donderdag 30 maart 2023

Israel: angst voor eigen militie van fascistische minister Ben Gvir

Ben Gvir (Wikipedia)
 In Israel is opwinding ontstaan over het voornemen van minister Itamar Ben Gvir van NationaleVeiligheid om een ''Nationale Garde'' te vormen naast de politie die onder zijn commando zal staan. De minister kreeg daartoe maandag het groene licht van premier Netayahu die daarmee het gevaar afwendde dat Ben Gvir zou aftreden als hij zijn wettelijke hervormingsprogramma zou uitstellen. Ben Gvir had daarmee gedreigd.

Woensdagavond werd een resolutie bekend waarover Ben Gvir zondag een stemming zal vragen in het kabinet. De minister wil een nationale Garde van 2.000 man onder zijn commando die als taak zal hebben het ''tegengaan van nationalistische (lees: Palestijnse) misdaad, terrorisme en het herstellen van het gezag van de overheid waar dat nodig is''. Ben  Gvir, die leider is van de fascistische Otzma Yehudit-partij, heeft herhaaldelijk gesproken over de ''wetteloosheid'' in de Negev met zijn talloze Bedoeïenen-gemeenschappen. Kringen in zijn omgeving hebben gewezen op de noodzaak om het staatsgezag te herstellen in de ''gemengde'' steden als Lod en Ramle.

 In een uitleg bij zijn resoluties stelt Ben Gvir dat de garde een basale noodzaak voor Israel omdat ''we anders niet in staat zijn onze burgers te beveiligen''. Hij tekent erbij aan dat in 2021 toen grote onlusten ontstonden in  de gemengde Arabisch-Joodse steden, al een Nationale Garde was gevormd, bestaande uit speciale eenheden van de Grenspolitie. Zijn nieuwe Nationale Garde zal zich vooral op crisissituaties richten, wat de ''traditionele'' politie de gelegenheid zou geven om zich meer op haar traditionele werk te richten. Als zijn plan wordt goedgekeurd wil Ben Gvir een commissie instellen bestaande uit mensen van diverse ministeries en het leger en de politie die de taken zal vaststellen, de mogelijkheid zal onderzoeken om eenheden van de grenspolitie naar de garde over te hevelen en Ben Gvir de autoriteit zal geven om in tijd van nood orders te geven aan reserve-eenheden van de Garde. 

De plannen lokten woensdagavond al demonstraties uit in Tel Aviv en andere plaatsen van mensen die zich goed herinneren dat Ben Gvir destijds niet in het leger werd opgeroepen omdat hij daarvoor te gevaarlijke ideeën had. Ook de Vereniging voor de Mensenrechten in Israel (ACRI) kwam in het geweer tegen de plannen om Ben Gvir een aparte militie te geven. Zij stuurde dinsdag een brief naar  Procureur-generaal Gali Baharav-Miala waarin werd uitgesproken dat een dergelijke militie, die losstaat van de politie, de ''democratie zou ondermijnen en de handhaving van de wet bemoeilijken''. ACRI waarschuwde met name dat zo'n militie vooral dreigt te worden aangewend tegen de Arabische gemeenschap.  

maandag 27 maart 2023

Netanyahu gaat ten langen leste akkoord met uitstel, maar het is de vraag of dat genoeg is


Netanyahu heeft maandag in de loop van de dag besloten de voortgang van zijn wetgevend proces tijdelijk te stoppen, vermoedelijk tot na het joodse paasfeest Pesah. Dat is ongeveer half april. Nadat hij zondagavond minister van Defensie Yoav Gallant had ontslagen die in een tv-speech om uitstel had gevraagd omdat ongeveer alle reservisten van leger en luchtmacht weigerden voor hun legeronderdeel op te komen, brak de hel pas pas goed los in Israel. De dag ervoor hadden ook al honderdduizenden in heel Israel gedemonstreerd, maar maandag werd zichtbaar wat erop dit punt mogelijk is.

De luchthaven Ben Gurion ging dicht en ook het verkeer in de zeehavens stopte. Banken waren gesloten evenals de ziekenhuizen en de gezondheidszorg nadat het  nationale vakverbond Histadruth  een algemene staking had uitgeroepen.  Op zo'n 150 plaatsen in het land werden blokkades opgeworpen en vuren aangestoken. Overal werden marsen georganiseerd en in Jeruzalem brak een mensenzee door de afzetting rond de woning van de premier. Het  hele land ademde oproer en alles was tot stilstand gekomen. Binnen Netanyahu's partij, de Likud, gingen intussen stemmen op om het wetgevende proces stil te leggen. Ron Dermer, minister van Strategische Zaken en een trouwe aanhanger van Netanyahu riep daartoe op. Hij werd gevolgd door Nir Barkat van Economie en Micky Zohar van Cultuur en Sport,  terwijl minister Amichai Chikli van Diaspora-zaken opriep tot een dialoog met de oppositie. Ook Aryeh Deri, de leider van Shas, sloot zich hierbij aan.'

Aan de andere kant verzette de minister van Justitie,Aryeh Levin,  de drijvende kracht achter de nieuwe wetgeving, zich er krachtig tegen  Hij dreigde af te treden als het proces werd gestopt. Hetzelfde gebeurde ook in de kringen van de coalitiepartij de Religieuze Zionisten, waar minister Smotrich van Financiën zei dat ''het proces niet gestopt kan worden, onder geen enkele omstandigheid''. Zijn collega van Otzma Yehudit  (Joodse Kracht) Itamar Ben Gvir ging een stap verder en dreigde zonder meer af te treden als dat zou gebeuren. 

Netanyahy zat zo tussen twee vuren. Als hij doorging met zijn hervorming waarbij het hooggerechtshof veel zoniet alles van haar macht zou verliezen, was er te weinig steun in het parlement. Hij probeerde een truc en bood Gallant aan dat hij het ontslag zou intrekken als Gallant zijn zetel in het parlement zou afstaan, maar Gallant weigerde dat zonder meer. Aan de andere kant, als Ben Gvir zou aftreden -en wellicht ook Smotrich - dan zou het kabinet zonder meer vallen. Hij moest de crises bezweren en dat betekende dat zijn verklaring die hij om 11uur maandagochtend zou hebben afgelegd, de hele dag moest wachten, terwijl hij koortsachtig met de partijen overlegde. Pas in het begin van de avond werd  duidelijk dat er uitstel komt en dat hij later op de avond een verklaring zal afleggen. Of hij heeft ingestemd met een eis van Ben Gvir die eerder zei dat hij met uitstel akkoordzou gaan als er een "nationale Garde'' onder zijn commando zou worden opgericht, was niet meteen duidelijk.

Wat evenmin duidelijk is, is of de rust zal wederkeren nu uitstel in het verschiet ligt. De Israelische kranten melden dat er duizenden mensen voor het gebouw van de Knesset, het parlement, in Jeruzalem zijn samengekomen en dat er nog steeds duizenden onderweg zijn. Ook bij de Ben Gurion Universiteit in Be'er Sheva zouden grote mensenmassa's op de been zijn. De Histadruth heeft zijn stakingsoproep ook niet ingetrokken. Wie bovendien onderweg zijn naar Jeruzalem, zijn tenminste een 10.000 kolonisten uit Hebron en andere plaatsen die per bussen worden aangevoerd en die vóór het doorgaan van het wetgevende proces zijn. Ze krijgen daarbij steun van de harde kern van de (Likud) aanhangers van de voetbalvereniging Beitar die bekend staan onder de naam La Familia. La Familia riep zijn aanhang op om slag- en steekwapens mee te nemen. De politie in Jeruzalem zou versterkingen hebben opgeroepen. 

Bij dit alles is het goed even te vermelden dat dit de 12e week is dat in Israel wordt geprotesteerd. Intussen zijn wetten aangenomen waarbij de voor corruptie veroordeelde minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri (die van het hooggerechtshof moest aftreden) weer in ere kan worden hersteld, evenals een wet die het moeilijker maakt een premier ''unfit'' te verklaren, plus een wet die het mogelijk maakt dat vijf nederzettingen die in 2005 werden ontruimd - en die grotendeels gevestigd zijn op privé grond van Palestijnen - weer door kolonisten in bezit worden genomen. Wat in de komende dagen op het menu stond was een wet die het parlement een veel sterker aandeel zou geven bij de benoemingen van rechters, en een andere wet die het nagenoeg onmogelijk maakt voor het hooggerechtshof om wetten die de regering heeft aangenomen ongeldig te verklaren. Vooral deze laatste twee wetten zijn de grote stenen des aanstoots. 

donderdag 23 maart 2023

Israeli's doden een man in Tulkarem

Het Israelische leger heeft donderdag, op de eerste dag van de maand Ramadan, het huis belegerd van Amir Imar Abu Khadijeh in  het dorp Izbah Shoufa in de regio Tulkarem. Een grote legermacht sloot de toegangswegen en het huis zelf af en hield iedereen en alles tegen. Er waren schoten te horen en het einde van het verhaal was dat Amir Abu Khadijeh bij het ziekenhuis in Tulkarem werd afgelegeverd met een schotwond in zijn hoofd die zijn schedel en hersenpan volledig had vernield, plus een schot in zijn onderlijf. 

Amir Abu Khadijeh was 25 jaar .Hij was het 90ste slachtoffer van dit jaar van de bezetting, 17 van de slachtoffers waren onder de 18 jaar.

vrijdag 17 maart 2023

Israel maakt nog een slachtoffer in Ramallah

Yazan Omar Khasib
 Het Palestijnse ministerie van Gezondheid heeft bekendgemaakt dat Israelische soldaten vrijdagavond bij de noordelijke ingang van Ramallah een jonge man hebben gedood.  Het was de 23-jarige Yazan Omar Khasib. Hij werd bij het militaire checkpoint bij de noordelijke ingang neergeschoten en gewond gevangen genomen, maar enkele minuten later overleed hij aan zijn verwondingen. Palestijnse ambulance-medewerkers werden twee uur van de plaats waar hij gewond was weggehouden. Uiteindelijk droeg Israel zijn lichaam over.

Volgens het Israelische leger zou Yazan Khasib geprobeerd hebben een soldaat te steken. Er werd echter geen mes getoond. Yazan Khasib was het 89ste slachtoffer van de bezettingstroepen in 2023. 

Frankrijk belemmert de vrijheid van meningsuiting van Salah Hamouri

 
Salah Hamouri in december bij zijn aankomst in Parijs. (Wafa)

De regering van Emmanuel Macron heeft het op zich genomen om Salah Hamouri, nu hij eenmaal in Frankrijk is, de mond te snoeren. Voordat Hamouri, die een tijd lang vast zat en in december door Israel zijn inwonerschap van Jeruzalem werd ontnomen en werd uitgewezen naar Frankrijk, had de Franse regering er de mond vol van dat Hamouri in Jeruzalem was geboren en het recht had daar te wonen. Nu hij in Frankrijk is, is de toon aanmerkelijk veranderd, zo schrijft Ali Abunimah op zijn blog The Electronic Intifada.  Zo werd afgelopen woensdag een avond in Nancy gecancelled waar Hamouri zou spreken. De hoogste ambtenaar van de regering in Nancy, Arnoud Cochet, zei dat de aanwezigheid van Hamoudi krachtige emoties had opgeroepen van de Joodse gemeenschap. Hij voorzag een bedreiging van de ''openbare orde'' en daarom werd de bijeenkomst afgezegd. Volgens Hamouri was dat een aanval op de vrije meningsuiting en kon het gezien worden als ''een verlenging van mijn ballingschap''. 

De krant Le Monde meldde dat in februari een agent van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst iemand opbelde van de Association France Palestine Solidarité, de Franse solidariteitsorganisatie met Palestina. De man wilde weten of Hamouri zou spreken op een bijeenkomst in Versailles. Hij liet doorschemeren dat de avond niet door zou gaan als dat het geval was. Hamouri was echter niet uitgenodigd, dus er was niets aan de hand. Maar in dezelfde maand februari zou Hamouri spreken in Lyon op een avond over de Oslo-Akkoorden van 1993. In dat geval schreef de Israelische ambassadeur Ronit Ben Dor een brief aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken.waarin ze de vrijheid nam om zich volledig in Frankrijks zaken te mengen. Ze beklaagde zich in de brief dat Hamouri ooit was veroordeeld wegens een plan om de ''Israelische opperrabbijn Ovadia Yosef  te vermoorden'' en dat hij bovendien banden had met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Ook zouden er nog meer mensen op die avond aanwezig zijn die zware kritiek op Israel hadden en ''het bestaansrecht van Israel in twijfel trokken''. Het resultaat was dat de rechtse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin druk uitoefende op de stad Lyon om de avond niet door te laten gaan, waaraan Lyon gehoor gaf. Afgelopen woensdag werd bovendien een ronde-tafel-gesprek in Lyon afgezegd waar Hamouri aan zou hebben deelgenomen. 

De aanvallen op Hamouri zijn ernstig en vals. Het geval wil dat hij in 2002 werd opgepakt, drie jaar werd vastgehouden en in 2005 werd gedwongen een ''plea deal'' te sluiten voor ''deelname aan een plan ''om Ovadia Yosef te vermoorden''. Hij kreeg zeven jaar maar werd onder een gevangenenruil voor Gilad Shalit vrijgelaten in 2011. Later werd hij opnieuw opgepakt en beschuldigd van banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Hamouri werkte toen voor de mensenrechtenorganisatie Addameer als advocaat. Frankrijk nam het standpunt in dat Israel geen enkel bewijs aandroeg voor de beschuldigingen, maar is blijkbaar nu veranderd van standpunt. 

Hamouri, die een Franse moeder en een Palestijnse vader heeft en is getrouwd met een Franse vrouw,  wordt echter volmondig gesteund door Amnesty International, dat twitterde dat ''le discours de haine'' (de haatspeech) aan het adres van Salah Hamouri tot doel heeft hem zijn vrijheid van meningsuiting te ontnemen. Amnesty gaf ook een perscommuniqué uit waarin zij het opnam voor het recht van de mensenrechtenadvocaat om vrijuit te spreken. Volgens Amnesty werd hij voortdurend juridisch lastiggevallen door de Israelische autoriteiten als gevolg van zijn activiteiten als advocaat van Addameer. En Amnesty zegt nu dat de afgelopen maanden allerlei bijeenkomsten zijn afgezegd (in Montpelllier, Marseille, bij de universiteit van Aix en Provence, in Lyon en in katholieke en protestantse gemeenschappen in Chesnay en Versailles) als gevolg van druk van diverse kanten, ''die tezamen dreigen uit te werken als een vorm van censuur''.

VAE en Qatar betalen de schade aangericht door kolonisten in Huwara

 

De president van de Verenigde Arabische Emiraten, sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, betaalt 3  miljoen dollar als bijdrage aan de herbouw van de Palestijnse plaats Huwara. Dat meldt het persbureau van de VAE. Huwara heeft ernstige schade geleden als gevolg van de pogrom die kolonisten daar en in de omgeving hielden op 26 februari. 

De bekendmaking komt nadat de regering van Qatar eerder deze week een half miljoen dollar overmaakte aan de Palestijnse Auroriteit. Ook dat bedrag was voor degenen die schade hadden geleden in Huwara. Mouin Damidi, het hoofd van het  plaatselijke bestuur, zei dat het geld zal worden verdeeld onder de  diverse gedupeerde mensen. Hij voegde eraan toe dat de totale schade aan verbrande huizen en auto's wordt geraamd op 18 à 20 miljoen shekel. Dat is omgerekend een bedrag van tussen de 4,8 en 5,4 miljoen dollar. Er is dus nog meer nodig. 

In feite is natuurlijk Israel verantwoordelijk voor de schade is aangericht onder een bevolking die aanspraak kan maken op haar bescherming. Maar het is opmerkelijk hoe Israel de schade schaamteloos laat betalen door derden. Qatar was al een geregelde betaler. Het heeft de afgelopen tien jaar zo'n drie miljoen dollar betaald aan Gaza om tekorten te dekken. De VAE is een nieuweling op dit terrein. 

donderdag 16 maart 2023

Israelische undercover-eenheid schiet middenin Jenin vier man dood

 
De vier martelaren. (Foto Quds.com)

Èen undercover-eenheid van het Israelische leger heeft donderdagmiddag midden in Jenin een actie uitgevoerd om één speciaal iemand te doden. Het resultaat was uiteindelijk vier doden en 20  gewonden. Van de gewonden zijn er vier er slecht aan toe, zo meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. 

Wissam Bakr, de directeur van  het ziekenhuis in Jenin vertelde dat gedood werden: Nidal Khazem (28), Youssef Shreim (29), Omar Awadim (16 jaar), en Luay al-Zughayr (37 jaar). Volgens het Israelische radiostation Reshet Kan was Nidal Khazem het eigenlijk doelwit van de actie. Hij is een familielid van  Raed Khazem die een jaar geleden een actie uitvoerde op de Dizengoff-straat in Tel Aviv waarbij drie Israeli's gedood werden. Een eenheid in burgerkleren drong de Abu Bakr-straat in Jenin binnen. Op video's is te zien hoe zij daar van korte afstand op mensen schoten. Drie mannen waren direct dood. Het leger nam het vervolgens over. Luay al-Zughayr viel in een later stadium, evenals de gewonden.

Met deze actie is het aantal doden als gevolg van Israelische acties in 2023 gestegen tot 88. Van hen waren er 16 jonger dan 18 jaar. 

dinsdag 14 maart 2023

Israel laat oudste gevangene (83) vrij

Shobaki in het midden
Israel heeft de oudste Palestijnse gevangene, de 83-jarige Fouad Shobaki, vrijgelaten. Shdobaki, generaal-majoor in het de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit en lid van Fatah, werd vrijgelaten na 17 jaar gevangenschap. Hij werd geboren op  12 maart 1940 in de streek al-Tuffah in Gaza.  Hij was de oudste van de ruim 4.500 Palestijnse politieke gevangenen.

Hij werd gearresteerd in 2002 in verband met het verhaal van het schip Karen A dat werd aangehouden in de Rode Zee en dat wapens zou hebben vervoerd voor de Palestijnen, Hij werd aangezien voor de organisator en het transport. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar, wat later in hoger beroep werd teruggebracht tot 17 jaar. 

Shobaki lijdt onder meer aan hoge bloeddruk en heeft ook hartproblemen. In 2011overleed zijn vrouw van wie hij van de bezetter geen afscheid mocht nemen. Hij heeft zes kinderen en negen kleinkinderen. Van de laatsten heeft hij de meesten nooit gezien. 

maandag 13 maart 2023

Israelisch hof legt pyschisch zieke Manasra opnieuw half jaar eenzame opsluiting op

Ahmed Manasra (Foto Wafa)

 Een Israelische rechtbank heeft maandag besloten de nu ongveer 20-jarige Ahmed Manasra nog eens zes maanden in eenzame opsluiting te houden ondanks zijn ernstige mentale toestand. Manasra die destijd 13 was toen hij werd gearresteerd in wat een aanval met een mes heette te zijn, wordt al jaren op een menonterende manier door het Israelische systeem behandeld. 

Hij was destijds 13 jaar toen hij samen met zijn neefje Hassan voorbijgangers aanviel. Dat wil zeggen Hassan viel een 20-jarige beveiliger aan (die vluchtte) en een jongen van 13 die gewond raakte. Ahmed stond aan de overkant van de straat, hij had een mes, maar dat was dan ook alles. Hassan werd doodgeschoten, Ahmed werd aangereden door een auto en terwijl hij meer dood dan levend op straat lag heftig uitgescholden. Nadat hij uit het ziekenhuis kwam zijn zaak aangehouden tot hij 14 was en er onderwijl een Israelische wet werd  aangenomen die gevangenisstraf mogelijk maakte voor Palestijnen van 12 jaar of ouder.  Hij kreeg twaalf jaar (in hoger beroep  teruggebracht tot 9,5 jaar) werd  opnieuw heftig uitgescholden en moest een schadevergoeding betalen van 80.000 shekel (16.000 euro) aan de beveiliger en 100.000 euro (20,000 shekel) aan de 13-jarige. 

Ahmed heeft onder meer als gevolg van één en ander ernstige psychische schade opgelopen. Een psychiater van Artsen zonder grenzen constarteerde een paar jaar geleden dat hij schizofreen was. Getuige-deskundigen hebben gezegd dat hij behandeld moest worden. Zijn familie heeft daar een aantal keren om gevraagd. Een groep van 36 psychologen heeft de Israelische president gevraagd om hem de rest van zijn straf kwijt te schelden. Maar in november verleden jaar vroeg Israels Advocaat-generaal het hooggerechtshof een beroep op vervroegde vrijlating af te wijzen om veiligheidsredenen. De rechter heeft hem nu opnieuw zes maanden eenzame opsluiting opgelegd omdat hij een ''veiligheidsrisico'' zou zijn. 

zondag 12 maart 2023

Iran: meer dan 100 arrestaties in verband met vergiftiging schoolmeisjes

Iran's ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat het meer dan 100 mensen heeft geïdentificeerd en opgepakt in verband met  de golf van recente verhalen van vergiftiging van schoolmeisjes. De arrestanten zijn afkomstig uit 11 provincies, namelijk  Tehran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamadan,.Fars, Gilan, Oost- en West-Azerbeidjan,  Kurdestan en Khorasan Razavi.

Voorlopig onderzoek wijst erop dat het gaat om mensen die erop uit waren om de lessen in de klassen te onderbreken door onschuldige maar erg vies ruikende substanties te gebruiken met de bedoeling een speciale psychologische sfeer te creëren. Het onderzoek is  nog niet afgerond, maar het is duidelijk dat sommigen erop uit waren een sfeer van angst op te roepen en afkeer van de Islamitische Republiek. Het onderzoek richt zich nu op de vraag of zij mogelijk banden hadden met criminele organisaties zoals bijvoorbeeld de Mujaheddin e-Khalq.

De afgelopen weken waren er voordurend verhalen over groepen meisjes die onwel werden in de klas en de onderbreking van tal van lessen op verschillende plaatsen in het land. Veel meisjes kwamen ook terecht in ziekenhuizen. Het duurde geruime tijd voordat de autoriteiten met bekendmakingen of maatregelen kwamen. Ook nu is het niet meteen duidelijk of het verschijnsel uit de wereld is. Maar in ieder geval maakte het Ministerie van Onderwijs bekend dat de lessen gewoon doorgang vinden. Ouders wodt aangeraden met de plaatselijke auroriteiten op onderwijsgebied samen te werken. Verder staan diverse noodcentra in het land klaar om leerlingen en ouders met raad en daad bij te staan.  

Israeli's doden drie man in een auto en verwonden drie Syrische soldaten

Foto Ma'an News

Het Israelische leger heeft zondagmorgen drie jonge mannen doodgeschoten die in een auto zaten. Een vierde werd gewond. Hij werd gearresteerd. Het gebeurde bij het militaire checkpoint Sarra ten zuidwesten van Nablus. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid deelde mee dat het door het Israelische leger was geïnformeerd over de  dood van de drie maar nog niet wist om wie het ging. Hun lichamen waren door de Israeli's meegenomen. Later werd gemeld dat hun namen Jihad Mohammed Shami (24), Uday Othman Shami (22, en Mohammed Raed Dabeek (18) waren. Drie mannen in een passerende auto raakten tijdens de schietpartij gewond door rondvliegende scherven.

Volgens het Israelische leger zou er eerst zijn geschoten vanuit de auto. Dat klinkt behoorlijk amateuristisch en is dus vermoedelijk ook niet waar. In zo'n geval zouden de drie hun eigen doodvonnis getekend hebben. Het persbureau Wafa meldt dat de militairen onmiddellijk na de schietpartij alle video's van aanwezige bewakingscamera's in beslag namen. Er zijn dus zijn dus helaas geen beelden meer van hun actie. Het leger zei drie geweren en een pistool met bijbehorende magazijnen in beslag te hebben genomen die in de auto waren aangetroffen. Met de dood van de drie is het aantal slachtoffers van Israelisch geweld sinds januari op 84 gekomen. En dat in tweeëneenhalve maand. Dat is een aantal dat in jaren niet is geëvenaard. Je zou verwachten dat de wereld een keer in actie zou komen, maar dat is kennelijk teveel gevraagd.

Verder werd zondagmorgen gemeld dat drie Syrische soldaten in de noordwestelijke provincie Hama gewond zijn geraakt door een aanval met Israelische raketten die over het grondgebied van Libanon waren afgevuurd. Volgens het Syrische persburea Sana werden verscheidene raketten onderschept door de Syrische luchtafweer. Dinsdag had Syrië gemeld dat de luchthaven van Aleppo was uitgeschakeld door een Israelische luchtaanval. De luchthaven, die onder meer gebruikt werd om slachtoffers van de recente aardbeving te bevoorraden, bleef een aantal dagen dicht. 

vrijdag 10 maart 2023

Iran en Saudi-Arabië gaan weer betrekkingen aan

Wang Yi schudt de hand van de Iraanse diplomaat Shamkhani (foto Mizan)

Iran en Saudi-Arabié hebben besloten weer betrekkingen aan te gaan knopen. De twee landen kwamen overeen dat ze binnen twee maanden hun ambassades zullen heropenen. Dit was het resultaat van een ontmoeting in Beijing van Ali Shamkhani, de secretaris van de Hoge NationaleVeiligheidsraad van Iran, met de Saudische Nationale Veiligheidsadviseur Musaad bin Mohammed al-Aiban. Bij de ontmoeting werd bemiddeld door de Chinese topdiplomaat Wang Yi. 

Na het uitvoeren van deze beslissing zullen de twee ministers van buitenlandse Zaken bijeenkomen om de uitwisseling van ambassadeurs voor te bereiden, zo meldde de Iraanse televisie. Wang Yi voegde daar op de Iraanse tv zijn ''hartelijke gelukwensen'' aan toe. Saudi-Arabië bevestigde de overeenkomst door de gezamenlijke verklaring van Iran en Saudi- Arabië te publiceren. Beide landen zeiden daarin elkaars soevereiniteit te zullen respecteren en zich niet te zullen mengen in de interne aangelegenheden van het andere land. In het door het Saudische pesrbureau openbaar gemaakte communiqué zeiden de beide landen overigens ook dat zij een veiligheidspact uit 2001 weer zullen laten herleven.  

Het Iraanse persbureau Irna haalde Shamkkani aan die zei dat het wegwerken van misverstanden en de op de toekomst gerichte standpunten in de relaties zonder twijfel zullen bijdragen aan de verbetering van de regionale veiligheid en stabiliteit. Ook zal de samenwerking toenemen tussen de Golfstaten en de wereld van de Islam om het hoofd te bieden aan de huidige uitdagingen, aldus Shamkhani. 

Riadh brak zijn relaties met Teheran af in 2016 nadat demonstranten diplomatieke posten in Iran binnendrongen. Dat gebeurde enkele dagen nadat Saudi-Arabië een fors aantal shi'íeten uit de regio Qatif had geëxecuteerd, onder wie de belangrijke shi'itische geestelijke sheikh Ninr al-Nimr. De tegenstellingen tussen Iran, waar de shi'ieten de meerderheid uitmaken en Saudi-Arabië, waar integendeel de sunnitische meerderheid het vaak aan de stok heeft met de shi'itische minderheid, leidden in het verleden vaker tot spanningen tussen de twee landen.

Israelische troepen doodden vrijdag nog een 16-jarige tiener

Amir Odeh
De Israelische bezettingstroepen hebben ook vrijdagmiddag nog een slachtoffer gemaakt. In de stad  Qalqilya braken onlusten uit waarop de troepen met scherpe munitie reageerden. Daarbij werd de 16-jarige Amir Mamoun Odeh gewond. Hij werd naar het Darwish Nazzal ziekenhuis in Qalqilya overgebracht maar daar werd de dood geconstateerd. Daarop werd hij in processie naar een moskee gedragen waar voor hem gebeden werd. Daarna eindigde de tocht op de begraafplaats van de stad. 

De onlusten in Qalqilya waren niet de enige van vrijdagmiddag. In Beit Ummar ten noorden van Hebron bestormde een legereenheid het dorp waarop onlusten uitbraken. Het leger reagreerde met traangas en scherpe munitie. Zeven mensen raakten  gewond, van wie één een traangasgranaat in zijn hoofd kreeg en een ander in zijn been werd geschoten.  De dood van van Amir Odeh brengt het aantal doden door Israelisch geweld in1923 op 81, waarvan 15 onder de 18 waren. 

Drie gewonden bij schietpartij in Tel Aviv, dader gedood, en kolonist verijdelt aanslag

 
(foto's Ma'an News)

Bij een schietpartij, donderdagavond rond acht uur in Tel Aviv, zijn drie Israeli''s gewond geraakt, van wie tenminste één zeer ernstig. Een man opende op de Dizengoff-straat het vuur op mensen die bij een café stonden. Hij werd achterna gezeten door een agent die geen dienst had en in een tegenover gelegen café zat, twee soldaten met verlof en een vierde Israeli. Ze deden wat gebruikelijk is in Israel en schoten hem tezamen dood. 

De dader was de 23-jarige Mu'taz Billah al-Khawaja uit Ní'lin op de Westoever. De aanslag werd opgeëist door Hamas dat verklaarde dat het een wraakneming was voor de moordpartij van een dag eerder in Jaba bij Jenin waarbij drie mensen waren afgeslacht. De beweging maakte bekend dat Mu'taz al-Khawaja al op 16-jarige leeftijd door de Israeli's was opgepakt en een gevangenisstraf van vier jaar uitzat. Zij betuigde haar condoleances aan de familie van de ''heroische martelaar''. In Israel gaf minister van Defensie Yoav Gallant onmiddellijk opdracht het huis van de dader te vernielen. Vanmorgen werd het huis van de vader van Mu'taz bestormd en in gereedheid gebracht. De vader, Salah Khawaja, ook een oud-gevangene en zijn zoon Mohammed werden gearresteerd. Tijdens de actie braken botsingen uit met mensen uit  in het dorp waarbij twee gewonden vielen. Later op de dag werd duidelijk dat ook twee mensen waren opgepakt in Ramleh en Kassifa die de dader zouden hebben gehuisvest en hem naar Tel Aviv hadden gebracht

Verder werd vrijdagmorgen in de niet erkende nederzetting Havat Dorot Illit, een uitgroeisel van de nederzetting Karnei Shomron in het noorden van de Westoever, een man doodgeschoten door een kolonist. De man was de 21-jarige Abdel-Karim Badie al-Sheikh uit het nabij gelegen dorp Siniriya. Hij was in het bezit van zogenoemde pijpbommen en messen. Volgens The Times of  Israel had hij een bom gegooid naar de man die hem doodschoot zonder dat dit gevolgen had gehad. Er werden volgens de krant een tiental van deze bommen gevonden op het terrein van de illegale nederzetting. Israelische troepen vielen later het dorp Siniriya binnen waar rellen uitbraken.

Het aantal slachtoffers van Israelisch optreden in 2023 is door de dood van de twee op 80 gekomen  De Amerikaanse ambassadeur Tom Nides twitterde dat hij ''was shocked'' door de aanval in Tel Aviv en dat hij ''bad'' voor de gewonden. Toen er een dag eerder drie mensen werden afgeschoten in Jaba liet hij niets van zich horen.   

donderdag 9 maart 2023

Vier nieuwe slachtoffers van Israelisch geweld op de Westoever

 
Het Israelische bezettingsleger, of beter: een eenheid van de grenspolitie met de naam Yamam, heeft donderdagochtend opnieuw drie slachtoffers gemaakt in de buurt van Jenin. De toedracht is zoals gewoonlijk omstreden. Volgens de Israelische pers voerde de Yamam-eenheid een actie uit in de plaats Yabad (vlakbij Jenin) toen zij vanuit een auto beschoten werden. De Israeli's openden daarop het vuur en doodden de drie inzittenden van de auto. Twee van hen zouden lid zijn geweest van de Islamitische Jihad. Maar volgens de Hebreeuwse zender Reshet Kan ging het een beetje anders. Twee van de gedode mannen zouden het doelwit  van de Yamam-eenheid zijn geweest. Ze zaten met een derde man in een huis dat door de Israeli's werd omsingeld, maar wisten zich uit de voeten te maken. Toen ze er per auto vandoor gingen werden ze door de mensen van Yamam neergemaaid.  


Waleed Nassar
De drie doden waren volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid Ahmed Mohammed Ahmed Dheeb Fashafsha (22), Nayef Ahmed Yousef Malaysha (25) en Sufyan Adnan Fakhoury (30) . Op dezelfde donderdagmorgen overleed ook een slachtoffer van de Israelische inval in Jenin van twee dagen eerder dat daarbij zeer ernstig gewond was geraakt. Het was de 14-jarige Waleed Nassar. (De 'terroristen' waar Israel op jaagt worden steeds jonger). Het dodental van deze inval steeg daarmee naar zeven. Het aantal slachtoffers van Israelisch geweld in het jaar 2023 is daarmee gekomen op 78, waarvan 14 jongeren onder de 18 en vier ouderen boven de 60. Overigens viel er donderdag ook nog een gewonde bij een Israelische actie in Yamum, ten westenvan Jenin. Een man werd daar getroffen door Israelisch vuur. Hij ligt in het ziekenhuis en zijn toestand is 'stabiel'.

woensdag 8 maart 2023

Harry de Winter 1949 - 2023

Harry Jacob de Winter. Lange tijd was dat vooral een een naam en een schaduw. Hij stond in 2001 met Anneke Mouthaan aan de wieg van Een Ander Joods Geluid. Hij fungeerde voornamelijk als financier, terwijl Anneke het werk deed. Zo nu en dan deed ze een beroep op hem en dan was er weer wat geld.  Maar om eerlijk te zijn, erg duidelijk was het allemaal niet. Anneke was niet mededeelzaam. En ik was weliswaar één van de ondertekenaars van het eerste manifest van EAJG geweest, maar hield me er in het begin verre van. Een soort overblijfsel uit de tijd dat journalisten geacht werden niet tot één bepaalde partij te behoren. Aangezien ik altijd over het Midden-Oosten schreef wilde ik dat zo houden. 

Maar dat veranderde toen ik werd gevraagd als lid van een groepje dat zich ''klankbordgroep'' van EAJG noemde. Wie me gevraagd heeft weet ik niet meer, maar het was een interessant clubje mensen. Theo de Graaf, die ooit hoofd-psychiater van het Israelisch leger was geweest. Hajo Meyer, voormalig hoofd van het Natuurkundelaboratorium van Philips, Jaap Hamburger oud-medewerker van het UWV en nu de voorzitter van EAJG, Joyce Hes, oud-docent aan de universiteit van Maastricht, Ies Monas, oud-docent aan het Conservatorium, Milo Anstadt, journalist-regisseur, jurist en schrijver, Andras Krahl, oud-lid van een Israelische tank-bemanning en medewerker van het Institute of Social Studies in Den Haag, en ikzelf. Het groepje evalueerde langzaam, naast Jaap Hamburger werd ook Ies Monas gevraagd in het  bestuur van EAJG. En net voordat het uit elkaar viel zorgde Milo Anstadt ervoor dat er in 2004 een boekje uitkwam met stukken van dit groepje, aangevuld met andere EAJG-prominenten als Hedy d'Ancona, Dieuwertje Blok en Harry de Winter.

 Zijn bijdrage is interessant. Hij werd geboren in Oss als kind van ouders die in de oorlog beiden hun partners verloren. Zijn vader zijn vrouw en een kind, zijn moeder een verloofde die Harry heette. Hij werd naar hem vernoemd.Toen hij 17 was wilde hij weg uit Oss en vertrok naar Israel. ''Laat ik niet beweren dat ik dat deed omdat er zo'n warm zionistisch hart in mij klopte,'' schreef hij. "Eigenlijk had ik met een studentengroep naar Amerika willen gaan, maar ik was te laat geweest met de aanmelding.'' Hij verbleef in een kibboets waar hij hebreeuws leerde en de tijd van zijn leven had met drank, drugs en sex, en later een andere kibboets. Tot de Zesdaags oorlog uitbrak en hij snel moest kiezen. Het werd Amsterdam. Hij ging nog een keer terug,  in '69, vond Israel toen al niet meer te genieten en sloot  zich terug in Nederland aan bij een groepje ''kritiese tzionisten'' die de zionistische beweging van binnenuit wilden aanpakken. Tot hij in de jaren '70 besloot dat het hopeloos was en hij zich stortte zich op waar hij bekend en rijk mee zou worden: IDTV. 

De kentering kwam in 1993 met "Oslo". Dat was een moment waarop hij met een schok dacht dat het ''toch mogelijk'' was. En toen in 1995 Yitzhaq Rabin werd vermoord werd hij zo kwaad dat hij weer actief werd. ''Ik nam de verwording van de bezetter waar, zijn volstrekte onverschilligheid en verblinding, zijn overtuiging dat het hele Palestijnse volk uit terroristen bestaat en genadeloos uit de weg moet worden geruimd. Daar werd ik uitermate fel over. Het ergerde me mateloos dat de media in Nederland maar één spreekbuis kenden die hen over Israel informeerde en dat was Ronny Naftaniel van het CIDI, een uitermate nationalistische club die alles wat krom was in Israel recht praatte. Dat mocht niet zo blijven, en daarom heb ik samen met Anneke Mouthaan, die ik al kende en steunde sinds ik betrokken was geraakt bij het Steuncomité Israelische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisaties, het initiatief genomen tot de oprichting van Een Ander Joods Geluid.Wat alleen maar bedoeld was als een adres en een telefoonnummer waar men voor kritische informatie over de gebeurtenissen in Israel terechtkon, werd een beweging en een ongehoord succes. Anneke en ik zaten vijf minuten bij NOVA en wat daarna gebeurde was voor ons een enorme verrassing, zowel positief als negatief. We hadden kennelijk een snaar geraakt. Aan de ene kant bij de conservatieven van de joodse diaspora in Nederland. Ze vielen over ons heen met ware scheldkanonnades: 'Verraders'! Aan de andere kant honderden die ons hun adhesie betuigden, die riepen: 'Eindelijk, eindelijk een ander joods geluid.'

DeWinter is nooit een man op de voorgrond geworden voor EAJG. Hij werd een enkele keer gevraagd om op de tv commentaar te geven, maar in de club zelf was en bleef hij de onzichbare man op de achtergond die nog jarenlang tekorten op de begroting aanvulde tot hij er op een bepaald moment genoeg van had. Ik heb hem in die jaren maar één keer gesproken. Iemand had bedacht dat het een goed idee was als ik de communicatie van EALG zou doen en toen hebben we op zijn kantoor vrij lang gesproken. Het was wat je noemt een prettig gesprek, al kreeg ik de indruk dat Israel toen al niet meer zo'n favoriet onderwerp van hem was. Er zat teveel Sharon en Netanyahu in het verhaal, het vredeskamp was te veel geslonken naar zijn smaak. Kort daarop nam een ander de communicatie over. Maar ik ben nooit het gevoel helemaal kwijtgeraakt dat Harry de Winter toch niet definitief heeft afgehaakt. 

dinsdag 7 maart 2023

Zes doden bij inval van het Israelische leger in Jenin

 
Jenin tijdens de aanval (Foto Wafa)

Updated - Bij een inval van het Israelische leger in Jenin zijn dinsdagmiddag zes doden gevallen. Er waren 26 gewonden.  De doden werden geïdentificeerd als  -Moahmmed Wael Ghazawi (26), Majd Mohammed Huseinieh (26), Tariq Ziad Natour (27), Ziad Amin Zareini (29), Abdul-Fattah Hussein Khrousheh (49), en Mutassem Nasser Sabbagh (22).Twee van de gewonden verkeren in kritieke staat. De één heeft een schot in de borst, de ander in zijn bijbeen. 

De inval begon om drie uur 's middags toen een undercover eenheid in het kamp werd ontdekt. Spoedig daarna stroomden de gepantserde auto's naar binnen, gevolgd door een helikopter, drones en een bulldozer. Twee huizen werden omsingeld, waarvan er één volledig werd vernield doordat er raketten op werden afgevuurd. Na drie uur trokken de Israeli's zich terug nadat er hevige vuurgevechten hadden plaatsgevonden met de plaatselijke ''Jenin-Brigade'', een niet lang geleden opgerichte Palestijnse strijdgroep. De Israelische pers meldde dat er ook twee Israelische gewonden waren die beiden in een ziekenhuis belandden. Eén van hen was redelijk ernstig gewond. Verder slaagde het verzet erin op zijn minst één drone neer te halen. 

Uit berichten in de Israelische pers werd duidelijk dat het eigenlijke doel van de operatie Abdul-Fattah Khrousheh was. Hij zou volgens de Israelische pers de schutter zijn zijn geweest die in Huwwara onlangs twee kolonisten, twee broers, doodde. Deze moord lokte de vervolgens een dag later de pogrom in Huwwara uit. Zijn arrestatie verliep zoals altijd in dit soort gevallen: hij werd standrechtelijk geëxecuteerd. Verder zouden zijn twee zoons gevangen zijn genomen. Er werd tijdens de inval herhaaldelijk een beroep gedaan op medische hulp en ambulances. De Israeli's hielden dat zoals gewoonlijk tegen. In één geval werd een ambulance beschoten.

Premier Netanyahu prees de wijze hoe de militairen met ''chirurgische precisie'' opereerden ''in het hart van het terrein van de moordenaars''. Ned Price, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat hij begreep dat Israel een ''terrorist'' achterna zat die twee Israeli's had vermoord en voegde er de misselijkmakende dooddoener aan toe dat "Israel het recht heeft zijn grondgebied en zijn volk te beschermen tegen alle vormen van agressie''. (Blijkbaar mag het dat ook op deze manier op de Westoever. Je zou denken dat Israel de Westoever al heeft geannexeerd).  Er waren verder veroordelingen van Jordanië, Qatar, Egypte en Turkije. De Coordinator voor het Vredesproces van de Verenigde Naties, Tor Wennesland, zei dat de ''geweldsspiraal onmiddellijk moet worden gestopt en dat Israel de plicht heeft de Palestijnen te beschermen''. Hij herinnerde aan de recente afspraken tussen Israel, Egypte, Jordanië en de PA in Aqaba waarbij alle partijen juist plechtig hadden beloofd zich te onthouden van verdere uitingen van geweld.  Met het aantal van zes nieuwe doden is het  aantal slachtoffers van Israelisch geweld in 2023 gestegen tot 74 .

Het vernielde huis in Jenin  (foto Wafa)


Racistische speech Tunesische president creëert een Afrikaanse crisis

 
De tekst luidt: racisme is een misdaad. (foto The Arab Reform Initiative) 

De Wereldbank heeft zijn contacten met Tunesië opgeschort nadat Afrikaanse emigranten zijn aangevallen en uit hun huizen zijn gezet als gevolg van een racistische speech die de Tunesische president Kais Saied heeft gehouden op 21 februari. De aftredende president van de bank, David Malpass, zei dat de woorden van de president tot ''raciaal gemotiveerde intimidatie en zelfs geweld'' hebben geleid. De bank heeft  een ontmoeting met Tunesië over een noodhulpkrediet van 1,9 miljard dollar voorlopig afgezegd tot de situatie duidelijker is. 

In zijn speech zei Saied dat er sinds het begin van de eeuw een crimineel plan bestaat om de demografische structuur van Tunesië te veranderen. Sommige partijen zouden daarvoor gigantische sommen hebben ontvangen om mensen uit de sub-Sahara in Tunesië te huisvesten, aldus Saied.  Ook de VS heeft zijn bezorgdheid laten blijken. ''We zijn diep bezorgd over de woorden van president Saied aangaande de migratie van ten zuiden van de Sahara naar Tunesië en de berichten over willekeurige arrestaties in de afgelopen weken,'' zei de woordvoerder van Buitenlandse Zaken Ned Price. ''We roepen de Tunesische autoriteiten op hun verplichtingen onder de internatioale wetten na te komen en de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten te beschermen.'' 

Said beschuldigde in zijn toespraak de Afrikanen van bezuiden de Sahara ook van criminele activiteiten en het creëren van tekorten aan voedsel, en gemanipuleer met prijzen. De meesten van hen zouden illegaal in het land verblijven. Zijn woorden kwamen in een periode waarin zijn regime een nieuw dieptepunt heeft bereikt, waarin tientallen publieke  figuren zoals politici, organisatoren van protesten, vakbondleiders, advocaten, rechters, zakenlieden en het hoofd van een onafhankelijk radiostation zijn opgepakt. Zijn speech was mogelijk een nieuwe poging om de Tunesiërs te imponeren en tot gehoorzaamheid aan het regime te dwingen. Vandaar waarschijnlijk dat hij de Afrikanen, waarvan er volgens de meeste schattingen zo'n 21.000 in het land verblijven, (maar volgens anderen een 50.000tal) ervan beschuldigde voor een groot deel ''illegaal'' te zijn en tal van  criminele activiteiten te ontwikkelen.

Kort nadat hij had gesproken werden de eerste Afrikanen uit hun huizen gezet, of ze er nu legaal in verbleven of niet, in veel gevallen met hun spullen. Volgens velen vreesden huiseigenaren akelige gevolgen als ze hen zouden laten zitten. Ook kwamen al snel berichten over mensen die op straat werden lastiggevallen. Het minste wat men kon verwachten was te worden uitgescholden of belachelijk gemaakt te worden. ''De Tunesiërs houden niet van ons. We moeten hier weg,'' klonk het bij de ambassade van Mali. Mohammed Salah, een Sudanees, zei dat de ''situatie onhoudbaar was geworden''. Studenten braken hun studies af. Afgelopen zaterdag vlogen de ambassades van Mali, Kameroen en Ivoorkust al tientallen tot ettelijke honderden mensen terug naar huis. Aan de andere kant vroegen een 20-tal Tunesische organisaties voor de mensenrechten om een ''softere'' aanpak van de autoriteiten. Het Tunesische Forum voor Sociale en Economische Rechten meldde intussen dat tenminste 300 migranten waren opgepakt en bij de rechter voorgeleid. 

Intussen is de situatie in Tunesië de laatste tijd nog weer aanzienlijk verslechterd. De president slaagt er niet in de economische situatie te verbeteren, wat tot grote tekorten aan bijna alles en tot sociale onvrede heeft geleid. Dit afgelopen weekeinde trokken zo'n 3.000 man zich niets aan van het verbod op demonstraties en ging de machtige vakbond UGTT de straat op. De president werd opnieuw opgeroepen om ''de dialoog en democratie te herstellen'' die hij twee jaar geleden bij zijn aantreden afschafte. Ook werd de vrijlating uit gevangenschap geëist van Anis Kaabi, een hoge vakbondsman en een flink aantal anderen, onder wie Noureddin Boutar, hoofd van het populaire radiostation Mosaique FM. Zondag was er een nieuwe demonstratie van het Front van Nationale Redding waaraan 500 mensen deelnamen. 

 De Tunesische internetsite Nawaat suggereert intussen dat president Kais Saied zijn ideeën omtrent de plannen tot omvolking geleend kan hebben van de Tunesische Nationalistische Partij. Deze partij van Sofien Sghaier is in 2018 door de Tunesische staat erkend, Haar ideeën komen erop neer dar er een Europees complot gaande is om zoveel mogelijk zwarte Afrkanen naar Tunesië te halen, waarvoor ook gigantische bedragen worden betaald. De Afrkanen - van wie de meesten zonder papieren - zouden kolonies willen vestigen en uiteindelijk willen claimen dat Tunesië hun land is. De partij zegt hiervan bewijzen te hebben. Uiteraard is dat een nogal slordige variatie op de officiële Europese politiek om zoveel mogelijk migranten "in de regio zelf'' op te vangen. Alhoewel misschien niet helemaal onbegrijpelijk en uit de lucht gegrepen.

In Huwwara viert het leger Purim terwijl de kolonisten weer toesloegen

Het Israelische leger is nog steeds in de Palestijnse plaats Huwwara. Een week geleden vond daar een pogrom van kolonisten plaats waarbij één man werd doodgeschoten en een horde van minimaal 400 man 35 huizen en ruim 100 auto's platbrandde  Het leger is daar zogenaamd om de Palestijnen te beschermen. Het doet dat door de Palestijnen binnen te houden. De kolonisten daarentegen mogen er vrijelijk rondrijden en lopen. Een paar dagen geleden hield het leger nog enkele honderden Israeli's tegen die hun sympathie met de getroffen Palestijnen wilde betuigen en geld wilden overhandigen dat was opgehaald bij een actie. Er waren bljkbaar toch linkse Israeli's begaan met het lot van de Palestijnen, alleen ze kwamen er eenvoudig niet door. 
Maar maandagavond bleek weer eens dat voor kolonisten andere wetten gelden. Terwijl het leger vrolijk met kolonisten aan het dansen was ter gelegenheid van het joodse feest Purim (zie de video) voerden enkele andere kolonisten opnieuw aanvallen uit. Ondermeer werd met een hamer ingeslagen op een auto waarin een klein meisje en de bestuurder klappen opliepen. (De bestuurder was zo verbouwereerd door het plotseling verschijnen van de kolonist dat hij de contactsleutel uit zijn handen liet vallen en dus niet onmiddellijk kon starten). Anderen die passeerden werden getroffen door stenen en in één geval werden er schoten op een auto afgevuurd. Nou ja, de ''beschermers'' zullen vast een fijne Purim hebben, chag sameach zeggen ze in Israel.. En oh ja: en er zijn ook naar ik meen twee (2!) kolonisten opgepakt in verband met alle vernielingen en het doodschieten van een man. Maar ze zijn intussen weer vrij. Godallemachtig,wanneer komt er eindelijk eens een einde aan deze ellendige  comedie die bezetting heet?

vrijdag 3 maart 2023

Israeli's schieten 15-jarige dood in Qalqilia

Mohammed Salim
Israelische soldaten hebben donderdagavond in het dorp al-Azzoun bij Qalqilia weer een kind doodgeschoten. Het was de 15-jarige Mohammed Nidal Salim. Hij werd in de rug getroffen. Een ander kind werd geraakt in de buik en is in levensgevaar. Een derde kind werd minder ernstig gewond. 

Volgens ooggetuigen schoten de soldaten op de drie jonges toen die bij de ingang van het dorp stonden. De Israeli's kwamen het dorp binnen met meerdere auto's, wat tot protesten leidde. Het leger vuurde daarop meerdere rondes scherpe munitie af evenals traangas, flitsbommen en rubberkogels. Volgens Israel was het leger op zoek naar mensen die vuurwerk hadden gegooid naar passerende Israelische auto's. 

Mohammed Salim was het 68ste slachtoffer dit jaar van Israelisch geweld en de 14e minderjarige onder hen. Een oom van Mohammed schreef op Facebook dat hij was genoemd naar zijn neef Mohammed Nizar Salim die in 2003 door de soldaten was doodgeschoten.

woensdag 1 maart 2023

Israelisch leger arresteert moordenaars van Israeli en schiet één man dood

Het leger charterde een man en zijn kind om hen dekking te verlenen (Wafa) 

 Het Israelische leger heeft de jacht op de moordenaar van  de Amerikaanse Israeli Elan Ganeless, die zondag werd gedood bij de Dode Zee, geopend. De plaats Jericho werd afgezet terwijl een klopjacht werd ingezet in het nabijgelegen vluchtelingenkamp Aqabat Jabr, waarbij het leger zich onder meer bediende van een man en zijn kind om hen dekking te verlenen.

 Er werd een gebouw omsingeld en -zoals dat gewoonlijk gaat bij Israelische arrestaties van dit soort - er werd het vuur geopend. Er zouden drie mannen zijn gewond. Eén van hen werd getroffen door een schot in de buik en overleed. Zijn lichaam werd door de Israeli's  meegenomen. De twee andere gewonden werden eveneens meegenomen. Een van de gearresteerden gewonden werd geïdentificeerd als Mahmoud Jamal Hamdan. Verder werden volgens het persbureau Wafa zes man opgepakt, waaronder vier leden van de familie Shloon, in leeftijd variërend van 39 tot 55 jaar en de 24-jarige zoon van één van hen. Met de dood van één van de ''arrestanten'' is het dodental onder de Palestijnen dit jaar opgelopen tot 67.      

Israel laat zich weinig gelegen liggen aan de bittere nasleep van een kolonisten-pogrom

Burned cars in Huwwara (Foto Oren Ziv - via Whatsapp)

 Het is een wonderlijk iets. Israelische kolonisten plegen een pogrom in Huwwara, een kolossaal dorp ten zuiden van Nablus, en vervolgens heerst er vooral verwarring. Vanzelfsprekend verwarring in Huwwara en omstreken, waar volgens de burgemeester, Mu'in Damiri, de schade tenminste 18 miljoen shekel bedraagt (een dikke 4,5 miljoen euro). Volgens zijn opgave zijn er tenminste 35 huizen geheel afgebrand, en een veertigtal gedeeltelijk. Verder zijn neer dan 100 auto's volledig afgebrand. En dan is er nog de schade aan de inkomsten van alle inwoners en winkels, want het dorp is volledig afgesloten  van de buitenwereld  en alle scholen, winkels en bedrijven zijn - voor zover gespaard - nu ook nog noodgedwongen dicht. Niemand schijnt te weten hoe de inwoners zich voelen, maar ik heb zo'n idee dat daar honderden mensen zich geen raad weten en handenwringend rondlopen, terwijl er evengoed honderden tandenknarsend tussen zullen zitten. Het zal je maar gebeuren. Je moet vluchten, een menigte van minimaal 400 dolle kolonisten gaat als idioten vier uur lang tekeer zonder dat iemand ingrijpt. Je bent je leven niet zeker tegenover deze ididoten. Er vallen ook meer meer dan 400 gewonden. En vervolgens zit je werkeloos thuis, want het leger is opje dak gestuurd om de orde te handhaven. En dat doet het leger op de gebruikelijke manier, de enige manier die ze daar kennen. De Palestijnen zitten binnen, opgesloten, en mogen er niet uit. En de kolonisten lopen en rijden vrijelijk rond. Het leger kent nu eenmaal geen andere wijze om orde en tucht te herstellen. Jaag de Palestijnen naar binnen, dan zijn ze stil en dan is het wel OK.
De Israelische kranten melden niets want de Palestijnen zitten binnen. En de Palestijnse pers meldt ook niets, want die kan er niet heen.  Ondertussen wordt er nu gemeld dat er toch nog zes aanhoudingen van kolonisten zijn verricht. Die zullen vermoedelijk snel weer vrijkomen. Mogelijk zal het ook moeilijk zijn hun schuld aan te tonen bij gebrek aan bewijs. Sowieso kunnen de niet meer verwachten dan wat lichte strafjes. De Palestijnen kunnen trouwens ook fluiten naar schadeloosstellingen. Dat is al jaren geleden zo vastgelegd in de wet.
Maar verder is ook Israel in de war. Een klein aantal Israeli's maakte zich de afgelopen twee dagen behoorlijk boos, want het was duidelijk dat er wat stond te gebeuren nadat twee kolonisten in Huwwara waren doodgeschoten. Sterker nog, het leger was op de hoogte van het feit dat de kolonisten hun aanval aan het voorbereiden waren. Het leger zegt dat het de toegangswegen tot Huwwwara had afgezet.  Maar ja, de kolonisten kwamen vanaf omgingende heuvel. En vervolgens raakte ''het leger de controle kwijt''. Zei het leger. Maar bijvoorbeeld de mensenrechtenorganisatie B'tselem twitterde dat dit rondweg kletskoek was en dat het leger de kolonisten hun gang liet gaan en geen poot uitsstak. Dit was een gewoon politiek  van de overheid, aldus B'tselem. De kolonisten zijn de sterke arm van de overheid die de Palestijnen het leven zo zuur maken dat ze weg trekken. Dus het was prima wat er gebeurde. En Orly Noy in Magazine 972 ging een stapje verder: zij schreef dat opTikTok flimjes te zien waren waarop kololisten lekkere hapjes uitdeelden aan soldaten die naar de vuurmassa's stonde te kijken en dat de soldaten die hapjes dankbaar accepteerden. 
Maar zoals gezegd, dat was een kleine minderheid. Want de ministers Ben Gvir en Smotrich hadden die middag nog boodschappen ''geliked'' op Facebook waarin werd gezegd dat Huwwara volledig diende te worden vernietigd (later op de avond veranderde dat in oproepen ''om niet zelf het recht ter hand te nemen" maar dat  was toen wel een beetje laat). En een partijgenoot van Smotrich, ene Fogel, gaf de volgende dag een interview aan de radio waarin hij de pogrom volop prees, want dit was de manier om af te rekenen met die Arabische terroristen.
Intussen schijnt de progromin Israel als geheel weinig indruk te hebben gemaakt. Behalve een enkeling die nasputtert dat het Sabra en Chatla in de herhaling was (waarmee de moordpartijin Beiroet van 1982 werd bedoeld) of zelfs iemand die twitterde dat het deed denken aan de manier waarop rond 1948 zo'n 750.000 Palestijnen het land waren uitgegooid. bleef het stil. In Israel heeft nu een andere verwarring toegeslagen. Met een zee van blauwwitte Israelische vlaggen hebben menigten zich op wegen en spoorwegen gestort die worden afgesloten. Scholen en bedrijven zijn gesloten en duizenden marcheren door de steden op een dag waarop het openbare leven ''wordt onwricht'' om te voorkomen dat Israel een ''dictatuur'' wordt, zo wordt gezegd. Het gaat nog steeds over de nieuwe aanpak van de regering-Netanyahu waarbij het hooggerechtshof tandeloos wordt gemaakt. 
Ik wens ze alle succes van de wereld. Maar het lijkt te toch niet onverstandig om de woorden van de columnist B.Michael toe te voegen: Bibi is niet het probleem, zei hij. En als er gevochten wordt, zo citeer ik hem in mijn eigen woorden, vecht dan ook de bezetting aan. Want als we de bezetting ditmaal niet stoppen, dan gaan de bezetting domweg door met zijn criminele systeem totdat we met zijn allen  de afgrond in zijn  gewerkt.

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...