zondag 24 maart 2024

Beschrijving van een onbeschrijfelijke situatie in Noord Gaza en rond het Shifa-ziekenhuis

VN-secretaris-generaal Guterres met op de achtergrond de vrachtauto's die niet mochten doorrijden. 
  (Foto van X)

Er zijn verschillende dingen die strijden om de voorrang, vandaag. Bijvoorbeeld dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijdag een wet aannam waarbij voor gigantische dragen steun wordt toegezegd aan Oekraine, Israel (ruim drie miljard dollar) en een hele hoop meer, maar NIET aan UNRWA,  de VN-dienst voor de Palestijnen. De hulp werd opgezegd omdat Israel in januari beschuldigingen deed dat 12 werknemers van UNRWA zouden hebben deelgenomen aan de aanval van 7 oktober. Die beschuldigingen waren gebaseerd op gedwongen bekentenissen van mensen die de Israel gevangen had genomen. Een  aantal landen heeft zijn bijdragen intussen hervat. De Amerikaanse bijdrage is echter de grootste en  UNRWA komt hierdoor in onmiddellijke problemen. Wat het nog een beetje erger maakt is dat er ook een artikel is opgenomen dat de bijdrage die Amerika aan de Palestijnse Autoriteit betaalt, wordt vermindert als de PA bijdraagt aan klachten tegen Israel bij het Internationale Strafhof. Overigens heeft ook Nederland nog steeds niet zijn bijdrage aan UNRWA hervat.

Op de dag dat dit bekend werd vertelde Philippe Lazzarini, de chef van UNRWA, dat Israel voor de tweede keer die  week een voedselkonvooi bestemd voor Noord-Gaza de toegang had geweigerd. Hij voegde eraan toe dat het het laatste UNRWA -konvooi dat was doorgelaten naar Noord-Gaza zo'n twee maanden geleden was. Noord-Gaza is het gebied waar de hongersnood het hoogst is, en waar 300.000 mensen de hoogste graad van levensbedreigende voedseltekorten hebben bereikt. Lazzarini's chef,  VN-secretaris generaal Antonio Guterres, gaf op hetzelfde moment een persconferentie aan de Egyptische grens met Gaza, waar hij betoogde dat de hongersnood ''een morele schande'' was en dat dit het moment was waarop Israel een keiharde garantie  moest afgeven dat het onmiddellijk alle grensovergangen voor transporten zou openstellen. De keuze is duidelijk, aldus Guterres, ''meer voedsel of verhongering''. Hij zie dat de VN samen met Egypte zou blijven werken om de toevoer van voedsel te stroomlijnen, Maar intussen passeerde hij op zijn tocht vanaf het vliegveld van el-Arish een rij van zo'n 7.000  trucks met hulpgoederen die van Israel niet mochten passeren en daar soms al twee weken staan.  

Israel trok zich van dit alles weinig aan. Het bleef bombarderen en beschieten. Zaterdag openden militairen het vuur op mensen bij de Kuweit-rotonde die op eten wachtten en doodden 7 mensen. Zondag deden ze het opnieuw en toen waren er 19 doden. Het is intussen de gewoonste  zaak van de wereld om hongerende mensen dood te schieten. Ook de moordmachine bij en rond het Shifa ziekenhuis is nog in volle gang. Intussen zijn getuigenissen opgedoken die er niet om liegen. Een getraumatiseerde jongen die het overleefde vertelde gruwelverhalen over militairen die steeds groepjes gevangenen in het ziekenhuis meenamen naar het mortuarium en dan alleen terugkeerden. Ook schoten zij in de menigte gevangenen die door het ziekenhuis werden gedirigeerd. Zijn vader en broer waren onder de doden. De vrouwen werden apart gevangen gehouden, maar er doen verhalen de ronde van ernstige mishandeling en ook verkrachtingen, curieus genoeg nou juist datgene waarvan de Israeli's de Palestijnen die de inval op 7 oktober deden hebben beschuldigd. De huizen rondom het Shifa-ziekenhuis moeten het ook ontgelden, militairen drongen naar binnen, schoten de mannen meest dood en joegen de degenen die gespaard bleven en de vrouwen en kinderen weg, ze moeten maar zien waar ze heen gaan. De huizen werden in brand gestoken. 

Duidelijke cijfers over aantallen doden waren er niet ( de laatste Israelische cijfers spraken van 170 doden). Wel vielen  er opnieuw vijf doden in het ziekenhuis door ondervoeding en werd een arts doodgeschoten omdat hij een broer was van Hamas-kopstuk Ismail Haniye. Het was duidelijk dat wat voordien was gebeurd erg was, maar dat dit was de gewoon hel. Israel maakte aanstalten om hetzelfde de gaan doen het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis. Tanks rukten op tot vlakbij het ziekenhuis. Intussen vonden de Israeli's ook nog tijd om in Khan Younis, Rafah, Deir al-Balah en Noord-Gaza te bombarderen. Er zijn nu volgens de opgeven van het ministerie van Gezondheid in Gaza 32.226 doden. Zondag werden 84 doden geteld en zaterdag 72. 

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...