vrijdag 27 november 2020

Demasqué Baudet was ook demasqué van officieel joods Nederland

Eén van de groepen die ontzettend bedroefd is dat Thierry Baudet's avontuur met zijn Forum voor Democratie nu teneinde loopt, is natuurlijk de grote groep joden die met de naam ''de officiele joodse gemeenschap'' zou kunnen worden aangeduid. De joodse ''kerkgenootschappen'', de loges van Bneí Brith, de sportclubn Maccabi, en andere joodse (of zionistische) clubs en clubjes,. naast de naar voren geschoven leiders van het overkoepelende CJO (Centraal Joods Overleg), of de publicitaire arm daarvan, het CIDI, of misschien zelfs het joodse krantje, het NIW

Hete was een algemeen bekend feit dat Baudets Forum onder dit gezelschap vreselijk populair was. Bij de schaduwverkiezingen ('Hoe zo u stemmen in Nederland?') die het CIDI in 2019 hield tijdens een avond over de Israelische verkiezingen, kreeg het Forum  34 van de 120 Kamerzetels van de aanwezigen, meer dan de 19 van de kleine christelijke partijtjes of de 13 van de VVD. Ik moet bij dit soort uitlagen vaak denken aan de woorden van oud-wethouder van Amsterdam, de betreurde Wim Polak, die placht te zeggen dat de joden in Nederland zo rechts zijn ''omdat de nazi's het hele joodse proletariaat hebben uitgemoord''. Vermoedelijk speelt dat inderdaad nog een rol. Maar dat de clan van Baudet op nummer één stond had natuurlijk als belangrijkste reden dat de partij door dik en dun voor Israel was. Een goede tweede was de heftige islamofobie, vanuit de gedachte dat moslims nu eenmaal a onbetrouwbaar zijn en Israel haten. Een derde reden was waarschijnlijk dat de partij - door Thierry's doctorstitel en exuberante optreden? -  een soort vage intellectuele en vernieuwende uitstraling had, die haar verteerbaarder maakte dan de PVV van Geert Wilders. 

dinsdag 17 november 2020

Leiding Britse Labourpartij maakt schorsing Corbyn ongedaan

De vroegere leider van de Britse Labourparty, Jeremy Corbyn, is weer toegelaten als lid van de partij. Corbyn was drie weken geleden geschorst nadat hij kritiek had geleverd op een rapport van de Britse Commissie Voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC) over klachten van antisemitisme in Labour.

Corbyn zei bij die gelegenheid dat de mate waarin in de partij antisemitisme voorkwam was overdreven door Labour's vijanden en de media. Hij noemde dat pijnlijk voor de joodse gemeenschap en zei te hopen dat dit nooit meer zou voorkomen. 

Corbyn werd daarop door zijn opvolger Sir Keir Starmer geschorst. De nieuwe partijleider had ook anderen uit de omgeving van Corbyn weggewerkt. Hij was naar eigen zeggen ''vastbesloten Labour een veilige plaats voor joden maken''. Corbyn's schorsing werd echter dinsdag ongedaan gemaakt door de Nationale Executieve Commissie, het Labourbestuur. 

maandag 16 november 2020

Carel Brendel kopieert met zijn beschuldigingen tegen GroenLinks zoals gewoonlijk islamofobe flauwekul

 Het is lang geleden dat ik schreef over de discriminatie van moslims en de kritiek op alles wat moslim is, die door de bedrijvers ervan het liefst als ''islamkritiek'' wordt betiteld, en door anderen gewoon als islamofobie. Mensen als wijlen Hans Jansen, Blonde Geert Wilders, Hirsi Ali om er een paar te noemen. Of het circus in Amerika waar Wilders zich zo bij thuis voelt: Pamela Geller, David Horowitz, Daniel Pipes, Richard Spencer en hun satellieten. Mensen die van elke moslim verwachten dat hij/zij eigenlijk een vermomde moslimbroeder, jihadist of salafist is, die achter elke islamitische organisatie een samenzwering vermoeden en die eigenlijk niet in staat zijn om moslims als gewone mensen te zien. Omdat de islam nu eenmaal zoiets is als ''een totalitaire ideologie, zoals communisme of fascisme'',  om met de cum laude in Leiden gepromoveerde doctor David Suurland te spreken, die ik ook wel eens in een blog heb genoemd. 

Wat ik nooit eerder heb gedaan, maar waar het wel de hoogste tijd voor is, is het een keer te hebben over Carel Brendel. Brendel was sportjournalist bij Het Parool toen ik daar vanaf 1980 ook een paar jaar werkte.  Later was hij in dienst van zulke zo verschillende media als Vrij Nederland, de Amersfoortse Courant of het Algemeen Dagblad. Na zijn pensionering stortte hij zich op de studie van de islam en zijn uitwassen. En dat hebben we geweten, want Brendel zag veel uitwassen. Wat heet: hij zag eigenlijk  alléén maar uitwassen. Hij schreef twee anti-islamitische boeken en begon een blog waarop hij alles wat naar islamitische activiteit zweemde aanbracht als griezelig, eng en subversief.

In mei van dit jaar was dat Yassin Elforkani, de imam van de Blauwe moskee in Amsterdam West, die in 2019 een paar woorden sprak ter herdenking van de in de rechtszaal overleden Egyptische ex-president Mohammed Morsi. Morsi was een Moslimbroeder en Elforkani noemde hem in zijn herdenking in één adem met de oprichter van de Moslim Broederschap, Hassan al-Banna, die net als Morse een ''martelaar' voor het geloof was, aangezien beiden zijn vermoord. Beiden waren ook mannen die zich in dienst hadden gesteld van al-d'awa, de oproep tot het volgen van de ware islam, aldus Elforkani. Voor een onbevooroordeelde toehoorder was dat niet onlogisch, Morsi werd in een  bepaalde traditie geplaatst. Maar voor Brendel was het een bewijs  dat de 'Blauwe moskee'' een netwerk herbergt van Nederlandse Moslimbroeders. Hij had dat immers al vaker geschreven. En hadden de Nederlandse deskundige Ron Sandee en diens Amerikaans-Italiaanse collega Lorenzo Vidino, dat niet ook onlangs bevestigd?       

 Ander voorbeeld: de Europese Palestijnse Conferentie in 2017 in Rotterdam. Brendel schreef uitgebreid dat het een ''Hamas-conferentie'' was. De organisatoren zouden allemaal zo'n beetje Hamas in Europa vertegenwoordigen.Tijdens de conferentie zelf bleek helemaal niets te wijzen in de richting van Hamas. Maar dat verhinderde Brendel niet een hele reeks namen te geven van mensen die bij de organisatie waren betrokken en die volgens de Israeli's (in de meeste gevallen), dan wel de Duitse Verfassungsschutz (de Duitse AIVD) of andere niet nader genoemde bronnen. banden hadden met Hamas. Of in dit soort gevallen de Israeli's de meest geloofwaardige bron zijn lijkt mij heel erg de vraag en  ook de Verfassungsschutz bleek er nog wel eens naast te zitten. Zo werd later tenminste één van de door Brendel genoemde mensen, Majed al-Zeer, door een Britse rechtbank van de lijst van terroristen gehaald en schadeloos gesteld. Maar Brendels alarmerende verhalen hadden toen al hun werk gedaan. Ze waren breed verspreid. Met name door de blijkbaar nog immer foute Telegraaf, maar ook door in dit opzicht goedgelovige andere kranten. Het gevolg was dat veel mensen die wel waren verwacht, zich niet op de Conferentie durfden te vertonen. 

Ditmaal is opnieuw iets soortegelijks aan de hand. Nu blijkt GroenLinks de onvergefelijke fout te hebben gemaakt - volgens Brendel dan - om de jonge moslima Kauthar Bouchallikht op een verkiesbare plaats te plaatsen op de lijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. En wat blijkt, Kauthar is (ook) vice-voorzitter van de islamitische jongerenorganisatie FEMISO, het Forum of European Moslim Youth and Student Organisations. En FEMISO is aangesloten bij de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) die tegenwoordig Council of European Moslims (CEM) heet. En die is, u snapt al waar dit heengaat, de ''koepelorganisatie van de Europese Moslimsbroeders''. Hoe Brendel dat weet?? Dat staat in een rapport van ene Steve Merley van de zogenaamde NEFA Foundation. En hoe is het daarin gekomen? Onder meer omdat de Italiaans-Amerikaanse onderzoeker Lorenzo Vidino in een boek heeft geschreven dat FEMISO de jonge garde en hoop voor de toekomst is van de Europese Moslimbroeders. En wie zijn Merley en Vidino? Merley is een oud-analist van de NEFA (Nine Eleven Founding Answers)  Foundation. Zijn achtergrond is redelijk vaag. Hij geeft een blaadje uit, The Global Moslim Brortherhood Daily Watch, waarin veel feiten worden genoemd (als dat de Council of European Moslims de Moslim Broederschap vertegenwoordigt bijvoorbeeld) zonder dat dit nader wordt toegelicht. Overigens heeft Merley sinds kort een nieuwe website die op dezelfde wijze tewerk gaat en die heet Global Influence Operations Report.

Merley ontleent veel aan de ander, Vidino, die rechten heeft gestudeerd in Italie en aan de Amerikaanse Tuft universiteit is gepromoveerd in de Internationale Betrekkingen.Vidino heeft een baan aan de George Washington university. Hij leidt daar een een onderzoeksgroep die zich bezighoudt nmet terrorisme. De Georgetown University, ook in de VS, heeft ook een studiegroep, maar die gaat over islamofobie. En deze groep die ''Bridge Initiative'' heet, staat onder leiding van de oude rot John L. Esposito, een hoogleraar in de religiewetenschappen, internationale Betrekkingen en Studie van de Islam. Deze groep publiceerde een factsheet over Vidino dat behoorlijk vernietigend is. Het meldt dat Vidino in 2010 een boek schreef ''The New Muslim Brotherhood and the West'' waarin hij een document uit 1982 aanhaalde dat volgens hem aangaf dat de Broederschap uit is op de wereldheerschappij. Tevens citeerde hij uit het boek ''La conquête de l'Occident'' van de Fransman Sylvain Besson, waarbij hij diens denkbeelden over complotten zonder meer overnam als waar. Vidino meent dat islamitische organisaties in Europa 'formeel' niet met de Broederschap zijn verbonden, maar ze zijn wel door haar beïnvloed. In een rapport voor een Zwitserse organisatie merkte hij op - zonder bewijs aan te dragen -  dat Europese organisaties volgens Israel en Arabische regimes geld zouden inzamelen om elders terroristische daden te laten plegen. Elders schreef hij dat geweldloos extremisme eigenlijk net zo gevaarlijk is als gewelddadig extremisme,. Veel islamistische groepen in Europa die door de Moslim Broederschap zijn beïnvloed zouden ''de basiswaarden van de democratie verwerpen''. 

In een interview uit 2005 met het blad FrontPage van David Horowitz (één van de financiers van Geert Wilders) bleek hij achter de ''great replacement theory'' (de omvolkingstheorie) te staan, die in praktijk zou worden gebracht door de grote hoeveelheid moslims in Europa. In een artikel  met de titel ''The Muslim Brotherhood's Conquest of Europe'' dat hij hetzelfde jaar schreef voor de Middle East Quarterly'' van Daniel Pipes, een andere vriend van blonde Geert, beweerde hij dat de meeste islamitische organisaties in Duitsland ijveren voor de invoering van de sharia. In dezelfde tijd was hij ook verbonden aan een onderzoeksproject van de uitermate onbetrouwbare en in complotten gelovende Amerikaanse researcher Steve Emerson. Vidino, die dit jaar een nieuw boek schreef, ''The Closed Circle'', is niettemin redelijk invloedrijk in de VS, Duitsland en Oostenrijk. 

En in Nederland dus ook. Hier wordt hij nagevolgd door Carel Brendel, die dezelfde methodes hanteert als Vidino en Merley, die van elkaar of van weer anderen overschrijven. Dat doet Brendel dus ook, heel trouw. Ook hanteert hij net als zij het principe dat als Pietje gezien is met Jantje er ook wel iets aan de hand zal zijn met Pietje. Of als Klaasje een achter-achterneef  heeft die laatst met Jantje heeft geluncht, dat dan Klaasje ook niet echt kan deugen.  En dat als er sprake is van een sliertje rook, dat hoe dan ook moet wijzen op het bestaan van een brand die wel eens zou kunnen ontaarden in iets heel erg gevaarlijks. Het is een methode en het slaat aan, omdat moslims bij grote groepen mensen nu eenmaal altijd verdacht zullen zijn als onbetrouwbaar, potentieel gevaarlijk en gekant tegen onze democratische en/of joods-christelijke waarden. Brendel geeft overlast met dit fatsoensrakkerige gezeur. Hij brengt mensen in lastige situaties (Kauthar Bouchallikht, Elforkani) en hij zaait moslimhaat. Sommigen noemen hem een onderzoeksjournalist. Alsof het methodisch overschrijven van ongefundeerde beschuldigingen en het herhalen van steeds dezelfde verdachtmakingen en laster iets met  onderzoeken te maken zou kunnen hebben. Op die manier de onderzoeksjournalist uithangen kan elke boerelul. Brendel is gewoon een irritante maar helaas ook gevaarlijke roddeltante. Het wordt tijd dat hij ook eens een tijdje op zijn huid wordt gezeten. Om net zo uitgesponnen en pedant als hij dat zelf doet te beschrijven waar hij al die onzin vandaan haalt.

zondag 15 november 2020

Israel sluit de ring rond O-Jeruzalem, tender open tot 2 dagen voor installatie Joe Biden

Het rode gedeelte is Givat Hamatos, tussen de nedezettingen Gilo en Har Homa in. (ill. Peace Now)

Israel heeft vanmorgen de ''tender'' gepubliceerd voor 1.257 nieuwe huizen in de nederzetting/(wijk) Givat Hamatos van Oost-Jeruzalem. De nieuwe nederzetting ligt tussen de nederzettingen Gilo en Har Homa. Zij sluit het laatste gaatje af in de ring aan nederzettingen die in de loop der jaren is gebouwd rond Oost-Jeruzalem en maakt tevens een verdere uitbreiding van de Palestijnse wijk/ het dorp Beit Safafa, onmogelijk. De publicatie van de 'tender' betekent dat bouwmaatschappijen een bod kunnen doen, en dat vanuit hun midden de uiteindelijke bouwer zal worden gekozen. De termijn om te bieden sluit twee dagen voor het aantreden op 20 januari 2021 van de Amerikaans president Joe Biden.  

Bouwen rond Jeruzalem heeft een voorgeschiedenis: In 2010 maakte Israel twee dagen na een bezoek van de - toenmalige - vice-president Biden een bouwplan bekend in de Jeruzalemse nederzetting Ramat Shlomo. De regering Obama-Biden was woedend en Israel (lees: premier Netanyahu) was toen geruime tijd terughoudend met verder bouwen in Oost-Jeruzalem. Dat werd echter anders na het aantreden van president Trump. Tijdens diens regeerperiode werden alle betalingen aan de Palestijnen en organisaties die werken voor Palestijnen stopgezet en werden de Israelische inlijving van Jeruzalem en de Golan door de VS erkend. Mike Pompeo, Trump's minister van Buitenlandse Zakenm onderstreept dat allemaal nog eens één dezer dagen als hij Israel bezoekt. Daarbij zal hij als eerste Amerikaanse minister ooit ook neerstrijken in een nederzetting. 

woensdag 11 november 2020

Constant Vecht 1947-2020

 Constant Vecht met het door hem ontdekte portret van Spinoza

Een onbegrijpelijk bericht: gisteren  overleed onverwacht Constant Vecht. Constant was een verbazende man met een onnavolgbare levensloop. Geboren als zoon van de antiquair Jack Vecht op het Rokin zette hij zich aanvankelijk fel af tegen dit 'bourgeois' milieu. Als overtuigd communist werd hij in 1971 voorzitter van de Amsterdams studentenbond ASVA daarna te gaan werken bij de communistische krant de Waarheid. De laatste twee jaar (1982-84) was hij zelfs hoofdredacteur, een soort mission impossible in die tijd van afkalvende geloof in de CPN, de Russische heilstaat of zelfs het marxisme-leninisme an sich. Constant vervulde de baan vanuit een soort plichtsbesef. Zijn  afscheid was dan ook in stijl: in het Miranda-bad danste hij in tutu de ''dans van de stervende zwaan''. Vrij kort na zijn vertrek stortte de krant ineen. 

Daarna werd hij directeur van De Groene Amsterdammer, een baan die hij bovenmatig succesvol vervulde. In ongeveer een jaar tijd wist hij het verliesgevende krantje weer een beetje winstgevend te maken. De toenmalige hoofdredacteur Martin van Amerongen schreef over die tijd een nog steeds erg lezenswaardig portret van hem. 

dinsdag 10 november 2020

Israel sloopte een heel dorp, maar volgens het CIDI bestond dat uit slechts 15 objecten

Foto +972 Magazine

De nationale en internationale pers schrok onlangs op van het nieuws dat Israel de opwinding tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft misbruikt om even gauw een heel dorp te slopen. Dat gebeurde zonder waarschuwing vooraf en met een legertje van zes bulldozers en een 100-tal militairen. Het was de grootste Israelische afbraakoperatie in tenminste tien jaar.

Natuurlijk kon het CIDI, onze vaderlandse roeptoeter van de regering-Netanyahu, in het licht van de publiciteit die de sloop opriep, niet helemaal achterblijven. Met tegenzin maakten de knechten van het zionistische vaderland melding van het feit dat een .......

.....ach, leest u zelf maar:  ''Het Israelische leger heeft dinsdag een bedoeïenenkamp gesloopt op een militair oefenterrein in de Jordaanvallei. De Coordinator for Government Activities in the Territories (COGAT) van het Israelische leger berichtte “7 tenten en 8  illegaal gebouwde stallen” verwijderd te hebben van een oefenterrein bij Khirbet al-Humsa, nabij het plaatsje Tubas. Volgens mensenrechtenorganisatie B’Teselem zijn 76 inwoners van het kamp dakloos geworden. De inwoners hadden in 2019 een hoger beroep bij het Israelische Hooggerechtshof verloren.

Tja, en dan moeten we constateren dat het CIDI hier toch wel heel erg slectief leesblind te werk is gegaan. Het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties in Palestina meldde dat niet ging om 15 tenten of schuren, maar in tegfendeel dat ''the Israeli authorities destroyed 83 structures in the Humsa Al Bqai’a community, displacing 73 people, including 41 children''. En de Israelische mensenrechtenorganisatie B'tselem gaf aan dat de Israelische ''forces demolished 18 residential tents and sheds, 29 tents and sheds used as livestock enclosures, three storage sheds, nine tents used as kitchens, 10 portable toilets, 10 livestock pens, 23 water containers, two solar panels, and feeding and watering troughs for livestock. They also destroyed more than 30 tons of fodder for livestock and confiscated a vehicle and two tractors belonging to three residents''.

maandag 9 november 2020

Nog geen vervolg op de traditionele Kristallnachtherdenking

Vandaag 9 november is de jaarlijkse ''verjaardag''  van de Kistallnacht van 1938, waarbij in Hitler-Duitsland talloze synagoges in vlammen opgingen, winkels werden geplunderd, ruim 100 joden werden gedood en tienduizenden (toen al) naar concentratiekampen werden gezonden. Het was een door het Dritte Reich geoganiseerde racistische pogrom, een opmaat voor wat later zou volgen. Zogenaamd ging het om een ''volkische'' reactie op de moordaanslag door de 17-jarige Herschel Grynspan op een Duitse diplomaat in Parijs. En die was weer een represaille voor het feit dat Duitsland tienduizenden joden die oospronkelijk afkomstig waren uit het oosten (onder wie Grynspan's in 1911 vanuit Polen naar Duitsland geëmigreerde familie) over de grens met Polen had gezet. Daar zaten zij zonder eten, geld of onderdak in de koude herfst in een niemandsland.   

Poolse joden in 1938 over de Duitse grens gezet (Foto Bundesarchiv)

 Een groepje Amsterdammers hield sinds 1992 een herdenking, waarbij de Kristallnacht niet alleen als het eerste gewelddadige nazi-optreden tegen de joden werd herdacht, maar ook als een duidelijke waarschuwing tegen waar racisme toe leidt. De Kristallnacht was immers ook op te vatten als een  waarschuwing tegen hedendaagse vreemdelingenhaat, de onmenselijke wijze waaropvluchtelingen worden behandeld en het nog steeds volop bestaande racisme. Ik was de laatste jaren één van de organisatoren. In 2010 riepen het CIDI  en de het CJO (Centraal Joods Overleg) - de officiële joodse gemeenschap dus -  echter een banvloek uit. Zij vonden dat mensen die kritiek op het gedrag van Israel hadden niet aan de herdenking mochten deelnemen. Bovendien waren ze er fel tegen dat aandacht werd geschonken aan iets anders dan alleen de vervolging van joden. Sindsdien waren er twee herdenkingen in Amsterdam.

maandag 2 november 2020

Robert Fisk 1946-2020

 Op 30 oktober overleed Midden-Oosten-correspondent Robert Fisk, 74 jaar oud. In 2006 schreef ik voor het Nieuw Israelietisch Weekblad een recensie van de Nederlandse vertaling vertaling van zijn ruim 1400 pagina's tellende boek 'The Great Wat for Civilisation''  (De grote beschavingsoorlog). Ik schreef daarbij een paar herinneringen aan hem op, die ik hierbij opnieuw afdruk. 

Robert Fisk is Midden-Oostencorrespondent sinds 1976. Eerst voor The Times of London,later voor The Independent. Eind vorig jaar verscheen van hem The Great War for Civilisation (in het Nederlands vertaald als De grote beschavingsoorlog), een weerslag van al die jaren dat hij conflicten coverde van de burgeroorlog in Libanon tot de inval in Irak.

Als ik aan Robert Fisk denk, herinner ik me altijd meteen drie dingen. Ten eerste een serie artikelen in The Times in 1978 of 1979 waarin hij schreef over huizen - huizen in Israël-Palestina. Eerst liet hij een Palestijnse familie in een vluchtelingenkamp in Libanon vertellen over hun vroegere huis. Vervolgens reisde hij naar Israël en belde hij aan bij de mensen die dat huis nu bewoonden. Het leidde tot emotionele verhalen, waar ik als collega van Fisk jaloers op was. Zoals het verhaal van een Roemeens echtpaar in Jaffo, van wie de man de nazi-kampen had overleefd. Hij barstte in tranen uit toen hij van Fisk hoorde hoe het de mensen was vergaan die voor hem hadden gewoond in het huis dat hij na zijn aliya toegewezen had gekregen.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...