woensdag 30 december 2015

Mensenrechtenorganisaties op de schop: “Nederlandse ‘mol’ helpt Palestijnse terroristen”

Dit blog blijft - om studieredenen - nog even gesloten, behoudens gastbijdragen.
Hierbij een gastbijdrage van Martijn de Rooi:


Israëls onderdrukking van de Palestijnen leidt in alarmerend tempo tot uitholling van de Israëlische democatische rechtsstaat. Kritische stemmen worden steeds openlijker en met steeds groteskere argumenten verdacht gemaakt en aan banden gelegd.

Een door Nederland aangestuurde ‘mol’ helpt Palestijnse terroristen in Israël. Dat stelt de Israëlische organisatie Im Tirtzu in een onlangs gepubliceerde video. Im Tirtzu is een zionistische organisatie, die met name aan universiteiten fel campagne voert tegen wat het ‘de linkse delegitimering van Israël’ noemt.

Nederlandse agent
Volgens het filmpje zijn vooraanstaande medewerkers van vier kritische Israëlische non-gouvernementele organisaties (NGO’s) in werkelijkheid ‘agenten’ van buitenlandse mogendheden. Ze zijn in Israël ‘geplant’ om Palestijnen die aanslagen op Israëliërs plegen bij te staan.

In de veelbekeken video wordt allereerst Yishai Menuhin opgevoerd, directeur van het Public Committee Against Torture in Israel. ‘Voordat de volgende terrorist jou steekt’, zegt de voice-over terwijl we een ‘terrorist’ met een mes een schijnaanval op de camera zien uitvoeren, ‘weet hij al dat Yishai Menuhin, een geplante Nederlandse agent, hem zal beschermen tegen ondervraging door de [veiligheidsdienst] Shin Bet.’ In beeld verschijnt een dossiermap met daarop naam en foto van Menuhin. 

donderdag 24 december 2015

''Het enige verwijt waartegen ze geen verweer hebben, is dat Israel niet democratisch is''

Het onderstaande stuk schreef ik voor het Decembernummer (jaar 25 nr. 99) van De Brug, het orgaan van SIVMO (Steuncomité Israelische Vredes- en Mensenrechtengroepen). 
Deze site blijft verder tot nader order nog even gesloten, wegens studieredenen. Op mijn Engelse zustersite geeft ik wel nog nieuws. 
Kristall15(26of 1)
(Foto Anja Meulenbelt)

''Tijdens de Kristallnacht werden duizenden winkels en eigendommen van Joden en honderden synagogen vernield en platgebrand door Duitse bruinhemden. Misschien was de meerderheid van de Duitsers het er niet mee eens, maar ze hielden zich stil. Wanneer in Israel twee kerken en tientallen moskeeën in vlammen opgaan en honderden Israelische supporters van Beitar roepen "dood aan de Arabieren" na iedere voetbalwedstrijd, wanneer een familie levend wordt verbrand, als een jongen van 15 levend wordt verbrand, blijft de meerderheid zwijgen, al zijn ze misschien geschokt. '' (….)
''De Kristallnacht kwam niet zomaar uit het niets ''uit de lucht vallen'', het was het product van een ontwikkeling die a langer aan de gang was. En we kunnen in Israel zien dat daar de laatste jaren een vergelijkbare ontwikkeling gaande is.''
Dit is een – verkort – citaat van één van de spreeksters op de Kristallnachtherdenking dit jaar in Amsterdam van het ''Platform Stop Racisme en uitsluiting'', het Palestijnse lid van het Israelische parlement, Haneen Zoabi. Het Platform houdt die Kristallnachtherdenkingen al jaren (vroeger onder de naam van Nederland Bekent Kleur), maar de laatste paar jaar is er steeds van alles om te doen. De vertegenwoordigers van ''officieel'' Joods-Nederland vinden namelijk dat de herdenking alleen moet herdenken. En niet, wat het Platform óók doet wijzen op – en waarschuwen voor – hedendaagse uitingen van racisme.
Steevast wordt de afgelopen jaren het verwijt bij van stal gehaald dat de herdenking ''anti-Israel'' zou zijn. Dit jaar waren die protesten heviger dan ooit. Zelfs werden verwijten van stal gehaald dat de herdenking ''antisemitisch'' zou zijn en dat er een ''terroriste'' aan het woord was gelaten. Maar dit jaar werd dan ook – voor het eerst in de geschiedenis van deze herdenkingen – het onderwerp Israel ook ècht ter sprake gebracht. En nog wel door Haneen Zoabi, Palestijns lid van de Israelische Knesset en – hoe zal ik het zeggen – een veelbesproken lid. Ze kwam in het parlement in 2009 voor de partij Al-Tajamm'u al-Watani al-Dimoqrati (Nationaal Democratische Assemblee – Balad in het Ivriet, die tegenwoordig is opgegaan in de ''Verenigde -Arabische Lijst”. Al en jaar nadat ze aantrad kwam ze al uitgebreid in het nieuws, omdat ze aan borod van het Turkse schip Mavi Marmara , dat ten koste van tien Turkse doden door de Israelische marine werd geënterd, meevoer met de Gaza Flotilla, die probeerde de blokkade van Gaza te breken. Er werd schande van gesproken en er werd – wat het Israelische hooggerechtshof voorkwam -geprobeerd haar van nieuwe verkiezingen uit te sluiten.

zondag 6 december 2015

IS doet waar elke strateeg van droomt: de oorlog naar de tegenstander brengen

Hoera een stuk van een gastredacteur, ook al stond het dan eerder op het vermaledijde, door mij gemeden blog ''de Joop''. Een interessant stuk van Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid en hier geafficheerd als ''publicist''. Dat is hij namelijk ook. Dit blog blijft verder - behalve voor gast bijdragen als dit - weer dicht tot het eind van het jaar. Nieuws staat op mijn Engelse zusterblog The Pessoptimist. 

Door Jaap Hamburger, publicist

'De moordpartijen in Parijs zijn niet gericht 'tegen onze levensstijl', zij zijn gericht tegen de Franse, Turkse, Russische bemoeienissen en die van Hezbollah, in Syrië, en nergens anders tegen.'
Breek met Bush
Hamburger
De neiging bestaat extremisten en fanatici type IS te beschouwen als irrationeel en gedreven door amper of niet invoelbare motieven. Barbaren zijn het, meer niet. Hun passie heet haat, de rede hebben zij afgeschaft, de redeloosheid op de troon gehesen, willekeur is hun handelsmerk. Mij dunkt dat dat in het geval van de IS-moordenaars een schromelijk onderschatting zo niet een kardinale misrekening is. Ik zie consistent, rationeel en doordacht optreden van hun kant. We hebben te maken met berekenende strategen en koele moordenaars.
De vervloekte aanslagen in Parijs werden voorafgegaan door achtereenvolgens wrede executies in IS-gebied van burgers en militairen van naties die IS bestrijden, door twee recente aanslagen in Turkije, in Suruç, 32 doden onder overwegend Koerdische bezoekers van een conferentie over de wederopbouw van de Syrische stad Kobani, ten koste van enorme verwoestingen uit handen van IS gehouden; op 10 oktober, in Ankara, 95 doden en 246 gewonden onder Koerden en Turken, uitgevoerd door 2 'zelfmoordenaars'. Op 31 oktober vond de aanslag plaats op het Russische verkeersvliegtuig in Egypte, 224 doden, bijna alle Russen, in ons land met enig leedvermaak beschouwd, leek het wel, na de misdaad tegen de MH17. 12 november: twee vrijwel gelijktijdige 'zelfmoordaanslagen' in de Hezbollah-wijk van Beiroet, Bourj el-Barajneh, 43 doden, opgeëist door IS. En een dag later Parijs. Wat verbindt deze aanslagen? Koerden voorop, en tot voor kort in mindere mate Turken en Russen, maar weer wel eenheden van Hezbollah, zij allen vechten in Syrië tegen IS.

zaterdag 5 december 2015

Hypocriet

Hoewel ik helemaal geen tijd heb - dit blog is om studieredenen in ieder geval tot het eind van het jaar gesloten en eigenlijk alleen open voor gastbijdragen terwijl nieuws alleen nog op mij andere blog  The Pessoptimist. te vinden  is - kon ik het niet laten te reageren. Op een wel erg hypocriet stukje. Hieronder dus. 
Hilla Dayan

 Het is tot de Joodse gemeenschap doorgedrongen. Dit jaar herdacht het Platform Stop Racisme en Uitsluiting de Kristallnacht van 1938 met als een van de spreeksters Haneen Zoabi. Een Palestijnse!! Dat moest wel een terroriste zijn!! Een antisemiet!! Dat zeiden sommigen in de Joodse gemeenschap dan ook, sommigen zeiden zelfs nog wel ergere dingen. 
Maar ondertussen was er toch kennelijk wat losgewrikt, waren er vragen gerezen. In het blaadje met de pakkende titel ''Joods nu'' van het landelijke Verbond voor Progressief Jodendom (de nieuwe weidse naam van de Liberaal Joodse Gemeente) moest kennelijk wat worden uitgelegd. Of was het toeval, dat het onderwerp ter sprake kwam in de rubriek ''Op het scherp van de snede"? Hoe dan ook, Hilla Dayan, universitair docent aan de UvA, mocht er iets over schrijven. Ze hield eerst een lange inleiding waarin ze schreef dat het begrijpelijk is, omdat in Nederland zoveel Joden werden weggevoerd en het trauma daarom zo groot is, dat mensen liever de ''Kristallnacht'' herdenken in plaats van ''één van de meer dramatische gebeurtenissen van de shoa zelf, zoals ''de eerste razzia in 1941, of het leeghalen van de Jodenbuurt en het weeshuis waar nu de Stopera staat."

donderdag 3 december 2015

Fatima Mernissi 1940-2015

Dit blog is - zoals ik hieronder al meldde - omdat ik moet studeren -  tot in ieder geval tot het eind van het jaar gesloten - zij het dat ik nog wel (wat) nieuws breng op mijn Engelse blog The Pessoptimist. Maar gastbijdragen zijn welkom. In dit geval vond ik dat ik niet om de dood van Fatima Mernissi, de belangrijkste islamitische feministe, heen kon. 
 
De laatste strijd die Fatima Mernissi voerde was er niet een voor democratie of gendergelijkheid, maar een gevecht tegen een hardnekkige ziekte. En gisteren verloor ze die. Een bijzonder groot verlies is het, niet alleen voor haar naasten, maar voor allen die de strijd voor de vrouwenrechten in de Arabische en islamitische wereld een warm hart toedragen.
Met het heengaan van Mernissi verliest de Arabische wereld een van de iconen van het feminisme. Je kan haar in een adem noemen met de belangrijkste feministes in de moderne Arabische geschiedenis: Huda Sha'arawi, Qasim Amin, Nawal El Sa'adawi en Zeinab Fawwaz.
Fatima Mernissi zag het levenslicht in de stad Fès in 1940, tevens de locatie van de oudste nog bestaande universtiteit ter wereld, al-Qarawiyyin. Die universiteit werd opgericht door een naamgenote, Fatima al-Fihri. Eeuwenlang was Fès een van de belangrijkste intellectuele steden in de islamitische wereld, en in de Maghreb gold Fès sowieso als het belangrijkste intellectuele centrum.
In de jaren '40 van de vorige eeuw was Fès ook het episch centrum van de nationalistische oppositie tegen de Franse bezetting van Marokko. Fatima groeide er op in een bemiddelde familie die politiek actief was en die aan de kant stond van de nationalistische elite. In haar jeugd zag Fatima hoe vrouwen zich actief gingen moeien met de onafhankelijkheidsstrijd van Marokko.
In de jaren '40 van de vorige eeuw was Fès ook het episch centrum van de nationalistische oppositie tegen de Franse bezetting van Marokko. Fatima groeide er op in een bemiddelde familie die politiek actief was en die aan de kant stond van de nationalistische elite. In haar jeugd zag Fatima hoe vrouwen zich actief gingen moeien met de onafhankelijkheidsstrijd van Marokko.
Ze organiseerden zelf demonstraties om een einde aan de Franse bezetting van Marokko te eisen. Hoewel de Franse bezetter graag beweert dat ze een actieve rol speelde in de emancipatie van vrouwen, was het vooral het verzet tegen die Franse kolonisator dat ervoor zorgde dat vrouwen politiek actief werden in steden als Fès . En vrouwen waren niet simpelweg de 'steun' van de mannen, maar ze namen zelf initiatief.
Deze fase in haar leven werd bepalend voor haar latere carrière als academica en feministe, want de thema's die ze zou behandelen gingen vooral over macht, vrouwen, politiek, religie, en de interactie van al deze onderwerpen.
Wat Fatima Mernissi karakteriseerde was niet de verwerping van de islamitische bronnen, maar eerder de accomodatie ervan om van daaruit te ijveren voor gendergelijkheid. Andere feministes van haar generatie, Leila Ahmad bijvoorbeeld, stelden dat het feminisme en het islamitisch denken niet compatibel waren. Mernissi was een andere mening toegedaan, en daarvoor beriep ze zich op een methode die werd uitgediept door Mohamed 'Abed al-Jabiri, een andere briljante Marokkaanse intellectueel die net als Mernissi op 75-jarige leeftijd stierf in 2010. 

Lees verder bij de bron van dit artikel 

N.B.  Van Fatima Mernissi werden zes boeken vertaald in het Nederlands. De meeste daarvan verschenen bij De Geus. Misschien nog te vinden in de betere bibliotheek of boekhandel

zondag 29 november 2015

Anja Meulenbelt over zionisme, antisemitisme en islamofobie

Dit blog is - zoals ik hieronder meldde - omdat ik moet studeren -  tot in ieder geval tot het eind van het jaar gesloten - zij het dat ik nog wel (wat) nieuws breng op mijn Engelse blog The Pessoptimist. Maar gastbijdragen zijn welkom. Hieronder een bijdrage van Willem Bos van het blog Grenzeloos   
 Belcampoklein(7of 1)
 Anja Meulenbelt tijdens de presentatie van ''Kwart over Gaza''

Het jongste boek van Anja Meulenbelt Kwart over Gaza gaat over Gaza maar nog veel meer ‘over zionisme, antisemitisme en islamofobie’, zoals de ondertitel vermeldt. Het gaat meer over de wereld die toekijkt terwijl Gaza wordt vernietigd en haar bewoners de zee in worden gedreven, en het gaat vooral over een discussie die zo zelden een echte discussie mag heten.
Meulenbelt schreef eerder uitvoerig over Palestina en Israël, onder andere het in 2000 verschenen boekHet beroofde land, en ze komt al twintig jaar zeer regelmatig in Gaza. Maar toen ze na de laatste oorlog van Israël tegen Gaza in de zomer van vorig jaar Gaza weer bezocht zag ze dat er iets fundamenteel was veranderd. Gaza was weer, net als in 2008, in puin geschoten en de schade was nu nog veel groter. Het herstel zou decennia duren en vele miljarden kosten, maar de grote verandering was, zo constateert Meulenbelt, dat de hoop was verdwenen. Wat er weer opgebouwd wordt, zal bij een volgende oorlog weer worden vernield. Na deze derde oorlog zal een vierde komen en een vijfde... Gaza wordt willens en wetens verwoest en de westerse wereld kijkt toe en doet niets. Het is niet langer vijf voor twaalf, het is kwart over.

maandag 16 november 2015

Studie stop

Studentenleven!
Mededeling:
In verband met studie moet ik tijdelijk - vermoedelijk tot het einde van het jaar - de activiteiten voor dit blog nagenoeg geheel stoppen. Ik zal soms nog wel nieuws brengen, maar dan alleen op mijn Engelstalige zusterblog The Pessoptimist.
Wil iemand gastbijdragen leveren? Stuur ze naar elsewhere@planet.nl . Ik zal ze welwillend bekijken.

zaterdag 14 november 2015

Een weerwoord tegen lasterlijke onzin vond de NRC niet nodig

UPDATE: Ook de directeur van Een Ander Joods Geluid, Max Wieselmann, schreef de NRC een brief die werd geweigerd. Hij is hier nu eveneens te lezen (zie onderaan).

 Op 9 november plaatste NRC-Handelsblad een opiniestuk onder de kop ''Antiracisten stop eens met die Holocaust vergelijking.'' Het stuk was geschreven door de zich ''filosoof en schrijver'' noemende Sebastien Valkenberg die daarin een aanval deed op de Kristallnachtherdenking van het Plat form Stop Racisme en Uitsluiting. Valkenberg verweet - de kop zei het al - dat het Platform ''minderheden in de rol van Jood duwt'', dat de Joodse slachtoffers van de Kristallnacht bij de herdenking ''slechts een bijrol vervullen'', en dat een petitie om het Platform voortaan te verhinderen bijeen te komen bij het monument voor het Joodse verzet in 40-45  steun zou verdienen. 
Ik schreef namens het Platform een ingezonden brief om Valkenbergs tendentieuze onjuistheden recht te zetten, maar de NRC liet me weten dat ze ''elke week gemiddeld wel 150 brieven krijgen'' en daarom de mijne niet konden plaatsen. Ook anderen die bezwaar maakten tegen Valkenbergs onzin kregen nul op het rekest. Een slechte beurt, beste NRC: wel de ongefundeerde tendentieuze bagger van een rechtse ''filosoof'' meenemen, maar terechte protesten in de prullenbak flikkeren. 

Israel blaast huizen op van vier verdachten van moord

Ruins of home of Shaker Ja’abis, his wife and their four children, destroyed in the demolition of his brother’s home, one flight up. Photo by ‘Amer ‘Aruri, B’Tselem, 6 October 2015.Ruins of home of Shaker Ja’abis, his wife and their four children, destroyed in the demolition of his brother’s home, one flight up. Photo by ‘Amer ‘Aruri, B’Tselem, 6 October 2015.
Oeps foutje: Toen ze het huis van zijn broer vernielden, een kraandrijver die betrokken was bij een verkeersongeluk dat werd aangemerkt als een terroristische daad, ging ook het huis van Shaker Ja'abis eraan. Hij, zijn vrouw en vier kinderen werden dakloos. (Foto B'tselem, 8-1-2015)

Terwijl in Parijs in een nacht ongeveer net zoveel mensen zijn gedood als door de Israeli's in een jaar (tenminste 120 in Parijs, 112 Palestijnen tot nu toe in 2015) heeft Israel ook niet stil gezeten. Zaterdagmorgen, tijdens de shabbat, werden vier huizen vernield van mensen die ervan verdacht worden dit jaar Joden in de bezette gebieden te hebben vermoord. (Let wel: ze zijn verdacht, nog niet veroordeeld).
Het ging om de huizen van de families van vier mensen die zijn opgepakt in verband met de moord op twee kolonisten, het echtpaar Henkin op 1 oktober bij Beit Furik op een weggetje tussen twee nederzettingen.  

vrijdag 13 november 2015

Vrijdag: drie dode Palestijnen en twee dode Israeli's


De begrafenis in Sair van de 28-jarige Abdulla Shalalde die donderdag bij een overval van Israelische undercover troepen in het Ahli-ziekenhuis in Hebron met drie schoten werd vermoord. Amnesty International heeft zijn dood bestempeld als ''waarschijnlijk een buitengerechtelijke executie''. (Foto Ma'an)

Israelische militairen hebben vrijdag in drie verschillende incidenten drie Palestijnen doodgeschoten.   In totaal zijn nu sinds 1 oktober 86 Palestijnen gedood. Voor het hele jaar 2015 staat het aantal gedode Palestijnen nu op 112.
Vrijdag werden ook in de buurt van een nederzetting in de regio Hebron ook twee Israeli's doodgeschoten, een vader en een zoon. Sinds 1 oktober zijn nu 13 Israeli's door Palestijns toedoen gedood.

donderdag 12 november 2015

Donderdag: Israelische undercover agenten schieten man dood in ziekenhuis


(Foto's Ma'an).

Een Israelische undercover eenheid heeft donderdagmorgen een Palestijn doodgeschoten in het Ahli-ziekenhuis in Hebron, tijdens een inval om een patient te arresteren. Het was de 83ste dode Palestijn sinds 1 oktober.
De als Arabieren verklede Israeli's waren het ziekenhuis binnengedrongen om de 20-jarige Azzam Ezzat Shalaldah mee te nemen, die verpleegd werd op de chirurgische afdeling, nadat hij vorige maand was neergeschoten door een kolonist in het Etzion nederzettingenblok. Toen zij daarmee bezig waren kwam Azzams neef, de 28-jarige Abdullah Azzam Shalaldah, terug van de wc. Hij maakte er bezwaar tegen dat Azzam in een rolstoel werd meegenomen en werd daarom ter plekke met meerdere schoten afgemaakt. In de woorden van de woordvoerder van het leger heette het dat toen Azzam werd gearresteerd ''een tweede verdachte de militairen aanviel''. Volgens de legerwoordvoerder waren de leden van de familie Shalaldah ''sympathisanten van Hamas'' (en dat is vanzelfsprekend voldoende reden om ze te doden, AbuP.)

woensdag 11 november 2015

Dinsdag: Twee Palestijnse doden en een ernstig gewonde

Sadeq Gharbiyeh
Israelische militairen hebben dinsdag een 16-jarige Palestijnse jongen doodgeschoten op de Westoever en  een andere ernstig gewond bij wat pogingen zouden zijn geweest om aanvallen uit te voeren met een mes. Eerder op de dag werd een 37-jarige Palestijnse man in Jeruzalem gedood die een grenspolitieman zou hebben willen steken, en werd een 12-jarige jongen levensgevaarlijk gewond nadat hij daadwerkelijk een aanval had uitgevoerd met een mes. Het dodental aan Palestijnse kant staat nu op 82.
De 16-jarige jongen werd doodgeschoten bij het container-checkpoint. Hij heette Sadeq Ziad Gharbiyeh en kwam uit Sanur in het zuidoosten van de provincie Jenin. Er waren geen Israelische gewonden.
In de nederzetting Teqoa werd een Palestijn ernstig gewond. Hij zou er zijn binnengedrongen en een mes hebben gehad. 

maandag 9 november 2015

Maandag: 80ste dode Palestijn is een 24-jarige vrouw


Zondag werd een Palestijn doodgeschoten bij de Tapuah-kruising en zuiden van Nablus. Hij reed drie Israeli's aan.  (Foto Ma'an).

Israelische soldaten hebben maandagmorgen een Palestijnse jonge vrouw doodgeschoten bij een checkpoint ten zuiden van Qalqilya op de Westoever. Volgens de Israelische legerautoriteiten weigerde ze gehoor te geven aan een bevel om te stoppen en werd er daarom gericht op haar geschoten. Ze was volgens de soldaten van plan een aanval te plegen met een mes. Het bleek te gaan om de 24-jarige  Rasha Muhammad Oweisi. Zij is de 80ste Palestijn sinds  oktober die door de Israeli's werd gedood. 
Zondag werd bij de Tapuah-kruising ten zuiden van Nablus de 22-jarige Sulaiman Aqel Muhammad Shahin uit El Bireh doodgeschoten, nadat hij met zijn auto drie Israeli's had aangereden. Volgens de Israelische kranten gebeurde dit opzettelijk. Twee van de drie aangereden Israeli's raakten zwaargewond. Ook een vierde Israeli raakte gewond, maar dat was omdat één van de kogels die op Sulaiman Shahin werden afgevuurd hem trof in zijn been.

zondag 8 november 2015

"What should be learned from the persecution of Europe's Jews is how to live in equality''


Speech by Haneen Zoabi, at the occasion the the Crystal Night commemoration of the Platform Stop Racism and Exclusion in Amsterdam, 8 Novemher 2015.  (Ms  Zoabi is a member of the Israeli parliament for the Joint List of Arabic parties, She belongs to the party Tajammu al-Watani al-Dimoqrati, the National Democratic Alliance).(Foto Sonja Zimmermann)

I wish to thank you for inviting me to this special ceremony, in this special location.
I'm honored to speak in the memory of the victims of crystal night, and in the name of all victims of racism and prejudice and persecution.   

I'm honored to speak in the name of the Jewish resistance and in the name of all those who resist oppression, during their life time.

During crystal night, thousands of businesses and hundreds of synagogues were ruined and burned down by German brown shirts. 
Perhaps the majority of Germans did not approve, but they kept quiet. When in Israel two churches and tens of mosques are burned, and hundreds of Israeli supporters of Beitar, shout "death to the Arabs" after each football match, when a family is burned to death,  when a 15 years old boy is burned to death, the majority keeps quiet, although they are perhaps shocked.

zaterdag 7 november 2015

Amsterdamse raad kleedt samenwerking Amsterdam-Tel Aviv volledig uit

Algemene Politieke Beschouwingen Gemeenteraad Amsterdam
De Amsterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond zijn goedkeuring geven aan het plan te gaan samenwerken met de Israelische stad Tel Aviv, maar het is de vraag of de aanvankelijke indieners tevreden zullen zijn met het eindresultaat. Van het aanvankelijke plan voor een stedenband is weinig over. En via twee moties van GroenLinks die,  op door vrijwel alle partijen werden gesteund, heeft de raad heel duidelijk uitgesproken dat Amsterdam elke relatie met de bezetting, de illegale nederzettingen en het Israëlische leger uit de weg zal gaan. Bovendien besloot de raad ook nog eens dat een aanzienlijk deel van het beschikbare geld voor de samenwerkingsprojecten zal worden bestemd voor steun aan mensenrechtenorganisaties.

vrijdag 6 november 2015

Vrijdag: twee dode Palestijnen (de nummers 77 en 78), vier Israeli's gewond


Tharwat Sha'arawi.

Israelische militairen hebben vrijdag een 72-jarige vrouw doodgeschoten nadat zij volgens de Israeli's geprobeerd zou hebben op soldaten in te rijden met haar auto. Zij was de 77ste dode sinds oktober. In de Gaza-strook werd een jonge man uit Khan Younis doodgeschoten tijdens een demonstratie van Palestijnen bij het grenshek. Verder werden vrijdag vier Israeli's gewond bij een drietal aanslagen, twee van hen raakten ernstig gewond.
De 72-jarige vrouw was Tharwat Sha'arawi uit Halhul, ten noorden van Hebron. Volgens de Jerusalem Post openden de soldaten bij de Gush Etzion kruising het vuur op haar auto, omdat die ''verdacht leek'' en op soldaten toereed. De vrouw raakte gewond en was overleden toen zij het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem werd binnengebracht. Ook twee Palestijnse jongeren die bij een benzinestation in de buurt stonden, raakten gewond door de kogels die op de vrouw werden afgevuurd. Hun verwondingen waren matig ernstig. De man van Tharwat Sha'áraweh, Fouad,  werd tijdens de eerste intifada (1988-1991) door de Israeli's doodgeschoten.

Donderdag: de 76ste dode Palestijn en een kampioen Palestijnendoder

Israelische soldaten hebben ook donderdag weer een Palestijn doodgeschoten.Dat gebeurde bij een bushalte in het Etzion nederzettingenblok ten zuiden van Bethlehem. Het was de 25-jarige Malik Talal al-Shareef. Hij was de 76-ste dode Palestijn  sinds 1 oktober Volgens het leger probeerde hij in een vol busstation een soldaat te steken met een mes. Geen enkele Israeli raakte gewond.  
Israel heeft intussen ook zijn ''kampioen Palestijnendoder''. De site YNet plaatste niet zijn  naam, hij heet daar ''korporaal T.'', maar wel zijn foto. Hij doodde drie Palestijnen in een week in het Etzion nederzettingenblok. De site zegt dat zijn superieuren heel tevreden over hem zijn. Hieronder zijn portret. 
Photo: IDF Spokesman

donderdag 5 november 2015

Woensdag: 75ste Palestijn gedood, hij had leden van de grenspolitie aangereden


Israelische militairen hebben woensdag een Palestijn doodgeschoten in de buurt van de plaats Halhul ten noorden van Hebron. Dat gebeurde nadat hij volgens een woordvoerder van het leger met zijn auto een aanval zou hebben uitgevoerd. Daarbij werden twee leden van de grenspolitie gewond, één van hen ernstig. Hij zou hen expres hebben aangereden. Het leger schoot daarop op de auto en doodde de bestuurder.
De dode Palestijn werd geïdentificeerd als de 22-jarige Ibrahim Skafi uit Tulkarem. Hij was de 75ste Palestijn sinds 1 oktober die werd gedood. In dezelfde periode verloren 10 Israeli's het leven.  In Halhul vonden na de dood van Skafi botsingen plaats. Het leger sloot alle toegangen tot de plaats af.

woensdag 4 november 2015

De komst van een Palestijnse parlementariër als lakmoesproef


Haneen Zoabi

Evenals voorgaande jaren organiseert het Platform Stop Racisme en Uitsluiting ook dit jaar weer een herdenking van de Kristallnacht van 9 november 1938, ter herinnering aan dit eerste van staatswege door de nazi’s georganiseerde pogrom tegen de Joden, dat de voorbode bleek van de Holocaust.  Dat gebeurt zoals altijd bij het monument voor het Joodse Verzet, naast het Stadhuis van Amsterdam op de hoek van de Amstel en Zwanenburgwal. Maar - LET OP - anders dan andere jaren gebeurt dat nu op zondagmiddag 8 november 2015 om 15.00 uur.
Eén van de drie spreeksters is dit jaar Haneen Zoabi, een Palestijns lid van de Knesset, het Israëlische parlement. Zij zal het onder meer hebben over de positie van de Israëlische Palestijnen. Andere spreeksters – het zijn dit jaar allen vrouwen – zijn Anya Topolski,filosoof en universitair docent politieke filosofie aan de Radboud universiteit Nijmegen, en Markha Valenta, wetenschapper en eveneens docente aan de Radboud universiteit, maar dan op het gebied van religie en politiek. De muzikale intermezzo’s worden dit jaar verzorgd door het duo Smit&Vlaar.

dinsdag 3 november 2015

Israel sluit Palestijns radiostation in Hebron


Journalist Fadi Arouri maakte deze video van de manier waarop Israelische militairen onlangs journalisten behandelden bij het Al-Bireh checkpoint in de buurt van de nederzetting Beit El.  (Zie ook onderaan dit bericht - en de site +972).

Israelische militairen hebben dinsdagmorgen het kantoor van een Palestijnse radiostation in Hebron bestormd, apparatuur vernield en in beslag genomen en de sluiting van het station bevolen.  Deze schending van de persvrijheid was nodig volgens een verklaring van het Israelische leger, in het kader van de strijd tegen het aanzetten tot geweld van Palestijnen.
In de verklaring heette het dat de uitrusting van het station, Minbar al-Hurriya (Spreekgestoelte van de Vrijheid) in beslag genomen moest worden omdat het station verantwoordelijk was voor het opvlammen van het geweld in de regio in de afgelopen weken. Het leger beschuldigde het radiostation ervan ''aanvallen met messen en gewelddadige rellen te hebben aangemoedigd'' en ''valse en kwaadwillige berichten te hebben verspreid over executies en kidnappings door de veiligheidstroepen''.  Hetzelfde station werd ook  in 2002 en in 2008  door de Israeli's gesloten.

maandag 2 november 2015

Ook het Israelische leger vindt nu toch dat Hadeel (18) niet dood had gehoeven


Israelische soldaten schoten op 22 september in Hebron de 18-jarige Hadeel al-Hashlamoun dood bij een checkpoint middenin Hebron. Dit voorval trok wijd en zijd de aandacht, onder meer omdat er foto's waren gemaakt waarop duidelijk te zien was dat het meisje de soldaten nooit dichter was genaderd dan tot op enkele meters (zie ook de foto hierboven), en omdat er getuigenverklaringen waren waarin werd gezegd dat ze helemaal geen aanval in de zin had en zelfs niet eens in het bezit was van een mes.
 Slechts één getuige had wel een mes gezien, maar dat bleek een andere kleur handgreep te hebben dan het mes dat later op een foto naast haar lichaam te zien was). Zelfs de New York Times, toch een krant die bijna nooit kritisch is ten opzichte van Israel, schreef een kritisch stuk. Ook de mensenrechtenorganisaties B'tselem en Amnesty leverden kritiek. Onder meer omdat Hadeel met tien kogels was afgemaakt, waarvan er zeven in haar buik en borst werden geschoten toen ze al op de grond lag. B'tselem noemde haar dood ''ongerechtvaardigd''. Amnesty had het over een ''buitengerechtelijke executie''.
De krant Haaretz schrijft dat nu ook het Israelische leger tot de conclusie is gekomen dat de dood van de 18-jarige Hadeel niet nodig was geweest.

Jeruzalem sloopt vier huizen in een paar uur tijd


Foto's Wadi Hilweh Information Centre.

Updated. De Gemeente Jeruzalem heeft maandag in enkele uren tijd vier huizen gesloopt. Drie huizen gingen tegen de vlakte in Beit Hanina en één in de wijk Jabal al-Mukabir. In Beit Hanina ging het om een gebouw van drie appartementen van elk 120 vierkante meter. De advocaat Khaldoun Najm, één van de eigenaars, zei dat drie families, in acht mensen, dakloos werden. De sloop vond plaats zonder voorafgaande waarschuwing en de appartementen werden gesloopt met de meubels en andere bezittingen er nog in, meldde hij. Ook zaten enkele buurpanden na de sloop zonder water en elektriciteit. 
In Jabal Al-Mukabir ging het om een huis waar een familie van zeven mensen, man vrouw en vijf kinderen, van wie de jongste vier jaar oud, drie weken geelden hun intrek hadden genomen. De sloop vond plaats zonder dat er vooraf was gewaarschuwd. De reden was dat het huis was gebouwd zonder de benodigde vergunningen. Bouwvergunningen worden in Jeruzalem over het algemeen niet verleend aan Palestijnen.

Maandag: de 74ste dode Palestijn, vier Israeli's gewond in Israel binnen de ''groene lijn''

Attempted terror attack at Gilboa crossing, near Afula - Oct. 31, 2015
Updated. Het Israelische leger heeft maandagochtend opnieuw een Palestijnse tiener doodgeschoten. Het was de 16-jarige Ahmed Awad Abu al-Rub uit Qabatiya. Hij was de 74ste dode Palestijn sinds 1 oktober die door het leger of de politie werd gedood. Het gebeurde op 150 meter van het Jalama checkpoint ten noorden van Jenin. Het leger zei dat de jongen een poging deed tot een aanval met een mes. De soldaten zagen twee Palestijnen die zich volgens hen verdachte gedroegen. Toen zij hen naderden trok één van hen een mes. Hij werd doodgeschoten. De andere jongen, de 17-jarige Mahmoud Muamin Kamil, ook uit Qabatiya werd gearresteerd.Niemand van de Israeli's raakte gewond.
Zaterdag werd bij hetzelfde checkpoint ook al een tiener doodgeschoten, de 18-jarige Mahmoud Talal Mahmoud Nazzal, eveneens uit Qabatiya. De soldaten die hem doodgeschoten zeiden dat hij een mes had. Volgens ooggetuigen was dat niet het geval.

zondag 1 november 2015

Zondag: de 73ste dode Palestijn, en drie Israeli's gewond bij ''ramaanval''.

Israeli militairen hebben zondag weer een jonge Palestijn doodgeschoten. Dat gebeurde in het dorp Beit Einun ten oosten van Hebron. Hij was de 73ste sinds 1 oktober. Zaterdag werd de 18-jarige Mahmoud Talal Abdul-Karim Nazzal, doodgeschoten bij het Jalala checkpoint in de buurt van Jenin. Volgen het leger had hij een mes, volgens ooggetuigen was dat niet het geval). En vrijdag werden niet twee Palestijnen gedood, zoals ik eerder meldde, maar drie: de 20-jarige Qassem Sabana werd doodgeschoten bij een veronderstelde aanval met een mes bij het Za'atara checkpont ten zuiden van Nablus, de 23-jarige Ahmad Hamada Qneibi, 23, from Kafr Aqab in Oost- Jeruzalem werd doodgeschoten bij een veronderstelde aanval met een mes bij een light railstation in Oost-Jeruzalem, en de acht maanden oud baby Ramadan Thawabta uit Beit Fajjar ten zuiden van Bethlehem stierf door verstikking als gevolg van traangas. De dood van Qniebi in Jeruzalem had ik gemist, de andere twee had ik gemeld.
Een woordvoerder van het Israelische leger vertelde het persbureau Ma'an dat de man die werd doodgeschoten in Beit Einum een Israelische soldaat had willen steken tijdens ''heftige rellen'' in het dorp. Er werden, zoals meestal in dit soort gevallen, geen Israeli's gewond. Een ambulancemedewerker van de Rode Halve Maan zei dat de Israeli's verhinderden dat de Palestijnse medische hulpverleners dichtbij kwamen om de man te onderzoeken. Ze werden onder dreiging van vuurwapens weggejaagd. Maar de ambulancemedewerker zei dat de dode jongeman waarschijnlijk door meerdere schoten was gedood, gezien de grote hoeveelheid bloed die hij had verloren.

zaterdag 31 oktober 2015

Israel legaliseert met terugwerkende kracht 800 illegaal gebouwde huizen in nederzettingen

Yakir. Photo: shomron.org.il
Yakir

Israel heeft met terugwerkende kracht een 800-tal huizen die illegaal gebouwd waren in vier nederzettingen alsnog gelegaliseerd. De krant The Times of Israel heeft dat bevestigd gekregen van het Israelische ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat om 377 huizen in de nederzetting Yakir, 187 in Itamar en 94 in Shilo. Alledrie deze nederzettingen liggen in het noorden van de Westoever. Daarnaast werden er ook nog eens  97 goedgekeurd in Sansana in het zuiden.
De beslissing is overigens al twee weken geleden genomen. Pas vrijdag verscheen er berichten over de in de pers. 
Alle nederzettingen op de Westoever zijn illegaal volgens het internationale recht, maar Israel beschouwt (het grootste deel ervan) als legaal. De betreffende huizen waren echter door de kolonisten gebouwd buiten bestaande bouwplannen om en zonder voorafgaande goedkeuring. Nu zijn ze alsnog in de planning opgenomen.

Zaterdag: een dode Palestijn bij Jenin, de 71ste van oktober

Attempted terror attack at Gilboa crossing, near Afula - Oct. 31, 2015
Het Jalama (Gilboa) checkpoint.  

 Israelische veiligheidsagenten hebben zaterdagmorgen weer een jonge Palestijn doodgeschoten. Dat gebeurde bij het Jalama checkpoint (Gilboa checkpoint) bij de plaats Jenin, ter hoogte van Afula. Volgens de Israeli's  kwam hij vanachter een taxi vandaan en rende hij toe op een veiligheidsman met de bedoeling hem te gaan steken. Een andere wachter schoot hem dood. Er werden geen Israeli's gewond. De identiteit van de Palestijn is nog niet bekend. Hij was de 71ste die deze maand door Israelisch toedoen omkwam. Als er evenveel Israelische Joden waren omgekomen in dezelfde periode, zou de wereld te klein zijn geweest. Nu kan het eigenlijk haast niemand wat schelen. Ook het feit dat de meerderheid standrechtelijke wordt geëxecuteerd maakt blijkbaar geen indruk.

vrijdag 30 oktober 2015

Vrijdag: een dode Palestijn bij Nablus, een zwaar gewonde en een vergaste baby


Updated. Leden van de Israelische grenspolitie hebben vrijdagmorgen twee mannen neergeschoten bij het Za'atara checkpoint (het Tapuah-checkpoint) ten zuiden van Nablus op de Westoever. Eén van de twee werd gedood, van de andere is de toestand kritiek. Geen van de politiemannen raakte gewond.
In het dorp Beit Fajjar ten zuiden van Bethlehem overleed later op de dag de acht maanden oude baby Ramadan Mohammad Thawabta als gevolg van een overdosis traangas. Dat gebeurde tijdens botsingen met Israelische militairen in het dorp. In hetzelfde dorp werden ook drie mensen door .22 kaliber scherpe munitie getroffen.
De twee nieuwe doden brengen het aantal Palestijnen dat gedood werd in de maand oktober op 70. Juist deze morgen, voordat de schietpartij bij het Za'atara checkpoint bekend werd, publiceerde het Palestijnse ministerie van Gezondheid een lijst van dode Palestijnen met 68 namen.Volgens deze telling werden in dezelfde periode ook 1.984 mensen gewond; 921 mensen liepen schotwonden op van scherpe munitie, 855 werden gewond door ''rubberkogels'', en 208 mensen liepen botbreuken en kneuzingen op na te zijn mishandeld door soldaten of fanatieke kolonisten.

Rode loper voor een machteloze quasi-presidentOp Faceboekpagina's van Israel-fans werdt hij uitgemaakt voor ''tuig'' . ''scum'', ''hypocriet'', en ''stuk vuilnis''. In Den Haag demonstreerde de aanhang van Christenen voor Israel samen met SGP-kamerlid Kees van der Staaij. Tegen wie was dit gericht?  Antwoord: de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Hij was donderdag en vrijdag in Den Haag, waar hij werd ontvangen door de  koning en een werklunch hadt met premier Rutte en de ministers Koenders (Buitenlandse Zaken) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).  Het was duidelijk dat de aanhang van Israel niet blij is met zijn komst en de manier waarop hij werd onthaald.
De reden hiervoor was - onder meer - dat de Israel-aanhang hem in navolging van de Israelische premier Netanyahu verantwoordelijk verklaarde voor de protesten die nu al de hele maand in de bezette gebieden woeden en voor de aanslagen die een aantal Palestijnen heeft uitgevoerd. Zo schreef Elsevier, vroeger een blad van rechts, en tegenwoordig een blad van rechts in de overtreffende trap:

donderdag 29 oktober 2015

How a woman by waving sun glasses induced Israeli security guards to shoot her six times


By Jonathan Cook
The official Israeli story about Israa Abed – the Nazareth woman who was shot six times on Oct 9 by Israeli security forces as she stood motionless in a bus station – has changed so many times, it’s difficult to know what to believe any more. By a small miracle she survived the shooting.
I raised many questions about this incident, based on two videos taken by bystanders, in a post on the day she was shot. That post, including the videos, is available here.
Israa is one of Israel’s 1.6 million Palestinian citizens. She lives in Israel, not the occupied territories.
Let’s be clear: the main reason the police have repeatedly revised their account of the events of Oct 9 is because the visual evidence has conclusively refuted their claims. They have been forced to back-pedal.
(see more at the source of this article: here)
(voor het ieuws over het neerschieten van Israa Abed,  zie hier op dit blog)
The official Israeli story about Israa Abed – the Nazareth woman who was shot six times on Oct 9 by Israeli security forces as she stood motionless in a bus station – has changed so many times, it’s difficult to know what to believe any more. By a small miracle she survived the shooting.
I raised many questions about this incident, based on two videos taken by bystanders, in a post on the day she was shot. That post, including the videos, is available here.
Israa is one of Israel’s 1.6 million Palestinian citizens. She lives in Israel, not the occupied territories.
Let’s be clear: the main reason the police have repeatedly revised their account of the events of Oct 9 is because the visual evidence has conclusively refuted their claims. They have been forced to back-pedal.
- See more at: http://www.jonathan-cook.net/blog/2015-10-29/shot-woman-israeli-police-alter-story-again/#sthash.YEZKfkwV.uxfs&st_refDomain=t.co&st_refQuery=/Tc7ef0ugOe
The official Israeli story about Israa Abed – the Nazareth woman who was shot six times on Oct 9 by Israeli security forces as she stood motionless in a bus station – has changed so many times, it’s difficult to know what to believe any more. By a small miracle she survived the shooting.
I raised many questions about this incident, based on two videos taken by bystanders, in a post on the day she was shot. That post, including the videos, is available here.
Israa is one of Israel’s 1.6 million Palestinian citizens. She lives in Israel, not the occupied territories.
Let’s be clear: the main reason the police have repeatedly revised their account of the events of Oct 9 is because the visual evidence has conclusively refuted their claims. They have been forced to back-pedal.
- See more at: http://www.jonathan-cook.net/blog/2015-10-29/shot-woman-israeli-police-alter-story-again/#sthash.YEZKfkwV.uxfs&st_refDomain=t.co&st_refQuery=/Tc7ef0ugOe

Donderdag: weer twee dode Palestijnen in Hebron


(Ma'an)

Update. Israelische hebben donderdag weer twee Palestijnen doodgeschoten in Hebron die aanslagen met messen zouden hebben willen plegen. Bij de Beit Hadassah nederzetting in het centrum van Arabisch Hebron, schoten militairen de 19-jarige Farouk Abdel Qader Omar Sidr dood, die volgens hen een soldaat had willen steken die een ''veiligheidspositie'' in Hebron bemande. Getuigen zeiden dat dit gebeurde in de Shuhada-straat, de hoofdstraat van Hebron die voor Palestijnen op een voetpad na is geslosten.  Een Palestijnse vrouw vertelde het persbureau Ma'an dat zij zag hoe soldaten en kolonisten vuurden op een man die een trap afkwam. Zij zei dat hij volgens haar niets in zijn hand had. Aan Isarelische kant raakte niemand gewond.  
 Een lid van de Israelische grenspolitie schoot in ochtedn van donderdag een jonge Palestijn dood bij de Ibrahimi moskee.

woensdag 28 oktober 2015

Woensdag: opnieuw een Palestijn doodgeschoten in Hebron


 Israelische soldaten hebben woensdagmiddag in Hebron bij de Joodse nederzetting in de wijk Tel al-Rumeida weer een Palestijn doodgeschoten die een aanval met een mes zou hebben willen plegen. 
Het was de 23-jarige Islam Ubaidu. Getuigen vertelden het persbureau Ma'an dat er 11 kogels op hem werden afgevuurd. Daarna lieten de soldaten hem een tijdje liggen. Iets later stopten ze hem een mes in zijn hand. Het Israelische leger meldde een aanval te hebben verijdeld en dat geen enkele Israeli gewond raakte. Ubaidu was de 64ste Palestijn die deze maand door Israeli's werd gedood.
Een half uur later werd in een supermarkt van de keten van Rami Levi bij het Gush Etzion kruispunt (het kruispunt genoemd naar het Etzion blok van nederzettingen ten zuiden van Bethlehem), een Israelische vrouwelijke kolonist gewond. Zij liep een steekwond op in de borst. Haar aanvaller  werd gearresteerd, nadat eerder schoten op hem waren afgevuurd die doel misten.

dinsdag 27 oktober 2015

Dinsdag: drie Palestijnen doodgeschoten, een Israeli overlijdt twee weken na te zijn gewond


De twee dode Palestijnen bij de bushalte bij de Etzion-kruising. (Ma'an) 

UpdatedHet Israelische leger heeft dinsdag drie Palestijnen doodgeschoten, één in Hebron en twee bij het Etzion-blok van nederzettingen ten zuiden van Bethlehem. Deze laatste twee werden gedood nadat één van hen een soldaat had  verwond, volgens het Israelische leger.
De man in Hebron werd dinsdagavond doodgeschoten bij een checkpoint nabij de Israelische nederzetting in de wijk Tel Rumeida. Het was de 23-jarige Hamam Said. Het Israelische leger zei dat hij een soldaat had willen steken. Activisten van de International Solidarity Movement (ISM), zeiden zes schoten te hebben gehoord. De groep zei later te hebben gezien dat het leger een mes had neergelegd bij Saids dode lichaam.

More than 300 British academics call for boycot of Israeli academic institutions

More than 300 academics from dozens of British universities have pledged to boycott Israeli academic institutions in protest at what they call intolerable human rights violations against the Palestinian people. The declaration, by 343 professors and lecturers, is printed in a full-page advertisement carried in Tuesday’s Guardian, with the title: “A commitment by UK scholars to the rights of Palestinians.”
The pledge says the signatories, from a variety of universities in England and Wales, will not accept invitations to visit Israeli academic institutions, act as referees for them, or take part in events organised or funded by them. They will, however, still work with individual Israeli academics, it adds.
The advert says the signatories are “deeply disturbed by Israel’s illegal occupation of Palestinian land, the intolerable human rights violations that it inflicts on all sections of the Palestinian people, and its apparent determination to resist any feasible settlement”.

maandag 26 oktober 2015

Maandag: Drie dode Palestijnen in Hebron, éen zwaargewonde Israeli


De dode Raed Jaradat (Foto Ma'an)

2x Updated. Israelische militairen hebben maandagavond opnieuw een Palestijnse jongen doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens botsingen met het leger in Beit Einum, bij Hebron, een dorp waabij in de buurt eerder op de dag een 22-jarige Palestijns was doodgeschoten die een soldaat levensgevaarlijk had verwond met een mes. De laatste dode was de 17-jarige Iyad Rawhi Jaradat. Hij was de 60ste Palestijn die deze maand door Israelisch toedoen is omgekomen,
Een woordvoerder van het Israelische leger zei dat de soldaten met rubberkogels op één van de gangmakers van het geweld in het dorp hadden geschoten, en dat hij gevallen was en toen zijn hoofd had bezeerd. De miliairen hadden hem nog eerste hulpverleend, aldus de woordvoerder, voor hij naar het ziekenhusi was vervoerd.  Raed al-Saeed, een arts in het Ahli ziekenhuis in Hebron, zei dat Jaradat toen hij aankwam al dood was. Een Röntgenfoto gaf aan dat er een kogel in zijn hoofd zat.
Eerder op de dag schoten Israelische militairen in Hebron de 19-jarige Saad Muhammad al-Atrash dood. Volgens het leger had hij in de buurt van de Ibrahimi-moskee geprobeerd een militair te steken, Niemand van de Israelische soldaten raakte gewond  Al-Atrash stierf op weg naar het Sha'are Zedek ziekenhuis in Jeruzalem.
En nog weer eerder, in de ochtend, schoten de Israeli's een Palestijn dood die kort daarvoor een Israeli had aangevallen met een mes. De Israeli werd gestoken in de nek en raakte zwaar gewond. Hij werd naar het Sha'are Zedek ziekenhuis in Jeruzalem vervoerd. Politiewoordvoerder Luba Samri zei dat de eerste berichten erop wezen dat het ging om een 19-jarige soldaat. Het leger wilde dat echter niet bevestigen, meldde het persbureau AP.  Het incident vond plaats bij de Beit Einum kruising ten noorden van Hebron. De gedode Palestijn was de 22-jarige Raed Saket Abdul-Rahim Jaradat, uit de plaats Sair. Hij was een student van de Quds Universiteit.

zondag 25 oktober 2015

Zondag: Israeli's schieten 17-jarig schoolmeisje dood in Hebron

Een ''vrouwelijke terroriste'' is zondagmiddag door leden van grenspolitie doodgeschoten bij een checkpoint de Grot van de Patriarchen (de Ibrahimi moskee) in Hebron, meldt de Israelische site YNet. Volgens een woordvoerster van het leger gebeurde dat nadat een lid van de grenspolitie had gezien dat ze mes had. De woordvoerster wist niet of de grenspolitieman gewond was.
Dat was hij niet en dat had ook moeilijk gekund, want de vrouwelijke ''terroriste'', Dania Irsheid, een meisje van 17 dat met haar schooltas op weg was naar school en het checkpoint wilde passeren, viel hem helemaal niet aan. Een ooggetuige zei dat de politieman haar vroeg haar tas te openen Daar kwam blijkbaar een mes uit en vervolgens werd ze neergeschoten.  Ze zou met zeven kogels zijn gedood, waarvan één in haar hoofd.
Eerder schoot een Israelische kolonist met zijn pistool een jonge Palestijn neer die hem zo hebben aangevallen bij het Etzion blok van nederzettingen.

zaterdag 24 oktober 2015

Zaterdag: één dode jongen van 16


De dode Mohammd Zakarna. (Ma'an)

Een Palestijnse jongen van 16 is zaterdagmorgen door Israelische militairen doodgeschoten bij het Jalama checkpoint ten noorden van Jenin op de Westoever. Het Israelische leger meldde dat er een ''aanval met een mes was voorkomen''. Aan Israelische kant raakte niemand gewond. Palestijnse ooggetuigen zeiden dat er helemaal geen sprake was geweest van een aanval met een mes. De dode jongen werd geïdentificeerd als de 16-jarige Muhammed Zakarna uit de plaats Qabatia. Ooggetuigen zeiden dat de Israelische soldaten hem wegsleepten nadat hij was neergeschoten en verhinderden dat personeel van de Palestijnse Rode Halve Maan hulp boden.

Vrijdag: gewonde Palestijn in Gaza overlijdt, bijna 300 gewonden op de Westoever


Een Palestijn in Gaza is vrijdag overleden de gevolgen van verwondingen die hij opliep toen Israelische troepen vorige week het vuur openden op een demonstratie van Palestijnen bij het grenshek. Ashraf al-Qidra, de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid in Gaza, zei dat het ging om Yahya Karira (20 jaar) uit de wijk al-Tuffah. Karira is de 16e Palestijn die sinds het begin van de maand in de Gaza-strook door Israel is gedood. Veertien mensen stierven door kogels; twee, een zwangere moeder en haar tweejarige dochtertje, werden gedood in een  Israelische luchtaanval.
Vijf Israeli's zijn vrijdagmiddag gewond geraakt toen hun auto bij de nederzetting Beit El werd geraakt door een molotovcocktail. Onder de gewonden was een vierjarig meisje dat brandwonden opliep op 35% van haar lichaam. De vier anderen raakten licht gewond. 
Daar tegenover stond dat vrijdag 290 Palestijnen gewond raakten bij diverse botsingen op de Westoever, nadat Palestijnse politieke partijen hadden opgeroepen tot een ''Dag van woede''.

vrijdag 23 oktober 2015

Lies and slander in three Israeli newspapers about Kristallnacht commemoration in Amsterdam

Three Israeli newspapers yesterday carried an outrageous  article about the fact that the ''Platform Stop Racism and Exclusion''(Platform stop Racisme en Uitsluiting) in the Netherlands invited the Palestinian member of the Israeli parliament Haneen Zoabi for its yearly commemoration of the ''Kristallnacht'', the progrom with which the nazis in 1938 started their persecution of the Jews.
The article, by the Jewish Telegraph Agency (JTA), most probably written by its correspondent in the Netherland Cnaan Liphshiz (it was not bylined) was printed in Haaretz, as well as the Jerusalempost and The Times of Israel. 
Its most outstanding feature was that it contained no more than one true fact: namely that Haneen Zoabi indeed is expected to speak at the Kristallnacht commemoration in Amsterdam. The rest consisted of inaccuracies, or should we say:  outright lies, and in one case slander of a well-known youth imam in the Netherlands of a most despicable kind. One wonders how it is possible that no less than three Israeli newspapers which consider themselves quality papers, print rubbish of this kind without even trying to get the true picture.
The article calls the organizing Platform a ''far left group that is shunned by local Jews for its members' perceived animosity toward Israel  and sympathy for Hamas''. That's three lies in one sentence.

donderdag 22 oktober 2015

Israeli's doden Israeli die voor ''aanvaller met nationalistische motieven'' werd aangezien


Hebron 21 oktober 2015 (Haaretz).

Israelische soldaten hebben woensdagavond laat in Jeruzalem per ongeluk een Joodse man doodgeschoten omdat ze dachten dat hij een ''aanvaller met nationalistische motieven'' was, zoals de krant The Times of Israel het noemde. De man was een beveiliger die de twee militairen naar hun identiteitskaart vroeg toen zij in een bus stapten. De soldaten dachten dat hij hun wapen wilde pakken, er ontstond een handgemeen en vervolgens schoten ze hem dood.Daarna bleek hij een Joodse Israeli te zijn.
Donderdagmorgen zijn in Beit Shemesh. (Israel binnen de groene lijn) twee Palestijnen neergeschoten die een aanval zouden hebben willen peggen. Eén van de twee is dood, de ander verkeert in zorgwekkende toestand. Een Israelische tiener zou lichtgewond zijn. De toedracht van dit incident is onduidelijk. In de Israelische pers circuleren verschillende versies. 

woensdag 21 oktober 2015

Woensdag op de Westoever: twee Palestijnen gedood, vijf Israeli's gewond

 De dode Muataz al-Qassam (Foto via Twitter)

Updated. Een jonge Israelische vrouwelijke soldaat van wie de naam niet bekend is gemaakt is woensdag ernstig gewond geraakt bij een aanval met een mes bij de nederzetting Adam ten zuiden van Ramallah. Een soldaat schoot de aanvaller dood, terwijl een metgezel van hem gevangen werd genomen.
Het Palestijnse persbureau Ma'an meldde later dat de naam van de dode Palestijnse jongen Muataz Atallah al-Qassam was. Hij was 22 en kwam uit Al-Eizariyya ten oosten van Jeruzalem.

In Hebron viel een tweede dode: daar overleed woensdag de 54-jarige Hashem al-'Azza. Artsen van het regeringsziekenhuis in Hebron meldden dat de doodsoorzaak verstikking was door een grote dosis traangas.
In de avond overreed een Palestijn in de buurt van het Etzion-nederzettingenblok vier Israeli's (volgens de krant Haaretz soldaten). De vier raakten gewond. De bestuurder van de auto werd neergeschoten ook hij raakte gewond.

Netanyahu: "Hitler wilde de joden niet uitmoorden, het was de mufti''

Israels premier Netanyahu en toespraken, hij kan er wat van die man. In 2014 was hij onderwerp van een lawine van spotrenten, nadat hij in zijn rede voor de Algemene Vergadering van de VN een kinderlijke cartoon van een bom omhoog had gehouden om aan te geven hoe gevaarlijk Irans nucleaire ambities waren. Dit jaar was er een gegeneerd stilzwijgen toen hij  - alweer in een rede voor de VN en alweer pratend over Iran - met en boos gezicht een gênante minuut stilte in acht nam. En nu heeft hij zich in een rede voor het 37ste congres van de World Zionist Organization (WZO) in Jeruzalem op een groteske manier schuldig gemaakt aan geschiedvervalsing.
Volgens Netanyahu viel Hitler eigenlijk nog wel mee wat de ''Endlösung der Judenfrage'' betreft, maar was het de mufti van Jeruzalem, Hajj Amin al-Husseini geweest, die de Führer had overgehaald om de Joden uit te roeien. Sprekend over het Palestijnse verzet tegen de Joodse kolonisatie van Palestina in de vorige eeuw zei Netanyahu:

dinsdag 20 oktober 2015

Dinsdag: vijf dode Palestijnen, één dode Israeli


De doodgeschoten bestuurder bij een bushalte in de buurt van het Etzion-nederzettingenblok (Foto Ma'an)

Twee keer updated.  Vijf Palestijnen zijn dinsdag door Israeli's doodgeschoten, vier bij diverse incidenten op de Westoever en één in Gaza toen Israelische militairen het vuur openden bij een demonstratie bij de grens ter hoogte van het Bureij kamp. De dode daar was Ahmad al-Sarhi (27). Het Israelische leger beweerde dat hij een scherpschutter was die mikte op militairen. Zes anderen werden echter op dezelfde plaats eveneens door  scherpe munitie gewond. Nog drie anderen werden door scherpe munitie geraakt in het noorden van de Gaza-strook en drie mensen raakten gewond door een teveel aan traangas. Israel sloot de Erez-doorgang na de schietpartijen.
In Hebron werden dinsdagavond twee tieners doodgeschoten, de 15-jarige
Bashar Nidal al-Jabari, en de 17-jarige Hussam Jamil al-Jabari. Dat gebeurde bij het checkpoint bij het Rajabi-huis, een huis dicht bij de nederzetting Kiryat Arba dat niet lang geleden door kolonisten was overgenomen. Volgens een woordvoerster van het leger benaderden de twee jongens het checkpoint en probeerde één van hen een soldaat te steken met een mes, waarop de aanwezige soldaten beide jongens doodschoten. Inwoners van Hebron wilden een protestmars houden naar de plek waar de twee waren doodgeschoten, maar werden door de troepen tegengehouden.
Eerder op de dag werd een 50-jarige kolonist uit de nederzetting Kiryat Arba bij Hebron overreden door een Palestijnse vrachtauto. Dat gebeurde nadat zijn auto was getroffen door een steen. Hij stapte uit en werd vervolgens overreden door de vrachtauto, die werd bestuurd door een Palestijn. De Palestijn is - om zijn leven te redden - doorgereden. Hij heeft zichzelf vervolgens uitgeleverd aan de Palestijnse politie. Hij hield vol dat het een ongeluk was.

Warm onthaal voor de top van Hamas in Zuid-Afrika


Khaled Meshaal met de Zuidafrikaanse president Jacob Zuma. (Foto Reuters)

Een delegatie bestaande uit de top van de Palestijnse verzetsbeweging Hamas brengt op dit moment een officieel bezoek aan Zuid-Afrika op uitnodiging van de heersende partij, het ANC.  De delegatie arriveerde zondag en kreeg een warm welkom. Israel heeft woedend op het nieuws gereageerd.
De delegatie wordt aangevoerd door de leider van het politbureau van Hamas, Khaled Meshaal, en bestaat verder uit de nummer twee, Mousa Abu Marzouk en Muhammad Nazzal.De delegatie had zondag een ontmoeting met de '' zes topleiders'' van het ANC, onder wie president Jacob Zuma. Maandagavond gaf het ANC een diner ter ere van de bezoekende leiders van Hamas.  Meshaal gaf zondag samen met president Zuma een persconferentie, waarop hij onder meer een beroep op de PLO en de Palestijnse president Abbas deed om snel samen te komen om het toetreden van Hamas tot de PLO te regelen en een gemeenschappelijk strategie overeen te komen.
Woensdag wordt het bezoek afgesloten met een massa-bijeenkomst in het centrum van Kaapstad en een toespraak van Meshaal tot het Zuid-Afrikaanse parlement.

Israel vernielt appartement van veroordeelde Palestijn in Hebron


(Foto Palestinian Information Center).

De Israelische bezettingsmacht heeft dinsdagmorgen in alle vroegte het appartement vernield van de vrouw en kinderen van een tot twee keer levenslang veroordeelde Palestijnse gevangene uit Hebron.
Een grote troepenmacht bestormde even na middernacht het appartement op de derde verdieping van een gebouw in een buitenwijk van het Zeitoun district in Hebron en vernielde het vervolgens tot en meet de buitenmuren toe.
Het appartement behoorde toe aan Maher Hamdi Hashlamoun, die in november een koloniste overreed en daarna doodstak bij het Etzion blok van nederzettingen ten zuiden van Bethlehem. Hij verwondde nog twee andere mensen voor hij werd neergeschoten door een beveiliger. In maart veroordeelde een Israelische rechter hem tot twee keer levenslang.

maandag 19 oktober 2015

Kolonisten zetten in Jeruzalem met behulp van politie twee gezinnen op straat

(Foto AFP)

Een grote politiemacht met honden en begeleid door een helikopter heeft maandagmorgen vroeg in opdracht van, en samen met leiders van de organisatie van kolonisten ''Ateret Kohanim'' twee families uit hun huizen gezet in de wijk Batn al-Hawa van Silwan, een sectie van Oost-Jeruzalem die pal ten zuiden van de Aqsa-moskee ligt.
Het Wadi Hilweh Information Center in Silwan meldt dat het ging om huizen van familie Abu Nab. Zuheir Rajabi, het hoofd van het Comité in Batn al-Hawa, zei dat tenminste negen mensen dakloos werden: vier mensen uit het huis van Abdullah Abu Nab en vijf uit het huis van zijn broer Sabri. Het huisraad van de families werd eveneens op straat gezet.
Ateret Kohanim baseert het eigendom van de huizen op papieren van vóór 1948 toen de huizen van de familie Abu Nab in bezit waren van Jemenitische Joden die ze gebruikten als synagoge.

zondag 18 oktober 2015

Soldaat en asielzoeker gedood op busstation in Zuid-Israel en 11 mensen gewond


Betonnen slabbben worden afgeladen bij de ingang van de wijk Jabal al-Mukabber in Jeruzalem om die te laten verdwijnen achter een hoge e betonnen Muur - zie hieronder. (Foto Ma'an)

Updated. Een Israelische soldaat is zondagavond doodgeschoten op het centrale busstation van de stad Beer Sheva in Zuid Israel, door een man met een mes en een pistool.  Elf mensen werden gewond van wie vijf ernstig. De aanvaller, de 21-jarige Bedoeïen Mohand al-Oukbi uit Hura in Israel wiens moeder afkomstig was uit Gaza, werd doodgeschoten buiten het busstation, toen hij wilde vluchten. Ook een Eritrese asielzoeker, de 29-jarige Haftom Zarhum, raakte zeer ernstig gewond Hij werd neergeschoten door veiligheidsmensen die hem aanzagen voor de ''terrorist'' en getrapt, bespuugd, geslagen en met muebilair bekogeld door het publiek. Hij overleed een dag later. .
Oukbi, de aanvaller, wilde eerst een vrouw steken, volgens de site YNet, maar die sprayde hem met pepperspray. Daarna schoot hij een soldaat dood, de 19-jarige Omri Levi, en pakte diens M-16 geweer, waarmee hij anderen beschoot en 11 mensen verwondde. Onder de gewonden waren verscheidene beveiligers van het busstation. De aanvaller werd uiteindelijk buiten het busstation doodgeschoten. Het is onduidelijk hoe hij het station binnen kon komen, terwijl alle ingangen worden bewaakt.

zaterdag 17 oktober 2015

Opnieuw valse klanken bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Hte is bijna niet te geloven maar toch echt waar: de band van het Israelische leger dat vorig jaar Gaza voor de derde keer in vijf jaar nog weer een beetje verder verwoestte, komt weer  optreden in Nederland.
De ''meest muzikale jongeren van het leger'', zoals het in de aankondiging heet, treden op 22 oktober op in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Zij zullen dan met vrolijke liedjes proberen te verhullen dat dit leger in 2014 alleen al in de Gaza-strook 2256 mensen doodde (van wie 551 baby's en kinderen) 100.000 mensen dakloos maakte en de bij vorige invallen al behoorlijk verwoeste infrastructuur nog verder vernielde, zodat de Strook volgens hedendaagse maatstaven eigenlijk gewoon onbewoonbaar is geworden. En dan hebben we het nog niet gehad over de Westoever en Jeruzalem, met zijn nederzettingen, landroof, Muur, buitengerechtelijke executies, checkpoints, huisuitzettingen, nachtelijke invallen, en strafacties jegens demonstraties.
Uitermate beschamend dat dit clubje geünifomeerde clowns p.r. mag komen bedrijven. Maar gelukkig zal ertegen worden gedemonstreerd, zoals blijkt uit onderstaande aankondiging:

Zaterdag: weer vijf dode Palestijnse tieners


De dode Bayan Ahmed Assila (16) in een straat in Hebron. (Foto via Twitter)

Vier keer updated. Israeli's hebben zaterdagavond nog twee Palestijnse tieners doodgeschoten die gepoogd zouden hebben Israeli's aan te vallen met een mes. Zaterdagochtend werden al drie Palestijnse tieners na al of niet vermeende aanvallen met hmessen doodgeschoten, zodat het totaal op vijf kwam. Aan Israelische kant werd niemand ernstig of zelfs maar matig ernstig gewond. De twee nieuwe doden brengen het aantal Palestijnen dat sinds 1 oktober is doodgeschoten op 44. Voor het hele jaar staat het nu op 68 of 69 doden.
 In centraal Hebron werd en Palestijn neergeschoten in Shuhada Straat, de tweede keer dat dat daar die dag gebeurde, nadat hij een Israelische soldaat zou hebben aangevallen. De  soldaat raakte licht gewond aan de schouder. De Palestijn werd naar het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem gebracht, waar hij overleed.
Bij het Qalandiya checkpoint bij Ramallah werd een andere Palestijn doodgeschoten, nadat hij een man van de grenspolitie had gestoken en licht verwond.

vrijdag 16 oktober 2015

Vrijdag: vijf dode Palestijnen, één ''aanslag met mes'', brandstichting in Josef's tombe.


Een crew van de tv-zender Al-Quds maakte een opname van het incident in Kiryat Arba waarbij een Palestijn, verkleed als iemand van de pers,een soldaat zou hebben aangevallen en werd doodgeschoten.

Vijf Palestijnen zijn deze vrijdag gedood, en tenminste 150 gewond door Israelische militairen afgeschoten scherpe munitie en ''rubberkogel'' in de bezette gebieden. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Gezondheid bekendgemaakt.
In Nablus werd de 19-jarige Ihab Jihad Hanani, tijdens onlusten doodgeschoten. Tijdens demonstraties in de Gaza-strook werden Yahiya Abd al-Qader Farhat (24) en Mahmoud Hatim Hmeid (22)gedood , terwijl daar Shawiq Jamal Jabr (37) overleed aan verwondingen die hij opliep toen Israelishe troepen vorige week het vuur openden. Bij Hebron, in de nederzetting Kiryat Arba, tenslotte, werd de 26-jarige Eyad Khalil Awawdeh doodgeschoten nadat hij een Israelische soldaat zou hebben aangevallen. Hij deed dat onder de dekmantel dat hij een lid van de pers zou zijn, met een camera in de hand, en gekleed in een geel vest met het duidelijke opschrift ''press''. Verschillende soldaten opende het vuur op hem nadat hij de soldaat zou hebben gestoken. De soldaat raakte lichtgewond.

donderdag 15 oktober 2015

Woensdag: twee ''aanvallen met messen'' en drie dode Palestijnen


President Mahmoud Abbas hield woensdagavond een tv-toespraak waarin hij niets nieuws vertelde. Israelische politici buitelden echter over hem heen omdat hij zei dat Israel een13-jarige jongen, Ahmed Manasra, die in de Jeruzalemse nederzetting Pisgat Zeëv werd neergeschoten, had ''geëxecuteerd''. Onder meer het bureau van Netanyahu weer erop dat de jongen, die een 13-jarige Israelische jongen op een fiets zou hebben gestoken en ernstig verwond, in het Hadassah-ziekenhuis ligt en nog leeft. 

Israelische politiemannen hebben woensdag weer twee Palestijnen doodgeschoten die betrokken zouden zijn geweest bij aanvallen met messen. Eén van de twee was de 23-jarige Ahmad Shaaban uit Ras al-Amud in Jeruzalem. Hij viel een 70-jarige vrouw aan op het centrale busstation in Jeruzalem. De vrouw werd matig tot ernstig gewond. Shaaban werd ter plekke doodgeschoten, volgesn de site YNet toen hij op de bus wilde stappen. Shabaan was zeven maanden geleden vrijgekomen uit een Israelische gevangenis. Amjad Abu Asab, het hoofd van het Palestijnse Comité voor de gevangenen in Jeruzalem zei dat hij in april 2012 was opgepakt na een confrontatie met kolonisten. Hij had drie jaar vast gezeten.

woensdag 14 oktober 2015

Israel sluit Arabisch Jeruzalem af met checkpoints

Checkpoint bij de wijk Jabal Mukabber (Foto Haaretz).

Israel heet woensdag checkpoints opgezet bij de Arabische wijken van Jeruzalem en extra-troepen ingezet. Mohamed al-Hummus, een lid van het Follow-up Co ité vertelde het persbureau Ma'an News, dat de wijken Issawiya en at-Tur zijn afgesloten door checkpoint waar automobilisten willekeurig worden tegengehouden. Ook worden jongeren aan inspecties onderworpen, volgens Al-Hummus, en vaak op een vernederende manier, bijvoorbeeld door hen te dwingen zich uit te kleden. Ook hebben Israelische troepen posities ingenomen rond de Oude Stad.
In de nacht waren er invallen in Issawiya en at-Tur waarbij tenminste 12 arrestaties werden verricht. In de ochtend veegden politie-eenheden weer de ruimte rond de Aqsa-moskee schoon voorafgaande aan het bezoek van een groep rechtse Joden die er wilden komen bidden en een 60-tal vrouwen die Israel op een zwarte lijst heeft geplaatst, werd verhinderd het gebied binnen te gaan.

dinsdag 13 oktober 2015

Joods koren op de molen van de PVV

home
Asielzoekers en de Nederlanders, het gaat blijkbaar niet goed samen, het wil maar niet vlotten. In het dorpje Oranje waren de 140 inwoners  bang dat hun dames door ''testosteronbommen'' zouden worden verkracht. In Woerden werden vuurwerkbommen naar een AZC geworpen door lieden die (vermoedelijk) bezorgd waren voor ''onze eigen Europese cultuur''. En dat is lang niet alles wat er aan problemen is met de opvang van vreemdelingen - al of niet onder invloed van de stijgende populariteit van de blonde Voorman. Nederland staat nu eenmaal bekend als uitermate gastvrij.
En zo is er dus nu ook in Amstelveen een probleem. Daar wonen namelijk redelijk veel Joden.Vandaag liep bij mij, als lid van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, een brief m'n emailbox binnen van het Centraal Joods Overleg (CJO), de overkoepelende organisatie van Nederlandse Joodse organisaties:
''Het Centraal Joods Overleg en de plaatselijke Joodse organisaties in Amsterdam en Amstelveen'', lees ik, ''maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van de Joodse gemeenschap naar aanleiding van de opvang van Syrische en Irakese vluchtelingen in een gebouw aan de Laan van Kronenburg in Amstelveen.

Dinsdag: weer een dode Palestijn bij demonstraties op de Westoever

Mu'ataz Zawahreh

Israelische militairen hebben dinsdag weer een Palestijn doodgeschoten tijdens de wijdverbreide onlusten op de Westoever. Ditmaal was het de 27-jarige Mu'ataz Ibrahim Zawahreh, uit het Deheishe kamp bij Bethlehem. Hij werd door scherpe munitie in de borst getroffen en overleed in een ziekenhuis in Beit Jala. Mu'ataz was de broer van de 32-jarige Ghassan Zawahreh, een van mannen die al enige weken (met een onderbreking) in Israelische gevangenissen een hongerstaking houden tegen hun administratieve gevangenschap. Mu'ataz Zawahreh was de 30ste Palestijn die sinds 1 oktober door Israelische kogels is gedood.
Meer dan 400 Palestijnen werden dinsdag, de 12e dag van de onlusten, bij diverse clashes op de Westoever en Gaza gewond, volgens een opgave van de Rode halve Maan. Tenminste 31 van hen werden getroffen door scherpe munitie.

VS doet niet mee met Israelische aanval op Iran, Israel mobiliseert 2 divisies voor Rafah

Het Israelische oorlogskabinet vergadert (Isr. regeringsvoorlichtingsdienst)  President Biden heeft de Israelische premier Netanyahu verteld...