maandag 27 september 2021

Conventie van Labour noemt Israel apartheidsstaat en stemt voor BDS

Starmer (Wiki)
 De Britse Labour leider Keir Starmer heeft maandag een moeilijke dag beleefd op de conventie van zijn partij in Brighton. Ondanks alle verwoede pogingen van de afgelopen tijd om de partijgelederen te zuiveren  van antisemitisme en de verderfelijke pro-Palestijnse invloed van de vroegere partijleider Jeremy Corbyn en diens getrouwen, nam de partij met een ruime meerderheid een  resolutie aan waarin Israel werd veroordeeld als een apartheidsstaat. Er werd zelfs gevraagd om sancties en een wapenembargo.  

 Starmers zuiveringsoperaties hebben ertoe geleid dat intussen veel oude getrouwen uit de gelederen van Labour zijn weggestuurd. Dat verhinderde echter niet dat Israel in de resolutie,die was ingediend door de jonge garde van Labour, werd veroordeeld ''wegens het voortduren van  de Nakba'' (= de verdrijving van de Palestijnen), ''het militaire geweld waarmee de al-Aqsa moskee wordt belaagd, de gedwongen verhuizingen uit Sheikh Jarrah en de dodelijke aanval op Gaza''. 

''Samen met de de facto annexatie van Palestijns land doormiddel van versnelde bouw van nederzettingen en verklaringen dat het Israels bedoeling is om daarmee door te gaan,'' aldus de resolutie, ''wordt het steeds duidelijker dat Israel erop uit is om  een einde te maken aan elk vooruitzicht op Palestijnse zelfbeschikking.'' De afgevaardigden stelden vast dat dit in  eerdere moties van de vakbond TUC een belangrijke stap was genoemd in de richting van Apartheid. Ze wezen er bovendien op dat in 2021''ondubbelzinnige'' rapporten van B'tselem en Human Rights Watch  Israel ervan beschuldigden hadden dat het zich schuldig maakt aan de ''misdaad van apartheid zoals die is gedefinieerd door de Verenigde Naties''.     

De conventie sprak zich daarom uit voor een ''ethische handelspolitiek''met Israel die de handel met de nederzettingen moet stoppen, evenals de verkoop van wapens als die worden gebruikt om de rechten van de Palestijnen geweld aan te doen. Verder zou Groot-Brittannië ''effectieve maatregelen moeten steunen, waaronder sancties waarom de Palestijnse civil society heeft gevraagd (= BDS, red) om Israels inbreuken op de internationale rechtsorde tegen te gaan..

Voorafgaand aan de stemming gaf Steve McCabe, de leider van de pro-Israel groep ''Labour Friends of Israel de resolutie ''te boos, te schreeuwerig en niet gericht op vrede''.' Starmer, die ooit zei het zionisme onvoorwaardelijk te steunen, reageerde nog niet, maar zou zich van de resolutie willen distantiëren. Hij kan dat doen want de uitspraak is niet bindend. Desondanks moet het geen leuke dag voor hem zijn geweest, ook al omdat op dezelfde dag Andy MacDonald ontslag nam als Schaduwminister van Arbeid. McDonald zei dat Starmer zijn verkiezingsbeloften had gebroken en dat hij, McDonald, zich op last van Starmer had moeten uitspreken tegen een verhoging van het minimumloon tot 15 pond en de instelling van een vaste uitkering bij ziekte. 

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...