woensdag 29 april 2015

Palestijnse inwoners van Israel demonstreren tegen discriminatie en de sloop van huizen


Palestijnse demonstranten op het Rabin-plein in Tel Aviv (Foto Arab48).

Palestijnse inwoners van Israel hebben dinsdag een algemene staking gehouden tegen een recente toename van het slopen van huizen. Ook was er een protestdemonstratie in Tel Aviv waaraan enkele duizenden mensen deelnamen.
Scholen, onderwijsinstellingen,banken, gemeentelijke en andere openbare instellingen en de meeste winkels waren gesloten. Het Hogere Follow-up Comité, dat de Palestijnse gemeenten in Israel vertegenwoordigt, zei dat de staking gericht was tegen het toenemende racisme en de toename van het aantal gevallen waarin huizen van Palestijnen worden gesloopt. Het Comité refereerde ook aan de uitlatingen van premier Netanyahu tijdens de recente verkiezingen van 17 maart. Netanyahu riep toen de kiezers op om massaal te gaan stemmen, omdat de ''Arabieren in drommen naar de stembureaus kwamen''. Tot de staking, die werd gesteund door de ''Verenigde Lijst'' van Arabische partijen in de Knesset, was opgeroepen na de recente sloop van huizen in Kafr Kana in het noorden, Dahmash bij Lod en diverse sloopacties in de Negev in het zuiden. De beslissing van het Comité om een demonstratie in Tel Aviv te houden was genomen om de onvrede onder de aandacht van de Joodse Israeli's te brengen.
De Palestijnen vormen ongeveer 20% vande bevolking van Israel, maar cijfers die de mensenrechtenorganisatie Adalah heeft verzameld, tonen aan dat slechts 4,6 van de woningen die in Israel gebouwd worden, worden gebouwd in de Palestijnse steden en dorpen. Adalah kwam in februari met een rapport waarin het de woningnood in de Palestijnse gebieden toeschreef aan "een weloverwogen, consistente, en systematische  politiek van de regering" om de ontwikkeling van Joodse gebieden voorrang te verlenen boven Palestijnse. De Israelische ''Land Authority'' bracht in 2014 tenders (inschrijvingen voor bouwondernemingen) uit voor 38,261 wooneenheden in Joodse gemeenten, tegen slechts 1,844 wooneenheden in Palestijnse gebieden, aldus het rapport van Adalah.

Geen opmerkingen:

Honger wordt acuut, maar de VS houden voor de derde keer een bestand in Gaza tegen

Met moeite is nog een vrachtauto te onderscheiden. (Foto Arab48) De VS hebben een zware verantwoordelijkheid op zich geladen door dinsdag vo...