die overigens later excuses maakte) af te doen als antisemitisch waren volgens Livingstone bedoeld om critici van Israel de mond te snoeren en ''het leiderschap van Corbyn te ondermijnen". 

donderdag 29 oktober 2020

Trumps Amerika breidt wetenschappelijke samenwerking met Israel uit tot bezette gebieden

De universiteit van Ariël (Pal. Inform. Center)

De Verenigde Staten en Israel hebben een nieuwe stap gezet in het proces om de illegale nederzettingen op de Westoever van de Jordaan wit te wassen. Woensdag ondertekenden de twee landen een akkoord dat de wetenschappelijke- en commerciële samenwerking  tussen hen uitbreidt tot al het gebied waarover Israel heer en meester is.Tot nu toe gold een richtlijn dat de Amerikaans-Israelische wetenschappelijke samenwerking alleen mogelijk was in Israel zelf en niet in de bezette en gekoloniseerde gebieden. Nu is dat uitgebreid tot de Westoever en de aan Syrië toebehorende Golan. 
De ondertekening vond plaats op -  geen verrassing hier - de campus van de Ariël universiteit in de gelijknamig nederzetting, die is gesticht op gestolen privé- en gemeenschappelijke grond van een hele reeks van omringende Palestijnse dorpen. Ondertekenaars waren premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse ambassadeur David Friedman.

woensdag 28 oktober 2020

Een nieuwe leugen van het Israelische leger over de dood van een kind

Amer Abdel-Rahim Snobar (16)

Er zijn nog steeds veel mensen die denken dat het Israelische leger gewoonlijk de waarheid spreekt en Palestijnen altijd liegen. Het volgende verhaal zal de mensen die in de oprechtheid van het Israelische leger geloven ongetwijfeld nog steeds niet uit de droom helpen, maar je weet het natuurlijk nooit. Later we er het beste van hopen:

 Op zondag 25 oktober was er het hericht dat de Palestijnse jongen Amer Snobar (18) was omgekomen bij een poging van het Israelische leger hem te arresteren, omdat hij stenen gooide naar auto's op een weg bij het dorp Turmus 'ayya ten noorden van Ramallah. Het leger vertelde dat Amer vluchtte en daarbij viel, waarbij hij zodanig gewond raakte dat hij stierf. Familieleden van Amer vertelden echter en heel ander verhaal, namelijk dat Amer  niet vluchtte maar door de soldaten was doodgeslagen. Een getuige, die onbekend wilde blijven, had dat gezien. Het leger zei echter Amer niet te hebben aangeraakt, maar alleen - zonder succes - te hebben geprobeerd hem te reanimeren. 

Dinsdag kwam Defense for Children International - Palestine (DCIP) met een eigen versie. Amer Abdel-Rahim Snobar, die niet 18 jaar oud was maar slechts 16, hielp op zaterdagavond 24 oktober rond 10 uur zijn 17-jarige vriend om bij het dorp Turmus'ayya diens auto op gang te brengen die het had begeven. De vriend vluchtte naar een bosje in de buurt vanwaar hij kon zien wat er met Snobar gebeurde. Snobar werd omringd door soldaten, in een wurggreep gehouden en geslagen. Wat later werd hij naar een ziekenhuis in Ramallah gebracht waar de dood werd geconstateerd. Nog weer later werd zijn lichaam overgebracht naar het ziekenhuis van de An-Najah universiteit in Nablus, waar een sectie werd verricht. De artsen daar kwamen tot de conclusie dat hij waarschijnlijk was gedood door verstikking. Verder had hij zeer ernstige verwondingen aan borst en buik.

vrijdag 23 oktober 2020

Ook Sudan ''normaliseert'' zijn band met Israel

Sudanezen verbrandden donderdag de Israelische vlag tijdens een protest tegen het nieuws dat er relaties met Israel in de maak waren. (Foto via Twitter) 

De Verenigde Staten, Sudan en Israel hebben vrijdag bekend gemaakt dat ook Sudan zijn relaties met Israel zal gaan normaliseren. President Trump deed dat in een telefoongesprek met de Israelische premier Netanyahu en de Sudanese leiders generaal Abdel Fattah al-Burhan van de Sudan Soevereine (militaire) Raad en premier Abdallah Hamdok.  

De stap van Sudan werd verwacht. Het is na de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrain het derde land dat in korte tijd banden met Israel aangaat, De VAE werden gepaaid met de belofte dat zij van de VS F-35 satraaljagers kunnen kopen en dat Israel voorlopig even niet delen van de Westoever annexeert. Sudan werd door Amerika onder zware druk gezet om de band met Israel aan te gaan en het betalen van 335 miljoen dollar aan Anmerikaanse slachtoffers van terrorisme in ruil voor het schrappen van het land van de lijst van  ''terroristische naties''. Na van die lijst te zijn gehaald kan Sudan aanspraak maken op leningen en financiële hulp. Het land is armlastig en heeft een buitenlandse schuld van ongeveer 60 miljard dollar, 2,5 keer het BNP. Volgens een recente peiling van de Arab Opinion Index, de grootste Arabische opiniepeiling, is echter 79% van de bevolking gekant tegen banden met Israel. 

donderdag 22 oktober 2020

VS wil Amnesty, Human Rights Watch en Oxfam aanmerken als antisemitisch

 De regering van de Verenigde Staten is van plan om een aantal wereldwijd werkende Mensenrechtenorganisaties en NGO's het stempel ''antisemitisch'' op te drukken. Onder de kandidaten zijn Amnesty International, Human Rights Watch en de organisatie voor Ontwikkelingswerk Oxfam. Met deze melding kwam het blad Politico woensdag nadat het bericht bevestigd was door een medewerker van een afgevaardigde in het Congres met goede contacten het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het idee voor deze aanval op het, zoals sommige kringen beweren, wereldwijd alsmaar oprukkende antisemitisme komt van Mike Pompeo, de dikke zelfvoldane minister van Buitenlandse Zaken, die net zo diep in God gelooft als hij trouw achter Donald Trump.staat. De verklaring is niet naar de zin van een aantal hooggeplaatststen in het ministerie, wat waarschijnlijk de reden is dat hij voortijdig is uitgelekt. Ondermeer waarschuwden juristen van het ministerie dat hij kan leiden tot rechtzaken wegens smaad. 

dinsdag 20 oktober 2020

De Westoever is helemaal niet bezet, hij wordt gekoloniseerd

Wij spreken gewoonlijk over 'de door Israel bezette westelijke Jordaanoever'. Die terminologie is echter onjuist. Een bezetting veronderstelt tijdelijk te zijn, iets dat na het sluiten van een vredesverdrag wordt opgeheven. Deze bezetting duurt echter al 53 jaar en een vredesverdrag lijkt onwaarschijnlijker dan ooit. Bovendien is de deze 'bezetting' niet statisch, maar wordt geleidelijk steeds meer grondgebied afgenomen van de oorpsornkelijke bewoners en opgeslokt door Israel. Hte karakter van het gebied verandert daarbij navenant. De historicus Ilan Pappé schreef onlangs dat daarom niet zou moeten worden gesproken van een bezetting maar van van ''settler colonialism', In plaats van de bezetting zouden we daarom moeten spreken van de ''gekoloniseerde Westoever''. 

Ik moet zeggen: Pappé heeft me overtuigd. Hij baseert zich bij zijn conclusie voor een deel op een artikel van Patrick Wolfe, 'Settler colonialism and the elimination of the native' (Kolonisatie en het elimineren van de inheemse bevolking). Wolfe maakt daarin onder meer vergelijkingen tussen de diverse processen van kolonisatie in de USA ten opzichte van de Indianen, in Australië met betrekking tot de Aboriginals, en het Zuid-Afrika van de Apartheid jegens de zwarten. De vergelijkingen zijn verrassend. De overeenkomsten tussen het stap voor stap voortschrijden van de 'overname' van Amerika en Australië, waarbij de ''inheemsen'' steds meer werden teruggedrongen, met wat er gebeurt op de Westoever is treffend. Wel wordt daar overigens op minder grote schaal gemoord dan in deze landen. Ook de vergelijking met het racisme van Zuid-Afrika snijdt hout, al meent Wolfe dat op de Westoever de  tendens al niet meer richting Bantustans gaat, maar meer richting 'reservaten' voor Palestijnen. ;Een citaat van Theodor Herzl uit ''Der Judenstaat'' dat Wolfe aanhaalt is in zekere zin een sleutel tot wat er plaatsvindt: Herzl schreef: 

  'Als ik een nieuw gebouw wil in de plaats van een oud gebouw moet ik eerst slopen voordat ik ga        bouwen'

donderdag 17 september 2020

Shana Tova,


Wie het viert wens ik een goed joods Nieuwjaar 5781 toe met veel inhoud  // I wish everyone who celebrates it a good and meaningful Jewish New Year 5781.  


Adolph Gottlieb,1903-1974, Labyrinth No. 2 (1950) - Tate Gallery

maandag 7 september 2020

Israelisch hooggerechtshof vindt moord geen moord en ik kap ermee

 
Israel Shomer, de moordenaar die onschuldig is volgens Israelisch ''recht''. Hij is nu commandant van het zuidelijk front.

Dit blog blijven schrijven heeft iets heel vermoeiends. Het is steeds meer van hetzelfde, steeds openlijker en brutaler. En het effect van erover te schrijven neemt af. Dienovereenkomstig af. In het begin kreeg ik veel commentaar als ik weer eens uitlegde dat Palestijnse huizen zogenaamd legaal worden gesloopt omdat ze geen vergunning hebben, maar dat het in feite illegaal is. Omdat die vergunningen nooit worden verleend. Op die manier kan  heel Palestina ''legaal'' worden afgebroken om plaats te maken voor knusse nieuwe Joodse huisjes. Palestina zelf heeft ook geen vergunning, immers. 

Dit geldt eveneens voor het inpikken van land. Land dat dicht tegen de nederzetting aanligt, of land voor het maken van wegen naar de nederzettingen toe, voor uitbreiding van bestaande of nieuwe nederzettingen, of voor ''militair oefentterrein'' of natuurgebied .... ach, het maakt niet uit. Het gaat  door. Als een stoomwals, langzaam maar onverbiddelijk. Net als  het omhakken of afbranden van boomgaarden en akkers, het omploegen van velden,  het inlijven van waterbronnen en zwemplaatsen, het vernielen van waterleidingen of zonnepannelen en natuurlijk de vernielingen aan auto's, huizen en moskeeen. Het was ooit, maar is kennelijk niet meer een reden voor commentaar op mijn blog.

Dan zijn er de verhalen over mishandeling, imtimidatie en het toebrengen van verwondingen.Ooit legde ik mezelf wat grenzen op omdat ik anders wel 24/7 kon blijven bloggen. Geen verwondingen of geweld tenzij de omstandigheden bijzonder zouden zijn. Alleen doden zou ik vermelden. Dat waren er namelijk al een boel. Maar de afgelopen week werden we opgeschrikt door een 'knie op de nek''a la George Floyd bij een 60-jarige die protesteerde bij Tulkarem (die''knie''is overigens volgens mij in Israel uitgevonden en via trainingen naar Amerika ''geexporteerd'').Verder het verhaal van een aantal leden van de Israelische grenspolitie, die Palestijnse mannen aanhielden, compleet verrot sloegen  en ook nog beroofden als ze door grote gaten in het zogenoemde 'Afscheidingshek'' naar hun werk in Israel gingen nadat de grensovergangen wegens de corona-pandemie waren gesloten. De dienaren der wet liepen tegen de lamp omdat iemand het met zijn/haar telefoon had gefilmd. (Grappige bijkomstigheid: uit dit verhaal blijkt ook dat die''Muur'', ook wel Afscheidingshek genoemd, totaal niets heeft betekend voor de beveiliging van Israel tegen aanslagen, waarvoor het volgens het CIDI en alle andere dikke vrienden van Israels regering juist was bedoeld. We wisten dat velen er overheen klommen. Maar nu blijkt dat iedereen ook al jaren gewoon door de gaten heen kon lopen. De Muur heeft dus alleen geholpen om nog eens ruim 10% van de Westoever in te pikken. Daar was hij waarschijnlijk ook voor bedoeld). En tenslotte was er het verhaal dat eenheden van het meest morele leger ter wereld dozen met ''stungranaten'' (granaten die vooral een enorme knal geven maar bij contact wel degelijke gevaarlijk zijn) hadden achtergelaten, even buiten het dorp Qaddum in het noorden van de Westoever. Ze waren een beetje verstopt,  maar wel zo dat ze zouden ontploffen als ze zouden worden aangeraakt. "Ter afschrikking'', zeiden de wakkere soldaten nog. In het dorp wordt namelijk wekelijks gedemonstreerd tegen het feit dat de hoofdweg naar Nablus al jaren is afgesloten, omdat inwoners van naburige nederzettingen het te gevaarlijk vonden als''Arabieren''er gebruik van zouden maken.

Tja, en dan de hoofdmoot: het Israelische hooggerechtshof, het onvolprezen hoogste rechtscollege van het land, dat in een eenstemmig oordeel van drie rechters heeft bepaald dat het in de rug doodschieten van een vluchtende 17-jarige jongen geen moord was. Het betrof een verzoek om de zaak te herzien van kolonel (inmiddels generaal) Israel Shomer, die op de vroege morgen van 3 juli 2015 de 17-jarige Mohammed al-Kasba uit het Qalandiyya kamp doodschoot in de buurt van het Qalandiya checkpoint. Er deden aanvankelijk diverse lezingen de ronde over de toedracht. De kolonel stelde zijn lezing een aantal keren bij. De site +972 liet zien hoe dat afliep: hoe de kolonel zich liegend rechtvaardigde en hoe dat door de Israelische Militaire Advocaat Generaal werd geaccepteerd, zodat moord uiteindelijk geen moord was, maar werd afgedaan als een ''professionele fout'' die niet hoefde te worden vervolgd. De kolonel, die commandant was van de Givati Brigade, is intussen bevorderd tot de hoogste officier van het zuidelijke Israelische commando. Tijdens de officiele Israelische Yom Hashoa-herdenking van het afgelopen jaar mocht hij een gebed uitspreken.

Wat die ochtend gebeurde was dat kolonel Shomer kwam aanrijden in een auto met een soldaat. Al Kasba gooide een steen die de voorruit beschadigde. De auto stopte, Shomer en de soldaat stapten uit en Shomer schoot driemaal gericht op al-Kasba, die wegrende maar werd geraakt in de rug en de nek en na korte tijd overleed. Tijdens een verhoor vertelde Shomer dat er auto's schuin op de weg stonden zodat hij had moegten stoppen en dat er drie mannen met stenen in hun handen voor de auto stonden, waardoor hij zich bedreigd voelde. Nadat via de mensenrechtenorganisatie al-Haq een video opdook  waarop niets te zien was van auto's op de weg, stelde Shomer zijn verhaal bij. De drie mannen, die ook niet op de video waren te zien, liet hij echter blijven in zijn verhaal. Dat hij al-Kasba in het bovenlijf had getroffen terwijl hij op de benen mikte, kwam doordat hij rende tijdens het schieten. Daardoor had hij niet gemikt via het vizier van zijn geweer. (Op de video is intussen te zien dat hij even stilstond om aan te leggen en te schieten).

Het hooggerechtshof liet zijn versie overeind. Het was geen moord want de kolonel voelde zich bedreigd door de aanwezigheid van meerdere mannen met stenen, zei een rechter. In het algemeen vonden de rechters dat Shomer de voorschriften betreffende het verrichten van arrestaties en de schietinstructies van het leger had overtreden. Maar hij was daarvoor genoeg gestraft door de legerleiding die zijn bevordering om die reden (''een professionele fout'' ) een tijdje had opgehouden. En de militaire advocaat-generaal had hem terecht niet vervolgd, want het doodschieten van al-Kasba kon niet beoordeeld worden als een misdrijf, vond het hof.

Zo komt een hoge legerleider in Israel weg met leugens en bedrog en laat het Israelische hooggerechtshof eens temeer zien dat misdaden begaan jegens Palestijnen in Israel alleen in heeeeeel  zeldzame gevallen worden bestraft - bijvoorbeeld als een video duidelijk laat zien dat de Israeli met voorbedachten rade mikt op het hoofd van een weerloze gewonde Palestijn, zoals in het geval van Lior Azaria (die daarna overigens nog wegkwam met een strafje van negen maanden, niet voor moord maar voor doodslag). In het geval van Shomer was de video (zie mijn blogpost van destijds) veel minder duidelijk en was de algemene verontwaardiging ook een stuk minder. Moord is voor Israeli' s waarschijnlijk alleen moord als hij wordt gepleegd op Israeli's of blanke toeristen. We hebben de zaak van de 16-jarige yeshiva-leerling (wiens naam niet magworden genoemd omdat hij een Joodse minderjarige is) die de 47-jarige Aisha al-Rabi (moeder van drie kinderen) doodde met een steen van twee kilo die hij door de voorruit  van de auto van de familie gooide toen die met een snelheid van ongeveer 100 km naderde. Zal hij 35 jaar krijgen, zoals de Palestijnse jongen die betrokken was bij een dodelijke steekpartij op een Israeli bij een supermarkt van Rami Levi?  Zeer onwaarschijnlijk. En wat zal  de onbekende (vermoedelijk een kolonist) krijgen die een paar dagen geleden een zwangere vrouw verwondde met een steen door haar voorruit?  Of wordt hij gewoon nooit gevonden? Het is tenslotte geen Palestijn.. 

Ik moet zeggen dat ik het ineens gehad heb na deze drie bizarre verhalen en de hypocriete en immorele uitspraak van de drie rechters. Ook dat laatste is alsmaar meer van hetzelfde. Moorden worden niet onderzocht, niet vervolgd en als dat toch een keer gebeurt nauwelijks bestraft. Drie weken geleden was er nog het voorbeeld van een soldaat die een verkeerde man doodschoot (en een andere het ziekenhuis in) en die daarvoor drie maanden corveedienst kreeg. Israel is intussen een staat die hoe langer hoe meer rooft, op grote schaal moordt, vernielt, bedriegt en zich niets aantrekt van welke internationale wetten of fatsoensnormen dan ook. Het is vier oorlogen begonnen, heeft jarenlang Zuid-Libanon bezet en terroriseert Libanon nog steeds. Het bombardeert regelmatig Syrie en bombardeerde soms andere  landen zoals Irak of Sudan. Het is racistisch en heeft een hooggerechtshof dat de diefstallen, moorden en vernielingen allemaal goed heeft gekeurd en in zalvende bewoordingen zal blijven goedkeuren. Net zoals het marteling, kindermishandeling, intimidatie, het ongefundeerd opsluiten van politieke gevangenen sanctioneert. Of de al 12 jaar durende onwettige en onmenselijke belegering van Gaza en de 53 jaar durende bezetting van de Westoever, met haar volledige onderdrukking van het openbare leven. Israel levert wapens aan dictatoriale regimes zoals de Filippijnen, staat achter de bezetting van de Sahara door Marokko, en steunt rechtse autocratische heersers in Hongarije, Polen, Brazilie of de VS. De Westerse wereld laat het allemaal toe en kan het blijkbaar niet veel schelen. Weinig mensen komen er actief tegen in opstand, in Nederland waarschijnlijk niet meer dan 100. 

De Israelische politiek is perspectiefloos als nooit tevoren met een tegenstander van Netanyahu die zich laat inmaken met boter en suiker en wekelijks terugkerende protestdemonstraties tegen de premier die even ludiek als zinloos zijn. Ik geloof het allemaal wel. In het buitenland zijn er veel mensen die ongeveer dezelfde dingen schrijven als ik, hier in Nederland heb ik weinig weerklank, vrijwel geen invloed, en zijn er vooral veel mensen (Israellobbyisten en conservatieve christenen) die mij uitmaken voor antisemiet. De ironie, dat je door de principes van moraal, redelijkheid, en verdraagzaamheid na te leven die het jodendom altijd heeft hoog gehouden, nu voor anti-Joods wordt uitgemaakt, terwijl rechts en het onverdraagzame nationalistische Israel nu blijkbaar het jodendom symboliseren.  Laten anderen het stokje maar een tijdje overnemen. Ik zal het vanaf de zijlijn gadeslaan en alleen nog ''highlights'' coveren. Ik zal me gaan bezighouden met andere dingen. Ook op dit blog.

dinsdag 1 september 2020

VN over Westoever: Israeli's mollen in twee weken twee mensen, 25 huizen/structuren, 650 bomen en zeven auto's

(Foto Ocha)

Volgens het rapport van het Bureau van de VN voor de Coördinatie van Humanitaire Activiteiten vanb de VN (OCHA) zijn in de twee weken tussen 11 en 14 augustus twee Palestijnen door Israeli's gedood, onder wie een kind van 16. Op 17 augustus werd een 30-jarige Palestijn bij één van de poorten die leiden naar de Aqsa moskeein Jerualem neergeschoten. De man Ashraf Hasan Halasa uit as-Sawahra ash-sharqiyya (bij Jeruzalem) had (met een klein mesje) een Israelische politieman aangevallen die licht gewond was geraakt. Israelische politie hield ambulances op een afstand tot Ashraf was doodgebloed. Een Palestijnse vrouw, een omstandster, raakte gewond door een ''verdwaalde'' kogel. Op19 augustus werd een jongen van16 doodgeschoten vlak bij een weg in Deir abu Mash'al bij Ramallah die door kolonisten wordt gebruikt. Twee andere kinderen raakten gewond. De omstandigheden zijn onduidelijk.Volgens de militairen wilden de jongens molotov cocktails gooien en legden zij banden klaar om te worden aangestoken. Volgens Palestijnen in het gebied was er geen sprake van molotov cocktails of  banden. De lichamen van de beide doden worden door Israel vastgehouden. Het aantal doden door Israelisch geweld van dit jaar op de Westoever is door deze twee gestegen naar 19.  

In de twee genoemd weken werden 25 Palestijnse gebouwen en structuren vernield. Daarbij werden 32 Palestijnen dakloos, 160 Palestijnen ondervonden negatieve gevolgen van de sloop. Vijftien van de strcuturen (waarvban slechts twee niet-bewoond) waren in de gemeenshappen Mughayyir al-Abeed en al-Fakheit (gouvernoraat Hebron) in gebieden die tot militair trainingsgebied zijn verklaard. Zes structuren voor commerciële doeleinden (levensonderhoud) werden gesloopt in Issawiyya (Oost-Jeruzalem),de rest evenesn in Oost-Jeruzalem, waaronder eem huis in aanbouw in Jabal al-Mukkabir. Vijf gebouwen werden gesloopt door hun eigenaars om sloopkostn te voorkomen. Tot dusver werd  ongeveer de helft van de 118 dit jaar gesloopte gebouwen doorde eigenaars op lat van Israel gesloopt

Door - hoogst waarschijnlijk- misdadige acties van kolonisten gingen 650 bomen en zaailingen verloren. In diverse incidenten gingen 400 bomen verloren in 'Asira al-shamaliyya bij Nablus, zes druiven-zaailingen in Qaryet (eveneens bij Nablus), 244 olijfbomen bij Khirbet alTawamim (Hebron) en werden 16 dunam (1,6 ha) tarwe en haver in Sa'ir (bij Hebron) beschadigd omdat settlers er hun schapen op loslieten. Verder raakte een Palestijn gewond in Huwwara (bij Nablus) bij een landmetings project waarbij kolonisten hem met stenen bekogelden, werden zeven auto's beschadigd in Yasuf (bij Salfit), evenals een steenhouwerij in Urif (bij Nablus) en werden Palestijnse auto's bekogeld op wegen bij de nederzettingen Yitzhar (Nablus) en Kiryat Arba (Hebron).

Bestand Israel-Gaza na bemiddeling Qatar

(Foto Human Rights Watch)
 
Mohammad al-Emadi, de ambassadeur die zich namens de staat Qatar bezighoudt met het verbeteren van de levensomstandigheden in Gaza, heeft bekendgemaakt dat vanaf maandagavond 23.03 (Jeruzalem tijd) een staakt-het-vuren van kracht is tussen Israel en de Gaza-strook. Dit bericht is bevestigd door het bureau van Yahya Sinjar, de plaatselijkeleider van Hamas in Gaza. Sinjar laat weten dat Hamas het bestand aanvaardt om maatregelen te kunnen nemen die de sitautie in Gaza kunnen verbeteren in het licht van de corona-crisis. Zoals gebruikelijk wanneer Israel via bemiddeling overeenstemming bereikt met Hamas doet Israel zelf er volledig het zwijgen toe.

 Het staakt het vuren is bereikt na bemiddeling van al-Emadi en nadat Israel Gaza sinds 6 augustus dagelijks heeft bestookt met raketten en artilleriebeschietingen, de grensovergangen heeft gesloten en de zone waarin gevist mocht worden eerst heeft beperkt en daarna heeft teruggebracht tot nul meter. Als gevolg van het sluiten van de grensovergangen viel de enige centrale van Gaza stil, wat tot gevolg had dat er sins 19 augustus dagelijks gedurende 20 uur geen stroom was in Gaza. De Israelische acties waren weer een antwoord op acties van Hamas met ''brand ballonnen''en ballonnen met explosieven die schade veroorzaakten aan de Israelische kant van de grens. Hamas had deze actie gestart gzien het feit dat eerdere afspaken tussen Israel en Hamas over verbetering van de levensomstandigheden zoals gebruikelijk niet werden nagekomen en gezien de dreiging van de uitbreiding van het aantalcorona-gevallen in Gaza.

 Al-Emadi maakte bekend dat het staakt-het-vuren dient ter stabilisering van de situatie en ter voorbereidng op maatregelen ter verbetering. Volgens de krant Haaretz zijn dat onder meer de bouw van een gas-pijplijn en een nieuwe centrale die door Qatar wordt betaald, evenals de aanleg van een nieuwe eletriciteitsleiding.Ook zullen projecten worden opgestart om de werkgelegenehid in Gaza te bevorderen en zal materiaal worden geleverd om te testen op corona. In de tussentijd gaat de grenspost Karam al-Salam weer open om tankauto's door te laten naar de huidige centrale, wordt gegarandeerd dat geld vanuit Qatar Gaza zal kunnen blijven bereiken, en wordt de visserij-zone uitgebreid naar 15 mijl. 

De maatregelen zijn  hopelijk nog op tijd. In de afgelopen 24 uur zijn 69 nieuwe corona-gevallen in Gaza geconstateerd. Het totaal staat nu op 280. Er geldt een totale lock-down. Ziekenhuizen hebben een hopeloos tekort aan medicijnen en beademingsapparatuur (meer dan 2.000 patienten kunnen ze niet aan) en er is een groot tekort aan materiaal om te testen.

woensdag 26 augustus 2020

Palestijnse organisaties: Nederland liet na bezwaar te maken tegen marteling ex-UAWC-werknemers

Twee Palestijnse organisaties, het Palestijnse Netwerk van Niet-Gouvernementele Organisaties (PNGO) en de Raad van Palestijnse Mensenrechtenorganisaties (PHROC) hebben in een verklaring de aanvallen op, en pogingen tot het schrappen van bijdragen aan, de Unie van Agrarische Werk Comités (UAWC) veroordeeld. Die aanvallen zijn verergerd nadat de Nederlandse regering onlangs heeft besloten  een onderzoek in te stellen naar UAWC, sinds lang een lid van het PNGO, en zijn bijdrage heeft bevroren. Het PNGO en de PHROC betreuren die stap die door geen van de andere donors,waaronder de EU en Europese landen, is gevolgd.

 De Nederlandse stap, zo melden de twee organisaties, werd voorafgegaan door een gecoördineerde campage van organisaties met nauwe banden met de Israelische regering, met name lNGO-Monitor, de UK Lawyers for Israel (UKLFI) en de International Legal+ Forum (ILF). NGO Monitor voert al jaren actie tegen mensenrechtenorganisaties en aanverwante organisaties in Israel en Palestina en de twee andere, UKLFI en ILF zijn zogenoemde''lawfare'' organisaties die zijn opgericht om op agressieve wijze de steun voor Palestijnse rechten te ondermijnen. NGO-Monitor, ILF and UKLFI en andere agenten van de Israelische regering hebben voordat vorig jaar twee ex-werknemers van UAWC werden gearresteerd al veel langer campagnes gevoerd waarbij systrematisch verdachtmakingen werden rondgestrooid.

De twee ex-werknemers, Abdel Razeq Farraj (57) en Samer al-Arbid (45) werden opgepakt voor vermeende betrokkenheid bij een bomexplosie bij een Israelische nederzetting. Beide mannen hebben fysieke en psychologische martelingen ondergaan en staan nu terecht voor een Israelische militaire rechtbank. PNGO en PHROC veroordelen deze martelingen en eisen dat de fundamentele rechten van Abdel-Razeq en Samer op een eerlijk proces volgens internationale maatstaven worden gewaarborgd. PNGO en PHROC constateren tot hun spijt dat de Nederlandse regering tor dusver vrijwel geen aandacht aan deze kant van de zaak heeft besteed en heeft nagelaten om - als derde land - in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen in verzet te komen tegen de misdaad van het martelen, waarvan Israel als bezettende macht in ruime mate en systematisch gebruik maakt.     

De twee Palestijnse organisaties zijn verder bezorgd dat het Nederlandse onderzoek een negatieve invloed kan hebben doordat het nieuwe brandstof kan toevoegen aan de Israelisch campagnes om UAWC- en de Palestijnse civil society im het algemeen - zwart te maken. PNGO en PHROC vragen de Nederlandse regering maatregelen te nemen die voorkomen dat de resultaten door de Israelische regering en haar vazal-organisaties kunnen worden gemanipuleerd, met het doel de UAWC verdacht te maken en subsidies terug te schroeven. UAWC helpt de aanwezigheid van Palestijnen te bestendigen op land dat Israel wil annexeren. UAWC helpt boeren en kwetsbare gemeenschappen, dat is waarom de organisatie verdacht wordt gemaakt.

De PNGO en PHROC betreuren in dit verband de hartelijke toon van een brief van de Nederlandse regering aan de  UK Lawyers for Israel waarin zij de UKLFI bedankte voor haar ''interesse en gedetailleerde informatie''.Zij vinden die reactie van de regering aan een organisatie die de Palestijnse civil society aanvalt, ongepast en onwaardig voor een land dat zegt op te komen voor de mensenrechten. PNGO en PHROC constateren ook dat diverse Nederlandse organisaties en partijen voordat er sprake van is dat er enige aanwijzing is gevonden voor foute handelwijzen van  UAWC, zijn opgetreden als verlengstukken van NGO-Monitor, UKLFI en ILF via suggestieve vragen in hetparlement en uitingen op sociale media. Zij constateren dat eerder onderzoeken aan UAWC niets verdachts hebben opgeleverd en zijn er zekervan dat dat dit keer opnieuw het geval zal zijn. Zij betreuren het gedrag van de genoemde Nederlandse partijen en roepen ze op om zich te laten leiden door de principes van het internationale recht, en van eerlijke p;rocesvoering - en  niet door Israels destructieve agenda.

donderdag 20 augustus 2020

Jongen (16) dood na verwonding door Israelische leger

Mohamed Matar (Foto Ma'an)

En weer is een jonge Palestijn overleden door toedoen van de Israeli's. Het was de tweede in een week  week als we tenminste  Eqab Bashir Darawshe (21) buiten beschouwing laten die zaterdag moedwillig  (?) werd overreden door een kolonist in de buurt van Tulkarem.

Nadat maandag een ongeïdentificeerde jonge man werd doodgeschoten in Jeruzalem, stierf deze donderdag  de 16-jarige Mohammed Damar Matar aan de gevolgen van een schotwond. Hij liep die woensdagavond laat op. Dat gebeurde in zijn dorp, Deir Abu Mashal ten westen van Ramallah. De burgemeester van het dorp, Imad Zahran, zei dat hij dit van de Israelische militairen te horen had gekregen. De militairen houden Mohammeds lichaam nog even vast, zoals ze dat trouwens ook al jaren  doen met de lichamen van een paar honderd andere Palestijnen.

Mohammed werd gewond aan de rand van het dorp onder onduidelijke omstandigheden, aldus Zahran. Nog twee anderen raakten gewond, één in een been en de onderbuik, hij is in het ziekenhuis en zijn toestand is stabiel, een ander  alleen  in zijn been, zijn  toestand geeft geen reden tot ongerustheid.

woensdag 19 augustus 2020

Centrale van Gaza valt stil, Israel gaat door met bombarderen

De elektriciteitscentrale van Gaza is maandag stil gevallen doordat Israel de importen van onder meer brandstof naar Gaza heeft stopgezet. Israel heeft bovendien Gaza in de nacht van maandagop dinsdag opnieuw gebombardeerd. Het was de achtste achtereenvolgende nacht. De visserss van Gaza die maanda wilden gaan vissen werden naar de kust teruggejaagd. Hen is te verstaan gegeven dat ook vissen nu verboden is.

De Israelische stappen zijn een antwoord op dagenlange aanvallen van Hamas-militanten met brand-ballonnen die in Zuid-Israel velden en natuurgebieden in brand zetten. Ook werd er maandag een raket op Israel afgevuurd. Israel heeft gewaarschuwd dat het gedrag van Hamas tot oorlog kan leiden. Hamas gebruikt de brand-ballonnen om Israel onder druk te zetten, omdat onderhandelingen - onder meer over de uitwisseling van gevangenen/gedode Israeli's - maar niet van de grond komen. 

Een Egyptische delegatie bezocht Gaza maandag om te bemiddelen en reisde daarna door naar Israel. Dinsdag werd de delatie weer teruginGaza verwacht. 

Het stilvallen van de elekrticiteitscentrale van Gaza is een periodiek gegeven als de spanningen weer eens wat oplopen. Het betekent dat periodes van drie uur aarin stroom wordt geleverd, afgewissled worden door periodes van 15 uur waarin alles op zwart gaat. De situatie is vooral bedreigend voor ziekenhuizen en dergelijke, die nu afhankelijk zijn van noodaggregaten die op hun beurt weer werken op brandstof die eveneens beperkt voorradig is. Voor de twee miljoen Gazanen is dit echter een gebruuileijk situatie. Sinds Israel in 2007 de blokkade van Gaza instelde hebben de bewoners in feite structureel gebrek aan elektriciteit, voedsel, bouwmaterialen, brandstof en tal van luxe-artikelen. Bronnen: MEE en al-Jazeera (in Egypte via proxy).

maandag 17 augustus 2020

Israel: man met keukenmesje gedood, doofstomme man in benen geschoten, jongen in Bethlehem ernstig gewond

(Foto Wafa)
De politie in Jeruzalem heeft maandag weer eens een Palestijnse jongere doodgeschoten. De man,of jongen, is nog niet geïdentificeerd. Het gebeurde bij één van de toegangspoorten tot de Aqsa-moskee, de Bab Hutta. De jongen zou een mes gehad hebben en een politieman licht hebben verwond. Als bewijs toonde de politie een foto van een keukenmesje. 
De Palestijn werd na te zijn neergeschoten aan zjn lot overgelaten, Palestijnse hulpverleners werden op een afstand gehouden tot hij was doodgebloed. Hij had overigens bij zijn aanval op een politieman wel nog een mondkapje opgedaan. Blijkbaar wilde hij niemand besmetten. Vreemd eigenlijk hè voor een moordenaar...
Eerder dinsdag werd bij het Qalandiya checkpoint bij Jeruzalem een 60-jarige man in de benen geschoten. Hij kwam het weggedeelte voor auto's opgelpen en reageerde niet op bevelen om te stoppen. Te laat ontdekten de bewakers van de privé-firma die dienst deden bij het checkpoint dat de man doofstom was. Hij ligt nu in matig ernstige toestand in een ziekenhuis.
Nog eerder dinsdag werd in Bethlehem bij de Tombe van Rachel een 18-jarige jongen neergeschoten. Volgens het leger wilde hij een molotov cocktail gooien naar de heftig ommuurde tombe. Hij is in een ziekenhuis in Bethlehem. Zijn toestand zou stabiel zijn.

zondag 16 augustus 2020

Israels justitie toont zijn ware gezicht: doodschieten onschuldige Palestijn bestraft met drie maanden straatvegen

Ahmad Manasra
Ahmad Manasra 

De Israelische militaire advocaat generaal gaat maandag een straf van drie maanden gemeenschapsdienst vorderen tegen een soldaat die in maart 2019 een Palestijnse man van 23 doodschoot,  nadat die een oudere Palestijn te hulp schoot die eerder - zonder geldige reden - door dezelfde soldaat was neergeschoten. De straf tegen de soldaat - wiens naam natuurlijk niet bekend wordt gemaakten (hij is immers een Israeli en geen Palestijn) en die intussen uit dienst is ontslagen -  wordt gepresenteerd in de vorm van een 'plea bargain'. Dat is een schuldbekentenis waarna strafvermindering volgt.

In dit geval is de strafvermindering wel erg verminderd uitgepakt. Een Palestijn die een auto heeft bestuurd waarin een man zat die een Israeli doodschoot krijg in Israel levenslang en zijn huis wordt verwoest. Een Israeli,die zoals in dit geval, een onschuldige Palestijn met zes kogels neermaait, moet alleen drie maanden  blaadjes aanvegen. 

Het doodschieten van de Palestijn, Ahmad Manasra uit Wadi Fukin, gebeurde aan de rand van het stadje Khadr bij Bethlehem. De ongenoemde soldaat opende het vuur op een man die met zijn gezin onderwerg was en wiens auto was aangereden door iemand die was doorgereden. De man was uitgestapt en maakte gebaren. De  soldaat dacht dat het betekende dat hij stenen gooide en opende het vuur.

Ahmad Manasra die met een paar vrienden passeerde zag wat er gebeurde en kwam de ernstig gewonde man te hulp. Hij zorgde dat deze naar een ziekenhuis kon worden getransporteerd. Vervolgens hielp hij diens vrouw en kinderen met het starten van hun auto. Op het moment dat hij uitstapte om naar zijn eigen auto te gaan werd hij doodgeschoten door de soldaat die dacht met dezelfde ''stenengooier'' te maken te hebben.

Advocaat Shlomo Lecker die zowel de familie van Manasra vertegenwoordigt als de eerder neergeschoten man, de 38-jarige Ala' Raayda, probeerde tevergeefs via de rechter de plea bargain terug te draaien en een verslag van het onderzoek te krijgen, evenals een uitleg waarom de soldaat niet voor het neerschieten van Raayda wordt vervolgd. Majoor Matan Forscht de officier van Justitie die het onderzoek leidde weigerde echter opening van zaken te geven. De vragen zouden tijdens de zitting kunnen worden beantwoord. 

Lecker concludeerde dat via een zaak als deze de hogere regionen van het leger aan hun ondergeschikten het signaal geven dat het doden of verminken van onschuldige Palestijnen ten hoogste zal worden bestraft met drie maanden gemeenschapsdienst.

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...