donderdag 28 januari 2021

Israel: Verenigde (Arabische) Lijst valt uiteen door meningsverschil over toenadering tot Netanyahu

 

Ayman Odeh (links) en Mansour Abbas, leiders respectievelijk van Hadash en de Verenigde Arabische Lijst (Ra' am). Foto Arab48.

Het zat er al een tijdje aan te komen: de Verenigde Lijst, de coalitie van vier Arabische partijen in het Israelische parlement, dreigt in het zicht van de naderende verkiezingen uiteen te vallen. De afgelopen maanden zijn de spanningen opgelopen. In een aantal besprekingen is geprobeerd de vier weer op een lijn te krijgen, maar woensdag bleek dat dat niet is gelukt. Na afloop van de vergadering van die dag brachten twee van de vier, de communistische Hadash-partij en de nationalistische Tajamm'u (Balad), het bericht naar buiten dat de besprekingen waren mislukt. Zij meldden dat er nu voor de verkiezingen van maart geen gemeenschappelijke Arabische lijst zal worden ingediend.

 De vertegenwoordiger van Ta'al, de partij van Ahmed Tibi, sloot zich hierbij niet aan. Hij wees erop dat er nog een paar dagen zijn voor de definitieve kandidatenlijst moet worden ingedien, maar toonde zich pessimistisch. De vertegenwoordiger van de islamistische Verenigde Arabische Lijst (Ra'am in het Hebreeuwse spraakgebruik) zei dat er nog tot 4 februari de tijd is om de kandidatenlijst in te dienen, maar ook hij zag het niet al te zonning in.  

 De breuk is veroorzaakt doordat de leider van de Verenigde Arabische Lijst/Ra'am, Mansour Abbas, de afgelopen tijd toenadering heeft gezocht tot premier Netanyahu. Netanyahu, die bij een vorige verkiezingen de joodse Israeli's waarschuwde ''dat de Arabieren zich en masse naar de stembussen begeven'', is ook de premier  die onder zijn veroordeling uit probeert te komen, en die in maart wil worden herkozen. Hij zocht dus eveneens toenadering. En de situatie is nu zo dat Mansour Abbas bereid is voor een voorstel te stemmen om het in-staat-van-beschuldiging-stellen van Netanyahu opnieuw tegen het licht te houden, en bovendien bereid is zitting te nemen in een toekomstige regering Netanyahu.

Voor Hadash en de Tajamm'u is deze houding principeel onverteerbaar. Zij vechten voor de eigen identiteit van de Israelische Palestijnen en weten dat zolang zij dit doen, er weinig perspectief is dat ze niet buiten de boot zullen vallen. De partij van Abbas heeft echter puur op basis van pragmatische overwegingen gekozen voor een andere aanpakZij constateert, net als de anderen dat de Israelische Palestijnen er niet bij horen, buiten de politieke beslissingen worden gehouden, en aan hun lot worden overgelaten wat betreft budgetten, planning en wat al niet. Ook zij zien hierin geen verandering komen. Zij voelen zich bovendien volledig in de steek gelaten door de Arabische wereld, waar de potentiele tegenkrachten tegen Israel - dat waren met name Egypte, Irak en Syrie - zijn verzwakt en tot zwijgen gebracht, terwijl de Arabieren van de Golf intussen een flirt met de zionisten zijn gestart. Hun analyse komt erop neer dat alleen een opportunistische vlucht naar voren iets kan veranderen.  Zij proberen voor deze aanpak de steun te verwerven van de burgemeesters van onder meer Nazareth en Sakhnin en menen dat een deel van de bevolking hen zal steunen.  

Op  de vergadering van woensdag probeerde de vertegenwoordiger van Abbas de permissie af te dwingen dat zijn partij vrij was haar eigen stemgedrag te bepalen, inclusief over het onderwerp van de beschuldigingen tegen Netanyahu. Ook gooide hij het over de religieuze boeg en eiste hij van de andere partijen dat zij niet voor ''persverse'' wetten zouden stemmen. De andere partijen dan de islamistische Verenigde Arabische Lijst/Ra'am waren voor een recent wetsvoorstel om de gedwongen ''therapie'' van homo's en lesbische vrouwen strafbaar te maken. Beide eisen van Ra' am waren onaanvaardbaar voor de anderen.   

De lijstverbinding van de Palestijnse partijen kwam tot stand na verhoging van de kiesdrempel een aantal jaren geleden tot 3,25%. De bedoeling daarvan was onder meer de Palestijnen uit het parlement te weren. Daarop kwam de combinatie van de vier partijen tot standm die bij de laatste verkiezingen 15 zetels haalde  In eerdere peilingen was dit door de onenigheid al naar 11 gezakt. Gevreesd wordt dat het aantal verder kan dalen.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...