zondag 31 januari 2021

Israelische leger schiet voor de tweede keer deze week een jonge Palestijn dood


 En weer een jonge dode Palestijn bij het Gush Etzion kruispunt. (Foto Wafa)

Het Israelische leger heeft zondag opnieuw een jonge Palestijn doodgeschoten. Nadat dinsdag de 17-jarige Atallah Rayan werd doodgeschoten bij een checkpoint in de buurt van de nederzetting Ariël, was het nu de beurt aan een vooralsnog onbekende jongen bij de kruising met Weg nr 60 bij het nederzettingenblok Gush Etzion ten zuiden van Bethlehem. Volgens het leger kwam de jongen snel op soldaten bij de kruising af en had hij een aanval met messen in de zin. Haarez berichtte dat hij messen bij zich droeg aan een stok. Hij werd neergeschoten en Palestijnse voorbijgangers getuigden dat ze hem zoals gebruikelijk lieten liggen tot hij was doodgebloed. Nader nieuws ontbreek nog.

Wat betreft het doodschieten van de 17-jarige Atallah, afgelopen dinsdag, berichtte het leger eveneeens dat hij een aanval met een mes wilde uitvoeren. Hij zou kort geworsteld hebben met een vrouwelijke soldaat, volgenss het Israelische kleger, voor hij door een collega van haar werd neergeschoten en vervolgens met meerdere schoten werd afgemaakt. Palestijnse getuigen meldden later dat hij klaarblijkelijk haast had. Hij wilde auto's bij het checkpoint ontwijken en botste tegen tegen de soldate die hem met haar geweer wegduwde. Zij was overigens een Britse, die vrijwillig dienst had genomen in het Israelische leger. 

donderdag 28 januari 2021

Israel: Verenigde (Arabische) Lijst valt uiteen door meningsverschil over toenadering tot Netanyahu

 

Ayman Odeh (links) en Mansour Abbas, leiders respectievelijk van Hadash en de Verenigde Arabische Lijst (Ra' am). Foto Arab48.

Het zat er al een tijdje aan te komen: de Verenigde Lijst, de coalitie van vier Arabische partijen in het Israelische parlement, dreigt in het zicht van de naderende verkiezingen uiteen te vallen. De afgelopen maanden zijn de spanningen opgelopen. In een aantal besprekingen is geprobeerd de vier weer op een lijn te krijgen, maar woensdag bleek dat dat niet is gelukt. Na afloop van de vergadering van die dag brachten twee van de vier, de communistische Hadash-partij en de nationalistische Tajamm'u (Balad), het bericht naar buiten dat de besprekingen waren mislukt. Zij meldden dat er nu voor de verkiezingen van maart geen gemeenschappelijke Arabische lijst zal worden ingediend.

 De vertegenwoordiger van Ta'al, de partij van Ahmed Tibi, sloot zich hierbij niet aan. Hij wees erop dat er nog een paar dagen zijn voor de definitieve kandidatenlijst moet worden ingedien, maar toonde zich pessimistisch. De vertegenwoordiger van de islamistische Verenigde Arabische Lijst (Ra'am in het Hebreeuwse spraakgebruik) zei dat er nog tot 4 februari de tijd is om de kandidatenlijst in te dienen, maar ook hij zag het niet al te zonning in.  

 De breuk is veroorzaakt doordat de leider van de Verenigde Arabische Lijst/Ra'am, Mansour Abbas, de afgelopen tijd toenadering heeft gezocht tot premier Netanyahu. Netanyahu, die bij een vorige verkiezingen de joodse Israeli's waarschuwde ''dat de Arabieren zich en masse naar de stembussen begeven'', is ook de premier  die onder zijn veroordeling uit probeert te komen, en die in maart wil worden herkozen. Hij zocht dus eveneens toenadering. En de situatie is nu zo dat Mansour Abbas bereid is voor een voorstel te stemmen om het in-staat-van-beschuldiging-stellen van Netanyahu opnieuw tegen het licht te houden, en bovendien bereid is zitting te nemen in een toekomstige regering Netanyahu.

dinsdag 26 januari 2021

Israelische soldaten doden Palestijnse jongen met mes

 
Foto Ma' an

Een Israelische soldaat heeft dinsdag de 17-jarige Atallah Mohammed Rayan doodgeschoten bij een checkpoint in de buurt van de nederzetting Ariel (dichtbij Salfit) op de Westoever. Atallah was afkomstig uit het dorp Qarawa Bani Hassan in de buurt van Salfit. De jongen zou een vrouwelijke soldaat zijn genaderd en hebben geprobeerd haar te steken. Er volgde een worsteling, waarna een collega van de vrouwelijke soldaat Atallah neerschoot. Hij werd getroffen door meerdere kogels. De militairen lieten hem daarna op het trottoir liggen tot hij was doodgebloed. De vrouwelijke soldaat raakte volgens het Israelische leger niet gewond. 

 Atallah was de tweede door het Israelische leger gedode Palestijn in januari. Volgens het rapport van het VN kantoor voor de Coordinatie van Humanitaire Activiteiten werden in die periode van 5 tot 18 januari 79 Palestijnen gewond in botsingen met militairen. Er waren in die periode 161 invallen in woningen, waarvan 33 in Jeruzalem, 157 mensen werden gearresteerd. Er werden 24 huizen en gebouwen voor vee of opslag gesloopt of in beslag genomen, waarbij 34 mensen dakloos werden. Tien gebouwen waren in de gemeenschap Beit Iksa, een Bedoeienendorpje bij Jeruzalem, waar huizen, stallen en verplaatsbare wc's het doelwit waren, deels geschonken door hulporganisaties. Hier werden 27 mensen vn hun plek verjaagd. 

woensdag 20 januari 2021

Na Grunberg is nu Abdelkader Benali mikpunt van de Israel-lobby

En het is dus weer raak met de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar was het Arnon Grunberg, die een opmerking maakte waaruit duidelijk werd dat hij discriminatie van Marokkanen gelijk stelde aan de discriminatie van hemzelf. In sommige joodse kringen wordt dat hem ernstig kwalijk genomen. Volgens de ware diehards is antisemitisme namelijk nergens mee te vergelijken. Het is gewoon uniek. Vergelijkingen als van Grunberg zijn dus fout en anti-joods. Ik waag dat in twijfel te trekken. Dat de jodenvervolging ernstig was behoeft natuurlijk geen nadere verklaring, maar de nog tamelijk recente gebeurtenissen in Ruwanda-Burundi of in Bosnië-Herzegowina geven aan dat discriminatie wel vaker leidt tot massmoord. Maar dat terzijde.

 Dit jaar betreft de opwinding de keuze voor Abdelkader Benali, die in 2006 iets gezegd zou hebben over dat er veel joden, Amsterdamse joden, in Amsterdam-Zuid zijn en dat het daarom wel Israel leek en hij zich daar niet thuis voelde. De diehards vinden hem nu een antisemiet. Blijkbaar is het zaak om je wel degelijk thuis te voelen bij veel joden, vooral Amsterdamse joden, in Amsterdam Zuid. Zelfs al ben je Marokkaan en zelfs al is het bekend dat veel Amsterdamse joden - laten we het beschaafd zeggen - zo hun bedenkingen hebben tegen Marokkanen. En zelfs al was je in Libanon toen je dit zei, dat toen net door Israel werd aangevallen. En misschien was het zelfs voor de grap. Maar misschien moet je zulke dingen ook nooit zeggen als je Marokkaan bent. Ik ken een docent in het middelbaar onderwijs in Amsterdam die over de ouders van haar joodse leerlingen uit Amsterdam-Zuid sprak als ''hersenloze zonnebankjoden''. Maar ze is zelf joods, dat maakt verschil. Dan kan je je zo'n opmerking wel veroorloven.  

In het geval van Abdelkader Benali is er echter nog meer. Zo maakte hij zich kwaad op Ruben Oppenheimer die voor NRC-Handelsblad een cartoon tekende van Dyab Abou Jahjah (nadat deze in 2016 een optreden in ''VPRO Zomergasten'' had gehad). De cartoon stelde Walt Dysney's Grote Boze Wolf voor met het gezicht van Abou Jahjah, 'gekleed' in het opengesneden lijk van één van de biggetjes. Dat was behoorlijk groef, en de cartoon werd door NRC verwijderd. Benali twitterde erover: ''die cartoonist zou in de nazi-tijd zich werkelijk hebben uitgeleefd''. Oppenheimer, die in de oorlog  familieleden verloor, werd daardoor boos. Het was zeker ook geen handige tweet. Maar Benali nu voor de voeten gooien dat hij ''de bekende jodenhater'' Abou Jahjah verdedigde, zoals de site 'joods.nl' ervan maakt, is natuurlijk gewoon het soort heel erg schandelijke laster waar de Israel-lobby zo goed in is. Abou Jahjah, die ik goed ken, heeft zo zijn redenen om niet erg van Israel te houden. Als oud-inwoner van Zuid-Libanon maakte hij mee dat familieleden werden vermoord, dat zijn huis afbrandde en dat hij dagelijks werd vernederd. Hij moet niets hebben van zionisme. Dat maakt hem echter geen antisemiet, en dat geldt ook voor Benali die vond dat Oppenheimer wel erg kort door de bocht ging. 

dinsdag 19 januari 2021

Toespraak Abdelkader Benali, Kristallnachtherdenking Amsterdam, 9 november 2012

Abdelkader Benali is gekozen als de man die de herdenkingslezing op 4 mei gaat geven. Een prima keuze voor een man die weet hoe discriminatie voelt. Die hart heeft voor minderheden, en voor de vrijheid en menselijke waarden opkomt. Er gaan nu onmiddellijk stemmen op om hem de mond te snoeren. Wat heeft hij als 'Marokkaan' met de  oorlog? En had hij niet ooit lelijke dingen gezegd over joden in Amsterdam-Zuid? Het zijn helaas weer dezelfde rechtse types, joods en niet-joods, dezelfden die ook protesteerden toen Arnon Grunberg verledrn jaar in zijn rede opmerkte dat hij het gevoel had 'dat het over hem ging 'als  ze het over Marokkanen hebben'. 

Hieronder de woorden van Benali bij een Kristallnachtherdenking. in november 2012 bij het monument voor het joodse verzet bij het Amsterdamse stadhuis. Ik neem niet aan dat de publicatie ervan hem zal helpen tegen de kritiek. want ook deze herdenking zelf lag constant onder vuur en werd zelfs door sommige joden als 'antisemitisch' aangemerkt, al waren daar nooit redenen voor en al waren veel bezoekers en trouwens ook enkele organisatoren zelf joods. Maar de tekst geeft  een goed beeld van hoe Benali denkt over vrijheid en vervolging.   

 

Tot wie moet ik vanavond spreken?

Wie zijn onze getuigen vanavond?

Zij die de Kristallnacht werkelijk hebben meegemaakt. Dan moeten ze toen een kind zijn geweest. Misschien konden ze niet geloven wat er gebeurde; het land van Beethoven, Heinrich Heine en Goethe bleek giftanden te hebben en zette die diep in haar onschuldige burgers. Ramen die ingeslagen werden. De middenstand die een lesje geleerd moest worden. Mannen en vrouwen, op weg naar huis, naar de opera, naar een park die belaagd werden. Zij konden weinig terugdoen tegen al die knokploegen. Zij hadden geen wapens tot hun beschikking, geen middelen tot zelfverdediging. Waarom zouden ze ook, ze hadden geen kwade bedoelingen! Europa faalde.

Zeker, ik heb de ook donkere, duistere blikken die op me werden geworpen, gezien; tot de rand gevuld met die broeierige cocktail van wantrouwen, haat en onverschilligheid. Ik heb m’n ogen ervoor gesloten. De mens is niet perfect, Nederland is een tolerant land maar ook dat ideaal heeft z’n rafelrandjes.
De les die ik uit de Kristallnacht haal is een heel persoonlijke. Beschouw de overheid met gezonde scepsis, kijk uit voor populisme en vreemdelingenhaat maar geef nooit toe aan angst. Want angst verdooft de zinnen, bevriest de verbeelding en tart het hart. Ga uit van je eigen kracht. En verhef je door boven de onderbuikgevoelens te gaan staan.

En wees er trots op dat je tot een minderheid behoort want de meerderheid is geneigd om vanuit het comfortabele demografische overwicht de dingen net wat monotoner te bekijken.
Mijn hart ligt bij de buitenstaander, hij die onderweg is, de dwaler, de zoeker, de mysticus met de krant van morgen onder zijn arm. De Afrikaan die met niet meer dan een rugzakje op de rug droomt van het Walhalla.

Wees tolerant ten opzichte van de vreemdeling want gij zijt vreemdeling geweest in het Land Egypte.
Toen ik die regels las, als kind in een bibliotheek, voelde ik me veilig. Europa toonde zich door deze Bijbelse regels te adopteren de beschermeling van vreemdelingen. Die zin las als een plechtige belofte die nooit gebroken zou worden. Ik geloofde erin. Natuurlijk, ik zag ook discriminatie en racisme maar de mens is onvolmaakt, terwijl de taal volmaakt is. We kunnen zeggen: dit nooit meer, dit gaan we anders doen, hier houden we ons aan en we schrijven de spelregels op, we maken wetten om te ontdekken dat de mens wetteloos is, vals speelt en laf is. Ik leg me er niet bij neer, ik houd er wel rekening mee. Humor zal ons redden.maandag 18 januari 2021

Net voor Biden het overneemt keurt Israel nog wat nieuwbouw goed in bezet gebied

Restaurant in Havat Yair

Nog net voor de inauguratie van Joe Biden als president van de VS heeft Israel gisteren weer een uitbreiding goedgekeurd van het aantal huizen in nederzettingen in bezet gebied. (Eerlijk gezegd  nauwelijks nieuws, want het is wel duidelijk waar dit heengaat). Wat het ''Hoge Comité voor Planning'' goedkeurde betrof 780 nieuwe woningen. Op 66 daarvan na, waren het allemaal huizen diep in het gebied van de Westoever, op plaatsen dus die een eventueel territoriaal compromis zullen blokkeren. Verder was een onderdeel van het plan dat twee, ook volgens de Israelische wet illegale nederzettingen, retro-actief werden gelegaliseerd. Het betrof  de nederzettingen Havat Yair en Nofei Nehemiah. Havat Yair, een ''buitenwijk'' van de nederzetting Yakir, kreeg 96 huizen, waarvan er 82 al illegaal waren gebouwd (illegaal volgen de Israelische wet dan, want volgens internationale wetten zijn alle Israelische vestigingen in bezet gebied illegaal). Nofei Nehemiah werd eveneens gelegaliseerd en kreeg 118 huizen. Nofei Nehemiah is een ''buitenwijk'' van de nederzetting Rechelim die indertijd ook begon als een ''illegale'' nederzetting en een paar jaar terug werd gelegaliseerd. Rechalim kreeg zelf 94 nieuwe huizen toegewezen. Vrede Nu maakte gisteren ook bekend dat in 2020 niet minder dan 12.000 huizen in de nederzttingen zijn goedgekeurd, dat is het hoogste aantal ooit. 

De organisatie van Christenen voor Israel, die de illegale prtaktijken van Israel volmondig steunt,  bracht onlangs nog bloembollen naar nederzettingen. Havat Yair (niet op deze foto) was er één van. 

donderdag 14 januari 2021

Israelische rechter verbiedt vertoning film ''Jenin, Jenin''

Mohammed Bakri en de poster van zijn film (foto Panorama, Pal.) 

Een rechter in de Israelische plaats Lod heeft de film ''Jenin, Jenin'' van de Israelisch-Palestijnse acteur Mohammed Bakri uit 2002 verboden. De film mag niet meer worden vertoond in Israel en alle kopieën moeten in beslag worden genomen.

Het is een merkwaardig vonnis. De film, is samengesteld uit gesprekken met Palestijnse overlevenden van de 11 dagen durende veldslag, waarbij in 2002 het Israelische leger het Jenin kamp voor een groot deel met de grond gelijk maakte. Dat gebeurde onder meer met bulldozers. Vaak werden huizen omver gereden met de inwoners er nog in. Er zouden tenminste 52 Palestijnen zijn gedood van wie ongeveer de helft strijders, de rest burgers onder wie vrouwen  en kinderen. Dit aantal is aangevochten, maar er zijn nooit bewijzen geleverd. Israel hield onderzoeken tegen. Ook 23 Israelische soldaten kwamen overigens om.

In de film vertellen Palestijnen over wreedheden, onder meer beschietingen van burgers, het met raketten bombarderen van het ziekenhuis, het executeren van gevangenen of het stelen van spaargeld. De aanval op het vluchtelingenkamp was in zekere zin een generale repetitie voor de slachtpartijen van 2009, 2012 en 2014 in Gaza. De film is mooi gemaakt en een absolute aanrader. Hij is hier te zien op Vimeo. Israeli's komen er niet in aan het woord. Desondanks werd de film al eerder verboden na een klacht van vijf Israelische militairen die hun goede naam wilden verdigen. Het hooggerechtshof verwierp dit echter later, in 2011, omdat de betrokken militairen niet herkenbaar in beeld waren in de film.

dinsdag 12 januari 2021

Een belangrijk rapport: B'tselem verklaart Israel tot Apartheidsstaat


 De Israelische mensenrechtenorganisatie B'tselem is vandaag gekomen met een nieuw, gruwelijk rapport: ''This is Apartheid, A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea''. (Dit is Apartheid, een regime van Joodse overheersing van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee). Het rapport beschrijft in detail hoe Israel de Palestijnen in de verschillende gebieden die het beheerst -Israel zelf, de bezette Jordaanoever, het geannexeerde Oost-Jeruzalem, en de Gaza-strook -  op verschillende manieren onder de duim houdt en beknot in hun rechten, dan wel hen alle rechten ontzegt.

Israel doet dat dat door verschillende wetttelijke systemen te hanteren voor Israeli's en de rechteloze Palestijnen op de bezette Wesetelijke Jordaanoever, door diverse vormen van rechten te hanteren voor Palestijnen in Israel en die in Oost-Jeruzalem (de laatsten zijn alleen ingezetenen en geen burgers), en door de Palestijnen in de Gaza-strook levenslang op te sluiten en alleen bij hoge uitzondering eruit te laten (of anderen erin). Het doet dit ook door langzamerhand steeds meer grondgebied van Palestijnse- in joodse handen te doen overgaan. In Israel bezitten de 17% Palestijnen van de bevolking nu nog maar minder dan 3% van de grond, op de Westoever is het proces van onteigingen al jaren in volle gang en is in grote delen sprake van een onuitgesproken feitelijke annexatie. Het heeft heeft weinig zin het rapport hier in zijn geheel te gaan herhalen. De feiten zijn allang bekend, B'tselem geeft ze alsnog gedetailleerd en overzichtelijk weer,  een aanrader voor iedereen die op de hoogte wil blijven. 

dinsdag 5 januari 2021

Golfstaten leggen ruzie met Qatar na drie jaar weer bij


Na drie jaar is een ruzie in de Golfstaten van de Samenwerkingsraad van de zes Golfstaten (GCC) weer zo goed als bijgelegd. Of tenminste, er is een begin gemaakt met het bijleggen ervan. In  juni 2017 namen de vijf overige leden van de Raad, onder leiding van de Saudi's, afstand van Qatar. De grenzen met Qatar werden gesloten, vliegverkeer vanuit en naar Qatar mocht niet meer over het grondgebied van de andere landen - en ooh niet meer over Egypte -  vliegen en Qatar werd op alle mogelijke manieren geboycot en buiten alles gehouden. Als reden werd opgegeven dat Qatar te veel pro-Iraans was, en teveel contact onderhield met de verschillende takken van de Moslim Broederschap. Verder diende het de kritische tv-zender al-Jazeera in Doha te sluiten en moest ook een militaire basis van Turkije op zijn grondgebied dicht. 

 Qatar heeft nooit aan één van deze eisen willen toegeven,. Maar vandaag, dinsdag 5 januari, begon in de Saoedisch plaats al-Ula (300 kilometer ten noorden van Medina in de Hejaz) een topconferentie van de GCC waaraan ook de emrr van Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani deelnam. De Qatarese sheikh werd in de historische plaats al-Ula (een Unesco werelderfgoed site) ingevlogen in een toestel met daarop duidelijk de letters Qatar. Na landing werd hij (met mondkapjes, dat wel) omarmd door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, beter bekend als MBS. De Kuwaitse emir sheikh Nawaf al-Jabr al-Sabah begroette de verzoening en Kuwait heeft onmiddellijk ook zijn luchruim weer opengesteld vor Qatarees luchtverkeer. Egypte, welk land ook zijn minister van Buitenlandse Zaken naar de top arfvaardigde, deed hetzelfde. De emir van de Verenigde Arabische Emiraten, Khalifa bin Zayed Nahyan, bleef echter thuis. Hij was het met de verzoening niet eens.

Naar verluidt heeft de VS, in  de persoon van Trumps schoonzoon Jared Kushner, achter de schermen druk uitgeoefend eom  de geschillen bij te leggen. Ook Kuwait heeft naar het schijnt bijgedragen aan de toenadering.     

Israeli's schieten de eerste Palestijn van 2021 dood


 En jawel, de Israeli's schieten de eerste Palestijn van het jaar 2021 dood. Het was Ahed Abdel Rahman Akhlil uit de plaats Beit Umar bij Hebron, zo vertelden Palestijnen ter plaatse. Hij was 25 jaar. De gebrilde, intellectueel uitziende Ahed zou met een mes soldaten en kolonisten zijn genaderd in de omgeving van Gush Etzion, meldt Shebab News.  Volgens de soldaten was hij van plan hij een aanslag te plegen. Naar een metgezel van hem die vluchtte wordt nog gezocht, aldus het bericht. Het Israelische leger meldde alleen dat een Palestijn met een mes nabij de nederzettingen van Gush Etzion een aanslag wilde plegen en dat hij ''werd geneutraliseerd'', waarbij het leger dus het bekende Israelische eufemisme voor ''doodgeschoten'' gebruikte. 

Het voorval vond plaats vier dagen nadat de 24-jarige Haroun Abu Aram op zijn verjaardag van dichtbij door zijn nek werd geschopten tijdens een partijtje touwtrekken  omdat het leger zijn generator wilde afpakken. Haroun raakte van de nek af volledig verlamd. Hij is nog niet bij kennis en ligt in een ziekenhuis in Hebron. 

maandag 4 januari 2021

Wederom het CIDI: ditmaal liegt het dat er nauwelijks nog Palestijnse vluchtelingen zijn


De nederzetting Eli in bezet Palestijns gebied, waar de tot het jodendom, bekeerde oud-Cidi-medewerker Hidde ''Akiva'' van Koningsveld, zich onlangs als kolonist heeft gevestigd. Hij trad ook toe tot het team van ''Honest Reporting'' (Foto Vrede Nu)

Het wordt natuurlijk een beetje vervelend, altijd maar weer het CIDI tot mikpunt maken. Maar ja, ze vragen er ook om. Net heb je vastgesteld dat het CIDI definitief het internationale recht bij het vuilnis heeft gezet, doordat ze Nederlandse hulp aan Palestijnen bij het bouwen van bijvoorbeeld schooltjes, drinkwaterprojecten of het plaatsen van zonnepanelen in gebieden waar Palestijnen van Israel (in strijd met hun rechten) werkelijk helemaal nooit iets mogen, als ''hulp aan illegale bouwprojecten'' aanduiden, of ze maken er op een andere manier weer een treurig zooitje van. 

 Ditmaal gaat het om het voor waar rondbazuinen van een oudbakken leugen. Een leugen die ze  hebben overgeschreven van de notoire hasbara sprookjesvertellers van ''Honest Reporting''. (Opmerking terzijde: als hasbaristen - Israel propagandisten - zich tooien met namen als ''Honest'' of  ''Accuracy'' (zoals in Committee for Accuracy in Middle East Reporting  -Camera), berg je dan. Hun honesty en accuracy bestaan uit kletskoek, het witwassen van Israels misdaden en het zwartmaken van de Palestijnen. 

 Zo ook nu. Ene Luuk Smit, een nieuwe aanwinst van het CIDI, breekt op de CIDI-site een lans voor een petitie van Honest Reporting, dat wil dat de vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen niet meer als vluchtelingen worden meegeteld. Wat schrijft Honest Reporting? The United Nations treats Palestinians differently from any other group of refugees.  All other refugees are looked after and usually resettled by the UN’s High Commissioner for Refugees. But, the Palestinians are under the auspices of UNRWA which has reinvented the concept of refugee as an inherited characteristic. 

En wat schrijft Luuk Smit: ''Het UNRWA telt namelijk alle nakomelingen van de gevluchte Arabieren uit 1948 als vluchtelingen, in tegenstelling tot het UNHCR, die alleen de werkelijk gevluchte mensen telt als vluchtelingen.'' 

zaterdag 2 januari 2021

Palestijn (24) verlamd nadat Israelische soldaat hem beschoot omdat hij hij zijn eigendom wilde redden

Israelische militairen hebben op karakteristieke wijze vrijdag 1 januari het nieuwe jaar geopend: ze hebben onnodig een jonge boer van korte afstand in de nek geschoten. De man in kwestie, de 24-jarige Haroun Abu Aram uit het dorp al-Tuwanah (Mussafer Yatta in het zuiden van de Westoever), is niet dood, maar zijn leven is wel totaal verwoest. De kogel beschadigde zijn wervelkolom en zijn ruggemerg. Hij is van de nek af volledig verlamd. De aanleiding was een ingrijpen van het leger bij het herbouwen van het huis van Haroun dat in november door het leger was verwoest (met het gebruikelijk argument dat het geen vergunning had). Bij de legeractie van vrijdag wilden de militairen een generator voor het opwekken van elektriciteit van Haroun in beslag nemen. Haroun en anderen probeerden dat te verhinderen. Er onstond wat getouwtrek, waarbij een vrouwelijke soldaat vanaf korte afstand een kogel in de nek van Haroun schoot. Het Israelische leger gaf - gewoontegetrouw - een verklairng af dat het schot zou zijn gelost tijdens schermutselingen waarbij met stenen werd gegooid. Maar deze leugen werd ontkracht door een video waarop te volgen was wat er gebeurde.  

De EU heeft naar aanleiding van deze gebeurtenis geprotesteerd. De afgezant van de EU naar de Palestijnen verklaarde dat de EU tegen dit soort disproportioneel geweld is. De afgezant vond dat Israel snel een onderzoek zou moeten instellen naar de gebeurtenis. (Dit protest gaat zeker helpen om dergelijke dingen in de toekomst te vermijden, dat begrijpt u). 

vrijdag 1 januari 2021

Op naar een veel beter 2021!

(Collectie Museo Egizio - Turijn)
 

Ik wens alle lezers een overheid toe die een kordaat coronoa-beleid voert en niet als het lulletje van de EU als allerlaatste start met vaccineren. Die niet op basis van etnisch profileren toeslagen terugvordert en de levens van 22.000 gezinnen verwoest. Die niet de vluchtelingen op Lesbos laat verkommeren in de modder en hun tentjes, of anderen in de Middellandse Zee laat verdrinken. En die niet illegaal granuliet in natuurgebieden stort. 

Ik wens alle lezers een parlement toe dat eindelijk werk maakt van zijn controlerende taak en deze schandalige dingen niet meer door onmacht, onkunde of stompzinnige coalitie-afspraken laat passeren. 

Ik wens alle lezers ook een rechterlijke macht toe die niet meer vreemdelingenzaken ''marginaal'' toetst, niet meer afgaat op wat de overheid in toeslagenaffaires of zaken als de storting van granuliet hen voorliegt. Die zichzelf vragen stelt naar wat redelijks is en rechtvaardig. 

Ik wens alle lezers wijsheid toe en hoop dat ze bij de komende verkiezingen flink wat beter zullen nadenken dan alle voorgaande keren. Dat ze in ieder geval fascisten, racisten, en mensen die geen oog hebben voor het milieu of de ongelijkheid in de samenleving ijskoud in de kou laten staan.

Ik wens kortom, iedereen een veel beter jaar 2021 toe dan 2020 was.

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...