donderdag 28 maart 2024

ICJ geeft Israel opdracht onmiddellijk voedselkonvooien naar Gaza door te laten

 
Het Internationale Hof van Justitie (ICJ) in Den Haag heeft Israel donderdag opgedragen ongehinderd voedsel, water en hulp door te laten naar Gaza, waar de bevolking op dit moment bedreigd wordt door een hongersnood. Het was een unaniem besluit van de rechters van het Hof dat zich al bezig houdt met de door Zuid-Afrika aanhangig gemaakte zaak waarin Israel wordt beschuldigd van genocide. De beslissing is een ernstige juridische tik op de vingers van Israel, nadat het Hof al in januari de Zuid-Afrikaanse klacht ''geloofwaardig'' vond en Israel toen ook opdroeg ervoor te zorgen dat voldoende voedsel zou moeten worden geleverd. Israels bewering dat het niet de leverantie van voedsel hindert, wordt zonder meer genegeerd.

De rechters stelden dat de Palestijnen in Gaza te maken hebben met een aanmerkelijke verslechtering van hun toestand. ''Het Hof neemt waar dat de Palestijnen in Gaza niet alleen worden geconfronteerd met de dreiging van een hongersnood ... maar dat de hongersnood is begonnen, '' aldus de rechters.

De order van het Hof is juridisch bindend. Het Hof gaf Israel de order onmiddellijk en in volledige samenwerking met de Verenigd Naties alle effectieve en noodzakelijke maatregelen te nemen die de ongehinderde levering verzekeren van dringend noodzakelijke basisbehoeften en menselijke bijstand waaronder voedsel, water, brandstof en medische benodigdheden aan allen die dat nodig hebben. Het Hof  gaf Israel ook opdracht om onmiddellijk ervoor te zorgen dat zijn militairen geen daden plegen die  een inbreuk maken op de rechten van de Palestijnen aks beschermde groep onder de conventie voor de preventie en bestraffing van de misdaad van genocide, waaronder het onthouden op enigerlei manier van dringend noodzakelijke humanitaire hulp. Israel ontkent genocide te plegen. Het zegt dat het handelt uit zelfverdediging.

Het Hof gaf ook opdracht dat Hamas alle gijzelaars laat gaan. De maatregel komt op een moment dat de Veiligheidsraad Israel maandag een staakt-het-vuren oplegde. Verschillende hoge V-functionarissen hebben gewaarschuwd dat Israel door langdurige inspecties van voedselkonvooien te eisen, zich mogelijk aan de oorlogsmisdaden schuldig maakt van het traineren en verhinderen van hulptransporten. Ook gaat de uitspraak voorbij aan Israels oproep niet in te gaan op een verzoek van Zuid-Afrika om extra-maatregelen uit te vaardigen. 

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...