donderdag 28 december 2023

Duizenden in Gaza opnieuw op de vlucht en een waarschuwing voor de situatie op de Westoever


Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn tienduizenden in Midden-Gaza en Khan Younis intussen opnieuw op de vlucht. Onder meer de luchtaanval op het Maghazi-kamp, die naar intussen is gebleken 109 slachtoffers heeft geëist, was één van de redenen. Mogelijk een andere is dat Israel ook meer nieuwe troepen naar Khan Younis heeft gestuurd om daar de zoektocht naar Hamas te intensiveren. De opperbevelhebber van het Israelische leger maakte woensdag op een persconferentie bekend dat een nieuwe fase van de strijd aanbreekt, waarbij Israel zich meer op het zuiden en op Khan Younis gaat concentreren. Woensdag was de tol 195 doden, waarbij onder meer vijf slachtoffers vielen bij een aanval op een UNRWA-school voor meisjes in het Maghazi-kamp. Maar donderdagmorgen vielen bij nieuwe aanvallen op Beit Lahya in het noorden en het Maghazi-kamp en Khan Younis volgens opgaven van het media-bureau van de regering tenminste 50 slachtoffers. In Beit Lachya werden onder meer twee broers, allebei journalisten, en gedood en in Khan Younis 10 mensen een aanval in de omgeving van het Amal-ziekenhuis. Het jongste dodental is 21.320, met 55.603 gewonden terwijl er ruim 7.000 men onder het puin liggen. Volgens de organisatie Euro-Med is dat echter onzin. Zij gaan zonder meer al uit van een dodental van rond de 30.000. Ook het Israelische leger verloor weer drie man, twee officieren en een soldaat. Hun dodental bedraagt nu 179. Verder zou het aantal gewonden erg hoog zijn, namelijk rond de 3.000.
                                                                   (Foto's Arab48)
Op de Westoever vielen bij de inval van dinsdag en woensdag in Tulkarem, die 20 uur duurde, zes doden. Het was ene groepje jongeren dat stond te kijken naar het verloop van de gebeurtenissen, dat zonder waarschuwing werd getroffen door een raket vanuit een drone. Ze werden geïdentificeerd als Ahmed Hamersha (19), Ahnmed Issa (19), Adham Mohammed Fahmawi, Yazan Wahid Fahmawi (23), Fares Hossam Fahmawi (29). en Hamza Mustafa Fahmawi (17), terwijl een 24-jarige levensgevaarlijk werd gewond. Intussen overleed de 24-jarige Abdel Karim Badirat uit dezelfde plaats als gevolg van verwondingen die hij had opgelopen op 14 november . En bij een inval in Ramallah werd Hazem Abdel Fatah Qatawi doodgeschoten, terwijl bij de hevige rellen die er uitbraken 14 andere gewond raakten van wie vier door kogels. Het totaal aantal doden sinds 7 oktober op de Westoever bedraagt nu 314. Er zijn 3.450 gewonden. 
De zes van Nur Shams (foto Wafa)
De Israeli's hadden ook iets nieuws: sinds woensdag overvielen ze zes geldwisselkantoren die  onder toezicht stonden van Palestinian Monetary Authority (PMA), boorden in één geval een brandkast open, en namen  in totaal een bedrag mee van 2,5 miljoen dollar. Het excuus dat ze daarvoor aanvoerden was dat ze de bronnen wilden laten opdrogen van waaruit Hamas zou worden gefinancierd. Volgens de PMA was de opzet echter het in diskrediet brengen van de Palestijnse bankensector. De Israeli's overvielen ook een loods behorend bij een sloopplaats van oude auto's in het dorp Al-Sawiya (ten zuiden van Nablus). Het personeel werd weggestuurd en de complete 150 vierkante meter grote loods die gevuld was met auto-onderdelen ter waarde van 120.000 dollar werd gesloopt en plat gereden. Volgens de eigenaar, Mohammed Aqra', zou de loods staan in gebied van Area C (onder de Olso-akkoorden) en was er geen vergunning voor verleend. Daarom moest alles kapot.

Het bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten publiceerde donderdag een rapport waarin werd gewaarschuwd voor de - sinds 7 oktober - snel verslechterende situatie op de Westoever. Het rapport sprak van telkens terugkerende operaties in Palestijnse steden en dorpen met gepantserde auto's en bulldozers die sinds 7 oktober al 105 doden hadden geëist en waarbij zware schade was aangericht. In één geval vielen er bij zo'n operatie (in Tulkarem) zelfs 14 doden. In totaal telde de Hoge Commissaris in de periode tot 27 december 300 doden (van wie 76 kinderen). Een totaal aantal van 291 personen werden gedood door de Israelische troepen, acht vielen als gevolg van acties van kolonisten, en bij 1 dode was niet te bepalen of hij door militairen of kolonisten was doodgeschoten).

 De Hoge Commissaris, Volker Türk, vond de toepassing van militaire tactieken en het wapengebruik alsmede de toepassing van onnodig disproportioneel geweld, dat werd gecombineerd met het opleggen van discriminerende beperkingen in de bewegingsvrijheid van Palestijnen (onder meer door de blokkade van talloze in- en uitgangen van steden en dorpen) uitzonderlijk verontrustend. Hoewel het een voortzetting was van jarenlang beleid, werd het nu ook op een niet eerder vertoonde schaal toegepast.  Verder waren 4.700 Palestijnen gearresteerd (onder wie 40 journalisten). Sommigen waren naakt uitgekleed, moesten urenlang met geboeide handen en voeten, geblinddoekt blijven zitten en waren er gevallen geweest van slaan met hoofden tegen muren, of het staan op hoofden. Commissaris Türk vroeg de Israeli's een einde te maken aan het geweld van kolonisten. Ook zouden alle gevallen van geweld door de troepen en de kolonisten moeten worde onderzocht. Verder vroeg hij om bescherming van de Palestijnse bevolking tegen gedwongen verplaatsingen, terwijl er zou moeten worden gezorgd dat de bevolkingen van dorpen die gedwongen waren vertrokken, weer terug naar hun huis zouden kunnen. Tenslotte zou  Israel de Hoge Commissaris eindelijk toegang moeten verlenen tot het land Israel.

dinsdag 26 december 2023

Israelische brigade-generaal loog over zijn funeste rol op 7 oktober

Be'eri na 7 oktober. (Foto Ziv Cohen/Polaris)

Het Israelische tv-kanaal TV-12 heeft afgelopen week tot nog toe niet vertoonde beelden getoond van een tank in de kibbutz Be'eri die vuurt op een huis in de kibbutz. Ook waren er opnamen van een helikopter te zien die eveneens een tank toonde die een granaat afschoot in een huis in Be'eri. De beelden ondersteunen de eerder naar buiten gekomen versie van wat op 7 oktober gebeurd is in de kibbutz zoals dat verteld werd door Yasmin Porat. Ze maken het steeds aannemelijker dat een groot deel van de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober is omgekomen door vuur van de Israeli's zelf. Bovendien stellen zij de aanwezige commandant van de eenheden die uiteindelijk ter plekke waren, brigade-generaal Barak Hiram, aan de kaak als een leugenaar en iemand die feiten verzon. In een interview met Ilana Dayan van het prestigieuze programma Uvda (Onderzoek) van Kanaal 12 vertelde hij een verhaal over hoe hij had geprobeerd gijzelaars te redden. Bovendien kwam hij met een versie dat hij tien mensen - onder wie acht kinderen,  aan elkaar gebonden had gevonden die door ''terroristen van Hamas'' waren geëxecuteerd, een verhaal dat waarschijnlijk door Netanyahu werd opgepakt en meteen werd  doorgespeeld aan president Biden in het Witte Huis. Het werd één van de redenen waarom Biden door dik en dun de Israelische slachtpartij blijft ontzien. Generaal Hiram, een kolonist uit de nederzetting Teqoa bij Bethlehem, is ondertussen benoemd  tot de nieuwe commandant van de Gaza-divisie.
 
In twee interviews vertelde Yasmin Porat eerst dat ''veel'' gijzelaars waren gedood in het kruisvuur tussen Israelische militairen van de eenheid Yamam en de leden van Hamas die de gijzelaars gevangen hadden  genomen. In hetzelfde interview vertelde ze het verhaal hoe één van de leden van Hamas, die later werd geïdentificeerd als Hassan Hamduna, zich had overgegeven en zich uitkleedde en samen met haar meldde bij de Israelische soldaten. 
In een later interview, dat werd uitgezonden op 15 oktober en dat grotere bekendheid kreeg doordat de Electronic Intifada er melding van maakte, vertelde ze hoe zij en haar partner Tal Katz op het Supernova-muziekfestival waren toen ze werden opgeschrikt door groot aantal raketten die uit Gaza werden afgevuurd. Ze sprongen in de auto en reden naar Be'eri waar ze op de deur klopten van Adi en Hadas Dagan. Ze bleven daar tot ze werden gevonden door Hamas-strijders die hen meenamen naar een ander huis waar al verscheidene gijzelaars bijeen zaten. In het huis van Pessi Cohen werden de ruim 14 gijzelaars volgens Porat humaan behandeld. Ze kregen water en enkelen mochten naar buiten op het gras omdat het binnen erg warm was. 

De strijders van Hamas, die het gevoel hadden dat ze waren ingesloten door het leger, wilden vervolgens contact met de politie. Er volgden, nadar Yasmin de politie had gebeld, een serie gesprekken (deels vertaald door Suhayb Razin, een chauffeur van een minibus uit Jeruzalem die ze ook hadden buitgemaakt). Ze vroegen om een vrijgeleide terug naar Gaza, waarbij de gijzelaars bij de grens zouden worden vrijgelaten. Uiteindelijk was het wachten op de Israelische strijdkrachten, maar toen die eindelijk kwamen werden de Hamas-strijders èn de gijzelaars onmiddellijk onthaald op een regen van kogels. Het was toen dat Hamduna zich overgaf en met Yasmin Porat te voorschijn kwam. Yasmin zag  tal van kibbutzniks die dood op de grond lagen. Op de vraag of sommigen misschien ook door Israelisch vuur konden zijn gedood, zei ze: ''ongetwijfeld''. 
Porat werd vrijgelaten rond 5.30 uur. Om half negen kwam de tank. Een eerste tank raakte beschadigd (mogelijk door een schot met een RPG-raket) terwijl het schieten van beide kanten aanhield, maar een tweede vuurde twee granaten af op het huis en daarna was het stil. Hadas Dagan, hoewel  gewond, was de enige overlevende van 14 mensen. In haar interview van 15 oktober had Porat al verteld dat de 12-jarige Liël en haar tweelingbroertje Yanai Hatsroni bij deze beschieting met hun tante waren verbrand en pas veel later konden worden geïdentificeerd. Haar partner Tal Katz en Adi Dagan waren ook onder de doden. Op 9 december wijdde Kanaal-12 anderhalf uur aan het gebeurde met familieleden van gedode gijzelaars. Er werd een opname afgedraaid van de onderhandelingen van Yasmine met de politie waarop ook Liël te horen was en Hadas bevestigde Porats verhaal. Ze vertelde ook hoe haar man voor haar ogen doodbloedde uit een gigantische wond in zijn nek en beschreef zijn dood als een groot dilemma omdat ze niet het leger wilde beschuldigen.
Yasmine beschreef hoe de op een gegeven moment een tank zag en vroeg wat ze daarmee van plan waren, want er zaten immers gijzelaars in de huizen. Ze kreeg als antwoord dat de tank alleen de muren zou breken zodat de Yamam-troepen het huis makkelijker binnen konden gaan. Maar het verhaal van generaal Hiram was anders. In het interview dat hij op 25 oktober gaf aan Ilana Dayan stelde hij het voor alsof hij heldhaftig het commando op zich had genomen. Toen hij had gehoord dat zich er een burger gevlucht was  - een kennelijke verwijzing naar Porats vlucht na onderhandelingen uit het huis van Pessi Cohen - er een zekere dynamiek ontstaan alsof de burgers opgesloten zaten in huizen en er onderhandeld kon worden.  Er kwam een ploeg onderhandelaars, maar ondertussen ging het schieten onverminderd door. Totdat er kennelijk door de Hamas-strijders een RPG werd afgeschoten. Hiram  besloot toen dat dat de onderhandelingen waren mislukt en hij gaf de tankcommandant verlof om een granaat op het huis af te schieten. Op de vraag van Ilana Dayan hoeveel gijzelaars hij uiteindelijk had kunnen redden gaf hij het antwoord: ''Vier''.
 Dayan: "De hele rest was vermoord."
''De hele rest was in koelen bloede vermoord,'' antwoordde generaal Hiram. "En we vonden ook acht kinderen die waren samengebonden en doodgeschoten. En een koppel, een man en zijn vrouw, die waren samengebonden en doodgeschoten.''
Het is niet onwaarschijnlijk dat Hiram de bron was van wat Netanyahu president Biden vertelde onmiddellijk nadat het was gebeurd, dat ze tientallen kinderen hadden vastgebonden en ze hadden verbrand en doodgeschoten. Het werd eerder deze maand ontkracht door Haaretz in  een bericht waarin werd gemeld dat er geen kinderen uit meerder families tezamen waren gedood. En dat geldt ook voor het huis van Pessi  Cohen waar de twee overlevende gijzelaars van verteld hebben dat niemand was gedood of verwond. Ze kregen water en werden humaan behandeld. Er waren trouwens ook geen verhalen van huizen die door Yamam  waren bestormd om gijzelaars te redden.

En het was ook niet alleen een tank die schoot. Er waren meer zware wapens. Wie foto's ziet van de kibbutz ziet het ene verbrande huis na het ingestorte andere. Nadat direct al was gemeld dat misschien  ook mensen van het dansfestival waren gedood door vuur van eigen Israelische helikopters, werd eerder deze maand ook schoorvoetend toegegeven dat dit ook het geval kan zijn geweest in plaatsen als de kibbutz Be'eri. Hoe had  de schade anders zo groot kunnen zijn als de schoten hadden moeten komen van de strijders van Hamas met hun kalasjnikovs en een enkele RPG (rocket propelled grenade). Het zijn vragen die alleen na een onafhankelijk onderzoek kunnen worden beantwoord, maar die ondertussen de familieleden van de omgekomen mensen bezighouden. Die klagen dat ze geen duidelijke antwoorden hebben gekregen op vragen hoe hun verwanten aan hun einde zijn gekomen. Bij een deel van de buitenwacht begint intussen het vermoeden vaste vorm aan te nemen dat mogelijk een groot deel, zoniet het merendeel van de aan Hamas toegeschreven wreedheden in dezelfde categorie valt als de verhalen van de 40 onthoofde baby's die aan een waslijn waren opgehangen, of de baby die was gestoofd in een oven. Namelijk als pure bullshit. Bullshit waarvoor niettemin een heel hoge prijs wordt betaald door de bevolking van Gaza.  
(met dank aan Electronic Intifada, Ali Abunimah en David Sheen)

Netanyahu: ''De strijd is pas klaar' als Gaza is gedemilitariseerd en gederadicaliseerd''


De Israelische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat de de strijd in Gaza nog lang niet gestreden is en dat ''de oorlog de komende dagen zal worden verhevigd''. Hij zei dit op een bijeenkomst van de Likudpartij toen hij  terugkwam van een bezoek aan de militairen in Gaza. De avond tevoren zei hij dezelfde dingen maar werd toen onderbroken door spreekkoren van familieleden van gijzelaars die riepen dat ''er en geen tijd meer was'' en ''wat als het je vader (of zoon) was''. In een opiniestuk in de Wall Street Journal zette Netanyahu intussen de zaken uiteen  die tijdens de veldtocht zou moeten worden bereikt. Dat waren dat Hamas moest worden vernietigd, Gaza moest worden gedemilitariseerd en de Palestijnse gemeenschap moest worden gederadicaliseerd. 

Netanyahu schreef dat de VS, de Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en 'andere landen' allemaal het doel ondersteunen dat Hamas wordt ontmanteld en zijn heerschappij over Gaza moet eindigen. Volgens hem heeft Hamas gezegd dat het de ''slachtpartij'' van 7 oktober zal blijven herhalen. Daarom is hun vernietiging het enige verantwoorde en proportionele antwoord om herhaling te vorkomen. Hamas was schuldig aan het feit dat er zoveel mensen waren gedood,  want Hamas gebruikte de burgers en de verschillende ziekenhuizen en gezondheidscentra als menselijk schild. Verder moest ervoor worden gezorgd dat Gaza nooit meer een basis voor aanvallen zou worden en dat vroeg om een ''veiligheidszone'' en een controlemechanisme om te verhinderen dat er wapens binnen zouden komen. 

De Palestijnse Autoriteit was ongeschikt om Gaza te gaan besturen, want zij ''steunde en verheerlijkte terrorisme op de Westoever'' en voedde kinderen op met de gedachte dat ''Israel moest worden vernietigd''. Daarom moesten Palestijnse scholen de kinderen gaan leren ''om het leven lief te hebben in plaats van de dood'' en moesten imams ophouden te preken ''over het doden van Joden''. De Palestijnse gemeenschap moest leren het terrorisme te bestrijden in plaats van het te steunen''. Dat vroeg om moedig en moreel leiderschap, terwijl Mahmoud Abbas zich er niet toe had kunnen brengen om ''zelfs maar 7 oktober te veroordelen''. Netanyahu wees op de succesvolle deradicalisatie van Duitsland en Japan na de Tweede Wereldoorlog als voorbeeld. Opmerkelijk in zijn opiniestuk was dat hij naliet iets te schrijven over de manier waarop hij dacht de gijzelaars te bevrijden.


Intussen werd het bombarderen inderdaad hevig voortgezet. Volgens het media-kantoor van Gaza waren er zeker 250 doden on de afgelopen 24 uur. Afgezien van beschietingen in Noord-Gaza die nog steeds doorgaan waren dat bombardementen van Bureij, het Maghazi-kamp, Nuseirat, Khan Younis en Rafah. Bij een bombardement van een hele wijk in het Maghazi-vluchtelingenkamp waren zeker 70 slachtoffers te betreuren.  Dinsdag bombardeerden de Israeli's het centrum in Khan Younis van de Rode Halve Maan en werden tientallen gedood bij bombardementen in Bani al-Suhaila en Juhr al-Dik. Maandag vielen er slachtoffers in de buurt van het Europese ziekenhuis in Khan Younis en werd er gemeld dat de Isrraeli's verscheidene jongeren executeerden in Gaza-stad. Het dodental is nu 20.674 en 54.536 gewonden. Israel verloor maandag twee man en dinsdag opnieuw twee. Volgens het Israelische legervoorlichtingscentrum is het verliescijfer nu 158.

Yaghi en al-Titi
Egypte heeft dezer dagen een voorstel bedacht om de hele Israelische veldtocht tot staan te brengen. Het voorziet in het uitwisselen van alle gevangenen en gijzelaars van beide kanten en een staakt het vuren en een Israelische terugtrekking uit Gaza, waar de macht dan zal worden overgedragen aan een regering van Palestijnse experts. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Israel het zal accepteren. Hamas heeft gezegd dat het de gijzelaars alleen zal loslaten als de vijandelijkheden stoppen. Israel heeft maandag bij een luchtaanval een belangrijke generaal van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood. Iran heeft gezegd dat Israel zal boeten voor het leven van Razi Moussavi, die een medewerker was van de commandant van de Garde, Sultani, die in 2020 door de VS werd gedood. Op de Westoever werden twee Palestijnen in het Fawar-kamp ten zuiden van Hebron gedood bij een inval van het leger, de 17-jarige Ahmed Yousef Yaghi en de 31-jarige Ibrahim Majed al-Titi.  Er waren twee gewonden. Er vonden razzia's plaats in Tulkarem (het Nur al-Shams kamp) waar een huis werd opgeblazen en die 20 uur duurde, plus in Qalqilya, Ramallah (waar Khalida Jarrar, oud-palementslid voor het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, voor de zoveelste keer werd ingerekend), Jenin, Bethlehem, Hebron en diverse dorpen. Er werden 55 mensen opgepakt, het totaal steeg tot 4.785 mensen in Israelische gevangenschap.

zondag 24 december 2023

Palestijnse christenen hebben alle uiterlijke feestelijkheden voor Kerstmis afgeschaft

Alternatieve kerststal in Bethlehem: Jezus ligt in het puin (foto New Arab)
Er wordt soms beweerd dat er nauwelijks christenen zijn in  Palestina en dat ze bijna niet meetellen. Maar dit jaar wordt dat gelogenstraft. De  christenen in Bethlehem hebben alle openbare activiteiten in verband met het Kerstfeest afgeschaft. Dat betekent dat dit jaar voor het eerst in lange jaren geen kerstboom in Bethlehem is opgesteld, de kerstboom die zo beroemd was dat hij op kerstkaarten overal ter wereld prijkte. Ook werd er vandaag, zondag, geen dienst gehouden in de Lutherse kerk. En de beroemde optocht ter ere van Kerstmis was eveneens geschrapt. Door de ingewikkelde situatie op de Westoever, waar bezoekers voor Bethlehem zijn ingekapseld door de ''Muur'' en Bethlehem alleen kunnen bereiken via een gigantisch checkpoint, was het toerisme de laatste jaren al terug gelopen. Maar de genocidale aanval op Gaza hebben de hoofden van alle kerken in Jeruzalem doen besluiten definitief in de rouw te gaan. Zij deden een beroep op alle congregaties om zoveel mogelijk feestelijke activiteiten te beperken en de diensten zich te laten richten op de spirituele kant van Kerstmis. Verder zouden ze krachtige gebeden moeten laten uitgaan ''voor een duurzame vrede in ons geliefde Heilige land'. 

En er is alle reden voor treurnis. Een dag nadat de Veiligheidsraad een resolutie had aangenomen waarin werd aangedrongen op meer humanitaire hulp voor een Gaza dat per dag slechts ongeveer 10% ontvangt van wat nodig is, heeft Israel de slachtpartij op een heviger manier voortgezet. Volgens het media-kantoor van de Palestijnen in Gaza waren er de afgelopen 24 uur 166 doden en in de afgelopen 48 uur waren dat er meer dan 400. Het dodental steeg naar 20.424, terwijl het aantal gewonden een ongekend aantal van 54.036 zou hebben bereikt. Er liggen ook nog 7 a 8.000 mensen onder het puin, De slachting had weer een aantal hoogtepunten, zo werd een steunpilaar van de VN-organisatie UNDP sinds een 30-tigtal jaren, Issam al-Mughrabi gedood met 70 van zijn familieleden. Ook werden weer twee journalisten gedood. Het aantal dode journalisten in deze operatie is nu gestegen tot 103 in twee maanden, een wereldrecord. De aanvallen waren zowel in Jabalia als in Khan Younis, Nusseirat als Deir al-Balah en Rafah. In Jabalia worden ook nog steeds rottende en door honden aangevreten lijken van de straat gevist. 

Maar ook Israel heeft dit weekeinde een zware tol moeten betalen. Er werden vrijdag vier soldaten gedood en zaterdag tien. Met 14 nieuwe doden groeide hun verliescijfer aan tot 157. Netanyahu becommentarieerde de verliezen als ''zwaar'' maar voegde eraan toe dat ''de oorlog'' (die geen oorlog is maar een totaal uit de hand gelopen strafactie jegens een bevolking die Israel volgens de Geneefse Conventie zou moeten beschermen) was geëindigd met de vernietiging van Hamas. Een oude grammofoonplaat die hij nog steeds maar kan blijven afdraaien zonder dat iemand (Biden??) er een eind aan maakt. En intussen wordt de ellende nog maar eens onderstreept door Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, die constateerde dat de gezondheidszorg in Gaza is ingestort en dat alleen een onmiddellijk staakt-het-vuren daar verandering in kan brengen, terwijl UNWRA, de VN-organisatie voor de Palestijnen, verklaarde dat ''distributie van de hulp die Gaza bereikt onder de omstandigheid dat 90% van de bevolking is ontheemd en terwijl het bombarderen doorgaat, totaal onmogelijk is''.

zaterdag 23 december 2023

Veiligheidsraad neemt zinloze resolutie over Gaza aan en Israel bombardeert verder

 

De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdagavond (zaterdag onze tijd) een resolutie aangenomen die zodanig door Amerikaanse eisen was ondermijnd dat hij eigenlijk net zo goed niet had kunnen worden aangenomen. Na een week touwtrekken besloot de Raad met 13 stemmen vóór en bij twee onthoudingen (de VS en Rusland) dat ''stappen zullen worden genomen die leiden tot het stoppen van de vijandelijkheden''. Verder wordt een beroep gedaan op ''alle partijen om de onmiddellijke, veilige en ongehinderde leverantie van humanitaire hulpgoederen mogelijk te maken en uit te voeren''. De directeur van Artsen zonder Grenzen, Avril Benoit, zei dat de resolutie ''zodanig was verdund dat de invloed ervan  op de levens van de Gazanen vrijwel betekenisloos zal zijn''. VN-secretaris-generaal Guterres zei dat hij hoopt dat de resolutie de levering van hulp al vergemakkelijken, maar voegde er op Twitter aan toe dat de Israeli's dat intussen vrijwel onmogelijk hadden gemaakt door 136 leden van de staf van UNRWA te doden, een unicum in de geschiedenis van de VN. ''Een effectieve hulpoperatie in Gaza vraagt om zekerheid. een staf die kan werken in veiligheid, logistieke capaciteit en de hervatting van commerciële activiteiten,'' aldus Guterres. Agnes Callamard, de secretaris-generaal van Amnesty International, zei dat ''niets anders goed genoeg is dan een onmiddellijk staakt-het-vuren''.  

                                                                            Foto's Wafa
Israel zette intussen zijn moorddadige bombardementen met volle kracht voort. De bevolking van Midden-Gaza kreeg de raad zich terug te trekken uit Nusseirat en andere plaatsen en naar Deir al-Balah te gaan. In Khan Yunis werden 26 mensen gedood bij een bombardement van de familie Wardi in de buurt van het Nasser-ziekenhuis, drie in het centrum en twee in Abasan ten oosten van Khan Younis,  Artillerie beschoot een huis in Nusseirat waarbij tientallen slachtoffers vielen. En in Rafah bombardeerde een vliegtuig een auto waarin zeven doden vielen. Ondertussen werden zes lijken geborgen van een luchtaanval op het huis van de familie Debs in Jabalia en 30 vanonder het puin van de familie Khaella, Ook werden grote aantallen rottende lijken gevonden in de omgeving van het Indonesische ziekenhuis en delen van Tel al-Zaatar en het Jabalia-kamp. In de avond werden 18 mensen gedood in Nusseirat bij een bombardement op een huis ten oosten van het kamp. Het Israelische leger maakte bekend dat het in Noord-Gaza tenminste 200 terroristen gevangen heeft genomen, maar Palestijnen ontwaarden op foto's verschillende bekenden die absoluut geen banden hebben met Hamas. Israel zou ook tientallen strijders van Hamas hebben gedood. Hamas meldde dat hevige gevechten plaatsvonden en vinden in Jabalia. Israel verloor donderdag weer twee man en heeft nu in totaal 147 man verloren. Ook werd een Israelische soldaat gedood aan het noordelijke front met Hezbollah.
                                                                               Arab48

vrijdag 22 december 2023

Israel zet wat het doden van Palestijnen betreft nog een tandje bij


De laatste 48 uur waarin de communicatie met  Gaza was verbroken (die intussen weer gedeeltelijk is hersteld) zijn ongekend bloedig geweest. Volgens de autoriteiten van Gaza zijn er tenminste 390 Palestijnen vermoord en 790 gewond geraakt. In Shuja'iyya bliezen de Israelische militairen een hele wijk op, zo'n 30 huizen, terwijl de kreten van bewoners boven het geweld te horen waren. In Jabalia werd het ambulance-centrum van de Rode Halve Maan ingenomen, de staf werd gearresteerd en weggevoerd en de ambulances werden in brand gestoken. Er is ook geen ziekenhuis in Noord-Gaza dat nog werkt. Volgens het verslag van een ploeg van de Wereld Gezondheidsorganisatie  WHO die de ziekenhuizen Al-Ahli en Shifa bezocht, leken de hospitaals nu meer op hospices. De gewonden  wachtten er op hun  dood. Het enige verschil was dat de gewonden heftige pijn leden en om water smeekten. In een hopice krijgen ze tenminste nog zorg, aldus de WHO. Elders in Jabalia werden huizen binnengegaan en mannen meegenomen. Volgens een bericht werden in één geval 11 mannen van de vrouwen gescheiden en standrechtelijk neergeschoten. Er werd verder heftig gebombardeerd in Jabalia, Shuja'iyya, en Zeitoun, en elders in Deir al-Balah, Nusseirat, Khan Younis en Rafah. Het is ondoenlijk om de aanvallen op te sommen met de aantallen doden en gewonden, afgezien van een enkel geval, zoals dat de grensovergang Karam Abu Salaam werd opengesteld en vervolgens een dag later werd gebombardeerd, waarbij de directeur en een aantal andere functionarissen werden gedood.  Overigesn verloor Israel ook weer twee man, het verliescijfer zou nu 145 bedragen.

Hongersnood. Het dodental in Gaza is intussen de 20.000 gepasseerd en er zijn 53.320 gewonden, maar er liggen tenminste 8 à 9.000 mensen onder het puin, of, zoals in een wijk in Noord-Gaza waaruit de militairen zich terugtrokken, gewoon op straat. Israel maakte intussen bekend dat de Palestijnen uit en het zuiden en oosten van Kan Younis dienen te vertrekken naar het zuiden, terwijl dat eveneens dient te gebeuren uit Deir al-Balah. Zeer verontrustend zijn de getallen die de IPC (Integrated Food Security Classification, een door de VN ondersteund instituut) noemde. De hele bevolking van Gaza van 2,3 miljoen wordt bedreigd door hongersnood, en die dreiging neemt iedere dag toe. Meer dan 576.000 Palestijnen hebben al te maken met catastrofaal gebrek aan voedsel en hongersnood. De proportie of gezinnen die door ernstige voedseltekorten worden bedreigd is de hoogste die ooit ter wereld is gemeten, aldus IPC. 

Onvermogen. De Veiligheidsraad toonde vanaf maandag opnieuw zijn onvermogen een einde te maken aan de genocidale slachtpartij. Eerst zou woensdag worden gestemd, later donderdag en tenslotte vrijdag. Toen was de VS eindelijk akkoord met een sterk verwaterde resolutie waarin geen staakt-het vuren wordt gevraagd maar slechts meer mogelijkheden om hulp voor Gaza te regelen, terwijl de gijzelaars moeten worden losgelaten. Maar toen toonde Rusland, dat ook veto-recht bezit, bezwaar. Het is hoe dan ook een kwestie van afwachten, want Hamas wil alleen gijzelaars afdragen als alle vijandelijkheden stoppen. Intussen ging in Centraal Israel en Tel Aviv donderdag het alarm af wegens weer een rege van raketten uit Gaza. Ook was duidelijk dat een coalitie om schepen te beveiligen in de Rode Zee niet voldoende steun gaat krijgen, 180 schepen hebben intussen besloten via Kaap de Goede Hoop te gaan varen en Israels zuidelijke haven Eilat had 85% minder klandizie.   

Washington Post. Een onderzoek van de Washington Post maakte intussen duidelijk dat Israel het Shifa-ziekenhuis in Noord-Gaza ten koste van tentallen doden ten onrechte heeft bestormd. Enkele weken daarvoor begon Israel een zaak tegen het hospitaal op te bouwen. Er zouden vijf gebouwen van het hospitaalcomplex in verband staan met activiteiten van Hamas. Het complex stond bovenop een tunnel-stelsel dat gebruikt zou worden om raketten op Israel te lanceren en strijders te leiden. En de tunnels zoude bereikbaar zijn via het ziekenhuis. Deze zaken zouden worden ondersteund door concrete aanwijzingen. Israel kwam op 15 november, nadat het het Shifa-complex had had bestormd, met een aantal video's en foto's die volgens hen de punten bewezen. Maar een ploeg van de Washington Post maakte analyses van  ''open source'' materiaal,  satelliet bronnen en het materiaal dat Israeli's bekend hebben gemaakt en daaruit werd  geconcludeerd dat niet is aangetoond dat het ziekenhuis dienst heeft gedaan als een commandocentrum. Het onderzoek bewees dat er geen bewijs is dat de tunnels aanwijzingen bevatten dat ze nog onlangs door Hamas waren gebruikt. Verder had geen van de aangewezen gebouwen een verbinding met de tunnels. En en tenslotte was er geen bewijs dat de tunnels via het ziekenhuis konden worden binnengegaan. Eén en ander roept ook het de vraag op waarop de regering-Biden zijn conclusies baseert. Het Witte Huis had namelijk enkele uren voordat Israel het ziekenhuis overviel al gezegd dat het de Israelische conclusies ondersteunde. 

Mohammed Zaaoul

Westoever.
Op de Westoever werd een jongen van 16, Mohammed Zaaoul ten westen van Bethlehem gedood. Het totaal aantal doden op de Westoever sinds 7 oktober bedraagt nu 303. Een kolonist met een bulldozer ontwortelde honderden wijkranken en amandelboompjes in Al-Khader ten zuiden van Bethlehem.  Er werden weer volop mensen  opgepakt. Volgens de groepen die zich bezighouden met het lot van de gevangenen is het aantal nu 4.655.  Duizend daarvan zijn afkomstig uit Hebron. Er zijn 46 journalisten gearresteerd.

woensdag 20 december 2023

In afwachting van weer een stemming in de Veiligheidsraad

Deir al-Balah (Arab48)
Tenminste 100 mensen zijn in de afgelopen 24 uur gedood door bombardementen vanuit de lucht door heel Gaza. Israel overviel maandag het Al-Awda-ziekenhuis in Noord-Gaza. Diverse mensen werden gebonden, ondervraagd of gearresteerd volgens een melding van Artsen zonder Grenzen. Woensdag  overviel het het centrum van de Rode Halve Maan voor de ambulance-diensten. Israel maakte bekend dat het zijn militaire operatie in Jabalia had afgerond en dat de operaties in Khan Younis nu zouden worden uitgebreid. Tegelijkertijd werden de bombardementen van Noord-Gaza voortgezet.  Het dodental in Gaza bedraagt nu 19.667, er zijn 52.586 gewonden en duizenden liggen onder het puin. Woensdagmorgen werden bij het bombarderen van een huis in Rafah nog 27 mensen gedood, onder wie een twee weken oude baby. 

De Euro-Mediterranean Monitor meldde woensdag dat twee derde van de bevolking van Gaza extreme honger ondervindt. De directeur van de VN-organisatie voor Kinderen, Catherine Russell, waarschuwde dat zonder veilig en voldoende water inde komende dagen heel veel kinderen zullen overlijden. Negentig procent van de kinderen krijgt slechts een fractie van wat nodig is en bovendien is dat meestal geen schoon water. Het aantal gevallen van diarree onder kinderen van maximaal vijf jaar is volgens haar 20-maal boven het gemiddelde. De hoeveelheid hulpgoederen die Gaza binnenkomen bedragen een schijntje van wat nodig is. Alarmerende berichten waren er uit Gaza-stad dat Israelische militairen een huis waren binnengedrongen en alle mannen hadden doodgeschoten, terwijl de vrouwen en kinderen gewond waren achtergelaten. Het kwam van de Anan-familie die  tegenover de Jalaa- toren woonde en het was niet de eerste melding van deze soort. 

De Veiligheidsraad, die dinsdag had zullen stemmen over weer een resolutie voor een bestand, heeft dat nu verschoven naar woensdag later op de dag. De reden is dat er koortsachtig wordt overlegd over formuleringen die kunnen verhinderen dat Amerika opnieuw een veto gaat laten horen. Onderwijl neemt de druk op Israel toe om met een staakt-het-vuren akkoord te gaan. Eén van de redenen is het oplopende Israelische verliescijfer. Woensdag maakte Israel bekend dat er weer drie man waren gesneuveld, Het aantal is nu 140. Een probleem bij het bereiken van een bestand is Netanyahu. Het voortbestaan van zijn coalitie en zijn politieke overleving staan op het spel. Hamas vaardigde woensdag Ismail Haniye af naar Egypte voor overleg. Hamas zegt echter niet akkoord te willen gaan met het overdragen van alle gijzelaars in ruil voor een tijdelijk bestand. Het wil een einde aan de Israelische  agressie. Anders zou Israel oneindig kunnen doorgaan met de strijd en daar doet Hamas niet aan mee.

Basil Muhtaseb
In Gaza heerst voor de zesde keer een blackout van het telefoon- en internetverkeer. De reden is dat Israel de generators vernield heeft van het belangrijkste station in Khan Younis en bovendien het glaskabel-netwerk heeft gebombardeerd. Hezbollah maakte bekend dat door Israelische bombardementen zes leden van de militie zijn gedood. Tegen de aanvallen van de Jemenitische Houthi's op schepen in de Rode Zee is nu een coalitie in de maakt. Nederland levert daaraan voorlopig alleen officieren. Op de Westoever werd dinsdag Basil al-Muhtaseb (28) in zijn auto doodgeschoten bij de rotonde bij de entree van Beit Ainun ten noorden van Hebron. Het Israelische leger loog dat de medische agent een ''ramaanval'' wilde plegen. Ooggetuigen zeiden dat hij schrok en remde toen hij een checkpoint ontwaarde. Daarop openden de militairen het vuur. Basil Muhtaseb was het 300ste slachtoffer sinds 7 oktober, en het 550ste van 2023 volgens mijn telling.  

dinsdag 19 december 2023

In Jabalia liggen de lijken op straat, en Gaza is de gevaarlijkste plek op aarde voor kinderen

In het Shifa-ziekenhuis. (Foto Wafa)
Dinsdag zijn tientallen mensen omgekomen bij een bombardement van een plein waaraan vele woningen stonden in Jabalia al-Balad in Nord-Gaza. Tientallen anderen raakten gewond. Vier mensen stierven in het Ahli-ziekenhuis, dat niet meer werkt na de bestorming van twee dagen geleden, door gebrek aan medicijnen of omdat ze niet werden behandeld. Er werden ook 150 mensen in het ziekenhuis gearresteerd, terwijl een aantal gewonden naar buiten werd gedirigeerd, in de kou. Onder de gearresteerden waren twee artsen en de medische staf. In het Shifa-ziekenhuis in Noord-Gaza, dat in feite eigenlijk al lang buiten gebruik is maar toch nog steeds een beetje functioneert, werden vijf mensen gedood door Israelische kogels. Gedurende de afgelopen dagen werden 26 mensen in het ziekenhuis gedood door een bombardement dat de chirurgische afdeling verwoest en door het instorten van een loopbrug tussen het eerste hulp-gebouw en het hoofdgebouw na een beschieting door een tank. In Rafah werden 25 mensen gedood bij het bombarderen van drie huizen. Onder hen waren opnieuw een journalist, Adel Zorob, en 14 leden van zij familie, acht leden van de familie Attiya en drie van de Abdel-Al-familie. In Khan Younis en het centrale gouvernoraat wordt heftig geschoten, evenals op verscheidene plaatsen in Rafah.

Een journalist van Al-Jazeera bracht een bezoek aan Jabalia en meldde dat het gebied niet meer te beschrijven valt. Overal liggen lijken op straat. Hier en daar verzamelen mensen nog de doden op een kar, maar voor de rest blijft het allemaal liggen.  Het dodental steeg met ruim vierhonderd tot 19.453 bij 52.286 gewonden. Dr Ahmed al-Farra, het hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het Nasser-ziekenhuis in Gaza-stad klaagde dat minimaal 50.000 patiënten zonder medicijnen en vrijwel zonder medische hulp moeten zien te overleven. Maar ook de Israeli's komen niet zonder kleerscheuren weg. Maandag werden zeven mensen gedood en dinsdag weer twee. Het Israelische verliescijfer bedraagt nu - volgend de Arabisch-talige krant Arab48, de enige die cijfers noemt - niet minder dan 137. De krant Haaretz meldde intussen dat 2.816 Israeli's sinds 7 oktober worden behandeld door de Afdeling voor Revalidatie van het ministerie van Defensie. Van hen heeft 48% verwondingen aan een of meer armen of benen, en 18% wordt behandeld wegens mentale problemen of PTSD. Het aantal - waaronder ook een aantal geamputeerden - is veel hoger dan de officiële aantallen die het leger noemt. 

James Elder, de woordvoerder van UNICEF, verklaarde dinsdag tijdens een persconferentie in Genève dat er geen gevaarlijker plaats op aarde bestaat voor een kind dan Gaza. ''En dat beeld wordt van dag tot dag erger''. In de laatste 48 uur werd het grootste ziekenhuis in Gaza dat nog open is - het Nasser ziekenhuis in Khan Younis - twee keer aangevallen, hoewel het onderdak biedt aan honderden kinderen en moeders die al een keer waren aangevallen en waren gewond in hun huizen. Hij vertelde het verhaal van de 13-jarige Dina. Haar huis was vernield waarbij ze haar ouders had verloren en haar twee broers. Haar rechterbeen moest worden geamputeerd, maar ze verloor niet de hoop. Ze wilde advocaat worden, zodat de voor rechten en die van andere kinderen kon opkomen. Helaas werd ze zondag alsnog bij één van de aanvallen gedood. 

Dina Abu Mohsen (Palestinian Information Center)
Elder vroeg zich af waar kinderen heen kunnen. Niet naar de door de Isareli's genoemde ''safe zones''. ''Dat zijn stukjes kaal land, of met half afgebouwde structuren, waar geen water is, geen faciliteiten, geen plaatsen om te schuilen voor de regen en de kou en geen wc's of gelegenheid je te wassen. En zo zij dit zones geworden van ziektes. Er zij meer dan 100.000 gevallen van diarree, en het aantal acute ziektes van de ademhalingsorganen ligt boven de 150.000. Beide aantallen geven niet eens de werkelijke hoeveelheid gevallen weer. Zonder voldoende water, voedsel en sanitaire voorzieningen die alleen door een staak-het-vuren kunnen worden gewaarborgd, dreigt het dodental door ziektes nog het dodental van de bombardementen te overstijgen.''

maandag 18 december 2023

HRW: uithongeren is een oorlogsmisdaad en bezorgdheid over gevangen Gazanen

Mensen in de rij voor een gebombardeerde bakkerij op zoek naar brood. 
De Israelische regering gebruikt de uithongering van burgers als een methode om oorlog te voeren in de Gaza-strook, wat neerkomt op een oorlogsmisdaad. Dat meldt Human Rights Watch (HRW) in een maandag verschenen rapport. De Israelische strijdkrachten blokkeren stelselmatig de levering van voedsel, water en brandstof, terwijl ze opzettelijk de humanitaire hulpverlening tegenhouden en klaarblijkelijk landbouwgebied verwoesten en de burgerbevolking zaken onthouden die onontbeerlijk zijn voor hun overleving. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober hebben hoge Israelische functionarissen onder wie minister van Defensie Yoav Gallant, de minister van Veiligheid Itamar Ben Gvir, en minister van Energie Israel Katz publiekelijk gezegd dat ze de bevolking van Gaza voedsel, water en brandstof wilden onthouden, wat daadwerkelijk in praktijk werd gebracht door de Israelische strijdkrachten. Andere Israelische kopstukken zeiden dat humanitaire hulp voor Gaza afhing van het vrijlaten van de gijzelaars die Hamas had gemaakt of van de vernietiging van Hamas.

Israel heeft deze politiek twee maanden volgehouden, aldus Omar Shakir, de directeur voor Israel en Palestina van HRW en hij vindt het tijd dat wereldleiders zich ertegen uitspreken. HRW interviewde een aantal mensen die klaagden over exorbitante prijzen, dagenlange zoektochten, de onmogelijkheid om zuiver water te vinden en de lege winkels. Het World Food Program meldde op 6 december dat twee van de drie huishouden op zijn minst een dag zonder eten had gezeten. 

De Internationale Humanitaire Wet, of de wetten omtrent de oorlogsvoering, verbieden het uithongeren van burgers als een methode om oorlog te voeren. Het Statuut van Rome van het Internationale Strafhof noemt het een oorlogsmisdaad om ''met opzet burgers uit te hongeren door hen de zaken te onthouden die nodig zijn om hen in leven te houden alsmede hulpverlening aan hen tegen te houden''. En de opzet kan worden afgeleid uit de uitlatingen van de aanvallers, maar ook uit de omstandigheden van de militaire campagne. De 16 jaar bestaande blokkade van Gaza komt neer op collectief straffen eveneens een oorlogsmisdaad. En als de bezettingsmacht heeft Israel onder de Vierde Geneefse Conventie de plicht om te zorgen voor voedsel en medische voorzieningen voor de bevolking. Israel heeft daarentegen bakkerijen gebombardeerd, evenals graanmolens, terwijl de intensieve bombardementen gekoppeld met schaarste aan water en brandstof volgens Oxfam landbouw vrijwel onmogelijk hebben gemaakt en de veestapel eveneens wordt uitgehongerd door gebrek aan water en voer. 

Haneen al-Qashtane
Het HRW-rapport verscheen tegen de achtergrond van verslagen van  zeer heftige bombardementen,  Zo werden zondag tenminste 100 personen afgeslacht door zware bombardementen in Jabalya in Noord-Gaza, waarbij een gelijk aantal onder het puin verdween. In Jabalya al-Balad  werden 30 mensen gedood. Bij verschillende bombardementen in het Nusseirat-kamp op Midden-Gaza vielen tenminste 25 slachtoffers. Bij één van deze aanvallen werd de journaliste Haneen Ali al-Qashtane gedood, evenals trouwens haar familie, als 95ste journalist of media-werker in deze veldtocht. Bij een bombardement van het Nasser medische complex in Khan Younis werden een bejaarde patiënte en een 13-jarig meisje gedood een groot gedeelte van het complex verwoest. Dit verhaal sloot aan bij de bestorming van het Kamal Adwan-ziekenhuis in Noord-Gaza, waar tientallen mensen bij waren omgekomen en de situatie van het Shifa-hospitaal dat zonder medicamenten en met een uiterst kleine staf nog eerste hulp biedt aan tientallen patiënten. 

Israel maakte bekend dat er weer vijf soldaten zij gesneuveld, hun verliescijfer is nu 127. Er waren ook diverse tunnels ontdekt, meldden de kranten. Intussen wordt allerwegen nagedacht over een oplossing van de dreiging die uitgaat van de Houthi's in Jemen, die aal verschillende schepen hebben aangevallen de de Straat van Mandeb. Rederijen overwegen om te gaan omvaren via Kaap de Goede Hoop (een 10 dagen langer dan door het Suez-kanaal), en diverse oorlogsschepen zijn naar de Rode Zee gestuurd. Op de Westoever werden vier Palestijnen doodgeschoten in het Faraa-kamp bij Tunas, te weten Rashed al-Aydi (17), Mohammed Milhem (17) en diens broer Hikmat (24) en Yazan Khatib. De eerste kreeg een schot in de borst, de andere drie werden door het hoofd geschoten tijdens een razzia die erop gericht was reacties uit te lokken, volgens ooggetuigen.  Het aantal slachtoffers na 7 oktober staat nu op 299.

Speciale aandacht werd gevraagd  voor de mensen die Israel in Gaza heeft opgepakt en die in een kamp in Be'er Sheba, het Sde Teman-kamp, zouden zitten volgens een artikel dat maandag in Haaretz werd gepubliceerd. De omstandigheden in het kamp zouden slecht zijn en volgens het artikel zijn ook diverse gevangenen overleden, mogelijk tijdens of na ondervragingen.  De Commissie voor (Ex)-gevangenen en de Vereniging van Gevangenen hebben een beroep gedaan op het internationale organisaties om druk op Israel uit te oefenen aangezien vragen aan het Rode Kruis over het aantal en de situatie van de gevangenen niet werden beantwoord. Israel heeft wel foto's gepubliceerd van half ontklede mannen die werden afgevoerd en waarvan werd beweerd dat het ''terroristen van Hamas'' waren, maar dat was alles. De berichten werden afgedaan als onzin, omdat veel mensen gezichten van gevangenen herkenden als van buurtgenoten en dergelijke en omdat Hamas had gezegd dat er geen strijders waren opgepakt, maar nu waren er ook verhalen van mensen die waren vrijgelaten en die gruwelijke verhalen vertelden over ondervragingen en martelingen, terwijl er ook sterfgevallen waren geweest. 

zondag 17 december 2023

Meer honger, bommen en Israelische misdaden, op de Westoever bijna 300 doden

In Gaza wordt slag geleverd met de voortschrijdende honger, waarbij vrachtwagens met hulpgoederen worden bestormd, maar het bombarderen en beschieten van Gaza gaat intussen door. In een groeiend aantal gevallen is de vraag wat uiteindelijk dodelijker zal zijn, honger, ziektes of de granaten en bommen.  Volgens de correspondent van het persbureau Wafa zijn tientallen gedood bij aanvallen in Noord-Gaza. Zo werden 20 mensen gedood in de omgeving van het Ahli-ziekenhuis en de gebombardeerde Omar-moskee, 9 in Zeitoun bij het bombarderen van de huizen van twee families, en 6 in Shuja'iyyah. In Yarmouk werd de omgeving van het (niet meer werkende) Sabaha-ziekenhuis zwaar beschoten, terwijl daar nog talrijke vluchtelingen verblijven, onder wie een 50-tal zwangere vrouwen die binnenkort gaan baren. 
De wijken Nasser en Sheikh Radwan liggen onder vuur van tanks, drones en bombardementen door vliegtuigen. Er zijn meerdere slachtoffers die vaak op straat zijn blijven liggen, terwijl er geïmproviseerde begrafenissen hebben plaatsgevonden, vaak bij huizen. In het Jabalia-kamp werden na twee bombardementen 35 en 11 dode burgers vanonder het puin gehaald. En dan zijn er nog tientallen doden bij bombardementen en beschietingen in Khan Younis, Deir el Balah (11 doden), en Rafah. Bij dat laatste bombardement werd ook een Franse diplomaat gedood. Het dodental  ligt nu boven de 19.000. Israel verloor overigens ook weer twee militairen en heeft nu 121 man verloren.

De Palestijnse minister van Gezondheid Mai al-Kaila heeft om een onderzoek gevraagd naar het levend begraven en met een bulldozer overrijden van mogelijk tientallen mensen, onder wie gewonden, die in tenten verbleven op het terrein van het Kamel Adwan-ziekenhuis in Noord-Gaza. Het ziekenhuis is goeddeels vernield. Christelijke kostukken tekenden protest aan tegen het doodschieten door een scherpschutter van een moeder een dochter met de naam Anton in het complex van een klooster in Noord-Gaza. Al-Jazeera heeft een klacht gedeponeerd bij het Internationaal Strafhof tegen de dood van cameraman Abu Daqqa, die was gewond in Noord-Gaza en wiens verblijfplaats aan de Israeli's was doorgegeven, maar die desondanks in 5,5 uur niet kon worden bereikt door een ambulance en als gevolg daarvan doodbloedde. Een team van de Wereldgezondheidsorganisatie bezocht zaterdag het Shifa-ziekenhuis, dat niet meer functioneert, maar waar desondanks zo vol gewonden was dat de WHO sprak van een bloedbad. De WHO leverde medicamenten af, maar klaagde dat het ziekenhuis niet meer werd bevoorraad.

Op de Westoever steeg het dodental van de Israelische activiteiten sinds 7 oktober naar 297. Bij een razzia in het Nur es-Shams-kamp in Tulkarem werden vijf man gedood, van wie twee door een aanval met een drone. Eerder overleed een jongere in Jenin aan een wond van enkele dagen geleden, een 20-jarige man in Beit Umar en een 16-jarige  jongen in het Deir Ammar-vluchtelingenkamp bij Ramallah. Er is intussen ongerustheid ontstaan over de verblijfplaats van de beroemdste Palestijnse gevangene, de man die het hoogste scoorde als mogelijke nieuwe president van de Palestijnse Autoriteit, Marwan al-Barghouthi. Hij werd een week geleden overgeplaatst uit de Ofer gevangenis maar sindsdien is niets meer van hem vernomen.    

vrijdag 15 december 2023

Israeli's schieten per ongeluk drie van hun eigen gijzelaars dood

In de rij voor voedsel in Rafah. (Foto IMEMC
 Het dodental van de veldtocht die Israel voert tegen Gaza is donderdagavond opgelopen tot 18.8787 doden en 50.987 gewonden,  plus ongeveer 9 à 10.000 mensen onder het puin. Dat dodental is intussen verder opgelopen door aanvallen op plaatsen in Khan Younis en Rafah. Ook waren er tientallen doden bij bombardementen op diverse  wijken van Gaza-City. In Khan Younis werd ook een aanval met een drone uitgevoerd op een  school, waarbij twee journalisten van al-Jazeera gewond raakten. Wael Dahdouh, die een twee weken geleden zijn vrouw en kinderen verloor bij een bombardement op Deir Balah, wist het ziekenhuis te bereiken. Hij is daar opgenomen met onder meer een gewonde arm. Zijn cameraman, Samer Abu Daqqa, raakte eveneens gewond, maar kon niet meer zelf wegkomen, Ook kon hij niet door een ambulance worden bereikt, omdat ambulances door de Israeli's niet werden doorgelaten. Vijf en een half uur wachtte hij tevergeefs. Toen de ambulance eindelijk kwam had hij intussen zoveel bloed verloren dat hij was overleden. Zijn dood riep allerwegen reacties op.

Samer Abu Daqqa (Foto Ma'an News)
Israel verloor weer die man, wat hun dodental op 118 bracht. Ook werden de lijken van drie gijzelaars opgehaald in Khan Younis. Ongelukkigerwijze werden later op de dag nog drie andere lijken van gijzelaars naar Israel vervoerd, maar deze drie had Israel zelf gemaakt. Het bleek dat de soldaten opeens tegenover drie mannen stonden die ze niet thuis konden brengen en dus maar snel neer hadden geschoten, Een van de drie was een Bedoeïen. Ze waren op 7 oktober meegenomen uit Kfar Azza en Nir Am. 

De dagenlange razzia waar Jenin op de Westoever sinds dinsdag aan was onderworpen, was vrijdag eindelijk  ten einde. De Israeli's hadden straten en waterleidingen grondig verwoest, en hadden verder de nodige winkels gesloopt en honderden huizen overhoop gehaald, de volledige inventaris van het Freedom Theater verwoest en zo'n 500 man opgepakt van wie het grootste deel intussen ook weer was losgelaten. Er deed zich nog een incident voor waarbij Israelische soldaten over de geluidsinstallatie van de moskee joodse liturgische teksten (''Shema Yisraeel'') begonnen te blèren. Het leger liet later weten dat de betrokkenen waren geschorst. Het dodental van de Israelische aanval op Jenin eindigde uiteindelijk met 12 doden en tien gewonden. Ook schoten de Israeli's nog de 30-jarige inwoner van het Askar-kamp bij Nablus Hamza Baskar dood. Hij ''kwam op de soldaten af met een mes''. Het dodentak op de Westoever sinds 7 oktober staat nu op 286, 3.430 mensen zijn gewond.

donderdag 14 december 2023

Regen verergert het lijden van Gaza en in Jenin zijn nu alweer 11 doden

                                                      Foto's Arab 48
De misère in Gaza neemt met de dag toe als gevolg van de voorduren de regen en het gebrek aan water, voedsel, bandstof en elektriciteit. Ook ziektes grijpen om zich heen, met name in Rafah waar nu ongeveer een miljoen mensen bijeen zijn gedreven. Maar op sommige plaatsen is de ellende nog groter. Zo liet al-Jazeera een video zien (helaas niet op deze site te reproduceren) van lange rijen mannen, vrouwen en kinderen die in de regen in Jabalya met hun bagage een heenkomen zoeken nadat het Israelische leger de Abu Hussein school, die als onderkomen voorvluchtelingen diende, had beschoten en iedereen opdracht had gegeven te vertrekken. In een andere school lagen de lijken door elkaar op de grond. Volgens ooggetuigen had het Israelische leger domweg het vuur op hen geopend. Een 70 man van de staf van het Kamal Adwan-ziekenhuis, inclusief de directeur,  in Noord-Gaza zijn nog in arrest. Het ziekenhuis werd voor een tweede keer uitgekamd en ondernam massale arrestaties. Twee mensen op de intensive case die tijndens de operatie aan hun lot werden overgelaten overledne. Degenen die later werden vrijgelaten, vertelden van ondervragingen, slaag en kou in het winterweer in hun ondergoed.

Nog steeds vinden en zware gevechten plaats in Khan Younis. Israel verloor opnieuw een man, een 38-jarige reservist die werd getroffen toen zijn tank werd aangevallen. Het verliescijfer is nu 116 man. Er wordt ok nog steeds gebombardeerd. zo waren er donderdag 27 doden in Rafah waar twee huizen werden gebombardeerd die vol vluchtelingen zaten, en 14 in het Shaboura-kamp bij Rafah. Het totale dodental in Gaza staat officieel op boven de 18.600, met ruim 8.000 mensen onder het puin. Volgens de krant in Qatar, al-Arabi al-Jadid, heeft Israel een beroep op Egypte gedaan om te bemiddelen over een nieuw staakt-het-vuren en het vrijlaten van gijzelaars. De officiële lijn van Hamas is echter dat er geen nieuwe deal komt zolang er wordt gevochten.

Op de Westoever is de bezetting van  Jenin die dinsdag begon door een grote legermacht is nog steeds gaande. Het dodental intussen opgelopen tot 11, nadar een gewonde overleed. Er 10 gewonden van wie twee ernstig. Volgens Israel gaat het erom om bommen die onder het wegdek verstopt zaten op te ruimen. Daartoe wordt het wegdek stevig omgeploegd door bulldozers. Maar intussen zijn ook zeker 100 mensen opgepakt en afgevoerd, onder die de twee leidende figuren van het Vrijheidstheater in Jenin. De totale gang van zaken is tot stilstand gekomen en ook het ziekenhuis is onbereikbaar, want omsingeld. Jenin heeft zwaar te lijden onder de Israelische  bezetting. Dit jaar zijn er al meer dan 60 mensen in Jenin gedood. Onderwijl werden ook weer nieuwe arrestaties verricht met razzia's in Oost-Jeruzalem, Betkehem, Nablus, Ramallah, Hebron en Tubas. Volgens de Vereniging van Gevangenen is het aantal gearresteerde Palestijnen intussen opgelopen tot 4.400.

woensdag 13 december 2023

Algemene Vergadering stemt in grote meerderheid voor bestand in Gaza

Regen in Gaza. (Foto Arab48)
 De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met grote meerderheid van stemmen een resolutie aangenomen waarin om een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza wordt gevraagd. De stemming was  153 stemmen vóór, tien tegen bij 23 onthoudingen. De VS, dat vrijdag een gelijkluidende resolutie in de Veiligheidsraad met een veto tegenhield, stemde uiteraard tegen, net als Israel. De EU stemde verdeeld. Nederland was met Duitsland en Groot-Brittannië één van de landen die zich van stemming onthielden. Voor de stemming over de resolutie kwamen twee amendementen in stemming, van de VS en van Oostenrijk, die beide vroegen om een veroordeling van 7 oktober. Beide werden verworpen. De resolutie van de Algemene Vergadering is echter niet bindend en zal niet worden uitgevoerd. Wel is sprake van een lichte verandering in de houding van de VS. President Joe Biden constateerde dinsdag tijdens een Chanoeka-viering in het Witte Huis dat Israel steun aan het verliezen is door zijn voortgaande bombardementen. Maar hij ging niet in op het feit dat dit ook geldt voor hemzelf,

 Israel maakte woensdagochtend bekend dat het opnieuw tien man heeft verloren, onder wie een kolonel die compagniescommandant van de Golani-Brigade was. Het Israelische verliescijfer staat nu op 115.  De mannen liepen in een hinderlaag in de wijk Shuja'iyyeh in Gaza-stad. Ze kwamen in een verlatenschoolgebouw onder geweervuur en er werd een bom op ze losgelaten. De strijd duurde dinsdagmiddag een aantal uren. Zeven van de doden waren van de Golani-Brigade, twee waren van een reddings-eenheid en één man sneuvelde in een ander gedeelte van Gaza. Woensdag meldde de Wall Street Journal dat Israel intussen ook is begonnen met het pompen van zeewater in tunnels van Hamas. De operatie zou echter nog in een pril stadium zijn. Israel is door verschillende deskundigen gewaarschuwd dat er ernstige consequenties kunnen zijn voor het grondwater in de hele Gaza-strook van een dergelijke ingreep.

                                                         Foto IMEMC
Op de plaatsen waar veel vluchtelingen zijn geconsenteerd in Zuid-Gaza is de toestand alarmerend. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie zijn in de tenten en op andere plaatsen waar mensen schuilen 360.000 infecties aangetroffen, waarbij wordt aangetekend dat het waarschijnlijk in feite om veel grotere aantallen gaat. Ziektes als meningitis, geelzucht, waterpokken (met name onder kinderen), schurft, en veel infecties van de luchtwegen. De situatie wordt nog ernstiger doordat het voortdurend regent in Gaza, zodat alles door en door nat is. Het bombarderen gaat intussen door. Er werd gebombardeerd op verschillende plaatsen in Khan Younis en Rafah. Onder meer het  Shaboura-kamp en de Tal al-Sultan area in Rafah werden getroffen, evenals het gebied rond het  Nasser-ziekenhuis en in het centrum  van Khan Younis. Er waren tientallen slachtoffers. Verder waren er alarmerende berichten van de grens met Libanon, waar een nieuwe ronde dreigde, en uit de Rode Zee waar de Houthi's diverse schepen hebben aangevallen. Vier Israelische Sa'ar-korvetten zijn er naartoe gestuurd, nadat een Noors schip door de Houthi's was beschadigd. 

In Jenin duurde de Israelische bezettingsactie na 29 uur nog steeds voort. Het aantal slachtoffers is intussen van vier gestegen naar zeven, nadat de Israeli's een man lieten doodbloeden die in zijn dij was getroffen, een vader verhinderden zijn 13-jarige zieke zoon in het ziekenhuis af te laten leveren door een ambulance, waarna de zoon in zijn armen overleed toen hij lopend naar het ziekenhuis ging, en doordat een gewonde 18-jarige alsnog overleed. Verder werden in Nil'in en Kobar diverse mensen tijdens razzia's door kogels gewond.

dinsdag 12 december 2023

Israel bericht: dertien Israeli's gedood door eigen vuur

                                         (Arab48)
Het dodental van de Israelische slachting in Gaza bedraagt intussen 18.412 terwijl er meer dan 50.000 gewonden zijn. Maar in feite is het zo'n 8.000 hoger, aangezien tenminste dat aantal mensen onder het puin ligt. Twee derde tot driekwart van de slachtoffers is kind of vrouw, maar Israel houdt vol aan de winnende hand te zijn. Het klaagt echter wel dat Hamas-strijders zich tussen de mensen bevinden en zo moeilijk te traceren zijn. Ook Israel zelf heeft daar kennelijk wat problemen mee, getuige het feit dat het bekend heeft gemaakt dat 13 van de gedode Israeli's te wijten waren aan ''vriendelijk vuur'', dat wil zeggen vuur van de eigen mensen omdat ze werden aangezien voor strijders van Hamas. Verder waren zeven doden te wijten aan ongelukken zoals ontploffingen van springladingen, ketsende kogels of verkeerde bombardementen, terwijl er twee overleden door ongelukken met voertuigen. Israels verlieslijst telt nu 105 doden. Bovendien zouden er, zoals ik gisteren meldde, niet minder dan 5.000 gewonden zijn, een keer of tien meer dan opgave van het leger van 582 gewonden. 

Israel blies vanmorgen in het kader van de verwoesting van Gaza, vanmorgen een gigantische UNWRA-school in Beit Hanoun op onder luid gejuich van Israelische militairen. Later vandaag zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen komen op voorstel van Egypte en Mauritanië die een beroep hebben gedaan op artikel 377A, dat landen de gelegenheid geeft de AV bijeen te roepen als de Veiligheidsraad geen oplossing kan bieden. Er zal opnieuw gestemd worden over een staakt-het-vuren dat vrijdag werd weggestemd door een veto van de Verenigde Staten. Eerst zal er echter worden gestemd over twee amendementen. Het eerste is afkomstig van de VS en veroordeelt de aanval op 7 oktober door Hamas. Het tweede is ingediend door Oostenrijk en stelt dat het bestand direct moet ingaan,

Ondertussen gaan de gevechten en bombardementen heviger dan ooit door. Israel bezette intussen het Kamal Adwan-ziekenhuis in Noord-Gaza (nadat daar twee moeders waren gedood door een beschieting van de geboortekliniek) De vluchtelingen die zich daar bevonden moeten naar buiten komen met hun handen op hun hoofd. Dit worden weer nieuwe toestanden met mannen in onderbroek die zich zogenaamd hebben ''overgegeven''. Verder waren er doden door beschietingen en bombardementen op Khan Younis en Rafah. Maandag waren er tientallen doden door beschietingen van het Maghazi-kamp in Midden-Gaza en van het Nusseirat-kamp. Ook waren er veel slachtoffers in het oosten van Gaza-Stad. Het totaal aantal doden werd maandag vastgesteld  op 286. Volgens ambtenaren van Gaza zijn 1,8 miljoen mensen ontheemd. Een groot deel van hen zit bijeen in een stuk land, Mawasi bijna aan zee ter hoogte van Rafah, waar niets is, zelfs geen wc, en heeft honger of is ziek, Volgens Philippe Lazzarini is het de hel op aarde. Mensen vechten intussen bij auto's met hulpgoederen.

Maandag werd gestaakt, overigens ook elders in het Midden-Oosten, (Wafa)
Op de Westoever was maandag een algemene staking in verband met de slachtpartij in Gaza. Er werden weer links en rechts 50 mensen aangehouden. Zaterdag schoten de bezettingstroepen de 17-jarige Mahmoud Bassem Abu Haniyeh in Azzoun (bij Qalqilya) dood met een schot in de rug. Een 25-jarige man in het Fara'a kamp bij Tubas overleed zaterdag, nadat vrijdag al vijf man in het kamp werden gedood. In Hebron werd de 25-jarige Sari Youssef Amro doodgeschoten. Dinsdag werden bij een grootscheepse inval in Jenin weer vier man gedood met behulp van een drone. De operatie in Jenin wordt intussen met groot materieel voortgezet. Een Israelische rechtbank startte intussen een onderzoek naar de dood in gevangenschap van Adul Rahman Mirie (33) wiens lichaam sporen van mishandeling vertoonde, 

Het dodental op de Westoever sinds 7 oktober staat intussen op 278. In Deir Ballut (bij Salfit) kregen eigenaars van een stuk land van 18 dunam (1,8 ha.) bericht dat het leger het gaat innemen. Het stuk ligt vlak bij een paar nederzettingen maar bevat ook een aantal archeologisch interessante plaatsen. In Ein al-Helweh (in het noorden van de Vallei van de Jordaan) probeerden kolonisten zonder succes een  30-tal koeien te steken. In de omgeving van Hebron nam het leger 22 niet geregistreerde auto's in beslag. Auto's zonder nummerplaten worden vaak gebruikt voor plaatselijk verkeer, Het is goedkoper. 

Vier doden in Jenin

maandag 11 december 2023

Weer zeven Israelsche doden, het leger houdt cijfers van gewonden achter

Het Barzilai Medisch Centrum
Het Israelische leger heeft bekendgemaakt dat sinds 7 oktober 1.64 5 militairen gewond zijn geraakt tijdens de operatie tegen  Hamas  die Israel Operatie ''IJzeren  Zwaard'' noemt.  Van die 1.645 zijn 582 gewond na het begin van de grondinvasie in Gaza. Van hen zijn 133 ernstig waren gewond, 218 middelmatig ernstig en 231 niet zeer ernstig gewond. Het leger stelde het getal maandag bij nadat het eerder een getal van 1.593 had gemeld. Het kwam daar overigens mee twee weken nadat Haaretz om de aantallen had gevraagd. Het weigerde aanvankelijk opening van zaken te geven.

 Er blijkt echter een groot verschil te bestaan tussen het aantal dat het leger noemt en wat Haaretz zelf heeft verzameld door simpelweg met wat ziekenhuizen te bellen. Zo vertelde het Barzilai Medische Centrum in Ashkelon alleen al 1.949 militairen te hebben behandeld, meer dus dan het totaal dat de legervoorlichtingsdienst gaf. Het totaal van alle hospitaals komt zelfs met gemak  uit boven de 4,500. Het Soroka Medisch Centrum in Be'er Sheva gaf een aantal van 1.000, het Sheba Centrum 500, het Assuta Medisch Centrum in Ashdod noemde een aantal van 178,  het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv 148, de Rambam Gezondheids Campus gaf 181 op, het Hadassa Ziekenhuis in Jeruzalem 209, Sha'are Zedek in  Jeruzalem kwam met 139 en het Beilinson ziekenhuis in Petah Tikva noemde er 287. 

Nu is er enig verschil mogelijk doordat een militair bijvoorbeeld eerst in één ziekenhuis is behandeld en vervolgens is over geplaatst naar een ander. Maar het wordt ernstiger als we het vergelijken met een bericht in Middle East Eye van  9 december waarin Limor Luria, de directeur-generaal van het  Departement voor Revalidatie van het ministerie van Defensie het heeft over 5.000 gewonden van wie zo'n 2.000 blijvend invalide zullen zijn. Van de 2.000 is er een fors aantal bij wie amputaties van een arm of deel daarvan dan wel een been nodig was. Zij verklaart dat Israel sinds de onafhankelijkheidsoorlog van 1948 nog niet zoiets heeft meegemaakt. Er worden er 60 per dag aangemeld. Patiënten worden snel naar huis gestuurd om nieuwe gevalle te kunnen opnemen. Ze verwacht ook dat een hoop nazorg nodig zal zijn als de veldtocht is afgelopen.

Intussen heeft Israel weer zeven man verloren. Vijf van hen werden maandag gedood toen een booby trap tot ontploffing werd gebracht toen zij in gevecht gewikkeld waren met eenheden van het Palestijnse verzet in Khan Younis. Vier man raakten gewond, van wie  één ernstig. Twee anderen werden zondag in Noord-Gaza gedood, waar Israel al een week of twee geleden zei de situatie meester ter zijn. Het verliescijfer van het Israelische leger is nu 104 man. Ik ben langzamerhand geneigd meer geloof te gaan hechten aan berichten van Hamas en de Islamitische Jihad waarin zij militaire successen vermelden.

Uitspraak Internationaal Gerechtshof maakt gehakt van de de Israelische bezetting

Het Internationaal Gerechtshof (Foto Ben Bender/Wikimedia Commons Het Internationaal Gerechtshof (ICJ)  heeft vrijdag een uitspraak gedaan o...