woensdag 26 augustus 2020

Palestijnse organisaties: Nederland liet na bezwaar te maken tegen marteling ex-UAWC-werknemers

Twee Palestijnse organisaties, het Palestijnse Netwerk van Niet-Gouvernementele Organisaties (PNGO) en de Raad van Palestijnse Mensenrechtenorganisaties (PHROC) hebben in een verklaring de aanvallen op, en pogingen tot het schrappen van bijdragen aan, de Unie van Agrarische Werk Comités (UAWC) veroordeeld. Die aanvallen zijn verergerd nadat de Nederlandse regering onlangs heeft besloten  een onderzoek in te stellen naar UAWC, sinds lang een lid van het PNGO, en zijn bijdrage heeft bevroren. Het PNGO en de PHROC betreuren die stap die door geen van de andere donors,waaronder de EU en Europese landen, is gevolgd.

 De Nederlandse stap, zo melden de twee organisaties, werd voorafgegaan door een gecoördineerde campage van organisaties met nauwe banden met de Israelische regering, met name lNGO-Monitor, de UK Lawyers for Israel (UKLFI) en de International Legal+ Forum (ILF). NGO Monitor voert al jaren actie tegen mensenrechtenorganisaties en aanverwante organisaties in Israel en Palestina en de twee andere, UKLFI en ILF zijn zogenoemde''lawfare'' organisaties die zijn opgericht om op agressieve wijze de steun voor Palestijnse rechten te ondermijnen. NGO-Monitor, ILF and UKLFI en andere agenten van de Israelische regering hebben voordat vorig jaar twee ex-werknemers van UAWC werden gearresteerd al veel langer campagnes gevoerd waarbij systrematisch verdachtmakingen werden rondgestrooid.

De twee ex-werknemers, Abdel Razeq Farraj (57) en Samer al-Arbid (45) werden opgepakt voor vermeende betrokkenheid bij een bomexplosie bij een Israelische nederzetting. Beide mannen hebben fysieke en psychologische martelingen ondergaan en staan nu terecht voor een Israelische militaire rechtbank. PNGO en PHROC veroordelen deze martelingen en eisen dat de fundamentele rechten van Abdel-Razeq en Samer op een eerlijk proces volgens internationale maatstaven worden gewaarborgd. PNGO en PHROC constateren tot hun spijt dat de Nederlandse regering tor dusver vrijwel geen aandacht aan deze kant van de zaak heeft besteed en heeft nagelaten om - als derde land - in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen in verzet te komen tegen de misdaad van het martelen, waarvan Israel als bezettende macht in ruime mate en systematisch gebruik maakt.     

De twee Palestijnse organisaties zijn verder bezorgd dat het Nederlandse onderzoek een negatieve invloed kan hebben doordat het nieuwe brandstof kan toevoegen aan de Israelisch campagnes om UAWC- en de Palestijnse civil society im het algemeen - zwart te maken. PNGO en PHROC vragen de Nederlandse regering maatregelen te nemen die voorkomen dat de resultaten door de Israelische regering en haar vazal-organisaties kunnen worden gemanipuleerd, met het doel de UAWC verdacht te maken en subsidies terug te schroeven. UAWC helpt de aanwezigheid van Palestijnen te bestendigen op land dat Israel wil annexeren. UAWC helpt boeren en kwetsbare gemeenschappen, dat is waarom de organisatie verdacht wordt gemaakt.

De PNGO en PHROC betreuren in dit verband de hartelijke toon van een brief van de Nederlandse regering aan de  UK Lawyers for Israel waarin zij de UKLFI bedankte voor haar ''interesse en gedetailleerde informatie''.Zij vinden die reactie van de regering aan een organisatie die de Palestijnse civil society aanvalt, ongepast en onwaardig voor een land dat zegt op te komen voor de mensenrechten. PNGO en PHROC constateren ook dat diverse Nederlandse organisaties en partijen voordat er sprake van is dat er enige aanwijzing is gevonden voor foute handelwijzen van  UAWC, zijn opgetreden als verlengstukken van NGO-Monitor, UKLFI en ILF via suggestieve vragen in hetparlement en uitingen op sociale media. Zij constateren dat eerder onderzoeken aan UAWC niets verdachts hebben opgeleverd en zijn er zekervan dat dat dit keer opnieuw het geval zal zijn. Zij betreuren het gedrag van de genoemde Nederlandse partijen en roepen ze op om zich te laten leiden door de principes van het internationale recht, en van eerlijke p;rocesvoering - en  niet door Israels destructieve agenda.

donderdag 20 augustus 2020

Jongen (16) dood na verwonding door Israelische leger

Mohamed Matar (Foto Ma'an)

En weer is een jonge Palestijn overleden door toedoen van de Israeli's. Het was de tweede in een week  week als we tenminste  Eqab Bashir Darawshe (21) buiten beschouwing laten die zaterdag moedwillig  (?) werd overreden door een kolonist in de buurt van Tulkarem.

Nadat maandag een ongeïdentificeerde jonge man werd doodgeschoten in Jeruzalem, stierf deze donderdag  de 16-jarige Mohammed Damar Matar aan de gevolgen van een schotwond. Hij liep die woensdagavond laat op. Dat gebeurde in zijn dorp, Deir Abu Mashal ten westen van Ramallah. De burgemeester van het dorp, Imad Zahran, zei dat hij dit van de Israelische militairen te horen had gekregen. De militairen houden Mohammeds lichaam nog even vast, zoals ze dat trouwens ook al jaren  doen met de lichamen van een paar honderd andere Palestijnen.

Mohammed werd gewond aan de rand van het dorp onder onduidelijke omstandigheden, aldus Zahran. Nog twee anderen raakten gewond, één in een been en de onderbuik, hij is in het ziekenhuis en zijn toestand is stabiel, een ander  alleen  in zijn been, zijn  toestand geeft geen reden tot ongerustheid.

woensdag 19 augustus 2020

Centrale van Gaza valt stil, Israel gaat door met bombarderen

De elektriciteitscentrale van Gaza is maandag stil gevallen doordat Israel de importen van onder meer brandstof naar Gaza heeft stopgezet. Israel heeft bovendien Gaza in de nacht van maandagop dinsdag opnieuw gebombardeerd. Het was de achtste achtereenvolgende nacht. De visserss van Gaza die maanda wilden gaan vissen werden naar de kust teruggejaagd. Hen is te verstaan gegeven dat ook vissen nu verboden is.

De Israelische stappen zijn een antwoord op dagenlange aanvallen van Hamas-militanten met brand-ballonnen die in Zuid-Israel velden en natuurgebieden in brand zetten. Ook werd er maandag een raket op Israel afgevuurd. Israel heeft gewaarschuwd dat het gedrag van Hamas tot oorlog kan leiden. Hamas gebruikt de brand-ballonnen om Israel onder druk te zetten, omdat onderhandelingen - onder meer over de uitwisseling van gevangenen/gedode Israeli's - maar niet van de grond komen. 

Een Egyptische delegatie bezocht Gaza maandag om te bemiddelen en reisde daarna door naar Israel. Dinsdag werd de delatie weer teruginGaza verwacht. 

Het stilvallen van de elekrticiteitscentrale van Gaza is een periodiek gegeven als de spanningen weer eens wat oplopen. Het betekent dat periodes van drie uur aarin stroom wordt geleverd, afgewissled worden door periodes van 15 uur waarin alles op zwart gaat. De situatie is vooral bedreigend voor ziekenhuizen en dergelijke, die nu afhankelijk zijn van noodaggregaten die op hun beurt weer werken op brandstof die eveneens beperkt voorradig is. Voor de twee miljoen Gazanen is dit echter een gebruuileijk situatie. Sinds Israel in 2007 de blokkade van Gaza instelde hebben de bewoners in feite structureel gebrek aan elektriciteit, voedsel, bouwmaterialen, brandstof en tal van luxe-artikelen. Bronnen: MEE en al-Jazeera (in Egypte via proxy).

maandag 17 augustus 2020

Israel: man met keukenmesje gedood, doofstomme man in benen geschoten, jongen in Bethlehem ernstig gewond

(Foto Wafa)
De politie in Jeruzalem heeft maandag weer eens een Palestijnse jongere doodgeschoten. De man,of jongen, is nog niet geïdentificeerd. Het gebeurde bij één van de toegangspoorten tot de Aqsa-moskee, de Bab Hutta. De jongen zou een mes gehad hebben en een politieman licht hebben verwond. Als bewijs toonde de politie een foto van een keukenmesje. 
De Palestijn werd na te zijn neergeschoten aan zjn lot overgelaten, Palestijnse hulpverleners werden op een afstand gehouden tot hij was doodgebloed. Hij had overigens bij zijn aanval op een politieman wel nog een mondkapje opgedaan. Blijkbaar wilde hij niemand besmetten. Vreemd eigenlijk hè voor een moordenaar...
Eerder dinsdag werd bij het Qalandiya checkpoint bij Jeruzalem een 60-jarige man in de benen geschoten. Hij kwam het weggedeelte voor auto's opgelpen en reageerde niet op bevelen om te stoppen. Te laat ontdekten de bewakers van de privé-firma die dienst deden bij het checkpoint dat de man doofstom was. Hij ligt nu in matig ernstige toestand in een ziekenhuis.
Nog eerder dinsdag werd in Bethlehem bij de Tombe van Rachel een 18-jarige jongen neergeschoten. Volgens het leger wilde hij een molotov cocktail gooien naar de heftig ommuurde tombe. Hij is in een ziekenhuis in Bethlehem. Zijn toestand zou stabiel zijn.

zondag 16 augustus 2020

Israels justitie toont zijn ware gezicht: doodschieten onschuldige Palestijn bestraft met drie maanden straatvegen

Ahmad Manasra
Ahmad Manasra 

De Israelische militaire advocaat generaal gaat maandag een straf van drie maanden gemeenschapsdienst vorderen tegen een soldaat die in maart 2019 een Palestijnse man van 23 doodschoot,  nadat die een oudere Palestijn te hulp schoot die eerder - zonder geldige reden - door dezelfde soldaat was neergeschoten. De straf tegen de soldaat - wiens naam natuurlijk niet bekend wordt gemaakten (hij is immers een Israeli en geen Palestijn) en die intussen uit dienst is ontslagen -  wordt gepresenteerd in de vorm van een 'plea bargain'. Dat is een schuldbekentenis waarna strafvermindering volgt.

In dit geval is de strafvermindering wel erg verminderd uitgepakt. Een Palestijn die een auto heeft bestuurd waarin een man zat die een Israeli doodschoot krijg in Israel levenslang en zijn huis wordt verwoest. Een Israeli,die zoals in dit geval, een onschuldige Palestijn met zes kogels neermaait, moet alleen drie maanden  blaadjes aanvegen. 

Het doodschieten van de Palestijn, Ahmad Manasra uit Wadi Fukin, gebeurde aan de rand van het stadje Khadr bij Bethlehem. De ongenoemde soldaat opende het vuur op een man die met zijn gezin onderwerg was en wiens auto was aangereden door iemand die was doorgereden. De man was uitgestapt en maakte gebaren. De  soldaat dacht dat het betekende dat hij stenen gooide en opende het vuur.

Ahmad Manasra die met een paar vrienden passeerde zag wat er gebeurde en kwam de ernstig gewonde man te hulp. Hij zorgde dat deze naar een ziekenhuis kon worden getransporteerd. Vervolgens hielp hij diens vrouw en kinderen met het starten van hun auto. Op het moment dat hij uitstapte om naar zijn eigen auto te gaan werd hij doodgeschoten door de soldaat die dacht met dezelfde ''stenengooier'' te maken te hebben.

Advocaat Shlomo Lecker die zowel de familie van Manasra vertegenwoordigt als de eerder neergeschoten man, de 38-jarige Ala' Raayda, probeerde tevergeefs via de rechter de plea bargain terug te draaien en een verslag van het onderzoek te krijgen, evenals een uitleg waarom de soldaat niet voor het neerschieten van Raayda wordt vervolgd. Majoor Matan Forscht de officier van Justitie die het onderzoek leidde weigerde echter opening van zaken te geven. De vragen zouden tijdens de zitting kunnen worden beantwoord. 

Lecker concludeerde dat via een zaak als deze de hogere regionen van het leger aan hun ondergeschikten het signaal geven dat het doden of verminken van onschuldige Palestijnen ten hoogste zal worden bestraft met drie maanden gemeenschapsdienst.

donderdag 13 augustus 2020

Verenigde Arabische Emiraten sluit vredesakkoord met Israel

(Foto van Twitter)

Israel, het Witte Huis en deVerenigde Arabische Emiraten hebben donderdag de verrassende bekendmaking gedaan dat Israel en de VAE een vredesverdrag zullen tekenen en dat Israel in ruil daarvoor de annexatie van nog meer Palestijns gebied op de Westoever opschort. 

De preciese inhoud van de akkoorden die de twee landen zullen sluiten wordt in de komende weken bekend.Wel is alvast duidelijk dat zij volledige diplomatieke betrekkingen aangaan. De VAE is daarmee het derde Arabische land na Egypte en Jordanië dat vrede met Israel sluit. De deal is gesloten tussen Benjamin Netanyahu, kroonprins Mohammed bin Zayed Nahayan van de VAE en de VS.

President Trump was de eerste die het nieuws bekednmaakte. Hij zwaaide zijn medewerkers.onder wie zijn schoonzoon Jared Kushner, ambassadeur in Israel Friedman, Avi Berkovitz, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en veiligheidsadviseur O'Brien lof toe. Zij hebben allemaal een aandeel in het sluiten van de overeenkomst gehad. De deal is gunstig nieuws voor Trump, die aanzienlijk lager scoort in de peilingen dan zijn tegenstander Biden. Ook Netanyahu spint garen bij het besluit. Hij weet zo een slepede regeringscrisis over het principebesluit om ruim 30% van de Westoever te annexeren om te buigen naar forse winst op het diplomatieke vlak. In een speech donderdagavond zei hij overigens dat ''annexatie nog steeds aan de orde is''. 

De Palestijnen hebben geïrriteerd gereageerd. Hanan Ashrawi, lid van het hoofdbestuur van de PLO, noemde de stap van de VAE in een tweet het''normaliseren van de relaties'' met Israel, wat  zoveel betekent als het aangaan van betrekkingen zonder dat Israel daar iets tegenover heeft gesteld. Fawzi Barhoum,de woordvoerder van Hamas, noemde het vredesakkoord het belonen van de ''misdaden die de Israeli's heben begaan tijdens de bezetting''. Hij noemde de nomalisatie ook een dolkstoot in de rug van de Palestijnen. President Abdel Fattah el-Sisi van Egypte daarentegen prees de stap van de VAU als een gebaar dat de stabiliteit in de regio ten goede zal komen.

Er was al geruime tijd sprake van toenaderingen geheime ontmoetingen tussen functionarissen van de VAE en Israel. De volgende in het rijtje die de betrekkingen zou kunnen aanhalen is mogelijk Saudi-Arabië,waarvan de kroonprins Mohammed bin Salman,een bewonderaar is van zijn naamgenoot Mohammed bin Zayed Nahayan. Het nieuws is inderdaad heel slecht voor de Palstijnen. Vooral omdat niet annexeren het stilzwijgend goedkeuren van de bezetting inhoudt, die in wezen al een situatie is waarin Israel het te annexeren deel van de Westoever volledig in bezit heeft.

dinsdag 11 augustus 2020

Israel sloopt 5 huizen, een waterput, wat vijvers, 100 olijfbomen en pakt 3 waterpompen af

 

De sloop in Faraseen (FotoWafa)

Updated. Gemeenteambtenaren van Jeruzalem en politie hebben in de buurt Wadi Qaddum van Silwan (bezet Oost-Jeruzalem) dinsdag een huis met drie appartementen gesloopt dat toebehoorde aan de broers Wael, Ala' en Nader Tahan; meer dan 25 mensen werden dakloos. Ook moesten de broers een boete van 74.000 shekel (ongeveer 15,000 euro) betalen. In de wijk Sheikh Jarrah werden intussen Ibarahim Sabia en Khaled Abu Taa gedwongen hun eigen huis af te breken op straffe van het betalen van hoge sloopkosten. 

Dinsdag werd in het dorp Faraseen ten westen van de stad Jenin eveneens een  huis gesloopt, evenals een waterbron. Mahmoud Amarne, het hoofd van het 200 inwoners tellende dorpje, zei dat er onlangs nog 36 andere slooporders in het dorpje zijn uitgedeeld voor huizen, bronnen en andere structuren. Israel is sowieso goed in het slopen van bronnen en watervoorzieningen. In het dorpje Jiftlik, ten noorden van Jericho waar vorige week 100 palmbomen werden ontworteld en ontvreemd, werden een dag later drie vijvers onklaar gemaakt en met puin volgestort. De vijvers dienden voor de irrigatie van 70 dunam (7 hectare) landbouwgrond. Na de verovering van de Westoever in 1967 heeft Israel gaandeweg alle bronnen,waterbekkens en andere voorzieningen genaast en voor zover dat niet het geval is wordt dat nog steeds gedaan. Palestijnen mogen namelijk niet hun eigen water gebruiken,ze moeten het voor veel geld kopen van de Israelische watermaatschappij Mekorot. Als het tenminste voorhanden is,want Mekorot  pompt wel al het Palestijnse water op, maar de nederzettingen hebben voorrang bij de levering ervan.Vooral in de zomer hebben de Palestijnen daarom tekorten.

 In Wad Rahhal ten zuiden van Bethlehem werden dinsdag 100 olijfbomen ontworteld. Dat gebeurde bij het omploegen van meer dan twee dunam (ongeveer een kwart hectare) land. Ook een muur werd gesloopt. Israel heeft 1200 dunam (120 hectare) land van het dorp afgenomen ten behoeve van de nederzetting Givat Itam. 

In het dorp Beit Iskariyya (ook wel Khirbet Beit Zakariya genaamd) ten zuidwesten van Betlehem ging maandag ook al een huis tegen de vlakte.Het behoorde toe aan Numan Saed. Volgens Hassan Breijieh, de voorzitter van hetComité tegen de Muur en de Nederzettingen in het dorp, vindt de sloop plaats om ruimte te maken voorde nederzettingen. Beit Isrkariyya is omringd door nederzettingen van de cluster Gush Etzion. Het dorp heeft ruim 100 inwoners en ligt volledig in ''Area C'' wat betekent dat Israel er 100 procent de baas is. Het is 99 procent van zijn grond kwijt geraakt aan zes nederzettingen, een militaire basis en de ''Muur'' (ook wel Apartheidsmuur geheten) die eveneens deels op grond van het dorp is gebouwd.

In Beit Ummar, bij Hebron, tenslotte, werden maandag drie waterpompen in beslag genomen.Boer Hassan Breigeth gebruikte ze om zijn landbouwgrond te irrigeren en dat mag natuurlijk niet van de Israeli's. Boer Hassan werd daarom ook opgeroepen om te worden verhoord door de geheime dienst in het detentiecentrum van Gush Etzion.  

zaterdag 8 augustus 2020

Israelische militairen schieten jonge moeder dood in Jenin

De begrafenis van Dalia Samoudi (Foto via Twitter)

 Een jonge Palestijnse vrouw is vrijdagmiddag bezweken aan een schotwond die zij die morgen opliep   toen Israelische soldaten een razzia uitvoerden in de stad Jenin. De razzia lokte rellen uit en de 23-jarige Dalia Samoudi, een moedervan twee jonge kinderen, werd in de borst getroffen door een kogel toen zij een raam wilde dichtdoen om het traangas buiten haar huis te houden. 

Het Palestijnse minisetrie van Gezondheid meldde dat Dalia overleed doordat dekogel haar lever, pancreas en aorta had beschadigd. Zij werd met spoed geopereerd, maar bezweek alsnog. 

De dircteur van de RodeHalve Maan vertelde dat het Israelische leger op de ambulance vuurde die de gewonde Dalia ophaalde om haar naar het zieknhujis te brengen. Twee kogels drongen het voertuig binnen.

Het Israelische leger ontkende met scherp te hebben geschoten. Er waren alleen zogenoemde''sponskogels'' afgeschoten, zei de woordvoere van het 'meest morele leger ter wereld' dat uiteraard nooit jokt. Hij veronderstelde dat Dalia door een Palestijnse kogel was geraakt. Palestijnse ooggetuigen verklaarden dat de Palestijnen  met stenen hadden gegooid maar geen vuurwapens hadden gebruikt. 

 

donderdag 6 augustus 2020

Israeli's roven 100 palmbomen en breken vier huizen en een kapperszaak af

Israelische militairen zijn woensdag binnengevallen in het dorp Jiftlik (ten noorden van Jericho n de Jordaamvallei) en hebben daar 100 palmbomen uitgetrokken die eigendom waren van  Anwar Abu Jouda. De bomen werden in beslag genomen en afgevoerd naar een onbekende bestemming. Ahmed Abu Ghanen, de burgemeester van Jiftlik, meldde dat dit niet de eerste keer was dat zoiets gebeurde. Hij zei dat de bomen waarschijnlijk zullen worden herplant langs een toegangsweg naar een nederzetting, zoals eerder is gebeurd.

Eeveneens woensdag hebben Israelischer bulldozers en gemeenteambtenaren in Oost-Jeruzalem drie huizen en een kapperszaak gesloopt. Het gebeurde in Silwan,in  Silwan in de Ein al-Lowza buurt,.  Twee van de huizen die tegen vlakte gingen behoorden toe aan de tweeling Samer en Suleiman al-Qaq. Zij  hadden twee dagen eerder bericht gehad en net genoeg tijd gekregen om hun eigendommen in veilighbeid te brengen  Een derde huis en een kapperszaak in hetzelfde gebied moesten er ook aan geloven. Het huis was van Sherif Amro en de kapperszaak was het eigendom van Amr Shiha. Tenslotte was ernog een vierde huis dat werd gesloopt, dat van Mohammed Alon. Deeiegenraafdeed het zelf in dit geva;l, omdat hij anders hoge sloopkosten hadmoeten betalen bovenop een boete van 30.000 shekel,nadat hij tevergeefs acht jaar lang had geprobeerd een vergunning voor het huis te krijgen. Mohamd Alon en zijn familie van zeven personen zijn nu dakloos.

In  Tubas in het noorden van de Westoever, is woensdag een militair voertuig ingereden op een burger, een ''car ramming''zogezegd, maar ditmaal door het Israelische leger. De militaire chauffeur leeft gelukkig nog, want alleen Palestijnse chauffeurs worden standrechtelijk doodgeschoten als zij - al of niet per ongeluk - iemand met hun auto raken. De Palestijnse burger raakte gewond. Hij werd met meerdere verwondingen opgenomen in een ziekenhuis.

In Masafer al-Yatta in het zuiden van het distrcit Hebron, werd donderdag een seizoens behuizing bij een stukbouwland van Khalil Nawajeh en diens vernield.Het bouwland zelf werd omgeploegd. Het lag dicht bijdenederzetting Susha. Vandaar. 

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...