donderdag 30 april 2015

Amerikaans Joodse instantie doet wat het CIDI naliet en maakt gehakt van Wilders

De "Anti Defamation League'' (ADL), de Amerikaanse organisatie die indertijd is opgericht om antisemitisme te bestrijden, is niet mijn ''piece of cake''. Dat is zo omdat de ADL in de praktijk al heel lang ook ongeveer alle critici van Israel op de korrel neemt (en vaak onder de antisemieten schaart). De ADL is daarmee effectief een soort onderdeel van de machtige ''Israel-lobby'' in de VS die elke verandering ten goede van de politiek van de VS in het Israelisch-Palestijnse conflict blokkeert.
Maar deze week verbaasde de organisatie toch ineens door op ongekend felle wijze, de leider van de PVV, Geert Wilders, aan te pakken ondanks het feit dat deze doorgaat voor een supporter door dik en dun van het heilige land. De ADL maakte bekend ''er hevige moeite mee te hebben dat twee leden van het Congres als gastheer optreden van de anti-islamitische extremist Geert Wilders, de leider van de xenofobe Partij voor de Vrijheid in Nederland'' die deze week als gastspreker in Washington zou optreden. De ADL heeft de twee leden van het Congres, de Republikeinse afgevaardigden Steve King (Iowa), en Louie Gohmert (een lid van de ultrarechtse Tea Party vleugel uit Texas) gevraagd de uitnodiging aan Wilders in te trekken, maar zonder resultaat.
In de brief noemt de ADL Wilders iemand die als leider van de PVV ''extremistische, virulent anti-islamitische en zwaar beledigende standpunten uit''. De ADL schrijft dat Wilders de islam “niet een religie, maar totalitaire ideologie zoals het Nationaal Socialisme” noemt en de Qur'an "erger dan Mein Kampf''. De ADL zegt dat Wilders natuurlijk het recht heeft zijn opinies te uiten, maar dat het geen pas heeft dat gekozen leden van het Huis van Afgevaardigden geloofwaardigheid verlenen aan iemand die zo'n beetje het internationale symbool van anti-moslimhaat is door hem een podium te bieden, iets wat ingaat tegen de Amerikaanse traditie van tolerantie. Abe Foxman, de scheidende leider van de ADL noemt Wilders ''één van de meest beruchte extremisten ter wereld'' en wijst er op dat Wilders nog in november 2014 tijdens een weekend van David Horowitz' ''Freedom Center'' in Florida had opgeroepen alle moskeeën en islamitische scholen te sluiten.

In een soort begeleidende tekst memoreert de ADL dat Wilders al een aantal jaren bezig is met zijn anti-islam agenda, moslims een bedreiging voor Europese democratieën heeft genoemd, heeft opgeroepen immigratie naar Nederland vanuit islamitische landen te verbieden en heeft geijverd voor wetgeving die het praktiseren van de islam sterk zou beperken, waaronder een verbod op de Qur'an. Ook wijst de ADL erop dat hij geen onderscheid maakt tussen gematigde en radicale moslims, omdat de islam volgens hem een agressieve, expansionistische ideologie is.
De ADL geeft aan dat Wilders in de VS warm is onthaald door ''anti-islamitische extremisten als Pamela Geller en Robert Spencer'', en dat hij als voornaamste spreker is opgetreden bij demonstraties die waren georganiseerd door Stop Islamization of America (SIOA), een orga­ni­satie van Geller en Spencer die er een uiterst anti-islamitisch programma op na houdt onder het voorwendsel dat zij optreedt tegen de rad­i­cale islam. Zo trad Wilders op 11 september 2010 op als spreker tijdens een actie van SIOA tegen de bouw van een Islamitisch Centrum in downtown New York, waarbij hij New York opriep "zich te wapenen tegen de krachten van de duisternis" door het bouwen van het centrum af te wijzen. "We kunnen nooit een moskee bij Ground Zero toestaan," zei hij toen en "America, New York, en shari'a kunnen niet met elkaar worden gecombineerd."

Kortom, stevige teksten. Ik weet niet waarom de ADL daarmee komt en evenmin waarom de ADL er nu pas mee komt. Er zal wel een reden zijn. Maar het kan zeker geen kwaad. Je zou haast in de verleiding komen om de oude Abe Foxman alsnog serieus te nemen als een bestrijder van van wat ze in Amerika ''bigotry'' noemen en wat ik dan maar vertaal met (racistisch) extremisme. Misschien dat onze eigen Nederlandse Joodse lobby hier dan een voorbeeld aan kan nemen? Het CIDI heeft namelijk nooit afstand genomen van Wilders' waanzinnige standpunten over de islam. Een inmiddels alweer vertrokken Kamerlid van de PVV, het warhoofd Kortenoeven, werkte voordat hij in de Kamer kwam bij het CIDI en is nog steeds goed met de dames en heren van het CIDI bevriend.
Ook met Wilders zelf was het CIDI altijd goede maatjes, vooral om diens Israel-standpunten dat de nederzettingen prima zijn, Palestijnen niet bestaan en Israel altijd gelijk heeft omdat het een voorhoederol vervult in de strijd van het Westen tegen de islam. Al zijn er wat kinken in de kabel gekomen. Eén keer omdat op een demonstratie van de PVV ook hardcore antisemieten verschenen en oranje-blanje-bleu vlaggen werden meegevoerd die - zoals bekend - indertijd waren geadopteerd door de NSB. CIDI-directeur Esther Voet vroeg toen Wilders om daar afstand van te nemen. Een wat recenter incident deed zich voor, vorig jaar in mei,  toen de handtekening van Wilders ontbrak op een door het CIDI geëntameerde advertentie in de Telegraaf tegen het antisemitisme, terwijl die handtekening aanvankelijk wel degelijk was gevraagd. (PowNed haalde de betreffende, tamelijk komische briefwisseling destijds boven water, klik hier).
Het ter elfder ure weigeren van Wilders' naam leidde tot een verwijdering, waarbij Esther Voet aan iedereen die het horen wilde liet weten dat de reden voor de weigering was dat Wilders toenadering tot Europese rechtse partijen als het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ had gezocht, die mensen met abjecte standpunten over Joden in hun gelederen hebben. (Alsof dat niet al bekend was toen hij om zijn handtekening werd gevraagd). Ook deed ze het voorkomen alsof het CIDI eigenlijk toch al nooit veel met Wilders op had gehad. Dat laatste was domweg een keiharde, doorzichtige leugen, waar de vaderlandse pers helaas niet echt genadeloos doorheen prikte. Maar zelfs als Voet niet zou hebben gejokt en de verhoudingen met Wilders inderdaad nooit zo hartelijk waren geweest als uit de een-tweetjes tussen hem en het CIDI bij het stellen van vragen in de Kamer of uit andere aanwijzingen was gebleken, dan nog is het zonneklaar dat dat nooit of te nimmer ook maar iets te maken heeft gehad met Wilders racistische en anderszins abjecte standpunten over moslims en de islam. Blijkbaar is voor het CIDI, dat met de mond belijdt te strijden ''tegen racisme en antisemitisme'', van die twee toch alleen de strijd tegen antisemitisme echt van belang. Het is - al is dat wat mij betreft een hoogst verbazende constatering - dus misschien wel tijd dat het wat dat betreft eens wat lessen in antiracisme en tolerantie gaat nemen bij de Amerikaanse zuster-instelling, de ADL.

woensdag 29 april 2015

Palestijnse inwoners van Israel demonstreren tegen discriminatie en de sloop van huizen


Palestijnse demonstranten op het Rabin-plein in Tel Aviv (Foto Arab48).

Palestijnse inwoners van Israel hebben dinsdag een algemene staking gehouden tegen een recente toename van het slopen van huizen. Ook was er een protestdemonstratie in Tel Aviv waaraan enkele duizenden mensen deelnamen.
Scholen, onderwijsinstellingen,banken, gemeentelijke en andere openbare instellingen en de meeste winkels waren gesloten. Het Hogere Follow-up Comité, dat de Palestijnse gemeenten in Israel vertegenwoordigt, zei dat de staking gericht was tegen het toenemende racisme en de toename van het aantal gevallen waarin huizen van Palestijnen worden gesloopt. Het Comité refereerde ook aan de uitlatingen van premier Netanyahu tijdens de recente verkiezingen van 17 maart. Netanyahu riep toen de kiezers op om massaal te gaan stemmen, omdat de ''Arabieren in drommen naar de stembureaus kwamen''. Tot de staking, die werd gesteund door de ''Verenigde Lijst'' van Arabische partijen in de Knesset, was opgeroepen na de recente sloop van huizen in Kafr Kana in het noorden, Dahmash bij Lod en diverse sloopacties in de Negev in het zuiden. De beslissing van het Comité om een demonstratie in Tel Aviv te houden was genomen om de onvrede onder de aandacht van de Joodse Israeli's te brengen.

dinsdag 28 april 2015

Commissies in het Amerikaan Congres in actie tegen boycot van Israelische nederzettingen

De Commissies voor Financiën van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en van de Senaat hebben beide amendementen aangenomen op een wet op de handel die de boycot van producten uit Israelische nederzettingen gelijk stelt aan een boycot van Israel. De commissies volgen daarmee een Israelische wet die BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) strafbaar stelt. Deze wet werd onlangs nog gesanctioneerd door het Israelische hooggerechtshof, dat daarmee de vrijheid van meningsuiting volgens mensenrechtenorganisaties (en de schrijver van dit blog) met voeten trad.  
De amendementen die vrijwel identiek zijn, vragen van Amerikaanse onderhandelaars die over handelsafspraken met andere landen onderhandelen om “politiek gemotiveerde acties” van deze landen te ontmoedigen als die erop uit zijn “om betrekkingen te verminderen” met Israel of “met personen die zaken doen in gebieden die onder de controle van Israel staan''.
Een andere maatregel die de commissie van het Huis van Afgevaardigden aannam gaat nog een stap verder. Volgens dit voorstel moet - indien het voltallige Congres het goedkeurt - over worden gegaan tot actie tegen buitenlandse firma's als ze producten uit de nederzettingen boycotten. Als dit wordt aangenomen zal dit grote gevolgen hebben voor de TTIP-overeenkomst waarover de EU en de VS op dit moment onderhandelen. Immers, 16 landen van de EU hebben aangedrongen op het apart labelen van producten uit de nederzettingen om ze te onderscheiden van wat ''made in Israel'' is.

Israelische leger schiet Palestijn dood die aan het picknicken was in zijn eigen boomgaard


Updated. Een Palestijnse tiener uit het dorp Araqa ten westen van Jenin op de Westoever is dinsdag overleden als gevolg van verwondingen die hij maandag opliep bij rellen bij de ''Afscheidingsmuur''. Het slachtoffer was de 21-jarige Muhammad Murad Yahiya. Hij werd met scherpe munitie getroffen in de onderbuik. In het Rafidiya ziekenhuis in Nablus werd hij geopereerd, maar zijn toestand bleef kritiek. Dinsdagmorgen overleed hij.
 ‘Asef Wakid, een inwoner van hetzelfde dorp al-Araqa, zei dat Yahiya met zijn neven Aymad en Emad aan het picknicken was in hun eigen boomgaard, dicht bij de Israelich nederzetting Shaked, toen de soldaten hem in koelen bloede neerschoten. De twee neven werden gearresteerd. Andere getuigen zeiden eveneens dat de drie aan het wandelen en aan het picknicken waren in hun eigen boomgaard toen Yahiya  werd neergeschoten.

Een Israelische militaire woordvoerster bevestigde dat er maandag was geschoten. Een groep Palestijnen had volgens haar ''geprobeerd over het veiligheidshek te klimmen. Toen de Palestijnen weigerden aan een oproep gehoor te geven om daarmee op te houden was het vuur geopend op de onderste ledematen. Daarbij was een treffer geconstateerd,''zei ze.  De Israelische militaire advocaat-generaal had volgens haar een onderzoek gelast. Ze bevestigde ook dat twee mensen waren gearresteerd. 

Israeli's slopen huizen en vruchtbomen

al-Nabi Salih - النبي صالح : الساحة
Nabi Saleh

Israelische autoriteiten en militairen hebben dinsdag vroeg een huis gesloopt in het dorpje Nabi Saleh in de regio Ramallah op de Westoever, zo hebben inwoners het persbureau Ma'an News gemeld. Tijdens de sloop werd geschoten met traangas en scherpe munitie. Het huis is eén van 13 huizen die Israel van plan is te slopen. Het was gebouwd voor 1967, dus voordat Israel de Westoever innam. De meeste huizen die Israel in Nabi Saleh wil slopen staan dichtbij de nederzetting Hallamish en stonden er allang voordat die werd gebouwd. De inwoners van Nabi Saleh zijn bang dat de sloop een voorbode is van uitbreidingsplannen van de nederzetting.
Maandag sloopt de Israeli's vier woningen in het dorp Jiftlik bij Jericho, in de Jordaanvallei, zo meldde een bron in het dorp.Dertig mensen werden dakloos door de sloop. de huizen zouden staan in en gebied dat tot ''militaire zone'' was verklaard. De huizen waren eigendom van Fathi ‘Abed Tariq, Mahmoud, Muhammad en Ya‘coup D‘ais.

VN-rapport: Israel viel tijdens Gaza-oorlog zeven scholen aan die als schuilplaats dienden

58_M
UNRWA-school in Beit Hanoun na de Israelische aanval.

Israel heeft tijdens de aanval op Gaza in de zomer van 2014 zeven aanvallen uitgevoerd op scholen van de Verenigde Naties die werden gebruikt als schuilplaats voor gevluchte en ontheemde Palestijnen. Daarbij werden 44 mensen gedood en zeker 227 gewond. Dat staat in een rapport dat een speciale onderzoekscommissie van de VN, onder leiding van de Nederlandse officier Patrick Cammaert, heeft opgemaakt. Het rapport van 227 pagina's zelf is niet openbaar. VN-secretaris generaal Ban Ki Moon heeft alleen een samenvatting van 27 pagina's laten publiceren.
In een begeleidende brief schrijft Ban dat de aanvallen “een buitengewoon ernstige zaak” zijn. “Ik betreur het feit dat tenminste 44 Palestijnen zijn gedood en tenminste 227 werden gewond door Israelische aanvallen op vestigingen van de Verenigde Naties die werden gebruikt als opvangcentra voor mensen in nood. Vestigingen van de Verenigde Naties zijn onschendbaar en behoren veilige plaatsen te zijn, vooral in situaties waarin sprake is van een gewapend conflict.”

maandag 27 april 2015

Na inval in Gaza: Israel klaagt drie soldaten aan wegens .... diefstal van 485 euro


Shuja'iyeh 2014 (Getty)

Israelische militaire aanklagers hebben drie Israelische soldaten in staat van beschuldiging gesteld wegens wangedrag tijdens de jongste aanval op Gaza in de zomer van 2014. Wat wordt hen ten laste gelegd? Overmatig gebruik van geweld? Oorlogsmisdaden? De dood van ongeveer 2.200 mensen, meest burgers, onder wie meer dan 500 kinderen? De verwoesting van hele wijken, waaronder Shuja'iyeh in Gaza-stad? Nee hoor, niks van dat alles. Twee van hen worden aangeklaagd wegens diefstal van 2.420 shekel (485 euro) uit een huis in de wijk Shuja'iyeh dat zij als militaire post hadden gevorderd en een derde wegens medeplichtigheid aan deze diefstal.
Op de één of andere manier klinkt dit als nieuws dat we eerder hebben gehoord. Dit is namelijk de Israelische militaire rechtsgang van na de vorige ''oorlog'' van 2008-2009 nog eens dunnetjes over gedaan.

Israel schrijft tenders uit voor 77 nieuwe woningen in bezet Oost-Jeruzalem

A general view taken on April 8, 2014 shows Israeli construction cranes and excavators at a building site of new housing units in the Jewish settlement of Neve Yaakov, in the northern area of east Jerusalem. (AFP Photo / Ahmad Gharabli)
Neve Jaakov

Israel heeft maandag tenders (uitnodigingen aan bouwbedrijven om in te schrijven) gepubliceerd voor het bouwen van 77 nieuwe woningen in de nederzettingen (wijken) Pisgat Ze'ev en Neve Ya'akov in het gebied van Oost-Jeruzalem. De NGO Vrede Nu heeft dat bekendgemaakt. Woordvoerster Hagit Ofran van Vrede Nu zei tegen het persbureau AFP dat het de eerste tender voor het bouwen in bezet gebied is die is gepubliceerd sinds de Israelische verkiezingen van maart. Zij noemde het een voorbode van de politiek die de nieuwe regeringscoalitie zal gaan voeren. Deze nieuwe regeringscoalitie van rechtse en religieuze partijen is nu nog in de maak.
De tender betreft 36 woningen in Neve Ya'akov en 41 in Pisgat Ze'ev. Beide nederzettingen liggen aan de noordkant van het door Israel (in strijd met het internationale recht) geannexeerde Oost-Jeruzalem.

zondag 26 april 2015

Palestijn die soldaat aanviel doodgeschoten in Hebron, politieagenten gewond bij 'auto-aanslag'

Duizenden woonden zondag de begrafenis bij van Mahmoud Abu Jheisha uit Idhna. (Ma'an).

Updated (zie onder) Een Israelische militair heeft zaterdag in Hebron op de Westoever een jonge Palestijn doodgeschoten die hem had gestoken met een mes. Dit gebeurde nadat eerder op de dag een Palestijnse jongen van 17 uit At-Tur door Israelische soldaten was doodgeschoten bij een checkpoint in Jeruzalem.
De directeur van de Ibrahimi moskee, in de nabijheid waarvan het incident zich afspeelde, zei tegen het persbureau Ma'an News dat de soldaat zeker drie keer werd gestoken. Volgens Israelische kranten liep hij wonden op aan het hoofd en de borst en was hij vrij ernstig gewond. Update. De Palestijn werd later geïdentificeerd als Mahmoud Abu Jheisha (20) uit Idhna bij Hebron. Duizenden woonden zondag zijn begrafenis bij. Eerder was hij door omstanders foutief geïdentificeerd als Assad al-Salayma (20). Zijn vader vetelde dat hij hd willen bidden in de Ibrahimi moskee in Hebron. Het persbureau AFP meldde dat het incident zich voordeed toen Israelische soldaten Palestijnen had tegengehouden bij het binnengaan van de Ibrahimi-moskee.

zaterdag 25 april 2015

Israelische militairen vermoorden 17-jarige Palestijn bij checkpoint in Jeruzalem


Nieuwe versie(vervangt eerder - vanwege tijdnood in het Engels gesteld - bericht dat jongen zou zijn gedood die aanviel met een mes).
Israelische soldaten hebben zaterdagavond laat een 17-jarige Palestijnse tiener doodgeschoten bij het Z‘ayyim checkpoint aan de oostkant van Oost-Jeruzalem. Het slachtoffer was Ali Abu Ghannam uit de wijk At Tur van Oost-Jeruzalem.
Na het bekend worden van het nieuws braken later zaterdag in At Tur onlusten uit. Tenminste 25 Palestijnen rden gewond door ''rubberkogels''. Zo'n 50 anderen kregen ademhalingsmoeilijkheden door het overmatig inademen van traangas.
De Israeli'schoten Ali Abu Ghannam dood na een ruzie die ontstond toen hij met zijn zuster lopend het checkpoint wilde passeren en soldaten schunnige opmerkingen aan haar adres maakten, zo meldden getuigen aan het Palestijnse persbureau WAFA. Ali Abu Ghannam was zo dom het voor zijn zuster op te nemen. In de zo ontstane ruzie schoten de soldaten hem dood. De Israelische versie van het verhaal was dat hij werd gedood nadat hij op de soldaten was toegerend en had geprobeerd hen te steken met een ''groot mes''. Getuigen en de familie van Ali zeiden dat dit onzin was.

Hamas wins student elections at Birzeit University

http://jewishcurrents.org/wp-content/uploads/2013/10/Birzeit-University.jpg
Birzeit University.

The Islamic Wafaa' bloc (Hamas) won Wednesday's student council elections at Birzeit University near the West Bank city of Ramallah. Palestinian student elections are considered a reliable reflection of the overall Palestinian political mood, particularly that of young and educated people, and something akin to a direct referendum. This is particularly so concerning Birzeit University, Palestine's oldest institution of higher education and previously described as the university of the secular PLO.
The Wafaa' bloc won 26 of the 51 student council seats, such that it can form a student government without the need for coalition partners. The Fateh-affiliated Yasser Arafat List garnered 19 seats, the Democratic Pole (Palestinian Front for the Liberation of Palestine) five and the left-wing alliance of the Democratic Front for the Liberation of Palestine, the Palestinian Democratic Union and the Palestinian People's Party) one seat.

video: Israeli soldiers attack and stone photographers


Israeli soldiers threw stones at and attacked Israeli and Palestinian photojournalists during a protest in the West Bank village of Nabi Saleh on Friday, during which the army used live fire against protesters. One Palestinian was reportedly shot in the head.
Palestinians in Nabi Saleh hold weekly protests every Friday against the occupation and to demand access to the village’s spring, which was taken over by Israeli settlers.
In a video of the event, a soldier can be seen throwing a stone at Israeli photojournalist Haim Schwarczenberg and a Palestinian photographer who works for AFP as they attempt to comply with soldiers’ orders to leave the area. In 2011, Schwarczenberg photographed the close-range shooting of Mustafa Tamimi with a tear gas projectile fired from a military jeep in Nabi Saleh. Tamimi later died of his injuries.

donderdag 23 april 2015

Naam Mohammed Abu Khdeir op verzoek van de familie weer verwijderd van Israelisch monument

Israel heeft woensdag de naam van Mohammed Abu Khdeir verwijderd van een monument voor de slachtoffers van terreur op de begraafplaats op de Herzl berg in Jeruzalem. Dat gebeurde op verzoek van de familie. 
http://yalibnan.com/wp-content/uploads/2014/07/Muhammad-Hussein-Abu-Khdeir.jpg
Mohammed Abu Khdeir
De vader van de vermoorde jongen, Hussein Abu Khdeir,  vertelde het persbureau Ma'an News dat hij de de familie de instantie had gebeld die verantwoordelijk is voor de herdenkingsmuur en had geëist dat Mohammeds naam zou worden verwijderd. Dinsdag had Abu Khdeir sr tegen het persbureau AFP gezegd dat de naam van zijn zoon op de lijst was gezet zonder toestemming van de familie. "Ik ben een Palestijn, geen Israeli, ook al ben ik inwoner van Oost-Jeruzalem. En ik wil niet dat zijn naam naast die van Israelische soldaten wordt vermeld,'' aldus Abu Khdeir.

woensdag 22 april 2015

Israelische kolonisten rukken 450 nieuwe olijfboomjes uit bij Deir Istiya

The main entrance to Deir Istiya last week. Ambulances are prevented from using the fastest and shor
Het Israelische leger sluit regelmatig de voornaamste toegangsweg naar Dir Istiya (4,000 inwoners) af. Soms omdat er met stenen zou zijn geooid, meestal zonder duidelijke reden. (Foto Haaretz/Amira Hass, februari 2015)

Kolonisten uit de nederzetting Immanuel hebben ongeveer 450 olijfboompjes en nieuwe aanplant uitgetrokken van grodn van het dorp Deir Istiya, bij Salfit in het noorden van de Westoever. De burgemeester van Deir Istiya, Amal Qouqash, vertelde Ma'an News dat de boeren dit ontdekten toen zij hun land wilden gaan bewerken. Het gebied ligt dichtbij de nederzetting.
De nederzetting Immanuel (gesticht in 1983) is gebouwd op land van inwoners van Deir Istiya, volgens de onderzoeker en journalist Khalid Maali die de activiteiten van de nederzettingen in de buurt van Salfit volgt.De nederzetting ligt ook dichtbij het gebied van Wadi Qana, dat de kolonisten volledig zouden willen overnemen, aldus Maali.

dinsdag 21 april 2015

Drie in Israel afgewezen asielzoekers onder de mannen die ISIS in Libië executeerde

The three asylum seekers who left Israel and were executed by ISIS
De drie geëxecuteerde Eritreeërs die zijn herkend als asielzoekers dei Israel weigerde. (Haaretz)

De Israelische 'Hotline voor Vluchtelingen en Migranten' heeft gemeld dat er onder de ongeveer 30 meest Ethiopische mannen die door ISIS in Libië zijn geëxecuteerd, drie Eritrese asielzoekers waren die tevergeefs hebben geprobeerd asiel te krijgen in Israel. ISIS in Libië verspreidde zondag een video waarop een groep van 18 en een andere groep van 12 mannen waren te zien die respectievelijk werden doodgeschoten en onthoofd. De drie Eritreeërs werden daarop herkend door hun familieleden en vrienden.
Volgens de krant Haaretz (die lof verdient dat zij dit meldt) zat één van de drie gevangenen in de ''open'' gevangenis Holot voor hij - op aandringen van het Israelische ministerie van Binnenlandse Zaken - besloot een papier te tekenen dat hij Israel vrijwillig verliet.

maandag 20 april 2015

Israel sloopt Bedoeïenendorp voor de 83ste keer


Beeld van één van de vorige keren dat Al-Araqib werd verwoest. (Foto Activestills.org)

Israelische bulldozers hebben maandag het Bedoeïenendorp Al-Araqib in de Negev voor de 83ste keer verwoest, zo hebben plaatselijke actievoerders gemeld. Op dezelfde dag werd ook een huis vernield in het dorp Atir, waar een familie van 12 personen in woonde.
Activist Aziz Siyah Abu Mdeighem vertelde Ma'an News: "Ze lachen naar ons nadat ze onze huizen hebben verwoest en vragen spottend: 'Hoe gaat het?' Ze hebben geen respect voor Palestijnen. Maar we zullen hier blijven ook al verwoesten ze Al-Araqib 100 keer."
De bewoners van Al-Araqib werden in 1951 door Israel van de plek van hun dorp verjaagd, maar kwamen terug omdat zij hier al tientallen jaren woonden en altijd belasting hadden betaald, eerst aan de Ottomaanse heersers, later aan de Britten.  Israel erkent hun rechten echter niet en wil de grond hebben om er een bos te kunnen stichten. De strijd tussen de bewoners en de Israelische overheid is nu al zeker vijf jaar aan de gang.

vrijdag 17 april 2015

Israels hooggerechtshof bepaalt: Absentee Property Law ook geldig in bezet O-Jeruzalem

Supreme Court
 Israels hooggerechtshof (Foto Flash 90).

Een dag nadat het Israelische hooggerechtshof inging tegen het recht op vrije meningsuiting en de antidemocratische “Anti-Boycott Wet” heeft goedkeurd, heeft het een andere niet minder omstreden uitspraak gedaan: het gaf donderdag zijn goedkeuring aan het toepassen van de ''Absentee Property Law'' (de Wet op het bezit van afwezige personen) in Oost-Jeruzalem. Praktisch komt het besluit van het hooggerechtshof erop neer dat de Staat Israel gerechtigd is in het bezette (en door Israel in strijd met het internationaal recht ingelijfde) Oost-Jeruzalem bezit over te nemen van Palestijnen die op de Westoever wonen of in Gaza.

Israelisch hooggerechtshof keurt omstreden anti-boycotwet goed

Israels hooggerechtshof

Het Israelische hooggerechtshof heeft woensdag een verzoekschrift van mensenrechtenorganisaties van de hand gewezen tegen de controversiële ''anti-boycotwet'' die in 2011 door de Knesset werd aangenomen. De wet, die personen het recht geeft rechtszaken te beginnen tegen iedereen die oproept tot een boycot van Israel of de gebieden die het bezet houdt,blijft daarmee van kracht.
Slechts één deel van de wet werd geschrapt. Dat was een bepaling dat schadevergoeding geëist kan worden van iemand of een instantie die oproept tot de boycot zonder dat daadwerkelijk die schade hoeft te worden aangetoond. De nieuwe situatie is nu dat bij een daadwerkelijke klacht wèl duidelijk zal moeten worden gemaakt dat er schade is geleden en waaruit die bestaat.
De mensenrechtenorganisaties die bezwaar tegen de wet hadden gemaakt (waaronder Adalah en de Israelische Vereniging voor de Burgerrechten ACRI) zeiden in een reactie op de uitspraak dat het hooggerechtshof de vrijheid van meningsuiting geweld aan had gedaan. “De Anti-Boycot wet is een wet om ‘lippen te verzegelen' (to shut mouths). Zij heeft alleen tot doel legitieme kritiek tot zwijgen te brengen. De beslissing van het hof maakt het sancties toe te passen tegen de vrijheid van meningsuiting en politieke actie in zaak die heftig ter discussie staat.”

donderdag 16 april 2015

Israel negeert rechterlijke uitspraken en sloopt vijf appartementen in ''niet-erkend" dorp bij Tel Aviv

 Israelische bulldozer aan het werk in Dahmash. (Foto Rami Younis).

Israelische bulldozers hebben woensdag drie gebouwen gesloopt inm het ''niet-erkende'' dorp Dahmash tussen Lod (Lydda) en Tel Aviv. Volgens inwoners van Dahmash waren met de sloop vijf appartementen gemoeid. De appartementen waren echter op het moment van de sloop niet bewoond.
De sloop vond plaats ondanks een uitspraak van het hooggerechtshof waarbij werd aangedrongen op een schikking tussen de eigenaars en de autoriteiten en een uitspraak van de rechtbank in die aandrong op uitstel van de sloop.

Christelijke graven in dorp in N-Israel vernield


De maronitische kerk, het enige bouwwerk in Kafr Birim dat Israel heeft laten staan.

Vandalen hebben vernielingen aangericht op het kerkhof van het - verlaten - maronitische dorp Kafr Birim bij de grens met Libanon in Noord-Israel, zo heeft de Israelische politie woensdag gemeld. Een aantal graven was beschadigd, met grafstenen die waren stukgeslagen en verplaatst. De politie zegt een onderzoek te zullen instellen. Het is niet voor het eerst dat christelijke begraafplaatsen of gebouwen in  Israel doelwit van vernielingen zijn.  Afgaande op de leuzen de in veel van deze gevallen worden achtergelaten zijn fanatieke Joden veelal de daders, maar verdachten zijn nog nooit gepakt.

woensdag 15 april 2015

Israeli forces raid Nablus and arrest 31 ex-prisoners and Hamas affiliates


Nablus.

Ma'an New reports: Israeli forces detained 31 Palestinians across Nablus overnight including 20 Hamas affiliates and several former prisoners.
Palestinian security sources told Ma'an that more than 50 Israeli military vehicles raided Nablus around 2:00 a.m. Wednesday without informing the Palestinian Authority until already having entered the city.
An Israeli spokeswoman told Ma'an a joint operation was carried out by Israeli soldiers, the Israel Security Agency (also known as Shin Bet), and Israeli border police.
She reported 29 detained, all of which were operatives affiliated with Hamas, including officials.
Local sources added that Israeli forces raided the Balata refugee camp, al-Namsawi area, the Asira Street, the Old City and other neighborhoods across the city.

maandag 13 april 2015

Israelische nederzettingen maken gebruik van Palestijnse kinderarbeid


Kindarbeider aan het werk bij de dadelpalmen. (Foto HRW)

Het gebeurt niet vaak, maar soms lees ik als het over Isarel/Palestina gaat toch nog iets waar ik nog nooit van had gehoord: in dit geval kinderarbeid in dienst van de nederzettingen op de Westoever. Human Rights Watch bracht vandaag, maandag, een rapport uit waarin wordt gemeld dat dat bestaat. De kinderen worden gebruikt in de landbouw, om te planten, te oogsten, en de eindproducten te verpakken. Een groot deel van deze eindproducten wordt geëxporteerd naar Europa en naar de VS, waar ze meestal in de supermarkt terecht komen (Albert Heijn bijvoorbeeld) met het opschrift "Produce of Israel'.  
Het rapport van 74 pagina's, “Ripe for Abuse: Palestinian Child Labor in Israeli Agricultural Settlements in the West Bank,” beschrijft dat kinderen van soms net 11 jaar oud werken op de landerijen en in kassen van de nederzettingen,vaak in temperaturen die boven de 40 graden Celsius uitkomen. Ze krijgen weinig betaald - en altijd in cash en zwart. Ze moeten zware lasten dragen, worden blootgesteld aan gevaarlijke pesticiden en andere onveilige werkomstandigheden en moeten in een aantal gevallen zelf opdraaien voor de medische behandeling van in werktijd opgelopen verwondingen of ziekten.

zondag 12 april 2015

UNRWA luidt de noodklok over Yarmouk en Gaza


Yarmouk

Het hoofd van UNRWA, het speciale agentschap van de VN voor de Palestijnse vluchtelingen, Pierre Krähenbühl, is zaterdag naar Syrië vertrokken voor ''urgente poging'' om de hulpverlening aan de hoofdzakelijk Palestijnse burgers in het kamp Yarmouk in Damascus weer op gang te brengen. Krähenbühls missie komt temidden van berichten dat de strijd tegen de Islamitische Staat (IS)  in het kamp een nieuwe fase is ingegaan.
UNRWA zei in een verklaring uitermate bezorgd te zijn voor het lot van de overgebleven 18,000 Palestijnen en Syriërs in het kamp, onder wie 3,500 kinderen. Het kamp is sinds 1 april het terrein van intense gevechten. Volgens UNRWA zijn de levens van de inwoners nooit erger in gevaar geweest dan nu, schuilend in hun gehavende huizen, en met een desperate behoefte aan voedsel en drinkwater. Ze kunnen niet weg. Wie zich op straat waagt stelt zich bloot aan enorme risico's.

vrijdag 10 april 2015

Israelische leger schiet man dood op de begrafenis van zijn neef


De begrafenis van Ja'afar Awad (Foto Ma'an).

Israelische militairen hebben vrijdag tijdens botsingen in Beit 'Ummar op de Westoever een man doodgeschoten. Het slachtoffer was de 27-jarige Ziad Awad.  Drie andere Palestijnen raakten gewond, van wie drie door scherpe munitie en de rest door ''rubber kogels''.
Awad werd gedood op de begrafenis van zijn neef Ja'afar Awad, die afgelopen nacht overleed. De 22-jarige Ja'afar Awad was in januari door de Israelische autoriteiten na 14 maanden vrijgelaten uit de gevangenis omdat hij ernstig ziek was. De Palestijnen weten zijn dood aan nalatigheid en een slechte medische behandeling door de gevangenisautoriteiten.

donderdag 9 april 2015

Kolonisten willen een marathon? Dan sluit Israel de verbindingsweg tussen Ramallah en Nablus


Israel heeft donderdagmorgen een deel van de verbindingsweg tussen de Palestijnse steden Ramallah en Nablus (Route 60) afgesloten voor alle verkeer, om daar een een marathon te laten plaatsvinden die werd georganiseerd door Joodse kolonisten onder de naam de ''Bijbel marathon'', meldt het Palestijnse persbureau WAFA. De Palestijnen kregen de raad om maar een flink stuk om te rijden.
De route van de marathon begon in Rosh Ha'ayin in Israel, ging via Route 5 de Groene lijn over via de nederzetting Oranit, daarna door de 12 kilometer lange  nederzetting Ariël, en vervolgens over Route 60 om  te eindigen bij de nederzetting Shilo (in de buurt van het Palestijnse Sinjil).
De beslissing van de bezettingsautoriteiten om weg nr 60 voor alle Palestijnse verkeer te sluiten stak nogal schril af tegen de beperkingen waar de nog geen twee weken geleden gehouden Palestijnse marathon in Bethlehem tegenaan liep. De deelnemers aan deze marathon liepen rondes langs een route van 11 kilometer. De organisatoren waren er namelijk niet in geslaagd een route van 42 kilometer uit te zetten op gebied waar Palestijnen zich ongehinderd op kunnen voortbewegen.

woensdag 8 april 2015

Israelische leger schiet Palestijn dood die soldaten zou hebben aangevallen met een mes

Security forces standing over the body of a Palestinian who stabbed two Israelis near Shiloh Leger en politie bij het lichaam van de dode Palestijn. ( Foto Haaretz)

Updated. (zie onderaan). Een Palestijnse man is woensdagochtend doodgeschoten op de Westoever nadat hij twee Israelische militairen had aangevallen met een mes. Het Israelische leger heeft dat meegedeeld. 
Eén van de twee soldaten is gestoken in hoofd en nek en verkeert in kritieke toestand, de andere is niet al te ernstig gewond aan de rug. Het incident vond plaats bij het Shilo kruispunt, bij de Palestijnse plaats Sinjil en op de weg naar de Joodse nederzetting Maale Levona. De militairen maakten deel uit van extra-eenheden die waren ingezet om de wegen voor Joden te beveiligen in verband met Pesach, het joodse paasfeest. De Palestijn werd doodgeschoten door de niet al te ernstig gewonde militair, volgens het leger.

dinsdag 7 april 2015

Welkom in Hebron, de hoofdstad van de zionistische apartheid II

Hebron
Joden vieren Pesach in het bezette Hebron. Op de achtergrond de eeuwenoude Ibrahimi-moskee die tijdens het feest uitsluitend toegankelijk is voor Joden. Foto Jerusalem Post, 6 april 2015)

In de stad Hebron in het zuiden van de Westoever heerst deze week de staat van beleg, zoals de Palestijnen het noemen, schrijft Ahmed Jaradat van het Alternative Information Centre. Dat is om enkele tienduizenden Joden, die de stad dezer dagen overstromen, de gelegenheid te geven een vrolijke Pesach te vieren. Pesach, het joodse paasfeest, duurt acht dagen. In dit geval van afgelopen vrijdagavond tot aanstaande zaterdagavond. 
Israelische militairen bemannen checkpoint bij alle toegangswegen van Hebron, een stad met een geschat inwonertal van 170.000 Palestijnen. Ook zijn checkpoints opgezet bij alle toegangswegen tot de omliggende plaatsen Bani Na'im, Idhna, Sa'ir, Halhoul, al-Samou and Beit Awwa. De militairen houden alle auto's aan met Palestijnse nummerplaten en de identiteit van alle inzittenden wordt gecontroleerd. Het Palestijnse persbureau Wafa meldde dat soldaten bij één van deze checkpoints de 40-jarige Muhammad Qatuf het ziekenhuis insloegen met de kolf van een geweer. Hij ligt in het Algemene Ziekenhuis in Hebron. Zijn conditie werd omschreven als ''stabiel''.

maandag 6 april 2015

Spaans rapport: "Israel doodde Unifil-militair met opzet''


De beschadigde Unifil-wachttoren. (Foto The Daily Star/Mohammed Zaatari)

De Spaanse krant El Pais meldt dat een Spaanse militair van Unifil, die op 28 januari werd gedood door een Israelische granaat, omkwam omdat Israel met opzet de Unifil-uitkijkpost in Zuid-Libanon als doelwit had gekozen. De krant schrijft dat op grond van een vertrouwelijk Spaans rapport over het incident. El Pais citeert daaruit getuigenissen van collega's van de dode militair, de 36-jarige korporaal Javier Soria Toledo.
De korporaal kwam om toen Israel het gebied waarin hij was gestationeerd met granaten bestookte, na een incident waarbij Hezbollah een Israelisch konvooi onder vuur had genomen en daarbij twee Israeli's had gedood. 
Korporaal Ivan Lopez Sanchez , die in de buurt van de VN-post was gestationeerd vertelde dat Israel duidelijk op de de Unifil-post had gemikt. "Iedere keer stelden ze de baan van de projectielen bij van Majidiyeh naar de post op 4-28", zei hij.

zondag 5 april 2015

Ongeveer 2.000 Palestijnen geëvacueerd uit het door IS bedreigde Yarmouk-kamp in Damascus

Een 2,000-tal mensen is geëvacueerd uit het Yarmouk-kamp in de Syrische hoofdstad Damascus, nadat de  Islamitische Staat (IS) grote delen ervan heeft veroverd. Dat heeft het persbureau AFP zondag vernomen van een Palestijnse functionaris.
Ongeveer 400 families, naar schatting zo'n 2,000 mensen, slaagden erin het het kamp vrijdag en zaterdag te verlaten via twee veilige wegen naar de Zahira wijk, die onder controle is van het (staats)leger, " zei Anwar Abdul Hadi, een functionaris van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie PLO. Abdul Hadi zei dat Syrische militairen bij de evacuatie hadden geholpen. Palestijnse strijders vochten intussen tegen IS met de bedoeling de opmars van de islamisten te vertragen. IS heeft grote delen van het kamp in handen sinds woensdag.  Abdul Hadi zei dat de meeste evacuées waren opgevangen in opvangcentra van de regering , en dat een 25-tal gewonden naar twee ziekenhuizen in Damascus waren gebracht.

Zes maanden administratieve detentie voor Palestijnse parlementariër Khalid Jarrar

Khalida Jarrar
De commandant van de Israelische bezettingstroepen heeft zondag een order uitgevaardigd voor zes maanden administratieve detentie voor de Palestijnse parlementariër Khalida Jarrar. De Palestijnse mensensrechtenorganisatie Addameer heeft dat  meegedeeld. Jarrar is behalve lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina; ook voorzitter van het bestuur van Addameer. Woensdag wordt Jarrar voorgeleid voor een militaire rechter,om de order te bekrachtigen. Dat is een formaliteit. Administratieve detentie wordt opgelegd zonder dat er een formeel proces wordt gevoerd en zonder dat de verdachte het bewijsmateriaal tegen hem of haar, als dat er al is, te zien of te horen krijgt.

vrijdag 3 april 2015

Welkom in Hebron, de hoofdstad van de zionistische apartheid


Het Israelische leger heeft bekendgemaakt dat het in januari de hoofdstraat in de wijk al-Salaimeh in Hebron opnieuw alleen toegankelijk voor Joden heeft verklaard. Palestijnen die die kant op moeten, moeten gebruik maken van een smal, ongeplaveid voetpad achter een speciaal voor hen opgetrokken hek. De weg leidt naar de Ibrahimi-moskee/Grot van dePatriarchen.
Israel voerde de segregatie op deze weg in in september 2012. Dat gebeurde als onderdeel van een steeds verder oprukkende segregatie in de stad, die begon nadat de kolonist Baruch Goldstein in 1994 29 biddende moslims in de Ibrahimi moskee had vermoord en er zo'n 250 had verwond. Volgens een curieuze, ongeschreven wet dat gewoonlijk niet Joden maar Palestijnen gestraft worden voor zionistische wandaden, werden steeds meer delen van de stad, zoals de hoofdstraat (Shuhada straat) en de groentemarkt, afgesloten voor niet-Joden.

Israelisch hooggerechtshof redt wijncultuur van klooster bij Bethlehem


Het Cremisan klooster met een deel van zijn wijnbouwgebied.

Soms is er ook wel eens goed nieuws. Het Cremisan klooster bij Beit Jala (in de buurt van Bethlehem), onder meer bekend door zijn wijnbouw, heeft na een periode van negen jaar juridische strijd en onzekerheid een beroep gewonnen bij het Israelische hooggerechtshof. Het hof schrapte een plan om de ''Afscheidingsmuur'' dwars over het land van het klooster te bouwen. Daardoor zou het grootste deel van het wijnbouwbouwgebied van het klooster zijn afgesplitst van het klooster, en zou het klooster bovendien gescheiden worden van een nonnenklooster waar het banden mee heeft.

Israel rooit 120 olijfbomen in Wadi Qana, als onderdeel van een drama in afleveringen


 Foto's van Wadi Qana: International Solidarity Movement

Israel heeft donderdag 120 olijfbomen uitgetrokken in het dorp Wadi Qana bij Salfit in het noorden van de Westoever. Het totaal aantal olijfbomen dat Israel in de afgelopen maand heeft vernield, gerooid en  uitgetrokken is daarmee gekomen op ongeveer 2,000.
Boeren in het dorp zeiden dat militairen begeleid door auto's van de Organisatie voor natuurbescherming de bomen uittrokken en in beslag namen. De bomen waren eigendom van Hassan Mustafa Mansour, Ahmad Khalil Mansour, en Qassem Nasser Mansou
De boeren hadden drie weken geleden orders ontvangen om hun land te verlaten.
Het verhaal van Wadi Qana is een groot drama.

donderdag 2 april 2015

Israel pakt Palestijnse feministe en partlemenstlid Khalida Jarrar op

Khalida Jarrar
Israelische militairen hebben donderdag het Palestijnse parlementslid Khalida Jarrar van haar bed gelicht in haar huis in Ramallah. De soldaten kwamen om 1,30 uur in de ochtend, trapten de voordeur in, haalden haar huis overhoop, namen computers en telefoons in beslag en namen Jarrar mee naar een onbekende plaats. Khalida Jarrar is een feministische activiste en lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). In het Palestijnse parlement is ze voorzitter van commissie voor de Gevangenen. Ze is ook voorzitster van  het bestuur van de mensenrechtenorganiatie Addameer.
Een Israelische militaire woordvoerster zei desgevraagd aan het persbureau Ma'an dat ze was opgepakt omdat ze de leider was van een ''terroristische organisatie.

Vluchtelingen van 'Wij zijn hier' weer de straat op

Aanstaande vrijdag organiseren de “Wij Zijn Hier”-vluchtelingen een demonstratie samen met studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Uit de oproep: “BBB is no solution, eviction is no solution, on the streets is no solution. We want a real solution, that is permission to stay. Come and demonstrate with us for this!”
Demonstratie vrijdag 3 april
17:00 – 19:00 uur De Dam, Amsterdam
Facebook-updates
De gemeente Amsterdam stapte onlangs naar de rechter om de Vluchtgarage met “turbo spoed” te laten ontruimen. Het Amsterdamse gerechtshof gaf de gemeente deze week gelijk. “Wij Zijn Hier” schreef daarover: “Het gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag in het hoger beroep over de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam Zuidoost de eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter van 20 februari vernietigd. In die uitspraak was de ontruiming van de Vluchtgarage uitgesteld tot 1 mei, omdat de voorzieningenrechter het belang van de vluchtelingen om niet in de kou op straat te staan, liet voorgaan op het belang van de eigenaar van het pand, de stad Amsterdam, om daar een grasveld aan te leggen. De afgewezen vluchtelingen van We Are Here vinden het verschrikkelijk dat zij nu in weer en wind op straat worden gezet. Zij zijn het niet eens met deze uitspraak om de volgende redenen:

Klik hier voor de rest van het artikel

Israelische ultra-nationalisten houden generale repetitie voor het herinvoeren van de Tempeldienst

Priesters (Cohanim) in ''traditionele'' gewaden nemen deel aan de offerdienst. (Foto Haaretz)  


 The Britse historicus Eric Hobsbawn bedacht ooit de term ''the invention of tradition'' voor het verschijnsel dat mensen een levenswijze gaan volgen en/of uiterlijke verschijnselen zoals kleding en dergelijke adopteren  die zogenaamd uit het verleden stammen om een politiek of sociaal statement te maken. Een voorbeeld van zo'n uitgevonden traditie is de kledingwijze van moslimfundamentalisten à la de salafisten of IS. Een ander, griezelig voorbeeld van zo'n uitgevonden traditie is te vinden in Jeruzalem, blijkt uit de krant Haaretz. De krant beschreef deze week een dienst voor Pesach (het joodse paasfeest) zoals destijds in de Tempel,. waarbij op 'traditionele' wijze lammeren werden geslacht en geofferd. De ''traditionele offerdienst'' vond plaats op een schoolplein in de wijk Kiryat Moshe, en honderden enthousiaste activisten die de tempeldienst in ere willen herstellen, namen eraan deel.

woensdag 1 april 2015

Jeruzalem keurt voor het eerst sinds 1967 een groot bouwproject voor Palestijnen goed

The checkpoint at the entrance to the village of Sheikh Sa'ed. Photo: 'Amer 'Aruri, B'Tselem, 8 April 2010.
Een deel van de wijk Jabal Mukabbir in Oost-Jeruzalem is door de Muur gescheiden van de rest van de wijk. Familieleden kunnen elkaar tegenwoordig niet meer bereiken. want wie aan de verkeerde kant van de Muur woont heeft ook een verkeerde identiteitskaart. De foto van B'tselem toont het checkpoint dat Sheikh Saeed scheidt van de rest van de wijk.

Hoera. De commissie voor Bouwen en Planning van de gemeente Jeruzalem heeft een plan goedkgekeurd voor de bouw van 2,500 wooneenheden in de Arabische wijk Jabal Mukabbir in Oost-Jeruzalem. Wooneenheden voor Arabische inwoners wel te verstaan, dit keer dus niet voor Joden. Het is het eerste grote bouwproject voor Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem sinds het oostelijke gedeelte 48 jaar geleden (in 1967) werd veroverd in vervolgens ingelijfd. De plannen ontmoetten dan ook de nodige oppositie. Volgens de architect, Sinan Abdelqader, hebben rechtse partijen de plannen minimaal vier jaar weten tegen te houden. Onder meer Eli Yishai weigerde het plan goed te keuren toen hij nog minister van Binnenlandse Zaken was. Er was een uitspraak van het hooggerechtshof voor nodig om het plan weer op het spoor te krijgen.

Israel gaat asielzoekers tegen hun wil naar ''derde landen'' in Afrika deporteren

The Holot Detention Facility in early January. (photo credit: David Waxman)
 De ''open gevangenis'' Holot in januari 2015. (Foto The Times of Israel)

Israel gaat in de komende dagen vluchtelingen uit Eritrea en Sudan naar derde landen in Afrika deporteren, ook als zij zich daartegen verzetten. De krant Haaretz heeft dat dinsdag bevestigd gekregen van de Immigratie- en Bevolkingsautoriteit van het Israelische ministerie van Binnenlandse Zaken.Om welke landen het gaat wilde de Autoriteit niet zeggen en ook niet wat voor afspraken met deze landen zijn gemaakt. Aangenomen mag echter worden dat het gaat om Oeganda and Rwanda, waar al zo'n 1,500 asielzoekers heen zijn gestuurd nadat zij een document hadden getekend dat hun deportatie vrijwillig plaatsvond.
Onder de nieuwe richtlijn zal het mogelijk zijn asielzoekers uit Eritrea en Sudan zonder hun toestemming op een vliegtuig te zetten. Diegenen die weigeren zullen voor een onbeperkte periode worden opgesloten in de Saharonim gevangenis in Zuid-Israel. In een verklaring zei de Autoriteit dat minister van Binnenlandse Zaken Gilad Erdan van de intussen demissionaire regering de leiding heeft over de operatie en dat hij daarvoor het groene licht heeft gekregen van de Advocaat generaal, Yehuda Weinstein.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...