donderdag 7 december 2023

Dodental in Gaza nu boven de 17.000

Het dodental in Gaza is gestegen tot boven de 17.000. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldt dat het aantal doden nu 17,177 bedraagt en dat het aantal gewonden 46.000. Er zijn geen mededelingen over het aantal vermisten, maar dat getal lag de laatste keer al boven de 7.000 dus we mogen ervan uitgaan dat het aantal doden rond de 24.000 ligt.  In de laatste 24 uur zijn er 350 mensen gedood.  Bovendien constateerde de Palestijnse Rode Halve Maan dat 60% van de gewonden behandeling in het buitenland nodig heeft. De Palestijnse gezondheidszorg functioneert nauwelijks meer. Sommige ziekenhuizen leveren alleen nog eerste hulp, zoals bijvoorbeeld het Shifa-hospitaal in Noord-Gaza.  

Het Wereldvoedselprogramma van de VN meldde dat 97% van de gezinnen in Noord-Gaza onvoldoende voedsel hebben, 9 van de 10 hebben één of meer dagen niets te eten gehad. In Zuid-Gaza geld dat  ''slechts'' voor een derde van de gezinnen. terwijl 53% meldt matige honger te hebben. Verwonderlijk is dat niet, want slechts 100 vrachtauto's met hulpgoederen bereiken de Gaza-strook terwijl voordat de Israelische agressie losbarstte het er  500 per dag waren. De UNWRA meldde  dat de situatie desperaat, dus buitengewoon ernstig was. Mogelijkheden om hulpgoederen te distribueren bestaan domweg niet meer, terwijl de hulp ook ruim onvoldoende is. In Noord-Gaza stopt de Rode Halve Maan intussen zijn ambulance-diensten bij gebrek aan brandstof. Evacuaties vanuit Noord-Gaza zijn niet langer mogelijk. 

Op het Israelische kanaal 13 werd donderdagmiddag een video vertoond van tientallen mannen die met ontkleed bovenlichaam op de grond zaten, omring door Israelische soldaten. Ze waren mogelijk gevangen genomen in een school die door het leger was bestormd. Ze wachtten terwijl hun identiteit werd gecontroleerd om te zien of ze van Hamas waren. Israel naakte intussen de dood van weer vijf  soldaten bekend, onder wie de zoon van Gadi Eizenkot, een lid van het ''oorlogs-kabinet''. Het Israelische verliescijfer staat nu op 90 man.

(Illustratie Peace Now) 
Israel heeft onderwijl ''onder de dekking van de oorlog'' zijn nederzettingen in Jeruzalem heftig uitgebreid. Het gaat om de goedkeuring van het plan in de "Beneden Aquaduct buurt'', waar half in West- en half in bezet Oost-Jeruzalem 1.738 nieuwe woningen (voor Joden) mogen worden gebouwd. Het probleem met de plannen is dat de plek die ervoor is uitgekozen het laatste open corridor afsluit dat nog bestond tussen Beit Safafa en de rest van Oost-Jeruzalem (zie kaart). Vlak voor de Israelische veldtocht begon werd het plan voor 3.500 woningen in het zogenoemde Strip Plan die grenzen aan Hamatos goedgekeurd, terwijl ook onlangs het  Kidmat Zion plan werd goedgekeurd voor een nieuwe nederzetting in het gebied van Ras al-Amud. 

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, 7 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News  Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Shams kamp b...