donderdag 30 september 2021

Israeli's doden drie Palestijnen bij incidenten in Jeruzalem, Burqin en Gaza

(Twitter)
 

Updated De Israelische politie en het leger hebben donderdag bij drie incidenten drie Palestijnse personen gedood, een jonge man in Burqin bij Jenin, een jonge vrouw in de Oude Stad van Jeruzalem,en een 41-jarige man in Gaza die bij het Bureij kamp op vogeltjes jaagde 

De jonge man was de 22-jarige Alaa Zyoud. Zijn dood was nog een gevolg van de actie van afgelopen zondag die volgens het leger was gericht tegen ''een cel van Hamas'' die van plan was een actie tegen Isarelische doelen uit te voeren. Daarbij werden op twee plaatsen in totaal vijf mensen doodgeschoten. Drie van hen werden gedood in de plaats Beit Anan. Daar  zouden in een huis ook explosieven zijn gevonden. 

 Alaa Zyoud in een uitrusting van de Brigades van
 al-Quds van de Islamitische Jihad
De twee anderen werden gedood in Burqin. Eén van de twee was overigens geen lid van Hamas maar van de Islamitische Jihad. De andere was een jongen van 15. Donderdagmorgen voerde het leger opnieuw een actie uit om mensen op te pakken waarbij huizen werden omsingeld en twee mensen werden gearresteerd. Alaa Zyoud zou volgens het leger toen de troepen zich terugtrokken op hen hebben geschoten. Hij werd daarna door hen gedood. Hij was eveneens een lid van de Islamitische Jihad.

Wat later dezelfde ochtend dat Zyoud werd gedood openden in de Oude Stad van Jeruzalem bij de Silsila  (Keten) Poort politiemannen het vuur op de 30-jarige Israa Khazimiya uit de plaats Qabatiya. De politiemannen vonden dat zij zich verdacht gedroeg, en vroegen haar zich te identificeren. Zij haalde daarop uit haar tas ook een mes, waarop zij volgens Palestijnse ooggetuigen met meerdere kogels werd neergemaaid. De politie hield vervolgens hulpverleners op een afstand tot zij er zeker van waren dat Israa was doodgebloed.   

De derde dode was de 41-jarige Mohammed Abdel-Karim Ammar uit Deir al-Balah in Gaza. Hij was ten oosten van het Bureij kamp aan het jagen op vogeltjes. Volgens de krant Haaretz gaf het leger als verklaring dat ''drie mannen het afscheidingshek rond Gaza naderden.een van hen in de grond groef en een verdachte zak droeg''. Blijkbaar genoeg reden om hem dan maar dood te schieten. Volgens de telling van het VN bureau OCHA staat het totaal aantal doden dat door Israelisch toedoen op de Westoever en in Jeruzalem viel, nu op 69. Als Gaza wordt meegerekend zijn het er 317. Flink meer dan in 2020 (30), 2019 (137) of zelfs 2018 (300).

woensdag 29 september 2021

''Miljardenkredieten van banken in Nederland voor Israels nederzettingen''

(Wikipedia)

Hoe staat het met de investeringen van Europese bedrijven in bedrijven die geld verdienen aan de Israelische nederzettingen? Niet al te best. De nederzettingen in gebied dat niet tot Israel behoort maar bezet is, zijn illegaal volgens diverse uitspraken van de VN, volgens het Internationale Hof van Justitie (uitspraak van 2004) en worden in strijd met de Conventie van Genève ''bemand'' met Israeli's die daar niet behoren te wonen. In 2020 publiceerde de Verenigde Naties een rapport van 112 instellingen en bedrijven die geld verdienen aan de nederzettingen. Deze bedrijven zijn doordat ze geld verdienen aan de nederzettingen medeplichtig aan een scala aan oorlogsmisdaden en geweldsmisdrijven, dat jaarlijks nog aan aantal en intensiteit toeneemt.

Sinds vandaag is er weer een nieuw rapport van 25 instellingen (waaronder het Nederlandse Rights Forum, Pax en BankTrack) die de handen ineen hebben geslagen en nog een stapje verder zijn gegaan. Zij hebben naar de banden gekeken van Europese instellingen en bedrijven met die ''eerstelijns'' misdadigers. De VN-lijst van 112 is in dit rapport uitgebreid tot 130 instellingen die direct en rechtstreeks (mede)verantwoordelijk zijn voor roof, plundering, vernielingen en huisuitzettingen en de honderden onbestrafte wandaden van kolonisten. 

Bij de Europese instellingen die in deze 130 investeerden gaat het om 672 instellingen. Zij investeerden de laatste drie jaar niet minder dan 219 miljard euro, waarvan 98 miljard in de vorm van  kredietverleningen en 121 miljard als aandelen en obligaties. Bij de kredietverleners zitten niet minder dan drie Nederlandse banken, te weten de ING, de Rabo Bank en ABN Amro. ING staat zelfs bij de top tien van kredietverleners met een bedrag van dik 4,5  miljard. De Rabo is een goede tweede met 1,333 miljard en de ABN AMRO is goed voor 342 miljoen. Pikant, dit laatste, want ABN AMRO is nog eigendom van de Nederlandse staat die dus op deze manier medeplichtig is aan oorlogsmisdaden. Bij de kredietverleners staan weliswaar BNP Paribas (17,3 miljard), Deutsche Bank (12.03) en HSBC (8,721) bovenaan, maar dat is een schrale troost. 

Bij de investeerders zijn nog meer Nederlandse bedrijven: Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), Aegon, de NN (Nationale Nederlanden) groep en Van Lanschot-Kempen. In het rapport zijn hun investeringen per in de nederzettingen opererend bedrijf uitgesplitst. 

Daarnaast zijn er in Nederland ook een paar bedrijven die zich in de eerste lijn, dus rechtstreeks, schuldig maken aan het verdienen van geld in en door de nederzettingen. Bijvoorbeeld Bookings.com, dat zijn hoofdkwartier in Amsterdam heeft, en dat reizen regelt en gebruik maakt van  logies en andere faciliteiten in de nederzettingen. Dan Altice Europe (Telecommunicatie), CNH Industrial (landbouw- en constructie werktuigen en voertuigen), Kardan (Investeringen, vastgoed) en de aan Kardan gelieerdeTahal Group International (Infrastructurele projecten onder meer op het gebied van waterbeheer).  

Een aantal pensioenfondsen trok zich de afgelopen tijd terug uit Israelische investeringen. Het ziet er echter naar uit dat het nog wel even gaat duren voordat het ook tot andere financiële instellingen en beleggers (waaronder dus het Nederlandse ABP en het PFZW) doordringt dat investeren in illegale nederzettingen en oorlogsmisdaden op morele gronden onaanvaardbaar is.

Europees Hof annuleert handelsverdrag met Marokko omdat het ook W-Sahara omvat

Hof van Justitie (Wikipedia)

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft woensdag de verdragen over Landbouw en Visserij  tussen de Europese Unie en Marokko nietig verklaard. Die verdragen die in 2019 door het Europarlement werden goedgekeurd maakten de export van goederen uit de westelijke Sahara naar Europa mogelijk tegen dezelfde gereduceerde douanetarieven als goederen uit Marokko. 

De zaak was aanhangig gemaakt door het Frente Polisario, dat, zo stelde het Hof vast, internationaal erkend is als de politieke vertegenwoordiging van de West-Saharaanse bevolking. Marokko annexeerde de westelijke Sahara in 1975. Deze annexatie is internationaal niet erkend, ook niet door de EU. (De uitzondering is sinds kort  de VS, dat  de erkenning uitruilde tegen het feit dat Marokko bereid was betrekkingen aan te gaan met Israel en Israel zelf datde annexatie de facto al jaren geleden goedkeurde). 

Het Europarlement had het verdrag in deze vorm daarom eigenlijk niet mogen goedkeuren. Het gebeurde echter met de aantekening dat de West-Saharaanse bevolking met de verlaagde douanetarieven instemde. Polisario heeft dat argument nu van tafel weten te vegen. In 2019 was al direct te horen dat voor die ''instemming'' kennelijk de mening was gevraagd - niet van de West-Sahrawi die veelal buiten de West-Sahara in kampen wonen, - maar van de vele Marokkanen die Marokko naar de West-Sahara heeft weten te lokken met beloftes van goedkope huizen en andere voordelen. Onder meer de voormalige GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini voerde daar toen tevergeefs actie tegen.

Het Europese Hof van Justitie keurde ook in 2016 al een keer het verdrag met Marokko af, om dezelfde reden. In 2018 stelde het ook al dat het akkoord over visrechten tussen Marokko en de Europese Unie niet ook over de wateren voor de kust van de West-Sahara kon gaan, omdat die niet aan Marokko toebehoren. 

De uitspraak van het Hof kan zorgen voor een verslechtering van de verhoudingen tussen de EU en Marokko. Gevreesd zou bijvoorbeeld kunnen worden dat Marokko nu minder zijn best zal doen vluchtelingen op weg naar Europa tegen te houden. Spanje zou kunnen vrezen voor een grotere toestroom naar zijn enclave Ceuta. Europa is Marokko's belangrijkste handelspartner.

maandag 27 september 2021

Conventie van Labour noemt Israel apartheidsstaat en stemt voor BDS

Starmer (Wiki)
 De Britse Labour leider Keir Starmer heeft maandag een moeilijke dag beleefd op de conventie van zijn partij in Brighton. Ondanks alle verwoede pogingen van de afgelopen tijd om de partijgelederen te zuiveren  van antisemitisme en de verderfelijke pro-Palestijnse invloed van de vroegere partijleider Jeremy Corbyn en diens getrouwen, nam de partij met een ruime meerderheid een  resolutie aan waarin Israel werd veroordeeld als een apartheidsstaat. Er werd zelfs gevraagd om sancties en een wapenembargo.  

 Starmers zuiveringsoperaties hebben ertoe geleid dat intussen veel oude getrouwen uit de gelederen van Labour zijn weggestuurd. Dat verhinderde echter niet dat Israel in de resolutie,die was ingediend door de jonge garde van Labour, werd veroordeeld ''wegens het voortduren van  de Nakba'' (= de verdrijving van de Palestijnen), ''het militaire geweld waarmee de al-Aqsa moskee wordt belaagd, de gedwongen verhuizingen uit Sheikh Jarrah en de dodelijke aanval op Gaza''. 

''Samen met de de facto annexatie van Palestijns land doormiddel van versnelde bouw van nederzettingen en verklaringen dat het Israels bedoeling is om daarmee door te gaan,'' aldus de resolutie, ''wordt het steeds duidelijker dat Israel erop uit is om  een einde te maken aan elk vooruitzicht op Palestijnse zelfbeschikking.'' De afgevaardigden stelden vast dat dit in  eerdere moties van de vakbond TUC een belangrijke stap was genoemd in de richting van Apartheid. Ze wezen er bovendien op dat in 2021''ondubbelzinnige'' rapporten van B'tselem en Human Rights Watch  Israel ervan beschuldigden hadden dat het zich schuldig maakt aan de ''misdaad van apartheid zoals die is gedefinieerd door de Verenigde Naties''.     

De conventie sprak zich daarom uit voor een ''ethische handelspolitiek''met Israel die de handel met de nederzettingen moet stoppen, evenals de verkoop van wapens als die worden gebruikt om de rechten van de Palestijnen geweld aan te doen. Verder zou Groot-Brittannië ''effectieve maatregelen moeten steunen, waaronder sancties waarom de Palestijnse civil society heeft gevraagd (= BDS, red) om Israels inbreuken op de internationale rechtsorde tegen te gaan..

Voorafgaand aan de stemming gaf Steve McCabe, de leider van de pro-Israel groep ''Labour Friends of Israel de resolutie ''te boos, te schreeuwerig en niet gericht op vrede''.' Starmer, die ooit zei het zionisme onvoorwaardelijk te steunen, reageerde nog niet, maar zou zich van de resolutie willen distantiëren. Hij kan dat doen want de uitspraak is niet bindend. Desondanks moet het geen leuke dag voor hem zijn geweest, ook al omdat op dezelfde dag Andy MacDonald ontslag nam als Schaduwminister van Arbeid. McDonald zei dat Starmer zijn verkiezingsbeloften had gebroken en dat hij, McDonald, zich op last van Starmer had moeten uitspreken tegen een verhoging van het minimumloon tot 15 pond en de instelling van een vaste uitkering bij ziekte. 

zondag 26 september 2021

Israel doodt vijf Palestijnen bij arrestaties op de Westoever

Het Israelische leger trekt Burqin binnen.

Updated (zie onderaan).Israelische militairen hebben  zondagmorgen in alle vroegte op de bezette westelijke Jordaanoever operaties uitgevoerd om mensen te arresteren in de plaatsen Burqin, Jenin, Qabatiya, Kfar Dan en Kfar Bidu bij Ramallah. Daarbij zijn vijf Palestijnen door de militairen doodgeschoten. Negen mensen raakten gewond.Vrijdag werd ook al een Palestijn gedood bij de al maanden volgehouden protesten tegen landroof in de plaats Beita. De oogst van het optreden van het Israelische leger gedurende dit weekeinde komt daarmee op zes dode Palestijnen. Overigens werden ook twee Israelische militairen gewond. 

Drie van de doden vielen in de vroege ochtend in het dorp Beit Anan ten noordwesten van Jeruzalem. Getuigen vertelden het Palestijnse persbureau Wafa dat het leger er  een huis afgrendelde en het vervolgens bestookte met granaten, explosieven en geweervuur. Iets later deed een video de ronde waarop was te zien dat de Israelische soldaten een lichaam wegdroegen.  Later bevestigde het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat er drie mensen waren gedood. Hun namen zijn nog niet bekendgemaakt. Israel heeft Beit Anan afgesloten van de buitenwereld en het tot een ''gesloten militaire zône'' verklaard.

 Eerder werd dezelfde zondagmorgen in de plaats Burqin ten westen van Jenin met veel militair materieel eveneens een operatie uitgevoerd om iemand op te pakken. Ook hier werd een huis omsingeld en een inwoner ervan, Mohammed Zir'ini, werd overmeesterd, mishandeld en ingerekend. Tegelijkertijd braken ongeregeldheden uit met inwoners van Burqin. De militairen openden daarop het vuur met scherpe munitie, waarbij twee Palestijnen werden gedood en vier gewond. Eén van de gedode Palestijnen was de 22-jarige Osama Yassar Sobh. De andere moet nog worden geïdentificeerd. Zijn lichaam werd door de Israelische soldaten meegenomen. Er zou ook een schotenwisseling zijn geweest.Twee Israelische militairen raakten daarbij ernstig gewond. Het Israelische leger onderzoekt echter of zij niet zijn geraakt door vriendelijk vuur (van hun eigen Israelische collega's). Bij een raid in het naburige Kfar Dan werden tenminste twee Palestijnen opgepakt. Ook daar braken onlusten uit.

De Israelische premier Bennett gaf commentaar terwijl hij onderweg was naar New York. Hij zei dat het optreden van het leger gericht was tegen ''terroristen van Hamas'' die een actie van plan waren. De legeractie was uitgevoerd volgens plan. De regering stond er volledig achter, aldus Bennett.  

Hamas publiceerde een foto van vier martelaren. Het gaf ook hun namen. Vlnr Zakaria Badwan, Osama Sobh, Ahmad Zahran en Mahmoud Hmeidan. Het is niet duidelijk of  de melding van vijf doden door het Palestijnse ministerie van Gezondheid daarmee wordt weersproken.

Update (2x): Het persbureau Quds dot com komt met de mededeling dat het vijfde slachtoffer van de Israelische razzia's nu ook bekend is: het is de 15-jarige Youssef Mohamed Fathi Odeh, afkomstig uit het dorp Bruqin. Defense for Children Palestine meldt dat hij een wapen oppakte om om de Israelische militairen te schieten.Hij werd vervolgens door meerdere kogels gedood.

vrijdag 24 september 2021

Protesten tegen diefstal grond in Beita eisen achtste slachtoffer

Ali Khabisa 
De demonstraties tegen de Israelische diefstal van grond in het Palestijnse dorp Beita ten zuiden van Nablus hebben vrijdag opnieuw een leven geëist. Israelische militairen schoten tijden de protestmars de 28-jarige Ali Khabisa met scherp in zijn hoofd. De man werd naar het dichstbijzijnde gezondheidscentrum gebracht waar de dood werd geconstateerd. Khabisa is al het achtste slachtoffer dat in de afgelopen maanden is gevallen bij de protesten in Beita. Vrijdag werden bovendien ook nog acht anderen gewond.

Beita demonstreert al sinds mei tegen een nieuwe - ook door de Israelische regering - niet erkende nederzetting die kolonisten hadden opgezet nadat een schizofrene Palestijn uit Amerika bij een checkpoint de jonge kolonistYehuda Guetta had doodgeschoten. De nederzetting werd vervolgens door enkele tientallen gezinnen vliegensvlug opgezet op de heuvel Sbeih bij Beita. Het opzeten kon zo snel omdat daar al eerder een nederzetting was opgericht  - eveneens niet erkend - nadat in 2013 de kolonist Evyatar Borovsky uit Yitzhar was doodgestoken. Hij werd toen weliswaar ontruimd, maar kon weer vrij snel weer in gebruik worden genomen. Hij werd ook Evyatar genoemd, naar de eerste versie. 

Ook de tweede versei van Evyatar is ontruimd, maar de gebouwen mochte van het hooggerechtshof blijven staan totdat een commissie heeft uitgezocht hoe het zit met de eigendomsrechten van de grond op de heuvel Sbeih die volgens de Palestijnen als sinds mensenheugenis in het bezit is van  Beita. De kolonisten legden zich daarbij neer, vol vertrouwen dat zij binnenkort kunnen terugkeren. Ook Beita is ervanovertuigd dat de kans groot is dat de nederzetting zal blijven bestaan. 

Tunesische president Saied geeft zichzelf uitzonderlijke volmachten

Kais Saied
Tunesië wordt geplaagd door de vraag waar president Kais Saied op uit is. De president  deed 25 juli een soort greep naar de macht toen hij de regering naar huis stuurde, het parlement buiten werking stelde en de immuniteit van de parlemenstleden ophief. De president deed dat op grond van artikel 80 van de grondwet, die hem het recht gaf in te grijpen als de republiek in gevaar zou zijn.Tegenstanders noemden het een coup. De president gaf echter aan dat het de bedoeling was om het systeem te herzien om het volk weer meer zeggenschap te geven. 

Sindsdien zijn twee maanden in stilte verlopen, maar deze week liet Saied eindelijk van zich horen in een rede in Sidi Bouzid in het centrum van het land. Daarin kondigde hij aan dat het parlement buiten werking blijft en de immuniteit van de leden blijft opgeheven. Sommige parlementsleden lopen het risico te worden vervolgd. Intussen wordt ook hun salaris stophezet. Veel belangrijker is echter dat de president - via een decreet nummer 117 - vrijwel de hele grondwet buiten werking heeft gesteld, met uitzondering van de préambule en de artikelen die niet in strijd zijn met de speciale volmachten die hij zichzelf heeft toegekend. Daartoe behoren het indienen van nieuwe artikelen van de grondwet,die hij in samenwerking met een speciale door hem te benoemen commissie zal opstellen.  Dat alles ''teneinde een reële democratie te vestigen waarin het volk werkelijk souverein is'',  en een systeem te creëren waarin sprake is ''van een scheiding der machten en een waarlijk evenwicht tussen hen''.

Of over deze artikelen een debat zal kunnen worden gehouden is onduidelijk. Maar intussen regeert de president ongeveer met absolute volmachten per decreet. Ook de rechterlijke macht en de gang van zaken in de rechtbanken vallen onder zijn supervisie, er kan dus niets worden aangevochten. Wel geeft  decreet 117 aan de de maatregelen tijdelijk zijn, maar een tijdslimiet wordt niet gegeven. Rechtsgeleerden in Tunesië zijn daarom super ongerust. Het is duidelijk dat Kais Saied zich niet aan de grondwet houdt en dat er op dit moment geen ''checks and balances'' mogelijk zijn.  Anderzijds was de Tunesische democratie, de enige in de landen waar in 2011 de 'Arabische Lente'' woedde die overeind bleef, de afgelopen jaren allesbehalve succesvol. De economische crisis kon niet worden opgelost en de armste delen van de bevolking - juist demensen die de Arabische Lente in beweging hadden gezet - bleven net zo arm als voorheen. Ook de performance op het gebied van Covid 19 was allesbehalve een succes. ''Het land bevindt zich op een tweesprong,'' aldus de jurist Slim Laghmani.

Grote delen van de bevolking juichen echter president Saied, die zelf partijloos is, toe. Er zijn zelfs oproepen om het parlement gewoon helemaal naar huis te sturen. Anderen, zoals Rachid Ghanouchi, de leider van de grootste partij van het land, de gematigd islamistische Ennahda, die tevens voorzitter is van het parlement, spreekt onomwonden van een coup en heeft opgeroepen tot vreedzame demonstraties. Osama al-Khalifi van de tweede partij in grootte, ''Hart van Tunesië'', riep op Twitter op tot het vormen van een coalitie tegen de president. Maar vooralsnog lijkt het toch vooral afwachten wat de volgende stappen van Kaid Saied zullen zijn. 

dinsdag 21 september 2021

Libanon heeft na 13 maanden dus eindelijk een nieuwe regering

Najib Mikati (Wikipedia)
Libanon heeft na 13 maanden eindelijk weer een kabinet. Premier Najib Mikati, een telecommunicatie miljardair uit Tripoli, die al eerder regeringen in Libanon leidde, kreeg maandag het vertrouwen van 85 parlementsleden, 15 stemden tegen.  Zo'n 17 parlementsleden waren afwezig, onder wie Saad Hariri, de leider van de politieke Mustaqbal (Toekomst) beweging en een vroegere premier.
De zitting begon een uur te laat wegens het uitvallen van de elektriciteit, iets wat regelmatig plaatsvindt in Libanon. In dit geval had dat een nagenoeg symbolische betekenis. 
Mikati had voor de bijeenkomst een herstelplan van negen pagina's bekendgemaakt . Het plan omvat wensen om corruptie te bestrijden, tekorten aan voedsel, medicijnen, brandstof en de regelmatige uitval van het elektriciteitsnetwetwerk tegen te gaan.Ook wil het de economie hervormen op basis van een plan van de vorige regering dat eerder werd afgeschoten door banken en de politieke elite. Parlementsvoorzitter Nabih Berri vroeg Mikati van tevoren het kort te houden en niet het hele programma voor te lezen, aangezien hij een nieuwe uitval van de elektriciteit vreesde. Desalniettemin duurde de zitting bijna acht uur zonder dat het licht uitviel.
Het feit dat er nu eindelijk, na eerdere mislukte pogingen van Mikati zelf en na maandenlang proberen door Hariri, een regering is met een herstelprogramma, biedt in ieder geval een mogelijkheid om de gesprekken te hervatten met het IMF voor nieuwe leningen. Ook Frankrijk, dat zich altijd om het lot van Libanon heeft bekommerd, heeft hervormingen geeist alvorens het hulp wil en kan geven. 
Libanon bevindt zich in een gigantische crisis, een van de ergste ter wereld sinds sinds de 19e eeuw, volgens de VN. De laatste twee jaar heeft het Libanese pond meer dan 90 procent van zijn waarde verloren, voedselprijzen zijn in een jaar met 400 procent gestegen, de prijzen van kleding gingen 560 procent omhoog en  meubels, huishoudelijke goederen en de kosten van onderhoud zelfs 655 procent. Volgens de VN leeft driekwart van de Libanese bevolking intussen in armoede. En dat in een land dat ook nog eens een grote bevolking aan vluchtelingen moet herbergen.
Het land heeft 13 maanden geen regering gehad sinds de gigantische ontploffing van een lading ammoniumnitraat de haven verwoestte en een groot deel van de stad ernstig beschadigde, 218 mensen doodde en 7.000 verwondde. Sindsdien heeft het het moeten doen met ex-premier Diab en een clubje ex-ministers als zaakwaarnemers.  Libanon heeft intussen een schuld van 90 miljard dollar opgebouwd, er is een nijpend gebrek aan voedsel, en er zijn ongekende tekorten aan medicijnen en brandstof. Hezbollah, dat twee ministers in de nieuwe regering heeft slaagde er op 16 september in de nood iets te lenigen door een schip met brandstof uit Syrie te regelen dat juist een dag eerder aankwam dan dat de regering erin slaagde om een dergelijke schip te laten komen uit Irak. Hezbollahs actie werd afgekeurd door Mikati. Ook zal de actie de rijke Golfstaten, die traditioneel altijd geldschieters van Libanon waren maar weinig van Hezbollah moeten hebben, vrijwel zeker afschrikken. 
De nieuwe regering werd door de gemiddelde gewone Libanees met enige scepsis ontvangen. Het nieuwe kabinet heeft slechts de tijd tot mei volgend jaar, omdat er dan nieuwe verkezingen zijn, en dat is wel erg kort, was een van de meningen die vaak te horen was. Verder zijn het weer dezelfde mensen die het land de ellende in hebben gewerkt die het er nu gaan proberen weer uit te halen, aldus een andere. Een van de grote problemen van Libanon - een verkalkt systeem waarbij de president altijd een christen, de premier altijd een sunni moslim en de parlemenstvoorzitter altijd een shi'iet moet zijn, zal in de komende tijd vrij zeker niet worden gewijzigd. Dit systeem zorgt ervoor dat steeds dezelfde gezichten op dezelfde plaatsen terugkeren en dat van werkelijke democratie maar beperkt sprake kan zijn. 

zondag 19 september 2021

Israel pakt ook de laatste twee gevangenen op van de Gilboa-uitbraak

Links Nuf'eiat, rechts Kamamji.

Israel heeft in de nacht van zaterdag op zondag de laatste twee uit de gevangenis van Gilboa ontsnapte gevangenen opgepakt. Zij waren gelokaliseerd in Jenin, een plaats waar de Israelische strijdkrachten eigenlijk volgens de akkoorden van Oslo niets te vertellen hebben (want een gebied onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit), maar Israel houdt zich daar al ruim 20 jaar niet aan en de Palestijnse Autoriteit heeft zich daar schijnbaar bij neergelegd. 

Een forse troepenmacht vergezeld van undercover eenheden sloot het westelijke gedeelte van Jenin af, een huis werd omsingeld door militairen en via luidsprekers werden de mensen in het huis opgeroepen naar buiten te komen. Na een paar minuten kwamen Ayham Kamamji en Munadel Nuf'eiat naar buiten, waar zij werden ingerekend. Ook twee mensen die hen hadden geholpen werden opgepakt. 

De arrestatie ging gepaard met ongeregeldheden. De Israelische troepen werden bekogeld met stenen en ''geimproviseerde explosieven'' (vuurwerk? Molotov cocktails?). Als antwoord schoten de Israeli's met scherp, Drie mensen werden naar een ziekenhuis gebracht. De Israeli's hadden overigens zaterdag pas enkele uren eerder vernomen dat de twee in Jenin waren. Daarvoor had het leger nog dezelfde dag zoektochten gehouden in de dorpen Kfar Dan, Javed en Burqin.

De zes gevangenen waren ontsnapt op5 september via een zelfgegraven tunneltje van ekele tientallen meters lang, waarmee al in december 2020 was begonnen.  Vier van hen werden al na enkele dagen weer gepakt in, en in de buurt van, Nazareth. Tenminste een van de vier, Zakaria Zubeidi, een voormalige commandant van de Fatah-militie in Jenin en ex-directeur van het Palestijnse Freedom Theater, is daarna tijdens de ondervragingen die op de arrestatie volgden, hevig mishandeld.Hij heeft een aantal gebroken ribben en een gebroken kaak. De nu opgepakte gevangenen wacht vrijwel zeker eveneens een aantal niet zachtzinnige verhoorsessies. 

woensdag 15 september 2021

Weer opgepakte gevangene Zubeidi is zwaar mishandeld: gebroken kaak en ribben

Zubeidi

Wat al zo'n beetje via Twitter bekend was geworden is nu bevestigd: de Palestijnse gevangene Zakaria Zubeidi, een van de zes die maandag 12 augustus uitbraken, is nadat hij weer was opgepakt, zwaar mishandeld. De Commissie voor de Gevangenen en de Zaken van ex-Gevangenen van de Palestijnse Autoriteit heeft dat bekend gemaakt. Dat gebeurde nadat Zubeidi woensdag, vier dagen na te zijn opgepakt, eindelijk bezoek mocht hebben van zijn advocaat. 

Zubeidi was eerder al voor behandeling naar het Rambam-ziekenhuis in Haifa  gestuurd na zijn verhoor.Hij is hevig geslagen en heeft een aantal gebroken ribben en een gebroken kaak. Ook zit hij onder de blauwe plekken en schrammen. Hij slikt pijnstillers. Overigens is zo'n behandeling geen uitzondering in Israel. Zijn opgepakte collega-gevangenen zijn niet veel beter behandeld. In Israel is ''milde lichamelijk druk'' op gevangenen (lees: marteling) indertijd door het hooggerechtshof toegestaan.

Zubeidi vertelde zijn advocaat, Avigdor Feldman, dat hij niet had deelgenomen aan het graven van de tunnel waardoor de gevangenen ontsnapten. Pas een dag voor de ontsnapping was hij in de cel terecht gekomen van de andere vijf. Dat komt overeen met een verhaal in Haaretz dat een van de gevangen die wel had meegegraven op het laatste moment ervan afzag om te vluchten. Hij zou namelijk binnenkort sowieso vrijkomen en vond het risico te groot. Daarna waren er wisselingen geweest. 

dinsdag 14 september 2021

Israellobby CIDI: Centrum voor Leugens en Geschiedvervalsing

 Het Centrum Informatie en Documentatie Israel, onze eigen Israel-lobby het CIDI, is onlangs begonnen met het maken van een serie korte filmpjes, bedoeld om mensen die weinig weten van het Israelisch-Palestijnse conflict de problemen overzichtelijk uit te leggen. Dat is handig,.dan hoeven ze geen moeilijke boeken te lezen of zelf te proberen zich een mening te vormen. Het CIDI vertelt ze gewoon in simpele woorden hoe het zit en wat ze ervan moeten vinden.

 Het eerste filmpje ging over de vraag of kritiek op Israel antisemitisch is. Dat is het niet volgens het CIDI. Israel is immers niet perfect. Maar als u Israel meer bekritiseert dan andere landen, of met nazi-Duitsland vergelijkt, dan wel zegt dat de joden misschien toch geen recht hebben op een eigen staat, dan moet u oppassen, dan bent u mogelijk antisemitisch bezig.

Weinig verrassend dit, Het is al veel langer duidelijk dat het CIDI graag in de hand houdt wat er wel en niet over Israel gezegd mag worden. Maar intussen is er ook  een tweede filmpje. Over de Palestijnse vluchtelingen. Daar is meer mee aan de hand. Tot nu toe beperkte het CIDI zich gewoonlijk tot het mooier voorstellen van zaken, het ongefundeerd belasteren van tegenstanders en het verdedigen van een hele reeks aan (oorlogs)misdaden, van het stichten van  nederzettingen, tot het extra-juridisch executeren van verdachten, het 53 jaar lang onderwerpen van een bevolking aan een terreurbewind, of het hier en daar voeren van een oorlogje. 

Maar over de Palestijnse vluchtelingen komt het CIDI aanzetten met twee levensgrote leugens.  Leugen nummer 1 is dat de vluchtelingen ontstonden doordat Israel na het uitroepen van de staat in 1948 door de Arabische buurlanden werd aangevallen. Die buurlanden zouden de Palestijnen hebben opgeroepen ''even uit hun huizen te vertrekken'' om weer terug te keren nadat Israel zou zijn overwonnen. Het verhaal dat de Palestijnen door ''hun leiders'' (of de buurlanden, er zijn meerdere variaties) zouden zijn opgeroepen om ruim baan te maken, is een oude, uiterst belegen Israelische mythe. Hij werd indertijd verzonnen om de internationale kritiek af te weren op het massaal verdrijven van de Palestijnen en de Israelische weigering hen te laten terugkeren. Later ging hij een eigen leven leiden. Maar intussen hebben historici als Benny Morris of Ilan Pappe (en nog wel een paar anderen)  al zo'n 30 jaar geleden aangetoond dat het overgrote deel van de Palestijnen wel degelijk met opzet door de Israeli's is verjaagd. Ook trouwens dat dit verjagen niet in 1948, maar al in 1947 is begonnen en met meerdere grote moordpartijen gepaard ging (niet alleen Deir Yassin) en dat dit bovendien voortduurde tot begin jaren ' 50. 

De tweede leugen gaat over dePalestijnse vluchtelingen nu. Het CIDI beweert dat dat er van de ''oospronkelijke'' vluchtelingen misschien niet meer dan zo'n 35.000 over zijn. De VN-hulporganisatie UNRWA zou echter  -  volgens het CIDI -  ''in tegenstelling tot de vluchtelingen uit andere landen'' ook hun nakomelingen tot de vluchtelingen rekenen. Ook dit is een klinkklare leugen. Er zijn nu zo'n vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen. Volstrekt begrijpelijk, want de VN erkent vluchtelingen waar ook ter wereld als vluchteling zolang zij nog vluchteling zijn, en dat geldt vanzelfsprekend ook voor hun kinderen (zie bijvoorbeeld Afghanistan). Hoe zou het ook anders kunnen? Het CIDI laat trouwens ook na te vermelden dat de Algemene Vergadering van de VN tot twee keer toe (de eerste keer in 1948) heeft bepaald dat de Palestijnse vluchtelingen een recht op terugkeer hebben. Israel heeft zich daar steeds tegen verzet en hun terugkeer verhinderd. 

Twee koeien van leugens dus, en dat is een novum voor het CIDI. Het klinkt misschien raar voor een organisatie die de laatste paar jaar geen  truc of insinuatie hoe goor of smerig ook uit de weg is gegaan, maar de geschiedenis vervalsen was er tot voor kort nog niet echt bij. Het treft dat minister Grapperhaus net dezer dagen aankondigde dat het ontkennen of beagatelliseren van de Holocaust strafbaar zal worden gesteld, evenals het ontkennen of bagatelliseren van genocide of oorlogsmisdaden. De aankondiging maakte het CIDI blij. Maar het is nog maar vraag of de organisatie, bijvoorbeeld met het ontkennen van de Nakba (de Palestijnse verdrijvingstragedie) zoals zij in de video deed, niet straks een van de eersten zal zijn die wordt aangeklaagd. 

zaterdag 11 september 2021

Israel pakt vier van de zes ontvluchte gevangenen weer op

Vlnr: Zakaria Zubeidi, Mahmoud Arda, Mohammed Arda, Yacoub Qadri. 

Israelische agenten en Shin Bet personeel hebben gisteren vier van de zes maandag ontsnapte gevangene uit de Israelische Gilboa-gevangenis weer ingerekend. Op de Westoever leidde dat tot protestdemonstraties, vanuit Gaza werden raketten afgeschoten. 

Helaas. De vrijheid was van korte duur. De zes hadden beter verdiend na hun gevaarlijke ontsnapping via een tunneltje. Eerst werden vrijdagavond Yacoub Qadri en Mahmoud Arda ingerekend, nadat zij in Nazareth aan een vrouw had den gevraagd of die iets te eten voor ze had. De vrouw belde de politie en dat was voor hen het einde. Een paar uur later werden  Zakaria Zubeidi en Mahmouds neef Mohammed Arda gevonden in de plaats Umm al-Ghanam, ten oosten van Nazareth. Nog twee man zijn voortvluchtig. Waarschijnlijk zullen zij ook gevonden worden. Moorden onder Palestijnen in de  ''Palestijnse sector'' blijven vaak onopgelost, maar door Israel gezochte Palestijnen houden het nooit erg lang vol in het heilige  land. 

Het nieuws van de arrestatie van de eerste twee leidde vrijdagavond tot demonstraties in Jenin, de plaats waar de zes vandaan kwamen. Ook in Bethlehem werd vrijdagavond gedemonstreerd en zaterdagochtend opnieuw. De demonstratie werd met traangas, geluidsbommen uiteen gedreven. Een 19-jarige man werd opgepakt.  Verder was er een demonstratie in het Baqaa-kamp bij Amman in Jordanië. Vanuit Gaza werden raketten afgeschoten die werden onderschept. Israel voerde daarop een aantal represaille bombardementen uit. 

De opgepakte vier gaan een harde tijd tegemoet, heftige ondervragingen al of niet gepaard aan marteling, daarna vermoedelijk langdurige eenzame opsluiting. Hun advocaten mogen ze voorlopig niet zien. Intussen zijn ook diverse van hun familieleden opgepakt en is de verhouding met gevangenen in Israelische gevangenissen, die na de ontsnapping inderhaast zijn verplaatst, gevisiteerd en door elkaar gemengd, op scherp gezet. Alle bezoeken aan gevangen zijn voorlopig ook van de baan. In de Ketziot-gevangenis in de Naqab (Negev) werd uiot p[rotest door gevanmegnen branmd gesticht. Tegen deze achtergrons werd vrijdagavond ook nog in Jeruzalem een bekende arts doodgeschoten, omdat hij volgens Israel een aanval had willen plegen met een mes.  
 

vrijdag 10 september 2021

Agenten in Jeruzalem schieten dokter dood, die volgens hen zou hebben willen aanvallen met een mes

 
Dokter Hazem,Joulani

Leden van de Israelische grenspolitie hebben vrijdag in Jeruzalem een nieuw slachtoffer gemaakt. Het si een vrij onwaarschijnlijk slachtoffer: de 51-jarige arts Hazem Joulani, die een kliniek en opleidingsinstituut voor complementaire geneeskunde had in de Salah ed-Din al-Ayyubi straat vlak bij de Oude Stad, en ook gold als de arts van de Aqsa-moskee. 

Volgens de Israelische grenspolitie probeerde hij een steek-aanval uit te voeren met een mes. Nadat de arts in de Oude Stad was doodgeschoten gaf de politie een video vrij van een bewakingscamera  ( https://twitter.com/ShehabAgency/status/1436365731172585476 ), waarop te zien zou zijn dat de dokter een agent probeerde aan te vallen. Ik moet zeggen: ik blog nu zo'n intussen 12 jaar en heb ik die tijd heel veel gevallen voorbij zien komen waarbij doodschieten van zogenaamde ''aanvallers'' totaal ongewettigd was, omdat er geen sprake was van een aanval, behalve misschien in de geest van de soldaten./agenten die hun magazijnen leegschoten. Er waren ook veel gevallen waarbij op zijn minst veel vraagtekens rezen. Zo ook hier. Maar nog nooit heb ik een zonderlinger schouwspel gezien dan de video van de executie van dokter Joulani. Het lijkt alsof hij een ballet opvoert en een mes is niet echt te zien, al kan dat aan mij liggen en het onduidelijke beeld. 

Enfin, de dokter is dood. Een onderzoek zal er niet komen en dat is dat. De politie ging nog naar zijn huis in Shu'afat en arresteerde zijn twee zonen en zijn broer, terwijl; er tal van getuigen kennissen en familieleden van de dokter zijn die ontkennen dat hij een aanval uitvoerde met een mes of zoiets zelfs maar zou kunnen doen. Hij was een expert in orthopedie, neurologie en complementaire natuurgeneeswijzen,  aldus getuigenissen op Shehab Nieuws. Hij leidde ook mensen in die natuurgeneeswijzen op, die die volgens hem alleen als aanvulling op de westerse geneeskunde gebruikt dienden te worden. Verder stond hij altijd klaar voor zijn patiënten, ook als ze geen geld hadden om hem te betalen. 

De schietpartij in de Oude Stad vond vanzelfsprekend plaats tegen de achtergrond van de opgeklopte sfeer na de ontsnapping van zes gevangenen uit de Israelische Gilboa-gevangenis. De zes zijn intussen door alle fracties in Palestina en hun sympathisanten omarmd als helden. Israel heeft twee bataljons en veel speciale extra-eenheden ingezet om deze heftige deuk in het prestige weg te werken en de zes terug te vinden. Overal zijn checkpoints, afsluitingen en invallen. Onder de gevangenen in alle Israelische gevangenissen is de situatie uiterst gespannen. Er zijn massale verplaatsingen uitgevoerd en gevangenen door elkaar gemixed. Islamitische Jihad-leden mogen niet meer met elkaar in één cel. In de Ketziot gevangenis in de Naqab (Negev) hebben gevangenen uit woede over de doorzoekingen, appèls en verplaatsingen brand gesticht waarbij zes cellen ernstig werden beschadigd. Bezoeken aan alle gevangen zijn tot nader order opgeschort. 

maandag 6 september 2021

Shana Tova שנה טובה

Ik wens al mijn lezers die de joodse feestdagen vieren een goed, gezond en zoet jaar 5782 toe. Shana tova tikatewoe.

 
Isaac Israels: portret van zijn achternicht Dorothea Dina Estella Hijmans. (Museum Kröller-Müller) 

Zes gevangenen ontsnapt uit Israelische Gilboa-gevangenis, onder wie Zakaria Zubeidi

 
Zakaria Zubeidi (Foto uit 2019 van het Freedom Theater)

Israel heeft een intensieve speurtocht opgezet naar zes gevangenen uit de Gilboa-gevangenis in Noord-Israel die de afgelopen 24 uur zijn ontsnapt via een tunnel. De tunnel is werkelijk een wonder. Hij begint in hun cel en mondt uit buiten de gevangenis. Hij is tientallen meters lang en het moet jaren hebben gekost om hem te graven. De ontsnapping van de zes getuigt van enorme moed en doorzettingsvermogen en is werkelijk een grootse prestatie! De zes kregen bovendien hulp van buiten, een auto wachtte hen op. De contacten verliepen via een gesmokkelde telefoon

De Israeli's hebben checkpoints opgericht op de Westoever, en hebben helikopters, extra militairen en politie en Shin Bet personeel ingezet om hen weer op te pakken en te voorkomen dat ze vluchten naar Jordanië. Een degelijke aanslag op het prestige van het hermetisch beveiligde Israelische gevangeniswezen laten ze uiteraard niet ongestraft voorbijgaan. De ontsnapte zes zijn dus ook vermoedelijk intussen vogelvrij. Het gaat om vijf leden van de Islamitische Jihad, allen uit de regio Jenin en allemaal veroordeeld tot levenslangMahmoud Abdallah Arda, 46, (gearresteerd in 1996), Mohammad Qassem Arda, 39, (gearresteerd in 2002), Yacoub Mahmoud Qaderi, 49, (gearresteerd in 2003), Nayef Kamamji, 35, (gearresteerd in 2006) en tenslotte Zakaria Zubeidi (43) uit het Jenin-kamp, die in 2019 werd opgepakt en niet is veroordeeld. 

Zubeidi is een verhaal apart. In 2002 was hij de leider van de al-Aqsa martelaars Brigade in Jenin, die met de Israeli's vocht, waarbij tenminste 52 Palestijnen omkwamen, huizen in een een gebied ter grootte van een flink voetbalveld in het vluchtelingenkamp werden vergruizeld (soms met bewoners en al) en waarbij ook 23 Israeli's omkwamen, Israel deed naderhand verschillende pogingen Zubeidi te doden, waarbij in totaal 13 Palestijnen het leven lieten. In 2006 richtte hij samen met de Israeli Julano Mer Kamis het befaamde Freedom Theater in Jenin op. In 2007 kreeg Zubeidi van de Israeli's amnestie en in 2011 was hij een tijdje de enige directeur van het Freedom Theater, nadat Mer Khamis door onbekenden in Jenin was vermoord. Maar in hetzelfde jaar hieven de Israeli's  - om onduidelijke redenen - de amnestie van Zubeidi weer op en werd hij opgepakt. Een jaar later (hij was inmiddels geen directeur meer) kwam hij weer vrij. Maar in 2019 werd hij opnieuw gearresteerd en sindsdien zat hij gevangen zonder dat hij was veroordeeld.

  
Militairen bij de uitgang van de tunnel

vrijdag 3 september 2021

Gaza: afsluiting iets verlicht, maar wel opnieuw een demonstrant doodgeschoten

Ahmad Mustafa Saleh
In de ononderbroken serie van Palestijnen die omkomen door Israelisch geweld, is donderdagavond de 26-jarige Ahmad Mustafa Saleh uit het Jabalya-kamp in Noord-Gaza gedood. Hij werd neergeschoten tijdens de protesten die de afgelopen paar weken worden gehouden in Gaza, tegen de intussen veertien jaar oude afsluiting door Israel (dat daarbij wordt bijgestaan door Egypte).

Saleh werd naar het Indonesische hospitaal in Jabalya gebracht waar werd geconstateerd dat hij was overleden. Vijftien anderen raakten gewond van wie vijf door scherpe munitie - één van hen, een jongen van 15 raakte zeer ernstig gewond. Tien anderen liepen brand- en snijwonden op doordat de Israeli's ook hoge snelheids traangasbommen afvuurden.

Het resultaat van de jongste serie demonstraties is nu drie dode Palestijnen en één dode Israeli. Op 25 augustus stierf de 32-jarige Osama Ad'eij uit het Jabalya-kamp na een paar dagen eerder te zijn gewond. Op 28 augustus overleed het 12-jarige jongetje Omar Hassan Abu al-Nil negen dagen na een schot in de nek te hebben opgelopen. En weer een paar dagen later  overleed ook de 21-jarige Israelische sluipschutter Barel Shmueli, die door een demonstrant door een schietgat in de Muur van de ''verkeerde kant'' door zijn hoofd was geschoten. 

Op de Westoever overleden in diezelfde tijd zes mensen door Israelisch geweld: vier jongeren werden op 16 augustus doodgeschoten in het Jenin-kamp. Op 24 augustus werd de 15-jarige Imad Hashash volstrekt willekeurig van het dak van het huis van zijn ouders geschoten, en op 1 september werd om totaal onduidelijke redenen de 39-jarige vader van vijf kinderen Raed Jadallah uit een dorp bij Ramallah bij een checkpoint doodgeschoten toen hij thuiskwam van zijn werk. 

woensdag 1 september 2021

Zoon (13) vindt lichaam doodgeschoten vader aan de kant van de weg

 Het Israelische leger heeft dinsdagavond opnieuw een Palestijns slachtoffer gemaakt. Soldaten hebben de 39-jarige  Raed Youssef Rashid Jadallah uit het dorp Beit Ur at-Tahta ten westen van Ramallah doodgeschoten toen hij terugkwam van zijn werk als tuinman in het bezette Jeruzalem. Volgens ooggetuigen werd om nog onbekende redenen bij een checkpoint in een doorgang in ''de Apartheidsmuur'' het vuur geopend. Jadallah werd neergeschoten met vijf kogels. Vervolgens werd elke hulp bij hem weggehouden tot hij was doodgebloed. 

Jadallah, die in Beit Ur woonde maar een Jeruzalems identiteitsbewijs had, was vader van vier kinderen. De oudste Youssef is 13, de jongste één jaar. Raed had kort tevoren zijn zoon opgebeld om hem te vragen hem te ontmoeten bij de westelijke ingang van het dorp, (de plaats waar Raed altijd zijn auto parkeerde omdat de toegangsweg door het Israelische leger met zandhopen was gebarricadeerd). Toen zijn vader te laat was en bovendien na herhaalde pogingen hem te bellen de telefoon niet opnam, ging de 13-jarige Youssef samen met een vriend naar hem op zoek. Na enige tijd vond hij zijn vaders bebloede lijk, liggend langs de kant van de weg en omringd door Israelische soldaten. Youssef zette het daarop op een schreeuwen. 

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...