woensdag 11 november 2020

Constant Vecht 1947-2020

 Constant Vecht met het door hem ontdekte portret van Spinoza

Een onbegrijpelijk bericht: gisteren  overleed onverwacht Constant Vecht. Constant was een verbazende man met een onnavolgbare levensloop. Geboren als zoon van de antiquair Jack Vecht op het Rokin zette hij zich aanvankelijk fel af tegen dit 'bourgeois' milieu. Als overtuigd communist werd hij in 1971 voorzitter van de Amsterdams studentenbond ASVA daarna te gaan werken bij de communistische krant de Waarheid. De laatste twee jaar (1982-84) was hij zelfs hoofdredacteur, een soort mission impossible in die tijd van afkalvende geloof in de CPN, de Russische heilstaat of zelfs het marxisme-leninisme an sich. Constant vervulde de baan vanuit een soort plichtsbesef. Zijn  afscheid was dan ook in stijl: in het Miranda-bad danste hij in tutu de ''dans van de stervende zwaan''. Vrij kort na zijn vertrek stortte de krant ineen. 

Daarna werd hij directeur van De Groene Amsterdammer, een baan die hij bovenmatig succesvol vervulde. In ongeveer een jaar tijd wist hij het verliesgevende krantje weer een beetje winstgevend te maken. De toenmalige hoofdredacteur Martin van Amerongen schreef over die tijd een nog steeds erg lezenswaardig portret van hem. 

De laatste twee jaar van zijn directeurschap combineerde Constant de baan overigens met de zorg voor de zaak van zijn inmiddels overleden vader in wiens voetsporen hij na al die jaren met een verrassende dosis enthousiasme was aangetreden (en met wie hij intussen het generatieconflict in boekvorm had uitgevochten in 'Huis aan de Amstel'). Als één van de belangrijkste wapenfeiten van  Kunsthandel A.Vecht (intussen verplaatst naar Nieuwe Spiegelstraat) was de laatste jaren de ontdekking van een geschilderd  portret van Baruch d'Espinoza, waarvan hij de vruchten overigens niet meer heeft kunnen binnenhalen. Een ander belangrijk wapenfeit was dat hij één van de oprichters was van het snel uitdijende ''Shalom-Salaam'' gezelschap, dat in een tijd waarin de Amsterdaamse joods-Marokkaanse dialoog definitief naar het leek in het slob was geraakt, zorgde dat er weer flink veel beweging in kwam. Constant laat daar, en op andere plaatsen, veel vrienden achter.       

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...