vrijdag 28 april 2023

Israeli's doden 16-jarige en maken veel gewonden

Mustafa Sabbah
Israelische militairen hebben vrijdagmiddag in het dorp Tuqu (Tekoa) bij Bethlehem een 16-jarige Palestijn doodgeschoten. Ze waren het archeologisch deel van Tuqu, al-Khirba, binnengetrokken wat protesten uitlokte. De soldaten reageerden met salvo's scherpe munitie, rubberkogels, traangas en flitsbommen. Al snel werd duidelijk dat een 16-jarige jongen in de borst was geraakt. Het was Mustafa Amer Sabbah. Hij werd naar het al-Hikma Medisch Centrum gebracht, maar daar kon men slechts de dood constateren.  Musttafa Sabbah was het 106de slachtoffer van Israelisch geweld van dit jaar, hij was de 17de minderjarige.  Het Israelische leger zei dat het nog bezig is het het bericht na te gaan.

Het was overigens niet het het enige dat er te melden viel. 's Ochtends vielen er vier gewonden bij een Israelische inval in Jenin. Er werden drie Palestijnen gearresteerd. In Qalqilya raakten vier mensen gewond door Israelisch geweervuur, inclusief een journalist. Vijf Palestijnse boeren in Mughayyir (bij Ramallah) werden door Israelische schoten gewond toen het leger tussenbeide kwam toen zij probeerden zich te verweren tegen een aanval van kolonisten.  Twee mensen raakten gewond door rubberkogels toen zij in het dorp Beit Dajan een vreedzame mars hielden tegen de nederzettingen.  In Qariyut bij Nablus werd ontdekt dat kolonisten er niet minder dan 160 olijfbomen hadden gekapt. Sinds 1967 hebben de Israeli' in totaal zo'n tweeëneenhalf miljoen olijfbomen gesloopt, (een flink deel van de inkomsten van Palestijnse boeren). Verder was het vandaag de zevende dag dat Israel alle ingangen en uitgangen van de stad Jericho afsloot met als gevolg gigantische rijen auto's.

Israeli's demonstreren voor de verandering vóór de justitiële hervormingen

Deze demomstratie was tegen de hervormingen, maar die van donderdagavond zag er er hetzelfde uit. (Foto Wikipedia)

Israel heeft donderdagavond een ander soort demonstratie meegemaakt. Hij zag er precies het zelfde uit als de demonstraties van de tegenstanders van de ''justitiële hervoming'' van Netanyahu - een woud van blauw-witte Israelische vlaggen - maar dit keer was de intentie toch anders: deze demonstratie was vóór de voorgestelde veranderingen. Een menigte van naar schatting tussen de 100.000 en 150.000 mensen was ervoor naar Jeruzalem gekomen, ongeveer evenveel als het aantal dat deelneemt aan de wekelijkse protesten. De menigte droeg onder meer leuzen mee als ''Een minderheid kan hier niet regeren''.

Tijdens de demonstratie werd het woord gevoerd door de ministers Bezalel Smotrich van Financiën (en Bezette Gebieden), Yariv Levin van Justitie (die de nieuwe wedstvoorstellen heeft gemaakt), Itamar Ben Gvir van Nationale Veiligheid en het lid van de Knesset Simcha Rothmman. Smotrich zei onder meer:  ''We zullen niet afzien van een Joodse staat en van Israelische democratie. Niemand zal die termen van ons stelen''. De menigte riep intussen ''We willen geen compromis'' wat verwees naar de onderhandelingen die nog steeds gaande zijn met de oppositie, en "Ontsla Miara'' waarmee Advocaat-generaal Gali Baharav Miara werd bedoeld.  

Minister Levin zei over de onderhandelingen met de oppositie dat ''ze''  (de oppositie) nu al meer dan een maand nee zei tegen elk voorstel van de coalitie. Ook zei hij ''dat ze zeggen dat het hier een dictatuur zal worden als de hervorming er door komt, maar toon me maar één democratie waar de beslissingen worden genomen door de juridische adviseurs in plaats van door de regering''. Minister Ben Gvir werd verwelkomd met spreekkoren van ''Hier komt de volgende premier''. 

Premier Netanyahu schreef op twitter dat hij ''de honderdduizenden die naar Jeruzalem zijn gekomen bedankte voor hun steun aan de regering. ''Jullie passie en partiottisme heeft me diep bewogen.''


donderdag 27 april 2023

Israeli's doden luitenant van de Palestijnse veiligheidstroepen

Ahmed Taha
 Israelische militairen hebben donderdagavond weer een jonge Palestijn doodgeschoten. Het ministerie van Gezondheid meldde dat het ging om de 39-jarige Ahmed Yaacob Taha, een 1ste luitenant van de Palestijnse Nationale Veiligheidstroepen en vader van twee zoontjes van 5 en 7. Het gebeurde bij Salfit. Taha was een inwoner van het dorp Bidya bij Salfit en was op weg naar huis vanuit het hoofdkwartier van de troepen in Ramallah.

Op Twitter cirkuleerde een video van het gebeuren, Te zien is hoe Taha wordt gevraagd uit zijn auto te komen, terwijl er een militair zijn geweer op hem gericht houdt. Zodra Taha staat wordt hij met een een groot aantal kogels afgemaakt. 

Volgens het persbureau Wafa zouden de bezettingstroepen hem ervan verdacht hebben dat hij een poging had gedaan militairen te steken bij een kruispunt buiten de nederzetting Ariel. Volgens Israelisch gebruik rechtvaardigt dat blijkbaar hem bij de eerste de beste gelegenheid als een hond neer te schieten in plaats van hem te arresteren. Taha was de 105de Palestijn die dit jaar op deze wijze werd vermoord. Hij deelde dat lot met acht kinderen en een 61-jarige vrouw.

dinsdag 25 april 2023

Wat is er in godsnaam nog leuk aan Israel?

 

Wat is er in godsnaam nog leuk aan Israel? Vroeger toen alles anders was kwam ik er vaak als journalist. Ik had op bijna alles kritiek, maar je ontmoette er ook inspirerende mensen die het met me eens waren, of tegenstanders met wie je toch redelijk kon discussiëren. Er was een hoop wat niet deugde, maar er waren altijd ook veel mensen die meenden dat het wel beter zou worden. Het was egalitair, je was gauw ''één van ons'' en dat was ook mogelijk met Palestijnen in Gaza of op de Westoever. 

 Ik heb er ook nog steeds één vriend, een werkelijk goede vriend, die me jaren geleden, toen ik nog niet eens journalist was, in de Knesset introduceerde bij diverse leden van Mapam, bij wie ik verschillende malen in twee kibbutsim gelogeerd heb (hij ook wel eens bij mij) en met wie ik uren en uren tot in de vroege uurtjes heb gepraat. Ik kan hem nu al een paar jaar niet meer kan bezoeken. Waarom niet? Omdat ik me heb uitgesproken voor BDS, voor een boycot van Israel. En nu is het gewoon te riskant. De grootste praatjesmaker of fascist is welkom in Israel, maar wie Israel boycot riskeert bij aankomst te worden opgepakt en in een cel te worden gezet om uiteindelijk voor eigen rekening op een lijnvlucht naar huis te worden geplaatst. 

 Ja, had je dan maar niet voor BDS moeten kiezen, hoor ik mompelen. Maar dat is natuurlijk kletskoek, en ook symptomatisch voor hoe de mentaliteit rond Israel is veranderd, Een boycot, ook van een land, is een overal en algemeen aanvaard democratisch recht, maar Israel plaatst er een bordje bij; ''antisemitisme''. Veel Israeli's maken desondanks gebruik van het recht, maar die kunnen dat doen, want ze zitten daar al. Ik ben het hartgrondig met ze eens dat Israel geboycot moet worden, want dat het de enige manier is om de zaken daar tenslotte toch ten goede te veranderen. Zoals mijn collega Gideon Levy het zei: ''We kunnen dat zelf niet meer op eigen kracht''. Maar ik mag ze niet bijvallen, want dan ben je niet meer welkom en je wordt uitgemaakt voor een ordinaire antisemiet. 

En dat is dan nog zoiets. Antisemiet. Je hoorde vroeger wel, dat je moest uitkijken voor antisemieten, duistere figuren die als een oude grammofoonplaat waren blijven hangen in het verleden. Tegenwoordig is het vrijwel onmogelijk een antisemiet aan te wijzen, Iedereen kan antisemiet zijn. BDS is antisemitisch, maar kritiek op Israel net zo goed. Probeer maar een keer kritiek te leveren op een  uithuiszetting, Of gebruik het woord ''moord'' als ze op de Westoever op mensen jagen. Dat is namelijk  wat ze doen - dit jaar al zo'n 100 keer. Razzia's met de duidelijke bedoeling te doden, waarbij soms ook  ''collateral damage'' valt, soms in de vorm van dode bejaarde omstanders. Of regelmatig  "buitengerechtelijke'' executies. Verkeerd gereden? Een aanslag? Stenen gegooid? Schiet maar dood. En nooit een onderzoek, laat staan dat iemand wordt opgepakt of gestraft. Maar reken erop dat als je de dingen vertelt zoals ze zijn gebeurd, je wordt uitgescholden voor antisemiet en op twitter  geblokkeerd.  

Een betrekkelijk nieuw verschijnsel is dat je door vage types voor gek wordt verklaard, je Joods-zijn in twijfel wordt getrokken (''hèhè zeker met jouw standpunt"), of dat je wordt weggezet als jodenhater omdat je niet precies de versies van het Israelische leger of de standpunten van het Israelische kabinet pleegt na te vertellen. Er is iets grondig veranderd de afgelopen paar jaren. Waar een antisemiet iemand was die de pest had aan Joden, is het tegenwoordig inderdaad iemand aan wie Joden de pest hebben,  wijlen Hajo Meyer waarschuwde er al voor. Maar die Joden worden intussen bijgevallen door een brede categorie van onwrikbaar overtuigde (vaak christelijke) navolgers, die meestal grondig hebben doorgeleerd in de gebruikelijke zionistische leugens. En ik kan je vertellen: beide categorieën kunnen je laten voelen wat haten is. Het is een kloof die dwars door het joodse publiek loopt, misschien in Nederland niet voor iedereen meteen duidelijk zichtbaar, maar des temeer in bijvoorbeeld Amerika, waar duizenden aanhangers van Jewish Voice for Peace er niet meer  bijhoren. Of in Engeland, waar de onzinnige heksenjacht van Joden op vooral Joodse aanhangers van Jeremy Corbyn in de Labour partij het verschijnsel uiterst pijnlijk zichtbaar maakte.  

En sinds in Israel het vierde kabinet-Netanyahu het fascisme de vrije teugel heeft gelaten, komt het allemaal nog een beetje duidelijker op ons af. Heel Israel windt zich geweldig op, dost zich uit met een gigantisch woud aan  blauw-witte vlaggen en protesteert nu al zo'n 16 weken tegen de plannen om het hooggerechtshof onklaar te maken. Tegelijkertijd is hun actie gebaseerd op iets wat je de fantasie van Israel zou kunnen noemen, dat van een democratisch Israel dat genoeg moreel kapitaal bezit om zijn bezetting van Palestina thuis en in het buitenland te rechtvaardigen. Een natie die zichzelf graag ziet als  bijzonder - die de Arabieren moet onderwerpen om de droom van een Joods vaderland te kunnen handhaven - maar die tegelijkertijd desperaat probeert gelijke tred te houden met de geciviliseerde standaarden van het Globale Noorden. 

Dit was - voor alle duidelijkheid - een citaat van Ilan Pappe. Maar er is niet alles mee gezegd. Het  hooggerechtshof heeft bijvoorbeeld de stichting van nederzettingen goedgekeurd. Het is waanzinnig racistisch als het aankomt op  eigendomsrechten - die van joden worden steevast erkend, die van Palestijnen bijna nooit. Het keurt al jaren tal van maatregelen goed die regelrecht ingaan tegen het internationaal recht. Het is de trouwste bondgenoot van de regering gebleken als het aankomt op landroof of het systematisch onderdrukken van Palestijnen. Maar voor de nieuwe bondgenoten van Netanyahu is het niet trouw genoeg. Die willen geen sta-in-de-weg als ze hun acties tegen de Palestijnen nog verder aanscherpen. Die willen geen hof dat nee kan zeggen tegen uitwijzingen of bijvoorbeeld doodvonnissen.  Dat gedoe met die blauw-witte vlaggen is daarom helemaal niet in de eerste plaats voor de verdediging van de ''rechtsstaat''. Het is vooral een gevecht van hen die de onderdrukkende maatregelen op hetzelfde niveau willen houden, tegen anderen die ze nog veel onderdrukkender willen maken. En dan nog zijn er mensen die zich erover verbazen dat er nauwelijks Palestijnen meedoen met die vlaggenparades.

 Wat het alllemaal extra treurig maakt, is dat dit zich afspeelt tegen het decor van 75 jaar Israel, een staat die zich destijds afficheerde via de onafhankelijkheidsverklaring als liberaal, met gelijke rechten voor iedereen, man of vrouw, Jood, moslim of christen. Maar dat van 1948 tot 1966 voor de Palestijnen wel een militair bestuur vestigde, waaronder niemand inspraak had. Precies een jaar nadat dat het systeem was afgeschaft (nou ja, afgeschaft op een zestigtal discriminerende wetten na) werden de Palestijnse gebieden bezet en werd daar een bewind gevestigd van totale willekeur. Mensen die zeggen nu te demonstreren voor het behoud van de democratie, maken zich voornamelijk belachelijk. Hoe kan je de democratie verdedigen terwijl  je al meer dan 50 jaar een ander volk onderdrukt?   

 En waar was die democratie toen de Knesset in 2018 de natie-staatwet aannam? Israel werd daarin een staat genoemd die toebehoort aan het Joodse volk, dat daar dan ook meteen een alleenrecht kreeg op zelfbeschikking, Dat loog er niet om. Je kan moeilijk een manier bedenken die nog duidelijker aan de wereld kenbaar maakt dat Israel officieel apartheid heeft omhelsd. Maar de rechtse nationalistische Israeli's waren opgetogen, voor hun was het een belangrijk moment. En als je de hele Israelische ontstaansgeschiedenis terugkijkt was dat begrijpelijk. Het was in één klap mogelijk om met  terugwerkende kracht de  hele voorgeschiedenis te zien als een langdurige aanloop naar dat moment toe. Eerst de Nakba waarbij 750.000 of 800.000 Palestijnen temidden van diverse moordpartijen werden verdreven (en niet mochten terugkeren). Daarna het militaire bestuur. Vervolgens de bezetting van Gaza en de Westoever met een nieuwe gedwongen uittocht van tussen de 280.000 en 325.000 Palestijnen (van wie ongeveer 145.000 vluchtelingen voor de tweede keer). En tenslotte de wet op de natiestaat. Drie jaar later kwam Human Rights Watch met een rapport waarop je had kunnen wachten, dat Israels systemische apartheid beschreef. Hoe Israel de Palestijnen op drie terreinen onder de duim houdt: De Israelische Palestijnen die worden gediscrimineerd en leven onder druk; de Palestijnen van de Westoever en Gaza die totaal rechteloos zijn en wier leven wordt geleefd onder een moordende bezetting, en tenslotte de Palestijnen in de diaspora die zijn buitengesloten en van wie het bestaansrecht zelfs wordt ontkend. Korte tijd later volgde Amnesty International met zijn rapport. De Israelische mensenrechtenorganisatie B'tselem was beide al voorgegaan.

 Israels 75 jarig bestaan is een mooi moment om de balans op te maken. Eén ding blijkt dan al snel: Israel is niet een middelpunt van Joods leven geworden zoals sommige stichters van het land wellicht voor ogen stond. Integendeel mogen we wel zeggen. Daarvoor heeft de bezetting gezorgd en de manier waarop de Palestijnen zijn behandeld. Zoiets kweekt nationalisme, geweld en uiteindelijk fascisme. Het verklaart de keiharde wijze waarop diegenen die het voor hen opnemen tegemoet worden getreden of worden gecancelled. Er wordt niet meer gedebatteerd en ook de tijd voor opvallende acties of nuttige  protesten is voorbij. Een grote groep linkse en /of progressieve intellectuelen heeft afgehaakt of is bezig dat te doen. Een splitsing is bezig zich te voltrekken en een nieuwe lichting meest middelmatige, soms regelrecht racistische of fascistische types maakt nu de dienst uit.

Vroeger, toen alles anders was, sprak Israel nog tot de verbeelding. Je kon er bijeenkomsten meemaken waar fantastische vergezichten werden ontvouwd en je kon naar de Westoever rijden om Palestijnen te ontmoeten en met hen dromen over een betere toekomst. Je kon volop hopen op een oplossing van wat het Midden-Oostenprobleem heette. Je dacht dat het mogelijk nog een keer goed zou komen, Veel daarvan was wishful thinking. Veel wilden we ook niet weten of wisten we nog niet. Anno nu is het wel zo'n beetje ingevuld. Veel wensen uit de diepe krochten van het onderbewustzijn van het zionisme hebben intussen handen en voeten gekregen. En het eindproduct heet apartheid. Israel is niet langer spannend of leuk. Het koerst af en op een duistere toekomst. 

zondag 23 april 2023

Sudan: Evacuaties begonnen terwijl de risico's voor uitbreiding van het conflict toenemen

Links Hemedti, rechts Burhan

 Zondag was de dag waarop verschillende landen begonnen met het evacueren van hun onderdanen uit Sudan. De Amerikanen waren de eersten die bekendmaakten dat zij het grootste deel van hun ambassadestaf hadden opgehaald. Daarna kwamen de Fransen, maar hun konvooi dat via Bahri naar Omdurman werd geleid, werd beschoten door een vliegtuig. Dat werd, volgens een Tweet van de RSF-militie die de Fransen begeleidde, neergeschoten. Eén persoon bleek echter gewond. Er was geen commmentaar van de Fransen.

 In een ander bericht beschuldigde Burhan de RSF ervan een konvooi van de Qatarese ambassade op weg naar Port Sudan te hebben beschoten. Egypte meldde dat een lid van de mabassadestaf gewond was door een schotwond, zonder verdere bijzonderheden te geven. Verder coordineren Frankrijk, Nederland en België pogingen om landgenoten te evacueren. Nederland heeft twee transportvliegtuigen en commandotroepen naar Jordanië gestuurd. Ook Japan, Turkije en Zweden maken aanstalten.

De situatie in het land is intussen onveranderd de tweede week van gevechten ingegaan. In Khartoum worden nog steeds luchtaanvallen uitgevoerd en is regelmatig geweervuur te horen. Er is nagenoeg geen stroom, het internet ligt stil, er is is gebrek aan alles. Vanaf de grens met Tsjaad wordt gemeld dat daar nu zo'n 400.000 vluchtelingen zijn aangekomen die hulp nodig hebben.  

Intussen zwellen de waarschuwingen aan dat hoe langer het conflict duurt, des te groter de kans is dat Sudan uit elkaar valt en dat andere landen in het conflict betrokken raken. Sudan bestaat uit een groot aantal verschillende volken, zoals de Fur en de Nubiërs om er slechts twee te noemen. Die hebben vaak eigen milities en ze hebben weinig gemeen met het leger, dat vrijwel uitsluitend de Arabieren uit het Nijl-bassin vertegenwoordigt, of met de RSF die zijn voornaamste basis heeft in Darfur. Daarnaast heeft Hemedti uiterst goede contacten met Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die hem zeer goed betaalden voor het leveren van soldaten in de oorlog in Jemen, en levert hij goud aan de VAE uit door hem geëxploiteerde mijnen in Darfur. Tijdens het conflict heeft de Libische leider generaal Haftar hem wapens aangeboden,waarvan diplomaten niet konden zeggen of dat Libische wapens waren of dat ze afkomstig waren van de VAE. Verder is ook de Russische Wagner-groep,  die onder meer aanwezig is in de Centraal-Afrikaanse Republiek, één van Hemedti's contacten. Er zouden hem ook van die kant wapens zijn aangeboden. 

Aan de andere kant wordt Abdel-Fattah al-Burhan gesteund door Abdel-Fattah el-Sissi van Egypte, die vrij recent nog nog liet merken dat hij de voorkeur heeft voor Burhan die op dezelfde academie als hijzelf  heeft gestudeerd en bepaald niet zit te wachten op de voormalige kamelendrijver Mohammed Hamd Dagalo alias Hemedti. Het wonderlijke is dat de VAE en Saudi-Arabië samen met de Verenigde Staten en Engeland samenwerkten in de zogenaamde "Quad'' bij het op weg helpen van Sudan naar een burgerbewind. Van die samenwerking is weinig meer te merken.   

vrijdag 21 april 2023

Sudan: bestand opnieuw geschonden, situatie zeer heftig voor burgers.

 

Opnieuw klonken in Khartoum op de eerste dag van Eid al-Fitr geweervuur en ontploffingen van clashes tussen legereenheden die het opnamen tegen paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF). Opnieuw was een bestand gebroken, het derde inmiddels, dat ter gelegenheid van het driedaagse Al-Fitr feest was overeengekomen. Het zou de volle 72 uur gaan duren. Legercommandant Abdel Fattah Burhan, zei in een gesprek met Al-Jazeera echter dat hij geen andere keus had omdat de RSF zich niet aan het bestand had gehouden. Tevoren waren er talloze berichten geweest dat RSF-leden op rooftocht waren gegaan, inbraken in huizen, winkels en supermarkten en alles meenamen wat ze konden gebruiken. 

De militaire situatie blijft onduidelijk. Het leger zou aan de winnende hand zijn in Khartoum en omstreken, maar in Darfur in West-Sudan zou het omgekeerd zijn, daar zou de RSF van Mohammed Hamad Dagalo (Hemedti) de sterkste zijn. Gebrek aan voelsel en water laten zich steeds heftiger voelen. Duizenden zijn al uit Khartoum, Omdurman en Bahri vertrokken en hetzelfde geldt voor Darfur. Het buurland Tsjaad heeft de grens voor vluchtelingen gesloten. Er kwam een noodkreet van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN dat tienduizenden aan de grens met Tsjaad dringend noodhulp nodig hebben.

Er waren ook berichten uit Al-Fasher in Noord-Dafur dat een hospitaal waar 279 gewonden waren opgenomen - van wie er 44 waren gestorven - door zijn hulpmiddelen heen is. Een ander bericht uit Al-Obeidi in het westen meldt dat daar 26 doden en 33 gewonden waren gevallen. In totaal berichtte de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO dat het aantal doden tot boven de 400 is gestegen. Er zouden bovendien 3.551 gewonden zijn. Een groot antal ziekenhuizen is door zijn voorraad medicamenten heen, ofwel geplunderd. Tedris Ahdhanom Ghebreyesus, de hoogste baas van de WHO. twitterde dat de constante aanvallen op de gezondheidszorg ''distressing'' waren en dat het vechtennonmiddellijk diende te stoppen. 

De Wereldvoedselorganisatie van de VN, die na de dood van drie medewerkers haar programma tijdelijk stillegde, waarschuwde intussen dat al vóór de vijandelijkheden uitbraken ongeveer een kwart van de bevolking van Sudan niet zonder voedselhulp kon. Verschillende landen die hadden aangekondigd dat zij hun burgers zouden gaan evacueren zijn intussen tot werkeloosheid gedoemd, omdat het internationale vliegveld in een gevechtszone ligt en er ook geen andere vliegvelden beschikbaar zijn. Opmerkelijk is intussen de stilte van de diverse bondgenoten van de strijdende partijen: Egypte voor Burhan en Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voor Hemedti. 

woensdag 19 april 2023

Sudan: bestand niet nageleefd, tot nu toe 270 doden en 2.600 gewonden

 Ontploffingen en geweervuur werden woensdag in verschillende delen van Khartoum gehoord, nadat een bestand dat door bemiddeling van de VS tot stand was gekomen, niet werd nageleefd. Beide partijen gingen dinsdag akkoord met een bestand van 24 uur om burgers de gelegenheid te geven proviand en water in te slaan, maar volgens het leger had de RSF van generaal Hamdan Dagalo (Hemedti) zich geen moment aan de afspraken gehouden,.

Volgens de site van Al-Jazeera werd er gevochten rond het centrale commando van het leger en een complex dat diverse takken van het leger huisvest, het presidentiële paleis, en het internationale vliegveld. Verder ook rond bases in Omdurman en Bahri en om het bezit van negen bruggen over de Nijl die Khartoum met omliggende gemeenten verbinden, en in Merowe, de plaats waar de gevechten zaterdag begonnen.  De basis zou intussen wel in handen van het leger zijn. 

Een woordvoerder van het leger, brigade-generaal Nabil Abdullah,  zei dat de RSF het bestand geen enkele kans had gegeven. Leden van de RSF hebben burgers aangevallen in Khartoum en in andere plaatsen in het land en hebben brand gesticht en geroofd op de markt van Bahri," aldus Abdullah tijdens een interview op de tv ''Verder zijn ze nadat de uit de luchtmachtbasis Merowe waren verdreven, rovend en burgers aanvallen door de stad getrokken.''

Volgens de Verenigde Naties zijn er intussen 270 doden gevallen. Er zijn 2.600 gewonden. De cijfers zijn afkomstig van het Sudanese ministerie van Gezondheid. De situatie van de meeste burgers in Khartoum is uiterst slecht. Er is geen stromend water, velen van hen durven al vijf dagen hun huizen niet te verlaten. De scholen zijn gesloten, evenals kantoren en andere businesses. Zestien ziekenhuizen hebben hun deuren moeten sluiten wegens gebrek aan hulpmiddelen. De gezondheidszorg staat zonder meer op instorten. Veel gewonden kunnen trouwens ook geen ziekenhuis bereiken vanwege de gevechten. 

maandag 17 april 2023

Rond de 100 burgers slachtoffer van conflict in Sudan

 

De Sudanese hoofdstad Khartoum was maandag voor derde dag het toneel van bombardementen vanuit de lucht en beschietingen met zware wapens. De inwoners meldden dat dit, en hevig geweervuur, de hele nacht is doorgegaan. In de ochtend luwde het geweervuur, maar de ontploffingen bleven doorgaan. Uit de aan de overkant van de Nijl liggende zusterstad Omdurman werden eveneens gevechten gemeld. In de nacht was er het geluid van jachtvliegtuigen en bombardementen in het Kafouri-district van Bahri, dat grenst aan Khartoum en waar een basis van de RSF is gevestigd

Het aantal burgers dat is gedood nadert de 100, zo heeft het Centrale Comité van Artsen in Sudan bekendgemaakt. Er zijn meer dan 350 gewonden. In Khartoum heeft een flink aantal burgers intussen de stad verlaten. In andere delen van Sudan wordt eveneens gevochten.

De gevechten braken zaterdag uit naar naar aanleiding van onenigheid over de integratie van Rapid Deployment Forces (RSF) van generaal Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti) in het nationale leger. Daarover waren afspraken gemaakt op 5 december in het zogenoemde Framework-akkoord. Het probleem is, volgens inwoners van Khartoum, dat de bases van de RSF, die door het leger worden aangevallen, door de hele stad verspreid liggen, tussen woongebieden in. De twee leiders zijn intussen niet meer on speaking terms. Legerleider generaal Abdel-Fattah Burhan zei zaterdag dat hij niet meer onderhandelt zolang de RSF niet is ontbonden en Hemedti noemde Burhan een ''leugenaar en een misdadiger''.

Zondag leek het of het leger aan de winnende hand. Er werd toen onder internationale druk een bestand van drie uur afgesproken, maar dat werd niet nageleefd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken riep op een bijeenkomst van G-7 landen in Japan op tot een staakt-het-vuren. Egypte bood aan te bemiddelen en het regionale Afrikaanse blok van Intergoevernementele Autoriteit over Ontwikkelingsplannen zei dat zo spoedig mogelijk wordt geprobeerd de presidenten van Kenia, Zuid-Sudan en Djibouti naar Sudan te sturen.  Het VN-Wereldvoedselprogramma heeft haar activiteiten in Sudan opgeschort in verband met  de dood van drie medewerkers in Darfur.    

zondag 16 april 2023

Hevige gevechten in Sudan nadat het leger en de RSF-militie elkaar te lijf zijn gegaan


Spanningen tussen het leger en een sterke paramilitaire macht, die de Rapid Support Forces (RSF) worden genoemd, zijn zaterdag uitgebarsten in Soedan. De groepen, het leger geleid door legerleider generaal Abdel-Fattah al-Burhan en de RSF door Mohammed Hamdan Dagalo, in Sudan beter bekend als Hemedti, zijn over en weer gevechten begonnen die volgens de eerste berichten zeker 56 doden en 600 gewonden hebben geëist, van wie velen in levensgevaar zouden zijn.

De twee groepen hebben elkaar lange tijd beconcurreerd maar zaterdag barstte de bom. Bewoners van Khartoum werden opgeschrikt door gepantserde voertuigen die door de straten raceten, terwijl in tal van wijken hevige vuurgevechten werden geleverd. De RSF zei dat het het presidentiele paleis had   ingenomen en de internationale luchthaven van Khartoum. Ook zou het de luchthaven Merowe hebben veroverd waar Sudanese en Egyptische gevechtsvliegtuigen zijn gestationeerd. Verder werd er hevige strijd in het hoofdkwartier van de radio gemeld. Burhan ontkende de claims. Ze konden ook niet  worden bevestigd. Getuigen zagen vliegtuigen die vaak zeer laag over de huizen scheerden. Deze waren van Burhan aangezien de RSF geen luchtmacht heeft.

Tenminste drie medewerkers van het Wereldvoedselprogramma van de VN zijn gedood tijdens een vuurgevecht bij de westelijke luchtmachtbasis Kabkabiya in Darfur, werd gemeld. De Centrale Commissie van Artsen in Sudan liet een dringende oproep uitgaan naar artsen en chirurgen om zich te melden in Al-Bashaer, en Oost-Nijl ziekenhuizen in de buurt van Khartoum, alsmede naar het Al-Fashir ziekenhuis in Noord-Darfur. Zij meldden dat een groot aantal gewonden in kritieke toestand verkeert.

Het leger en de RSF waren bondgenoten bij de coup die op 21 oktober 2021 de transitie naar een burgerbestuur blokkeerde. Dat leidde tot een jaar van protesten en internationale druk, waarna de twee partijen op 5 december een nieuw akkoord tekenden, het zogenaamde "Framework'' akkoord. Daarin werd beloofd dat voor een bepaalde deadline de belangrijkste zaken, zoals de integratie van de RSF in het leger, de kwestie wie het commando zou voeren, de ontvlechting van het leger uit de economie en de vraag welke militairen mogelijk een strafvervolging te wachten stond,  zouden worden opgelost. Maar kennelijk ging dit proces te snel,waarna de uitbarsting volgde.

De RSF werd in 2003 gecreëerd door de vroegere president Omar al-Bashir om te vechten in Darfur waar de groep bekend werd als de ''Janjaweed''-militie die er talloze moorden pleegde en door mensenrechtengroepen als Human Rights Watch en Amnesty International van talloze slachtpartijen is beschuldigd. Bashir hoopte dat de groep hem zou beschermen tegen het leger, maar dat pakte anders uit. Na hevige protesten tegen Bashir werkten beide groepen in 2019 samen om hem af te zetten. Ze bleven daarna onafhankelijk van elkaar bestaan en werden elkaars concurrenten op ongeveer elk gebied, waaronder wie het meest van de economie van de staat kon profiteren. 

De spanningen werden duidelijk toen twee dagen geleden de RSF posities innam in Merowe in het noorden en Burhan waarschuwde dat ze zich moesten terugtrekken of anders een botsing zouden trotseren. Diplomatieke bronnen zeiden dat de zogenoemde ''Quad'', bestaande uit diplomaten van de VS, Groot-Brittannië, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, tevergeefs geprobeerd hadden een clash te voorkomen.   

vrijdag 14 april 2023

Saudi-Arabië en de Jemenitische Houthi's wisselen gevangenen uit

 Saudi-Arabië en de Jemenitische Houthi-rebellen hebben een akkoord gesloten over de uitwisseling van bijna 900 gevangenen. Vrijdag begonnen vliegtuigen van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) met het uitwisselen van de ex-krijgsgevangenen tussen zes steden in Jemen en Saudi-Arabië. De uitwisseling is de grootste sinds drie jaar. Het is bedoeld als een maatregel die het vertrouwen versterkt. De toenadering tussen de twee strijdende partijen is een gevolg van de toenadering tussen Saudi-Arabië en Iran.

Tot de eersten die werden vrijgelaten behoorden Mahmoud al-Subeihi, de vroegere minister van Defensie van Jemen, en Nasser Mansour Hadi, de broer van de Jemenitische president Abed-Rabbo Mansour Hadi die sinds  2015gevangern hebben gezeten. Ze werden overgevlogen van Sanaa naar Aden waar het vliegtuig met 35 ex-gevangenen werd verwelkomd met saluutschoten. 

VN-gezant Hans Grundberg  (Wikipedia)
De twee partijen ontmoetten elkaar vorig maand in Zwisterland en besloten toen 887 gevangenen vrij te  laten.Tevens besloten ze om hun gesprekken voort te zetten in mei om over meer vrijlatingen te discussiëren. De bijeenkomst werd bijgewoond door de VN-gezant voor Jemen, Hans Grundberg, en het ICRC.

''Met deze daad van goede wil zullen honderden families die uiteen zijn getrokken door het conflict weer worden herenigd. Onze diepste wens is dat de vrijlatingen voor momentum zullen zorgen voor een bredere politieke oplossing.'' zei Fabrizio Carbone, de regionale directeur van het ICRC voor het Nabije en Verre Oosten. 

De analist van Houthi-zaken, Hussain al-Bukhaiti, zei dat Sanaa de Saudi's een boodschap heeft  gestuurd dat ze bereid zijn tot een volledige uitwisseling van alle gevangenen tussen de twee zijden, waarmee zo'n 15.000 mensen gemoeid zullen zijn. Hij zei te verwachten dat er meerdere deals zullen volgen na Ramadan. Een andere analist, Moneef Ammash Alharbi, zei dat de uitwisseling de start was van een drie-fasen plan van Jemen. Dat plan begint met de opening van alle wegen, havens en luchthavens van Jemen. Daarna volgt een politieke dialoog tussen alle partijen om een akkoord te bereiken en tenslotte zou een overgangsperiode moeten ingaan van twee jaar. Hij voegde er aan toe dat de uitwisseling van gevangenen een belangrijke eerste stap was, maar zei dat eerst nog een verdere  verdieping nodig is van het vertrouwen tussen de Houthis en de Jemenitische regering. 

dinsdag 11 april 2023

Twee mannen gedood bij Elon Moreh en de Lions' Den liquideert een verrader


Het Israelische leger heeft dinsdag twee mannen doodgeschoten bij de plaats Deir al-Hatab (ten oosten van Nablus) en dichtbij de nederzetting Elon Moreh. Een derde man werd gewond. Hij werd met een schot in de schouder door een Palestijnse ambulance afgeleverd in het Rafidia-ziekenhuis in Nablus. De gedode mannen waren Saoud al-Titi die bij elkaar al 14 jaar in Israelische gevangenschap had doorgebracht, en diens metgezel Mohammed Abu Dera. In de Israelische pers vertelde een militaire bron dat het leger een hinderlaag voor hen had opgezet bij Elon Moreh. Toen de mannen het vuur openden op de nederzetting werden zijzelf getroffen. Het leger nam de lichamen in beslag. Ook werden twee M-16 geweren en munitie gevonden. Door de dood van de twee is het aantal gedode Palestijnen in 2023 nu opgelopen tot 98, 18 daarvan waren jonger dan 18 jaar. 

Eerder dinsdag waren vijf mannen gearresteerd hij een operatie in verschillende wijken van Jenin. Daarbij werden twee mensen gewond. Vijf mensen werden gearresteerd, onder wie Ahmed Turkman, de zoon van de Maher Turkman die in 2022 werd gedood toen hij een bus met Israelische soldaten beschoot. Bij een arrestatie in Nablus werden een dag eerder twee Israelische miltairen gewond, toen zij onder vuur kwamen. Ook waren er twee gewonden in Nablus zelf. 

Dinsdag overleed ook de 48-jarige moeder van de twee zussen die zondag waren begraven nadat zij een dag eerder waren doodgeschoten door vooralsnog onbekende mannen naar wie nog wordt gezocht.  Intussen werd ook duidelijk dat onlangs in Nablus een Palestijn is geliquideerd door mannen van de  Lions' Den, die ervoor gezorgd had dat diverse kopstukken van de organisatie door de Israeli's zijn vermoord. Het  laatst nog drie mannen die op klaarlichte dag door undercover agenten werden doodgeschoten op de markt nadat zij door hem waren getipt. 

De man had eerst een bekentenis afgelegd die onder meer gezien is door AFP.  Hij was geblackmailed door de Israelische Shin Bet, die een opname had laten maken van het feit dat hij het bed had gedeeld met een andere man en dreigde die openbaar te maken. De 25-jarige had een paar keer sigaretten cadeau gekregen als dank als hij weer mensen had aangebracht. Het is voor het eerst sind jaren dat Palestijnen Palestijnen liquideren. Tijdens de eerste intifada in de jaren '80 werd het uiterst gebruikelijk. Het is een laatste redmiddel tegen de schandalige afpersingspraktijken van de Israelische geheime diensten, die intussen wel goede sier maken met hun ''gay parades'' in Tel Aviv en Jeruzalem. 

maandag 10 april 2023

Weer een dode 15-jarige, en duizenden kolonisten marcheren naar de illegale nederzetting Evyatar

Mohammed Balhan
Israelische militairen hebben op tweede Paasdag een 15 jarige inwoner van het Aqabat Jabr-kamp bij Jericho doodgeschoten. Het begon ermee dat een verplaatsbaar checkpoint werd opgezet dat alle auto's van en naar Jericho controleerde, wat tot grote files leidde. Vervolgens reed maandagmorgen een flink aantal gepantserde jeeps het kamp van verschillende zijden binnen, spoedig gevolg door undercover militairen die een huis omsingelden, terwijl scherpschutters plaatsnamen op de daken van huizen en gebouwen, Dat lokte protesten uit, wat werd beantwoord met scherpe munitie. De 15-jarige Mohammed Fayez Balhan werd getroffen in zijn hoofd, borst en bekken en werd dood verklaard. Twee andere Palestijnen belandden in het Regeringshospitaal in Jericho met schotwonden in hun benen. Vijf mensen werden gearresteerd. 

Mohammed Balhan was het 96ste slachtoffer van Israelisch optreden dit jaar. Volgens een verklaring van het leger had hun operatie in Aqabat Jabr niets te maken met het zoeken naar de schutters die zaterdag twee zussen doodschoten op de Westoever en hun moeder ernstig verwondden. De Duvdevan-eenheid van het leger had tot opdracht om een ''cel onschadelijk te maken die binnenkort tot actie wilde overgaan''. Eerder maandag waren nog twee jongeren van 17 in hun benen geschoten bij Ras Karkar ten westen van Ramallah. Het leger zette ondertussen een gedeelte van de Westoever bij het Hamra-checkpoint voor derde dag af, terwijl het zijn zoektocht naar de daders voortzette.

Elders wordt weg nr 505, die het gebied rond Nablus verbindt met de rest van de Westoever, van de ochtend tot de avond geblokkeerd om duizenden kolonisten de gelegenheid te geven deel te nemen aan een mars naar de illegale nederzetting Evyatar, die twee jaar geleden zogenaamd werd gesloten. Aan de mars nemen niet minder dan zeven ministers uit het kabinet van Netanyahu deel, onder wie vanzelfsprekend de ministers Smotrich en Ben Gvir, en rond de 20 parlementsleden zoals Orit Strock en Idit Silman. Ook een deel van de crème de la crème van de rabbijnen van de kolonisten, onder wie Dov Lior, Shemuel Eliahu en Elyakim Levanon worden verwacht, alsmede niet minder dan 140 busladingen met 'gewone' kolonisten. Op het terrein worden luchtkussen-springtoestellen opgericht voor de kinderen. Niet minder dan 13 compagnieën van de grenspolitie beveiligen de betogers.Twee compagnieën die bezig waren te zoeken naar de daders van de aanslag op de twee Engelse zusters zijn voor de gelegenheid ook opgeroepen om even voor de beveiliging te worden ingezet. 

Er waren bezwaren van diverse defensiespecialisten tegen de mars, maar ze werden overruled door generaal-majoor Yehuda Fuchs, de chef van het Centrale Commando van het leger. De mars eindigt in Evyatar, dat ligt op een heuvel die toebehoort aan het dorp Beita. De dorpelingen hebben steeds tegen de nederzetting geprotesteerd. Daarbij zijn in een aantal maanden negen Palestijnse slachtoffers  gevallen.

                                                   Maan News

zondag 9 april 2023

Israeli's doden 20-jarige, terwijl het geweld allerwegen toeneemt

Ayed Salim
 Israelische militairen hebben zaterdagavond een jonge man doodgeschoten in de plaats Azzoun (ten oosten van Qalqilya). Het was de 20-jarige Ayed Azzam Mahmoud Salim. Hij was het 95ste slachtoffer van dit jaar van Israelisch optreden. Volgens het leger werden de militairen ''tijdens een routine patrouille bekogeld met een explosief'' (waarmee vuurwerk werd bedoeld). Volgens Palestijnse ooggetuigen liep Ayed Salim echter dicht bij een ''bypass weg'' die door kolonisten werd gebruikt en werd hij gewoon doodgeschoten omdat hij daar liep. Hij liep verscheidene schotwonden op in zijn borst en buik. en in het Omar al-Qassem-ziekenhuis in Azzoun werd de dood vastgesteld. In het dorp werd daarna heftig geprotesteerd, waarna het leger de toegangen afsloot en de protesten te lijf ging met scherpe munitie, traangas en flitsgranaten. 

In Israel was intussen van alles aan de hand. Er werd voor de 14e keer geprotesteerd tegen Netanyahu's ''justitiële hervormingen''. In Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa waren gigantischen mensenmassa's op de been. Netanyahu riep intussen vier reserve-eenheden op van de grenspolitie als reactie op het toegenomen aantal ''terroristische'' aanvallen. Op één dag werden twee Britse zusters van 15 en 21 in een auto doodgeschoten terwijl hun 48-jarige moeder levensgevaarlijk werd gewond, en pleegde een 44-jarige inwoner van de Israelische plaats Kfar Qassem een ''ramaanval'' op de boulevard van Tel Aviv, waarbij een Italiaanse toerist werd gedood en zeven andere Britse en Italiaanse toeristen werden gewond. De eenheden zouden vanaf zondag dienst gaan doen naast zes reserve-eenheden die al eerder waren opgeroepen. Er werden overigens ernstige twijfels geuit of de ramaanval werkelijk  een aanval was geweest of eigenlijk een ongeluk, waarbij de auto ondersteboven terecht was gekomen. 

 The New York Times melde zaterdag dat de Verenigde Staten de nucleaire onderzeeër Florida naar het Midden-Oosten hebben gedirigeerd, omdat Iran van plan zou zijn commerciële Israelische schepen aan te vallen met drones, als vergelding voor twee leden van de Revolutionaire Garde die onlangs werden gedood in Syrië bij Israelische aanvallen. Op de Golan-hoogvlakte werden zaterdag bij twee aanvallen zes raketten afgeschoten vanuit Syrië. Israel voerde vergeldingsbombardementen uit. 

 Op de Westoever is de laatste dagen een forse toename te melden van geweld door kolonisten. Zo werden bij Ramallah auto's tegengehouden, werden huizen en auto's in Deir Ballout met stenen bekogeld evenals de inwoners toen zij wilden gaan bidden in de Salam-moskee, werden in Masafer Yatta tien schapen gedood en werden in Kisan ten zuiden van Betlehem herders afgeranseld, om slechts een paar dingen te noemen. De militairen of de politie laten het gewoonlijk gebeuren. Er wordt zelden iemand aangehouden. Maar intussen maakte de Palestijnse Vereniging van Gevangenen (PPS) bekend dat het aantal ''administratieve gevangenen'' in Israelische gevangenissen eind maart het onwezenlijke aantal van 1016 heeft bereikt. Dat is het hoogste aantal sinds 2003, tijdens de Tweede Intifada. Administratieve gevangenen zijn gevangenen die worden opgeborgen op basis van geheime rapporten van de geheime dienst zonder dat daar verweer tegen mogelijk is. Israel heeft herhaaldelijk na protesten beloofd het aantal te zullen verminderen, maar het omgekeerde is gebeurd. 

zaterdag 8 april 2023

Netanyahu roept nog vier eenheden grenspolitie op na aanslag Tel Aviv

                                                                     (Quds.com)
Een 35-jarige Italiaanse toerist is vrijdagavond gedood bij een zogenaamde ''ramming attack'' op de boulevard langs het strand van Tel Aviv. Zeven anderen, allemaal Italiaanse en Britse toeristen, raakten gewond, Van hen werden drie mensen, een 74-jarige man, een 17-jarige meisje en een 39-jarige man, opgenomen in een ziekenhuis. De anderen werden ter plekke behandeld of zaterdagmorgen uit het ziekenhuis weer naar huis gestuurd. De dader, de 44-jarige Youssef Abu Jabr uit de Israelische plaast Kfar Qassem, werd - vanzelfsprekend - op Israelische wijze doodgeschoten door een toegeschoten politieman en een 'city ranger'', een soort publieke toezichthouder. Abu Jabr was een vader van vijf dochters. Bekenden van hem konden niet geloven dat hij, die bekend stond als kalm en rustig, een aanslag had gepleegd 

Dit gebeurde op dezelfde dag dat twee Britse zussen van 15 en 21 jaar uit de nederzetting Efrat op de Westoever waren doodgeschoten bij een andere nederzetting. Hun 48-jarige moeder zeer ernstig werd gewond. Premier Netanyahu heeft met het oog op het toegenomen aantal aanslagen van de laatste tijd vier reserve-eenheden van de grenspolitie opgeroepen. Ze zullen vanaf zondag dienst gaan doen naast al eerder opgeroepen zes reserve-eenheden die in verband met ''spanningen'' rond Pesah en Ramadan zijn ingezet in Jeruzalem en de ''gemengde stad'' Lod in centraal Israel. 

Ondansk de raketaananvallen van de afgelopen 24-uur en de aanslagen zullen de Israeli's deze avond opnieuw de straat op gaan om te protesteren tegen Netanyahu's ''justitiële hervormingen''. Het is de 14e keer dat er wordt gedemonstreerd. Er worden opnieuw worden tienduizenden verwacht. 

vrijdag 7 april 2023

Israel bombardeert Z-Libanon en Gaza, twee vrouwen op Westoever gedood

De luchtaanvallen in Gaza raakten diverse huizen en eigendommen van Gazanen. In KhanYounis raakte  een 12-jarig kind gewond. 

 Israel heeft vrijdagmorgen vroeg bombardementstvluchten uitgevoerd op Zuid-Libanon en op Gaza als een represaille voor eerdere raketaanvallen die duidelijk reacties waren op twee dagen waarop de Israelische politie huishield in de al-Aqsa moskee. Daarbij werden gelovigen met stokken geslagen en  beschoten met rubberkogels, traangas en flitsgranaten, 400 van hen werden gearresteerd en zouden nog vastzitten. Een dag later deed de politie het nog een keer over.

 Vanuit Libanon werd Israel donderdag bestookt door 34 raketten, waarvan er 25 werden onderschept. Enkele richtten echter lichte schade aan en twee mensen raakten lichtgewond. Later op de dag stuurde Israel zijn vliegtuigen voor tegenbombardementen die vooral waren gericht op infrastructuur die zou behoren aan Hamas. Hezbollah had eerder ontkend iets met de raketten te maken te hebben. Onder meer gebied in de buurt van Rashidiyye, waar een Palestijns vluchtelingenkamp is gevestigd, en het belendende dorp al-Kalila vanwaar geschoten zou zijn, werden getroffen. Ook in Libanon viel een aantal lichtgewonden. Het Libanese leger maakte intussen bekend dat het afvuurinstallaties had ontdekt en bezig was die te ontmantelen.

Ook in Gaza werden diverse gebieden gebombardeerd. Dat lokte op zijn beurt een aantal salvo's vanuit Gaza uit. In totaal werden 44 raketten op Israel afgeschoten. De luchtalarmen in de de gemeenten die de Gaza-strook omringen gingen af en er werden nieuwe Israelische bombardementen uitgevoerd. Maar later vrijdagmorgen maakte de woordvoerder van het Israelische leger bekend dat de toestand weer normaal was en dat niemand in de schuilkelders hoefde te blijven.

Vrijdagmorgen trad de politie in Jeruzalem opnieuw op tegen de gelovigen bij al-Aqsa. Met geweld werd de menigte die gekomen was voor het vrijdaggebed uiteen gedreven. Het optreden veroorzaakte lichte paniek. Op de Westoever werd intussen bij de illegale nederzetting Hamra een auto met kolonisten beschoten. Twee vrouwen van in de 20 werden gedood en een vrouw van rond de 40 raakte gewond. Donderdag was ook al een soldaat bij een schietpartij in Jeruzalem gewond geraakt, een dag nadat een soldaat was verwond bij schermutselingen in Beit Ummar. De spanningen in Jeruzalem leidden overigens woensdag ook al tot clashes tussen bewoners en de politie in Umm al-Fahm, Haifa en enkele Noord-Israelische plaatsen. 

donderdag 6 april 2023

Israelische politie herhaalt inval in al-Aqsa, Veiligheidsraad komt bijeen

De Israelische politie is donderdagnacht voor een tweede keer de Aqsa-moskee binnengevallen en heeft daar tijdens het nachtelijke Taraweeh-gebed de gelovigen verwijderd. Dat ging opnieuw gepaard met het slaan met gummiknuppels en het afschieten van flitsgranaten en traangas. Ook het afschieten van raketten uit Gaza herhaalde zich. Er werden er zes gelanceerd waarvan er twee in zee ploften en de rest in de lucht explodeerde. Na de politierazzia werden er nog eens 16 afgeschoten door Hamas en de Islamitische Jihad. Een daarvan raakte een fabriek in de industriële zone bij Sderot, de rest werd uit de lucht geschoten door het Iron Dome-systeem of viel neer in open terrein. Israel bombardeerde naderhand enkele doelen in de Gaza-strook.

Abu Obaida, de woordvoerder van de militaire vleugel van Hamas, verklaarde dat het geduld van het verzet in Gaza op was en dat ''de gelovigen in al-Aqsa niet aan hun lot zouden worden overgelaten''. Saleh al-Arouri, de nummer twee van Hamas, noemde de aanvallen ''een smerige misdaad'' en riep al zijn mensen op ''met kracht en alle middelen'' er op te reageren. De VN-Veiligheidsraad komt later vandaag in een besloten zitting bijeen om zich te beraden op de situatie. Dat  gebeurt na verzoeken van Palestina en Jordanië die werden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten en China.

woensdag 5 april 2023

Israelische politie doet nachtelijke inval in al-Aqsa en pakt 400 mensen op

Een Joodse ''tempel-activist' werd woensdag opgepakt met een bokje (Ma'an) 

Israelische politie-eenheden zijn vannacht al-Aqsa-moskee in Jeruzalem binnengevallen om een einde te maken aan een samenzijn van honderden moslim-gelovigen die daar de nacht wilde doorbrengen, De gelovigen deden dat naar aanleiding van een oproep van de islamitische Waqf, het bestuur van de moskee, teneinde te verhinderen dat Joden vandaag, bij het begin  van het Joodse paasfeest Pesah, zich toegang zouden verschaffen tot de moskee om er ritueel een bokje te slachten. In Joodse kringen was daartoe een oproep gedaan, Joden hebben toegang tot het terrein, zelfs nu tijdens de maand Ramadan,  maar rituelen zijn verboden. Desondans nam de politie ook woensdag weer een bokje in beslag.  

De politie zegt dat zij vannacht eerst bij de ingang de mensen opriep om weg te gaan en toen dat niet gebeurde later de Qibli-moskee bestornde. Daarbij werden grote aantallen flitsgranaten afgeschoten, evenals rubberkogels (of mogelijk kogels met een rubberen punt). Het resultaat was hoe dan ook dat tenminste zeven mensen gewond raakten. Volgens de politie hadden de moslims de boel gebarricadeerd en werd er ook met vuurwerk geschoten. Op twitter deden filmpjes de ronde waarop te zien is dat politiemensen met wapenstokken inhakken op de mensen in de moskee, of beelden van de vele explosies, waarbij door de ramen werd geschoten nadat de politie het glas had gebroken. Verder was er ook een filmje waarop tientallen naast elkaar liggende, geboeide mensen te zien zijn. Volgens de krant The Times of Israel werden 350 mensen gearresteerd, volgens  het Palestijnse persbureau Wafa ging het om 400 mensen. De kliniek van de moskee werd grondig vernield. 

Politie aresteert Palestijnen bij al-Aqsa (Wafa)

De politie-inval werd door de Waqf en de Palestijnse Autoriteit veroordeeld als in strijd met de afspraken over de ''status quo'', waarbij de moslims het laatste woord hebben over de moskee en over wie er zich in mag bevinden. Veroordelingen waren er ook van Saudi-Arabië, Egypte en Jordanië. De laatste twee landen namen onlangs deel aan een conferentie met Israel en de Palestijnse Autoriteit waarop afspraken waren gemaakt over het verminderen van de spanningen in bezet gebied. 

De gebeurtenissen bij al-Aqsa lokten het afschieten uit van negen raketten vanauit Gaza. Volgens media berichten was de Islamitische Jiahd daarvoor verantwoordelijk. Eén raket trof een fabriek in een gemeenschap dichtbij de Gaza-strook. Israel hield echter Hamas verantwoordelijk en voerde aanvallen uit op wat een wapenfabriek en een wapenopslagplaats van Hamas heetten te zijn, Daarna volgde een tweede salvo van nog eens zeven raketten die werden afgevuurd op Israel maar geen doelen trofffen. 

 Eerder in de nacht van woensdag werd een Israelische soldaat door schoten gewond tijdens een clash met bewoners in de plaats Beit Ummar ten noorden van Hebron. Hij werd opgenomen in het Shaare Tzedek ziekenhuis. Een dag eerder werden twee soldaten gewond,  van wie één ernstig, tijdens een aanval met een mes bij een vliegbasis Tzrifin ten zuidoosten van Tel Aviv. De dader was een 20-jarige jongen uit Hebron. Hij werd gearresteerd. Verder werd in Silwan dinsdagavond een 15-jarige jongen neergeschoten die stenen en molotov-cocktails gooide naar een politie-auto die waakte over de veiligheid van Joodse bewoners in dit Palestijnse stadsgedeelte. Zijn conditie zou stabiel zijn.

maandag 3 april 2023

Twee doden als gevolg van razzia in Nablus

Links Mohammed al-Hallaq, rechts Mohammed Abu Bakr

 Israelische militairen zijn in de vroege ochtend van maandag doorgedrongen in Nablus in het noorden van de Westoever waar ze razzia's hielden in twee wijken. Ze waren op zoek naar twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een schietpartij in maart waarbij twee Israelische militairen gewond raakten. De eenheden werden beschoten en bekogeld met vuurwerk en schoten volop terug in de menigte.  Daarbij raakten twee mannen ernstig gewond, die werden afgevoerd, de één naar het Rafidia-ziekenhuis en de ander naar het Nablus Speciality Hospital.  Daar werd van beiden de dood  vastgesteld.  Ze werden later geïdentificeerd als Mohammed Abu Bakr en Mohammed al-Hallaq. 

Twee families moesten worden geëvacueerd uit huizen die met traangas waren beschoten. Diverse huizen in de wijk Makhfiya en de Oude Stad liepen schade op doordat ze waren bestormd. Een ambulance werd beschadigd door een traangasgranaat, een man liep bijtwonden op aan zijn been doordat hij werd gebeten door een politiehond en 55 mensen moesten zich laten behandelen wegens ademnood na het inademen van een overmaat aan traangas.  Twee mannen, Nidal Tabanga en Ezz Toeqan werden gearresteerd.  

Door de dood van Abu Bakr en al-Hallaq is het aantal doden in 2023 door Israelisch toedoen gestegen tot 94 van wie 17 jonger dan 18, een 61-jarige vrouw en een jonge arts uit de plaats Houra in de Negev. 

zondag 2 april 2023

Israel valt voor derde maal in drie dagen doelen in Syrië aan

 Israel heeft zondag voor de derde maal in drie dagen doelen in Syrië aangevallen. Het ging om diverse plaatsen in de provincie Homs. Bij die aanvallen van zondagmorgen met raketten werden vijf soldaten gewond, zo meldden Syrische media. Verder was er schade aan militair materieel. Vrijdag werden doelen in de buurt van Damascus aangevallen. Twee leden van de Iraanse Revolutionaire Garde zijn intussen overleden aan het gevolg van verwondingen die zij daarbij opliepen. Eén van hen, Meqdad Mehghani, was een officier van de Garde. 

Volgens Westerse inlichtingenbronnen werd zondag de T4 basis aangevallen die ten westen van de stad Palmyra ligt en de luchthaven Dabaa bij de stad Qusayr, dichtbij de grens met Libanon waar Hezbollah-strijders zijn gelegerd. Iraans militair personeel is verder gelegerd bij de Hezbollah-strijders op beide bases. In het algemeen is er ook sprake van sterke aanwezigheid van pro-Iraanse milities in de regio Homs. Volgens analytici wijzen de aanvallen er op dat Israel de aanwezigheid van Iran in Syrië probeert terug te dringen. Het was Israels negende aanval in Syrië van dit jaar.

Israel weigerde zoals gewoonlijk commentaar te geven op de aanvallen. De krant The Times of Israel  speculeerde echter dat er een verband zou kunnen zijn met een bomaanval in Megiddo van vorige maand die zou zijn gepleegd door een Hezbollah-strijder. Die was Israel was binnengedrongen nadat hij met behulp van een ladder over het afscheidingshek was geklommen. Eén man raakte gewond bij de aanval. Er zijn echter weinig details bekend want de aanval valt onder de censuur. 

Israeli's doden 24-jarige bij Beit Ummar

Israeli's hebben zaterdag een 23-jarige man doodgeschoten die drie soldaten had aangereden bij een checkpoint. Volgens de militairen gaf hij gas toen hij dichtbij was en reed hij een jeep aan. De man werd geïdentificeerd als Mohammed Ra'ed Baradiyeh. Hij werd door andere soldaten in zijn auto doodgeschoten. Medisch personeel dat hem wilde bijstaan werd tegengehouden zodat hij eenzaam doodbloedde, zo meldden omstanders. Hij was een officier van de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit en afkomstig uit het dorp Suris ten noordwesten van Hebron.  

Van de drie soldaten die werden aangereden raakte er één ernstig gewond. De twee anderen werden ter plekke behandeld. Door dit incident is het aantal Palestijnen dat door Israeli's in 2023 werd gedood gestegen tot 92.  

In Palestijnse dorpen en steden in Israel woedde intussen een algemene staking als gevolg van de dood van het doodschieten, een dag eerder, van Mohammed al-Osaibi uit Houra. De familie vecht de lezing aan van de politie, dat hij probeerde het pistool te grijpen van een politieman en eist de video's van veiligheidscamera's te zien. De polite zegt echter dat er geen opnamen zijn, wat op zijn beurt wordt aangevochten door oud-politiemensen. De staking houdt in dat openbare diensten, scholen en de meeste bedrijven gesloten zijn.  Volgens de voorzitter van het Arabische Hoge Follow-up Comité. Mohammed Barakeh, wordt de staking in nagenoeg heel Israel nageleefd. 

Ondertussen hielden honderdduizenden opnieuw, en in weerwil van de door Netanyahu aangekondigde tijdelijks stop op de ''juridische hervorming'', zaterdagavond een protestbetoging. Het was de 13e week en alleen al in Tel Aviv waren volgens sommigen 200.000 mensen op de been. Het was opnieuw een  parade van massa's Israelische vlaggen, maar er was nu een nieuw element: sommigen droegen Amerikaanse vlaggen. Daarmee vielen ze de Amerikaanse president Biden bij, die onlangs zei dat Israel ''op de verkeerde weg was'' en liet weten dat Netanyahu voorlopig niet zal worden uitgenodigd naar Washington te komen. Rechts had de opmerking van de Amerikaanse president eerder juist aangevallen. 

zaterdag 1 april 2023

Israelische politie schiet een Bedoeïen dood bij de Aqsa-moskee

De Israelische politie heeft vrijdag omstreeks middernacht een Bedoeïen uit de Negev doodgeschoten bij de Aqsa-moskee. Het was 26-jarige Mohammed Khaled al-Osaibi uit de plaats Houra. Volgens de politie probeerde Osaibi het wapen van een politieman te grijpen.  Hij werd vervolgens met tien schoten gedood. Volgens ooggetuigen was het verhaal onzin. Er brak een relletje uit toen de politie een vrouw wilde verwijderen en Osaibi kwam haar te hulp, waarop hij zonder meer werd doodgeschoten.

Ayman Odeh. een lid van de Knesset, sprak het verhaal van de politie tegen. Hij verklaarde dat Osaibi, die in Roemenie medicijnen had gestudeerd en onlangs met goed gevolg een examen aflegde waarmee hij in Israel mocht praktizeren, door de politie was ''geëxecuteerd'' ondanks het feit dat hij ongewapend was. ''Iedereen moet begrijpen dat de bezetting de voortdurende misdaad is en dat onze problemen niet zullen eindigen voordat daar een einde aan wordt gemaakt," aldus Odeh.

De plaats Houra kondigde een staking aan van twee dagen, de stad Rahat in de Negev kondigde een staking af voor zondag. Het Hoge Arabische Volgcomitë riep een zitting bijeen voor zaterdagmiddag en ook de Verenigde Aabische Lijst, de partij die deelnam aan de vorige regering, sprak een veroordeling uit.   

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...