donderdag 28 december 2023

Duizenden in Gaza opnieuw op de vlucht en een waarschuwing voor de situatie op de Westoever


Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn tienduizenden in Midden-Gaza en Khan Younis intussen opnieuw op de vlucht. Onder meer de luchtaanval op het Maghazi-kamp, die naar intussen is gebleken 109 slachtoffers heeft geëist, was één van de redenen. Mogelijk een andere is dat Israel ook meer nieuwe troepen naar Khan Younis heeft gestuurd om daar de zoektocht naar Hamas te intensiveren. De opperbevelhebber van het Israelische leger maakte woensdag op een persconferentie bekend dat een nieuwe fase van de strijd aanbreekt, waarbij Israel zich meer op het zuiden en op Khan Younis gaat concentreren. Woensdag was de tol 195 doden, waarbij onder meer vijf slachtoffers vielen bij een aanval op een UNRWA-school voor meisjes in het Maghazi-kamp. Maar donderdagmorgen vielen bij nieuwe aanvallen op Beit Lahya in het noorden en het Maghazi-kamp en Khan Younis volgens opgaven van het media-bureau van de regering tenminste 50 slachtoffers. In Beit Lachya werden onder meer twee broers, allebei journalisten, en gedood en in Khan Younis 10 mensen een aanval in de omgeving van het Amal-ziekenhuis. Het jongste dodental is 21.320, met 55.603 gewonden terwijl er ruim 7.000 men onder het puin liggen. Volgens de organisatie Euro-Med is dat echter onzin. Zij gaan zonder meer al uit van een dodental van rond de 30.000. Ook het Israelische leger verloor weer drie man, twee officieren en een soldaat. Hun dodental bedraagt nu 179. Verder zou het aantal gewonden erg hoog zijn, namelijk rond de 3.000.
                                                                   (Foto's Arab48)
Op de Westoever vielen bij de inval van dinsdag en woensdag in Tulkarem, die 20 uur duurde, zes doden. Het was ene groepje jongeren dat stond te kijken naar het verloop van de gebeurtenissen, dat zonder waarschuwing werd getroffen door een raket vanuit een drone. Ze werden geïdentificeerd als Ahmed Hamersha (19), Ahnmed Issa (19), Adham Mohammed Fahmawi, Yazan Wahid Fahmawi (23), Fares Hossam Fahmawi (29). en Hamza Mustafa Fahmawi (17), terwijl een 24-jarige levensgevaarlijk werd gewond. Intussen overleed de 24-jarige Abdel Karim Badirat uit dezelfde plaats als gevolg van verwondingen die hij had opgelopen op 14 november . En bij een inval in Ramallah werd Hazem Abdel Fatah Qatawi doodgeschoten, terwijl bij de hevige rellen die er uitbraken 14 andere gewond raakten van wie vier door kogels. Het totaal aantal doden sinds 7 oktober op de Westoever bedraagt nu 314. Er zijn 3.450 gewonden. 
De zes van Nur Shams (foto Wafa)
De Israeli's hadden ook iets nieuws: sinds woensdag overvielen ze zes geldwisselkantoren die  onder toezicht stonden van Palestinian Monetary Authority (PMA), boorden in één geval een brandkast open, en namen  in totaal een bedrag mee van 2,5 miljoen dollar. Het excuus dat ze daarvoor aanvoerden was dat ze de bronnen wilden laten opdrogen van waaruit Hamas zou worden gefinancierd. Volgens de PMA was de opzet echter het in diskrediet brengen van de Palestijnse bankensector. De Israeli's overvielen ook een loods behorend bij een sloopplaats van oude auto's in het dorp Al-Sawiya (ten zuiden van Nablus). Het personeel werd weggestuurd en de complete 150 vierkante meter grote loods die gevuld was met auto-onderdelen ter waarde van 120.000 dollar werd gesloopt en plat gereden. Volgens de eigenaar, Mohammed Aqra', zou de loods staan in gebied van Area C (onder de Olso-akkoorden) en was er geen vergunning voor verleend. Daarom moest alles kapot.

Het bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten publiceerde donderdag een rapport waarin werd gewaarschuwd voor de - sinds 7 oktober - snel verslechterende situatie op de Westoever. Het rapport sprak van telkens terugkerende operaties in Palestijnse steden en dorpen met gepantserde auto's en bulldozers die sinds 7 oktober al 105 doden hadden geëist en waarbij zware schade was aangericht. In één geval vielen er bij zo'n operatie (in Tulkarem) zelfs 14 doden. In totaal telde de Hoge Commissaris in de periode tot 27 december 300 doden (van wie 76 kinderen). Een totaal aantal van 291 personen werden gedood door de Israelische troepen, acht vielen als gevolg van acties van kolonisten, en bij 1 dode was niet te bepalen of hij door militairen of kolonisten was doodgeschoten).

 De Hoge Commissaris, Volker Türk, vond de toepassing van militaire tactieken en het wapengebruik alsmede de toepassing van onnodig disproportioneel geweld, dat werd gecombineerd met het opleggen van discriminerende beperkingen in de bewegingsvrijheid van Palestijnen (onder meer door de blokkade van talloze in- en uitgangen van steden en dorpen) uitzonderlijk verontrustend. Hoewel het een voortzetting was van jarenlang beleid, werd het nu ook op een niet eerder vertoonde schaal toegepast.  Verder waren 4.700 Palestijnen gearresteerd (onder wie 40 journalisten). Sommigen waren naakt uitgekleed, moesten urenlang met geboeide handen en voeten, geblinddoekt blijven zitten en waren er gevallen geweest van slaan met hoofden tegen muren, of het staan op hoofden. Commissaris Türk vroeg de Israeli's een einde te maken aan het geweld van kolonisten. Ook zouden alle gevallen van geweld door de troepen en de kolonisten moeten worde onderzocht. Verder vroeg hij om bescherming van de Palestijnse bevolking tegen gedwongen verplaatsingen, terwijl er zou moeten worden gezorgd dat de bevolkingen van dorpen die gedwongen waren vertrokken, weer terug naar hun huis zouden kunnen. Tenslotte zou  Israel de Hoge Commissaris eindelijk toegang moeten verlenen tot het land Israel.

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...