dinsdag 13 oktober 2015

Joods koren op de molen van de PVV

home
Asielzoekers en de Nederlanders, het gaat blijkbaar niet goed samen, het wil maar niet vlotten. In het dorpje Oranje waren de 140 inwoners  bang dat hun dames door ''testosteronbommen'' zouden worden verkracht. In Woerden werden vuurwerkbommen naar een AZC geworpen door lieden die (vermoedelijk) bezorgd waren voor ''onze eigen Europese cultuur''. En dat is lang niet alles wat er aan problemen is met de opvang van vreemdelingen - al of niet onder invloed van de stijgende populariteit van de blonde Voorman. Nederland staat nu eenmaal bekend als uitermate gastvrij.
En zo is er dus nu ook in Amstelveen een probleem. Daar wonen namelijk redelijk veel Joden.Vandaag liep bij mij, als lid van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, een brief m'n emailbox binnen van het Centraal Joods Overleg (CJO), de overkoepelende organisatie van Nederlandse Joodse organisaties:
''Het Centraal Joods Overleg en de plaatselijke Joodse organisaties in Amsterdam en Amstelveen'', lees ik, ''maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van de Joodse gemeenschap naar aanleiding van de opvang van Syrische en Irakese vluchtelingen in een gebouw aan de Laan van Kronenburg in Amstelveen.
''De Joodse organisaties spreken zich nadrukkelijk niet uit tegen de komst van asielzoekers naar Amstelveen. Zoals velen in Nederland vinden ook zij dat gemeentes, dus ook de gemeente Amstelveen haar verantwoordelijkheid moet nemen voor hen die vluchten voor oorlog en geweld.
De organisaties wijzen er evenwel op dat de genoemde locatie midden in de Joodse infrastructuur ligt en derhalve bijzonder ongelukkig is gekozen.''

''Doordat de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) uitgaat van een verhoogde kans op terreuraanslagen staan Joodse instellingen al langere tijd onder strenge bewaking van onder meer de Koninklijke Marechaussee. Het merendeel van deze dreiging is afkomstig van individuen en organisaties uit landen waar de huidige asielzoekers vandaan komen en waar officiële kanalen zich zeer negatief over Joden uitlaten,'' zegt het CJO nog.
Kijk, dat zeiden ze nu in Oranje en Woerden ook. We zijn niet tegen de komst van vluchtelingen, oh nee, die mensen zijn nu eenmaal zielig. Maar ja, toch maar liever niet hier, want dit is niet de goede plek.
In Oranje waren ze bang voor testosteron, in Woerden voor ''onze cultuur'', elders voor weer wat anders, en de Joodse gemeenschap doet er een schepje bovenop en voegt aan het rijtje bezwaren het toverwoordje ''antisemitisme'' toe.
Antisemitisme?! Jawel. Het CJO zegt het weliswaar niet met zoveel woorden in het persbericht, maar als we luisteren naar wat de voorzitter van het CJO, de heer Ron van der Wieken, erover te zeggen heeft, dan is dat dus wel waar het over gaat.  Ik kan de opname van de NOS-uitzending hier helaas niet reproduceren, maar wie de moeite neemt om de video te bekijken, hoort dat Van der Wieken ons vertelt dat mensen uit de landen waar de vluchtelingen vandaan komen, zoals Irak en Syrië, ''hun hele leven zijn gebrainwashed en dat hen geleerd is Joden te haten''.
Nou, en Van der Wieken kan het weten. Hij heeft immers een boekje over antisemitisme geschreven. Weliswaar staat dat vol clichés, en weliswaar is van der Wieken - afgezien misschien van een toeristisch tripje naar de pyramides van Egypte of zoiets - nog nooit in een Arabisch land geweest, maar voor mensen zoals hij is dat ook niet nodig om te weten dat alle Arabieren antisemieten zijn. Dat is de communis opinio van de club waartoe hij behoort en van wie hij het gedachtegoed deelt, de Likoed (ook al heeft hij mij destijds alleen maar 'bij wijze van grap'  verteld dat hij daar lid van zou zijn).Rechtse Israeli's, en rechtse Joden zoals hij zijn het daar namelijk broederlijk over eens: alle Arabieren haten de Joden. Van der Wieken zegt nog net niet dat ze dat moeten vanwege hun geloof en de Koran, maar van iemand die een aantal jaren geleden een rel veroorzaakte die de landelijke pers haalde omdat zijn overbuurvrouw een Palestijnse vlag had uitgehangen, had ons ook dat niet hoeven te verbazen.
Van der Wieken put uit dezelfde rechtse Israelische bron waaruit al jaren het beeld wordt aangewakkerd dat het Midden-Oostenconflict niet gaat over het verzet van Arabieren tegen het gedrag van de staat Israel, maar dat het gaat over de haat van Arabieren jegens Joden. Mensen als hij hameren er al jaren op dat kritiek op Israel in feite niet als kritiek op Israels politiek is bedoeld, maar domweg voortkomt uit een eeuwenoude haat die is te karakteriseren als antisemitisme. Mensen als Van der Wieken negeren het feit dat Joodse zakenmensen en journalisten (zoals ikzelf en - veelal Amerikaanse - collega's), ongehinderd in landen als Egypte hebben gewoond of nog wonen, vrijuit kunnen reizen door de Arabische wereld en er vrienden hebben. Die - en in dit geval spreek ik vooral namens mezelf - allemaal weten wat mijn religie is. Het past niet in de ideologie van de Van der Wiekens, of hun versimpelde wereldbeeld dat zoiets bestaat. Dat je als Jood heel goed met Arabieren kan omgaan en bevriend zijn, zolang je er maar niet van overtuigd bent dat alle Palestijnen terroristen en indringers zijn, het heilige land en Jeruzalem altijd al Joods zijn geweest en de nederzettingen prima in orde. Als je er, zoals de Van der Wiekens, dat allemaal wèl vindt, heb je een probleem. En dan kan je er dus maar beter vanuit gaan dat alle fundamentele kritiek op Israel toch maar uit antisemitisme voortkomt. Dan hoeft Israel zich er ook niets van aan te trekken, en kan het gewoon lekker doorgaan met steeds meer grond en grondstoffen van de Palestijnse gebieden te stelen en de Palestijnen te onderdrukken. En dan heb jij ook gewoon gelijk. Dat is de kern van wat de van der Wiekens van deze wereld denken.
Het is treurig dat het CJO, als overkoepelende Joodse organisatie in deze benepen, racistische visie meegaat en zo nog een extraatje toevoegt aan de anti-sfeer, waarin met name de PVV het zo goed doet. De Tora herhaalt tenslotte niet voor niets meerdere malen de vermaning dat de vreemdeling gerespecteerd moet worden, omdat ''u zelf vreemdeling bent geweest in Egypte''. Dat de Joodse gemeenschap zich op de hoogte wil stellen van de details rond de komst van die ''vreemdelingen'', zoals bijvoorbeeld hoe de eventuele screening om wie het gaat in zijn werk gaat, is natuurlijk wèl begrijpelijk. Tenslotte is het ook weer niet nodig om te doen alsof er helemaal geen vijanden van Joden en Israeli's uit Syrië of Irak afkomstig zouden kunnen zijn - al ligt het wel voor de hand om te veronderstellen dat de mensen van ISIS nou net niét tot de vluchtelingen zullen behoren. Maar dat op de hoogte stellen had toch echt beter achter de schermen of wat meer low-key gekund dan via zo'n persbericht. En wat Van der Wieken ervan bakt is niets anders dan een schandalige vertoning van islamofobie. Laat hij, voordat hij iedereen uit Syrië voor antisemiet uitmaakt, liever eens een keer bij zichzelf te rade gaan en zich afvragen waarom mensen een hekel kunnen hebben aan lieden als hij, die volhouden dat de bezette gebieden in feite ''betwiste'' gebieden zijn en de nederzettingen dus OK zijn. Laat hij liever eerst eens afstand nemen van een politiek die alle mensenrechten met voeten treedt, voordat hij met veel aplomb een zogenaamd deskundig oordeel velt over mensen van wie hij de achtergrond totaal niet kent en niet eens kennen kàn.
En weliswaar voegt het CJO nog een hoopgevende opmerking toe aan haar persbericht, door te zeggend dat ''de Joodse gemeenschap graag [wil] bijdragen aan de integratie van vluchtelingen in onze maatschappij door het gesprek aan te gaan met de bewoners van het ACZ (sic!) over de tolerante en pluriforme samenleving waarin zij nu terecht zijn gekomen, ook als het gaat om verschillen in religieuze overtuiging''. Maar omdat ik als pessoptimistische waarnemer heel wat zogenaamde ''dialoog-bijeenkomsten'' met Palestijnen, of Marokkanen in mijn leven heb bijgewoond, voeg ik graag aan toe dat het de dialoog niet echt vooruit helpt als de  Joodse kant van de dialoog-tafel van de gesprekspartners eist dat ze eerst helder en duidelijk gaan uitleggen hoe ernstig de Holocaust is geweest en vervolgens dat ze het bestaansrecht van Israel gaan erkennen, voordat er verder kan worden gepraat.
Tenslotte: ik weet dat ik me met de regels hierboven misschien nog wel impopulairder maak dan ik bij sommigen binnen de Joodse gemeenschap toch al ben.  Maar zoals Israel zich steeds verder en verder terugtrekt achter een soort ghettomuren, zo wordt ook de Joodse gemeenschap in Nederland steeds meer xeno- en islamofoob. Het is tijd dat er eens flink hard aan de bel wordt getrokken. Al zal het wel weer niet helpen dat ik dat zeg.

19 opmerkingen:

Unknown zei

Abu: Een heel goed en helder stuk. Ik ben blij dat je dit onder de aandacht brengt, want ik zie dit veel te weinig in de actualiteit zoals in kranten of op tv e.d. Jammer dat je niet een breder publiek kunt bereiken. Bijvoorbeeld als ingezonden stuk in de NRC of zo! Ik noem maar wat.

inke zei

Het heeft op Joop.nl en in Trouw gestaan. Alleen niet zo inzichtelijk gemaakt als Abu heeft gedaan. Ik vind het schokkend dat mensen nu, in 2015 zo'n Sjtetl mentaliteit kunnen hebben en verwachten dat iedereen dat heel logisch en begrijpelijk moet vinden. Hoewel, de dorpen van de illegale kolonisten op de West Bank zijn natuurlijk ook sjtetl's. Daarbuiten wachten de Kozakken!

Gennadi zei

Ik vraag me af of jij genoeg vrienden binnen de Joodse Gemeenschap heeft om minjan te maken. Denk ik niet.

Gennadi zei

Wat weet jij eigenlijk can Sjtetls en de Kozakken,inke?

joop zei

Zou hier maar eens naar luisteren, joden inAmstelveen, treurige opmerkingen.....
http://www.at5.nl/artikelen/148389/bezoeker-informatieavond-vluchtelingen-amstelveen-039mijn-wijk-verdedigen039

Abu Pessoptimist zei

Gennadi,
Haha, maak je geen zorgen. Maar als het ik ooit zover zou komen, vraag ik jou wel als tiende man.

inke zei

Wat weet jij eigenlijk can Sjtetls en de Kozakken,inke?

Sjtetl
Met een sjtetl of shtetl (Jiddisch, als verkleinwoord afgeleid van het Duitse Stadt of Statt) wordt een dorpje of stadje aangeduid met een breed vertegenwoordigde orthodox-joodse gemeenschap.

De term heeft zijn oorsprong in Centraal-Europa, met name Polen.

Ook vandaag de dag zijn er shtetls: in Amerika en Israël. Joden uit Europa hebben daar land gekocht en dorpen opgericht. Deze dorpen behoren vaak ideologisch tot een bepaalde chassidische beweging. Voorbeelden zijn:

Kiryas Joel, in de staat New York, van Satmarrer chassidim
New Square, nabij New York, van Skverrer chassidim
Kiryas Tzanz, in Netanya, Israël, van Tzanzer chassidim

In Israël wordt de term vaak ook door seculiere joden gebruikt om op negatieve wijze te verwijzen naar charedisch-joodse wijken in Israëlische steden, met name in Jeruzalem.

André Meijerink zei

Beste Abu,
Er staat geen bronvermelding, dus ik ga er van uit dat de tekst uw eigen woorden zijn. Het is mij niet duidelijk waar u met dit stuk heen wilt. De mensen uit Oranjedorp hadden geen moeite met de komst van asielzoekers, maar wel met het grote aantal. Het werpen van vuurwerkbommen in Woerden is van een hele andere orde dan je bezorgheid uitspreken over de komst van asielzoekers naar je omgeving, zoals in Amstelveen.
Hoewel het misschien niet terecht is dat de heer Van der Wieken beweert/suggereert dat de overgrote meerderheid van de vluchtelingen vervuld is met jodenhaat, ik kan zijn bezorgheid wel begrijpen. Kijk alleen maar naar de aanslag in Brussel op een joods museum, een klein half jaar geleden met als resultaat meerdere doden.
Het woord 'islamofobie' suggereert dat angst voor de islam onterecht is. Ik zal niet zeggen dat islamieten in het algemeen oorlogszuchtig of vijandig zijn, maar de islam zelf is ten diepste geen vredelievende godsdienst. Angst voor de islam is reëel: kijk naar Boko Haram, IS, Hamas, Al Shabaab, etc.
Kortom, ik vind uw stuk niet getuigen van enig begrip voor de joodse situatie in Amstelveen, terwijl dat wel op z'n plaats was geweest.

Lucas zei

Ron van der Wieken monopoliseert de beeldvorming over Joodse gastvrijheid.


"Ook al is Iran meestal niet positief in het nieuws, het is te danken aan de vriendelijke bevolking dat je je als bezoeker in deze bijzondere omgeving volledig kunt ontspannen."

http://www.joodseomroep.nl/gastvrijheid-kan-ook-anders/

Lucas zei

Ron van der Wieken monopoliseert de beeldvorming over Joodse gastvrijheid.
Lucas

"Ook al is Iran meestal niet positief in het nieuws, het is te danken aan de vriendelijke bevolking dat je je als bezoeker in deze bijzondere omgeving volledig kunt ontspannen."

http://www.joodseomroep.nl/gastvrijheid-kan-ook-anders/

Abu Pessoptimist zei

André Meijerink,
U verrast mij nou ook nooit eens met een mening. Ja, het stuk is inderdaad door mij geschreven en ik leg erin uit dat de verreweg meeste Syriërs wel een hekel aan Israel zullen hebben, maar dat dit niet hetzelfde is als antisemiet zijn. Zodat er niet echt een reden is waarom ze in Amstelveen geweigerd zouden moeten worden, Zeker niet door Joden. Wij Joden hebben namelijk het vluchtelingenschap aan den lijve ondervonden in de loop van hun geschiedenis. Jammer dat u dat niet hebt begrepen. Wat uw opmerking over de islam betreft: inderdaad zijn er de laatste tijd wat erg militante organisaties op de been die zich beroepen op de islam. Het christendom is gelukkig heel anders. Dat heeft alleen wat Kruistochten op zijn geweten, een moordpartij op 10-duizenden Albigenzen, een inquisitie, een enkele 30-jarige, 60-jarige og 80-jarige oorlog, wat Balkanoorlogen, twee wereldoorlogen en een Holocaust. Misschien vergeet ik nog wel een paar conflicten en moorpartijen, maar vanzelfsprekend is het een veel vredelievender religie dan de islam.

Abu Pessoptimist zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Abu Pessoptimist zei

André Meijerink,
Ik vergat inderdaad nog een paar dingen die werden bedreven uit naam van het beschaving brengende christendom : de 12 miljoen zwarte mensen die omkwamen in de slaventijd, de 100-duizenden (zoniet meer dan een miljoen) Indonesiërs die we hebben gedood in''ons Indië'', de meer dan een miljoen Algerijnen die de Fransen tussen 1830 en 1962 een kopje kleiner hebben gemaakt. de 10 miljoen die Leopold II van België in zijn wingewest Congo liet ombrengen, de Indianen die nagenoeg werden uitgeroeid in Amerika en de Aboriginals in Australië. En ook deze lijst is niet compleet

Elisabeth zei

Meneer Meijerink, u zegt: "kijk naar Boko Haram, IS, Hamas, Al Shabaab, etc."

Toen ik opgroeide was er altijd sprake van Protestanten en Katholieken die elkaar uitmoordden in Ierland, van Katholieke regimes die massaal Indiaanse boeren uitmoordden in Guatemala en El Salvador. In mijn studententijd staken Servische milities die Kroaten en Bosnische moslims uitmoordden en verkrachtten trots drie vingers in de lucht (dat symboliseerde de drie-eenheid) en Kroatische milities sloegen trots kruisjes als ze Orthodoxe Serviers uitmoordden en verkrachtten. (Vrouwen roven en verkrachten is echt niet uitgevonden door IS. Er waren hele hotels ingericht als verkrachtingskampen in Yoegoslavie in die tijd.)

Bent u een beetje kort van memorie meneer Meijerink?? Of gewoon seniel?

En vindt u echt dat het veroordelen van het verbranden van Palestijnse babies een 'verachtelijke uiting van Joodse zelfhaat' is, zoals dat Christelijke secteblaadje van u beweert? Daar hebt u niet op durven reageren tot nu toe.

U bent volkomen hypocriet of gewoon dom (en waarschijnlijk allebei) als u niet ziet dat alle godsdiensten in verschillende perioden een magneet voor moorddadig tuig zijn geweest, als de historische of politieke context van een bepaald land of een bepaalde regio daar een voedingsbodem voor vormde.

Elisabeth zei

Meneer Meijerink, u zegt: "kijk naar Boko Haram, IS, Hamas, Al Shabaab, etc."

Toen ik opgroeide was er altijd sprake van Protestanten en Katholieken die elkaar uitmoordden in Ierland, van Katholieke regimes die massaal Indiaanse boeren uitmoordden in Guatemala en El Salvador. In mijn studententijd staken Servische milities die Kroaten en Bosnische moslims uitmoordden en verkrachtten trots drie vingers in de lucht (dat symboliseerde de drie-eenheid) en Kroatische milities sloegen trots kruisjes als ze Orthodoxe Serviers uitmoordden en verkrachtten. (Vrouwen roven en verkrachten is echt niet uitgevonden door IS. Er waren hele hotels ingericht als verkrachtingskampen in Yoegoslavie in die tijd.)

Bent u een beetje kort van memorie meneer Meijerink?? Of gewoon seniel?

En vindt u echt dat het veroordelen van het verbranden van Palestijnse babies een 'verachtelijke uiting van Joodse zelfhaat' is, zoals dat Christelijke secteblaadje van u beweert? Daar hebt u niet op durven reageren tot nu toe.

U bent volkomen hypocriet of gewoon dom (en waarschijnlijk allebei) als u niet ziet dat alle godsdiensten in verschillende perioden een magneet voor moorddadig tuig zijn geweest, als de historische of politieke context van een bepaald land of een bepaalde regio daar een voedingsbodem voor vormde.

Elisabeth zei

Meneer Meijerink, u zegt: "kijk naar Boko Haram, IS, Hamas, Al Shabaab, etc."

Toen ik opgroeide was er altijd sprake van Protestanten en Katholieken die elkaar uitmoordden in Ierland, van Katholieke regimes die massaal Indiaanse boeren uitmoordden in Guatemala en El Salvador. In mijn studententijd staken Servische milities die Kroaten en Bosnische moslims uitmoordden en verkrachtten trots drie vingers in de lucht (dat symboliseerde de drie-eenheid) en Kroatische milities sloegen trots kruisjes als ze Orthodoxe Serviers uitmoordden en verkrachtten. (Vrouwen roven en verkrachten is echt niet uitgevonden door IS. Er waren hele hotels ingericht als verkrachtingskampen in Yoegoslavie in die tijd.)

Bent u een beetje kort van memorie meneer Meijerink?? Of gewoon seniel?

En vindt u echt dat het veroordelen van het verbranden van Palestijnse babies een 'verachtelijke uiting van Joodse zelfhaat' is, zoals dat Christelijke secteblaadje van u beweert? Daar hebt u niet op durven reageren tot nu toe.

U bent volkomen hypocriet of gewoon dom (en waarschijnlijk allebei) als u niet ziet dat alle godsdiensten in verschillende perioden een magneet voor moorddadig tuig zijn geweest, als de historische of politieke context van een bepaald land of een bepaalde regio daar een voedingsbodem voor vormde.

Nestor Makhno zei

Nestor Makhno mmuskens@xs4all.nl
Aan Inke's opmerking m.b.t. de shtetls kan ik nog iets toevoegen. Shtetls waren vrijwel volledig joodse gesloten dorpen in Polen en Oekraine. De rabbis waren er de baas en dat wilden ze weten ook. Ieder afwijkend gedachtengoed werd keihard gesanctioneerd. Een van de redenen en misschien wel de enige dat het anti-semitisme in Polen en Oekraine zo uitgesproken was en misschien nog wel is, was het fenomeen van de Arenda. De Oekraine maakte tot de Poolse delingen in de achttiende eeuw deel uit van de Pools Litouwse bond, gesmeed in de zestiende eeuw. De Poolse adel, de Schlachta was het op grond van religieus getinte wettelijke verordeningen niet toegestaan hun uitgestrekte landgoederen zelf te beheren. Dus verkochten ze per opbod eens in de zoveel jaren de exploitatie van deze landgoederen inclusief Poolse en Ukrainse dorpen. Degenen die de pacht verwierven hadden slechts één doel voor ogen. De pachtsom terugverdienen en er een flinke winst op te maken. Dat ging met rücksichtslose uitbuiting van de Poolse en Ukrainse bevolking gepaard. Het waren overwegend joden die de pacht- tol- en belastingrechtheffing rechten verwierven. De haat die dit teweegbracht kwam tot een uitbarsting in 1648 toen Chmelnitsky in opstand kwam en honderdduizenden Polen, Joden en ( Rooms Katholieke ) klerikalen ombracht De Chemelnitsky opstand was de voorbode en de aanleiding tot een geweldige verzwakking van Pools Litouwse bond die zou resulteren in haar beëindiging in 1772 met de eerste van drie delingen. Eigenlijk was dat, zeker voor het Joodse volksdeel niet negatief. Met het ontstaan van de moderne staat op het eind van de achttiende eeuw kwam ook langzamerhand een einde aan de verstikkende joodse orthodoxie en de rabbinale terreur. Zo was het joden verboden iets anders te lezen dan joodse religieuze boeken of een andere taal dan het Jiddisch te spreken. Nog in 1848 verordonneerden de joodse orthodoxe rabbis in Lwow de vergiftiging van een rabbi uit west Europa die de kleine liberale joodse gemeenschap had uitgenodigd om hun gemeente te komen leiden. Een van de grootste ketterijen die de liberale gemeenschap er op nahield was de introductie en het praktiseren van de Bar Mitzwah. Nu, bij het inrichten als AZC van ene kantoorgebouw op de grens van Amstelveen/ Amsterdam zou je uit de reacties van een aantal Joodse zegslieden kunnen afleiden dat de aloude vóór achttiende eeuwse Shtetlmentaliteit weer herleefd. Ik kan dat maar op een manier kwalificeren: beangstigend

André Meijerink zei

Beste Elisabeth,
Er lopen een paar onderwerpen door elkaar, maar ik zal m'n best doen op uw vragen in te gaan. Wat de brandstichting betreft: wie het ook gedaan heeft het is verwerpelijk. Als het klopt wat u zegt dat een joodse kolonist dat heeft gedaan, dan is dat is dat wat mij betreft dus ook verwerpelijk. Meer kan ik er niet van maken.
Ik maak overigens uit uw verwijzing op dat u ook artikelen van IsraelToday leest; dus daarin verschillen we niet van elkaar.

Wat mijn verwijzing betreft naar islamitische terroeurorganisaties: hiermee heb ik niet de verschrikkelijke zaken vergoeilijkt die in naam van Christus zijn gedaan. Integendeel! ik begrijp daarom ook uw felle reactie niet.
Het schrijven van Abu ging niet over christelijke organsiaties. Het ging over de angst die een joodse gemeenschap heeft voor asielzoekers met doorgaans een islamitische achtergrond. En die angst vind ik begrijpelijk.

Elisabeth zei

Beste Meneer Meijerink,
U heeft gelijk dat mijn toon te fel was. Ik al later dieper op uw reactie ingaan.
Met vriendelijke groet,
Elisabeth

Honger wordt acuut, maar de VS houden voor de derde keer een bestand in Gaza tegen

Met moeite is nog een vrachtauto te onderscheiden. (Foto Arab48) De VS hebben een zware verantwoordelijkheid op zich geladen door dinsdag vo...