zondag 12 april 2015

UNRWA luidt de noodklok over Yarmouk en Gaza


Yarmouk

Het hoofd van UNRWA, het speciale agentschap van de VN voor de Palestijnse vluchtelingen, Pierre Krähenbühl, is zaterdag naar Syrië vertrokken voor ''urgente poging'' om de hulpverlening aan de hoofdzakelijk Palestijnse burgers in het kamp Yarmouk in Damascus weer op gang te brengen. Krähenbühls missie komt temidden van berichten dat de strijd tegen de Islamitische Staat (IS)  in het kamp een nieuwe fase is ingegaan.
UNRWA zei in een verklaring uitermate bezorgd te zijn voor het lot van de overgebleven 18,000 Palestijnen en Syriërs in het kamp, onder wie 3,500 kinderen. Het kamp is sinds 1 april het terrein van intense gevechten. Volgens UNRWA zijn de levens van de inwoners nooit erger in gevaar geweest dan nu, schuilend in hun gehavende huizen, en met een desperate behoefte aan voedsel en drinkwater. Ze kunnen niet weg. Wie zich op straat waagt stelt zich bloot aan enorme risico's.
Krähenbühl zal met de regering van Syrië manieren bespreken om de situatie in Yarmouk het hoofd te bieden. Hij zal ook vluchtelingen die eerder uit het kamp ontkomen zijn ontmoeten, en de speciale afgezant treffen van VN-chef Ban Ki Moon, Ramzy Ezzeldin Ramz, die vrijdag naar Damascus werd gestuurd.
Het Yarmouk-kamp is al meer dan een jaar afhankelijk van de distributie van voedsel en andere zaken, maar door de strijd is de situatie nu ernstiger dan ooit, volgens UNRWA. Er is geen drinkwater voorhanden in het kamp, medische faciliteiten zijn er nagenoeg niet meer en door de aanhoudende gevechten dreigt de situatie zelfs nog verder te verslechteren.
Gaza. (Foto Bahaa Salman).

Het Yarmouk-kamp is niet de enige plek waarover UNRWA de noodklok luidt. Ook in Gaza is de situatie allesbehalve gezond. UNRWA meldt dat zeven maanden na de beëindiging van de laatste Israelische veldtocht tegen Gaza nog niet één van de volledig vernielde huizen is herbouwd.
Er is in september 2014 een tijdelijke overeenkomst gesloten tussen de Staat Israel en de Palestijnse regering, het Gaza Reconstructie Mechanisme (GRM) genaamd, dat toestaat dat bouwmaterialen voor de reparatie van gebouwen worden doorgelaten. Maar over de procedure voor het herbouwen van totaal vernielde huizen zijn nog geen afspraken gemaakt, aldus UNRWA.
Import in Gaza van bouwmaterialen is door de Israelische regering verboden, maar sinds 2010 is - afhankelijk van lange goedkeuringsprocedures - de import ervan mogelijk voor projecten die worden geleid door de VN. UNRWA heeft al een tijdje geleden een programma voor ''zelfhulp voor tijdelijke schuilplaatsen'' afgekondigd, maar de organisatie is daarbij volledig afhankelijk van wat Israel doorlaat onder het GRM.
Sinds de start van dit zelfhulp programma heeft UNRWA 94.2 miljoen dollar aan Palestijnse families uitgekeerd. Deskundigen van UNRWA hebben intussen, tot 6 april 2015, de technische gegevens opgetekend van 140,015 huizen, als onderdeel van een onderzoek van UNRWA om vast te leggen wie voor welke hulp in aanmerking komt. Dit onderzoek is nu vrijwel afgerond, en daarbij is vastgesteld dat 9,061 huizen van Palestijnse vluchtelingen volledig zijn verwoest, dat 5,066 huizen zeer ernstige, 4,085 huizen ernstige en 121,803 lichtere schade hebben opgelopen.
UNRWA constateert ook dat van de hulp die enkele maanden geleden tijdens een donor conferentie in ruime mate werd toegezegd, vrijwel niets is ontvangen. Tot op dit moment heeft de organisatie slechts geld gekregen om 200 van de 9,061 totaal verwoeste huizen te herbouwen.

10 opmerkingen:

Machiel de Winter zei

Volgens berichten is Pierre Krähenbühl niet in Yarmouk zelf geweest.
Yarmouk gelijk te stellen met Gaza slaat als een tang op een varken; zoveelste voorbeeld van tendentieuze journalistiek. Wat zich daar afspeelt is een enorme ramp. De aandacht ervoor is disproportioneel klein, misschien kan Abu eens verklaren hoe dat toch komt zonder in zijn grijsgedraaide platen te vervallen.

Abu Pessoptimist zei

Machiel de Winter,
Ik heb na enig nadenken besloten u niet volledig te weren, maar selectief door te laten. Zoals nu, wanneer u iets opmerkt dat waarschijnlijk meer mensen vinden, zodat het zinnig is u tegen te spreken.
Er is wel degelijk nogal wat aandacht besteed aan de situatie in het Yarmouk-kamp. Zo'n beetje alle media hebben er melding van gemaakt. Maar de reden dat er geen uitgebreidere stukken of reportages verschijnen is niet - zoals verstokte hasbara-klanten suggeren omdat er geen Joden bij die ellende zijn betrokken, zodat die niet gebashed kunnen worden - maar heel simpel dat niemand in het kamp kan komen en er slechts één bron is over de situatie: de VN.
Intussen stel ik natuurlijk Yamouk niet gelijk aan Gaza. Maar ze in één adem noemen is voor de hand liggend. In beide gevallen gaat het om Palestijnse vluchtelingen, in beide gevallen om menselijke tragedies die tamelijk hopeloos zijn. In Yarmouk omdat de wereld op dit moment niet veel KAN doen, in Gaza omdat de wereld blijkbaar niets WIL doen.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Ik heb er moeite mee man-made lijden te betitelen als 'enorme ramp', of 'tragedie'. Een vulkaanuitbarsting of tsunami of overstroming is een 'ramp'(en dan ook vaak met gevolgen die de armen heftiger treffen dan de rijken); een tragedie is een keten van gebeurtenissen met min of meer uit hun aard of in het karakter van de hoofdpersonen besloten onontkoombare fatale gevolgen.

Yarmouk en Gaza zijn ramp noch tragedie, het zijn van a tot z geregisseerde misdaden, doelbewust toegebracht menselijk lijden van de ergste soort.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Ik heb er moeite mee man-made lijden te betitelen als 'enorme ramp', of 'tragedie'. Een vulkaanuitbarsting of tsunami of overstroming is een 'ramp'(en dan ook vaak met gevolgen die de armen heftiger treffen dan de rijken); een tragedie is een keten van gebeurtenissen met min of meer uit hun aard of in het karakter van de hoofdpersonen besloten onontkoombare fatale gevolgen.

Yarmouk en Gaza zijn ramp noch tragedie, het zijn van a tot z geregisseerde misdaden, doelbewust toegebracht menselijk lijden van de ergste soort.

Abu Pessoptimist zei

Jaap Hamburger,
Ik ben er niet zo zeker van dat je definitie van het woord tragedie de hele lading dekt, maar vooruit, what's in a word. Of Yarmouk en Gaza geregisseerde misdaden zijn, is wat mij betreft ook wat kort door de bocht. In het geval van Gaza, kunnen we wel stellen dat daar al jaren een Israelische misdaad wordt voltrokken. In het geval van Yarmouk ligt het anders, dat is iets dat plaatsvindt in de context van het grotere geheel van de Syrische burgeroorlog en oorlog by proxy. Ik was wel te spreken over mijn eigen formulering van een wereld die respectievelijk niet wil en niet (echt goed) kan ingrijpen.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

@ Abu. Ik beweer niet dat mijn omschrijving perfect is; de hoofdzaak is voor mij dat Gaza en Yarmouk uit de sfeer van het noodlot worden gehaald, en teruggeplaatst worden waar ze horen: het rechtstreekse gevolg van menselijk handelen, derhalve vermijdbaar. Het onderscheid tussen niet-willen en niet kunnen is voor Gaza duidelijker dan voor Yarmouk; in Gaza wil en kan UNWRA wat betekenen (niet genoeg), maar eens met jou, andere partijen, mits politiek willig, zouden zeker meer kunnen doen; in Yarmouk is de vraag of 'de wereld' wel zou willen als ze zou kunnen...

Machiel de Winter zei

Je geeft geen antwoord.
Waar blijven de "woedende" protesten, de boze Moslims, de bijtende Jaap uit Broek in Waterland, de oprecht begane Corrie etc.
M.a.w. Jaap Hamburger heeft gelijk, in geval Yarmouk willen de krokodillentranen sympathisanten simpelweg niet handelen.
Wat hij en jij voor de rest zegt over Gaza is simpelweg onzin.

http://www.jewishpress.com/blogs/muqata/waiting-for-an-aid-flotilla-to-yarmouk/2015/04/13/


Het is dom van je dat je mijn uitgebreide antwoord op Martijn en Jaap niet wil plaatsen, zie Hebron en Apartheid 2.
Blijkbaar ben ik je local fall guy.

Abu Pessoptimist zei

Machiel de Winter,
Ik plaats dit alleen wegens de verwijzing naar het stukje van The Muqata op Jewish Press. Wat een geestelijke armoede, wat een vergelijking: tussen de Israeli's die Gaza belegeren, of de gecompliceerde werkelijkheid van Syrië waar meerdere partijen elkaar naar het leven staan. Wij zouden daar volgens de Muqata-redenering dan met een zoveelste partij deel moeten gaan nemen aan die oorlog daar?? Want daar komt het idee om een hulpkonvooi naar Yarmouk te beginnen op neer. (En trouwens het ontgaat me ten enenmale waarom we nu wel in gebreke zouden zijn, en niet toen de inwoners van Homs wekenlang gras aten, of de inwoners van Aleppo gaten boorden in het wegdek op zoek naar drinkwater en we ook niet opmarcheerden met een hulpkonvooi. Diep treurig dit gebrek aan
onderscheidingsvermogen van de Israel-claque en de hulp-zionisten. Een belegering door één partij op één hoop gooien met een ingewikkelde oorlogssituatie. Wat hebben die mensen een vertekend beeld van de werekelijkheid.

Machiel de Winter zei

Bedankt voor het plaatsen van deze uiting.
Je blijft aan de kern voorbij gaan.
Zie namelijk geen enkel politiek handelen van de Abu apostels inzake Yarmouk.
Misschien komt het allemaal omdat Israël onrechtmatig de Golan bezet houdt.

Abu Pessoptimist zei

Machiel de Winter,
De kern is dat het daar oorlog is tussen diverse partijen, dat we daar weinig aan kunnen doen, en dat we zelfs niet goed kunnen vertellen wat er aan de hand is omdat we over niet al teveel feiten beschikken.

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...