zondag 31 maart 2024

De VS geeft Israel nieuwe bommen en vliegtuigen, in Israel gaan meer mensen de straat op

 De kloof groeit tussen de Amerikaanse regering en Israel. De Amerikanen vinden dat Israel veel te veel burgers doodt. De VS vindt ook dat Israel niet zomaar los moet gaan op Rafah, ze moeten op zijn minst een goed plan presenteren voor de evacuatie van 1, 3 miljoen burgers, zo wordt gezegd. Maar intussen ....geeft datzelfde Amerika weer voor 2,5 miljard dollar aan wapens aan Israel. In de 2,5 miljard zijn begrepen 2.000 bommen van 2000 pond, zogenoemde ''bunker busters''. Daarmee kun je in één klap een massa burgers doden. Ook zitten er 500 500 ponders bij waarmee je nog steeds een heleboel burgers tegelijk met hun huis (of hun tenten) kunt opblazen. En tenslotte zitten er 25 F-35 vliegtuigen in (met motoren) waarmee je al die bommen kunt afwerpen.  Is het dus vreemd dat Israel zich niets aan trekt van de ''groeiende kloof met de VS'' of van de waarschuwingen dat het ''veel te veel burgers doodt''? Het lijkt me tijd worden dat niet, zoals tot nu toe is gebeurd, één of twee medewerkers van het State Department ontslag nemen, maar hele afdelingen. Wellicht kan minister Blinken van Buitenlandse Zaken, die vruchteloos al zes keer naar het Midden Oosten afreisde, het goede voorbeeld geven...

In Engeland kreeg de regering een advies van zijn juridische raadgevers dat Israel zich niet houdt aan de internationale humanitaire wetten. Dat werd op 13 maart onthuld door Alicia Kearns, die voorzitter is van een Conservatieve commissie van Buitenlandse zaken van het Britse parlement. De regering bleef er omheen draaien, maar mogelijk zal de onthulling nu gevolgen gaan hebben voor de Britse wapenleveranties aan Israel, aldus de krant The Guardian.

In Israel waren deze zaterdagavond tal van grote demonstraties tegen het regeringsbeleid, in Tel Aviv, Haifa, Jeruzalem en Be'er Sheba om er een paar te noemen. De grootste demonstratie was in Tel Aviv en - wat opmerkelijk was - de gebruikelijke wekelijkse demonstratie van familieleden en vrienden van de gijzelaars in gevangenschap van Hamas voegde zich bij de menigte in Tel Aviv. Er werden 16 mensen gearresteerd toen ook de Ayalon hoofdweg werd geblokkeerd. Zondag verplaatste het zwaartepunt zich naar Jeruzalem, bij de Knesset. De demonstranten willen er de komende vier dagen een groots protest van maken tegen Netanyahu en eisen dat de regering een manier zoekt om de de gijzelaars vrij te krijgen en de oorlog te beëindigen. 

Israel claimde zondag dat het een aanval uitvoerde op een militair commando-centrum van de Islamitische Jihad bij het al-Aqsa ziekenhuis in Deir al-Balah in centraal Gaza. In feite ging het echter om twee aanvallen op tenten voor journalisten en ontheemden die grote paniek veroorzaakten, omdat gevreesd werd dat de tenten die op het terrein van het ziekenhuis stonden opnieuw zouden worden aangevallen. Er vielen tenminste vier doden (het exacte aantal was niet vast te stellen omdat de lichamen te ernstig waren verminkt) en er waren 16 gewonden. 

Het media-bureau van de regering van Gaza maakte bekend dat bij de voortdurende belegering van het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad 400 mensen zijn gedood. Er zijn 1.050 huizen in de omgeving verbrand of anderszins verwoest. Er zijn nog 60 man medisch personeel in het ziekenhuis en enkele tientallen patiënten. Er is  geen voedsel, water of medicamenten. Verder vielen er 17 doden en 30 gewonden bij een aanval op wachtenden op eten bij de Kuweit-rotonde in Gaza-stad en werd bekend dat Israel 11 politiemensen had gedood, van wie er 10 zich hadden beziggehouden met de beveiliging van voedsel-transporten. Volgens het persbureau Wafa overleden opnieuw vier personen in Noord-Gaza aan voedsel en vochtgebrek. Er zijn nu 34 mensen doorgebrek aan voedsel overleden. Er waren voorts 80 luchtaanvallen uitgevoerd in Deir al-Balah, in Gaza-stad en in Khan Younes. Er waren 77 doden en 180 gewonden in 24 uur, een dag eerder waren het er 82 en 198 gewonden. Het dodental steeg naar 32,705, het aantal gewonden is 75.190. 

De krant Haaretz meldde dat het leger 9.000 leden van Hamas heeft gedood. Dat gebeurde binnen  gebieden waar iedereen die er bewoog kon worden gedood. De lijnen waarmee ze waren gemarkeerd waren echter onzichtbaar en werden ook niet bekendgemaakt. Palestijnse bronnen merken op dat hoogstwaarschijnlijk zeer velen van de gedode mensen gewone burgers waren.

vrijdag 29 maart 2024

Bij actie in het Shifa ziekenhuis 200 doden en 900 arrestaties

Een stapel lijken bij het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis (Wafa)

Israel heeft een aanval uitgevoerd op een sportclub in Shu'ajiyye (een wijk van Gaza-stad, waarbij 15 mensen werden gedood. Ook vielen 17 doden bij een aanval op een politiebureau eveneens in Shu'ajiyye. Verder werden aanvallen geopend op twee auto's. In één van de twee zat een politieman die zich bezighield met het begeleiden van voedselkonvooien naar andere plaatsen in Gaza. Israel heeft het de laatste tijd vooral gemunt op dit soort politiemensen. Bij de aanval op de andere auto vielen acht doden, van wie twee vrouwen en vijf kinderen. Verder waren er gruwelijke verhalen op aanvallen in de buurt van het Shifa-ziekenhuis, waar hele wijken de lucht in worden geblazen. In het ziekenhuis is ook nog steeds een Israelische actie gaande. Volgens een Israelische opgave zijn daar tot nu toe 900 man gearresteerd en meer dan 200 gedood. Woensdag was er ook opwinding door het naar buiten komen van opnamen van het neerschieten van twee ongewapende mannen die met een witte vlag zwaaiden en ongewapend op weg waren naar het noorden. Hun lichamen werden vervolgens door bulldozers onder een laag zand en stof gewerkt.

Verder werden aanvallen uitgevoerd in Nusseirat, Khan Younes en Rafah. Het Amal-ziekenhuis is ontruimd en het Nasser-ziekenhuis wordt bedreigd. In één geval werd een Israelische militair gedood en werden er 16 gewond, van wie zes ernstig, toen een strijder van Hamas een RPG-raket afvuurde in een ruimte die als kwartierplaats diende. Eerder werd in de buur van het Shifa-ziekenhuis een andere Israeli dodelijk getroffen. Het verliescijfer van Israel staat nu nu op  254. Het dodental aan de Palestijnse kant bedraagt intussen 32.623 en er zijn volgens de opgave van het ministerie van Gezondheid 75.092 gewonden.   

Van een staakt-het-vuren, waartoe deVeiligheidsraad maandag toe opriep is niets te merken. En een dag nadat het Internationaal Gerechtshof opnieuw een opdracht aan Israel gaf  om onmiddellijk alle doorgangen open te stellen voor voedsel- en hulptransporten aangezien, zoals het hof zei, de Palestijnen niet langer worden bedreigd door een hongersnood, maar de hongersnood intussen een feit is, is er evenmin veel veranderd. Israel liet horen dat er 155 vrachtauto's dagelijks de Strook binnenrijden. Dat is niet genoeg maar dat komt volgens de Israeli's doordat zij niet zelf de distributie afhandelen. Ook zou er een deel worden gestolen door Hamas. Daar zijn uiteraard  geen bewijzen voor. Antonio Guterres, de VN- secretaris-generaal, hield in de Jordaanse hoofdstad Amman een vurig pleidooi om UNRWA zijn taken te laten uitvoeren, wat zoals bekend wordt verhinderd door Israel. Hij voegde eraan toe dat als dat niet gebeurt dit ook ernstige gevolgen zal hebben voor de Palestijnen in Libanon, Syrië, Jordanië en de Westoever, die afhankelijk zijn van dezelfde UNRWA.

Op de Westoever steeg het aantal opgepakte Palestijnen naar 7.800 volgens de Palestijnse verenigingen van (ex)gevangenen. Het aantal gedode Palestijnen sinds 7 oktober steeg naar 439  door de dood, woensdag, van drie man in Jenin bij een aanval met een drone, en een vierde die werd doodgeschoten. Het waren in eerste instantie Hamza Arransi (27) uit het al-Ain-kamp en Mohammed Nasser al Sabti (19) uit het Jenin-kamp. Er waren vijf gewonden. Verder werd Ayman Azouga (19) uit Jenin doodgeschoten en overleed later op de dag één van de gewonden, Waled al-Asta (19). Vrijdag was er ook nog wat te doen rond de dood van David ben Awraham uit Hebron, die enkele dagen eerder was doodgeschoten omdat er een mesje was gevonden in zijn tas. Een onderzoek wees intussen uit dat hij op geen enkele wijze een bedreiging was geweest. De soldaat die hem doodschoot geloofde niet dat hij Joods was en was kennelijk niet te spreken over het feit dat Be Awarahm hem een idioot noemde. Het is niet duidelijk of hij gestraft zal worden. Waarschijnlijk is dat niet want hij had zich enkele weken eerder juist heel dapper betoond. Maar Ben Awraham, die vroeger Sameh Zeitoun heette en die jarenlang tevergeefs probeerde de Israelische nationaliteit te krijgen, krijgt hem posthuum alsnog van de minister van Binnenlandse Zaken, Moshe Arbel. Hij zal er weinig plezier aan beleven, maar Israel is dan toch maar grootmoedig over de brug gekomen.   

Israel valt Aleppo aan: 42 doden

UPDATED -Israelische luchtaanvallen op de Syrische stad Aleppo hebben vrijdag in alle vroeger 42 mensen gedood, zo meldt het Syrisch Observatorium van de Mensenrechten. Vijf van de doden zijn leden van Hezbollah, volgens bronnen van de veiligheidsdiensten. Eén van hen zou de broer zijn van een Hezbollah-commandant die in november werd gedood bij een andere Israelische aanval. Het Syrische ministerie van Defensie zei dat er verschillende aanvallen werden uitgevoerd rond 1.45 uur plaatselijke tijd op verschillende plaatsen in het zuidoostelijke deel van de provincie Aleppo. Daarbij werden volgens het ministerie  ''een aantal burgers en militairen'' gedood. Er was - zoals gewoonlijk - geen commentaar van de Israeli's. 

Israel heeft na 7 oktober zijn aanvallen op Syrië opgevoerd. Dit was tot dusver veruit de dodelijkste aanval. Met name bombardeerde Israel verschillende malen  bij of op de internationale vliegvelden in Aleppo zowel als Damascus om transporten van wapens voor Hezbollah in Libanon tegen te gaan. Dat dwong Iran  na 7 oktober een aantal manschappen terug te trekken. Syrië heeft een enkele maal ook een beschieting uitgevoerd. 

De Israelische aanvallen houden gelijke tred met de beperkte grensoorlog die sinds 7 oktober woedt tussen Israel en Hezbollah in Libanon. Bij die oorlog zijn intussen 270 man van Hezbollah gesneuveld terwijl er bij bombardementen op diverse Libanese dorpen 50 burgers (waaronder paramedici en journalisten) werden gedood. Nog deze week werden zeven jonge medische vrijwilligers gedood bij een aanval op het dorp Habbariye. Aan de Israelische kant viel een tiental militairen en half zoveel burgers. Zo werd de aanval op Habbariye beantwoord met een beschieting van de Israelische plaats Kiryat Shemona waarbij één man werd gedood. Vrijdagmorgen werd via een aanval met een drone op een auto in Zuid-Libanon ook de adjunct-commandant van de raketafdeling van Hezbollah, Ali Abdel Hassan Naeem gedood. Het geringere aantal Israelische slachtoffers wordt onder meer verklaard doordat het noorden van Israel sinds 7 oktober grotendeels is ontruimd.

donderdag 28 maart 2024

ICJ geeft Israel opdracht onmiddellijk voedselkonvooien naar Gaza door te laten

 
Het Internationale Hof van Justitie (ICJ) in Den Haag heeft Israel donderdag opgedragen ongehinderd voedsel, water en hulp door te laten naar Gaza, waar de bevolking op dit moment bedreigd wordt door een hongersnood. Het was een unaniem besluit van de rechters van het Hof dat zich al bezig houdt met de door Zuid-Afrika aanhangig gemaakte zaak waarin Israel wordt beschuldigd van genocide. De beslissing is een ernstige juridische tik op de vingers van Israel, nadat het Hof al in januari de Zuid-Afrikaanse klacht ''geloofwaardig'' vond en Israel toen ook opdroeg ervoor te zorgen dat voldoende voedsel zou moeten worden geleverd. Israels bewering dat het niet de leverantie van voedsel hindert, wordt zonder meer genegeerd.

De rechters stelden dat de Palestijnen in Gaza te maken hebben met een aanmerkelijke verslechtering van hun toestand. ''Het Hof neemt waar dat de Palestijnen in Gaza niet alleen worden geconfronteerd met de dreiging van een hongersnood ... maar dat de hongersnood is begonnen, '' aldus de rechters.

De order van het Hof is juridisch bindend. Het Hof gaf Israel de order onmiddellijk en in volledige samenwerking met de Verenigd Naties alle effectieve en noodzakelijke maatregelen te nemen die de ongehinderde levering verzekeren van dringend noodzakelijke basisbehoeften en menselijke bijstand waaronder voedsel, water, brandstof en medische benodigdheden aan allen die dat nodig hebben. Het Hof  gaf Israel ook opdracht om onmiddellijk ervoor te zorgen dat zijn militairen geen daden plegen die  een inbreuk maken op de rechten van de Palestijnen aks beschermde groep onder de conventie voor de preventie en bestraffing van de misdaad van genocide, waaronder het onthouden op enigerlei manier van dringend noodzakelijke humanitaire hulp. Israel ontkent genocide te plegen. Het zegt dat het handelt uit zelfverdediging.

Het Hof gaf ook opdracht dat Hamas alle gijzelaars laat gaan. De maatregel komt op een moment dat de Veiligheidsraad Israel maandag een staakt-het-vuren oplegde. Verschillende hoge V-functionarissen hebben gewaarschuwd dat Israel door langdurige inspecties van voedselkonvooien te eisen, zich mogelijk aan de oorlogsmisdaden schuldig maakt van het traineren en verhinderen van hulptransporten. Ook gaat de uitspraak voorbij aan Israels oproep niet in te gaan op een verzoek van Zuid-Afrika om extra-maatregelen uit te vaardigen. 

dinsdag 26 maart 2024

Israel breekt met UNRWA en velt daarmee een doodvonnis voor Noord-Gaza

 
Israel heeft maandag de samenwerking met UNRWA opgezegd. Op dezelfde dag had de chef van UNRWA, Lazzarini, ook gemeld dat er al twee maanden geen voedseltransporten van UNRWA waren doorgelaten en dat kort daarvoor tot twee keer toe verzoeken om tracks door te laten waren geweigerd. Nu is duidelijk dat Israel helemaal niets van UNRWA meer door zal laten naar Noord-Gaza. Dat staat gelijk aan een doodvonnis voor diegenen die nog in Noord-Gaza verblijven. De 250.000 - 3000.000 mensen daar zijn nu voornamelijk aangewezen de enkele truck die nog vanuit Zuid-Gaza naar het noorden komt en op droppings vanuit de lucht. Die zijn volstrekt onvoldoende.

Maandag verdronken bij zo'n dropping 12 mensen die probeerden zwemmend pakketten die in zee terecht waren gekomen binnen te halen. Zes mensen werden onder de voet gelopen en gedood in de drukte die rondom een dropping ontstond. Eerder deze maand werden ook vijf mensen gedood door pakketten waarvan de parachutes niet waren open gegaan. Maandag werd bovendien een kolonne wachtenden in Shu'afiyeh voor de verandering niet beschoten door scherpschutters of tanks, maar door vliegtuigen met rakette onder vuur genomen. Er vielen veel slachtoffers maar het was niet duidelijk hoeveel doden en hoeveel gewonden precies. De hulporganisatie Euro Med. becijferde onlangs dat er bij aanvallen op mensen die op voedsel wachtten tenminste 560 doden zijn gevallen. 

Maandag werden in de buurt van het Shifa ziekenhuis ook nog eens 30 mensen gedood bij het bombardement op een huis. De hoeveelheid voedsel die maandag en dinsdag en Gaza binnenkwam was bovendien in het algemeen weer minimaal, nadat het twee dagen wat beter was geweest.

Maandagavond werd ook voor het eerst een resolutie van de VN-Veiligheidsraad aangenomen voor een staakt-het-vuren. Dat kon omdat Amerika, dat al drie keer een bestand heeft geveto'd, zich van stemming onthield. Het is een staakt-het-vuren dat alleen voor Ramadan geldt, dat is nog twee weken. In die tijd moet ook zoveel mogelijk voedsel worden doorgelaten, en ook werd een oproep gedaan de gijzelaars los te laten. Stemmen binnen de VN zeiden dat twee weken niet voldoende is om de voedseltekorten aan te vullen, maar dat maakt eigenlijk niet veel uit, want Israel gaat zich er niet aan houden. Netanyahu schrapte uit boosheid dat de VS de resolutie had laten passeren, ook de delegatie die naar de VS zou reizen om te overleggen over een aanval op Rafah. Israel wil die persé doorzetten.

De speciale VN-rapporteur voor de bezette gebieden, Francesca Albanese, heeft intussen haar rapport ingediend bij de VN-Veiligheidsraad. Zij komt tot de conclusie dat er voldoende gronden zijn om te concluderen dat Israel genocide bedrijft doordat het drie van de vijf zaken bedrijft die zijn gedefinieerd als genocide: het doden van Palestijnen, hen ernstige fysieke of mentale schade toebrengt en hen welbewust blootstelt aan situaties die erop berekend zijn hun fysieke vernietiging te bewerkstelligen. Zij zegt dat de genocide de verergering is van een proces van zeventig jaar  settler kolonialisme waarbij de Palestijnen als groep worden verstikt, en waarbij hun land en bronnen van bestaan worden overgenomen.  Bovendien houdt Israel zich niet aan de zaken die het Internationale Hof hen in januari oplegde. Zij beveelt een totale wapenboycot aan. De Nakba moet worden gestopt. Israel dat haar geen visum gaf toen zij in oktober verklaarde dat de aanval van Hamas niet was ingegeven door antisemitisme maar het gevolg was van de jarenlange bezetting, verwerpt haar rapport met kracht  

Duitsland zegde een bedrag va 45 miljoen euro toe aan UNRWA. Lazzarini zei dat nu tot eind mei kan worden doorgewerkt. Er werden in de afgelopen 24 uur 81 mensen gedood, onder wie ook bewoners van tenten in het gebied van Mawasi in het uiterste zuiden van de Strip. UNRWA verloor de 171ste van zijn werkers, en de Rode Halve Maan becijferde dat zij 364 mensen heeft verloren. Het totaal aantal doden wordt aangegeven als 32.414. Israel verloor de afgelopen dagen weer een man, het verliescijfer is 252. 

zondag 24 maart 2024

Beschrijving van een onbeschrijfelijke situatie in Noord Gaza en rond het Shifa-ziekenhuis

VN-secretaris-generaal Guterres met op de achtergrond de vrachtauto's die niet mochten doorrijden. 
  (Foto van X)

Er zijn verschillende dingen die strijden om de voorrang, vandaag. Bijvoorbeeld dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijdag een wet aannam waarbij voor gigantische dragen steun wordt toegezegd aan Oekraine, Israel (ruim drie miljard dollar) en een hele hoop meer, maar NIET aan UNRWA,  de VN-dienst voor de Palestijnen. De hulp werd opgezegd omdat Israel in januari beschuldigingen deed dat 12 werknemers van UNRWA zouden hebben deelgenomen aan de aanval van 7 oktober. Die beschuldigingen waren gebaseerd op gedwongen bekentenissen van mensen die de Israel gevangen had genomen. Een  aantal landen heeft zijn bijdragen intussen hervat. De Amerikaanse bijdrage is echter de grootste en  UNRWA komt hierdoor in onmiddellijke problemen. Wat het nog een beetje erger maakt is dat er ook een artikel is opgenomen dat de bijdrage die Amerika aan de Palestijnse Autoriteit betaalt, wordt vermindert als de PA bijdraagt aan klachten tegen Israel bij het Internationale Strafhof. Overigens heeft ook Nederland nog steeds niet zijn bijdrage aan UNRWA hervat.

Op de dag dat dit bekend werd vertelde Philippe Lazzarini, de chef van UNRWA, dat Israel voor de tweede keer die  week een voedselkonvooi bestemd voor Noord-Gaza de toegang had geweigerd. Hij voegde eraan toe dat het het laatste UNRWA -konvooi dat was doorgelaten naar Noord-Gaza zo'n twee maanden geleden was. Noord-Gaza is het gebied waar de hongersnood het hoogst is, en waar 300.000 mensen de hoogste graad van levensbedreigende voedseltekorten hebben bereikt. Lazzarini's chef,  VN-secretaris generaal Antonio Guterres, gaf op hetzelfde moment een persconferentie aan de Egyptische grens met Gaza, waar hij betoogde dat de hongersnood ''een morele schande'' was en dat dit het moment was waarop Israel een keiharde garantie  moest afgeven dat het onmiddellijk alle grensovergangen voor transporten zou openstellen. De keuze is duidelijk, aldus Guterres, ''meer voedsel of verhongering''. Hij zie dat de VN samen met Egypte zou blijven werken om de toevoer van voedsel te stroomlijnen, Maar intussen passeerde hij op zijn tocht vanaf het vliegveld van el-Arish een rij van zo'n 7.000  trucks met hulpgoederen die van Israel niet mochten passeren en daar soms al twee weken staan.  

Israel trok zich van dit alles weinig aan. Het bleef bombarderen en beschieten. Zaterdag openden militairen het vuur op mensen bij de Kuweit-rotonde die op eten wachtten en doodden 7 mensen. Zondag deden ze het opnieuw en toen waren er 19 doden. Het is intussen de gewoonste  zaak van de wereld om hongerende mensen dood te schieten. Ook de moordmachine bij en rond het Shifa ziekenhuis is nog in volle gang. Intussen zijn getuigenissen opgedoken die er niet om liegen. Een getraumatiseerde jongen die het overleefde vertelde gruwelverhalen over militairen die steeds groepjes gevangenen in het ziekenhuis meenamen naar het mortuarium en dan alleen terugkeerden. Ook schoten zij in de menigte gevangenen die door het ziekenhuis werden gedirigeerd. Zijn vader en broer waren onder de doden. De vrouwen werden apart gevangen gehouden, maar er doen verhalen de ronde van ernstige mishandeling en ook verkrachtingen, curieus genoeg nou juist datgene waarvan de Israeli's de Palestijnen die de inval op 7 oktober deden hebben beschuldigd. De huizen rondom het Shifa-ziekenhuis moeten het ook ontgelden, militairen drongen naar binnen, schoten de mannen meest dood en joegen de degenen die gespaard bleven en de vrouwen en kinderen weg, ze moeten maar zien waar ze heen gaan. De huizen werden in brand gestoken. 

Duidelijke cijfers over aantallen doden waren er niet ( de laatste Israelische cijfers spraken van 170 doden). Wel vielen  er opnieuw vijf doden in het ziekenhuis door ondervoeding en werd een arts doodgeschoten omdat hij een broer was van Hamas-kopstuk Ismail Haniye. Het was duidelijk dat wat voordien was gebeurd erg was, maar dat dit was de gewoon hel. Israel maakte aanstalten om hetzelfde de gaan doen het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis. Tanks rukten op tot vlakbij het ziekenhuis. Intussen vonden de Israeli's ook nog tijd om in Khan Younis, Rafah, Deir al-Balah en Noord-Gaza te bombarderen. Er zijn nu volgens de opgeven van het ministerie van Gezondheid in Gaza 32.226 doden. Zondag werden 84 doden geteld en zaterdag 72. 

vrijdag 22 maart 2024

Israel houdt Shifa-ziekenhuis voor de vijfde dag onder schot, 358 mensen meegenomen naar Israel

 

(Wafa)
Israel was vrijdag bezig aan zijn vijfde dag van de bezetting van het Shifa-ziekenhuis evenals de omgeving ervan. Volgens eigen zeggen heeft het nu 160 mensen doodgeschoten en 600 gevangengenomen. Daarvan zijn 358 mensen afgevoerd naar Israelische gevangenschap. Israel kwam echter terug op zijn woorden dat het twee belangrijke leiders van Hamas, onder  wie de operationeel commandant Ra'ed Saad, en drie belangrijke mensen van de Islamitische Jihad had gearresteerd.  Hun foto's waren gepubliceerd op X (het voormalige Twitter) temidden van een hele menigte portretten van opgepakte mensen, maar dat was gebeurd door een "menselijke fout". Israel zou echter wel informatie hebben dat ze wel ''in de omgeving van het Shifa-complex waren''.   

Ondertussen is het klaarblijkelijk een  puinhoop in Gaza-Stad, rond het ziekenhuis. Rondom zijn huizen gebombardeerd en zijn slachtoffers gevallen maar niemand weer hoeveel. Ook liggen er nog veel lijken op straat. In het ziekenhuis is een aantal patiënten overleden doordat een apparaat dat zuurstof moest leveren tijdens de Israelische actie kapot is gegaan. Binnen is de situatie onduidelijk, er wordt gezegd dat een aantal mensen zich heeft gebarricadeerd. Elders in Gaza-stad werden ook huizen gebombardeerd, onder meer in het Shati-kamp. UNRWA-functionarissen die een bezoek brachten aan het Kamal al-Adwan-ziekenhuis noemden de situatie ''erger dan hopeloos''. Ze zeiden dat medicijnen en brandstof waren afgeleverd met hulpkonvooien maar voedsel slechts ''mondjesmaat''. Er was dringend behoefte aan meer voedsel, om te voorkomen dat mensen zouden gaan overlijden.  

De portretten die Israel publiceerde. Er zitten ook heek wat dubbele tussen

Ook in Khan Younis, Nusseirat en Rafah vielen opnieuw slachtoffers bij bombardementen of beschietingen, Bovendien kreeg de zender Al-Jazeera de opnamen in handen van een Israelische drone, waarop te zien was dat eerst vijf mannen die in Khan Younis naar hun kapot geschoten huizen wandelden met raketten werden geëlimineerd, iets wat later opnieuw werd gedaan met drie mannen. De gruwelijke beelden (van enkele weken oud) ontlokten Francesca Albanese, de VN-waarnemer voor de mensenrechten in Palestina, de opmerking op X dat het Strafhof (het ICC) gezien de hoeveelheid verzameld materiaal voor 50 jaar werk zou hebben om Israels misdaden van de laatste zes maanden te onderzoeken.  

De VN-Veiligheidsraad verwierp intussen een nieuwe resolutie over Gaza, die ditmaal was ingediend door de VS. De resolutie stelde vast dat het dringend nodig was dat een staakt-het vuren zou worden bereikt en stelde dat daarom de pogingen daartoe (van Qatar en Egypte) steun  verdienden. Er werd echter niet tot een bestand opgeroepen. Rusland en China stemden daarom met Algerije tegen.  Rusland zei dat het niet langer meningloze resoluties zou accepteren. Guyana onthield zich en elf landen stemden voor.

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken streek vrijdag neer in Israel waar hij onder meer een gesprek had met premier Netanyahu. Eerder bezocht hij Qatar en Saudi-Arabië, hij vliegt vandaag door naar Egypte. Het was zijn  zoveelste nutteloze tour, maar hij bleef herhalen dat de onderhandellende partijen in Qatar elkaar naderen over een staakt-het-vuren. De Israelische minister van Defensie Yoav Gallant gaat volgende week naar Washington waar hij een lijst zal presenteren van de wapens die Israel nog denkt nodig te hebben.

 Op de Westoever namen vrijdagmorgen 120.000 mensen deel aan het vrijdagochtendgebed bij de Aqsa-moskee, maar velen werden tegengehouden bij de checkpoints bij Bethlehem en Qalandia en de ijzeren hekken die Israel had geplaatst bij de toegangen in de Oude Stad. Er was ook heel veel politie op de been. Verder was er veel te doen om een jacht op een schutter die zeven mensen had verwond toen  hij in de vroege ochtend het vuur opende op een minibus. Mujahid Barakat Mansur uit het dorp Ibzi'a (ten westen van Ramallah) werd uiteindelijk na een zoektocht door twee helikopters en een drone, vanuit de lucht door twee raketten geveld. Eerder, in de nacht, was bij een actie om mensen te arresteren in het Aqabat Jabr-kamp bij Jericho de jonge man Ibrahim Qatash doodgeschoten, terwijl twee anderen gewond raakten.

  Verder maakte Isarel bekend dat het 8.000 dunam grond (800 hectare) in de noordelijke Jordaanvallei tot ''staatsgrond'' heeft verklaard. De actie komt uit de koker van minister Bezalel Smotrich. Hij noemde het een ''belangrijke strategische"' zaak nen een gepast antwoord op een recente aanslag bij de grote nederzetting Ma'ale Adumim waarbij een dode viel. Finland was vrijdag het zoveelste land dat zijn bijdragen aan UNWRA hervatte, die het had stopgezet na Israels ongefundeerde beschuldigingen dat UNRWA-werknemers hadden deelgenomen aan de aanval van 7 oktober.

donderdag 21 maart 2024

Israeli's doodden 140 man bij bezetting Shifa-ziekenhuis, 10 doden op de Westoever

Rookwolken bij het opblazen van een gedeelte van het Sifa-complex (Foto van X)

 Israelische troepen die  een ''speciale operatie'' uitvoeren in en bij het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad hebben naar zeggen in vier dagen 140 mensen gedood. Verder hebben ze de nieuw opgezette vleugel  voor het uitvoeren van operaties verwoest. Eerder meldde ik dat ze zich hadden teruggetrokken,  maar dat was duidelijk onjuist. Ze hebben volgens een opgave van dinsdag 300 mensen opgepakt en urenlang verhoord. Daarvan zijn 160 mensen gearresteerd en afgevoerd. En tenslotte hebben ze de medische staf, de patiënten en de 30.000 (of daaromtrent) mensen die hun toevlucht in het ziekenhuis hadden gezocht de opdracht gegeven het complex zo gauw mogelijk te verlaten, omdat anders het hele ziekenhuis zou worden opgeblazen. Hen werd te verstaan gegeven dat ze achter een tank moesten aanlopen tot een bepaald punt, waarna ze hun weg zelf moesten kiezen. Ook werden diverse bombardementen uitgevoerd op gebouwen in de omgeving waarbij vele doden vielen. 

Gevangen in het Shifa-ziekenhuis. (Foto van X)

Israel zal ongetwijfeld beweren dat de gedode mensen strijders van Hamas waren en liet ook een paar kalashnikov-geweren en een een enkele raketwerper zien die ze in het ziekenhuis zouden hebben buitgemaakt. Hamas verklaarde echter dat de doden gewoon patiënten waren en mensen die schuilden in het ziekenhuis. Intussen liet de beweging zien dat er wel op de troepen was geschoten door Hamas, al waren dat niet strijders die het ziekenhuis als hun basis hadden. Wat intussen wel duidelijk werd, was dat Israel geprobeerd heeft de zorg voor de hulpverlening over te dragen aan clans en aan niet met het verzet gelieerde groepen. Onder meer weer werden twee of drie hoge politiemensen om die reden als ''leden van Hamas'' geliquideerd. Het regerings-media bureau maakte bekend dat er 100 werkers van de hulpverlening in korte tijd bij acht luchtaanvallen waren gedood. Maar uiteindelijk, meldde het persbureau Reuters, is de Israelische opzet mislukt.

Gisteren bereikten 248 trucks met eten de #Gazastrook. Unicef stuurde 200.000 doses vaccins. Vanaf het begin vd oorlog reden 17.647 trucks met 328.310 ton eten en drinken naar Gaza. 0pvallend: de meeste hulp (27%) komt uit de VS. Nederland bungelt onderaan

Israel heeft - sinds de alarmerende berichten over honger - de doorlating van  voedseltransporten wat opgevoerd. Ronny Naftaniël, oud -directeur van het het CIDI, deelde triomfantelijk mee dat er dinsdag 248 trucks met eten Gaza bereikten. Hij vertelde er niet bij dat voor de oorlog begon een dagelijkse hoeve elheid van 500, dus ruim twee keer zoveel trucks normaal was. Wat verder tamelijk verbijsterend was, was dat hij meldde - op gezag van COGAT (de coördinator van Israels militaire organisatie die de transporten regelt) - dat er sinds het begin van Israels campagne 17.647 vrachtauto's in Gaza zich in Gaza hebben gemeld. In de 26 weken dat de zaak nu heeft geduurd, is dat ongeveer 679 vrachtauto per week!! Dat is dus bar weinig. De honger in Gaza is verklaard. Raouf Alexander Leraar, een recente ''aanwinst'' van het CIDI, bediende zich van dezelfde cijfers. (Het is één van de zeldzame keren dat het CIDI goede voorlichting geeft). 

Het dodental in Gaza heeft nu vrijwel de drempel van 32.000 gehaald: het staat op 31.988 meer er liggen dus nog duizenden onder het puin, 40,000 is waarschijnlijk een realistischer getal. Er zijn 74.188 gewonden. Dertienduizend van de doden waren kinderen, er er zijn nu 17.000 wezen in Gaza. Om nog even door te gaan met de cijfers: het Centrum van de Verenigde Naties voor satellietwaarnemingen (UNOSAT) heeft geconstateerd dat 35% van elle gebouwen in Gaza zijn verwoest of (ernstig) beschadigd. Dat is een toename van 5% ten opzichte van januari, oftewel 20.000 gebouwen. Het zijn nu 88.868 in totaal. In het gouvernoraat Khan Younis is de toename vooral significant, daar werden recentelijk 12.279 gebouwen verwoest.

De toename van het aantal slachtoffers werd onder meer verklaard door de nieuwe intocht van het leger in de wijk Rimal en rond het Shifa-ziekenhuis, en intense artillerie beschietingen van de westelijke wijken van Gaza-stad. Daar werd een huis gebombardeerd in het Shati-kamp en verder door het bombarderen van drie huizen in het Maghazi-kamp, Deir al-Balah en het Nuseirat-kamp in Midden-Gaza. Ook werden dinsdag opnieuw 24 mensen gedood bij een aanval op mensen die wachtten op een voedseltransport bij de Kuweit-rotonde in Noord-Gaza. Bovendien waren er respectievelijk 15 mensen te betreuren bij een bombardement van een huis in Gaza-stad en 27 bij een bombardement in het Nuseirat-kamp.

De vier van Tulkarem
Op de Westoever was het woensdag ook raak. In totaal werden tien mensen gedood, van wie negen donderdag en één, Mahmoud Nofal (42), een dag eerder. Vier mannen werden gedood in Tulkarem: Ahmad Abu Ali (22), Abdullah al-Qaisi (20), en bij een bombardement op het bij Tulkarem liggende Nur al-Shams-kamp Nidal Obeid (23) en Iyad Kanouh (19). De hoofdstraat van het Nur Shams-kamp werd bij een inval van 50 legervoertuigen verwoest en bovendien werd een huis deels gesloopt dat toebehoorde aan de vader van een een eerder doodgeschoten man, Samr Jaber. 
In het Amari-kamp bij Ramallah werd donderdagochtend Mohammed Salhiya met een schot in het hoofd gedood, terwijl twee anderen gewond raakten. En in Jenin werden  woensdagavond drie inzittenden van een auto vanuit de lucht met twee raketten gedood. Het was moeilijk hen te identificeren, want de lichaamsdelen waren verspreid over de straat en twee van hen waren bovendien onherkenbaar verbrand. Het waren Mahmoud Rahal, Ahmed Barakat en Mohammed al-Fayed. Een vierde man werd ernstig gewond opgenomen on een ziekenhuis. Van de auto bleef niets over. Jenin hield donderdag een algemene staking uit protest. En tenslotte werd in de buurt van Bethlehem bij de  nederzetting Azar de 63-jarige Samer Zeitoun om onduidelijke redenen doodgeschoten. 
De drie van Jenin. (de laatste 2 foto's van Wafa)
 

dinsdag 19 maart 2024

Gaza: 1,1 miljoen mensen hebben een rampzalig voedselgebrek, 300.000 gaan binnenkort dood

 
Zonder onmiddellijk staakt-het-vuren en een opvoering van de voedseltransporten naar gebieden die nu onbereikbaar zijn door de gevechten, staat in Gaza een massa-sterfte voor de deur. Volgens de IPC, de Integrated Food Security Classification, een instelling waarop alle VN-organisaties vertrouwen, heeft nu  70% van de bevolking van Noord-Gaza te lijden van de ergste vorm van gebrek aan voedsel. Ze hebben meer dan drie keer de drempel van 20% overschreden die wordt aangehouden om het begin van hongersnood aan te duiden. De IPC zegt niet voldoende zicht te hebben op de sterftecijfers, maar wel te verwachten dat sterven op hongersnood-wijze, dat is twee personen van iedere 10.000 per dag, elk moment kan beginnen. Het ministerie van Gezondheid van Gaza heeft meegedeeld dat tot dusver 30 personen aan ondervoeding zijn overleden, 27 kinderen en drie volwassenen.

In totaal hebben 1,1 mensen in Gaza, de helft van de bevolking, nu te maken met een ''catastrofaal" gebrek aan voedsel en 300.000 van hen heeft het vooruitzicht dat zij binnenkort doodgaan op een hongersnoodachtige wijze. Het vooruitzicht van een door mensen veroorzaakte volledige hongersnood heeft inmiddels allerwegen tot scherpe kritiek op Israel geleid. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemde het IPC-rapport een ''gruwelijke aanklacht'' en zei dat Israel nu volledig en onbelemmerd toegang moet geven aan alle delen van Gaza. David Cameron, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zei dat hij het rapport zorgvuldig zou bekijken, maar dat duidelijk was dat er snel actie nodig was om hongersnood te vermijden. De minister van Buitenlandse Zaken van de EU, Joseph Borell, zei op een conferentie in Brussel dat ''we niet langer op het punt staan dat er bijna hongersnood is, maar er is nu hongersnood. Israel roept het op.'' Maar de Israelische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz zei dat Borell moest ''stoppen met Israel aan te vallen en ons recht zou moeten erkennen onzzelf te verdedigen tegen de misdaden van Hamas''.

 Israel, dat tot dusver maar twee checkpoints gebruikte om mondjesmaat vrachtauto's door te laten, zegt dat het nu meer landroutes heeft geopend. Verder is er een zeeroute en worden er regelmatig droppings vanuit de lucht uitgevoerd. Het blijft echter onvoldoende. Ook is de distributie een groot probleem, vooral in het noorden. President Biden sprak maandag met Bibi Netanyahu via de telefoon om hem te waarschuwen dat hij niet zijn plan moet doorzetten om ook in Rafah een grondoperatie uit te voeren. De twee kwamen overeen dat Netanyahu een delegatie naar Washington zal sturen om eventuele alternatieve manieren te bespreken om Hamas op de knieën te krijgen. Intussen vinden in Qatar nu indirecte besprekingen plaats over een staakt-het-vuren, maar de Israeli's lieten weten dat zeker nog twee weken nodig zijn voordat duidelijk is of er resultaat wordt geboekt.

 In Gaza-stad hebben de Israeli's zich intussen weer teruggetrokken uit het Shifa-hospitaal. Volgens Israelische opgaven werden zeker 50 Hamas-strijders gedood en werden 180 mensen opgepakt en voor ondervraging afgevoerd. Volgens ooggetuigen werden echter vooral veel omstanders en mensen die een verblijf in het ziekenhuis hadden gezocht, gedood. De Israeli's schoten ook de politieman die voor de coördinatie zorgde bij de voedseltransporten en de veiligheid regelde, Faiq Mabhooh, dood. Volgens Israel was  hij een belangrijke veiligheidsman van Hamas. Plaatselijke bronnen zeggen dat hij best een plaats gehad kan hebben in de hiërarchie van Hamas, maar dat hij toch vooral een politieman was. De Israeli's doodden ook met een luchtaanval op zijn huis, een andere politieman, overste Ra'ed al-Banna en zijn vrouw. Ook hij bemoeide zich met de veiligheid van de voedseltransporten. Die zullen nu nog chaotischer gaan verlopen. Overigens verloren ook de Israeli's opnieuw een man: de 251ste.

Amro Suweidan en Karim Sharab
Met bombardementen, onder meer op de buurten Rimal. Zeitoun, Daraj en Sheikh Radwan in Gaza-stad, plus een huis bij de Haidar Abdel Shafi-rotonde en een ander huis bij de Abu Mashal Foundation in het westen van de stad, liep het dodental van maandag op naar 93. Andere bombardementen werden uitgeoerd in het Nuseirat-kamp en het Bureij-kamp door artillerie. In Rafah vielen 14 doden bij een bombardement van een aantal huizen. Ook werden nog twee mensen gedood bij een bombardement op een distributiecentrum in Jabalya. Het dodental liep op naar 31.819.  De twee fotootjes hierboven zijn van de 17-jarige Amro Sweidan uit Nablus op de Westoever, die achterna werd gezeten en van zijn fiets werd gereden door Israelische soldaten in een jeep en vervolgens werd beschoten, Hij is vanaf de nek verlamd. De ander is de achtjarige Karim Sharab, die in Awarta bij het huis van zijn ouders stond te kijken naar een operatie van Isarelische soldaten. Ze openden het vuur op hem en hij werd in de nek getroffen. Hij is nu deels verlamd. 

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...