vrijdag 22 december 2023

Israel zet wat het doden van Palestijnen betreft nog een tandje bij


De laatste 48 uur waarin de communicatie met  Gaza was verbroken (die intussen weer gedeeltelijk is hersteld) zijn ongekend bloedig geweest. Volgens de autoriteiten van Gaza zijn er tenminste 390 Palestijnen vermoord en 790 gewond geraakt. In Shuja'iyya bliezen de Israelische militairen een hele wijk op, zo'n 30 huizen, terwijl de kreten van bewoners boven het geweld te horen waren. In Jabalia werd het ambulance-centrum van de Rode Halve Maan ingenomen, de staf werd gearresteerd en weggevoerd en de ambulances werden in brand gestoken. Er is ook geen ziekenhuis in Noord-Gaza dat nog werkt. Volgens het verslag van een ploeg van de Wereld Gezondheidsorganisatie  WHO die de ziekenhuizen Al-Ahli en Shifa bezocht, leken de hospitaals nu meer op hospices. De gewonden  wachtten er op hun  dood. Het enige verschil was dat de gewonden heftige pijn leden en om water smeekten. In een hopice krijgen ze tenminste nog zorg, aldus de WHO. Elders in Jabalia werden huizen binnengegaan en mannen meegenomen. Volgens een bericht werden in één geval 11 mannen van de vrouwen gescheiden en standrechtelijk neergeschoten. Er werd verder heftig gebombardeerd in Jabalia, Shuja'iyya, en Zeitoun, en elders in Deir al-Balah, Nusseirat, Khan Younis en Rafah. Het is ondoenlijk om de aanvallen op te sommen met de aantallen doden en gewonden, afgezien van een enkel geval, zoals dat de grensovergang Karam Abu Salaam werd opengesteld en vervolgens een dag later werd gebombardeerd, waarbij de directeur en een aantal andere functionarissen werden gedood.  Overigesn verloor Israel ook weer twee man, het verliescijfer zou nu 145 bedragen.

Hongersnood. Het dodental in Gaza is intussen de 20.000 gepasseerd en er zijn 53.320 gewonden, maar er liggen tenminste 8 à 9.000 mensen onder het puin, of, zoals in een wijk in Noord-Gaza waaruit de militairen zich terugtrokken, gewoon op straat. Israel maakte intussen bekend dat de Palestijnen uit en het zuiden en oosten van Kan Younis dienen te vertrekken naar het zuiden, terwijl dat eveneens dient te gebeuren uit Deir al-Balah. Zeer verontrustend zijn de getallen die de IPC (Integrated Food Security Classification, een door de VN ondersteund instituut) noemde. De hele bevolking van Gaza van 2,3 miljoen wordt bedreigd door hongersnood, en die dreiging neemt iedere dag toe. Meer dan 576.000 Palestijnen hebben al te maken met catastrofaal gebrek aan voedsel en hongersnood. De proportie of gezinnen die door ernstige voedseltekorten worden bedreigd is de hoogste die ooit ter wereld is gemeten, aldus IPC. 

Onvermogen. De Veiligheidsraad toonde vanaf maandag opnieuw zijn onvermogen een einde te maken aan de genocidale slachtpartij. Eerst zou woensdag worden gestemd, later donderdag en tenslotte vrijdag. Toen was de VS eindelijk akkoord met een sterk verwaterde resolutie waarin geen staakt-het vuren wordt gevraagd maar slechts meer mogelijkheden om hulp voor Gaza te regelen, terwijl de gijzelaars moeten worden losgelaten. Maar toen toonde Rusland, dat ook veto-recht bezit, bezwaar. Het is hoe dan ook een kwestie van afwachten, want Hamas wil alleen gijzelaars afdragen als alle vijandelijkheden stoppen. Intussen ging in Centraal Israel en Tel Aviv donderdag het alarm af wegens weer een rege van raketten uit Gaza. Ook was duidelijk dat een coalitie om schepen te beveiligen in de Rode Zee niet voldoende steun gaat krijgen, 180 schepen hebben intussen besloten via Kaap de Goede Hoop te gaan varen en Israels zuidelijke haven Eilat had 85% minder klandizie.   

Washington Post. Een onderzoek van de Washington Post maakte intussen duidelijk dat Israel het Shifa-ziekenhuis in Noord-Gaza ten koste van tentallen doden ten onrechte heeft bestormd. Enkele weken daarvoor begon Israel een zaak tegen het hospitaal op te bouwen. Er zouden vijf gebouwen van het hospitaalcomplex in verband staan met activiteiten van Hamas. Het complex stond bovenop een tunnel-stelsel dat gebruikt zou worden om raketten op Israel te lanceren en strijders te leiden. En de tunnels zoude bereikbaar zijn via het ziekenhuis. Deze zaken zouden worden ondersteund door concrete aanwijzingen. Israel kwam op 15 november, nadat het het Shifa-complex had had bestormd, met een aantal video's en foto's die volgens hen de punten bewezen. Maar een ploeg van de Washington Post maakte analyses van  ''open source'' materiaal,  satelliet bronnen en het materiaal dat Israeli's bekend hebben gemaakt en daaruit werd  geconcludeerd dat niet is aangetoond dat het ziekenhuis dienst heeft gedaan als een commandocentrum. Het onderzoek bewees dat er geen bewijs is dat de tunnels aanwijzingen bevatten dat ze nog onlangs door Hamas waren gebruikt. Verder had geen van de aangewezen gebouwen een verbinding met de tunnels. En en tenslotte was er geen bewijs dat de tunnels via het ziekenhuis konden worden binnengegaan. Eén en ander roept ook het de vraag op waarop de regering-Biden zijn conclusies baseert. Het Witte Huis had namelijk enkele uren voordat Israel het ziekenhuis overviel al gezegd dat het de Israelische conclusies ondersteunde. 

Mohammed Zaaoul

Westoever.
Op de Westoever werd een jongen van 16, Mohammed Zaaoul ten westen van Bethlehem gedood. Het totaal aantal doden op de Westoever sinds 7 oktober bedraagt nu 303. Een kolonist met een bulldozer ontwortelde honderden wijkranken en amandelboompjes in Al-Khader ten zuiden van Bethlehem.  Er werden weer volop mensen  opgepakt. Volgens de groepen die zich bezighouden met het lot van de gevangenen is het aantal nu 4.655.  Duizend daarvan zijn afkomstig uit Hebron. Er zijn 46 journalisten gearresteerd.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...